Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE SI TEOLOGIE CATEDRA DE ISTORIE

Domeniul de studiu: Limbi i literaturi Nivelul de studiu: Fundamental (obligatoriu) Disciplina: Lingvistic general Anul de studiu: I Semestrul: I Codul:

PROGRAMA ANALITIC
Obiective: Fixarea cunotinelor de baz privind teoria i metodologia din domeniul lingvisticii. Problematica cursului ncearc s ofere imaginea cadrului general de dezvoltare a studiului lingvistic n secolele XIX-XXI. Capitolele principale de Curs: Nr. Crt. 1 Tematica i principalele probleme Unghiuri de abordare a obiectului lingvisticii generale: limba ca tiin de a vorbi, limba ca modalitate de a vorbi, limba ca fapt istoric, limba ca fapt social, limba ca fapt semiotic Taxonomia limbilor: Clasificare geografic, genealogic i tipologic Locul limbii romne ntre limbile romanice. Substrat, strat i superstrat n limbile romanice Paradigma comparativ-istoric. Prima generaie de lingviti comparatiti Neogramaticii Structuralismul lingvistic. Ferdinand de Saussure. Limba ca sistem de semne Semnul lingvistic. Structura semnului lingvistic. Particularitile semnului lingvistic Ordinea semiotic (semn, sistem, relaie) Dihotomiile saussuriene (limb - vorbire, raporturi sintagmatice - raporturi paradigmatice, sincronie diacronie, lingvistic intern lingvistic extern) Paradigma generativ transformaional. N. Chomsky i gramatica transformaional Teoria inneist Teoria actelor de vorbire. Clasificarea actelor de vorbire. J. L. Austin i E. Benveniste ca precursori ai pragmaticii Lingvistica n disciplinele de grani : lingvistica matematic ; stilistica lingvistic ; semantica lingvistic ; semiotica lingvistic ; psiholingvistica ; pragmalingvistica coli i personaliti lingvistice romneti Nr. ore Curs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Planul tematic al Seminarului: Nr. Crt. Temele i problemele principale Nr. ore Seminar

1 2 3

Limbajul. Perspective de definire a limbajului. Nivelurile limbajului Funciile limbajului (Karl Bhler, Roman Jakobson, Eugen Coeriu etc.) Metode de cercetare n lingvistic. Metoda comparativ-istoric

2 2 2

Metode structuraliste de cercetare n lingvistic. Comutarea. Distribuia. Analiza n trsturi distinctive. Analiza n constitueni imediai Metode structuraliste de cercetare n lingvistic. Comutarea. Distribuia. Analiza n trsturi distinctive. Analiza n constitueni imediai Metode structuraliste de cercetare n lingvistic. Comutarea. Distribuia. Analiza n trsturi distinctive. Analiza n constitueni imediai Gramatica generativ-transformaional

Bibliografie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Benveniste, mile Boboc, Al. Borchin, Mirela-Ioana Borchin, Mirela-Ioana, Brncu, Gr. Chomsky, Noam Copceag, D. Coeriu, E. Coeriu, E. Coeriu, E. Coeriu, E. Drago, Elena, Graur, Al., Wald, Lucia, Hasan, Finua, Graur, Al., Wald, Lucia, Probleme de lingvistic general, vol. I-II, Bucureti, Ed. Teora, 2000. Limbaj i ontologie, Bucureti, EDP, 1997. Paradigme ale comunicrii: limbaje i limbi, Timioara, Ed. Excelsior, 2001. Vademecum n lingvistic, Timioara, Ed. Excelsior Art, 2004. Vocabularul autohton al limbii romne, Bucureti, 1983. Aspecte ale teoriei sintaxei, Bucureti, EE, 1969.. Tipologia limbilor romanice, Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 1998. Introducere n lingvistic, Cluj-Napoca, Ed. Echinox, 1995. Lingvistica integral (interviu cu Eugenio Coeriu realizat de N. Saramandu), Bucureti, EFCR, 1996. Sincronie, diacronie, istorie (Problema schimbrii lingvistice), Bucureti, EE, 1997. Lecii de lingvistic general, Chiinu, ARC, 2000.. Introducere n pragmatic, Cluj-Napoca, Casa Crii de tiin, 2000.. Tratat de lingvistic general, Bucureti, EA, 1971. Scurt istorie a lingvisticii, Bucureti, EE, 1977.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Guelpa, P., Ionescu, E., Iordan, I., Iordan, I., ManoliuManea, Maria, Ivnescu, G: Jakobson, Roman Kiraly, Fr. Leech, G. Levinson, S. Lobiuc, L., Lyons, J. Manoliu-Manea, Maria Mounin, George Oancea, Ileana Oancea, Ileana, Panait, Luminita Sala, M., VintilRdulescu, Ioana Sala, M. Saussure, Ferdinand de Simensky, Th., Ivnescu, G. Slama-Cazacu, Tatiana Vasiliu, E., GolopeniaEretescu, Sanda Vasilu, Livia Vraciu, Ariton

Introduction a lanalyse linguistique, Paris, Armand Colin, 1997. Manual de lingvistic general, ed. a III a, Bucureti, Ed. ALL, 2001. Lingvistica romanic. Evoluie. Curente. Metode, Bucureti, EA, 1962. Introducere n lingvistica romanic, Bucureti, EDP, 1965. Lingvistic general i romneasc, Timioara, Ed. Facla, 1983. Essais de linguistique generale, Paris, Ed. de Minuit, 1963. Lingvistic general i comparat, Timioara, TUT, 1992. Principles of pragmatics, Londra-New York, Longman, 1983. Pragmatics, Cambridge University Press, 1983. Lingvistic general, Iai, Institutul European, 1997. Introducere n lingvistica teoretic, Bucureti, E, 1995. Structuralismul lingvistic (lecture critice), Bucureti, EDP, 1973. Istoria lingvisticii, Bucureti, Ed. Paideia, 1999. Lingvistic romanic i lingvistic general (Interferene), Timioara, Amarcord, 1999. Schi de istorie a romanitii, Timioara, Ed. Excelsior Art, 2002. Limbile lumii [Mic enciclopedie], Bucureti, EE, 1981 Limbi in contact, Bucureti, Ed. Enciclopedic, 1997. Curs de lingvistic general, Iai, Ed. Polirom, 1998.. Gramatica comparat a limbilor indoeuropene, Bucureti, EDP, 1981. Psiholingvistica (O tiin a comunicrii), Bucureti, Ed. ALL, 1999. Sintaxa transformaional a limbii romne, Bucureti, EA, 1969. Semantica lexical, Timioara, Ed. Mirton, 2000. Lingvistic general i comparat, Bucureti, EDP, 1980.

35 36

Evaluare:

Activitatea de seminar: Fie, referat + prezene

Activitatea de curs: Bibliografie + prezene Nota final: Examinare scris + activitatea de curs i seminar Titular curs: conf.univ.dr. Mirela-Ioana Borchin

Titular seminar: lect.univ.dr. Nadia Obrocea

S-ar putea să vă placă și