Sunteți pe pagina 1din 13

EVALUARE

TIPURI DE ITEMI [1] clasificati obiectivitate oferit n corectare:

dupa

criteriul

gradului

de

A) ITEMI OBIECTIVI testea!a un nu"ar "are de ele"ente de continut ntr un interval de ti"p relativ scurt# asigur$nd un grad de obiectivitate ridicat n "asurarea re!ultatelor scolare% B) ITEMI SEMIOBIECTIVI pot acoperi o ga"a variata de capacitati intelectuale care se doresc a fi testate# oferind n acelasi ti"p posibilitatea de a utili!a si "ateriale au&iliare utile elevilor n re!olvarea sarcinilor de lucru propuse% C) ITEMI SUBIECTIVI 'cu raspuns desc(is) sunt relativ usor de construit# principala proble"a constituind o "odul de elaborare a sc(e"ei de notare a acestora# cu at$t "ai "ult cu c$t aceasta categorie de ite"i vi!ea!a de"onstrarea de catre elevi# n raspuns# a originalitatii si creativitatii lor% A) ITEMI OBIECTIVI *%1% ITEMI +U *,E-ERE DU*,* *%.% ITEMI DE TIP PERE+/E *%0% ITEMI +U *,E-ERE MU,TIP,* Testele# n special cele standardi!ate# contin un nu"ar de ite"i% 1ntre acestia# o categorie distincta o for"ea!a ite"ii obiectivi# caracteri!ati prin: structurarea e&plicita a sarcinilor propuse si corelarea cu obiectivele de evaluare2 capacitatea de a testa un nu"ar "are de ele"ente de continut ntr un ti"p relativ scurt2 fidelitate ridicata2 asigurarea obiectivitatii n evaluare si notare2 asocierea cu o sc(e"a de notare si"pla# un puncta3 care se acorda n totalitate sau nu# n functie de "arcarea de catre elev a raspunsului corect# respectiv# gresit% 4biectivitatea acestor ite"i are n vedere ur"atoarele aspecte: 4biectivitatea constructiei ite"ului cerinta este e&plicita# puternic structurata si corelata cu un obiectiv de evaluare2 4biectivitatea perceptiei si raportarii la sarcina de catre subiectul evaluat subiecti diferiti e&pri"a acelasi "od de percepere si raportare la sarcina2

4biectivitatea evalu5 .1.p16..c 7.682rii9notarii evaluatori diferiti acorda acelasi puncta3 pentru aceeasi solutie a unui ite"% Ite"ii obiectivi pot fi utili!ati n evaluare la orice disciplina socio u"ana# datorita specificului lor: sunt adecvati pentru evaluarea unor re!ultate ale nvatarii situate "ai ales n !ona inferioara a do"eniului cognitiv2 antrenea!a n "od preponderent capacitati de tip reproductiv2 sunt e&pusi la riscul raspunsurilor date n "od aleatoriu% A.1. ITEMI CU ALEGERE DUALA Ite"ii cu alegere duala pun elevul n situatia de a selecta raspunsul corect din doar doua variante posibile: adevarat9fals# da9nu# corect9incorect# acord9de!acord% Ite"ii de tip da9nu si adevarat9fals sunt cel "ai frecvent folositi% Utili!area lor poate fi adecvata atunci c$nd profesorul doreste sa evalue!e: cunoasterea de catre elev a unor infor"atii punctuale# date factuale# ter"eni# definitii# legi# principii# for"ule2 diferentierea pe care o poate reali!a elevul ntre enunturile factuale si cele de opinie2 capacitatea elevului de a identifica relatii de tip cau!a efect# succesiunea logica sau cronologica a unor eveni"ente% Pentru proiectarea corecta a acestui tip de ite"i este necesara respectarea ur"atoarelor cerinte: for"ularea clara si precisa a enuntului2 daca se solicita aprecierea cu :adevarat: sau :fals:# atunci se vor evita enunturile foarte generale2 selectarea unor enunturi relevante pentru do"eniul de cunoastere sau categoria de co"petente testata 'uneori# efortul de a reali!a enunturi care sa fie raraec(ivoc adevarate sau false duce la elaborarea de ite"i nese"nificativi din punct de vedere educational sau banali din punct de vedere stiintific)2 se va evita utili!area enunturilor negative si# n special# folosirea dublei negatii# care induce un grad nalt de a"biguitate si "piedica ntelegerea enuntului ite"ului de catre elev2 se vor evita enunturile lungi si co"ple&e# prin eli"inarea ele"entelor redundante# inutile n raport cu ideea principala a enuntului si cerinta ite"ului2 nu se va folosi un li"ba3 prea acade"ic# o ter"inologie foarte speciali!ata sau o constructie lingvistica stufoasa si greoaie2 se va evita introducerea a doua idei ntr un singur enunt# cu e&ceptia ca!urilor n care se doreste evidentierea relatiei cau!a efect2

n aceasta situatie# cea "ai buna solutie este aceea de a utili!a doar propo!itii adevarate si de a cere elevilor sa decida adevarul sau falsitatea relatiei dintre acestea2 enunturile adevarate si cele false vor fi apro&i"ativ egale ca lungi"e2 nu"arul enunturilor adevarate si cel al enunturilor false vor fi apro&i"ativ egale# dar nu e&act egale# deoarece acesta poate constitui un indiciu dupa care elevul ncearca sa g(iceasca raspunsul corect% A.2. ITEMI DE TIP PERECHE Ite"ii de tip perec(e pun elevul n situatia de a deter"ina corespondenta corecta ntre cuvinte# propo!itii# fra!e# valori nu"erice# se"nificatii# litere# si"boluri# infor"atii s%a% Ele"entele ntre care trebuie stabilita corespondenta sunt distribuite n doua coloane: pri"a coloana contine ele"entele ce constituie# de fapt# enuntul ite"ului si care sunt denu"ite pre"ise2 a doua raspunsurile% coloana contine ele"entele care repre!inta

Instructiunile care preced cele doua coloane se refera la criteriul sau criteriile n ba!a carora trebuie reali!ata asocierea ntre pre"ise si raspunsuri% *cesti ite"i evaluea!a abilitatea elevului de a identifica relatia e&istenta ntre doua ele"ente% De cele "ai "ulte ori# aceasta abilitate presupune recunoasterea relatiei# adica antrenea!a capacitati de tip reproductiv% Utili!area lor poate fi adecvata atunci c$nd profesorul doreste sa evalue!e capacitatea elevului de a stabili corelatii ntre: oa"eni reali!ari2 date eveni"ente istorice2 ter"eni definitii2 reguli e&e"ple2 si"boluri concepte2 autori opere2 principii clasificari2 co"ponente utili!ari% Pentru proiectarea corecta a ite"ilor de tip perec(e este necesara respectarea ur"atoarelor cerinte ';% -ronlund# op% cit%# p% 1<0): utili!area unui "aterial o"ogen2 includerea unui nu"ar inegal de raspunsuri si pre"ise si instruirea elevilor n legatura cu faptul ca un raspuns poate fi folosit o data# de "ai "ulte ori sau niciodata2 aran3area listei raspunsurilor ntr o ordine logica si evitarea situatiei n care ordinea pre!entarii raspunsurilor poate furni!a un indiciu pentru elev n :g(icirea: corespondentei corecte2 plasarea tuturor pre"iselor si raspunsurilor unui ite" pe aceeasi pagina%

Ite"ii de tip perec(e per"it abordarea unui volu" consistent de infor"atii ntr un interval de ti"p relativ redus# precu" si rapiditatea corectarii si evaluarii% Ei nu sunt reco"andati atunci c$nd profesorul doreste evaluarea unor re!ultate ale nvatarii cu caracter co"ple& si creativ% A.3. ITEMI CU ALEGERE MULTIPLA *cesti ite"i se "ai nu"esc si ite"i cu raspuns selectat# deoarece elevul nu generea!a un raspuns# ci alege unul dintre raspunsurile alternative listate n ite"% ,a fel ca si n ca!ul celorlalte tipuri de ite"i obiectivi# ite"ul cu alegere "ultipla pune elevul n situatia de a alege9selecta dintr un set de raspunsuri listate pe acela pe care l considera corect n raport cu sarcina data% Ite"ul cu alegere "ultipla este alcatuit dintr o pre"isa si o lista de variante repre!ent$nd solutiile ite"ului% ,ista de variante contine raspunsul corect unul singur # pe care elevul trebuie sa l identifice# si un nu"ar oarecare de alte variante de raspuns incorecte# dar plau!ibile nu"ite distractori% 1n ca!ul acestui ite"# un grad superior de dificultate se poate obtine solicit$nd elevului sa identifice n lista de variante raspunsul incorect# situatie n care distractorii sunt variante de raspuns corecte% Utili!area ite"ului cu alegere "ultipla este reco"andata atunci c$nd profesorul doreste sa evalue!e: a% cunostinte: cunoasterea ter"inologiei specifice disciplinei2 cunoasterea unor infor"atii punctuale de natura factuala sau teoretica2 cunoasterea "etodelor# procedurilor# algorit"ilor de re!olvare a unor sarcini concrete2 b% ntelegerea si capacitatea de aplicare: capacitatea de a interpreta relatia cau!a efect2 capacitatea de a identifica aplicatii ale principiilor# enunturilor cu caracter general2 capacitatea de a argu"enta alegerea unor "etode si proceduri% Practica didactica evidentia!a faptul ca utili!area e&cesiva a acestui tip de ite"i duce la fa"iliari!area elevului cu aceasta te(nica de testare si la "anifestarea unei tendinte reductioniste# si"plificatoare n reali!area nvatarii% Proiectarea corecta a ite"ilor cu alegere "ultipla presupune respectarea ur"atoarelor cerinte '-% =et(ell# 188>):

enuntul trebuie sa stabileasca o sarcina clara# nea"bigua si relevanta n raport cu obiectivul de evaluare2 ntrebarea trebuie for"ulata n "od clar si e&plicit2 li"ba3ul utili!at trebuie sa corespunda nivelului de v$rsta al elevilor evaluati# iar punctuatia trebuie sa fie corecta2 "odul de for"ulare a ntrebarii nu trebuie sa sugere!e raspunsul corect 'se va evita folosirea unor indici puternici n enunt :nu i asa ca%%%: sau a unor indicii gra"aticale)2 n for"ularea ntrebarii se va evita utili!area negativului '"a3oritatea oa"enilor nu l citesc pe :nu:)2 distractorii trebuie sa fie plau!ibili si paraleli2 raspunsurile trebuie sa fie corect for"ulate din punct de vedere gra"atical si logic2 optiunile trebuie sa nu fie sinoni"e sau opuse si sa aiba# pe c$t posibil# aceeasi lungi"e2 nu se va folosi for"ularea :toate cele de "ai sus: si se va evita for"ularea :nici una din cele de "ai sus:2 n lista de alternative trebuie sa e&iste un singur raspuns n "od cert si indiscutabil corect% Ite"ii cu alegere "ultipla pre!inta nu"eroase avanta3e ntruc$t: pot "asura tipuri variate de re!ultate ale nvatarii de la si"ple cunostinte# p$na la capacitati "ai co"ple&e i"plicate n ntelegere si aplicare a cunostintelor n conte&te noi2 ntr o for"ulare corecta# eli"ina a"biguitatea si riscul interpretarilor subiective ale elevului# respectiv# profesorului evaluator2 au un grad nalt de fidelitate si reduc considerabil riscul :g(icirii: raspunsului corect2 n varianta :alege cea "ai buna alternativa: ofera posibilitatea de a evalua re!ultate ale nvatarii n conte&te euristice% Principalele de!avanta3e ale acestui tip de ite"i se"nificative n raport cu particularitatile stiintelor socio u"ane si co"petentelor pe care aceste discipline si propun sa le for"e!e sunt: ineficienta lor n raport cu situatiile care au ca obiectiv relevarea abilitatii elevului de a selecta# organi!a si utili!a creativ infor"atii# idei2 i"posibilitatea lor de a crea conte&te cognitive care sa releve deprinderile de co"unicare scrisa ale elevilor# de organi!are sau

producere a unui te&t scris2 capacitatea lor redusa de a evidentia abilitati i"plicate n re!olvarea de proble"e% B) ITEMI SEMIOBIECTIVI B.1. ITEMI CU RASPUNS SCURT DE COMPLETARE% B.2. NTREBARI STRUCTURATE Ite"ii se"iobiectivi sunt acea categorie de ite"i care solicita elevului construirea partiala sau totala a unui raspuns la sarcina definita n enuntul ite"ului%1n general# ite"ii se"iobiectivi se caracteri!ea!a prin aceea ca: pot testa a ga"a larga de capacitati intelectuale si re!ultate ale nvatarii2 plasea!a elevul ntr o situatie cognitiva cu un grad de co"ple&itate "ai ridicat dec$t reusesc sa o faca ite"ii obiectivi2 per"it utili!area unor "ateriale au&iliare% Utili!area acestui tip de ite"i poate ncura3a elevul n aprofundarea notiunilor nvatate# cresterea vite!ei de operare cu acestea# a claritatii# conci!iei si acuratetei e&pri"arii% B.1. ITEMI CU RASPUNS SCURT / DE COMPLETARE *cesti ite"i solicita elevul sa for"ule!e un raspuns scurt sau sa co"plete!e o afir"atie n asa fel nc$t aceasta sa dob$ndeasca sens si valoare de adevar%In cadrul lor: sarcina este puternic structurata raspunsul cerut elevului este strict li"itat# ca spatiu# for"a si continut# c(iar de catre structura ntrebarii9sarcinii2 libertatea elevului de a reorgani!a infor"atia pri"ita si de a oferi raspunsul n for"a dorita este li"itata2 raspunsul corect de"onstrea!a nu doar cunoastere# ci si capacitatea elevului de organi!are a cunostintelor# esentiali!are# elaborare si for"ulare adecvata% Ite"ii cu raspuns scurt solicita elevului elaborarea raspunsului sub for"a concisa a unei propo!itii# fra!e# uneori doar cuv$nt# si"bol# nu"ar% +el "ai adesea# ei au for"a unei ntrebari% Ite"ii de co"pletare solicita elevului gasirea cuv$ntului sau sintag"ei care co"pletea!a afir"ati a continuta n enunt confor" sensului acesteia% +el "ai adesea# ei au for"a unei afir"atii inco"plete% Pentru proiectarea corecta a ite"ilor cu raspuns scurt 9 de co"pletare este necesara respectarea ur"atoarelor cerinte:

for"ularea enuntului ite"ului si a sarcinii trebuie reali!ata n asa fel nc$t raspunsul necesar sa poata fi scurt si precis2 fiecare ite" trebuie sa aiba un singur raspuns corect2 spatiul liber furni!at pentru redactarea raspunsului trebuie sa fie suficient de "are 'astfel nc$t elevul care are un scris "ai "are sa nu se si"ta de!avanta3at fata de elevul cu un scris "ai "arunt) si sa sugere!e daca raspunsul asteptat contine un singur cuv$nt sau "ai "ulte2 daca raspunsul poate fi for"ulat n li"ba3e diferite# atunci trebuie preci!ata e&plicit e&pri"area asteptata 'nu"eric# literal# grafic# si"bolic etc%)2 este de dorit sa se evite utili!area unor te&te din "anuale pentru a nu ncura3a "e"orarea "ecanica si nvatarea de tip reproductiv% *vanta3ele ite"ilor cu raspuns scurt 9 de co"pletare decurg din aceea ca: per"it evaluarea unor capacitati de nivel superior celor i"plicate n si"pla recunoastere si reactuali!are2 solicita coerenta si conci!iune n elaborarea raspunsului2 per"it evaluarea unui nu"ar relativ se"nificativ de cunostinte structurate n deprinderi si capacitati2 sarcina structurata si raspunsul concis cerut per"it evitarea influentei altor abilitati 'care ar interfera cu cea evaluata si ar duce la distorsionarea evaluarii)2 se elaborea!a relativ usor si rapid2 se corectea!a si se notea!a cu un grad suficient de obiectivitate daca li se asocia!a o sc(e"a de notare adecvata% De!avanta3e: din cau!a particularitatilor lor# ite"ii cu raspuns scurt 9 de co"pletare nu sunt reco"andati pentru evaluarea capacitatilor intelectuale superioare re!olvarea de proble"e# anali!a# sinte!a# for"ularea de argu"ente# for"ularea de solutii posibile si e&pri"area optiunii personale%De ase"enea# capacitatea de a for"ula un raspuns scurt si concis necesara n "ulte situatii trebuie asociata cu capacitatea de a de!volta un discurs# de a construi situatii de co"unicare co"ple&e# de e&pri"are libera si creativa% De aceea# utili!area acestui tip de ite"i n cadrul evaluarii la disciplinele socio u"ane trebuie ponderata cu prudenta% B.2. NTREBARI STRUCTURATE 1ntrebarile structurate sunt ite"i care contin "ai "ulte sarcini de lucru# pun$nd elevul n situatia de a construi raspunsurile si de a alege "odalitatile de for"ulare a acestora% Ele reali!ea!a trecerea de la ite"ii obiectivi si se"iobiectivi cu toate constr$ngerile lor catre ite"ii liberi% 4 ntrebare structurata este for"ata dintr un nu"ar variabil de secvente subntrebari care pot avea for"a unor ite"i

obiectivi# se"iobiectivi sau a unui eseu scurt a caror coerenta si succesiune deriva dintr un ele"ent co"un 'idee# fapt# principiu# lege# ratiune interna a proble"aticii vi!ate)% ?c(e"a unui ite" de tip ntrebare structurata este ur"atoarea '-% =et(ell# 188@): Materia 9 ?ti"ul 'te&t# date statistice# diagra"a# grafic# i"agine# etc%) AA ?ubntrebari AA AADate supli"entare AA?ubntrebari% Proiectarea corecta a unui ite" de tip ntrebare structurata presupune respectarea ur"atoarelor cerinte '*% ?toica# coord%# 188@): succesiunea subntrebarilor trebuie sa asigure cresterea treptata a gradului de dificultate 'raspunsurile asteptate sunt "ai si"ple la nceput# iar co"ple&itatea si di"ensiunile lor cresc spre final)2 fiecare subntrebare trebuie sa solicite un raspuns care sa nu depinda de raspunsul la subntrebarea precedenta 'fiecare subntrebare trebuie sa fie autocontinuta)2 subntrebarile trebuie sa fie n concordanta cu "aterialul9sti"ulul utili!at# astfel nc$t acesta sa constituie un suport n re!olvarea sarcinilor2 fiecare subntrebare trebuie sa teste!e unul sau "ai "ulte obiective2 fiecare subntrebare trebuie sa fie ur"ata de un spatiu liber suficient pentru conse"narea de catre elev a raspunsului% 1ntrebarile structurate per"it operationali!area unei sarcini "ai co"ple&e prin organi!area parcurgerii acesteia de catre elev# ceea ce "areste considerabil obiectivitatea evaluarii% Prin structurarea ntrebarii# acest tip de ite"i per"ite: testarea unei varietati de cunostinte# co"petente# abilitati2 gradarea co"ple&itatii si dificultatii2 parcurgerea progresiva a unei unitati de continut si crearea conditiilor pentru ca evaluarea sa dea sanse tuturor elevilor# dar sa si discri"ine!e la v$rf% Dificultatile pe care le co"porta ntrebarile structurate sunt legate de faptul ca: "aterialele au&iliare 'sti"ulul) sunt relativ greu de proiectat2 uneori# raspunsul la o sub ntrebare depinde de raspunsul la subntrebarea anterioara2 proiectarea lor necesita "ai "ult ti"p% C) ITEMI SUBIECTIVI

C.1. REZOLVAREA DE PROBLEME C.2. ITEMI DE TIP ESEU Ite"ii subiectivi sau cu raspuns desc(is au drept principala caracteristica faptul ca testea!a originalitatea elevului# creativitatea si capacitatea sa de personali!are a cunostintelor% Ei sunt n "od special reco"andati pentru reali!area evaluarii la stiintele socio u"ane# date fiind particularitatile acestora# precu" si natura co"petentelor gene rale si specifice pe care si propun sa le for"e!e la elevi% +u toate ca acesti ite"i par relativ usor de construit# e&igentele for"ularii corecte a cerintei si a bare"ului de corectare si notare sunt foarte stricte2 ele trebuie sa previna acea subiectivitate a profesorului care conduce la evaluarea neprofesionala# arbitrara# si la punerea elevului n situatia de a fi nedreptatit% C.1. REZOLVAREA DE PROBLEME Re!olvarea de proble"e sau de situatii proble"atice individuala sau n grup constituie o "odalitate prin care profesorul poate crea situatii de nvatare ce de!volta creativitatea# g$ndirea divergenta# i"aginatia# capacitatea de transfer# de generali!are sau9si de concreti!are a infor"atiilor si procedurilor% +apacitatea de a re!olva proble"e nu este nnascuta2 ea se de!volta progresiv prin nvatare9e&ersare# fiind situata la nivelul superior al capacitatilor cognitive si presupun$nd c(iar anu"ite caracteristici generale de personalitate pe care elevul le dob$ndeste 'sau ar trebui sa le dob$ndeasca) n procesul educarii9for"arii sale% De aceea# utili!area re!olvarii de proble"e ca "etoda de evaluare trebuie sa tina cont de e&perienta de lucru a elevilor cu aceasta "etoda: co"ple&itatea proble"elor trebuie sa creasca progresiv# pe "asura ce elevii acu"ulea!a si internali!ea!a e&perienta specifica% +o"porta"entele evaluate prin re!olvarea de proble"e sunt '*% ?toica# coord%# 188@): ntelegerea proble"ei2 cautarea si identificarea infor"atiilor necesare re!olvarii proble"ei2 for"ularea si testarea ipote!elor2 selectarea si descrierea "etodei9"etodelor de re!olvare2 aplicarea "etodei9"etodelor n conte&tul concret2 elaborarea unui scurt raport asupra re!ultatelor obtinute2 interpretarea re!ultatelor2

generali!area si9sau transferul procedurilor si te(nicilor de re!olvare% Pentru proiectarea corecta a ite"ilor tip re!olvare de proble"e este necesara respectarea unor cerinte generale si specifice: a% cerinte generale: proble"a sau situatia proble"a trebuie sa fie adecvata nivelului de v$rsta si de pregatire a elevilor2 corelarea continutului proble"ei si "odalitatilor de re!olvare cu organi!area activitatii didactice re!olvare individuala sau n grup2 proble"a si activitatea de re!olvare sa fie n concordanta cu continuturile disciplinei si cu obiectivele curriculare2 evaluarea activitatii si a re!ultatelor sa fie relevanta pentru elev si sa produca infor"atii utile pentru evaluator2 aceasta presupune asocierea ite"ului cu o sc(e"a clara de notare# care sa contina criterii e&plicite deduse din obiective2 utili!area n cadrul activitatii a unor "ateriale suport care sa spri3ine procesul de solutionare a proble"ei% b% cerinte specifice: obtinerea re!ultatelor prin proceduri valide si verificabile2 posibilitatea de a se utili!a "etode alternative de re!olvare2 pre!entarea n raportul final a ipote!ei de lucru# rationa"entelor# "odului de operare si a instru"entelor care au fost utili!ate% *vanta3ele utili!arii acestui tip de ite"i pot fi sinteti!ate astfel: ncura3ea!a g$ndirea productiva# creativa# euristica2 antrenea!a abilitatile de co"unicare# cooperare# lucru n ec(ipa2 antrenea!a independenta de g$ndire# spiritul critic# refle&iv2 ncura3ea!a de!voltarea capacitatii de autoevaluare# autorefle&ivitatea# capacitatea de a opta si de a g$ndi n ter"eni de opti"2 ofera posibilitatea anali!ei erorii si a rolului ei n cunoastere2 per"it evaluarea capacitatii de rationare fle&ibila si operanta% De!avanta3e:

e&ista o anu"ita subiectivitate n evaluare# n special n ca!ul proble"elor care solicita re!olvarea n ter"eni de opti" sau de!irabil2 necesita uneori ti"p ndelungat pentru proiectare si notare2 necesita uneori ti"p ndelungat pentru ad"inistrare si re!olvare2 daca activitatea a fost organi!ata n for"a lucrului n ec(ipa# sc(e"a de notare trebuie individuali!ata adecvat rolului si sarcinilor concrete %pe care fiecare "e"bru al ec(ipei le a avut% +orectarea si aprecierea re!ultatelor trebuie sa vi!e!e at$t procesul de re!olvare# c$t si re!ultatul propriu !is% Profesorul va tine sea"a de: "odul n care a fost abordata proble"a: strategia utili!ata 'n special n situatia lucrului n ec(ipa)2 utili!area corecta9adecvata a "etodei# utili!area "ai "ultor "etode2 "asura n care a fost obtinut re!ultatul corect si a fost verificat2 interpretarea re!ultatului2 e&tinderea9generali!area proble"ei# procedurii de re!olvare# solutiei% C.2. ITEMI DE TIP ESEU 1n cadrul disciplinelor socio u"ane# evaluarea capacitatilor cognitive superioare# cu co"ple&itate ridicata# se reali!ea!a preponderent cu a3utorul ite"ilor de tip nonobiectiv2 eseurile co"punerile# de"onstratiile :cu te!a:# descrierile repre!inta un instru"ent adecvat si frecvent utili!at deoarece raspunde ntr o "are "asura particularitatilor disciplinelor socio u"ane si co"petentelor generale si specifice pe care acestea si propun sa le for"e!e la elevi% Ite"ul de tip eseu pune elevul n situatia de a construi un raspuns liber n confor"itate cu un set dat de cerinte2 cu c$t cerintele sunt "ai precis for"ulate si "ai e&plicit ilustrate n sc(e"a de notare# cu at$t creste fidelitatea evaluarii si notarii 'gradul de obiectivitate n raport cu "ai "ulti evaluatori si9sau cu "ai "ulte evaluari succesive)% Printre obiectivele de evaluare carora li se poate asocia ca instru"ent adecvat eseul se nu"ara: abilitatea elevului de a actuali!a# organi!a9reorgani!a si structura n "od original infor"atii# idei2 abilitatea de a utili!a n "od adecvat li"ba3ul si de a proba un stil personal2 abilitatea de a interpreta infor"atii si de a e&pri"a un punct de vedere personal%

Eseul per"ite deci evaluarea abordarii globale a unei sarcini de lucru n care cunostintele# gradul de ntelegere si capacitatea de aplicare a cunostintelor# inclusiv "asura si "odul n care nvatarea9cunoasterea au fost personali!ate 'contribuind astfel la for"area reala a personalitatii elevului)# se ntrepatrund si se "anifesta n "od integrat% Tipurile de eseuri se deli"itea!a dupa doua criterii: 1% Dupa di"ensiunile raspunsului asteptat: a% Eseu cu raspuns re str$ns '"ini eseul) n care# printre cerintele enuntului# este preci!ata si di"ensiunea "a&i"a ad"isa a raspunsului asteptat: nu"ar "a&i" de cuvinte# nu"ar "a&i" de paragrafe# nu"ar "a&i" de r$nduri2 b% Eseu cu raspuns e&tins la care singura li"ita ce operea!a este aceea a ti"pului de lucru "a&i" ad"is% .% Dupa tipul raspunsului asteptat: a% Eseu structurat sau se"i structurat n care# prin cerinte e&plicite# indicii sau sugestii# raspunsul elevului este organi!at# structurat# orientat# ordonat2 b% Eseu liber n care originalitatea si creativitate a elevului se pot "anifesta "a&i"al% Proiectarea ite"ilor de tip eseu presupune aplicarea unei strategii# a carei respectare "a3orea!a eficienta evaluarii si caracterul ei for"ativ2 astfel: se recurge la evaluarea prin acest tip de ite" nu"ai atunci c$nd obiectivul de evaluare avut n vedere nu este co"patibil cu nici un alt tip de ite"2 obiectivul de evaluare propus trebuie sa faca parte din categoria celor de "a&i"a co"ple&itate sa vi!e!e capacitati de transfer si de e&pri"are n ter"eni personali2 sarcina de lucru trebuie for"ulata n "od clar# riguros si succint# n ter"eni de perfor"anta asteptata2 enuntul ite"ului trebuie nsotit de configurarea raspunsului asteptat ele"entele sau conceptele c(eie# caracteristici particulare dorite ale raspunsului# alternative posibile9ad"ise 'aceasta configurare anunta :re!olvarea:# respectiv sc(e"a de notare cu care se va opera)2 sc(e"a de notare se poate construi fie acord$nd un nu"ar de puncte fiecarei cerinte# fie global# (olistic# fie asociind un nu"ar de puncte fiecarui nivel de raspuns% 1n oricare din variantele sale# ite"ul de tip eseu pre!inta avanta3ul de a se adecva evaluarii la disciplinele socio u"ane ntruc$t per"ite:

obtinerea de catre profesor a unei i"agini globale# sintetice a capacitatilor de transfer si constructie personala a elevului2 evaluarea creativitatii# originalitatii# g$ndirii critice# fle&ibilitatii# fortei argu"entative si coerentei de g$ndire a elevului2 individuali!area evaluarii# adecvarea ei la "odul individual# personal n care elevul se raportea!a la sarcina9continut% 1n acelasi ti"p nsa# nu trebuie o"ise de!avanta3ele si riscurile pe care le pre!inta evaluarea prin eseu: dificultatea construirii unei sc(e"e de notare care sa asigure fidelitatea9obiectivitate a evaluarii n absenta careia evaluarea ra"$ne irelevanta dar care sa nu constr$nga elevul# sa nu l puna n situatia de a obtine puncta3ul "a&i" nu"ai atunci c$nd raspunsul lui se plia!a pe cel prefabricat de evaluator 'ceea ce anulea!a nsasi ideea de eseu)2 desi se elaborea!a relativ usor# evaluarea si notarea cer "ult ti"p# "ulta atentie# e&perienta# obiectivitate si profesionalis"2 n activitatea didactica curenta# co"unicarea notei obtinute de elev trebuie nsotita de o scurta fisa de observatii asupra eseului# n asa fel nc$t elevul sa si corecte!e eventualele inabilitati sau sa refaca partile "ai putin reali!ate ale eseului2 sc(e"a de notare trebuie n "od obligatoriu "oderata prin pretestari%