Sunteți pe pagina 1din 8

Contracte Civile

Vanzare cumparare

Schimb

Donatie

Locatiune

Ichirierea locuintelor

Definitie : Acel contract prin care una din parti numita vanzator trasmite celeilalte parti numita cumparator dreptul de proprietate asupra unui bun (bunuri) sau alte drepturi reale ori drepturi de creeanta, in schimbul unei sume de bani numita pret Caractere - Sinalagmatic - Cu titlu oneros - Comutativ - Consensual - Translativ de prorpietate

Acel contract prin care partile numite copermutanti isi transmit fiecare proprietatea asupra unui bun (bunuri) in schimbul unui bun (bunuri) sau al altor drepturi reale sau de creanta

Un contract prin care o parte numita donator instraineaza cu titlu gratuit si irevocabil un bun (bunuri) sau un drept (drepturi) real sau de creeanta, din patrimonial sau altei parti numita donatar, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb de la acesta

Este contractul prin care o parte numita locator se obliga sa-i asigure alte-i parti numite locatar, folosinta temporara fie ea totala sau partiala a unui bun in schimbul unei sume de bani sau alte prestatii, numita chirie

Acel contract prin care locatorul- proprietar se oblige sa asigure chiriasului, folosinta temporara , totala sau partiala a unei locuinte, in schimbul unei sume de bani numite chirie

- Sinalagmatic - Cu titlu oneros - Comutativ - Consensual - Translativ de prorpietate - Numit

- Unilateral - Cu titlu gratuit - Solemn - Irevocabil - Translativ de prorpietate - Intuitu personae - Numit

- Sinalagmatic - Cu titlu oneros - Comutativ - Consensual - Executare succesiva - Nu este Translativ de prorpietate => se trasmite doar folosinta temporara a bunului

- Sinalagmatic - Cu titlu oneros - Comutativ - Executare succesiva - Trasmite dreptul de folosinta - Consensual - Se incheie pe durata determinate

Conditii de validitate - Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea de a contracta (aptitudinea unei persoane de a incheia - Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea de a contracta (aptitudinea unei - Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea de a contracta (aptitudinea unei persoane de a incheia - Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea de a contracta (Contractul de locatiune este un act de administrare deci - Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea de a contracta (aptitudinea unei persoane de a incheia

personal sau prin reprezentare contracte civile) - Obiectul (bundul vandut, pretul platit) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

persoane de a incheia personal sau prin reprezentare contracte civile) - Obiectul (bunurile schimbate) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

personal sau prin reprezentare contracte civile) - Obiectul ( un singur element si anume obiectul obligatiei donatorului, bunul, bunurile, dreptul, drepturile) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

este de ajuns capacitatea de exercitiu restransa DE REGULA) - Obiectul ( bunul dat in locatiune si pretul locatiunii chiria- ) -Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

personal sau prin reprezentare contracte civile) - Obiectul (locuinta inchiriata si chiria platita) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

Efecte Obligatiile vaznatorului - Obligatia de predare a bunului - Obligatia de a-l garanta pe cumparator pentru evictiune si contra viicilor bunului vandut Obligatiile cumparatorului - Obligatia de a lua bunul in primire - Obligatia de a plati pretul bunului cumparat - Obligatia de a plati cheltuielile legate de incheierea contractului Obligatiile Donatorului - Obligatia de predare - Obligatia de garantie (cand a promis garantarea) Obligatiile Donatarului - Obligatia de recunostiinta fata de donator Obligatiile Locatorului - Obligatia de a preda bunul in folosinta - Obligatia de a mentine bunul in stare corespunzatoare de folosinta - Obligatia de garantie contra evictiiunii si obligatia de garantie pentru viciile bunului vandut. Obligatiile locatarului - Obligatia de a folosi bunul ca un bun proprietar si conform destinatiei sale - Obligatia de a plati chiria - Obligatia de a restitui bunul la incetarea contractului - Obligatia de a raspunde pentru incendiu - Oblgatia de a-l apara pe locator impotriva uzurparilor Obligatiile Locatorului - Obligatia de a preda bunul in folosinta - Obligatia de a mentine bunul in stare corespunzatoare de folosinta - Obligatia de garantie contra evictiiunii si obligatia de garantie pentru viciile bunului vandut. Obligatia chiriasului - Obligatia de a folosi bunul ca un bun proprietar si conform destinatiei sale - Obligatia de a plati chiria - Obligatia de a restitui bunul la incetarea contractului - Obligatia de a raspunde pentru incendiu - Oblgatia de a-l apara pe locator impotriva uzurparilor

Obligatiile Copermutantiilor

- Obligatia de a plati chiria

Vanzator

Copermutant Copermutant

Donator Donatar

Locator Locatar

Locator-proprietar Chirias

Cumparator

Arendare

Antrepriza

Mandat

Comodatul

Imprumutul de consumatie

Contractul inchieiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detonator legal de bunuri agricole, numit arendator, si anrendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durata determinata si la un pret, stabilite de parti

Contractul prin care una dintre parti numita antreprenor se obliga sa execute, pe riscul sau, o lucrare, pentru cealalta parte numita client, in schimbului unui pret

Mandatul este un contract in puterea caruia o persoana se obliga, fara plata, de a face ceva pe sema unei alte persoane de la care a primit insarcinarea

Este contractul prin care o parte numita comodant remite spre folosire temporara si gratuita, unei alte parti numita comodatar un bun nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta, de a-l restitui in natura, in individualitatea sa

Este un contract prin care o parte numita imprumutator transmite in proprietate altei parti numita imprumutat o cantitate de bunuri fungibile si consumptibile, cu obligatia pentru imprumutat de a restituii la termen, o cantitate egala de bunuri, de acelasi gen si de aceeasi cantitate

Caractere - Sinalagmatic - Cu titlu oneros - Comutativ - Solemn - Cu executare - Sinalagmatic - Cu titlu oneros - Consensual - Cu executare succesiva - Consensual - Cu titlu gratuit - In principiul este unilateral - Sinalagmatic (cand - Real -Cu titlu gratuit (de regula ) poate fi si Cu titlu oneros - Unilateral Real Poate fi si cu titlu gratuit dar si Cu titlu oneros Unilateral Translativ de

succesiva - Intuitu personae - NeTranslativ de prorpietate Conditii de validitate - Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea partilor ( DE REGULA trebuie sa ai capacitatea de exercitiu restransa) - Obiectul ( bunurile agricole supuse arendarii, arenda) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

- Intuitu personae - Translativ de prorpietate (uneori)

este Cu titlu oneros ) - Intuitu personae - Numit

- NeTranslativ de prorpietate

prorpietate Numit

- Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea partilor (dupa caz CED sau CER- clientul pe cand antreprenorul doar CED) - Obiectul ( lucrarea si pretul) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

- Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea partilor (Mandatarul CED pe cand Mandantul poate avea si CER) - Obiectul ( este format dintr-un singur element si anume obligatia mandatarului de a incheiat acte juridice) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

- Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea partilor (Avand in vedere ca este un contract neTranslativ de prorpietate deci administrativ este de ajuns ca partile sa aiba CER) - Obiectul (bunuri imobile si mobile) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

- Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea partilor ( amble parti trebuia sa aiba CED) - Obiectul ( este format dintr-un singur element si anume bunurile imprumutate) -Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

Efecte Obligatiile arendatorului -Obligatia sa predea bunurile arendate la termenele si in conditiile stabilite - Obligatia sa garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala - Oblgiatia de a executa toate celelalte obligatii asumate prin contract Obligatiile antreprenorului - Obligatia de a executa lucrarea prevazuta in contract - Obligatia de a preda lucrarea executata - Obligatia de garantie pentru viciile ascunse Obligatiile mandatarului - Obligatia de a executa mandatul - Obligatia de a da socoteala - Obligatiile care rezulta din substituirea mandatarului Obligatiile mandantului - Obligatia de a-l Obligatiile comodatarului - Obligatia de a conserva bunul imprumutat - Obligatia de a folosi bunul conform destinatiei sale - Obligatia de a suporta cheltuielile de folosinta a bunului

Obligatiile imprumutatului - Obligatia de restituire a bunurilor in natura - Obligatia de restituire prin echivalent

Obligatiile clientului

Obligatiile imprumutatorului -Obligatia prevazuta din codul civil aceea de a

Obligatiile arendasului -Obligatia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, in conditiile stabilite in contract - Obligatia de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investii pe teren - Obligatia de a plati arenda la termenele si in modalitatile stabilite in contract - Obligatia de a restitui bunurile agricole arendate la incetarea contractului - Obligatia de a executa toate indatoririle contractuale

- Obligatia de plata a pretului - Obligatia clientului de a receptiona si de a lua in primire lucrarea executata de antreprenor

despagubi pe mandatar pentru cheltuielile facute - Obligatia de plata a prestatiei mandatarului (cand aceasta este cu titlu oneros)

- Obligatia de a restitui bunul imprumutat

garanta pe imprumutat pentru daunele cauzate de viciile bunului imprumutat

Obligatiile comodantului - Obligatia de restituire a cheltuielilor facute de comodatar pentru conservarea bunului dat in folosinta - Obligatia de plata a despagubirilor pentru daunele provocate de viciile bunului imprumutat - Obligatia de reparare a daunelor cauzate prin fapte delictuale ale comodantului

Arendator Arendas

Antreprenor Client

Mandant Mandatar

Comodant Comodatar

Imprumutator Imprumutat

Depozit

Societate civila

Renta Viagera

Intretinere

Tranzactie

Acel contract prin care o parte numita deponent remite un bun sau mai multe bunuri unei alte parti numita depozitar, cu obligatia pentru aceasta de a le pastra si a le conserva precum si de a le restituii, in natura, la cererea deponentului

Acel contrancat prin care doua sau mai multe persoane se oblige sa puna in comun un aport material si/sau de munca oentru a constituii un fond si a desfasura impreuna o activitate, in scop patrimonial comun, foloasele si pierderile fiind impartite intre ei

Caractere -Real - Titlu gratuit dar poate fi si Cu titlu oneros - Nu este translativ de proprietate (in principiu)

Acel contract prin care o parte numita credirentier instraineaza cu titlu oneros sau gratuit un bun ( bunuri ) ori o suma de bani unei alte parti numita debirentier in schimbul unei prestatii periodice numita renta viagera, care urmeaza a fi platita pana la decesul credirentierului

Acel contract prin care o parte numita intretinut instraineaza cu titlu oneros sau cu titlu gratuit un bun ( bunuri) sau o suma de bani, celeilate parti, numita intretinator, care se oblige sa-i asigure intretinerea in natura pe durata vietii acestuia

Este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampnia un process care s-ar putea naste

- Contract Civil - Patrimonial (lucrativ) - Titlu oneros - Comutativ - Consensual - Executare succesiva - Intuitu personae - Contract Uniune

- Aleatoriu - Titlu oneros ( de regula ) dar poate fi si cu titlu gratuit - Consensual - Sinalagmatic - Translativ de prorpietate ( in principiu ) - Executare succesiva

- Nenumit - Aleatoriu - Titlu oneros dar poate fi si cu titlu gratuit - Sinalagmatic - Consensual - Translativ de prorpietate ( in principiu ) - Executare succesiva - Intuitu personae

- Sinalagmatic - Cu titlu oneros - Comutativ - Consensual

Conditii de validitate - Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea partilor ( deponentul trebuia sa

- Consintamantul ( intentia experesa a ascoiatilor de a constitui societate si de a colabora in vederea realizarii de foloase patrimoniale) - Capacitatea partilor (CED)

-De regula art 948 Cod Civil atunci cand este cu titlu oneros iar cand este cu titlu gratuit cele specifice donatilor - Capacitatea partilor (trebuie sa fie CED) - Obiectul ( bun

- Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice )

Consintamantul ( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ) - Capacitatea ( CED) - Obiectul (bunuri)

aiba CER pe cand depozitarul trebuie sa aiba CED) -Obiectul (bunurile depozitate ) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

- Obiectul (conduita partilor, actiuni sau inactiuni de natura civila ) - Cauza licita ( sa existe sa fie licita si morala)

mobil sau imobil care se afla in circuitul civil, ori intr-o suma de baniCredirentierul pe cand la Debirentierdoar o suma de bani sau anumite cantitati de bunuri fungibile)

- Capacitatea de a - Cauza licita contracta (sa existe, sa fie reala, sa (aptitudinea unei fie licita si morala) persoane de a incheia personal sau prin reprezentare contracte civile) - Obiectul (bunul instrainat de intretinut si executarea obligatiei de intretinere a intretinatorului) - Cauza licita (sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

Efecte

Obligatiile depozitarului - Obligatia de a pastra si a conserva bunul primit in depozit - Obligatia de a restitui bunul depozitat

Obligatiile deponentului - Obligatia de a restitui depozitarului cheltuielile necesare facute pentru paza si conservarea bunului - Obligatia de a-l despagubi pe depozitar pentru prejudicile cauzate din cauza bunului depozitat - Obligatia de a ridica bunul depozitat - Obligatia de a plati remuneratia convenita

Obligatiile credirentierului - Obligatia de predare a bunului sau a sumei de bani - Obligatia de a garanta contra evictiunii sau pentru viciile ascunse

Obligatiile intretinutului - daca este cu titlu oneros are obligatia a a preda bunul si de a garanta pe intretinator contra evictiunii si pentru viciile ascunse ale bunului

Efecte declarative Efecte constitutive sau translative Efecte relative Efecte extinctive

Obligatiile debirentierului - Obligatia de plata a rentei viagere obligatia de a da -

Obligatiile intretinatorului - Prestarea intretinerii (obligatia de a face )

prin contract ( daca depozitul a fost cu titlu oneros)

Deponent Depozitar

Credirentier Debirentier

Intretinut Intretinator