Sunteți pe pagina 1din 2

CNP - Cod Numeric Personal

Codul Numeric Personal constituie numarul de ordine atribuit de Evidenta


Populatiei unui individ la nastere.
Conform articolului 5 din Legea nr.105 din 25 septembrie 1996 privind evidenta
populatiei si cartea de identitate fiecarei persoane fi!ice i se atribuie incepand de
la nastere un cod numeric personal care se inscrie in actele si certificatele de
stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial emise pe numele
persoanei respective precum si in "egistrul permanent de evidenta a populatiei.
Codul numeric personal repre!inta un numar semnificativ ce individuali!ea!a o
persoana fi!ica si constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice
care prelucrea!a date nominale privind persoana fi!ica.
#estionarea si verificarea atribuirii codului numeric personal revine $inisterului de
%nterne prin formatiunile de evidenta a populatiei.
Pentru persoanele fi!ice romane cu domiciliul &n "omania codul de identificare
fiscala este codul numeric personal atribuit de $inisterul de %nterne.Persoanele
fi!ice straine si persoanele fi!ice romane fara domiciliu &n "omania vor beneficia
de numar de identificare fiscala 'N%().
*n CNP este alcatuit astfel +
|S| |AA| |LL| |ZZ| |JJ| |ZZZ| |C|
|_| |__| |__| |__| |__| |___| |_|
: : : : : : :
: : : : : : :
: : : : : : --> Cifra de control
: : : : : :
: : : : : --> Numarul de ordine atribuit persoanei
: : : : :
: : : : --> Codul judetului
: : : :
: : : --> Ziua nasterii
: : :
: : --> Luna nasterii
: :
: --> Anul nasterii
:
--> Cifra seului !"#$% pentru:
&#' - cetateni romani nascuti intre & ian &()) si *& dec &(((
*#+ - cetateni romani nascuti intre & ian &,)) si *& dec &,((
-#. - cetateni romani nascuti intre & ian '))) si *& dec ')((
/#, - re0identi
Persoanele de cetatenie straina se identifica cu cifra 1(1
,lgoritmul de validare al unui cod CNP
Pas preliminar+ -e testea!a daca codul respecta formatul unui cod CNP. ,dica
prima cifra sa fie cuprinsa in intervalul 1 . 6 sau sa fie 9 pentru straini. *rmatoarele
sase cifre trebuie sa constituie o data calendaristica valida in formatul ,,LL//.
Pas &+ -e foloseste c0eia de testare 12291364552291. Primele douaspre!ece cifre
se inmultesc pe rand de la stanga spre dreapta cu cifra corespun!atoare din c0eia
de testare.
Pas '+ Cele douaspre!ece produse obtinute se aduna si suma obtinuta se imparte
la 11.
6aca restul impartirii la 11 este mai mic ca 10 atunci acesta va repre!enta
cifra de control.
6aca restul impartirii este 10 atunci cifra de control este 1.
Pentru un CNP valid cifra de control va trebui sa coincida cu cifra de pe po!itia treispre!ece
din CNP.ul initial.