Sunteți pe pagina 1din 11

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 1

CUPRINS I. Introducere ....................................................................................................... 2 II. Politica de transport n Uniunea European ................................................... 2 Principalele msuri cuprinse n Cartea Alb .................................................. 2 II.1. Transportul rutier ........................................................................................ . Transportul rutier de bunuri ................................................................................ a. Permisele de conducere ................................................................................... ! b. Ta"area auto#e$iculelor de transport %rele & 'irecti#a EUR()I*NETA...... ! Transportul rutier de pasa%eri ............................................................................. ! Acordul INTER+US ........................................................................................... ! II.2. Si%uran,a n transport ................................................................................... II. . Transportul si mediul ................................................................................... . A#anta/ele biocombustibililor n transport .......................................................... . II.!. Aspecte problematice ................................................................................... . Ambuteia/e............................................................................................................ . III. Politica de transport n Rom0nia .................................................................... 1 III.1 Cadrul re%ional ............................................................................................. 1 III.2 Istoricul politicii de transport n Romania .................................................... 1 III. Ne%ocierile de aderare .................................................................................. 2 III.! Cadrul institu,ional ....................................................................................... 3 I). Conclu4ii..........................................................................................................15 ).+iblio%ra6ie ....................................................................................................... 11

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 2

I. Introducere Transportul este o acti#itate care a aprut odat cu e"isten,a omului. 7imitele 6i4ice ale or%anismului uman n pri#in,a distan,elor ce puteau 6i parcurse pe /os 8i a cantit,ii de bunuri ce puteau 6i transportate9 au determinat9 n timp9 descoperirea unei %ame #ariate de ci 8i mi/loace de transport. Transportul 6acilitea4 accesul la resursele naturale 8i stimulea4 sc$imburile comerciale. Tratatul instituind Comunitatea European9 semnat la Roma n 13-29 a pus ba4ele unei politici comune n domeniul transporturilor9 pentru cele trei moduri de transport terestru& rutier9 6ero#iar 8i pe ci na#i%abile interioare. :n ba4a acestui Tratat9 Comunitatea European a adoptat o serie de msuri menite s asi%ure o de4#oltare coerent 8i ec$ilibrat n domeniu& crearea unei pie,e comune a transporturilor prin liberali4area accesului la pia, 8i recunoa8terea mutual a diplomelor 8i certi6icatelor; eliminarea neconcordan,elor le%islati#e de natur ce produce distorsiuni ale concuren,ei9 prin armoni4area standardelor 8i re%lementrilor n materie; mbunt,irea si%uran,ei circula,iei; re4ol#area problemelor le%ate de impactul transporturilor asupra mediului. Industria de transport repre4int peste 1< din produsul intern brut =PI+> al Uniunii Europene =UE>9 peste 1< din 6orta de munc9 !5< din in#esti,iile Statelor ?embre 8i 5< din consumul de ener%ie din UE. Acest sector a nre%istrat o cre8tere constant n ultimele dou decenii9 de 29 < pe an la transportul de bunuri si 91< la cel de pasa%eri. :n acela8i timp9 a crescut presiunea e"ercitat de sectorul transport asupra mediului 8i societa,ii. Corela,ia dintre cre8terea tra6icului rutier si a riscurilor de sntate nu este imposibil de sc$imbat. Problema nu poate 6i ns re4ol#at printr@o sin%ur msur sau politic9 ci este necesar o abordare inte%rat pentru a reduce e6ectele ne%ati#e at0t ale emisiilor9 c0t 8i ale 4%omotului. Pe ba4a principiului Apoluatorul pltesteB9 to,i utili4atorii de transport =6irmele de transport9 conductorii auto9 cltorii> trebuie sa 6ie responsabili 6inanciar de costurile cltoriilor9 inclusi# pentru daunele re4ultate din ac,iunile lor asupra mediului natural si cel construit9 societa,ii si economiei. Ta"area pentru utili4area in6rastructurii9 ta"ele de mediu sau pentru con%estiile de tra6ic ar determina reducerea tra6icului si respecti# impactul transporturilor asupra snta,ii si mediului; ar 6i disponibile ast6el si 6ondurile de in#esti,ii n acest sens. II. Politica de transport n Uniunea European Principalele msuri cuprinse n Cartea Alb Cartea Alb cuprinde apro"imati# .5 de msuri precise ce trebuie ntreprinse la ni#el comunitar n cadrul politicii transporturilor. Acesta con,ine un pro%ram de ac,iuni compus din msuri e8alonate p0n n 2515 cu anumite clau4e9 printre care mecanismul de urmrire 8i bilan,ul la /umtatea perioadei din 255pentru a #eri6ica dac obiecti#ele e"primate n #alori precise au 6ost atinse 8i dac mai sunt necesare anumite modi6icri. ?surile detaliate9 care #or trebui aprobate de ctre Comisie9 #or con,ine urmtoarele

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 3

orientri& re#itali4area cilor 6erate; mbunt,irea calit,ii din transportul rutier; promo#area transporturilor maritime 8i 6lu#iale; reconcilierea de4#oltrii transporturilor aeriene cu mediul ncon/urtor; trans6ormarea intermodalit,ii n realitate; reali4area re,elei transeuropene a transporturilorC; mbunt,irea securit,ii 6ero#iare; ale%erea unei politici de ta"are e6icace a transporturilor; recunoa8terea drepturilor 8i obli%a,iilor utili4atorilor; de4#oltarea unor transporturi urbane de calitate; cercetarea 8i te$nolo%ia n 6olosul unor transporturi nepoluante 8i per6ormante; controlarea mondiali4rii; de4#oltarea obiecti#elor de mediu pe termen mediu 8i lun% pentru un sistem de transport durabil. II.1. Transportul rutier (biecti#ul politicii comunitare pri#ind transportul rutier de bunuri 8i de pasa%eri este crearea condi,iilor optime pentru 6urni4area e6icient a ser#iciilor de transport; promo#area unui sistem comun e6icient de transport rutier; contribuirea la armoni4area condi,iilor de concuren,a dintre operatorii de transport; ncura/area respectrii re%ulilor pri#ind condi,iile de munc n acest sector. Transportul rutier de,ine de departe cea mai important pondere dintre toate modurile de transport9 at0t n ceea ce pri#e8te transportul de mar69 c0t 8i cel de pasa%eri9 e#olu,ia sa n ultimele decenii 6iind impresionant. 'istan,ele acoperite prin intermediul transportului rutier s@au triplat n ultimii 5 de ani9 iar dac n 1315 e"istau 2 2 de ma8ini proprietate pri#at la o mie de pesoane9 n 2555 e"istau !.3 de ma8ini proprietate pri#at la o mie de persoane9 raportat la acela8i spa,iu. Transportul rutier de bunuri :ncep0nd de la data de 1 ianuarie 133 9 orice transportator dintr@un Stat ?embru poate transporta 6r restric,ii bunuri ctre un alt Stat ?embru. P0na la acea dat9 ast6el de opera,iuni necesitau autori4a,ii speciale n aplicarea acordurilor bilaterale9 sau cote comunitare; n pre4ent9 dreptul de a des68ura aceste acti#ita,i se ba4ea4 pe condi,ii de calitate pe care operatorii de transport trebuie sa le respecte 8i care le con6er dreptul de a primi o licen,a de transport n cadrul Comunit,ii. Ast6el de acti#itati transna,ionale nu trebuie ns s duc la perturbri %ra#e ale pie,ei de transport9 8i9 din acest moti#9 Consiliul a stabilit un sistem de monitori4are9 ce o6er un mecanism de protec,ie a pie,ei.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ CConceptul de Re,ele Trans@Europene =TEN> a 6ost propus la s60rsitul anilor D259 n conte"tul propunerii de pia,a unic. Era ilo%ic sa 6ie discutat ideea de piata unic9 cu libertate de miscare pentru bunuri9 persoane 8i ser#icii9 dac re%iunile si re,elele na,ionale ce alctuiesc piata nu erau le%ate de o in6rastructur modern9 e6icient. Tratatul de n6iin,are a Uniunii Europene 6urni4ea4 ba4a le%al pentru TEN. Con6orm Capitolului E) din Tratat =Articolele 1-!9 1-- si 1-.>9 Uniunea European trebuie sa aib drept obiecti# 8i promo#area Re,elelor Trans@Europene9 ca element@c$eie pentru crearea pie,ei interne si ntrirea coe4iunii economice 8i sociale. Acest 6apt include si intercone"iunea si interoperabilitatea re,elelor na,ionale9 precum 8i accesul la ast6el de re,ele.

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 4

a. Permisele de conducere Permisele de conducere na,ionale ale Statelor ?embre trebuie s 6ie con6orme cu modelul comunitar9 trebuie s 6ie mutual recunoscute 8i prima 6a, a permisului trebuie s con,in@distinct@stema ,rii respecti#e. )0rsta minim la care se poate ob,ine permisul de conducere este de 1. ani =pentru motociclete u8soare>9 12 ani =pentru cate%oriile A9 +9 +FE9 C 8i CFE>9 respecti# 21 de ani =pentru cate%oriile ' 8i 'FE>. Scopurile principale sunt& reducerea posibilit,ii de 6raudare 8i introducerea unui cip n permise cu toate datele de pe acesta n 6ormat electronic; %arantarea liberei circula,ii a cet,enilor; contribuie la mbunt,irea si%uran,ei rutiere. b. Ta"area auto#e$iculelor de transport %rele & 'irecti#a EUR()I*NETA Pe 1! noiembrie 255-9 la Strasbour%9 Comitetul Transporturi al Parlamentului European a #otat 'irecti#a euro#i%netei. Aceast le%e #a stabili un cadru de principii comun pri#ind sistemele de tari6are rutier la care statele membre trebuie s adere. 'irecti#a acoper ta"ele pe auto#e$icule 8i ta"ele de 6olosire a in6rastructurii9 impuse pe #e$icule destinate transportului de bunuri pe 8osea 8i care au o mas total admis la ncrcare nu mai mic de 12 tone. Transportul rutier de pasa%eri 'e8i ser#iciile pentru pasa%eri dintr@un Stat ?embru n altul erau relati# nerestric,ionate9 le%isla,ia comunitar nu con,inea pre#ederi re6eritoare la 6urni4area de ctre un operator dintr@un Stat ?embru a ser#iciilor de transport n alt Stat ?embru. Pentru a aplica principiul libert,ii de a o6eri ser#icii de transport 8i n urma anulrii de ctre Curtea de Gusti,ie a Re%lementrii =EEC> 2!-!H329 Consiliul a adoptat o Re%lementare pri#ind cabota/ul. Aceast Re%lementare de6ine8te di#ersele tipuri de transport de pasa%eri pentru care este posibil cabota/ul. Pentru a armoni4a condi,iile de concuren,a pentru transportul rutier de bunuri si de pasa%eri9 ncep0nd cu anii D15 Comunitatea European a luat o serie de msuri pentru armoni4area condi,iilor de acces la ocupa,ia de operator na,ional si interna,ional de transport rutier si pentru a permite libertatea e6ecti# a n6iin,arii unor ast6el de operatori. :ntr@un e6ort de simpli6icare a le%isla,iei comunitar 8i de a o 6ace mai transparent9 Comisia a adoptat o 'irecti# consolid0nd aceste msuri. Pentru a mbunta,i si%uran,a rutier9 Comunitatea European a adoptat un pro%ram de ac,iune pentru perioada 255 @2515. :n acela8i timp9 Carta European pri#ind Si%uran,a Rutiera are ca scop promo#area msurilor e6ecti#e pentru reducerea numrului de accidente rutiere n Europa. (biecti#ul este reducerea numrului de #ictime cu -5< p0na la s60r8itul anului 2515. Acordul INTER+US Acordul Interbus a intrat n #i%oare n Comunitatea European la 1 ianuarie 255 . Acordul se aplic la transportul interna,ional de pasa%ei9 de orice na,ionalitate9 8i cltoriilor 6r pasa%eri ale autobu4elor 8i microbu4elor pe teritoriul UE 8i +osnia 8i Ier,e%o#ina9 Croa,ia9 ?oldo#a 8i Turcia. S@a 6ormat un Comitet comun9

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 5

responsabil cu mana%ementul 8i buna aplicare a Acordului. :n particular9 Comitetul este responsabil cu& 6ormarea unei liste cu autorit,ile responsabile cu anumite atribu,ii pri#ind Acordul; amendarea sau adaptarea documentelor de control sau alte documente stabilite n Ane"ele Acordului; amendarea sau adaptarea Ane"elor pri#itoare la standardele te$nice aplicabile microbu4elor sau autobu4elor; crearea unei liste9 pe ba4a in6orma,iilor primite de la pr,ile contractante9 a tuturor ta"elor #amale 8i altor ta"e; amendarea sau adaptarea cerin,elor pri#itoare la pre#i4iunile sociale n scopul ncorporrii msurilor #iitoare luate n interiorul Comunit,ii Europene; re4ol#area oricror dispute pri#itoare la implementarea sau interpretarea Acordului; recomandarea pa8ilor #iitori spre liberali4area acelor ser#icii oca4ionale care nc cer autori4a,ii. II.2. Si%uran,a n transport Si%uran,a este un principiu de ba4 al sectorului de transport at0t de bunuri9 c0t 8i de pasa%eri9 pentru toate modurile de transport. Transportul rutier %enerea4 annual apro"imati# !5.555 de mor,i 8i peste 191 milioane de rni,i. Situa,ia este 8i mai %ra# n statele nou intrate n Uniunea European J n cadrul acestora se nre%istrea4 apro"imati# 12.555 de #ictime ale accidentelor rutiere9 anual. Unele cate%orii de utili4atori ai in6rastructurii rutiere sunt e"puse mai mult la riscuri& tinerii ntre 1- 8i 2! de ani =15.555 de #ictime anual>9 pietonii =1.555 de #ictime>9 motocicli8tii 8i utili4atorii de biciclete cu motor =..555 de #ictime> si bicicli8tii =1.255 de #ictime>. Comportamentul inacceptabil al utili4atorilor in6rastructurii rutiere este prima cau4 a ratei nalte a mortalit,ii& #ite4a e"cesi# =1-.555 de #ictime>9 consumul de alcool sau dro%uri9 oboseala =15.555 de #ictime>9 nerespectarea re%imului centurilor de si%urant 8i cstilor de protec,ie =1.555 de #ictime>. Comisia European a propus n cadrul Cr,ii Albe din 2551 un obiecti# ambi,ios J aceea de a reduce cu -5< numrul de #ictime ale accidentelor rutiere p0n n 2515. Pentru a contribui la atin%erea acestui obiecti#9 Comisia a publicat un pro%ram european de ac,iune pentru si%uran,a rutier. Acest pro%ram o6er cadrul pentru ac,iuni comunitare si are drept obiecti#e& stimularea comportamentului responsabil al utili4atorilor in6rastructurii rutiere9 prin respect pentru re%uli9 instruirea ini,iala 8i continu a 8o6erilor si sanc,iuni mai aspre pentru comportamentul periculos; cre8terea si%uran,ei #e$iculelor prin standarde nalte pentru per6orman,ele te$nice; mbunt,irea in6rastructurii rutiere9 n special prin identi6icarea si diseminarea bunelor practici si eliminarea de6icientelor. Ni#elul ma"im de alcool admis n s0n%e Comisia recomanda dou A7 = ni#el de alcool ma"im admis n s0n%e> n cadrul Comunit,ii. Acestea #or 6i aplocate n con6ormitate cu criteriile pentru 8o6eri 8i #e$icule. @ni#elul standard A7 pentru to,i 8o6erii de #e$icule motori4ate care trebuie s 6ie

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 6

adoptat de toate Statele ?embre 8i s nu dep8easc 59- m%Hml. @al doilea ni#el A7 de 592 m%Hml recomandat pentru anumite cate%orii de 8o6eri& 8o6erii 6r e"perien, =care 6ac 8coala de 8o6eri9 cu mai pu,in de 2 ani #ec$ime>9 motocicli8tii9 conductorii auto#e$iculelor %rele 8i cei ai microbu4elor cu mai mult de 2 locuri9 conductorii auto#e$iculelor care transport mr6uri periculoase. II. . Transportul si mediul A#anta/ele biocombustibililor n transport :n pre4ent9 transportul este n cea mai mare parte alimentat cu produse petroliere. Aceast situa,ie are implica,ii n politica ener%etic9 dar este de asemenea de mare importan, din punct de #edere al mediului9 n special n pri#in,a sc$imbrilor climatice. Au 6ost ntre#4ute ac,iuni pentru promo#area combustibililor alternati#i n %eneral9 8i a biocombustibililor n special. A 6ost elaborat o #i4iune pe termen lun% pri#ind 6olosirea $idro%enului ca surs de ener%ie9 drept re4ultat al acti#it,ii unui %rup la ni#el nalt care a anali4at 6olosirea $idro%enului 8i a celulelor de combustibil. 'in perspecti#a protec,iei mediului9 este important de a#ut n #edere c nu este su6icient s cau,i surse Aalternati#eB de combustibil J dac ne ndreptm spre un sistem de transport durabil9 ace8ti combustibili trebuie s pro#in din surse re%enerabile. 'irecti#a din 255 pri#ind biocombustibilii are ca scop s sporeasc substan,ial 6olosirea acestor combustibili n transport 8i n mod special pentru transportul rutier. 7a ni#el na,ional9 msurile trebuie luate de ctre ,rile Uniunii Europene cu scopul de a nlocui -91-< din totalul combustibilului 6osil 6olosit n transport cu biocombustibili p0na la s60r8itul anului 2515. Pentru a da o indica,ie asupra dimensiunii an%a/amentului9 biocombustibilul repre4enta n 2552 apro"imati# 59!-< din ener%ia consumat n UE n transportul rutier. C$iar dac %radul de utili4are este relati# sc4ut9 produc,ia de biocombustibili cre8te rapid. Participarea n 1333 a 6ost de numai 592-<9 8i estimati# 1< n 255!. 'ac o asemenea rat de cre8tere se men,ine9 pla6onul indicati# de -91-< pentru 2515 ar putea 6i reali4at n UE. II.!. Aspecte problematice 'esc$iderea 6rontierelor si pre,urile acceptabile din sectorul transport o6er europenilor ni#eluri 6r precedent de mobilitate. +unurile sunt e"pediate rapid de la 6abric la consumator9 adeseori n alte tri. UE a contribuit prin desc$iderea pie,elor na,ionale la cre8terea competiti#it,ii si ndeprtarea barierelor 6i4ice si te$nice. ?odelele actuale de transport si ratele de cre8tere nu sunt ns sustenabile. ?obilitatea oamenilor si bunurilor9 e6icienta si ie6tina9 este o doctrin central a UE n reali4area unei economii dinamice si ntrirea coe4iunii sociale. Sectorul transport %enerea4 15< din #enitul UE msurat n produs intern brut9 8i o6er peste 15 milioane de locuri de munc. Ambuteia/e 'ac cea mai mare parte a ambuteia/elor a6ectea4 4onele urbane9 re,eaua transeuropean su6er de asemenea de o a%lomera,ie cronic cresc0nd& 1-55

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 7

Kilometri9 deci 15< din re,ea este a6ectat 4ilnic de ambuteia/e. Aproape 1.555 Kilometri de cale 6erat pot 6i considera,i drept noduri de a%lomerare9 deci 25< din re,ea. 1. din principalele aeroporturi ale Uniunii au nre%istrat o nt0r4iere mai mare de 1- minute pe mai mult de 5< din #oia/e. Aceste nt0r4ieri n transportul aerian9 la un ni#el %lobal9 au dus la un consum mai mare cu 193 miliarde litri de Kerosen9 deci apro"imati# .< din consumul anual total de acest tip de carburant. III. Politica de transport n Rom0nia III.1 Cadrul re%ional Restructurarea politic si economic din Europa de Est n decursul ultimei decade a dus la sc$imbri substan,iale n sistemul de transport n 4on. +alan,a modal 9 de8i este mult mai bun dec0t n Uniunea European9 se de4#olt ctre un sistem a"at pe transportul rutier. 7a 6el ca si n Uniunea European9 tendin,ele transportului n ,rile candidate se ndeprtea4a de la obiecti#ele unei strate%ii de de4#oltare durabil9 de e"emplu prin ruperea le%turii ce e"ist n pre4ent ntre cre8terea economic 8i e"tinderea acti#it,ilor de transport si trecerea de la transportul rutier la cel pe cale 6erat9 pe ap ori public. Consumul de ener%ie necesar transporturilor 8i emisiile de %a4e care contribuie la ampli6icarea e6ectului de ser pe cap de locuitor n ,rile candidate sunt nc de @! ori mai reduse dec0t n Uniunea European9 iar emisiile de o"i4i de a4ot pe cap de locuitor sunt cu circa -5< mai sc4ute. Re,eaua rutier 8i cea 6ero#iar nu sunt at0t de dense 8i9 din acest moti#9 6ra%mentarea teritoriului este mai pu,in pronun,ata. :nsa aceast situa,ie se modi6ic 6oarte rapid. 7a 6el ca 8i n Uniunea European9 emisiile de %a4e cu e6ect de ser precum si consumul de ener%ie sunt n continu cre8tere. Parcul auto este n %eneral cu patru p0na la cinci ani mai #ec$i9 iar ,rile candidate sunt n urma celor din Uniunea European cu c0,i#a ani n ceea ce pri#e8te te$nolo%iile ecolo%ice si combustibilii nepoluan,i. Reducerea emisiilor unor %a4e poluante =de e"emplu N("> arat ca ,rile candidate sunt pe cale s n#in% decala/ul datorat te$nolo%iei. Cu toate acestea9 calitatea aerului urban rm0ne nc necorespun4toare. Cre8terea tra6icului ec$i#alea4 din ce n ce mai mult cu mbunta,irile aduse si%uran,ei automobilelor si in6rastructurii; n ,rile candidate9 numrul #ictimelor accidentelor rutiere s@a stabili4at n /urul ci6rei de 21.555 pe an9 6a, de !1.555 n ,rile Uniunii Europene. III.2 Istoricul politicii de transport n Romania Rom0nia9 prin a8e4area sa %eo%ra6ic9 repre4int o 4on de intersec,ie a ma%istralelor interna,ionale de transport9 care lea% at0t nordul de sudul Europei9 c0t si #estul de estul acesteia. Re,eaua de transport asi%ur le%atura at0t cu toate re,elele ,rilor #ecine9 c0t si cu cele din ,rile Europei 8i Asiei. Poten,ialul o6erit de a#anta/ele naturale @ ,ar ri#eran la ?area Nea%r si ,ar dunrean strbtut pe o lun%ime de 1.51- Km de cea mai important cale na#i%abil din Europa9 6lu#iul 'unrea @ a con6erit Rom0niei o po4i,ie strate%ic 6a#orabil9 n 4ona de con6luen, a polilor %eneratori de transporturi din Europa9 +alcani si (rientul ?i/lociu.

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 8

III. Ne%ocierile de aderare 'ocumentul de po4i,ie are ca 6undament con#in%erea c transportul este una din componentele de ba4 n de4#oltarea pie,ei interne 8i c este unul din domeniile %eneratoare de cre8tere economic. Importan,a sectorului transport se mani6est prin contribu,ia sa la produsul intern brut9 %radul de ocupare a 6or,ei de munc 8i se re6lect n costul 6inal al mr6urilor cu apro"imati# 2-<. Rom0nia a desc$is spre ne%ociere Capitolul 3 @ Politica n domeniul transporturilor n cadrul Con6erin,ei de aderare Rom0nia J UE din iunie 2551 8i l@a nc$is pro#i4oriu n timpul Con6erin,ei de aderare din decembrie 255 . Perioade de tran4i,ie Rom0nia a obtinut urmatoarele perioade de tran4i,ie& @ ! ani9 respecti# p0n la 1 decembrie 25159 pentru aplicarea9 n ceea ce pri#e8te #e$iculele rom0nesti care des68oar e"clusi# acti#it,i de transport intern9 a impo4itelor minime pre#4ute n ane"a I la 'irecti#a 1333H.2; @ 1 ani9 respecti# p0n la 1 decembrie 251 9 pentru aplicarea inte%ral a pre#ederilor 'irecti#ei 3.H- re6eritoare la %reut,ile ma"ime9 'irecti#a care stabile8te dimensiunile ma"ime admise n tra6icul na,ional si interna,ional si %reuta,ile ma"ime admise n tra6icul interna,ional. Perioada de tran4i,ie este acordat pentru depsirea %reut,ii ma"ime pe a"a motoare =nu si pentru dep8irea %reut,ii totale> 8i se aplic pentru re8eaua de drumuri secundare nereabilitate. @ Uniunea European a solicitat o perioad de tran4i,ie pentru Re%ulamentul EEC 112H3 pri#ind cabota/ul rutier. Perioada de tran4i,ie la cabota/ul rutier este solicitat n aceeasi 6ormul = F2 ani> ne%ociat cu +ul%aria9 Polonia9 Un%aria si Ce$ia9 ,ri care au cerut la r0ndul lor tran4i,ii n domeniul transportului rutier. Perioada de tran4i,ie presupune 6aptul c9 n primii trei ani dup aderare9 transportatorii rom0ni nu #or a#ea acces la pia,a de transport rutier de mar6 n actualele si #iitoarele State ?embre9 care la r0ndul lor nu #or a#ea acces pe pia,a din Rom0nia. Statele ?embre au posibilitatea de a prelun%i interdic,ia accesului la cabota/ cu nc doi ani pe ba4a unei noti6icri catre Comisie. :n lipsa noti6icrii9 piata se desc$ide automat. Pe durata perioadei de tran4i,ie9 Statele ?embre9 pe ba4a acordurilor bilaterale9 pot sc$imba autori4atii de cabota/9 sau liberali4a inte%ral cabota/ul rutier. :n ca4uri ur%ente si e"cep,ionale de puternic distorsiune pe piata intern de transport9 un Stat ?embru care a solicitat o perioad de tran4i,ie poate in#oca o clau4 de sal#%ardare si9 cu noti6icarea Comisiei9 poate suspenda aplicarea acLuis@ului pe o perioad determinat. Potri#it Rapoartelor de ,ar din anii 255 si 255! ale Comisiei Europene9 Rom0nia a continuat s nre%istre4e pro%rese n implementarea acLuis@ului din acest sector. MRom0nia a continuat s nre%istre4e pro%rese n ceea ce pri#e8te transpunerea acLuis@ului din domeniul transporturilor si crearea structurilor administrati#e necesare. 'e8i s@a a/uns la un ni#el satis6ctor de aliniere cu acLuis@ul9 Rom0nia trebuie s acorde mai mult aten,ie de4#oltrii unor institu,ii capabile s aplice noua le%isla,ie. Trebuie acordat prioritate de6inirii unei strate%ii realiste care s asi%ure

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 9

6inan,area in#esti,iilor masi#e impuse de implementarea acLuis@ului.B III.!.Cadrul institu,ional In6rastructura de transport este proprietate public a statului9 iar administrarea re#ine entit,ilorHcompaniilorHsociet,ilor na,ionale sub /urisdic,ia ?inisterului Transportului9 Construc,iilor si Turismului =?TCT> sau a ?inisterului Administra,iei Publice9 ce pot e6ectua concesiuni9 n con6ormitate cu pre#ederile le%isla,iei rom0nesti. ?inisterul Transporturilor9 Construc,iilor si Turismului repre4int autoritatea de stat n domeniul transporturilor9 construc,iilor si turismului9 pe care o e"ercit direct sau prin or%anisme te$nice speciali4ate9 institu,ii publice subordonate9 unit,i care 6unc,ionea4 sub autoritatea ori coordonarea sa sau societ,i comerciale autori4ate. ?inisterul Transporturilor este responsabil de stabilirea strate%iei 8i politicii %enerale de transport9 de6inirea necesit,ilor n ceea ce pri#e8te de4#oltarea in6rastructurii9 rela,iile cu or%ani4a,ii interna,ionale si or%ani4area 6unc,ionrii sistemului de transport prin licen,ierea operatorilor 8i stabilirea re%ulilor si re%lementrilor pentru sectorul transport. Autoritatea Rutiera Rom0na =ARR> este o institu,ie public cu personalitate /uridic n subordinea ?inisterului Transporturilor9 con6orm pre#ederilor art. 9 alin. 1 din (rdonan,a *u#ernului nr. 3-H1332 pri#ind n6iin,area unor institu,ii publice n subordinea ?inisterului Transporturilor. A 6ost n6iin,at n anul 1332 8i reor%ani4at n anul 2551. Autoritatea Rutier Rom0n este or%anismul te$nic speciali4at al ?inisterului Transporturilor9 desemnat s asi%ure9 n principal9 inspec,ia 8i controlul n tra6ic9 al strii te$nice a auto#e$iculelor rutiere si remorcilor9 precum 8i al ndeplinirii condi,iilor de operare a transporturilor rutiere9 inspec,ia 8i controlul respectrii re%lementrilor interne si interna,ionale pri#ind condi,iile de si%uran, a transporturilor rutiere si de protec,ie a mediului9 licen,ierea operatorilor de transport rutier9 punerea n aplicare a normelor te$nice si a re%lementrilor speci6ice transporturilor rutiere. Re%istrul Auto Rom0n =RAR> este or%anismul te$nic de specialitate desemnat de ?inisterul Transporturilor9 Construc,iilor si Turismului =n ba4a 'eci4iei *u#ernamentale Nr. 1.2H133> ca autoritate competent n domeniul #e$iculelor rutiere9 si%uran,ei rutiere9 protec,iei mediului ncon/urtor 8i asi%urrii calit,ii. :n con6ormitate cu le%isla,ia n #i%oare9 Re%istrul Auto Rom0n are urmatoarele atribu,ii principale& acordarea omolo%rilor na,ionale pentru #e$iculele rutiere9 sistemele9 componentele 8i entit,ile te$nice separate ale acestora; acordarea certi6icatelor de con6ormitate pentru sisteme9 componente si entit,i te$nice separate ale #e$iculelor rutiere; acordarea omolo%rilor indi#iduale pentru #e$iculele rutiere; e6ectuarea inspec,iei te$nice periodice pentru anumite cate%orii de auto#e$icule; autori4area sta,iilor de inspec,ie te$nic si controlul acti#it,ii de inspec,ii te$nice periodice; elaborarea re%lementrilor na,ionale re6eritoare la acti#it,ile RAR; transpunerea acLuis@ului comunitar re6eritor la #e$icule rutiere =Capitolul 1 J 7ibera circula,ie a mr6urilor> 8i la inspec,iile te$nice periodice =Capitolul 3 @

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 10

Politici de transport>; autori4area atelierelor care e6ectuea4 lucrrile de monta/9 reparare si #eri6icare a #e$iculelor 8i componentelor acestora; certi6icarea sistemului de mana%ement al calit,ii; participarea la lucrrile Norumului ?ondial pentru Armoni4area Re%lementrilor )e$iculelor =OP 23> al Comisiei Economice pentru Europa a (NU. I). Conclu4ii

:n domeniul transporturilor9 trebuie semnalate obiectul 8i importan,a acti#it,ii de transport. Transporturile constituie o important ramur a produc,iei materiale 6r de care e"isten,a unei societ,i moderne ar 6i de neconceput9 acestea repre4ent0nd un sistem circulator al ntre%ii planete9 8i9 n acela8i timp9 al 6iecrei ,ri n parte. Transporturile sunt acelea care deplasea4 produsele ob,inute n ramurile produc,iei materiale9 din locul n care au 6ost produse n cel n care urmea4 a 6i consumate n cadrul pie,ei interne 8i interna,ionale. Pentru ca Rom0nia s poat 6inali4a armoni4area 8i implementarea le%isla,iei UE n domeniul transporturilor este necesar& s se ntreasc capacitatea administrati# n #ederea implementrii acLuis@ului 6iscal 8i socialHte$nic; s se continue implementarea pro%ramelor de eliminare a practicilor discriminatorii n ceea ce pri#e8te ta"ele sau amen4ile n transportul rutier; s se continue implementarea planurilor de ac,iune adoptate re6eritoare la dotarea #e$iculelor rom0ne8ti de mar6 cu aparate de limitare a #ite4ei 8i cu ec$ipament de nre%istrare; s se continue cu implementarea re%ulilor pri#itoare la timpul de condus 8i perioadele de odi$; s se 6ac mai multe campanii de sensibili4are a participan,ilor la tra6icul rutier asupra riscurilor la care se supun dac nu respect semnele de circula,ie 8i timpii de odi$n.

Uniunea European - politica n domeniul transporturilor rutiere 11

).+iblio%ra6ie Pro6.uni#.dr.*$eor%$e Caraiani9 'uma Ambro4ie9 *eor%escu Andrei Ioria9 *eor0p Adrian9 *ri/ac *$eor%$e Ale"a9 Ionescu Ale"andru9 (lteanu Eu%en9 Pui8or Adina J Acquis-ul comunitar i politica sectorial din domeniul transporturilor n Uniunea European9 Editura Pin%uin +ooK9 +ucure8ti 255.. Ioan Ttar9 'ominic Petreanu9 Andreea C0,u9 Adrian Petreanu9 ?arin 7epdatu9 *abor Sandor9 'an ?r%rit9 R4#an (pri8an @ ?anualul operatorului de transport rutier 9 Editura INPTR9 ?iercurea Ciuc 2552. Re%lementri pri#ind accesul la acti#itate 8i condi,iile de e6ectuare a transporturilor rutiere 9 Editura INPTR9 ?iercurea Ciuc 2552. Re%lementri n domeniul transportului rutier de mar69 Re%lementri pri#ind accesul la acti#itate 8i condi,iile de e6ectuare a transporturilor rutiere 9 Editura INPTR9 ?iercurea Ciuc 2552. Re%lementarea Consiliului =CEE> nr. 221H32 din 2. martie 1332 pri#ind accesul la piata n transportul rutier de mar6uri n cadrul Comunitatii9 catre sau dinspre teritoriul unui Stat ?embru sau tran4itarea teritoriului unuia sau a mai multor State ?embre. 'irecti#a Consiliului 32H15.HCEE din 1 decembrie 1332 pri#ind stabilirea unor norme comune pentru anumite tipuri de transport de mar6a combinat ntre Statele ?embre. 'irecti#a Consiliului 3.H- HCE din 2- iulie 133. care stabileste dimensiunile ma"ime admise n tra6i cul national si international si %reutatea ma"ima admisa n tra6icul international pentru anumite #e$icule care circula n cadrul Comunitatii. 'irecti#a Parlamentului European 8i a Consiliului 1333H.2HEC din 11 iunie 1333 cu pri#ire la ta"area auto#e$iculelor %rele de mar6 pentru utili4area anumitor in6rastructuri. 'irecti#a Consiliului 31H! 3HEEC din 23 iulie 1331 cu pri#ire la permisele de conducere Adrese Peb& A%en,ia European de ?ediu @ PPP.eea.europa.euHro ?inisterul 'e4#oltrii Re%ionale 8i Turismului @ PPP.mie.ro ?inisterul Transporturilor 8i In6rastructurii @ PPP.mt.ro