Sunteți pe pagina 1din 49

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATEA I SANTATEA N MUNCA LA

S.C. ................................................. S.R.L .

- 2010 -

CUPRINS

Metoda de evaluare - consideraii teoretice............................................ Anexa nr. 1 - Lista de identificare a factorilor de risc de accidentare i mbolnvire profesional......................................................................... Anexa nr. ! - "rila de evaluare a riscurilor combinate ntre gravitatea consecinelor i probabilitatea producerii lor.......................................... Anexa nr. 3 - $cala de ncadrare a nivelurilor de risc%securitate............. 're(entare activitate nivel de risc - )onclu(ii........................................ +ia de pre(entare - ,-$A..................................................................... +ia de pre(entare - /0+-1................................................................. +ia de pre(entare - M34)5,01 4-)AL5+5)A,................................. +ia de pre(entare 7 8A1MA4 - 0$'A,A1......................................... +ia de pre(entare - )0LA801A,01.................................................. +ia de pre(entare - 95:5,A,01...........................................................

pag. 3 pag.1

pag. 1# pag.1& pag. 1* pag. 1. pag.12 pag.16 pag.! pag.!1 pag.!!

8ibliografie............................................................................................... Anexa nr. # - +ia de evaluare a locului de munc - fia de msuri propuse..................................................................................................

pag. !.

pag. !2

METOD DE EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL LA LOCURILE DE MUNC

Condiii teoretice
'unctul de plecare n optimi(area activitii de prevenire a accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale ntr-un sistem l constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. 5ndiferent c este vorba de un loc de munc; un atelier sau o ntreprindere; o asemenea anali( permite ierar<i(area pericolelor n funcie de dimensiunea lor i alocarea eficient a resurselor pentru msurile prioritare. -valuarea riscurilor presupune lipsa tuturor factorilor de risc din sistemul anali(at i cuantificarea dimensiunii lor pe ba(a combinaiei dintre doi parametri= gravitatea i frecvena consecinei maxime posibile asupra organismului uman. $e obin astfel niveluri de risc pariale pentru fiecare factor de risc; respectiv niveluri de risc global pentru ntregul sistem anali(at= >loc de munc?. Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus de@a n standardele europene >)-5 21!%2&; respectiv -4 !6!-1%1661; -4 1 & %6*? i st la ba(a veridic a diferitelor metode cu aplicabilitate practic. Astfel $1 -4 !6!-1%166*; preluat n 1omAnia dup standardele europene amintit n cap. *; preci(ea( c Bfactorii ce trebuie luai n considerare la evaluarea riscului sunt= a? 'robabilitatea producerii unei le(iuni sau afectrii sntiiC b? "ravitatea maxim previ(ibil a le(iunii sau afectrii sntii.D 0bligativitatea evalurii riscurilor la locul de munc n ara noastr decurge din legislaia actual n domeniu; care a fost armoni(at cu legislaia 3niunii -uropene privind sntatea i securitatea n munc. Astfel; la cap. 555; seciunea 1; art. .; alin. >#?; lit. a? din Legea securitii i sntii n munc nr. 316%! *; preluAnd paragraful !; art. *; pct. 8 din Eirectivacadru 361%26%)--; se prevede= D... anga@atorul are obligaia= a? s evalue(e riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor; inclusiv la alegerea ec<ipamentelor de munc; a substanelor sau preparatelor c<imice utili(ate i la amena@area locurilor de munc.D Ee asemenea; cap. 555; seciunea #; art. 1!; lit. a? din Legea securitii i sntii n munc nr. 316%! *; stabilete ca obligaie a anga@atorilor= Bs reali(e(e i s fie n posesia unei evaluri a riscurilor pentru securitatea i sntatea n munc; inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.D -valuarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare si mbolnvire profesional si stabilirea nivelului de risc pe loc de munc i unitateD. Metoda pre(entat n calcul este metoda 5.4.).E.'.M. de evaluare a riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional la locul de munc; metod elaborat n ba(a anali(ei stadiului actual al metodelor din alte ri i adaptarea acestora la condiiile concrete din 1omAnia. Metoda a fost avi(at de Ministerul Muncii i 'roteciei $ociale n anul 1663 i experimentat pAn n pre(ent n ma@oritatea ramurilor industriale; la foarte multe locuri de munc.
#

&

DESCRIEREA METODEI
Metoda are ca scop determinarea cantitativ a nivelului de risc pe loc de munc; pe ba(a anali(ei sistematice i evalurii riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional. Aplicarea metodei se finali(ea( cu dou documente= - +5/A E- -9AL3A1- A L0)3L35 E- M34)F; care cuprinde nivelurile de risc pariale pentru fiecare factor de risc i nivelul de risc global pe loc de muncC - +5/A E- MF$315 E- '1-9-451-; ce cuprinde totalitatea msurilor te<nice i organi(atorice prev(ute de normele i standardele n vigoare; pentru fiecare factor de risc n parte. +ia locului de munc astfel ntocmit constituie ba(a fundamentrii programului de prevenire a accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale pentru locul de munc; sectorul; secia sau ntreprinderea anali(at. -sena metodei const n identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul anali(at >loc de munc? pe ba(a unor liste de control prestabilite i cuantificarea dimensiunii riscului pe ba(a combinaiei dintre gravitatea i frecvena consecinei maxim previ(ibile. 4ivelul de securitate pentru un loc de munc este invers proporional cu nivelul de risc. Metoda poate fi utili(at atAt n fa(a de concepie i proiectare a locurilor de munc; cAt i n fa(a de exploatare. Aplicarea ei necesit ns ec<ipe complexe formate din persoane speciali(ate atAt n securitatea i sntatea n munc; cAt i n te<nologia anali(at >evaluatori i te<nologi?. n prima situaie; metoda constituie un instrument util i necesar pentru proiectani n vederea integrrii principiilor i msurilor de securitate i sntate n munc;@n concepia i proiectarea sistemelor de munc. n fa(a de exploatare; metoda este util pentru anali(a pe o ba( tiinific a strii de securitate i sntate n munc la fiecare loc de munc i fundamentarea riguroas a programelor de prevenire. Metoda cuprinde urmtoarele etape obligatorii= - constituirea ec<ipei de evaluareC - definirea sistemului de anali(at >loc de munc?C - identificarea factorilor de risc din sistemC - evaluarea riscurilor de accidentare i mbolnvire profesionalC - ierar<i(area riscurilor i stabilirea prioritilor de prevenireC - propunerea msurilor de prevenire. n elaborarea metodei se iau n considerare urmtoarele anexe= - Lista de identificare a factorilor de risc - Anexa 1C - $cala de cotare a gravitii i probabilitii consecinelor - Anexa !C - "rila de evaluare a riscurilor - Anexa !C - $cala de ncadrare a nivelurilor de risc; respectiv a nivelurilor de securitate - Anexa 3C - +ia locului de munc - document centrali(ator - Anexa #C - +ia de msuri propuse - Anexa &. -laborarea propriu-(is const n urmtoarele= - $e identific factorii de risc concret pentru fiecare loc de munc conform listei >Anexa 1? inAnd cont de componentele sistemului de munc. Acestea se nscriu n B+ia de evaluare a locului de muncDC 2

Ane!" nr# $ LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE SI MBOLNVIRE PROFESIONAL A# E%ECUTANT 1. A)G5345 "1-/5,1.1. -xecutarea defectuoas de operaii= - comen(iC - manevreC - po(iionriC - fixriC - asamblriC - regla@eC - utili(area greit a mi@loacelor de protecie; etc. 1.!. 4esincroni(ri n operaii= - ntAr(ieriC - devansri. 1.3. -fectuarea de operaii neprev(ute prin sarcina de munc= - pornirea ec<ipamentelor te<niceC - ntreruperea funcionrii ec<ipamentelor te<niceC - alimentarea sau oprirea alimentrii cu energieC - deplasri cu pericol de cdere= -de la acelai nivel= - prin de(ec<ilibrareC - alunecareC - mpiedicareC - de la nlime= - prin prbuire n golC - prin de(ec<ilibrareC - prin alunecareC 1.#. )omunicri accidentogene. !. 0M5$5345 !.1. 0miterea unor operaiiC !.!. 4ereali(area mi@loacelor de protecie. 8. SARCINA DE MUNC 1. )04G543, 4-)01-$'34:F,01 AL $A1)5455 EM34)F H4 1A'01, )3 )-154G-L- E- $-)315,A,1.1. 0peraii; reguli; procedee greiteC 1.!. Absena unor operaiiC 1.3. Metode de munc necorespun(toare >succesiunea greit a operaiilor?.
1

!. $A1)54A $38%$3'1AE5M-4$504A,F H4 1A'01, )3 )A'A)5,A,-A -I-)3,A4,3L35 !.1. $olicitare fi(ic=


-fort staticC -fort dinamicC 'o(iii de lucru forate sau viciate. !.!. $olicitare psi<ic= - 1itm de munc mareC - Eeci(ii dificile n timp scurtC - 0peraii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex; etcC - Monotonia muncii. C# MI&LOACE DE PRODUC'IE 1. +A),015 E- 15$) M-)A45) 1.1. Micri periculoase 1.1.1. Micri funcionale ale ec<ipamentelor te<nice= - organe de maini n micareC - deplasri ale mi@loacelor de transport; etc. 1.1.!. Autodeclanri sau autoblocri contraindicate ale micrilor funcionale ale ec<ipamentelor te<nice. 1.1.3. Eeplasri sub efectul gravitaiei= - alunecareC - rostogolireC - rulare pe roiC - rsturnareC - cdere liberC - scurgere liber. 1.1.#. Eeplasri sub efectul propulsiei= - proiectare de corpuri sau particuleC - deviere de la traiectoria normalC - balansC - reculC - ocuri excesiveC 1.!. $uprafee sau contururi periculoase= - neptoareC - tioaseC - alunecoase. 1.3. 1ecipieni sub presiuneC 1.#. 9ibraii excesive ale ec<ipamentelor te<nice. !. +A),015 E- 15$) !.1. ,emperatura coborAt a obiectelor sau suprafeelor. 3. +A),015 E- 15$) -L-),15) 3.1. )urentul electric= 11

- atingere directC - atingere indirectC - tensiune de pas. # +A),015 E- 15$) )J5M5) #.1. $ubstane toxiceC #.!. $ubstane causticeC #.3. $ubstane inflamabileC #.#. $ubstane explo(ive.

&. +A),015 E- 15$) 850L0"5) &.1. )ulturi sau preparate cu microorganisme= - bacteriiC - virusuriC - ric<eiC - spiroc<eteC - ciuperciC - proto(oare. D# MEDIU PE MUNC 1. +A),015 E- 15$) +5:5) 1.1. ,emperatura aerului= - ridicatC - sc(ut. 1.!. 3miditatea aerului= - ridicatC - sc(ut. 1.3. )ureni de aer. 1.#. 'resiunea aerului= - ridicatC - sc(ut. 1.&. Aeroioni(area aerului. 1.*. 9ibraii. 1... 5luminat= - nivel de iluminare sc(ut= - strlucireC - pAlpAire. 1.2. 'otenial electrostatic. 1.6. )alamiti naturale >trsnet; inundaii; vAnt; grindin; viscol alunecri; surpri; prbuiri de teren sau copaci; avalane; seisme; etc?. 1.1 . 'ulberi pneumoconigene. !. +A),015 E- 15$) )J5M5) !.1. "a(e; vapori; aerosoli toxici sau causticiC !.!. 'ulberi n suspensie n aer; ga(e sau vapori inflamabili sau explo(ivi.
1!

13

3.+A),015 E- 15$) 850L0"5) 3.1. Microorganisme n suspensie n aer= - bacteriiC - virusuriC - ric<eiC - spiroc<eteC - ciuperciC - proto(oare.
$( #. )A1A),-13L $'-)5AL AL M-E53L35 - normal.

1#

$)

1&

PRE*ENTARE ACTIVITATE NIVEL DE RISC PE SOCIETATE CONCLU*II Eomeniul de activitate al S#C# ++++++++++++++++++++# S#R#L . )AL-A E0108A4,5L01;41.1&&;$-),01 1;83)31-$,5 este= &*3 7 8A1315 $5 AL,- A),595,A,5 E- $-1951- A 8A3,315L01 n acest context; n fia de pre(entare s-au evideniat elementele componente ale ,i,te-./.i de -.nc0# Aceste elemente sunt posibile generatoare de riscuri i conduc la calculul ni1e/./.i de ri,c# Accidentele de munc i bolile profesionale sunt elemente aleatorii. -le sunt re(ultatul unor disfuncii ale componentelor sistemului de munc care interacionea( i se influenea( reciproc. Abaterile de la funcionarea optim a sistemului de munc nu conduc obligatoriu la vtmarea organismului uman; ci numai cAnd se constituie un lan cau(al din cel puin dou elemente >unul subiectiv i altul obiectiv? a crui ultim verig este impactul ntre victim i agentul material care o lucrea(. Aciunea factorilor de risc devine pericol efectiv pentru executant prin transformarea din posibilitate n realitate. +actorii de risc se caracteri(ea( prin ni1e/ de ri,c - un indicator convenional prin care se exprim sintetic i cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare i%sau mbolnviri profesionale existente n sistemul de munc. Ein anali(a activitilor desfurate; consultarea te<nologiilor de execuie prin personalul coordonatelor specifice lucrrilor i experti(area locurilor de munc privind pre(umiile riscurilor de accidentare i%sau mbolnviri profesionale au re(ultat valori ale ni1e/./.i de ri,c exprimate n fiele de evaluare pre(entate. Aceste valori sunt cuprinse n intervalul de 2364 - 53$ # n ba(a acestor valori i a numrului de persoane expuse pe durata programului de lucru a re(ultat un ni1e/ de ri,c 6/o7"/ K 2348# Ein documentaia de specialitate se consider ri,c "cce9t"7i/ ni1e/./ de 53): 'este aceast valoare se impune luarea tuturor msurilor preventive organi(atorice i te<nice pentru diminuarea riscurilor. 4ivelul de risc global de 2348 evidenia( o situaie n care acest nivel este sub nivelul acceptabil. Acest lucru conclu(ionea( faptul c se pot desfura lucrrile fr riscuri ma@ore de accidentare. 'entru desfurarea activitilor productive din cadrul societii fr riscuri de accidentare; se vor anali(a i reali(a msurile dispuse prin Fi;e/e de M0,.ri din pre(enta lucrare luAndu-se n considerare n special msurile unde nivelurile de risc pariale depesc nivelul acceptabil. Ee asemenea se vor lua msuri de respectare permanent a prevederilor legislaiei n vigoare i a 4$$M specifice care se pretea( la gama de lucrri n derulare astfel= - Legea securitii i snttii n munc nr. 316%! *C 4ormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 316%! *C - Legea securitii i sntii n munc nr. 316%! *C
1*

- 4ormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 316%! *C

5nstruciuni proprii de $.$.M. pentru urmtoarele categorii de lucrtori= ,-$A; /0+-1; M34)5,01 4-)AL5+5)A,; 8A1MA4 7 0$'A,A1 ; 95:5,A,01C - J.". nr. 1 !2%! * privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utili(area ec<ipamentelor cu ecran de vi(uali(areC - J.". nr. 1 &1%! * privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care pre(int riscuri pentru lucrtori; n special de afeciuni dorsolombareC - +ie te<nologice de lucrriC - 5nstruciuni proprii extrase din crile te<nice ale ec<ipamentelor de muncC - Alte reglementri n domeniul securitii i sntii n munc.

1.

FIA DE PRE*ENTARE TESA $pecificul activitii l constituie reali(area planului de producie n condiii de securitate i sntate n munc; calitate; timp i cost cerute. Mi</o"ce de 9rod.cie Activitatea se desfoar n sediul S#C############################################################# S#R#L . )AL-A E0108A4,5L01;41. 1&&;$-),01 1;n spaiile destin ate acestei activiti sunt amplasate urmtoarele= - mobilierC - ec<ipamente i te<nic de calcuiC - ec<ipamentele de muncC $tarea te<nic a acestor ec<ipamente de munc; modul de exploatare i ntreinere cAt i modul de amplasare au creat nominali(area pre(umiilor de accidentare i gradul de risc re(ultat n fiele de evaluare. Medi./ de -.nc0 Mediul de munc l constituie spaiul n care i desfoar activitatea anga@aii >,-$A?. Ee preci(at c n spaiul de lucru temperatura mediului ambiant este normal; exist instalaie de climati(are; iar iluminatul este mixt >natural i artificial?. S"rcin" de -.nc0 $arcina de munc este asigurat de lucrtori ntr-un singur sc<imb de lucru i const n urmtoarele= -respectarea programului de lucru conform regulamentului de ordine internC -organi(area i coordonarea activitii specifice sectorului de spltorie industrialC -coordonarea activitii subordonailorC -organi(area i meninerea corespun(toare a spaiilor n conformitate cu legislaia in vigoareC -asigurarea funcionrii ec<ipamentelor de munc n condiii de securitate i sntate n muncaC -informarea efului ierar<ic asupra incidentelor; avariilor i accidentelorC 5ntocmit; -valuator 5ng. 1adu 5onescu

12

FIA DE PRE*ENTARE OFER $pecificul activitii l constituie efectuarea transportului de containere de marfa de la furni(orii societii. Mi</o"ce de 9rod.cie Activitatea se desfoar la sediul S#C# ############################################################################### S#R#L . )AL-A E0108A4,5L01;41. 1&&; $-),01 1; 83)31-$,5 i la clienii societii. n spaiile destinate acestei activiti sunt amplasate urmtoarele= - mobilierC - instalaii electrice; de ncl(ire i ventilaieC - mi@loace de transport auto. $tarea te<nic a mi@loacelor de transport; modul de exploatare i intervenie au creat nominali(area pre(umiilor de accidentare i gradul de risc re(ultat n fiele de evaluare. Medi./ de -.nc0 Mediul de munc l constituie spaiul >mi@loacele de transport? n care i desfoar activitatea anga@aii >oferi?. S"rcin" de -.nc0 $arcina de munc este asigurat de anga@ai ntr-un singur sc<imb de lucru i const n urmtoarele= -respectarea programului de lucru conform regulamentului de ordine internC -efectuarea activitii de transport pentru containerele cu marf ale societii -efectuarea activitii de ncrcare i descrcare a mrfii n mi@locul de transport autoC -etic<etarea containerelor cu marfa i descrcarea acestora ntr-un loc predefinitC -depistarea i remedierea >n funcie de posibiliti?; a defeciunilor aprute pe timpul deplasrilorC -curarea sptmAnal a autove<icululuiC -executarea lucrrilor de prevenire n ceea ce privete exploatarea autove<iculelor n condiii de sigurana circulaieiC -urmrete intervalele pentru inspeciile te<nice; revi(ii; asigurri i informea( superiorii despre scadena acestoraC -rspunde de completarea i exactitatea datelor nscrise n foaia de parcurs; precum i pentru sc<imbarea foilor ,ac<o i procedea( la predarea acestora sptmAnalC -rspunde de ntocmirea documentelor i repararea autove<iculelor n ca(ul accidentelor. 5ntocmit -valuator; 5ng. 1adu 5onescu
16

FIA DE PREZENTARE MUNCITOR NECALIFICAT Specificul activitii l constituie realizarea planului de producie n condiii de securitate i sntate n munc, calitate, timp i cost cerute. Mijloa ! "! #$o"% &i! Activitatea se desfoar la locurile de munca ale S#C# ########################################################## S# R # L# n spaiile destinate acestei activiti sunt amplasate urmtoarele: - utilaje si scule; - instalaii electrice; - mijloace de transport auto. - aparatura de bar - produse de comercializare Starea te nic a utilajelor si sculelor, instalaiilor electrice si a mijloacelor de transport, modul de e!ploatare i intervenie au creat nominalizarea prezumiilor de accidentare i "radul de risc rezultat n fiele de evaluare. M!"i%l "! '%( ) #ediul de munca l constituie barul $ terasa n care i desfoar activitatea an"ajaii %#&'()*+, '-(A.)/)(A*0. 1e precizat c, n barul $ terasa temperatura mediului ambiant este variabila )ar iluminatul este mi!t %natural si artificial0. Sa$ i(a "! '%( ) Sarcina de munc este asi"urat de an"ajai n trei sc imburi de lucru i const n urmtoarele: -efectuarea activitii de incarcare2descarcare a produselor utilizate la bar ; -efectuarea lucrrilor de ntreinere curent a utilajelor din dotare; -evacuarea materialelor ramase in urama dezambalarii; -pre"tirea si transportul produselor; -efectuarea cureniei la locul de munca.

5ntocmit -valuator; 5ng. 1adu 5onescu

FIA DE PREZENTARE ZIDAR Specificul activitii l constituie realizarea planului de producie n condiii de securitate i sntate n munc, calitate, timp i cost cerute. Mijloa ! "! #$o"% &i! Activitatea se desfoar la locurile de munca ale S#C# ############################################################ S# R # L#. 3 n spaiile destinate acestei activiti sunt amplasate urmtoarele: - utilaje si scule; - instalaii electrice; - mijloace de transport a%*o. - materiale de Starea te nic a utilajelor si sculelor, instalaiilor electrice si a mijloacelor de transport, modul de e!ploatare i intervenie au creat nominalizarea prezumiilor de accidentare i "radul de risc rezultat n fiele de evaluare. M!"i%l "! '%( ) #ediul de munc l constituie antierele n care i desfoar activitatea an"ajaii %4)1A,0. 1e precizat c, n antier temperatura mediului ambiant este variabila iar iluminatul este mi!t %natural si artificial0. Sa$ i(a "! '%( ) Sarcina de munc este asi"urat de an"ajai n trei sc imburi de lucru i const n urmtoarele: -efectuarea activitii de zidrie ; -efectuarea lucrrilor de ntreinere curent a uneltelor si sculelor; -pre"tirea suprafeelor pentru zidit; -amestecarea mortarului; -efectuarea cureniei la locul de munca.

)ntocmit, -valuator in". ,adu lonescu

!1

FIA DE PREZENTARE +ARMAN-OSPATAR Specificul activitii l constituie realizarea planului de producie n condiii de securitate i sntate n munc, calitate, timp i cost cerute. Mijloa ! "! #$o"% &i! Activitatea se desfoar n sediul S#C# #################################################################################### S# R # L#. n spaiile destinate acestei activiti sunt amplasate urmtoarele: - mobilier; - ec ipamente i te nic de calcul; - ec ipamentele de munc; Starea te nic a acestor ec ipamente de munc, modul de e!ploatare i ntreinere c5t i modul de amplasare au creat nominalizarea prezumiilor de accidentare i "radul de risc rezultat n fiele de evaluare. M!"i%l "! '%( ) #ediul de munc l constituie spaiul n care i desfoar activitatea an"ajaii . 1e precizat c n spaiul de lucru temperatura mediului ambiant este normal, e!ist instalaie de climatizare, iar iluminatul este mi!t %natural i artificial0. Sa$ i(a "! '%( ) Sarcina de munc este asi"urat de lucrtori care au pro"ramul de lucru de 67 ore pe zi o zi se lucreaza si o zi este libera constand n urmtoarele: -respectarea pro"ramului de lucru conform re"ulamentului de ordine intern; -or"anizarea i coordonarea activitii specifice sectorului de baruri - terase; -or"anizarea i meninerea corespunztoare a spaiilor n conformitate cu le"islaia in vi"oare; -asi"urarea funcionrii ec ipamentelor de munc n condiii de securitate i sntate n munc; -informarea asupra incidentelor, avariilor i accidentelor; )ntocmit, -valuator in",.,adu )onescu

!!

FIA DE PREZENTARE VIZITATOR Specificul activitii l constituie nt5lnirile de afaceri la sediul societii. Mijloa ! "! #$o"% &i! Activitatea se desfoar la sediul S#C# ############################################################# S# R # L# n spaiile destinate acestei activiti sunt amplasate urmtoarele: - mobilier; - instalaii electrice, de nclzire i ventilaie; Starea te nic a acestor ec ipamente de munc, modul de e!ploatare i ntreinere c5t i modul de amplasare au creat nominalizarea prezumiilor de accidentare i "radul de risc rezultat n fiele de evaluare. M!"i%l "! '%( ) #ediul de munc l constituie spaiul n care se desfoar nt5lnirile cu %8)4)*A*+,))0. 1e precizat c n spaiul de lucru temperatura mediului ambiant este normal, e!ist instalaie de climatizare, iar iluminatul este mi!t %natural i artificial0. Sa$ i(a "! '%( ) Sarcina de munc const n urmtoarele: -respectarea re"ulamentului de ordine interioar; -respectarea indicaiilor personalului S#C# ######################################################################### S# R # L#.; -purtarea ec ipamentului individual de protecie pe toata durata vizitei in cazul in care acesta se desfoar la instalaiile S#C# ###################################### S# R # L#.;

in". 1adu lonescu

)ntocmit, -valuator

!3

BIBLIO=RAFIE

; 1- Eirectiva cadru 361%26%)-- privind introducerea de msuri pentru ncura@area mbuntirilor n domeniul securitii i sntii muncitorilor n munc. !- $tandard )-4 - 21!%2&. $ecuritatea mainilor. Anali(a modurilor de defectare i a efectelor lor. 3-$.1.-.4.!61-1%166* - $ecuritatea generale de proiectare. mainilor. )oncepte de ba(; principii

#.-Esclescu; A. - -laborarea metodologiei de anali( a ntreprinderilor din punct de vedere al securitii muncii 5.)$.'.M. 1663 &.-'ece; $t. - Metode de evaluare a riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional n activitatea 1.-.4.-.L - 5.).$.M. 166#. *.-'ece; $t. - Metode de anali( aprioric a riscurilor profesionale. 5.4.5.E. 1663 ..- 'ece; $t. - Metode de evaluare a securitii muncii la nivelul micro sistemelor >loc de munc?. 2.-1isc i securitate n munc 5.$.).'.M. - 8ucureti nr. 3 - #%166#.

!#

!&

S.C. ,,,,,,,,,,,,.. S.R.L

.
EC-IPA DE VALUARE .INSP. P.M.MARINA MARDARI RADU IONESCU

!*

EC-IPA DE VALUARE .I NSP. P.M.MARINA MARDARI RADU IONESCU

22 INSP. P.M.MARINA MARDARI 25

!.

!2

S.C. ,,,,,,,,,,,, S.R.L .

26

!6 INSP. P.M.MARINA MARDARI 2

2>

31 INSP. P.M.MARINA MARDARI 24

3!

33 INSP. P.M.MARINA MARDARI

3#

S.C. ,,,,,,,,,,,,. S.R.L .

3&

3*

3.

32

36

S.C. ,,,,,,,,,,,.. S.R.L .


EC-IPA DE VALUARE .INSP. P.M.MARINA MARDARI RADU IONESCU

#1

INSP. P.M.MARINA MARDARI

#!

S.C. ,,,,,,,,,,,, S.R.L .


EC-IPA DE VALUARE .I NSP. P.M.MARINA MARDARI RADU IONESCU

#3

## INSP. P.M.MARINA MARDARI

#&

S.C. ,,,,,,,,,,,, S.R.L .


EC-IPA DE VALUARE .I NSP. P.M.MARINA MARDARI RADU IONESCU

#*

#.

#2 INSP. P.M.MARINA MARDARI

INSP. P.M.MARINA MARDARI

#6