Sunteți pe pagina 1din 4

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA ncheiat i nregistrat sub nr. ___/_________ n registrul general de evidenta a salariailor* A. Prile contractului Angajator I.S. BUSS-TUR cu sediul n str. Horea nr 7, Cluj Napoca, jud. Cluj, nregistrat la registrul comerului ROCT sub nr. J12/49/21.06.2012, cod fiscal RO1210002890, telefon 0264599170, reprezentat legal prin Valentin Toader, n calitate de administrator, i salariatul/salariata domnul/doamna ., domiciliat/domiciliata in localitatea ., str. . nr. , judeul ., posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria nr. ., eliberat/eliberata de . la data de .., CNP ., autorizaie de munca/permis de edere n scop de munc seria . nr. . din data , am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am convenit: B. Obiectul contractului: munca prestat n calitate de _____________________________ C. Durata contractului: a) nedeterminat, salariatul/salariata ________________ urmnd s nceap activitatea la data de ________________; b) determinat, pe perioada cuprins ntre data de ______________ i data de ________________. D. Locul de munc 1. Activitatea se desfoar n sala S4 din sediul social al angajatorului str. Horea nr 7, Cluj Napoca, jud. Cluj. 2. n lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfura activitatea astfel: E. Felul muncii Funcia/meseria ________________conform Clasificrii Ocupaiilor din Romania, Cod COR: ________________ F. Atribuiile postului Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc. F1. Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului: .. . . . . . G. Condiii de munc 1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariaii care lucreaz n condiii deosebite vtmtoare, grele sau periculoase. 2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
Programul Cursurilor Pentru Studenti In Scopul Angajarii Sau Demararii Unei Afaceri Personale - POSDRU/109/2.1/G/82039 Pag 1/4

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

H. Durata muncii 1. O norma ntreag, durata timpului de lucru fiind de ____ ore/zi, ______ ore/sptmn. a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: _______(ore zi/ore noapte/inegal). b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil. 2. O fraciune de norma de ________________ ore/zi, _________ ore/ sptmn. a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: ________________ (ore zi/ore noapte). b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora. I. Concediul Durata concediului anual de odihna este de ________________ zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm ntreag, fraciune de norm). De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de . J. Salariul 1. Salariul de baza lunar brut: ________________ lei din care a) sporuri ., b) indemnizaii ., b1) prestaii suplimentare in bani .; b2) modalitatea prestaiilor suplimentare n natur ..; c) alte adaosuri, 2. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu orele libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc sau Legii nr. 53/2003-Codul muncii. 3. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt: K. Drepturi i obligaii ale parilor privind securitatea i sntatea n munc a) echipament individual de protecie ; b) echipament individual de lucru c) materiale igienico-sanitare ..; d) alimentaie de protecie .; e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc .., L. Alte clauze: a) perioada de prob este de .. zile calendaristice; .. . . . . .. b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii sau contractului colectiv de munc; c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de .. zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003, republicat, sau contractului colectiv de munc aplicabil;
Programul Cursurilor Pentru Studenti In Scopul Angajarii Sau Demararii Unei Afaceri Personale - POSDRU/109/2.1/G/82039 Pag 2/4

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de munc; e) alte clauze. M. Drepturi i obligaii generale ale parilor 1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depus; b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal; c) dreptul la concediu de odihn anual; d) dreptul la egalitate de anse i de tratament; e) dreptul de securitate i sntate n munc; f) dreptul la acces la formare profesional. 2. Salariatului ii revin, in principal, urmtoarele obligaii: a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului; b) obligaia de a respecta disciplina muncii; c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu; d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate; e) obligaia de a respecta secretul de serviciu. 3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi: a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor; b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului de munca aplicabil i regulamentului intern. d) s stabileasc obiectivele de performanta individual ale salariatului; 4. Angajatorului ii revin, in principal, urmtoarele obligaii: a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii activitii; a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege; b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc; c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de munc; d) s elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul, vechimea n munc, n meserie i specialitate; e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. N. Dispoziii finale
Programul Cursurilor Pentru Studenti In Scopul Angajarii Sau Demararii Unei Afaceri Personale - POSDRU/109/2.1/G/82039 Pag 3/4

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. ../. la Inspectoratul teritorial de munc a judeului/municipiului. /Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut n mod expres de lege. Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

Angajator, I.S. BUSS-TUR Reprezentant legal

Salariat Semntura

Data:

Pe data de .. prezentul contract nceteaz n temeiul art. . din Legea nr. 53/2003, republicat, n urma ndeplinirii procedurii legale. Angajator, I.S. BUSS-TUR

Reprezentant legal

Programul Cursurilor Pentru Studenti In Scopul Angajarii Sau Demararii Unei Afaceri Personale - POSDRU/109/2.1/G/82039 Pag 4/4