Sunteți pe pagina 1din 2

5.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE CONTROL OFICIAL SANITAR VETERINAR EFECTUAT DE CATRE PERSONALUL DE SPECIALITATE IN UNITATILE CARE PRODUC ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALA
SI NONANIMALA

I. n temeiul Regulamentului Pa lamentului Eu !"ean i al C!n#iliului n . $$%&%''(&CE) "ent u a" !*a ea Regulil! " i+in, -!nt !alele !.i-iale a .!#t ela*! at/ N! ma Sanita / Vete ina / " i+in, ! gani0a ea i ,e#./u a ea a-ti+it/ii ,e -!nt !l !.i-ial #anita +ete ina e.e-tuat ,e "e #!nalul ,e #"e-ialitate 1n unit/ile -a e " !,u- alimente ,e ! igine animal/) a" !*at/ " in O ,in al P ee,eintelui ANSVSA n . 2(&%''3) m!,i.i-at i -!m"letat " in O ,inul P ee,intelui ANSVSA n . 34&%''5) " i+in, ! gani0a ea 6i ,e#./6u a ea a-ti+it/7ii ,e -!nt !l !.i-ial #anita 8+ete ina e.e-tuat ,e -/t e "e #!nalul ,e #"e-ialitate 1n unit/7ile -a e " !,u- alimente ,e ! igine animal/. P e0enta n! m/ #anita / +et ina / #ta*ile#te -a, ul ! gani0at! i- 1n -a e8i ,e#./!a e a-ti+itatea "e #!nalul ,e #"e-ialitate -a e e.e-tuea0/ -!nt !alele) " e-um i " !-e,u a ,e ta i.a e a -!nt !alel! !.i-iale. C!nt !lul !.i-ial #anita +ete ina ,e.init -a ! i-e .! m/ ,e -!nt !l "e -a e8l e.e-tuea0/ "e #!nalul ,e #"e-ialitate) e" e0entat ,e me,i-ii +ete ina i #au "e #!nalul +ete ina au9ilia ,e #"e-ialitate) -a e 1nt!-mete un ,!-ument :u#ti.i-ati+) ,e.init -a a-tul !.i-ial ;1nt!-mit ,e me,i-ul +ete ina ,e -i -um#- i"ie<) 1n *a0a -/ uia DSVSA 1nt!-mete .! malit/ile ,e "lat/ "e -a e le t an#mite la unitate. Pe #!nalul ,e #"e-ialitate -a e ,e#./!a / -!nt !lul !.i-ial 1n= 8 a*at!a e) 8 unit/i ,e t ana e) 8 unit/i ,e " !-e#a e a -/ nii) 8 unit/i ,e " !-e#a e a la"telui mate ie " im/) 8 unit/i ,e " !-e#a e a " !,u#el! ,e "e#-uit) 8 unit/i ,e " !-e#a e a " !,u#el! ,in la"te) ii ,e#./!a / a-ti+itatea 1n #u*! ,inea ,i e-t/ a e.ului #e +i-iului&*i !ului ,e igien/ +ete ina / i e"i,emi!l!gie ,in -a, ul DSVSA. n unit/ile ,e a*at! i0a e i 1n unit/ile ,e t ana e) -!nt !lul #anita +ete ina #e ,e#./!a / ,e -el "uin un me,i- +ete ina .un-i!na "u*li-) 1n a -/ ui -!! ,!na e 1i ,e#./!a / a-ti+itatea "e #!nalul ,e #"e-ialitate -!nt a-tual) 1n .un-ie ,e -a"a-itatea ,e " !,u-ie i #i#temul te>n!l!gi- al unit/il! e#"e-ti+e. nt e DSVSA i !"e at! ul ;*ene.i-ia ul< #e 1n->eie un -!nt a-t "e ! "e i!a,/ ,ete minat/ al -/ ui !*ie-t -!n#t/ 1n a#igu a ea -!t !lului !.i-ial #anita +ete ina ,e -/t e " e#tat! ) "ent u a-ti+itatea ,e " !,u-ie "e -a e ! ,e#./ !a / *ene.i-ia ul) 1n unitatea ,e " !-e#a e.

II. O gani0a ea i ,e#./u a ea a-ti+it/ii ,e -!nt !l !.i-ial 1n unit/7ile ,e " elu- a e) " !-e#a e) ,e"!0ita e) t an#"! t) +al! i.i-a e 6i -!me -iali0a e a " !,u#el! 6i #u*" !,u#el! alimenta e ,e ! igine n!nanimal/ e#te eglementat/ ,e O ,inul P ee,intelui ANSVSA n . 3% ,in %5 ,e-em* ie %''5 " i+in, m!,i.i-a ea 6i -!m"leta ea O ,inului " e6e,intelui Aut! it/7ii Na7i!nale Sanita e Vete ina e 6i "ent u Sigu an7a Alimentel! n . 113/2008 " i+in, a" !*a ea Instruciunilor "ent u ! gani0a ea 6i ,e#./6u a ea a-ti+it/7ii ,e -!nt !l !.i-ial 1n unit/7ile ,e " elu- a e) " !-e#a e) ,e"!0ita e) t an#"! t) +al! i.i-a e 6i -!me -iali0a e a " !,u#el! 6i #u*" !,u#el! alimenta e ,e ! igine n!nanimal/. ?I?LIOGRAFIE @. O ,inul P e#e,intelui ANSVSA n . @@4 ,in @3 ,e-em* ie %''$ " i+in, a" !*a ea In#t u-7iunil! "ent u ! gani0a ea 6i ,e#./6u a ea a-ti+it/7ii ,e -!nt !l !.i-ial 1n unit/7ile ,e " elu- a e) " !-e#a e) ,e"!0ita e) t an#"! t) +al! i.i-a e 6i -!me -iali0a e a " !,u#el! 6i #u*" !,u#el! alimenta e ,e ! igine n!nanimal/. %. O ,in P e#e,intelui ANSVSA n . 3% ,in %5 ,e-em* ie %''5 " i+in, m!,i.i-a ea 6i
-!m"leta ea O ,inului " e6e,intelui Aut! it/7ii Na7i!nale Sanita e Vete ina e 6i "ent u Sigu an7a Alimentel! n . 113/2008 " i+in, a" !*a ea Instruciunilor "ent u ! gani0a ea 6i ,e#./6u a ea a-ti+it/7ii ,e -!nt !l !.i-ial 1n unit/7ile ,e " elu- a e) " !-e#a e) ,e"!0ita e) t an#"! t) +al! i.i-a e 6i -!me -iali0a e a " !,u#el! 6i #u*" !,u#el! alimenta e ,e ! igine n!nanimal/. 4.O ,in n . 2( ,in $ ma tie %''3 "ent u a" !*a ea N! mei #anita e

+ete ina e " i+in, ! gani0a ea 6i ,e#./6u a ea a-ti+it/7ii ,e -!nt !l !.i-ial #anita 8+ete ina e.e-tuat ,e -/t e "e #!nalul ,e #"e-ialitate 1n unit/7ile -a e " !,ualimente ,e ! igine animal/ (.O ,inul P e#e,intelui A.N.S.V.S.A. n . 34 ,in %5 ,e-em* ie %''5

S-ar putea să vă placă și