Sunteți pe pagina 1din 110

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 2 a OME!C nr. "#$2%"&.&#.2&&'

CURRICULUM (en)r* + a,e e a -I.a /0 a -II.a


NIVEL "

L0+e* )e1n2 230+ r*)a !0re+)4 Profilul: Te1n0+ Specializarea: Te1n0+0an 2(era)2r )e1n0+4 !e +a +*

2&&5

L0,)a a*)2r0 2r6

F 2r0n I2r!a+1e V0r30 P2(a !ac"u Re7*, Ca8a+* !ac"u

- prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaii N Vasilescu Karpen - !ac"u . prof. ing. gr did # Colegiul Tehnic de Comunicaii N Vasilescu Karpen . prof. ing. gr did # Colegiul Tehnic de Comunicaii N Vasilescu Karpen -

Re9eren:06 A,0,)en:4 UIP PHARE TVET RO &#&;.&# Dr. 0n3. R2/* D2r0n

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

PLAN DE NVMNT )#C*+ T*,N-)-.#C + a,a a -I.a Ar0a +*rr0+* ar4 Te1n2 2300 F0 0era6 Te1n2 230+4 Pr290 6 Te1n0+ Ca 090+area6 Te1n0+0an 2(era)2r )e1n0+4 !e +a +* C* )*r4 !e ,(e+0a 0)a)e /0 0n,)r*0re (ra+)0+4 ,4()47<na 4 M2!* * I : To'al ore/an din care: Sis'eme de 'ransmi'ere a mi2c"rii M2!* * II : +'ilizarea aplicaiilor de 'ip C67 M2!* * III : Tehnici de m"surare 9n domeniu M2!* * IV : Sis'eme de au'oma'izare M2!* * V : Sis'eme de acionare elec'ric" M2!* * VI : Circui'e elec'rice M2!* * VII : 6sam3l"ri mecanice To'al ore/an din care : To'al ore/an din care: To'al ore/an din care: To'al ore/an din care: To'al ore/an din care: To'al ore/an din care: ""& 2re 01 la3ora'or 'ehnologic 4 ins'ruire prac'ic" 05 && la3ora'or 'ehnologic 58 ins'ruire prac'ic" 88 la3ora'or 'ehnologic 4 ins'ruire prac'ic" (: && la3ora'or 'ehnologic 1 ins'ruire prac'ic" ; :< la3ora'or 'ehnologic 4 ins'ruire prac'ic" 0( 01 la3ora'or 'ehnologic 4 ins'ruire prac'ic" 05 :< la3ora'or 'ehnologic 4 ins'ruire prac'ic" 0( #2& 2re 04 la3ora'or 'ehnologic (0 ins'ruire prac'ic" (0 ;( la3ora'or 'ehnologic (0 #ns'ruire prac'ic" 04 #"2 2re 01 la3ora'or 'ehnologic 58 ins'ruire prac'ic" 4& la3ora'or 'ehnologic :< ins'ruire prac'ic" TOTAL 5;2 2re%an
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul &

T2)a 2re%an 6#& 2re%,4()47<n4 x "" ,4()47<n0 = ""& 2re S)a300 !e (re34)0re (ra+)0+4 M2!* * VIII : S"n"'a'ea 2i securi'a'ea muncii M2!* * I- : Circui'e elec'ronice To'al ore/an din care: To'al ore/an din care:

T2)a 2re%an 6 "& 2re%,4()47<n4 x > ,4()47<n0%an = #2& 2re C*rr0+* *7 ?n !e8@2 )are 2+a 4 M2!* * - : S'ruc'ura sis'emelor de calcul M2!* * -I : #ns'alarea sof'=are a sis'emelor de calcul To'al ore/an din care: To'al ore/an din care:

T2)a 2re%an 6 > 2re%,4()47<n4 x "" ,4()47<n0 = #"2 2re

PLAN DE NVMNT )#C*+ T*,N-)-.#C + a,a a -II.a Ar0a +*rr0+* ar4 Te1n2 2300 F0 0era6 Te1n2 230+4 Pr290 6 Te1n0+ Ca 090+area6 Te1n0+0an 2(era)2r )e1n0+4 !e +a +* C* )*r4 !e ,(e+0a 0)a)e /0 0n,)r*0re (ra+)0+4 ,4()47<na 4 M2!* * I : To'al ore/an Planificarea 2i organizarea produciei din care: M2!* * II : 6sigurarea cali'"ii M2!* * III : *lemen'e de proiec'are M2!* * IV : Sis'eme 2i 'ehnologii de fa3ricaie M2!* * V : #ns'alarea sis'emelor de calcul To'al ore/an din care : To'al ore/an din care: To'al ore/an din care: To'al ore/an din care: la3ora'or 'ehnologic la3ora'or 'ehnologic la3ora'or 'ehnologic la3ora'or 'ehnologic "#& 2re 08 la3ora'or 'ehnologic &5 0; &5 08 &5 0; &5 5(0 8(

T2)a 2re%an 6#& 2re%,4()47<n4 x "# ,4()47<n0 = "#& 2re S)a300 !e (re34)0re (ra+)0+4 M2!* * VI : >n'reinere planifica'" M2!* * VII : 7e'ec'area defec'elor M2!* * VIII : #ns'alare hard=are 2i men'enan" To'al ore/an din care: To'al ore/an din care: To'al ore/an din care: #5& 2re :< la3ora'or 'ehnologic 5: ins'ruire prac'ic" &: :< la3ora'or 'ehnologic 5: ins'ruire prac'ic" &: :< la3ora'or 'ehnologic &< ins'ruire prac'ic" (< #2> 2re ;8 la3ora'or 'ehnologic 0: ins'ruire prac'ic" 04 la3ora'or 'ehnologic 5; ins'ruire prac'ic" TOTAL 5;> 2re%a
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 0

T2)a 2re%an 6 "& 2re%,4()47<n4 x 5 ,4()47<n0%an = #5& 2re C*rr0+* *7 ?n !e8@2 )are 2+a 4 M2!* * I- : Comunicaii de da'e 2i reele de calcula'oare M2!* * - : Sis'eme de operare 9n reea To'al ore/an din care: To'al ore/an din care:

T2)a 2re%an 6 > 2re%,4()47<n4 x "# ,4()47<n0 = #2> 2re

CURRICULUM (en)r* + a,a a -I.a


)iceu 'ehnologic
Profil: Specializarea: Te1n0+ Te1n0+0an 2(era)2r )e1n0+4 !e +a +*

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

A3re3area *n0)4:0 2r !e +27(e)en:e ?n 72!* e


CULTUR DE SPECIALITATE STAAII DE PREATIRE PRACTIC S4n4)a)ea /0 ,e+*r0)a)ea 7*n+00 CDL +a +* In,)a area ,29)Care a ,0,)e7e 2r !e

U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD

S0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00

Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*

S0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4

S)r*+)*ra ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e a*)27a)08are

A,a7B 4r0 7e+an0+e

C0r+*0)e e e+)r2n0+e

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

A<n!0re +r0)0+4 /0 re82 @are !e (r2B e7e. Mana3e7en)* re a:00 2r 0n)er(er,2na e. S0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00.

#den'ific" pro3leme comple?e. Aezol%" pro3leme. *%alueaz" rezul'a'ele o3inu'e. Creeaz" 2i menine relaii profesionale. .es'ioneaz" conflic'ele. .es'ioneaz" a2'ep'"rile fac'orilor in'eresai. 6nalizeaz" rolul funcional al organelor de ma2ini din cadrul 'ransmisiilor mecanice. Coordoneaz" lucr"ri de mon'aB pen'ru organe de ma2ini 2i mecanisme. *?ecu'" lucr"ri de reglare 2i 9n'reinere ale 'ransmisiilor mecanice.

C0r+*0)e e e+)r0+e

@ @ @ @ @ @ @ @ @

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @ @

CULTUR DE SPECIALITATE

STAAII DE PREATIRE PRACTIC S4n4)a)ea /0 ,e+*r0)a)ea 7*n+00

CDL +a +* In,)a area ,29)Care a ,0,)e7e 2r !e

U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD

S0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00

Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*

S0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4

S)r*+)*ra ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e a*)27a)08are

A,a7B 4r0 7e+an0+e

C0r+*0)e e e+)r2n0+e

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

S4n4)a)ea /0 6plic" legislaia pri%ind securi'a'ea 2i s"n"'a'ea la locul ,e+*r0)a)ea 7*n+00. de munc"C pre%enirea 2i s'ingerea incendiilor. Planific" aciuni de e%i'are 2i de reducere a riscurilor iden'ifica'e la locul de munc". Coordoneaz" ac'i%i'"ile 9n caz de acciden'. U)0 08area 6nalizeazD specificul proiec'ului. a( 0+a:00 2r !e )0( #den'ificD 2i u'ilizeazD elemen'e hard 2i sof' pen'ru a CAD. realiza aplicaii. #n'erpre'eazD si modifica desene 9n (7. Vizualizeaza 2i in'erpre'eazD prezen'Dri 9n &7. Te1n0+0 !e *?plic" s'ruc'ura ins'alaiilor / sis'emelor de m"surare. 74,*rare ?n *?ecu'" operaii preg"'i'oare pen'ru u'ilizarea 'ehnicilor !27en0*. de m"surare. +'ilizeaz" 'ehnici de m"surare pen'ru de'erminarea/ moni'orizarea m"rimilor 'ehnice specifice proceselor indus'riale.
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

C0r+*0)e e e+)r0+e

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
;

CULTUR DE SPECIALITATE

STAAII DE PREATIRE PRACTIC S4n4)a)ea /0 ,e+*r0)a)ea 7*n+00

CDL +a +* In,)a area ,29)Care a ,0,)e7e 2r !e

U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD

S0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00

Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*

S0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4

S)r*+)*ra ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e a*)27a)08are

A,a7B 4r0 7e+an0+e

C0r+*0)e e e+)r2n0+e

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

S0,)e7e !e a*)27a)08are.

Carac'erizeaz" sis'emele de reglare au'oma'". Prezin'" funcionarea componen'elor sis'emelor de reglare au'oma'". 6nalizeaz" funcionarea sis'emelor de au'oma'izare specifice domeniului. S0,)e7e !e Selec'eaz" componen'ele unui sis'em de acionare specific a+:02nare e e+)r0+4. domeniului. Aealizeaz" sis'eme de acionare elec'ric". +rm"re2'e funcionarea sis'emelor de acionare elec'ric". C0r+*0)e e e+)r0+e. Aealizeaz" circui'e elec'rice de curen' con'inuu Ec.c.F Aealizeaz" circui'e elec'rice de curen' al'erna'i% Ec.a.F +'ilizeaz" apara'e de c.a de Boas" 'ensiune. C0r+*0)e e e+)r2n0+e. #den'ific" 'ipuri de sis'eme elec'ronice. *%alueaz" performanele sis'emelor elec'ronice. Conec'eaz" sis'eme elec'ronice 9n echipamen'e 2i ins'alaii.
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

C0r+*0)e e e+)r0+e

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
4

CULTUR DE SPECIALITATE

STAAII DE PREATIRE PRACTIC S4n4)a)ea /0 ,e+*r0)a)ea 7*n+00

CDL +a +* In,)a area ,29)Care a ,0,)e7e 2r !e

U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD

S0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00

Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*

S0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4

S)r*+)*ra ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e a*)27a)08are

A,a7B 4r0 7e+an0+e

C0r+*0)e e e+)r2n0+e

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

A,a7B 4r0 7e+an0+e. C2n903*rarea /0 7ana3e7en)* ,0,)e7e 2r !e 2(erare

S'a3ile2'e procesul 'ehnologic de asam3lare. Aealizeaz" produse specifice prin asam3l"ri nedemon'a3ile. *fec'ueaz" lucr"ri de asam3lare demon'a3il". +'ilizeaz" facili'"ile sis'emelor de operare pen'ru e?ploa'area unui sis'em de calcul 7escrie rolul 2i funciilor sis'emelor de operare 9n sis'emele cu microprocesor #ns'aleaz" si configureaz" sis'emele de operare #ns'aleaz" si configureaz" aplicaiile sof'=are Ganageriaz" sis'emele de calcul pen'ru a facili'a procesarea informaiei 6lege sis'emele pen'ru a se po'ri%i unor aplicaii par'iculare 7escrie 2i u'ilizeaz" me'ode de reprezen'are a da'elor

C0r+*0)e e e+)r0+e

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1

CULTUR DE SPECIALITATE

STAAII DE PREATIRE PRACTIC S4n4)a)ea /0 ,e+*r0)a)ea 7*n+00

CDL +a +* In,)a area ,29)Care a ,0,)e7e 2r !e

U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD

S0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00

Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*

S0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4

S)r*+)*ra ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e a*)27a)08are

A,a7B 4r0 7e+an0+e

C0r+*0)e e e+)r2n0+e

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

Ar10)e+)*ra ,0,)e7e 2r +* 70+r2(r2+e,2r

7escrie organizarea in'ern" 2i operarea sis'emelor cu microprocesor #den'ific" principalele carac'eris'ici fizice 2i logice ale componen'elor sis'emelor cu microprocesor 7escrie 2i u'ilizeaz" me'ode de reprezen'are a da'elor *?plic" magis'ralele de da'e 2i in'erfeele *?plic" funcionarea 2i 9n'reine dispozi'i%ele de in'rare *?plic" funcionarea 2i 9n'reine uni'"ile de afi2are *?plic" funcionarea 2i 9n'reine spaiile de s'ocare *?plic" principalele carac'eris'ici 2i funcionarea memoriilor.

C0r+*0)e e e+)r0+e

@ @ @ @ @ @ @ @

U)0 08area !0,(280)0@e 2r (er09er0+e

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @

5<

NOT DE PREZENTARE Pre8en)area +a 090+4r00 Noul S0,)e7 Na:02na a Ca 090+4r0 2r Pr29e,02na e E S.N.C.P. F es'e ela3ora' de Ginis'erul *ducaiei 2i Cerce'"rii E G.*.C. F 9n par'eneria' cu angaBa'orii 2i ali fac'ori in'eresaiC pen'ru a oferi un profil al a3sol%enilor ceru' de sec'oarele economice 2i de ser%icii. 6ngaBa'orii se implica 9n aces' fel 2i mai mul' 9n par'eneria'e educaionaleC aBu'Hnd as'fel la cre2'erea cali'"ii procesului de formareC influenHnd ceea ce se 9n%a" 2i creHnd condiii pen'ru ca 9n%""mHn'ul s" r"spund" schim3"rilor 'ehnologice 'o' mai rapide de azi. 63sol%enii noului sis'em de formare profesional"C do3Hndesc a3ili'"iC cuno2'ineC deprinderi dez%ol'and si o serie de a3ili'"i cheie 'ransfera3ileC cu scopul de a spriBini procesul de 9n%"are con'inu"C prin posi3ili'a'ea unei recon%ersii profesoinale fle?i3ile ca're meserii inrudi'e. $iecare din're calific"rile profesionale naionale necesi'" uni'"i de compe'en" cheie 2i uni'"i de compe'en" profesionale. Compe'enele profesionale sun' grupa'e 9n uni'"i de compe'en" generale 2i specializa'e. Cererea pieei 2i necesi'a'ea form"rii profesionale la ni%el european au reprezen'a' mo'i%ele eseniale pen'ru includerea a3ili'"ilor cheie 9n cadrul S)an!ar!e 2r !e Pre34)0re Pr29e,02na 4 E S.P.P. F Tinerilor 're3uie s" li se ofere posi3ili'a'ea de a do3Hndi acele compe'ene de 3az" care sun' impor'an'e pe piaa muncii. Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fos' concepu'e as'fel 9ncH' s" dez%ol'e a3ili'"i de care 'inerii au ne%oie pen'ru ocuparea unui loc de munc"C pen'ru asumarea rolului 9n socie'a'e ca persoane responsa3ileC care se ins'ruiesc pe 'o' parcursul %ieii. 6ces'e cerineC necesare unei %iei adap'a'e la e?igenele socie'"ii con'emporaneC au fos' 9ncorpora'e 9n a3ili'"ile cheie. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigur" do3Hndirea compe'enelor descrise 9n Standardul de Pregtire Profesional specifice calificrilor de nivelul 3 pentru domeniul Te1n0+D documen'e care s'au la 3aza Sis'emului Naional de Calific"ri Profesionale 2i care 're3uie s" fie u'iliza'e 9mpreun" cu respec'i%ele curriculum-uri. $iecare ni%el parcurs 9n domeniul Te1n0+C implic" do3Hndirea unor a3ili'"iC cuno2'ine 2i deprinderi care permi' a3sol%enilor fie s" se angaBezeC fie s"-2i con'inue preg"'irea la un ni%el superior. Preg"'irea forei de munc" califica'e 9n conformi'a'e cu s'andardele europene presupune desf"2urarea ins'ruirii 3aza'e pe s'ra'egii moderne de predare 2i e%aluareC cen'ra'e pe ele%. Noii angaBai %or pu'ea desf"2ura sarcini non-ru'iniere care implic" cola3orarea 9n cadrul unei echipe. Prin uni'"ile de compe'ene specializa'e din cadrul Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificareC ele%ul es'e solici'a' 9n mul'e ac'i%i'"i prac'ice care 9i s'imuleaz" 2i crea'i%i'a'ea. -rice ac'i%i'a'e crea'i%" %a duce la o l"rgire semnifica'i%" a e?perienei 2i la aplicarea con2'ien'" a cuno2'inelor do3Hndi'e.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

55

MODUL I 6 SISTEME DE TRANSMITERE A MICRII I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul ES0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00F face par'e din curriculum-ul de ni%el &C + a,a a -I.a liceu 'ehnologic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de >G !e 2re % anD din care: aB2ra)2r )e1n2 230+ H ; 2reI 0n,)r*0re (ra+)0+4 ,4()47<na 4 H ># 2reI Godulul ES0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00F asigur" formarea de compe'ene 'ehnice 2i de a3ili'"i prac'ice necesare 9n e?ecu'area lucr"rilor de mon'aBC reglare 2i 9n'reinere a organelor de ma2ini 2i mecanismelor de 'ransmi'ere 2i 'ransformare a mi2c"rii. Coninu'urile pre%"zu'e se %or parcurge 9n orele de ins'ruire prac'ic" s"p'"mHnal" 2i 9n cadrul la3ora'orului 'ehnologic. Lista unitilor de competene relevante pentru modul: #". S0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00 # +re!0) 13.1. 6nalizeaz" rolul funcional al organelor de ma2ini din cadrul 'ransmisiilor mecanice. - 13.2. Coordoneaz" lucr"ri de mon'aB pen'ru organe de ma2ini 2i mecanisme. - 13.3. *?ecu'" lucr"ri de reglare 2i 9n'reinere ale 'ransmisiilor mecanice.

##. Ta3elul de corelare a compe'enelor 2i coninu'urilor Un0)4:0 !e +27(e)en:e #".S0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00 C27(e)en:e C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Or3ane !e 7a/0n0: cureleC ca3luriC lanuriC osiiC ar3oriC roi dina'eC roi de cureaC roi de friciuneC %aria'oareC lag"reC cuplaBeC ghidaBe Cara+)er08are: denumireC ma'erialC cons'rucieC parame'rii geome'rici si cons'ruc'i%i S07B2 *r0 : specifice organelor de ma2ini 2i mecanismelor 13.2. Coordoneaz lucrri de montaj pentru organe de maini i mecanisme. D2+*7en)a:0a )e1n0+4: desen de ansam3luC schema cinema'ic"C schema de mon'aB L*+r4r0 ,(e+090+e: preg"'i'oareC mon'areC demon'areC aBus'are Re3 aJe: 3"'aie radial" 2i fron'al" a
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5(

13.1. Analizeaz rolul funcional al organelor de maini din cadrul transmisiilor mecanice

13.3. Execut lucrri de reglare i ntreinere ale transmisiilor mecanice

dan'uriiC ar3orilorC paralelismul ar3orilor 2i dan'urilorC aBus'area BocurilorC coa?iali'a'ea ar3orilor 2i lag"relorC aBus'area curselor n)re:0nere: %erific"ri curen'eC ungereC cur"ireC conser%are Pr2)e+:0a 7e!0* *0 : colec'area 2i depozi'area uleiurilor uza'e respec'and legislaia de pro'ecie a mediului

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Godulul ES0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00F nu es'e condiiona' sau dependen' de celelal'e module din curriculum. Parcurgerea coninu'urilor modulului 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice u'iliza'e are drep' scop formarea compe'enelor 'ehnice generale aferen'e calific"rilor de ni%el &. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: modulul es'e orien'a' asupra celui care 9n%a"C urm"rind %alorificarea disponi3ili'"ilor saleJ fiind o s'ruc'ur" fle?i3il"C modulul poa'e 9ncorpora'C 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ modulul permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ modulul ofer" ma?imum de deschidereC pe de o par'e 9n plan orizon'alC iar pe al'" par'eC 9n plan %er'icalC pes'e / lHng" al'e module parcurseJ 9n prelungirea aces'ora po' fi ad"uga'e mereu noi moduleC ceea ce se 9nscrie 9n linia impera'i%ului educaiei permanen'e. >n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul/mais'ru ins'ruc'or %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri proprii de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'eze diferi'e 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare - 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens cadrul didac'ic 're3uie s" ai3" 9n %edere urm"'oarele aspec'e 2i modali'"i de lucru: Diferenierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la u2or la dificilC u'ilizHnd 9n aces' sens fi2e de lucruJ fi?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze 9n ri'muri 2i la ni%eluri diferi'eJ fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuie sau graficFJ 6c'i%i'"ile din cadrul orelor de ins'ruire prac'ic" %or %iza cu prec"dere: in'erpre'area documen'aiei 'ehnice necesare mon'aBului 'ipurile de sculeC dispozi'i%e 2i u'ilaBe folosi'e la mon'aB e?ecuia prac'ic" a asam3larilor preciza'e %erificarea mon'aBelor realiza'e. capaci'a'ea de comunicareC asumare de sarcini 2i responsa3ili'"i
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5&

lucrul 9n echip" Tipurile de aplicaii se %or s'a3ili corela' cu calificarea 9n care se preg"'esc ele%iiC rezol%area sarcinilor de lucru f"cHndu-se prin aplicaii indi%iduale sau pe grupuri de ele%iC fa%orizHnd lucrul 9n echip" 2i responsa3ili'a'ea pen'ru sarcina primi'". Diferenierea rspunsului, prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor 9n a-2i fi?a o3iec'i%e. *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m: -3ser%area sis'ema'ic" a compor'amen'ului ele%ilorC ac'i%i'a'e care permi'e e%aluarea capaci'"ilor 2i a'i'udinilor lor fa" de o sarcin" da'". #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are. Ge'oda lucr"rilor prac'ice )ucrul cu modele Se recomand" u'ilizarea urm"'oarelor ins'rumen'e de e%aluare: $i2e de o3ser%aie $i2e de lucru )ucr"ri prac'ice specifice domeniului 2i calific"rii Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de: ,(e+090+* !27en0* *0 /0 +a 090+4r00D !090+* )a)ea )e7e 2rD n0@e * !e +*n2/)0n:e an)er02are a e 3r*(* *0 0n,)r*0)D +27( ex0)a)ea /0 @ar0e)a)ea 7a)er0a * *0 !0!a+)0+ *)0 08a). Aecomand"m urm"'oarele coninu'uri 'ema'ice: #. Or3ane !e 7a/0n06 -sii ArB2r0 La34re C*( aJe A10!aJe Aol funcionalC cerine impuseC p"ri componen'eC 'ipuri cons'ruc'i%eC ma'erialeC domenii de u'ilizareC sim3olizareC lucr"ri de 9n'reinere 2i reglareC respec'area normelor de pro'ecia mediului 2i NTSG. 2. Tran,70,00 7e+an0+e6 Tran,70,00 (r0n +*re e Tran,70,00 (r0n +aB *r0 Tran,70,00 (r0n an:*r0 Tran,70,00 +* r2:0 !e 9r0+:0*neI @ar0a)2are Tran,70,00 (r0n r2:0 !0n:a)e Aol funcionalC p"ri componen'eC 'ipuri cons'ruc'i%eC a%an'aBe deza%an'aBeC ma'erialeC domenii de u'ilizareC sim3olizareC operaii de mon'aBC S7V-uri specificeC lucr"ri de 9n'reinere 2i reglareC respec'area normelor de pro'ecia mediului 2i NTSG. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

50

MODULUL II6 UTILIZAREA APLICAIILOR DE TIP CAD L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* . Godulul U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CADF se s'udiaz" 9n + a,a a -I.a liceu 'ehnologicC 9n %ederea asigur"rii preg"'irii de speciali'a'e 9n calific"ri din profilul 'ehnic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de "" !e 2re % anD din care: )e2r0e H #$ 2reI aB2ra)2r )e1n2 230+ H #' 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul #>. U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD - 1#.1. 6nalizeaz" specificul proiec'ului. - 1#.2. #den'ific" 2i u'ilizeaz" elemen'e hard 2i sof' pen'ru a realiza aplicaii. - 1#.3. #n'erpre'eaz" 2i modific" desene 9n (7. 1#.#.Vizualizeaz" 2i in'erpre'eaz" prezen'"ri 9n &7. TaBe * !e +2re are a +27(e)en)e 2r ,0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)4:0 !e +27(e)en:e C27(e)en:e 0n!0@0!*a e # +re!0)

II.

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e 6%an'aBele u'ilizarii aplica'iilor de 'ip C67 fa'a de me'odele 'radi'ionale: cali'a'e acura'e'e 'imp de e?ecu'ie si re%izuire eficien'a cos' 'ransferul informa'iilor. Geniuri derulan'e C67: $ileC *di'C Vie=C #nser'C $orma'C ToolsC 7ra=C GodifLC !onusC ,elp. !u'oane din 3ara ins'rumen'elor de lucru: desenarea modificarea edi'area o3iec'elor elemen'are selec'area punc'elor geome'rice specifice: in'ersec'ieC punc' medianC perpendiculareC cape'e de linie

#>. U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD

1#.1.Analizeaz! specificul proiectului.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

5:

1#.2."dentific! i utilizeaz! elemente #ard i soft pentru a realiza aplicaii.

#>. U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD

1#.3."nterpreteaz! i modific desene n $D%

*lemen'e hard: procesor A6G %ideo 7isM C7-A-G. Sof' adec%a' domeniului EmecanicC elec'ronicC elec'romecanicC elec'ricC cons'ruciiC 'e?'ileF. Procedee de 3az" pen'ru desenare C67: aranBare copiere colorare racordare s'ergere 'ransla'are. Co'are: liniara diame're raza unghiuri inclina'a. PregD'irea mediului de desenare: lansare 9n e?ecuie a programului numele 2i locul de memorare al fi2ierului uni'Dile de mDsurare u'iliza'e dimensiunea har'iei. *di'are 'e?' pe desen: carac'eris'ici 'e?' pe un rand pe mai mul'e randuri s'ergere 'e?' 'iparire copiere mu'are copiere desene din C67 in Nord. Ge'ode de 9m3un"'"ire a soluiei Eplan comple?C munca cu aliiC responsa3ili'DiC aranBamen'e de lucruF

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

58

1#.#.&izualizeaz i interpreteaz! prezent!ri n 'D%

Godali'"i de proiec'are 9n &7. Suprafee spaiale: in're doua linii cur3e e?'ruda'e de re%olu'ie. 7ez%ol'Dri posi3ile ale procesului de modelare 9n &7: feed-3acMC plan comple?C documen'aie 'ehnicDC responsa3ili'DiC aranBamen'e de lucru E3irouri de proiec'areF.

III.

S*3e,)00 7e)2!2 230+e

Godulul U)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CADF ofer" ele%ilor opor'uni'a'ea de a-2i forma compe'ene 'ehnice 9n leg"'ur" cu proiec'area asis'a'" de calcula'or. Programa modulului 're3uie u'iliza'" 9mpreun" cu S'andardul de Preg"'ire Profesional"C pen'ru a corelaC 9n permanen"C criteriile de performan ale compe'enelor agrega'e 9n modul cu coninu'urile incluseC rezul'a'e din condiiile de aplica(ilitate ale cri'eriilor de performan" respec'i%e. Parcurgerea coninu'urilor es'e o3liga'orieC dar se impune a3ordarea fle?i3il" 2i diferenia'" a aces'oraC 9n funcie de resursele disponi3ile 2i de ne%oile locale de formare. Pen'ru formarea compe'enelor s'a3ili'e prin curriculumC profesorul are li3er'a'ea de a dez%ol'a anumi'e coninu'uri 2i de a le e2alona 9n 'impC u'ilizHnd ac'i%i'"i %aria'e de 9n%"areC cu carac'er preponderen' aplica'i%. Ta3elul de corelare 9n're compe'ene 2i coninu'uriC prezen'a' la punc'ul ##C specific" din ce uni'a'e de compe'en" pro%in compe'enele care se agreg" 2i care sun' coninu'urile ce permi' profesorului s" formezeC ele%ului s" demons'reze 2i e%alua'orului s" e%alueze performana %iza'" de respec'i%ele compe'ene. Se %a ine con' de fap'ul c" profesorul are li3er'a'ea de a alege ordinea coninu'urilor 2i modul de organizare a ac'i%i'"ilor de 9n%"areC 9n rapor' cu e?periena 2i %iziunea proprie. Autorii recomand parcurgerea coninuturilor n urmtoarea ordine: Te7a #6 Pre8en)area 0n)er9e:e0 3ra90+e. 5. *lemen'e de in'erfa". (. Specificaii 2i recomand"ri de lucru. Te7a 26 De,enarea 0n)era+)0@4. 5. Sis'emul de coordona'e. (. -3iec'e / en'i'"i grafice %ec'oriale. &. Preg"'irea lucrului. 0. Specificarea / in'rpducerea coordona'elor. :. Selec'area en'i'"ilor desena'e. 8. Con'rolul prin panoramare al afi2"rii desenului. Te7a "6 C27en80 (en)r* !e,enare E)#N*C A6OC P)#N*C G)#N*C C#AC)*C 6ACC P)#N*C P-)O.-NC A*CT6N.C 7-N+TC SP)#N*C *))#PS*C P-#NTC A*VC)-+7C T6!)*F. Te7a >6 C27en80 (en)r* e!0)are K72!090+are /0 +2n,)r*+:0eL E*A6S*C C-POC G#AA-AC -$$S*TC 6AA6OC G-V*C A-T6T*C SC6)*C STA*TC,C TA#GC *PT*N7C !A*6KC C,6G$*AC $#))*TC *PP)-7*C )*N.T,*NC 6)#.NF.
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5;

Te7a 56 C27en80 /0 9a+0 0)4:0 aJ*)4)2are E)#STC #7C 7#STC 6A*6C 7#V#7*C G*6S+A*C ST6T+SC comenzi de corec'are a gre2elilorC comenzi pen'ru re9mprosp"'area imaginiiC comenzi pen'ru accesarea informaiilor de asis'en"C sal%areaC 9nchiderea 2i reluarea sesiunii de lucruF. Te7a '6 Tex)e ,+r0,e ?n !e,en. 5. Comenzi de scriere a desenului. (. $orma'are 2i s'iluri de 'e?'. &. *di'area 'e?'elor e?is'en'e. Te7a $6 Pr2(r0e)4:0 ,07B2 230+e /0 !e e79a84 "D. 5. Culoarea o3iec'elor. (. Tipuri de linie. &. .rosimi de linei. 0. *le%aia 2i grosimea pe %er'ical". :. Godificarea proprie'"ilor de o3iec'e. Te7a ;6 Ha/*rarea K*7( erea +* 72!e eL. Te7a G6 C2)area ?n !e,en. Te7a #&6 Pr20e+)area )r0!07en,02na 4. M2!e area "D. 5. Conceperea 'ridimensional" a proiec'elor. Vizualizare &7. (. 7esenarea 9n &7 a o3iec'elor ordinare. +CS 2i NCS. &. 7esenarea 9n &d cu o3iec'e &7 Esuprafee 2i solideF. 0. Vizualizarea Kum3ri'" a proiec'elor &7. Te7a ##6 T0(4r0rea !e,ene 2r. Procesul de predare 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens se recomand" realizarea unei e%alu"ri iniiale care s" permi'" o3inerea unor informaii rele%an'e despre s'ilul de 9n%"are al ele%ilor Eaudi'i%C %izualC prac'icF 2i 'ipul de in'eligen" al aces'ora. 6ces'e informaii %or s'a la 3aza adap'"rii s'ra'egiilor de predare-9n%"are la par'iculari'"ile ele%ilor. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a oric"rui copilC accep'Hnd c" fiecare copil es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ne%oie 2i care le cerC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mic progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. 6legerea 'ehnicilor de ins'ruire re%ine profesoruluiC care are sarcina de a indi%idualiza 2i de a adap'a procesul didac'ic la par'iculari'"ile ele%ilorC de a cen'ra procesului de 9n%"are pe ele%C pe ne%oile 2i disponi3ili'"ile saleC 9n scopul unei %alorific"ri op'ime ale aces'oraC indi%idualizarea 9n%""riiC l"rgirii orizon'ului 2i perspec'i%elor educaionaleC de a diferenia sarcinile 2i 'impului aloca' 2.a. >n con'e?'C lucrul 9n grupC simulareaC prac'ica 9n a'elier / la locul de munc"C discuiile de grupC prezen'"rile %ideoC mul'imedia 2i elec'roniceC 'emele 2i proiec'ele in'egra'eC %izi'ele e'c. con'ri3uie la 9n%"area eficien'"C prin dez%ol'area a3ili'"ilor de comunicareC negociereC luarea deciziilorC asumarea responsa3ili'"iiC spriBin reciprocC precum 2i a spiri'ului de echip"C compe'iional 2i crea'i%i'"ii ele%ilor . Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de dificul'a'ea aces'eiaC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui'C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia de didac'ic" 2i ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a depriderilorC proprii grupului ins'rui'. )ocul de desf"2urare a ins'ruirii se recomand" a fi un la3ora'or de informa'ic"C 9n care pen'ru op'imizarea demersului didac'ic es'e necesar s" e?is'e o do'are minimal" care presupune un num"r de calcula'oare egal cu num"rul ele%ilor din grup"C conec'a'e 9n reea 2i cu acces la 'oa'e
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 54

ser%iciile #NT*AN*T. Configuraia calcula'oarelor 're3uie s" permi'" rularea aplicaiilor prin care %or fi forma'e compe'enele specifice. >n la3ora'or 're3uie s" e?is'e de asemeneaC o impriman'"C dispozi'i%e periferice 2i de memorare e?'ern". +n re'roproiec'or sau un ecran cu cris'ale lichide facili'eaz" ins'ruirea in'erac'i%" permiHnd proiecia imaginilor forma'e pe ecranul moni'orului. Pen'ru a se asigura con'ac'ul cu echipamen'e specifice domeniului care nu e?is'" 9n uni'a'ea de 9n%""mHn' se recomand" efec'uarea unor %izi'e didac'ice la ageni economici de profilC ins'i'u'e de cerce'are 2i de proiec'are. Specificul disciplinei impune me'ode didac'ice in'erac'i%eC recomandHnd cu prec"dere aplicaiile prac'ice indi%idualeC me'oda descopeririiC a demons'raieiC con%ersaia euris'ic". 7inamica aces'ui domeniu es'e e?'rem de rapid". 6ceas'a presupune ac'ualizarea permanen'" a produselor sof' prin prezen'area celor mai noi %ersiuniC as'fel 9ncH' a3sol%enilor s" le fie mai u2or s" se adap'eze in ac'i%i'a'ea produc'i%". Pen'ru a e%i'a disfunciile pro%oca'e de e%en'ualele erori ale ele%ilor pe parcursul ins'ruiriiC es'e necesar ca profesorul s" urm"reasc" s'ric' fiecare ele%C ceea ce presupune recurgerea la un sis'em ordona' de prezen'are a facili'"ilor unui programC pas cu pasC 9n ri'm impus. 7up" aceeaC ri'mul de ins'ruire poa'e diferi 9n funcie de par'iculari'"ile fiec"rui ele%. Preg"'irea 9n la3ora'orul de informa'ic" are o specifici'a'e care se 3azeaz"C 9n principalC pe realizarea e'ap" cu e'ap"C de c"'re fiecare ele%C a ins'ruciunilor profesorului: nerespec'area aces'ei cerine conduce la Kpauze nedori'e si ince'inirea ri'mului de ins'ruire. Pen'ru proiec'area didac'ic" eficien'"C profesorul 're3uie s"-2i propun" finalizarea unei e'ape de ins'ruire 9n'r-o 2edin" de lucru de ( oreC as'fel 9ncH' s" nu mai fie necesar" reluarea ul'imelor sec%ene din 2edina an'erioar". 6plicaiile prezen'a'e efec'i% ele%ilorC 're3uie s" ai3" ca o3iec'C pe cH' posi3ilC pro3leme concre'e ale ac'i%i'"ilor produc'i%e din domeniul de ac'i%i'a'e pen'ru a su3linia a%an'aBele u'iliz"rii sis'emelor informa'ice. 6chiziia 'rep'a'" a cuno2'inelor 2i deprinderilor poa'e fi s'imula'" prin'r-o prezen'are a'rac'i%" 2i mo'i%an'" a programelor. *%aluarea 're3uie s" %izeze mai ales in'erpre'area crea'i%" a informaiilor 2i capaci'a'ea de a rezol%a o si'uaie-pro3lem" cu aBu'orul calcula'orului. #ns'ruirea in'erac'i%" specific" aces'ei discipline con'ri3uie prin're al'ele 2i la con2'ien'izarea fap'ului c" un 3un u'iliza'or al calcula'orului are 2anse mai mari de reu2i'" 9n aciunea de in'egrare socio-profesional". 7in dorina de a preg"'i un u'iliza'or 2i nu un crea'or de sof'C prezen'ul curriculum %izeaz" formarea unui specialis' care s" perceap" calcula'orul ca pe un ins'rumen' de lucru a3solu' necesar 9n condiiile moderniz"rilor 'ehnologiceC un ins'rumen' prin care s"-2i %alorifice superior capaci'a'ea de munc" 2i crea'i%i'a'ea 2i s"-2i reduc" 'impul de lucru. 7e aceeaC compe'enele propuse direcioneaz" ins'ruirea c"'re formarea unor a3ili'"i de u'ilizare a sis'emelor informa'ice 9n s'rHns" corelare cu preg"'irea la disciplinele de speciali'a'eC pen'ru a accen'ua 2i mai mul' carac'erul u'ili'ar al programelor descrise 2i pen'ru a mo'i%a superior ele%ii 9n procesul ins'ruc'i%. Pornind de la premisaC a%u'" 9n %edere prin compe'enele pre%"zu'e la disciplinele din cadrul preg"'irii de speciali'a'eC c" informa'i%C ele%ii sun' 9n posesia elemen'elor 'eore'ice necesare pen'ru 9nelegerea 2i u'ilizarea pache'elor aplica'i%e de programeC s-a pus un accen' deose3i' pe descrierea 2i e?ersarea facili'"ilor oferi'e de aces'e programe 2i pe formarea deprinderilor de a le %alorifica 9n ac'i%i'a'ea curen'" a %ii'orului specialis'. 6chiziia noilor cuno2'ineC in'egrarea aces'ora 9n sis'emul celor an'erioare 2i %alorificarea lor prin 'ransfer 2i crea'i%i'a'eC %izeaz" formarea unui specialis' capa3il s" r"spund" cerinelor cu pronuna' carac'er aplica'i%C cerin'e specifice economiei ac'uale 2iC mai alesC domeniului elec'ronic" 2i au'oma'iz"ri.
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 51

Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

M2!* * III6 TEHNICI DE MSURARE N DOMENIU I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul ETe1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*F se s'udiaz" 9n + a,a a -I.a liceu 'ehnologicC 9n %ederea asigur"rii preg"'irii de speciali'a'e 9n calific"ri din profilul 'ehnic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de '' !e 2re % anD din care: )e2r0e H "" 2reI aB2ra)2r )e1n2 230+ H ; 2re 0n,)r*0re (ra+)0+4 H 25 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul >n modulul Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0* au fos' agrega'e compe'ene din'r-o uni'a'e de a3ili'"i cheie 2i o uni'a'e de compe'ene 'ehnice generale: ". Mana3e7en)* re a:00 2r 0n)er(er,2na e &.5 +re!0)e - 3.2. .es'ioneaz" conflic'e. - 3.3. .es'ioneaz" a2'ep'"rile fac'orilor in'eresai. #'. Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0* # +re!0) - 1$.1.*?plic" s'ruc'ura ins'alaiilor/sis'emelor de m"surare. - 1$.2. *?ecu'" operaii preg"'i'oare pen'ru u'ilizarea 'ehnicilor de m"surare. 1$.3.+'ilizeaz" 'ehnici de m"surare pen'ru de'erminarea / moni'orizarea m"rimilor 'ehnice specifice proceselor indus'riale.

II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r ,0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)4:0 !e +27(e)en:e #'. Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0* C27(e)en:e 0n!0@0!*a e 1$.1. Explic structura instalaiilor ) sistemelor de msurare% C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e In,)a a:00 /0 ,0,)e7e !e 74,*rare - Clasificarea ins'alaiilor 2i sis'emelor de m"surare dup" funciile 9ndeplini'e: de %erificare / 'es'are 2i diagnos'icare a echipamen'elorC ins'alaiilorC sis'emelor indus'rialeJ
(<

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

#'. Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*

1$.2. Execut operaii pregtitoare pentru utilizarea te#nicilor de msurare%

de supra%eghere 2i con'rol a proceselor indus'riale - *lemen'e componen'e de 3az" ale ins'alaiilor 2i sis'emelor de m"surare Erol funcionalC %arian'e cons'ruc'i%eF: miBloace de m"surareC 'raduc'oareC adap'oareC 9nregis'ra'oareC echipamen'e pen'ru achiziiaC 'ransmi'erea 2i prelucrarea da'elorC elemen'e de au'oma'izare - Aeprezen'"ri grafice ale s'ruc'urii unei ins'alaii / unui sis'em de m"surare Escheme s'ruc'uraleF - Tipuri de s'ruc'uri ale sis'emelor de m"surare E9n lanC paralel"C 9n 3ucl"FC scheme s'ruc'uraleC principii de funcionare. Aplicaii practice de u'ilizare a schemelor s'ruc'urale pen'ru iden'ificarea componen'elor 2i %erificarea leg"'urilor din're componen'ele unei ins'alaii de m"surare da'e Documentaia te#nic specific lucrrilor de msurare ) monitorizare a mrilor te#nice caracteristice proceselor industriale Ec"ri 'ehnice ale apara'elor 2i echipamen'elor de m"surare u'iliza'eC ins'ruciuni de u'ilizareF Criterii de selectare a mijloacelor i metodelor de msurare : carac'eris'icile o3iec'ului m"sura' sau a procesului con'rola'J parame'rul con'rola' E%alori prognoza'eFJ indica'ori me'rologici 2i economici ai miBloacelor de m"surare accesi3ile opera'oruluiJ 'ipul de producie Eunica'eC serie mic"C serie mare sau mas"F 9n cadrul c"reia se realizeaz" procese de m"surareJ produc'i%i'a'ea impus" m"sur"riiJ cos'ul aplic"rii me'odei *peraii pregtitoare pentru utilizarea te#nicilor de msurare: asigurarea condiiilor de microclima'C reglaBe pre%"zu'e 9n ins'ruciunile de u'ilizareC selec'area domeniilor de m"surare 9n funcie de %aloarea prognoza'" Eunde es'e cazulFC %erificarea leg"'urilor funcionale din're componen'e Aplicaii practice - de u'ilizare a documen'aiei 'ehnice specifice pen'ru iden'ificarea condiiilor impuse la e?ploa'area miBloacelor de m"surare 2i echipamen'elor u'iliza'eJ - de de'erminare a unor %alori prognoza'e ale m"rimilor fizice m"sura'eJ - de u'ilizare a schemelor s'ruc'urale pen'ru iden'ificarea componen'elor 2i %erificarea leg"'urilor din're componen'ele unei ins'alaii de m"surare da'e

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

(5

#'. Te1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*

1$.3% +tilizeaz te#nici de msurare pentru determinarea ) monitorizarea mrimilor te#nice specifice proceselor industriale%

".Mana3e7en. )* re a:00 2r 0n)er(er,2na e ".Mana3e7en. )* re a:00 2r 0n)er(er,2na e

3.2. -estioneaz conflictele% 3.3. -estioneaz ateptrile factorilor interesai%

,etode de msurare - Ge'ode direc'e - Ge'ode indirec'e - Ge'ode implici'e ,ijloace pentru msurarea mrimilor te#nice caracteristice proceselor industriale: - geome'rice Em"suri 'erminale pen'ru lungimi 2i unghiuriC rigleC 2u3lereC microme'reC rapor'oareC compara'oareC indica'oare de ni%elC planime'reC doza'oare %olume'riceF - mecanice Edinamome'reC manome'reC %acuume'reC %i'ezome'reC 'urome'reC accelerome'reC de3i'me'reF - fizico-chimice E3alaneC densime'reC %Hscozime'reC ceasuri 2i cronome'reF - 'ermice E'ermome'reC con'oare 'ermiceF - elec'rice Eamperme'reC %ol'me'reC ohmme'reC =a''me'reC con'oare elec'riceF Aplicaii practice - de m"surare direc'" a m"rimilor geome'riceC mecaniceC fizico-chimiceC 'ermice 2i elec'riceJ - de realizare a ins'alaiilor de m"surare dup" o schem" da'"J - de m"surare/moni'orizare a m"rimilor fizice specifice unor procese indus'rialeC folosind ins'alaii de m"surare da'"J - de prelucrare 2i analizare a rezul'a'elor m"sur"rii Ecalcule ma'ema'iceC 'rasare de grafice 2i diagrameC comparare cu %alori nominale sau limi'"C 'oleraneF Exerciii de grup pen'ru analizarea rezul'a'elor m"sur"riiC s'a3ilirea unor 'endine 9n e%oluia parame'rului / procesului con'rola'C a unor cauze 2i soluii de op'imizare / remediere.

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Godulul %&e nici de msurare "n domeniu' ofer" ele%ilor opor'uni'a'ea de a-2i forma compe'ene 'ehnice 9n leg"'ur" cu selec'area 2i u'ilizarea miBloacelor 2i me'odelor de m"surareC dar 2i a a3ili'"ilor de analizare a rezul'a'elor m"sur"rii. Programa modulului 're3uie u'iliza'" 9mpreun" cu S'andardul de Preg"'ire Profesional"C pen'ru a corelaC 9n permanen"C criteriile de performan ale compe'enelor agrega'e 9n modul cu coninu'urile incluseC rezul'a'e din condiiile de aplica(ilitate ale cri'eriilor de performan" respec'i%e. Parcurgerea coninu'urilor es'e o3liga'orieC dar se impune a3ordarea fle?i3il" 2i diferenia'" a aces'oraC 9n funcie de resursele disponi3ile 2i de ne%oile locale de formare. Pen'ru formarea compe'enelor s'a3ili'e prin curriculumC profesorul are li3er'a'ea de a dez%ol'a anumi'e coninu'uri 2i de a le e2alona 9n 'impC u'ilizHnd ac'i%i'"i %aria'e de 9n%"areC cu carac'er preponderen' aplica'i%. Ta3elul de corelare 9n're compe'ene 2i coninu'uriC prezen'a' la punc'ul ###C specific" din ce uni'"i de compe'en" pro%in compe'enele care se agreg" 2i care sun' coninu'urile ce permi' profesorului s" formezeC ele%ului s" demons'reze 2i e%alua'orului s" e%alueze performana %iza'" de respec'i%ele compe'ene. Se %a ine con' de fap'ul c" profesorul are li3er'a'ea de a alege ordinea coninu'urilor 2i modul de organizare a ac'i%i'"ilor de 9n%"areC 9n rapor' cu e?periena 2i %iziunea proprie. 6u'orii re+27an!4 parcurgerea coninu'urilor 9n urm"'oarea ordine:
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul ((

#. Te1n0+0 /0 )e1n2 2300 !e 74,*rare a 74r070 2r +ara+)er0,)0+e (r2+e,e 2r )e1n2 230+e 5.5. Procese de m"surare - 'ipuri de procese: procese de m"surare 2i %erificare 9n cerce'are 2i la3ora'oare de dez%ol'areC 9n domeniul con'rolului 'ehnic precum 2i al 9ncerc"rilor ins'alaiilorJ mari procese indus'riale 9n flu? 2i procese indi%iduale descen'raliza'eJ - componen'ele procesului de m"surare: m"surandC e'aloaneC miBloace de m"surare 5.(. Ge'ode de m"surare - Ge'ode direc'e 3aza'e pe comparaia simul'an" 5:5 direc'" Eme'ode diferenialeC me'ode de zeroFC prin su3s'i'uie sau prin permu'areJ 3aza'e pe comparaia simul'an" 5:n Eme'ode adiionareC me'ode de rapor'FJ 3aza'e pe comparaia succesi%". - Ge'ode indirec'e - Ge'ode implici'e 5.&. GiBloace pen'ru m"surarea m"rimilor 'ehnice carac'eris'ice proceselor indus'riale: - geome'rice Em"suri 'erminale pen'ru lungimi 2i unghiuriC rigleC 2u3lereC microme'reC rapor'oareC compara'oareC indica'oare de ni%elC planime'reC doza'oare %olume'riceF - mecanice Edinamome'reC manome'reC %acuume'reC %i'ezome'reC 'urome'reC accelerome'reC de3i'me'reF - fizico-chimice E3alaneC densime'reC %Hscozime'reC ceasuri 2i cronome'reF - 'ermice E'ermome'reC con'oare 'ermiceF - elec'rice Eamperme'reC %ol'me'reC ohmme'reC =a''me'reC con'oare elec'riceF 5.0. #ns'alaii 2i sis'eme de m"surare - Clasificarea ins'alaiilor 2i sis'emelor de m"surare dup" funciile 9ndeplini'e: de %erificare / 'es'are 2i diagnos'icare a echipamen'elorC ins'alaiilorC sis'emelor indus'rialeJ de supra%eghere 2i con'rol a proceselor indus'riale - *lemen'e componen'e de 3az" ale ins'alaiilor 2i sis'emelor de m"surare Erol funcionalC %arian'e cons'ruc'i%eF: miBloace de m"surareC 'raduc'oareC adap'oareC 9nregis'ra'oareC echipamen'e pen'ru achiziiaC 'ransmi'erea 2i prelucrarea da'elorC elemen'e de au'oma'izare - Aeprezen'"ri grafice ale s'ruc'urii unei ins'alaii / unui sis'em de m"surare Escheme s'ruc'uraleF - Tipuri de s'ruc'uri ale sis'emelor de m"surare E9n lanC paralel"C 9n 3ucl"FC scheme s'ruc'uraleC principii de funcionare. 2. U)0 08area )e1n0+0 2r !e 74,*rare (en)r* !e)er70narea % 72n0)2r08area 74r070 2r )e1n0+e ,(e+090+e (r2+e,e 2r 0n!*,)r0a e. (.5. Norme de 'ehnica securi'"ii muncii (.(. 7ocumen'aia 'ehnic" specific" lucr"rilor de m"surare / moni'orizare a m"rilor 'ehnice carac'eris'ice proceselor indus'riale Ec"ri 'ehnice ale apara'elor 2i echipamen'elor de m"surare u'iliza'eC ins'ruciuni de u'ilizareF (.&. Cri'erii de selec'are a miBloacelor 2i me'odelor de m"surare : carac'eris'icile o3iec'ului m"sura' sau a procesului con'rola'J parame'rul con'rola' E%alori prognoza'eFJ indica'ori me'rologici 2i economici ai miBloacelor de m"surare accesi3ile opera'orului Esensi3ili'a'eaJ rezoluiaJ domeniul / domeniile de m"surareJ %aloarea di%iziuniiJ 'impul de r"spunsJ dura3ili'a'eaJ Bus'eeaJ fideli'a'eaJ preciziaJ clase de precizieJ fia3ili'a'ea me'rologic"FJ 'ipul
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul (&

de producie Eunica'eC serie mic"C serie mare sau mas"F 9n cadrul c"reia se realizeaz" procese de m"surareJ produc'i%i'a'ea impus" m"sur"riiJ cos'ul aplic"rii me'odei (.0. -peraii preg"'i'oare pen'ru u'ilizarea 'ehnicilor de m"surare: asigurarea condiiilor de microclima'C reglaBe pre%"zu'e 9n ins'ruciunile de u'ilizareC selec'area domeniilor de m"surare 9n funcie de %aloarea prognoza'" Eunde es'e cazulFC %erificarea leg"'urilor funcionale din're componen'e (.:. 6plicaii prac'ice - de u'ilizare a documen'aiei 'ehnice specifice pen'ru iden'ificarea condiiilor impuse la e?ploa'area miBloacelor de m"surare 2i echipamen'elor u'iliza'eJ - de de'erminare a unor %alori prognoza'e ale m"rimilor fizice m"sura'eJ - de m"surare direc'" a m"rimilor geome'riceC mecaniceC fizico-chimiceC 'ermice 2i elec'riceJ - de u'ilizare a schemelor s'ruc'urale pen'ru iden'ificarea componen'elor 2i %erificarea leg"'urilor din're componen'ele unei ins'alaii de m"surare da'e - de realizare a unor ins'alaiilor de m"surare dup" o schem" da'"J - de m"surare / moni'orizare a m"rimilor fizice specifice unor procese indus'rialeC folosind o ins'alaie de m"surare da'"J - de prelucrare 2i analizare a rezul'a'elor m"sur"rii Ecalcule ma'ema'iceC 'rasare de grafice 2i diagrameC comparare cu %alori nominale sau limi'"C 'oleraneF Procesul de predare 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens se recomand" realizarea unei e%alu"ri iniiale care s" permi'" o3inerea unor informaii rele%an'e despre s'ilul de 9n%"are al ele%ilor Eaudi'i%C %izualC prac'icF 2i 'ipul de in'eligen" al aces'ora. 6ces'e informaii %or s'a la 3aza adap'"rii s'ra'egiilor de predare-9n%"are la par'iculari'"ile ele%ilor. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a oric"rui copilC accep'Hnd c" fiecare copil es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ne%oie 2i care le cerC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mic progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. 6legerea 'ehnicilor de ins'ruire re%ine profesoruluiC care are sarcina de a indi%idualiza 2i de a adap'a procesul didac'ic la par'iculari'"ile ele%ilorC de a cen'ra procesului de 9n%"are pe ele%C pe ne%oile 2i disponi3ili'"ile saleC 9n scopul unei %alorific"ri op'ime ale aces'oraC indi%idualizarea 9n%""riiC l"rgirii orizon'ului 2i perspec'i%elor educaionaleC de a diferenia sarcinile 2i 'impului aloca' 2.a. >n con'e?'C lucrul 9n grupC simulareaC prac'ica 9n a'elier / la locul de munc"C discuiile de grupC prezen'"rile %ideoC mul'imedia 2i elec'roniceC 'emele 2i proiec'ele in'egra'eC %izi'ele e'c. con'ri3uie la 9n%"area eficien'"C prin dez%ol'area a3ili'"ilor de comunicareC negociereC luarea deciziilorC asumarea responsa3ili'"iiC spriBin reciprocC precum 2i a spiri'ului de echip"C compe'iional 2i crea'i%i'"ii ele%ilor . 7a'e fiind compe'enele %iza'eC se recomand" o pondere ridica'" a e?erciiilor de realizare a unor ins'alaii de m"surareC folosind documen'aia 'ehnic" specific"C de culegere a informaiilor de m"surareC de 9nregis'rare 2i de prelucrare a aces'oraC 6legerea miBloacelor didac'ice se %a realiza 9n s'rHns" corelaie cu me'odele didac'ice 2i cu coninu'ul 2'iinific al leciei. Se %or folosi miBloace didac'ice specifice ca3ine'elor 2i la3ora'oarelor de me'rologie. #ns'ruirea prac'ic" se %a desf"2ura 9n spaii special amenaBa'eC do'a'e corespunz"'or. Se recomand" u'ilizarea: fi2elor de lucruJ fi2elor 'ehnologiceJ schemelor s'ruc'uraleJ
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul (0

c"rilor 'ehnice 2i ins'ruciunilor de u'ilizare a miBloacelor de m"surareJ supor'urilor de curs / aplica'i%e audio-%ideo sau / 2i mul'imediaJ sof'-urilor educaionale specifice. 6u'orii recomand" desf"2urarea procesului ins'ruc'i%-forma'i% conform s'ra'egiilor moderne de 9n%"areC e%en'ual in'egra'e 9n'r-un sis'em mul'imediaC as'fel 9ncH' s" fie meninu' 2i s'imula' in'eresul ele%ilor pe 'o' parcursul leciilor 2i ac'i%i'"ilor aplica'i%e realiza'e 2i s" fie realiza' impac'ul dori' prin s'udierea aces'ei discipline. *%aluarea es'e implici'" demersului pedagogic curen'C permiHnd a'H' profesoruluiC cH' 2i ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziionare a compe'enelor 2i a cuno2'inelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lor 2i s" realizeze coreciile care se impunC 9n %ederea regl"rii procesului de predare 9n%"are. Cali'a'ea e%alu"rii c"reia 9i %or fi supu2i ele%ii pen'ru a o3ine calific"rile reprezin'" unul din're fac'orii eseniali care susin 9ncrederea pu3lic" 9n aces'e calific"ri. 7in aces' mo'i%C se impune a'H' asigurarea coereneiC carac'erului realis' 2i mo'i%an'C rigoriiC corec'i'udinii 2i eficienei procesului de e%aluareC cH' 2i deplina aliniere a sarcinilor impuse la s'andardele naionale defini'e 9n cadrul fiec"rei calific"ri. Carac'eris'icile unui sis'em de e%aluare eficien' sun': aliditatea Ee%aluarea 're3uie s" m"soare performana 9n rapor' cu compe'enele %iza'eFJ fidelitatea Eins'rumen'ul de e%aluare genereaz" rezul'a'e 9n concordan" unele cu al'ele 9n ocazii diferi'e de c"'re 'oi cei care e%alueaz" 2i pen'ru 'oi ele%iiFJ aplica(ilitatea practic i renta(ilitatea Ee%aluarea 're3uie s" fie adap'a'" la resursele e?is'en'e 2i la 'impul disponi3ilFJ credi(ilitatea Epen'ru ca e%aluarea 2i a'es'area rezul'an'" s" fie credi3ileC ele 're3uie s" se 3ucure de 9ncredere pu3lic"FJ compati(ilitatea cu n area eficient Ee%aluarea 're3uie s" susin" 2i s" con'ri3uie la 9n%"area eficien'"FJ flexi(ilitatea Ee%aluarea 're3uie s" facili'eze accesul 2i progresareaC f"r" a compromi'e s'andardele naionaleF. *%aluarea 're3uie s" fie un proces con'inuu 2i suma'i%C referindu-se 9n mod e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e ale aces'oraC corela'" cu 'ipul pro3elor de e%aluare specifica'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" pen'ru fiecare compe'en" 2i %izHnd e?clusi% pro3ele de e%aluare solici'a'e 9n aces'e s'andarde Enimic mai puinC nimic mai mul'F. 7emons'rarea al'or a3ili'"iC 9n afara celor din compe'enele specifica'eC es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. Se recomand" u'ilizarea urm"'oarelor me'ode 2i ins'rumen'e de e%aluare: o3ser%area sis'ema'ic"C pe 3aza unei fi2e de o3ser%areJ pro3e prac'ic"J 'es'e cu i'emi o3iec'i%i 2i semio3iec'i%iJ proiec'ulJ au'oe%aluarea 2.a. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

(:

M2!* * IV 6 SISTEME DE AUTOMATIZARE I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Coninu'urile incluse 9n s'ruc'ura modulului SISTEME DE AUTOMATIZARE ofer" ele%ilor cuno2'ine care le %or permi'e s"-2i dez%ol'e a3ili'"i prac'ice pri%ind sis'emele de reglare au'oma'" C 9n condiiile par'icip"rii lor nemiBloci'e 2i responsa3ile la un proces ins'ruc'i%-forma'i% cen'ra' pe ne%oile 2i aspiraiile proprii. Godulul ES0,)e7e !e a*)27a)08areF se s'udiaz" 9n + a,a a -I.a liceu 'ehnologicC 9n %ederea asigur"rii preg"'irii de speciali'a'e 9n calific"ri din profilul 'ehnic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de "" !e 2re % anD din care: )e2r0e H #$ 2reI aB2ra)2r )e1n2 230+ H G 2reI 0n,)r*0re (ra+)0+4 H $ 2re. Lista unitilor de competene rele ante pentru modul #;.S0,)e7e !e a*)27a)08are # +re!0) - 1).1. Carac'erizeaz" sis'emele de reglare au'oma'". - 1).2. Prezin'" funcionarea componen'elor sis'emelor de reglare au'oma'". - 1).3. 6nalizeaz" funcionarea sis'emelor de au'oma'izare specifice domeniului.

II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)a)ea !e +27(e)en:e #;. SISTEME DE AUTOMATIZA. RE C27(e)en:e #;.#. Caracterizeaz sistemele de reglare automat #;.2. .rezint funcionarea componentelor sistemelor de reglare automat C2n:0n*)*r0 Schema de principiu a unui sis'em de reglare au'oma'"J G"rimile care in'er%in 9n schema de principiu a unui sis'em de reglare au'oma'"J Aolul funcional al componen'elor sis'emului de reglare au'oma'". *lemen'ele cons'ruc'i%e ale componen'elor sis'emelor de reglare: descriereC funcionare 2i alegerea din ca'aloage.

#;. SISTEME DE AUTOMATIZA. RE

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

(8

#;. SISTEME DE AUTOMATIZA. RE

#;.". Analizeaz funcionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului

Sis'eme de reglare au'oma'" specifice domeniului de preg"'ire: carac'erizare 2i funcionareJ Parame'rii 'ehnici supra%egheai: m"rimi elec'rice 2i neelec'rice.

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e .arcurgerea coninuturilor se a realiza n integralitatea lor. Pen'ru a'ingerea compe'enelor specifice s'a3ili'e prin modulC profesorul are li3er'a'ea de a dez%ol'a anumi'e coninu'uriC de a le e2alona 9n 'impC de a u'iliza ac'i%i'"i %aria'e de 9n%"areC cu accen'uare pe cele cu carac'er aplica'i%C cen'ra'e pe ele%. Se recomand" parcurgerea coninu'urilor modulului SISTEME DE AUTOMATIZARE 9n ordinea prezen'a'": #. S0,)e7e !e re3 are a*)27a)46 5.5 Schema de principiu. 5.( G"rimile care in'er%in 9n schema de principiu a unui sis'em de reglare au'oma'": de in'rare Ede referin" FC de reacieC a3a'erea C de comand"C de e?ecuieEde reglareFC de ie2ireC per'ur3aiiJ 5.& Componen'ele sis'emului de reglare au'oma'": rolC elemen'e cons'ruc'i%eC funcionareC alegerea din ca'aloage: 'raduc'oare de in'rare 2i de reacieJ elemen'e de comparaieJ regula'oare au'oma'eJ elemen'e de e?ecuie. 2. S0,)e7e !e re3 are a*)27a)4 ,(e+090+e !27en0* *0 !e (re34)0re6 elemen'e componen'eJ funcionareJ parame'rii 'ehnici supra%egheai: elec'rici 2i neelec'rici. /umrul de ore alocat fiecrei teme rm0ne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul modululuiC funcie de dificul'a'ea 'emelorC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale colec'i%ului cu care lucreaz" 2i de ri'mul de asimilare a cuno2'inelor. #ns'ruirea 'eore'ic" 2i la3ora'orul 'ehnologic se recomand" s" se desf"2oare 9n ca3ine'e de speciali'a'eC do'a'e cu ma'eriale didac'ice specifice. *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m : -3ser%area sis'ema'ic" a ele%ilor pe 3aza unei fise de o3ser%are #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are. Ge'oda e?erciiilor prac'ice )ucrul cu modele Ca ins'rumen'e de e%aluare se po' folosi: $i2e de o3ser%aie 2i fi2e de lucru Ches'ionarul
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul (;

$i2e de au'oe%aluare Giniproiec'ul - prin care se e%alueaz" me'odele de lucruC u'ilizarea corespunz"'oare a 3i3liografieiC a ma'erialelor 2i a ins'rumen'elorC acura'eea reprezen'"rilor 'ehniceC modul de organizare a ideilor 2i a ma'erialelor 9n'r-un proiec'. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor 2colare ale ele%ilor. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan. M2!* * V 6 SISTEME DE ACIONARE ELECTRIC I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul ES0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4F se s'udiaz" 9n + a,a a -I.a liceu 'ehnologicC 9n %ederea asigur"rii preg"'irii de speciali'a'e 9n calific"ri din profilul 'ehnic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de 5& !e 2re % anD din care: aB2ra)2r )e1n2 230+ H ; 2reI 0n,)r*0re (ra+)0+4 ,4()47<na 4 H >2 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul #G. S0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4 # +re!0) - 1*.1. Selec'eaz" componen'ele unui sis'em de acionare specific domeniului. - 1*.2. Aealizeaz" sis'eme de acionare elec'ric". - 1*.3. +rm"re2'e funcionarea sis'emelor de acionare elec'ric". II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r

Un0)4:0 !e +27(e)en:e #G. SISTEME DE ACIONARE ELECTRIC

C27(e)en:e 0n!0@0!*a e 1*.1. 1electeaz componentele unui sistem de acionare specific domeniului

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e componen'ele unui sis'em de acionare specific domeniului: mo'oare elec'riceC ma2ini de lucru C ins'alaie de comand" Eapara'ele elec'rice 2i elec'ronice de acionareC comand"C pro'ecie 2i semnalizareFC sis'em de 'ransmisie a mi2c"rii rolul funcional al componen'elor sis'emului de acionare rolul funcional al sis'emului de acionare

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

(4

1*.2. 2ealizeaz sisteme de acionare electric -

1*.3. +rmrete funcionarea sistemelor de acionare electric III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e -

sim3oluri 2i no'aii specifice componen'elor din schema elec'ric" leg"'uri funcionale 9n're componen'ele sis'emului de acionare: elec'rice Ecu conduc'oare/ca3luriF 2i mecanice EcuplaBeF m"sur"'ori cu ohmme'rul pen'ru %erificarea con'inui'"ii circui'ului elec'ric mane%re de conec'are 2i de deconec'are a mo'orului de acionare. m"surarea parame'rilor de funcionare: in'ensi'a'ea curen'ului elec'ricC 'ensiunea elec'ric"C 'uraia urm"rirea %izual" a funcion"rii

Godulul DDS0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4F ofer" ele%ilor opor'uni'a'ea de a-2i forma compe'ene 'ehnice 9n leg"'ur" cu realizarea unor sis'eme de acionare specifice fiec"rui domeniu de calificare. Parcurgerea coninu'urilor se %a realiza in in'egri'a'ea lorC dar se impune a3ordarea fle?i3il" 2i diferenia'" a aces'oraC 9n funcie de resursele disponi3ile 2i de ne%oile locale de formare. Pen'ru formarea compe'enelor s'a3ili'e prin curriculumC profesorul are li3er'a'ea de a dez%ol'a anumi'e coninu'uri 2i de a le e2alona 9n 'impC u'ilizHnd ac'i%i'"i %aria'e de 9n%"areC cu accen'uare pe cele cu carac'er aplica'i%C cen'ra'e pe ele%. 6u'orii re+27an!4 parcurgerea coninu'urilor 9n urm"'oarea ordine: #. Pre8en)area ,0,)e7e 2r !e a+:02nare e e+)r0+4 ,(e+090+e !27en0* *0 5.5. 7efinirea sis'emului de acionare elec'ric". 5.(. Aolul sis'emului de acionare elec'ric" 9n ansam3lul 'ehnic din care face par'e. 5.&. Componen'ele sis'emului de acionare Erecunoa2'ere 2i rol funcionalF: - Go'oare elec'rice de acionareJ - 6para'e elec'rice necesare : de comu'aieC de pro'ecieC de m"surareJ - Conduc'oare 2i ca3luri elec'rice. 2. Rea 08area ,0,)e7e 2r !e a+:02nare e e+)r0+a ,(e+090+e !27en0* *0 (.5. Ci'irea schemei elec'rice de ac'ionare . (.(. Parcurgerea e'apelor de realizare a sis'emului elec'ric de acionare. (.&. G"surarea parame'rilor de funcionare: in'ensi'a'ea curen'ului elec'ricC 'ensiunea elec'ric"C 'uraia mo'orului de acionare. Num"rul de ore aloca' fiec"rei 'eme r"mHne la la'i'udinea cadrelor didac'ice care predau coninu'ul modululuiC funcie de dificul'a'ea 'emelorC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale colec'i%ului cu care lucreaz"C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i de ri'mul de asimilare a cuno2'inelor. #ns'ruirea 'eore'ic" 2i la3ora'orul 'ehnologic se recomand" s" se desf"2oare 9n ca3ine'e de speciali'a'eC do'a'e cu ma'eriale didac'ice specifice : se'uri de diapozi'i%e sau/2i filme didac'ice 'ema'iceC plan2e didac'iceC panoplii 2i mache'e didac'ice sau/2i funcionaleC se'uri de scheme de
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul (1

sis'eme de ac'ionare elec'ricaC 9n care po' fi e%idenia'e echipamen'ele 2i apara'ele elec'rice componen'eC 3i3liografie 'ehnic" selec'i%" 2.a. 6legerea 'ehnicilor de ins'ruire re%ine profesoruluiC care are sarcina de a indi%idualiza 2i de a adap'a procesul didac'ic la par'iculari'"ile ele%ilorC de a cen'ra procesul de 9n%"are pe ele%C pe ne%oile 2i disponi3ili'"ile saleC 9n scopul unei %alorific"rii op'ime ale aces'oraC indi%idualizarea 9n%""riiC l"rgirea orizon'ului 2i perspec'i%elor educaionaleC de a diferenia sarcinile 2i 'impul aloca' 2.a. >n con'e?'C lucrul 9n grupC simulareaC prac'ica 9n a'elier / la3ora'or / la locul de munc"C discuiile de grupC prezen'"rile %ideoC mul'imedia 2i elec'roniceC %izi'ele e'c. con'ri3uie la 9n%"area eficien'"C prin dez%ol'area a3ili'"ilor de comunicareC negociereC luarea deciziilorC asumarea responsa3ili'"iiC spriBin reciprocC precum 2i a spiri'ului de echip"C compe'iional 2i crea'i%i'"ii ele%ilor . *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m : -3ser%area sis'ema'ic" a ele%ilor pe 3aza unei fise de o3ser%are #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are. Ge'oda e?erciiilor prac'ice )ucrul cu modele Ca ins'rumen'e de e%aluare se po' folosi: $i2e de o3ser%aie 2i fi2e de lucru Ches'ionarul $i2e de au'oe%aluare Giniproiec'ul - prin care se e%alueaz" me'odele de lucruC u'ilizarea corespunz"'oare a 3i3liografieiC a ma'erialelor 2i a ins'rumen'elorC acura'eea reprezen'"rilor 'ehniceC modul de organizare a ideilor 2i a ma'erialelor 9n'r-un proiec'. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor 2colare ale ele%ilor. Se consider c nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

&<

M2!* * VI6 CIRCUITE

ELECTRICE

I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul es'e par'e in'egran'" din cul'ura de speciali'a'eC preg"'ire prac'ic"C liceu 'ehnologicC + a,a a -I.a. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de >G !e 2re % anC din care: aB2ra)2r )e1n2 230+ H ; 2reI 0n,)r*0re (ra+)0+4 ,4()47<na 4 H ># 2reI Lista competenelor specifice unitii de competene din modul: 2&. C0r+*0)e e e+)r0+e - 2+.1. Aealizeaz" circui'e elec'rice de curen' con'inuu Ec.c.F. - 2+.2. Aealizeaz" circui'e elec'rice de curen' al'erna'i% Ec.a.F. - 2+.3. +'ilizeaz" apara'e de c.a. de Boas" 'ensiune # +re!0)

II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)4:0 !e +27(e)en:e C27(e)en:e 0n!0@0!*a e C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Aezis'oare: clasificareC marcare 9n clar 2i 9n codul culorilor Surse de c.c.: - ClasificareJ - Parame'ri: 'ensiunea la 3orneC rezis'ena in'ern"J 2&.C0r+*0)e e e+)r0+e 2+.1. 2ealizeaz circuite electrice de c%c% .ruparea rezis'oarelor 2i a surselor de c.c.: - serieJ - paralelJ - mi?'. Circui'e cu rezis'oare 2i surse de c.c.: - realizarea circui'elorJ - m"surarea 'ensiunilor la 3ornele componen'elorJ - m"surarea in'ensi'"ilor din circui'. 6nalizarea circui'elor de c.c. pe 3aza %alorilor m"sura'e u'ilizHnd legile 2i 'eoremele s'udia'e: - legea lui -hmJ - 'eoremele lui KirchhoffJ - legea lui Qoule.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

&5

2+.2. 2ealizeaz circuite electrice de c%a%

2&. C0r+*0)e e e+)r0+e

2+.3. +tilizeaz aparate de c%a de joas tensiune.

Componen'e elec'rice pasi%e de circui': E3o3ineC condensa'oareF: - clasificareJ - compor'area in curen' al'erna'i%. #den'ificarea 3o3inelor 2i condensa'oarelor dup": - marcaBJ - aspec'. Aealizarea circui'elor de c.a. cu rezis'oareC condensa'oareC 3o3ine: - circui'e A)C serieJ - circui'e A)C paralel. - A)C serie/9n paralel cu circui'e C G"surarea parame'rilor de circui': - %alori efec'i%e ale 'ensiunii la 3ornele componen'elorJ Simularea funcion"rii circui'elor de c.a. folosind un sof' didac'ic E-AC67C sau orice al' sof' care permi'e simularea funcion"rii circui'elor de c.aF. #n'erpre'area rezul'a'elor o3inu'e pe cale prac'ic" 2i prin simulare: - compararea rezul'a'elor: 'ensiuniC in'ensi'"iJ - calculul erorilor. #den'ificarea apara'elor de pro'ecieC comu'are 2i a recep'oarelor de Boas" 'ensiune : - siguraneJ - relee 'ermice. #den'ificarea apara'elor de comu'are: - relele 'ermiceJ - relee elec'romagne'iceJ - 9n'rerup'oare au'oma'eJ - con'ac'oareJ - comu'a'oare. Aecep'oare: - l"mpi cu incandescen"J - l"mpi fluorescen'eJ - mo'oare elec'rice Aealizarea circui'elor de c.a. de Boas" 'ensiune cu apara'e de pro'ecieC comu'are 2i recep'oare. Verificarea funcion"rii circui'elor de c.a. de Boas" 'ensiune Ema?im ((< VF

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de dificul'a'ea aces'eiaC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui'C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i ri'mul de formare a deprinderilorC proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e.
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul &(

Pen'ru a'ingerea compe'enelor dori'eC ac'i%i'"ile de ins'ruire prac'ic" u'iliza'e de cadrele didac'ice %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile prac'ice 2i mai puin pe cele 'eore'ice: documen'area cu aBu'orul #n'erne'uluiC u'iliz"ri de ma'eriale 2i programe 9nregis'ra'e pe supor' elec'ronicC %izi'e de documen'are la agenii economiciC lucr"ri prac'iceC 'es'e de e%aluare e'c. #ns'ruirea se %a realiza 9n la3ora'oare 'ehnologice 2i a'eliere cu o 3un" do'are ma'erial". Parcurgerea coninu'urilor 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice %or %iza 2i formarea priceperilor 2i deprinderilor prac'ice corela'e cu noiunile 'eore'ice do3Hndi'e de ele%i 9n anii an'eriori. Prin na'ura ac'i%i'"ilor de 9n%"areC ele%ii %or 're3ui preg"'ii pen'ru a e%olua 9n si'uaii adap'a'i%e comple?eC 9n care nici din punc' de %edere profesional nu e?is'" r"spunsuri IuniceI sau Icele mai 3uneI. Se %a a%ea 9n %edre u'ilizarea me'odelor specifice de lucru 9n cazul ele%ilor cu cerine educaionale speciale. *%aluarea 're3uie s" fie corela'" cu cri'eriile de performan" 2i cu 'ipul pro3elor de e%aluare care sun' preciza'e in S'andardul de Preg"'ire Profesional". Se e%alueaz" numai compe'enele corespunz"'oare modulului. - compe'en" se e%alueaz" o singur" da'". 7emons'rarea unei al'e a3ili'"i 9n afara celor din compe'enele specifica'e es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. *le%ii 're3uie e%aluai numai 9n ceea ce pri%e2'e do3Hndirea compe'enelor specifica'e. Pe parcursul modulului se realizeaz" e%aluare con'inu"C prin aplicarea ins'rumen'elor de e%aluare con'inu" pre%"zu'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" Epro3e oraleC pro3e prac'iceF. Se recomand" documen'area pe #n'erne' accesHnd paginile de pe si'e-ul Mappa.ro. Se consider c nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

&&

MODULUL VII6 ASAMMLRI MECANICE I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul EA,a7B 4r0 7e+an0+eF face par'e din curriculum-ul de ni%el &C + a,a a -I.a liceu 'ehnologic. Coninu'urile pre%"zu'e se %or parcurge 9n orele de ins'ruire prac'ic" s"p'"mHnal" 2i 9n cadrul la3ora'orului 'ehnologic. Godulul 6sam3l"ri mecanice nu es'e condiiona' sau dependen' de celelal'e module din curriculum. Num"rul de ore aloca' modulului es'e de 5& !e 2reC dis'ri3ui'e as'fel: ; 2re !e aB2ra)2r )e1n2 230+. >2 2re !e 0n,)r*0re (ra+)0+4 ,4()47<na 4. Lista unitilor de competene relevante pentru modul: 22. A,a7B 4r0 7e+an0+e - 22.1. S'a3ile2'e procesul 'ehnologic de asam3lare. - 22.2. Aealizeaz" produse specifice prin asam3l"ri nedemon'a3ile. - 22.3. *fec'ueaz" lucr"ri de asam3lare demon'a3il". II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r6 Un0)4:0 !e +27(e)en:e C27(e)en:e 0n!0@0!*a e 22.1.1ta(ilete procesul te#nologic de asam(lare C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Da)e 0n0:0a e a e (r2+e,* *0 !e a,a7B are: documen'aia 'ehnic"C programul de producie Me)2!e !e a,a7B are: me'oda in'erschim3a3ili'"ii 'o'aleC me'oda in'erschim3a3ili'"ii parialeC me'oda sor'"riiC aBus'"riiC regl"rii C2n!0:00 7a)er0a e: u'ilaBeC S7VuriC ma'eriale specifice A,a7B 4r0 ne!e72n)aB0 e: prin presareC prin ni'uireC lipireC sudare O(era:00: de preg"'ire a reperelorC de asam3lare nedemon'a3il" a produselor specifice Re,*r,e: ma'erialeC u'ilaBe 2i S7Vuri specificeC documen'aie 'ehnic" A,a7B 4r0 !e72n)aB0 e: prin pene 2i 2'if'uriC prin caneluriC conuriC file'eC cu elemen'e elas'ice O(era:00: preg"'irea reperelor pen'ru asam3lareC asigurarea organelor de asam3lare necesareC asam3larea propriu-zis" Re,*r,e: organe de asam3lareC documen'aie 'ehnic"C S7V-uri
&0

# +re!0)

22.ASAMMLRI MECANICE

22.2%2ealizeaz produse specifice prin asam(lri nedemonta(ile

22.3.Efectueaz lucrri de asam(lare demonta(il

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Parcurgerea coninu'urilor modulului 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice u'iliza'e are drep' scop formarea compe'enelor 'ehnice generale aferen'e calific"rilor de ni%el &. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: modulul es'e orien'a' asupra celui care 9n%a"C urm"rind %alorificarea disponi3ili'"ilor saleJ fiind o s'ruc'ur" fle?i3il"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ modulul permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ modulul ofer" ma?imum de deschidereC pe de o par'e 9n plan orizon'alC iar pe al'" par'eC 9n plan %er'icalC pes'e / lHng" al'e module parcurseJ 9n prelungirea aces'ora po' fi ad"uga'e mereu noi moduleC ceea ce se 9nscrie 9n linia impera'i%ului educaiei permanen'e. n e aB2rarea ,)ra)e30e0 !0!a+)0+eD (r29e,2r* @a )reB*0 ,4 :0n4 ,ea7a !e *r74)2are e (r0n+0(006 *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri proprii de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'eze diferi'e 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare - 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens cadrul didac'ic 're3uie s" ai3" 9n %edere urm"'oarele aspec'e 2i modali'"i de lucru: Diferenierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la u2or la dificilC u'ilizHnd 9n aces' sens fi2e de lucruJ fi?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze 9n ri'muri 2i la ni%eluri diferi'eJ fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuie sau graficFJ Diferenierea cunotinelor ele ilor, prin: a3ordarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'ic sau prin con'ac' direc'FJ u'ilizarea %erific"rii de c"'re un colegC a %erific"rii prin 9ndrum"'orJ Diferenierea rspunsului, prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i impune o3iec'i%e. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a 'u'uror copiilorC accep'Hnd fap'ul c" fiecare copil es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor. Pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC me'odele se %or adap'a la specificul condiiilor de 9n%"are 2i compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ri'm len' de 9n%"areC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m: -3ser%area sis'ema'ic" a compor'amen'ului ele%ilorC ac'i%i'a'e care permi'e e%aluarea capaci'"ilor 2i a'i'udinilor lor fa" de o sarcin" da'". #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are.
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul &:

Ge'oda lucr"rilor prac'ice )ucrul cu modele Se recomand" u'ilizarea urm"'oarelor ins'rumen'e de e%aluare: $i2e de o3ser%aie $i2e de lucru )ucr"ri prac'ice specifice domeniului 2i calific"rii Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de: specificul domeniului 2i calific"rii dificul'a'ea 'emelor ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui' comple?i'a'ea 2i %arie'a'ea ma'erialului didac'ic u'iliza' ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a a3ili'"ilor prac'ice proprii grupului ins'rui'. Re+27an!47 *r74)2are e +2n:0n*)*r0 )e7a)0+e: #. S)r*+)*ra (r2+e,* *0 )e1n2 230+ !e a,a7B are - operaiile 2i fazele de asam3lareC mHnuirileC piesa de 3az"C comple'ulC su3ansam3lulC ansam3lul 2. D2+*7en)e )e1n2 230+e ne+e,are rea 084r00 2(era:0e0 !e a,a7B are - scheme de asam3lareC fi2e 'ehnologice 2i planuri de operaiiC ciclograma asam3l"rii ". Pre+080a !e (re *+rare /0 a,a7B are . a3a'eri dimensionaleC de form" 2i de poziie >. Me)2!e !e a,a7B are - me'oda in'erschim3a3ili'"ii 'o'aleC me'oda in'erschim3a3ili'"ii parialeC me'oda sor'"riiC me'oda aBus'"riiC me'oda regl"rii 5. Pre34)0rea (0e,e 2r (en)r* a,a7B are - re'u2areC r"zuireC rodareC lepuireC lus'ruireC g"urireC alezareC file'areC sp"lare '. A,a7B 4r0 ne!e72n)aB0 e Pre8en)area 3enera 4 a a,a7B 4r0 2r ne!e72n)aB0 e - asam3l"ri prin presare Eprin 9nc"lzire sau r"cireC prin deformareF - asam3l"ri prin lipire Elipire moaleC lipire 'areC me'ode de lipireF - asam3l"ri prin ni'uire Efazele operaiei de ni'uireC ma2ini de ni'ui'FC NTSG la ni'uire - asam3l"ri prin sudareJ NTSG la sudare $. A,a7B 4r0 !e72n)aB0 e Pre8en)area 3enera 4 a a,a7B 4r0 2r !e72n)aB0 e - asam3l"ri prin pene 2i 2'if'uriC prin caneluriC prin conuriC cu elemen'e elas'ice - asam3l"ri prin file' Ep"ri componen'eC siguran" 9n e?ploa'areC asigurarea piulielor 9mpo'ri%a au'odesfaceriiC scule folosi'e la mon'are 2i demon'areF >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor pre%"zu'e 9n SPP-uriC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare u'iliza'e de cadrele didac'ice %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu accen' preponderen' pe ac'i%i'"ile de 9n%"are cu carac'er prac'icC aplica'i%. Pen'ru a'ingerea o3iec'i%elor programei 2i dez%ol'area la ele%i a compe'enelor %iza'e de parcurgerea modululuiC recomand"m ca 9n procesul de 9n%"are - predare s" se u'ilizeze cu prec"dere me'ode 3aza'e pe aciuneC cum ar fi efec'uarea unor lucr"ri prac'ice 2i de la3ora'or.
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul &8

Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan. STAAII DE PREATIRE PRACTIC M2!* * VIII6 SNTATEA I SECURITATEA MUNCII I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul ES4n4)a)ea /0 ,e+*r0)a)ea 7*n+00F se s'udiaz" 9n + a,a a -I.a liceu 'ehnologicC 9n %ederea asigur"rii preg"'irii de speciali'a'e 9n calific"ri din profilul 'ehnic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de >; !e 2re % anC din care: aB2ra)2r )e1n2 230+ H 2> 2reI 0n,)r*0re (ra+)0+4 H 2> 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul #2. SNTATEA I SECURITATEA MUNCII # +re!0) 12.1. 6plic" legislaia pri%ind securi'a'ea 2i s"n"'a'ea la locul de munc"C pre%enirea 2i s'ingerea incendiilor. - 12.2. Planific" aciuni de e%i'are 2i de reducere a riscurilor iden'ifica'e la locul de munc" - 12.3. Coordoneaz" ac'i%i'"ile 9n caz de acciden'

II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

&;

Un0)a)ea !e +27(e)en:e #2. SNTATEA I SECURITATEA MUNCII

C27(e)en:e 0n!0@0!*a e #2.#. Aplic legislaia pri ind securitatea i sntatea la locul de munc, pre enirea i stingerea incendiilor%

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e G"suri de eliminare a riscurilor la locul de munc": ins'ruc'aBeC u'ilizarea documen'aiei legislaiei 9n %igoare specifice domeniului - ins'ruc'aBe iniialeCcuren'e 2i periodice - documen'e de informare: fi2eCafi2eC filmeC ca'aloageC 3ro2uriC plian'eC ins'ruciuni de lucru. G"suri de igien" 2i pro'ecia muncii - fi2a indi%idual" de ins'ruc'aB - echipamen'e de lucru 2i echipamen'e indi%iduale 2i colec'i%e de pro'ecie - 'rus" de prim aBu'or - ma'eriale igienico-sani'are - ma'eriale 2i miBloace de s'ingere a incendiilor Sis'eme 2i dispozi'i%e de pro'ecie. - indi%iduale 2i colec'i%e specifice locului de munc". Ga'eriale 2i miBloace de pre%enirea 2i s'ingerea incendiilor: - ap"C nisipC p"'uriC hidraniC s'ing"'oare cu spum"C cu prafC cu C-(

#2. #2.2. SNTATEA I .lanific aciuni SECURITATEA de e itare si MUNCII de reducere a riscurilor identificate la locul de munc%

)ocuri de munc" periculoase specifice domeniului. Si'uaii deose3i'e 2i fac'orii de risc de la locul de munc" - si'uaii de risc: per'ur3"ri funcionaleC defeciuni ale u'ilaBelorC nerespec'area principiilor ergonomiceC compor'amen' necorespunz"'or al lucr"'orului la locul de munc"C s'area fizic" 2i psihic" necorespunz"'oare a lucr"'orului - acciden'e de munc" - 3oli profesionale - a%arii - incendii 2i e?plozii *chipamen'e de lucru 2i de pro'ecie specifice locului de munc".

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

&4

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:e 0n!0@0!*a e

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Primul aBu'or 9n caz de acciden'. - 'rusa de prim aBu'or Planul de aciune 9n caz de acciden' la o si'uaie da'". - eliminarea cauzelor - e%acuarea acciden'ailor - anunarea organelor a3ili'a'eC 9n funcie de 'ipul acciden'ului Sarcinile 9n caz de acciden' ale echipelor de in'er%enie. - indi%iduale - de grup

#2. SNTATEA I SECURITATEA MUNCII

#2.". Coordoneaz acti itile n caz de accident%

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e #. Coninu'urile incluse 9n s'ruc'ura modulului ofer" ele%ilor cuno2'ine care le %or permi'e s"-2i dez%ol'e a3ili'"i pri%ind securi'a'ea la locul de muncaC s"n"'a'eaC pre%enirea 2i s'ingerea incendiilorC 9n condiiile par'icip"rii lor nemiBloci'e 2i responsa3ile la un proces ins'ruc'i%-forma'i% cen'ra' pe ne%oile 2i aspiraiile proprii. /umrul de ore alocat fiecrei teme rm0ne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul modululuiC 9n funcie de dificul'a'ea 'emelorC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale colec'i%ului cu care lucreaz"C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i de ri'mul de asimilare a cuno2'inelor. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e 2. Parcurgerea coninu'urilor modulului ES4n4)a)ea /0 ,e+*r0)a)ea 7*n+00F 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice u'iliza'e are drep' scop formarea compe'enelor 'ehnice generale aferen'e ni%elului & 2i corespunz"'oare calific"rilorC 9n scopul preg"'irii profesionale ale ele%ilor 2i dez%ol'"rii capaci'"iilor care s" le permi'" do3Hndirea unei calific"ri superioareC de ni%el &RC sau a in'egr"rii pe piaa muncii. #ns'ruirea prac'ic" se recomand" s" se desf"2oare 9n a'eliereC do'a'e cu ma'eriale didac'ice specifice iar 9n desf"2urarea orelor de la3ora'or s" se foloseasca : se'uri de diapozi'i%e sau/2i filme didac'ice 'ema'iceC plan2e didac'iceC panoplii 2i mache'e didac'ice sau/2i funcionaleC 3i3liografie 'ehnic" selec'i%" 2.a. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a oric"rui copilC accep'Hnd c" fiecare copil es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ne%oie 2i care le cerC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. 6legerea 'ehnicilor de ins'ruire re%ine profesoruluiC care are sarcina de a indi%idualiza 2i de a adap'a procesul didac'ic la par'iculari'"ile ele%ilorC de a cen'ra procesului de 9n%"are pe ele%C pe ne%oile 2i disponi3ili'"ile saleC 9n scopul unei %alorific"ri op'ime ale aces'oraC indi%idualizarea
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul &1

9n%""riiC l"rgirii orizon'ului 2i perspec'i%elor educaionaleC de a diferenia sarcinile 2i 'impului aloca' 2.a. >n con'e?' lucrul 9n grupC simulareaC prac'ica 9n a'elier / la locul de munc"C discuiile de grupC prezen'"rile %ideoC prezen'"ri mul'imedia 2i elec'roniceC 'emele 2i proiec'ele in'egra'eC %izi'ele e'c. con'ri3uie la 9n%"area eficien'"C prin dez%ol'area a3ili'"ilor de comunicareC negociereC luarea deciziilorC asumarea responsa3ili'"iiC spriBin reciprocC precum 2i a spiri'ului de echip"C compe'iional 2i a crea'i%i'"ii ele%ilor. ". *%aluarea es'e implici'" demersului pedagogic curen'C permiHnd a'H' profesoruluiC cH' 2i ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziionare a compe'enelor 2i a cuno2'inelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lor 2i s" realizeze coreciile care se impunC 9n %ederea regl"rii procesului de predare 9n%"are. Cali'a'ea e%alu"rii c"reia 9i %or fi supu2i ele%ii pen'ru a o3ine calific"rile reprezin'" unul din're fac'orii eseniali care susin 9ncrederea pu3lic" 9n aces'e calific"ri. 7in aces' mo'i%C se impune a'H' asigurarea coereneiC carac'erului realis' 2i mo'i%an'C rigoriiC corec'i'udinii 2i eficienei procesului de e%aluareC cH' 2i deplina aliniere a sarcinilor impuse la s'andardele naionale defini'e 9n cadrul fiec"rei calific"ri. Carac'eris'icile unui sis'em de e%aluare eficien' sun': aliditatea Ee%aluarea 're3uie s" m"soare performana 9n rapor' cu compe'enele %iza'eFJ fidelitatea Eins'rumen'ul de e%aluare genereaz" rezul'a'e 9n concordan" unele cu al'ele 9n ocazii diferi'e de c"'re 'oi cei care e%alueaz" 2i pen'ru 'oi ele%iiFJ aplica(ilitatea practic i renta(ilitatea Ee%aluarea 're3uie s" fie adap'a'" la resursele e?is'en'e 2i la 'impul disponi3ilFJ credi(ilitatea Epen'ru ca e%aluarea 2i a'es'area rezul'an'" s" fie credi3ileC ele 're3uie s" se 3ucure de 9ncredere pu3lic"FJ compati(ilitatea cu n area eficient Ee%aluarea 're3uie s" susin" 2i s" con'ri3uie la 9n%"area eficien'"FJ flexi(ilitatea Ee%aluarea 're3uie s" facili'eze accesul 2i progresareaC f"r" a compromi'e s'andardele naionaleF. *%aluarea 're3uie s" fie un proces con'inuu 2i suma'i%C referindu-se 9n mod e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e ale aces'oraC corela'" cu 'ipul pro3elor de e%aluare specifica'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" pen'ru fiecare compe'en" 2i %izHnd e?clusi% pro3ele de e%aluare solici'a'e 9n aces'e s'andarde E nimic mai puinC nimic mai mul'F. 7emons'rarea al'or a3ili'"iC 9n afara celor din compe'enele specifica'eC es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. Se recomand" u'ilizarea urm"'oarelor me'ode 2i ins'rumen'e de e%aluare: o3ser%area sis'ema'ic"C pe 3aza unei fi2e de o3ser%areJ pro3e prac'ic"J 'es'e cu i'emi o3iec'i%i 2i semio3iec'i%iJ proiec'ulJ au'oe%aluarea .
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 0<

Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i practic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

05

M2!* * I-6 CIRCUITE ELECTRONICE I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* >n conceperea programei pen'ru modulul EC0r+*0)e e e+)r2n0+eF s-a a%u' 9n %edere necesi'a'ea ca ele%ii s" do3Hndeasc" un se' de compe'ene 'ehnice generale care s" le ofere posi3ili'a'ea de a ac'i%a 9n'r-un domeniu 9n care circui'ele elec'ronice cons'i'uie par'e componen'" a echipamen'elor/ ins'alaiilor. Programa es'e meni'" s" formeze 2i a3ili'"i lega'e de dez%ol'area relaiilor in'erpersonale prin 9ncuraBarea unui dialog cons'ruc'i%C relaii de cooperare 2i susinerea muncii 9n echip". 7o3Hndirea aces'or a3ili'"i es'e esenial" 9n preg"'irea pen'ru ocuparea unui loc de munc"C pen'ru a se pu'ea adap'a la 'ehnologiile 2i la prac'icile de munc" 9n schim3are. Godulul se adreseaz" ele%ilor din clasa a P#-a liceu 'ehnologic. Aepar'izarea orelor pe forme de ac'i%i'a'e es'e urm"'oarea: To'al ore / an $2 2re din care: aB2ra)2r )e1n2 230+ 2> 2re 0n,)r*0re (ra+)0+4 >; 2re Lista unitilor de competene rele ante pentru modul 2#. CIRCUITE ELECTRONICE - 21.1. #den'ific" 'ipuri de circui'e elec'ronice. - 21.2. *%alueaz" performanele circui'elor elec'ronice. - 21.3. Conec'eaz" circui'e elec'ronice 9n echipamen'e 2i ins'alaii. ". Mana3e7en)* re a:00 2r 0n)er(er,2na e - 3.1. Creeaz" 2i menine relaii profesionale. # +re!0)

&D5+re!0)e

II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r6 Un0)4:0 !e +27(e)en:e 2#. C0r+*0)e e e+)r2n0+e C27(e)en:e 0n!0@0!*a e 21.1."dentific tipuri de circuite electronice% C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Circui'e elec'ronice de 'ip analogic: -surse de alimen'are -amplifica'oare: de 'ensiuneC de curen'C de pu'ere -oscila'oare: ACC )C -modula'oare/ demodula'oare Circui'e elec'ronice de 'ip digi'al: -circui'e digi'ale: pori logiceC codifica'oare/ decodifica'oareC mul'iple?oare/ demul'iple?oare -circui'e in'egra'e: num"r"'oareC memoriiC microcon'rolere -dispozi'i%e de afi2aB elec'ronic

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

0(

2#. C0r+*0)e e e+)r2n0+e

21.2.E alueaz performanele circuitelor electronice

2#. C0r+*0)e e e+)r2n0+e

21.3.Conecteaz circuite electronice n ec#ipamente i instalaii

". Mana3e7en)* re a:00 2r 0n)er(er,2na e

3.1. Creeaz i menine relaii profesionale

Parame'ri specifici circui'elor elec'ronice6 -pen'ru surse de alimen'are: 'ensiuniC cureniC pu'eri nominale -pen'ru amplifica'oare: amplificare -pen'ru oscila'oare: domeniu de frec%en"C frec%ena de oscilaie -pen'ru circui'e logice: %alori minime 2i ma?ime de 'ensiune 2i curen' la in'rare/ ie2ire G"rimi de m"sura': -'ensiuniC cureniC impedaneC pu'eri elec'riceC frec%eneC amplific"ri 6para'e de m"sur" 2i con'rol adec%a'e: -mul'ime'ruC frec%enme'ru -osciloscop *chipamen'e/ ins'alaii specifice domeniului -de elec'roalimen'are -de amplificare 9n curen' sau 'ensiune -de generare a semnalelor elec'rice -de modulare/ demodulare a semnalelor elec'rice -de reglare au'oma'" -de comand" 2i con'rol Aealizeaz" dialog cons'ruc'i% 2i relaii de cooperare pe dura'a lucr"rilor prac'ice de m"surare 2i conec'are a sis'emelor elec'ronice 9n echipamen'e/ ins'alaii specifice domeniuluiJ Susine munca 9n echip" 2i aplicD modali'"i de 9m3un"'"ire a relaiilor in'erpersonale pe dura'a desfD2urDrii lucr"rilor prac'ice de m"surare 2i conec'are a sis'emelor elec'ronice 9n echipamen'e/ ins'alaii specifice domeniului.

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Godulul %C0r+*0)e e e+)r2n0+e' es'e un ansam3lu care poa'e fi parcurs independen' oferind ele%ilor cuno2'ine 2i a3ili'"i precise pe care ele%ii le po' %erifica 9n diferi'e faze ale 9nsu2irii lor. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de dificul'a'ea aces'eiaC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui'C de
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 0&

comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i de ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i formare a deprinderilorC proprii grupului ins'rui'. #ns'ruirea prac'ic" 2i la3ora'orul 'ehnologic se %or desf"2ura 9n spaii special amenaBa'eC do'a'e corespunz"'orC cu respec'area legislaiei 9n %igoare. Tema 5: Schema 3loc a unei surse s'a3iliza'e de 'ensiune Aedresoare $il're de ne'ezire S'a3iliza'oare schem" elec'ric" rol funcional Tema (: 6mplifica'oare 5. 6mplifica'oare de 'ensiune (. 6mplifica'oare de curen' &. 6mplifica'oare de pu'ere reprezen'"ri sim3olice rol funcional Tema &: -scila'oare 0. -scila'oare )C: scheme de principiuC rol funcional -scila'oare AC: scheme de principiuC rol funcional Tema 0: Godula'oare/ demodula'oare reprezen'"ri sim3olice rol funcional u'iliz"ri 9n domeniu Tema :: Pori logice Tipuri de pori logice: S#C S6+C N+C S#-N+C S6+-N+ sim3oluri 'a3ele de ade%"r Tema 8: Codifica'oare/ decodifica'oare reprezen'"ri sim3olice rol funcional u'iliz"ri 9n domeniu Tema ;: Gul'iple?oare/ demul'iple?oare reprezen'"ri sim3olice rol funcional u'iliz"ri 9n domeniu Tema 4: Gemorii digi'ale rol funcional u'iliz"ri 9n domeniu Tema 1: Gicrocon'rolere rol funcional u'iliz"ri 9n domeniu Tema 5<: 7ispozi'i%e de afi2aB elec'ronic reprezen'"ri sim3olice rol funcional u'iliz"ri 9n domeniu
$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 00

Re+27an!4r0 (en)r* *+r4r0 !e aB2ra)2r6 5. Vizualizarea 'ensiunilor de la in'rarea 2i ie2irea unui surse de 'ensiune (. Vizualizarea semnalelor de la in'rarea 2i ie2irea unui amplifica'or &. Vizualizarea semanalelor la ie2irea unui oscila'or 0. #den'ificarea 'ipurilor de pori logice prin m"sur"'ori :. #den'ificarea circui'elor in'egra'e digi'ale dup" aspec' fizic 2i sim3ol 8. +'ilizarea ca'aloagelor pen'ru iden'ificarea 'erminalelor in'rare/ ie2ire la circui'ele in'egra'e ;. Verificarea s'"rii de funcionare a echipamen'elor/ ins'alaiilorC cu circui'e in'egra'e logiceC din domeniu Re+27an!4r0 (en)r* a( 0+a:00 (ra+)0+e6 5. )ucr"ri prac'ice de conec'are unei surse de alimen'are 9n echipamen'e/ ins'alaii (. )ucr"ri prac'ice de conec'are a unui amplifica'or 9n echipamen'e/ ins'alaii &. )ucr"ri prac'ice de iden'ificare a circui'elor in'egra'e digi'ale dup" aspec' fizic 2i marcaB 0. )ucr"ri prac'ice de mon'are/ demon'are a circui'elor in'egra'e digi'ale 9n socluri :. )ucr"ri prac'ice de u'ilizare a dispozi'i%elor de afi2aB elec'ronic 9n echipamen'e/ ins'alaii din domeniu 8. )ucr"ri prac'ice de u'ilizare a microcon'rolerelor 9n echipamen'e/ ins'alaii din domeniu ;. )ucr"ri prac'ice de iden'ificare a 'ipurilor de pori logiceC prin m"sur"'oriC 9n conformi'a'e cu 'a3ela de ade%"r Pen'ru e%aluarea achiziiilor ele%ilor E9n 'ermeni cogni'i%iC afec'i%i 2i performa'i%iF se recomand" u'ilizarea urm"'oarelor me'ode: pro(e orale: 9n're3"ri cu r"spuns scur'C prezen'are oral" su3 forma unei adres"ri sau unei opiniiC e?erciii de ci'ire a documen'aiei 'ehniceC s'udii de cazJ pro(e practice: iden'ificarea 'ipurilor de sis'eme elec'roniceC e%aluarea parame'rilor specifici unui sis'em elec'ronicC conec'area 9n echipamen'e/ ins'alaii a sis'emelor elec'ronice 2i %erificarea funcionali'"ii aces'oraJ instrumente de e aluare: fi2e de o3ser%are sis'ema'ic" prin care se urm"resc e'apele e?ecu'"rii unei lucr"ri de m"surare 2i conec'are a unui sis'em elec'ronic 9n echipamen'e/ ins'alaii specifice domeniului. $i2a de %erificare nu presupune decH' 3ifarea unei c"sue de fiecare da'" cHnd s-a demons'ra' 3una realizare a unei sarcini. >n momen'ul 9n care au fos' 3ifa'e 'oa'e c"sueleC e%aluarea s-a 9ncheia' cu succes. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i practic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera : Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

0:

CURRICULUM N DEZVOLTARE LOCAL


M2!* * -6 STRUCTURA SISTEMELOR DE CALCUL I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* .

Godulul 3 1tructura sistemelor de calcul 4 se adreseaz" ele%ilor din + a,a a -I.aC liceu 'ehnologicC profil te#nicC specializarea 3 5e#nician operator te#nic de calcul4% Godulul se s'udiaz" 9n cadrul curriculum-ului 9n dez%ol'are local". +'ilizarea programei se face prin corelarea coninu'urilor 'ema'ice cu condiiile de aplica3ili'a'e a cri'eriilor de performan" aferen'e compe'enelor din SPP. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de >G !e 2re % anC din care: aB2ra)2r )e1n2 230+ H #' 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul 2>. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR &D5 +re!0)e - 2#.1. 7escrie 2i u'ilizeaz" me'ode de reprezen'are a da'elor. - 2#.2. 7escrie organizarea in'ern" 2i operarea sis'emelor cu microprocesor. 2#.3. #den'ific" principalele carac'eris'ici fizice 2i logice ale componen'elor sis'emelor cu microprocessor. 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE &D5+re!0)e 2,.1.*?plic" rolul 2i funcionarea magis'ralelor de da'e 2i in'erfeelor unui sis'em de calcul. 2,.2.*?plic" funcionarea 2i 9n'reinerea dispozi'i%elor de in'rare. 2,.3.*?plic" funcionarea 2i 9n'reinerea dispozi'i%elor de afi2are. 2,.#.*?plic" funcionarea 2i 9n'reinerea spaiilor de s'ocare. 2,.,. *?plic" principalele carac'eris'ici 2i funcionarea memoriilor. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r

II.

Un0)a)e !e +27(e)en:4 2>.Ar10)e+)*ra ,0,)e7e 2r +* 70+r2(r2+e,2r

C27(e)en:e $6%7%Descrie i utilizeaz metode de reprezentare a datelor% -

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e !aze de numeraie zecimal"C he?azecimal"C 3inar" con%ersie de numere din'r-o 3az" 9n al'a operaii ma'ema'ice operaii logice E2iC sauC nuC 2i-nuC sau-nuC sau e?clusi%F -rganizarea da'elor 9n'r-un sis'em de calcul E3i'C 3L'eF

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

0:

Un0)a)e !e +27(e)en:4

C27(e)en:e $6%$% Descrie organizarea intern i operarea sistemelor cu microprocesoar%

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e 6rhi'ec'ura general" a unui microprocesor. Principii s'ruc'urale 2i funcionale. *lemen'ele componen'e ale microprocesorului Econs'rucieC funcionareF: - con'orul de program - indica'orul de s'i%" - regis'rele generale - regis'rele 'emporare - uni'a'ea ari'me'ic" 2i logic" E+6)F - regis'rele +6) - uni'a'ea de comand" 2i con'rol. >n'reruperile - ,ard=are - Sof'=are - *?cepiile 6dresarea memoriei - mod pro'eBa' - mod real Transferuri de da'e realiza'e de microprocesor - #ns'ruciuni - 6drese - 7a'e Aesursele sis'emului - 6drese de memorie - Canale #AT - Canale 7G6 - 6dresele por'urilor -perarea microprocesoarelor - Ciclul de 9nc"rcare/ e?ecuie - 6dresarea memoriei - G"rimea 3usului de da'e/ adrese Carac'eris'ici ale microprocesoarelor: - capaci'a'ea regis'relor in'erne - capaci'a'ea de memorie adresa3il" - frec%ena ceasului in'ern - analiza compara'i%" a di%erse 'ipuri de microprocesoare - m"rimea se'ului de ins'ruciuni Gemoria u'iliza'" de microprocesor - Tipuri de memorie EA6GC A-GF - Carac'eris'ici Es'a'ic"C dinamic"F 6plicaii ale microprocesoarelor

$6%'%"dentific principalele caracteristici fizice i logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor%

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

08

Un0)a)e !e +27(e)en:4 25.U)0 08area !0,(280)0@e 2r (er09er0+e

C27(e)en:e $8%7% Explic rolul i funcionarea magistralelor de date i interfeelor unui sistem de calcul% $8%$% Explic funcionarea i ntreinerea dispoziti elor de intrare

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Gagis'ralele sis'emului de calcul - Gagis'rale locale de mare %i'ez" - Gagis'rale de in'rare/ie2ire Por'urile sis'emului de calcul - Por'urile seriale - Por'urile paralele #n'erfeele sis'emului de calcul - #n'erfaa %ideo - #n'erfaa #7*/SCS# 7ispozi'i%e de in'rare/ ie2ire - Tas'a'ur": principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici - Gouse: principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici - Scaner: principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici - #mpriman'" principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici 7ispozi'i%e de afi2are %ideo: - Goni'oare: principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici - 6dap'oare %ideo: principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici +ni'"i de s'ocare - $loppL disM: principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici - ,ard disM: principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici - 7isc magne'o-op'ic: principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici - C7AN/ 7V7AN: principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici - !and" magne'ic": principiu de funcionareC 'ipuri cons'ruc'i%eC parame'riC carac'eris'ici Gemoria in'ern" a sis'emelor de calcul - A6G - A-G Gemoria A6G a calcula'oarelor personale - $orma'e fizice - $orma'e logice )imi'"rile memoriei in'erne - Timpi de acces 2i ciclu de memorie - #n'ercalarea - Gemoria cache

$8%'% Explic funcionarea i ntreinerea dispoziti elor de afiare $8%6% Explic funcionarea i ntreinerea spaiilor de stocare

$8%8% Explic principalele caracteristici i funcionarea memoriilor

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

0;

III.

S*3e,)00 7e)2!2 230+e

Godulul 3 1tructura sistemelor de calcul 4 es'e un ansam3lu care poa'e fi parcurs independen' oferind ele%ilor cuno2'ine 2i a3ili'"i precise pe care 3eneficiarii le po' %erifica 9n diferi'e faze ale 9nsu2irii. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: orien'area asupra celui care 9n%a"C respec'i% asupra disponi3ili'"ilor saleC urmHnd s" le pun" mai 3ine 9n %aloareJ fiind o s'ruc'ur" elas'ic"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ ofer" deschidere ma?im" a'H' 9n plan orizon'alC cH' 2i 9n plan %er'ical. PlecHnd de la principiul incluziunii E2coala prime2'e orice copil 9n sis'emC asigur" orice susinere necesar" ca fiind un drep' 2i accep'" c" fiecare copil es'e diferi'FC se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i de compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ne%oieC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. >n scopul 9n%""rii cen'ra'e pe ele% C profesorul 're3uie s" adap'eze s'ra'egiile de predare la s'ilurile de 9n%"are ale ele%ilor Eaudi'i%C %izualC prac'icF 2i s" diferenieze sarcinile 2i 'impul aloca' rezol%"rii lor prin: .radarea sarcinilor de la simplu la comple? u'ilizHnd fi2e de lucru. $i?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze la ni%eluri diferi'e. $i?area de sarcini diferenia'e pen'ru indi%izi sau grupuri diferi'eC 9n funcie de a3ili'"i. Prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuieC graficF. +'ilizarea unor me'ode ac'i%e-in'erac'i%e E9n%"are prin descoperireC 9n%"are pro3lema'iza'"C 9n%"are prin cooperareC Boc de rolC simulareF. +'ilizarea calcula'orului pen'ru o3inerea de informaii 2i u'ilizarea unor sof'uri educaionale specifice domeniului. Pen'ru e%aluarea compe'en'elor incluse 9n programa 2colar" de 1tructura sistemelor de calcul se recomand" u'ilizarea unor me'ode si ins'rumen'e moderne de e%aluare: $i2e de lucru E9n clas"C acas"F. $i2e cu i'emi rezol%are de pro3lemeC i'emi de comple'areC i'emi cu alegere mul'ipl"C i'emi cu alegere dual". Giniproiec'ul prin care se e%alueaz" me'odele de lucru folosi'e de ele%C u'ilizarea eficien'" a 3i3liografieiC ma'erialelor 2i echipamen'elor din do'areC modul de organizare a ideilor 2i resurselor ma'erialeC acura'eea 'ehnic" a e?ecuiei. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor ele%ilor pe o anumi'" dura'" de 'imp. *%aluarea forma'i%"C con'inu" 2i regula'" 9n orele de 'ehnologii permi'e a'H' profesorului cH' ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziie a compe'enelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lorC s" fac" remedierile care se impun 9n %ederea regl"rii procesului de predare / 9n%"are. *%aluarea 're3uie s" fieC corela'" cu cri'eriile de performan" 2i cu 'ipul pro3elor de e%aluare care sun' preciza'e in S'andardul de Preg"'ire Profesional". Se e%alueaz" numai compe'enele din aces' modulC e%aluarea al'or compe'ene nefiind rele%an'". - compe'en" se e%alueaz" o singur" da'a. 7emons'rarea unei al'e a3ili'"i 9n afara celor din compe'enele specifica'e es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. *le%ii 're3uie e%aluai numai 9n ceea ce pri%e2'e do3Hndirea compe'enelor specifica'e.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 04

Pe parcursul modulului se realizeaz" e%aluare con'inu"C prin aplicarea ins'rumen'elor de e%aluare con'inu" pre%"zu'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" Epro3e scriseC pro3e oraleC pro3e prac'iceFC iar la 2fHr2i'ul lui se realizeaz" e%aluare suma'i%"C pen'ru %erificarea a'ingerii compe'enelor. Aezul'a'ele e%alu"rii con'inue %or fi consemna'e 9n foaia ma'ricol" a ele%uluiC al"'uri de rezul'a'ele de la celelal'e discipline de cul'ur" de speciali'a'e 2i de la disciplinele de cul'ur" general". 7o3Hndirea compe'enelor pen'ru ni%elul 'rei de calificare se %a cer'ifica pe 3aza rezul'a'elor o3inu'e 9n urma aplic"rii ins'rumen'elor de e%aluare a compe'enelor. )a 9ncheierea cu succes a unei e%alu"riC es'e suficien' un feed3acM de felici'are. >n cazul unei 9ncerc"ri nereu2i'eC es'e esenial" 'ransmi'erea unui feed3acM clar 2i cons'ruc'i%. 6ces'a 're3uie s" includ" discuii cu ele%ul 9n leg"'ur" cu mo'i%ele care au dus la insucces 2i iden'ificarea unei noi ocazii pen'ru ree%aluareC precum 2i a spriBinului suplimen'ar de care ele%ul are ne%oie. Pen'ru recuperare se poa'e propune o perioad" de c"'re e%alua'or sau de c"'re ele%C dar numai 9n limi'ele orarului 2colar. Aee%aluarea 're3uie s" u'ilizeze acela2i ins'rumen'C de2i locul de desf"2uare a e%alu"rii poa'e fi modifica'. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de dificul'a'ea aces'eiaC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui'C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a deprinderilorC proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3ine de'ermina'": a'ingerea compe'enelor implic" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru a'ingerea compe'enelor dori'eC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile de 9n%"are Enu pe cele de predareFC pe ac'i%i'"ile prac'ice Emai puin pe cele 'eore'iceF 2i pe ac'i%i'"ile pri%ind do3Hndirea a3ili'"ilor sociale. Ni%elul de preg"'ire 'eore'ic" 'ehnologic" es'e realiza' corespunza'or dac" sun' 9ndeplini'e cri'eriile de performan" ce po' fi a'inse numai dac" 9n procesul de 9n%""m9n' sun' asigura'e condiiile de aplica3ili'a'e descrise 9n s'andard. -rdinea de 'ra'are a 'emelor aferen'e coninu'urilor din curriculum r"mHne la la'i'udinea cadrelor didac'iceC cu condiia respec'"rii succesiunii logice 9n a3ordarea aces'ora. - %arian'" posi3il" de dez%ol'are logic" a coninu'urilor se poa'e prezen'a as'fel:

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

01

M2!* * -I6 INSTALAREA SOFTNARE A SISTEMELOR DE CALCUL I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* .

Godulul 3 "nstalarea soft9are a sistemelor de calcul4 se adreseaz" ele%ilor din + a,a a -I.aC liceu 'ehnologicC profil te#nicC specializare 3 5e#nician operator te#nic de calcul4% Godulul se s'udiaz" 9n cadrul curriculum-ului 9n dez%ol'are local". Godulul se s'udiaz" 9n cadrul curriculum-ului 9n dez%ol'are local". +'ilizarea programei se face prin corelarea coninu'urilor 'ema'ice cu condiiile de aplica3ili'a'e a cri'eriilor de performan" aferen'e compe'enelor din SPP. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de ;" !e 2re % anC din care: aB2ra)2r )e1n2 230+ H 5& 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul Godulul com3in" eficien' compe'ene 'ehnice specializa'e pri%ind sis'emele de operare 2i ins'alarea de aplicaii cu compe'enele cheie referi'oare la gHndirea cri'ic" 2i rezol%area de pro3leme. 2'. CONFIAURAREA I MANAAEMENTUL SISTEMELOR DE # +re!0) OPERARE 2$.1. +'ilizeaz" facili'"ile sis'emelor de operare pen'ru a manipula'e un sis'em de calcul. - 2$.2.7escrie rolul 2i funciile sis'emelor de operare 9n sis'emele cu microprocesor. - 2$.3.#ns'aleaz" 2i configureaz" sis'emele de operare. 2$.#.#ns'alez" 2i configureaz" aplicaiile sof'=are. 2$.,.Ganageriaz" sis'emele de calcul pen'ru a facili'a procesar'ea informaiei. 2$.$.6lege sis'emele de calcul pen'ru a se po'ri%i unor aplicaii par'iculare. 2. ANDIRE CRITIC I REZOLVAREA DE PROMLEME # +re!0) 2.1.#den'ific" pro3leme comple?e. 2.2.Aezol%" pro3leme. 2.3.*%alueaz" rezul'a'ele o3inu'e. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r C27(e)en:e $:%7%+tilizeaz facilitile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul% C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e *?ecu'area operaiunilor de creareC copiereC mu'are 2i 2'ergere de fi2iere 2i direc'oare.cu aBu'orul liniei de comand" 2i a in'erfeei grafice -3inerea supor'ului 'ehnic Cunoa2'erea facili'"ilor oferi'e de diferi'ele 'ipuri de sis'eme de fi2iere. 6'ri3uirea a'ri3u'elor pen'ru direc'oare 2i fi2iere

II.

Un0)a)e !e +27(e)en:e 2'.C2n903*rarea /0 7ana3e7en)* ,0,)e7e 2r !e 2(erare

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

:<

Un0)a)e !e +27(e)en:e

C27(e)en:e $:%$%Descrie rolul i funciille sistemelor de operare n sistemele cu microprocesor% $:%8%,anageriaz sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaiei%

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Cunoa2'erea u'ili'"ii sis'emelor de operare. Cunoa2'erea principalelor 'ipuri de sis'eme de operare. Cunoa2'erea funciilor in'erfeei cu u'iliza'orul. Cunoa2'erea rolului principalelor 'ipuri de programe u'ili'are. #ns'alarea sis'emelor de operare. Configurarea sis'emelor de operare 9n conformi'a'e cu sis'emele de calcul. -p'imizarea performanelor sis'emului de calcul. Personalizarea sis'emului de operare pen'ru a se po'ri%i cerinelor u'iliza'orilor. Cunoa2'erea principalelor 'ipuri de programe de aplicaii. #ns'alarea programelor de aplicaii. Configurarea programelor pen'ru a se po'ri%i cu cerinele sis'emului. Cunoa2'erea pro3lemelor legisla'i%e lega'e de copLrig'h Cunoa2'erea principalelor 'ipuri de fi2iere 2i a e?'ensiilor 'ipice folosi'e de aces'ea. Cunoa2'erea 2i u'ilizarea principalelor proceduri de pro'ecie a sis'emelor de calcul 2i a da'elor. $olosirea programelor de diagnos'icare a defec'elor. Cunoa2'erea cerinelor de resurse hard=are 2i pen'ru principalele sis'eme de operare 2i aplicarea lor prac'ic". Cunoa2'erea cerinelor de resurse hard=are 2i sof'=are pen'ru aplicaiile de ins'ala' 2i luarea unei decizii 9n funcie de resursele a%u'e la dispoziie 2i de cerinele u'iliza'orilor 2i ins'i'uiilor. #ns'alarea perifericelor necesare u'iliz"rii la po'enialul ma?im al sis'emelor de operare 2i aplicaiilor ins'ala'e. 7emons'reaz" capaci'a'ea de a iden'ifica pro3lemeC de a le corela cu fac'orii de'erminaniC de a pune 9n're3"ri rele%an'e 2i de a emi'e idei 9n realizarea prac'ic" de aplicaii cu microcon'rolere. Ge'ode de rezol%are posi3ile pen'ru realizarea prac'ic" a aplicaiiloor cu microcon'rolere. 6legerea me'oda adec%a'"C pe 3aza c"reia se %a 9n'ocmi un plan de aciune 2i se %or aloca resursele necesare. 6plicarea planului de aciune.

$:%'%"nstaleaz si configureaz sistemele de operare%

$:%6%"nstaleaz si configureaz aplicaiile soft9are%

$:%:%Alege sistemele de calcul pentru a se potri i unor aplicaii particulare%

2.A<n!0re +r0)0+4 /0 re82 @are !e (r2B e7e $%7%"dentific pro(leme complexe%

$%$%2ezol pro(leme%

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

:5

Un0)a)e !e +27(e)en:e

C27(e)en:e $%'% E alueaz rezultatele o(inute%

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e G"suri de corecie Edac" es'e cazulF. $eed-3acM: concluziiC califica'i%e. 6naliza me'odei folosi'e: - resurse - ac'iuni - responsa3ili'a'i - idei suges'ii al'erna'i%e in scopul im3una'a'irii me'odei aplica'e

III.

S*3e,)00 7e)2!2 230+e

Godulul 3 "nstalarea soft9are a sistemelor de calcul 4 es'e un ansam3lu care poa'e fi parcurs independen' oferind ele%ilor cuno2'ine 2i a3ili'"i precise pe care 3eneficiarii le po' %erifica 9n diferi'e faze ale 9nsu2irii. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: orien'area asupra celui care 9n%a"C respec'i% asupra disponi3ili'"ilor saleC urmHnd s" le pun" mai 3ine 9n %aloareJ fiind o s'ruc'ur" elas'ic"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ ofer" deschidere ma?im" a'H' 9n plan orizon'alC cH' 2i 9n plan %er'ical. >n scopul 9n%""rii cen'ra'e pe ele% C profesorul 're3uie s" adap'eze s'ra'egiile de predare la s'ilurile de 9n%"are ale ele%ilor Eaudi'i%C %izualC prac'icF 2i s" diferenieze sarcinile 2i 'impul aloca' rezol%"rii lor prin: .radarea sarcinilor de la simplu la comple? u'ilizHnd fi2e de lucru. $i?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze la ni%eluri diferi'e. $i?area de sarcini diferenia'e pen'ru indi%izi sau grupuri diferi'eC 9n funcie de a3ili'"i. Prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuieC graficF. +'ilizarea unor me'ode ac'i%e-in'erac'i%e E9n%"are prin descoperireC 9n%"are pro3lema'iza'"C 9n%"are prin cooperareC Boc de rolC simulareF. +'ilizarea calcula'orului pen'ru o3inerea de informaii 2i u'ilizarea unor sof'uri educaionale specifice domeniului. Pen'ru e%aluarea compe'en'elor incluse 9n programa 2colar" de "nstalarea soft9are a sistemelor de calcul se recomand" u'ilizarea unor me'ode si ins'rumen'e moderne de e%aluare: $i2e de lucru E9n clas"C acas"F. $i2e de au'oe%aluare. $i2e cu i'emi rezol%are de pro3lemeC i'emi de comple'areC i'emi cu alegere mul'ipl"C i'emi cu alegere dual". Giniproiec'ul prin care se e%alueaz" me'odele de lucru folosi'e de ele%C u'ilizarea eficien'" a 3i3liografieiC ma'erialelor 2i echipamen'elor din do'areC modul de organizare a ideilor 2i resurselor ma'erialeC acura'eea 'ehnic" a e?ecuiei. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor ele%ilor pe o anumi'" dura'" de 'imp.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul :(

*%aluarea forma'i%"C con'inu" 2i regula'" 9n orele de 'ehnologii permi'e a'H' profesorului cH' ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziie a compe'enelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lorC s" fac" remedierile care se impun 9n %ederea regl"rii procesului de predare / 9n%"are. *%aluarea 're3uie s" fieC corela'" cu cri'eriile de performan" 2i cu 'ipul pro3elor de e%aluare care sun' preciza'e in S'andardul de Preg"'ire Profesional". Se e%alueaz" numai compe'enele din aces' modulC e%aluarea al'or compe'ene nefiind rele%an'". - compe'en" se e%alueaz" o singur" da'a. 7emons'rarea unei al'e a3ili'"i 9n afara celor din compe'enele specifica'e es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. *le%ii 're3uie e%aluai numai 9n ceea ce pri%e2'e do3Hndirea compe'enelor specifica'e. Pe parcursul modulului se realizeaz" e%aluare con'inu"C prin aplicarea ins'rumen'elor de e%aluare con'inu" pre%"zu'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" Epro3e scriseC pro3e oraleC pro3e prac'iceFC iar la sfHr2i'ul lui se realizeaz" e%aluare suma'i%"C pen'ru %erificarea a'ingerii compe'enelor. Aezul'a'ele e%alu"rii con'inue %or fi consemna'e 9n foaia ma'ricol" a ele%uluiC al"'uri de rezul'a'ele de la celelal'e discipline de cul'ur" de speciali'a'e 2i de la disciplinele de cul'ur" general". 7o3Hndirea compe'enelor pen'ru ni%elul 'rei de calificare se %a cer'ifica pe 3aza rezul'a'elor o3inu'e 9n urma aplic"rii ins'rumen'elor de e%aluare a compe'enelor. )a 9ncheierea cu succes a unei e%alu"riC es'e suficien' un feed3acM de felici'are. >n cazul unei 9ncerc"ri nereu2i'eC es'e esenial" 'ransmi'erea unui feed3acM clar 2i cons'ruc'i%. 6ces'a 're3uie s" includ" discuii cu ele%ul 9n leg"'ur" cu mo'i%ele care au dus la insucces 2i iden'ificarea unei noi ocazii pen'ru ree%aluareC precum 2i a spriBinului suplimen'ar de care ele%ul are ne%oie. Pen'ru recuperare se poa'e propune o perioad" de c"'re e%alua'or sau de c"'re ele%C dar numai 9n limi'ele orarului 2colar. Aee%aluarea 're3uie s" u'ilizeze acela2i ins'rumen'C de2i locul de desf"2uare a e%alu"rii poa'e fi modifica'. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de dificul'a'ea aces'eiaC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui'C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a deprinderilorC proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3ine de'ermina'": a'ingerea compe'enelor implic" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru a'ingerea compe'enelor dori'eC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile de 9n%"are Enu pe cele de predareFC pe ac'i%i'"ile prac'ice Emai puin pe cele 'eore'iceF 2i pe ac'i%i'"ile pri%ind do3Hndirea a3ili'"ilor sociale. -rdinea de 'ra'are a 'emelor aferen'e coninu'urilor din curriculum r"mHne la la'i'udinea cadrelor didac'iceC cu condiia respec'"rii succesiunii logice 9n a3ordarea aces'ora. Pen'ru a'ingerea o3iec'i%elor 2i dez%ol'area compe'enelor %iza'e de parcurgerea modululuiC po' fi derula'e urm"'oarele ac'i%i'"i de 9n%"are: Na%igare pe #n'erne' 9n scopul documen'"rii. 7iscuii. *?plicaii oferi'e ele%ului. Ca ins'rumen'e de e%aluare se po' folosi: $i2e de o3ser%aie Epen'ru pro3e prac'iceF. $i2e 'es' Epen'ru pro3e scriseF. $i2e de au'oe%aluare Epen'ru pro3e orale 2i scriseF. Proiec'ul. Ni%elul de preg"'ire 'eore'ic" 'ehnologic" es'e realiza' corespunza'or dac" sun' 9ndeplini'e cri'eriile de performan" ce po' fi a'inse numai dac" 9n procesul de 9n%""m9n' sun' asigura'e condiiile de aplica3ili'a'e descrise 9n s'andard.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul :&

-rdinea de 'ra'are a 'emelor aferen'e coninu'urilor din curriculum r"mHne la la'i'udinea cadrelor didac'iceC cu condiia respec'"rii succesiunii logice 9n a3ordarea aces'ora. - %arian'" posi3il" de dez%ol'are logic" a coninu'urilor se poa'e prezen'a as'fel: Te7a #. #ns'alarea sis'ememului de operare - Pro3leme de compa'i3ili'a'e - Preg"'iri pen'ru ins'alarea NinPP - #ns'alarea NinPP 5. ins'alarea pe Kcura' (. upgrade de la un sis'em de operare mai %echi &. ins'alarea mai mul'or sis'eme de operare pe acela2i sis'em 0. ins'alarea NinPP 9n mod au'oma' - 6c'i%area NinPP - Gu'area se'"rilor de =indo=s 2i a fi2ierelor - -piuni de accesi3ili'a'e - 6d"ugarea 2i/sau eliminarea componen'elor =indo=s - Configurarea opiunilor SLs'em Aes'ore - Configurarea opiunilor de s'ar'up Te7a 2. 6Bu'or 2i supor' 'ehnic - +'ilizarea ,elp and suppor' cen'er - +'ilizarea Aemo'e assis'ance - 6l'e resurse de supor' 'ehnic - Con'ac'area supor'ului 'ehnic al firmei Gicrosof' Te7a ". #ns'alareaC dezins'alarea 2i managemen'ul aplicaiilor - Cum afec'eaz" drep'urile u'iliza'orilor ins'alarea programelor. - #ns'alarea programelor 5. pe &( de 3ii (. pe 58 3ii &. programe su3 7-S 0. configurarea drep'urilor u'iliza'orilor rela'i% la un anumi' program Te7a >. 6dminis'rarea u'iliza'orilor 2i parolelor de acces - securi'a'ea 9n NinPp - u'ilizarea con'urilor de u'iliza'or - modificarea modului 9n care u'iliza'orii se logheaz" la sis'em - con'ul de adminis'ra'or Te7a 5. -p'imizarea performanelor sis'emelor de operare Te7a '. 6dminis'rarea fi2ierelor 2i direc'orelor - adminis'rarea 2i g"sirea fi2erelor - adminis'rarea discurilor 2i uni'"ilor de s'ocare Te7a $. #ns'alarea aplicaiilor sof'=are - ins'alarea aplicaiilor de 'ip office - configurarea aplicaiilor de 'ip office pen'ru a se po'ri%i cerinelor u'iliza'orilor - ins'alarea programelor an'i%irus

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

:0

E5 or" / s"p'"mHn" din care <C: la3ora'or 'ehnologicFU)0 08area a( 0+a:00 2r !e )0( CAD

#. TaBe !e +2re are a 72!* e 2r6

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

E( ore / s"p'"mHn" din care <C(: ore la3ora'or 'ehnologic 2i <C;: ore ins'ruire pra'ic"FTe1n0+0 !e 74,*rare ?n !27en0*

E5 or" / s"p'"mHn" din care <C(: la3ora'or 'ehnologic <C(: ore ins'ruire pra'ic"FS0,)e7e !e a*)27a)08are

CULTURA DE SPECIALITATE

E5C(: ore / s"p'"mHn" ins'ruire prac'ic" s"p'"mHnal" 2i <C(: ore la3ora'or 'ehnologicFA,a7B 4r0 7e+an0+e

S0,)e7e !e a+:02nare e e+)r0+4 E5C(: ore / s"p'"mHn" ins'ruire prac'ic" s"p'"mHnal" 2i <C(: ore la3ora'or 'ehnologicFC0r+*0)e e e+)r0+e

5C: ore s"p'"mHn" din care <C: la3ora'or 'ehnologicFS)r*+)*ra ,0,)e7e 2r !e +a +* CDL

E(C: ore / s"p'"mHn" din care ( la3ora'or 'ehnologicFIn,)a area ,29)Care a ,0,)e7e 2r !e +a +*

S4() #. (. &. 0. :. 8. ;. 4. 1. 5<. 55. 5(. 5&. 50. 5:. 58.

5;. 54. 51. (<. (5. ((. (&. (0. (:. (8. (;.

::

E5C: ore / s"p'"mHn" ins'ruire prac'ic" s"p'"mHnal" 2i <C(: ore la3ora'or 'ehnologicFS0,)e7e !e )ran,70)ere a 70/+4r00

(4. (1. &<. &5. &(. &&.

&0. &:. &8. &;.

STAAII DE PREATIRE PTACTIC S4n4)a)ea /0 ,e+*r0)a)ea 7*n+00 E04 oreF C0r+*0)e e e+)r2n0+e E;( oreF

-3ser%aie: S'agiiile de preg"'ire prac'ic" se desf"2oar" 'imp de 0 s"p'"mHni care %or fi planifica'e fie la sfHr2i'ul anului 2colarC ca 9n 'a3elul de corelareC fie 9n 'impul anului la decizia 2colii 2i 9n par'eneria' cu agenii economici.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul :8

E5C(: ore / s"p'"mHn" ins'ruire prac'ic" s"p'"mHnal" 2i <C(: ore la3ora'or 'ehnologicF

CURRICULUM (en)r* + a,a a -II.a


)iceu Tehnologic
Profil: Specializare: E e+)r2n0+4 /0 a*)27a)084r0 Te1n0+0an 2(era)2r )e1n0+4 !e +a +*

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

:;

A3re3area *n0)4:0 2r !e +27(e)en:e ?n 72!* e


CULTUR DE SPECIALITATE
STAAII DE PREATIRE PRACTIC

CDL +a +* a)2areC27*n0+a:00 !e !a)e /0 re:e e !e

P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0

In,)a are 1ar!Care /0 7en)enan:4

S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e

In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e 2(erare ?n re:ea

E e7en)e !e (r20e+)are

n)re:0nere ( an090+a)4

De)e+)area !e9e+)e 2r

A,03*rarea +a 0)4:00

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

C27*n0+are

Susine prezen'"ri pe 'eme profesionale. *la3oreaz" documen'e pe 'eme profesionale. Pr2+e,area !a)e 2r Planific" o ac'i%i'a'e 2i culege da'e numerice 9n leg"'ur" cu n*7er0+e. aceas'a. Prelucreaz" da'ele numerice. #n'erpre'eaz" rezul'a'ele o3inu'e 2i prezin'" concluziile. P an090+area /0 6nalizeaz" producia ca rezul'a' al procesului de producie. 2r3an08area 6nalizeaz" aspec'e ale organiz"rii 2i planific"rii produciei. (r2!*+:0e0. Programeaz" ac'i%i'"i specifice locului de munc". A,03*rarea 7escrie concep'ele de asigurare a cali'"iiC con'rolul cali'"ii +a 0)4:00. 2i sis'eme de cali'a'e. +'ilizeaz" documen'ele sis'emului cali'"ii. +'ilizeaz" procedurile de audi' al cali'"ii. 6plic" ins'rumen'e ale cali'"ii.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
:4

CULTUR DE SPECIALITATE

STAAII DE PREATIRE PRACTIC

CDL +a +* a)2areC27*n0+a:00 !e !a)e /0 re:e e !e

P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0

In,)a are 1ar!Care /0 7en)enan:4

S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e

In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e 2(erare ?n re:ea

E e7en)e !e (r20e+)are

n)re:0nere ( an090+a)4

De)e+)area !e9e+)e 2r

A,03*rarea +a 0)4:00

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

E e7en)e !e (r20e+)are.

Aealizeaz" specificaii pen'ru proiec'area produselor pe 3aza cerinelor clienilor. Propune soluii de proiec'are iniiale pen'ru un produs da'. #n%es'igheaz" posi3ili'"ile reale de proiec'are a produsului. 6lege 2i prezin'" soluia final" de proiec'are. 6lege sis'emul 2i 'ehnologia de fa3ricaie. 6nalizeaz" sis'eme 2i 'ehnologii de fa3ricaie. S'a3ile2'e leg"'ura 9n're sis'emele de fa3ricaie 2i aspec'ele planific"rii 2i con'rolului. Configureaz" componen'ele hard=are u'iliza'e 9n'r-un sis'em de calcul. #ns'aleaz" 2i configureaz" uni'"ile fi?e. #ns'aleaz" 2i configureaz" uni'"ile mo3ile.

@ @ @ @

S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e. In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +*

@ @ @ @ @ @

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
:1

CULTUR DE SPECIALITATE

STAAII DE PREATIRE PRACTIC

CDL +a +* a)2areC27*n0+a:00 !e !a)e /0 re:e e !e

P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0

In,)a are 1ar!Care /0 7en)enan:4

S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e

In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e 2(erare ?n re:ea

E e7en)e !e (r20e+)are

n)re:0nere ( an090+a)4

De)e+)area !e9e+)e 2r

A,03*rarea +a 0)4:00

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

n)re:0nere ( an090+a)4. De)e+)area !e9e+)e 2r.

#ns'aleaz" 2i configureaz" dispozi'i%e de in'rare-ie2ire. #ns'aleaz" 2i configureaz" dispozi'i%e periferice. #ns'aleaz" 2i configureaz" dispozi'i%e media. Programeaz" ac'i%i'a'ea de 9n'reinere. Goni'orizeaz" lucr"rile de 9n'reinere. +rm"re2'e respec'area normelor de 9n'reinere a echipamen'elor 2i ins'alaiilor. Selec'eaz" me'ode de con'rol al semifa3rica'elorC pieselorC sis'emelor 'ehnice. 7epis'eaz" defec'ele semifa3rica'elorC pieselorC sis'emelor 'ehnice. *fec'ueaz" con'rolul semifa3rica'elorC pieselorC sis'emelor 'ehnice. 6sam3leaz" componen'elor hard=ere u'iliza'e 9n'r-un compu'er.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
8<

CULTUR DE SPECIALITATE

STAAII DE PREATIRE PRACTIC

CDL +a +* a)2areC27*n0+a:00 !e !a)e /0 re:e e !e

P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0

In,)a are 1ar!Care /0 7en)enan:4

S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e

In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +*

S0,)e7e !e 2(erare ?n re:ea

E e7en)e !e (r20e+)are

n)re:0nere ( an090+a)4

De)e+)area !e9e+)e 2r

A,03*rarea +a 0)4:00

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:a

In,)a are 1ar!Care /0 7en)enan:4

6sigur" men'enana componen'elor hard=ere. +'ilizeaz" me'ode specifice de pro'eBare a programelor 2i da'elor. 6melioreaz" performanele sis'emelor de calcul prin upgra'e 2i upda'e. C27*n0+a:00 !e *?plic" principiile procedeelor de a 'ransmi'e da'e !a)e /0 re:e e !e 7escrie procedeele de 'ransmisii de da'e u'iliza'e 9n reelele +a +* a)2are digi'ale 7escrie 'opologiile 2i operaiile cu )6N Selec'eaz" componen'e fizice u'iliza'e 9n reele de da'e S0,)e7e !e 2(erare 6nalizeaz" sis'emele de ?n re:ea operare de reea EN-SF Aealizeaz" reele de calcula'oare +'ilizeaz" N-S
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Ver090+are

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
85

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

6dminis'reaz" N-S
P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0 A,03*rarea +a 0)4:00 E e7en)e !e (r20e+)are S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +* n)re:0nere ( an090+a)4
STAAII DE PREATIRE PRACTIC

De)e+)area !e9e+)e 2r In,)a are 1ar!Care /0 7en)enan:4 +a +* a)2areC27*n0+a:00 !e !a)e /0 re:e e !e

C27(e)en:a
CULTUR DE SPECIALITATE CDL

@ @

S0,)e7e !e 2(erare ?n re:ea Ver090+are 8(

M2!* * I 6 PLANIFICAREA I ORAANIZAREA PRODUCIEI I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul EP an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0F se s'udiaz" 9n + a,a a -II.a 0+e* )e1n2 230+C 9n %ederea asigur"rii preg"'irii de speciali'a'e 9n calific"ri din profilul 'ehnic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de >' !e 2re % anC din care: Te2r0e H #5 2reI LaB2ra)2r )e1n2 230+ H "# 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul: G. P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0 - *.1.6nalizaeaz" producia ca rezul'a' al procesului de producie. - *.2. 6nalizeaz" aspec'e ale organiz"rii 2i planific"rii produciei. - *.3. Programeaz" ac'i%i'"i specifice locului de munc". II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)a)ea !e +27(e)en:e # +re!0)

Compe'ene indi%iduale

Coninu'uri Concep'ul de proces de producie: - procese indus'riale - procese non-indusriale Cri'erii de clasificare a proceselor de producie: - modul de par'icipare la e?ecu'area produselor Eprocese de munc" de 3az"C procese au?iliareC procese de munc" de deser%ireF - modul de e?ecuie EmanualeC manualmecaniceC procese de apara'ur"F - modul de o3inere a produselor fini'e din ma'erii prime Edirec'eC sin'e'iceC anali'iceF - na'ura 'ehnologic" a operaiilor efec'ua'e Eprocese chimiceC de schim3are a configuraiei sau formeiC de asam3lareC de 'ranspor'F - na'ura ac'i%i'"ii desf"2ura'e Eprocese de producie propriu-ziseC procese de depozi'are sau magazinaBC procese de 'ranspor'F Componen'ele procesului de producie: - m"rimi de in'rare - e'ape de realizare a procesului de producie - m"rimi de ie2ire

G. P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0

;%7% Analizeaz producia ca rezultat al procesului de producie%

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

8&

G. P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0

;%$% Analizeaz aspecte ale organizrii i planificrii produciei%

G. P an090+area /0 2r3an08area (r2!*+:0e0

;%'% .rogrameaz acti iti specifice locului de munc%

Tipuri de producie: indi%idual"C 9n serieC 9n flu?C de mas"C au'oma'iza'"C 9n celule de fa3ricaie Ge'ode de organizare a produciei: -organizarea produciei 9n flu? Edi%izarea procesului 'ehnologic pe operaiiC amplasarea locurilor de munc"C 'recerea ma'eriilor prime de la un loc de munc" la al'ulF -organizarea produciei indi%iduale 2i de serie mic" Eorganizarea uni'"ilor de producie dup" principiul 'ehnologicC pen'ru fiecare loc de munc"F -programare liniar" -me'oda P*AT E'ehnica e%alu"rii repe'a'e a programuluiF -me'oda CPG Eme'oda drumului cri'icF -me'oda KQus' in 'ime Tendine: -sis'em fle?i3il de fa3ricaie Ein'egra3ili'a'eC adec%areC adap'a3ili'a'eC dinamism s'ruc'uralF -a%an'aBe ale sis'emului fle?i3il Godali'"i de planificare a necesarului de ma'eriale Ema'erii prime 2i ma'erialeC semifa3rica'eC unel'e de lucruF: -clasic -folosind sof'=are $ora de munc": -profesionis'" -califica'" -necalifica'" 7ocumen'e u'iliza'e la planificarea ac'i%i'"ilor specifice locului de munc": -fi2a de lansare a produsului/ser%iciului -fi2e 'ehnologice -grafice -diagrame -planuri

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Godulul %Planificarea i organi!area produciei4 ofer" ele%ilor opor'uni'a'ea de a-2i forma compe'ene 'ehnice 9n leg"'ur" cu analizarea proceselor de producieC dar 2i a a3ili'"ilor de a planifica ac'i%i'"i specifice locului de munc". Programa modulului 're3uie u'iliza'" 9mpreun" cu S'andardul de Preg"'ire Profesional"C pen'ru a corelaC 9n permanen"C criteriile de performan ale compe'enelor agrega'e 9n modul cu coninu'urile incluseC rezul'a'e din condiiile de aplica(ilitate ale cri'eriilor de performan" respec'i%e. Parcurgerea coninu'urilor es'e o3liga'orieC dar se impune a3ordarea fle?i3il" 2i diferenia'" a aces'oraC 9n funcie de resursele disponi3ile 2i de ne%oile locale de formare. Pen'ru formarea compe'enelor s'a3ili'e prin curriculumC profesorul are li3er'a'ea de a dez%ol'a anumi'e coninu'uri 2i de a le e2alona 9n 'impC u'ilizHnd ac'i%i'"i %aria'e de 9n%"areC cu carac'er preponderen' aplica'i%.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 80

Ta3elul de corelare 9n're compe'ene 2i coninu'uriC prezen'a' la punc'ul ##C specific" din ce uni'"i de compe'en" pro%in compe'enele care se agreg" 2i care sun' coninu'urile ce permi' profesorului s" formezeC ele%ului s" demons'reze 2i e%alua'orului s" e%alueze performana %iza'" de respec'i%ele compe'ene. Se %a ine con' de fap'ul c" profesorul are li3er'a'ea de a alege ordinea coninu'urilor 2i modul de organizare a ac'i%i'"ilor de 9n%"areC 9n rapor' cu e?periena 2i %iziunea proprie. Procesul de predare 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens se recomand" realizarea unei e%alu"ri iniiale care s" permi'" o3inerea unor informaii rele%an'e despre s'ilul de 9n%"are al ele%ilor Eaudi'i%C %izualC prac'icF 2i 'ipul de in'eligen" al aces'ora. 6ces'e informaii %or s'a la 3aza adap'"rii s'ra'egiilor de predare-9n%"are la par'iculari'"ile ele%ilor. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a oric"rui copilC accep'Hnd c" fiecare copil es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ne%oie 2i care le cerC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mic progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. 6legerea 'ehnicilor de ins'ruire re%ine profesoruluiC care are sarcina de a indi%idualiza 2i de a adap'a procesul didac'ic la par'iculari'"ile ele%ilorC de a cen'ra procesului de 9n%"are pe ele%C pe ne%oile 2i disponi3ili'"ile saleC 9n scopul unei %alorific"ri op'ime ale aces'oraC indi%idualizarea 9n%""riiC l"rgirii orizon'ului 2i perspec'i%elor educaionaleC de a diferenia sarcinile 2i 'impul aloca' 2.a. >n con'e?'C lucrul 9n grupC simulareaC prac'ica 9n la3ora'or/la locul de munc"C discuiile de grupC prezen'"rile %ideoC mul'imedia 2i elec'roniceC 'emele 2i proiec'ele in'egra'eC %izi'ele e'c. con'ri3uie la 9n%"area eficien'"C prin dez%ol'area a3ili'"ilor de comunicareC negociereC luarea deciziilorC asumarea responsa3ili'"iiC spriBin reciprocC precum 2i a spiri'ului de echip"C compe'iional 2i crea'i%i'"ii ele%ilor . 6legerea miBloacelor didac'ice se %a realiza 9n s'rHns" corelaie cu me'odele didac'ice 2i cu coninu'ul 2'iinific al leciei. Se %or folosi miBloace didac'ice specifice ca3ine'elor 2i la3ora'oarelor 'ehnice. Se recomand" u'ilizarea: fi2elor de lucruJ fi2elor 'ehnologiceJ schemelor s'ruc'uraleJ supor'urilor de curs / aplica'i%e audio-%ideo sau/2i mul'imediaJ sof'-urilor educaionale specifice. 6u'orii recomand" desf"2urarea procesului ins'ruc'i%-forma'i% conform s'ra'egiilor moderne de 9n%"areC e%en'ual in'egra'e 9n'r-un sis'em mul'imediaC as'fel 9ncH' s" fie meninu' 2i s'imula' in'eresul ele%ilor pe 'o' parcursul leciilor 2i ac'i%i'"ilor aplica'i%e realiza'e 2i s" fie realiza' impac'ul dori' prin s'udierea aces'ei discipline. *%aluarea es'e implici'" demersului pedagogic curen'C permiHnd a'H' profesoruluiC cH' 2i ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziionare a compe'enelor 2i a cuno2'inelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lor 2i s" realizeze coreciile care se impunC 9n %ederea regl"rii procesului de predare 9n%"are. Cali'a'ea e%alu"rii c"reia 9i %or fi supu2i ele%ii pen'ru a o3ine calific"rile reprezin'" unul din're fac'orii eseniali care susin 9ncrederea pu3lic" 9n aces'e calific"ri. 7in aces' mo'i%C se impune a'H' asigurarea coereneiC carac'erului realis' 2i mo'i%an'C rigoriiC corec'i'udinii 2i eficienei procesului de e%aluareC cH' 2i deplina aliniere a sarcinilor impuse la s'andardele naionale defini'e 9n cadrul fiec"rei calific"ri. Carac'eris'icile unui sis'em de e%aluare eficien' sun':
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 8:

< aliditatea Ee%aluarea 're3uie s" m"soare performana 9n rapor' cu compe'enele %iza'eFJ < fidelitatea Eins'rumen'ul de e%aluare genereaz" rezul'a'e 9n concordan" unele cu al'ele 9n ocazii diferi'e de c"'re 'oi cei care e%alueaz" 2i pen'ru 'oi ele%iiFJ < aplica(ilitatea practic i renta(ilitatea Ee%aluarea 're3uie s" fie adap'a'" la resursele e?is'en'e 2i la 'impul disponi3ilFJ < credi(ilitatea Epen'ru ca e%aluarea 2i a'es'area rezul'an'" s" fie credi3ileC ele 're3uie s" se 3ucure de 9ncredere pu3lic"FJ < compati(ilitatea cu n area eficient Ee%aluarea 're3uie s" susin" 2i s" con'ri3uie la 9n%"area eficien'"FJ < flexi(ilitatea Ee%aluarea 're3uie s" facili'eze accesul 2i progresareaC f"r" a compromi'e s'andardele naionaleF. *%aluarea 're3uie s" fie un proces con'inuu 2i suma'i%C referindu-se 9n mod e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e ale aces'oraC corela'" cu 'ipul pro3elor de e%aluare specifica'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" pen'ru fiecare compe'en" 2i %izHnd e?clusi% pro3ele de e%aluare solici'a'e 9n aces'e s'andarde E nimic mai puinC nimic mai mul'F. 7emons'rarea al'or a3ili'"iC 9n afara celor din compe'enele specifica'eC es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. Se recomand" u'ilizarea urm"'oarelor me'ode 2i ins'rumen'e de e%aluare: o3ser%area sis'ema'ic"C pe 3aza unei fi2e de o3ser%areJ pro3e prac'iceJ 'es'e cu i'emi o3iec'i%i 2i semio3iec'i%iJ proiec'ulJ au'oe%aluarea 2.a. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

88

M2!* * II 6 ASIAURAREA CALITII I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul OA,03*rarea +a 0)4:00F are o poziie dis'inc'" 9n cadrul curriculum-ului clasei a -II.a 0+e* )e1n2 230+ 2i se parcurge cu un numar cons'an' de ore pe dura'a 9n'regului an 2colar. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de >$ !e 2re % anC din care: Te2r0e H #' 2reI LaB2ra)2r )e1n2 230+ H "# 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul: 1+. A,03*rarea +a 0)4:00 # +re!0) - 1+.1. 7escrie concep'ele de asigurare a cali'"iiC con'rolul cali'"ii 2i sis'eme de cali'a'e. - 1+.2.+'ilizeaz" documen'ele sis'emului cali'"ii - 1+.3. +'ilizeaz" procedurile de audi' al cali'"ii. - 1+.#. 6plic" ins'rumen'e ale cali'"ii. II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r6 Un0)4:0 !e +27(e)en:e C27(e)en:e C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e

#&. A,03*rarea +a 0)4:00

7=%7% Descrie conceptele de asigurare a calitii, controlul calitii i sisteme de calitate

Concep'ul de asigurarea cali'"iiC con'rolul cali'"iiC sis'eme de cali'a'e coform s'andardelor de cali'a'e romHne2'iC europene 2i in'ernaionale. 6sigurarea cali'"ii: - cali'a'e in'ern" - cali'a'e e?'ern" - cali'a'e 'o'al" Con'rolul cali'"ii: - e%aluarea cali'"iiC - supra%egherea cali'"iiC - inspecia cali'"ii - %erificarea cali'"ii Sis'eme de cali'a'e E'erminologieC s'andarde romHne'iC europene i in'ernaionaleF *lemen'ele sis'emului cali'"ii: - de conducere - de desfaurare a sis'emului cali'"ii - documen'aia sis'emului cali'"ii

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

8;

#&. A,03*rarea +a 0)4:00

7=%$% +tilizeaz documentele sistemului calitii

7ocumen'ele sis'emului cali'"ii: - Ganualul cali'"ii - Procedurile sis'emului cali'"ii - Proceduri/ ins'ruciuni de lucru - >nregis'r"rile cali'"ii 7ocumen'e specifice locului de munca: - proceduri operaionale - proceduri 2i ins'ruciuni de inspecie - proceduri de 9ncerc"ri - ins'ruciuni de lucru - fi2e 'ehnologice - desene / specificaii 'ehnice - 3ule'ine de analiz"/ 9ncerc"ri >nregis'r"rile cali'"ii: - no'e de recepie - regis're de in'r"ri - rapoar'e de respingere - 3ule'ine de analiz" pen'ru produse - regis'ru pen'ru e%idena analizelor efec'ua'e - regis'ru de e%idena a neconformi'"ilor - 3ule'in de %erificare me'rologic" - regis'ru de e%iden" a reclamaiilor - planificarea 2i e%idena lucr"rilor efec'ua'e 6udi'ul cali'"ii -'erminologie e%aluarea conformi'"ii proceselor/produselor/ser%iciilor e%aluarea conformi'"ii unor elemen'e ale sis'emului cali'"ii e%aluarea eficaci'"ii sis'emului cali'"ii iden'ificarea punc'elor cri'ice iniierea aciunilor pre%en'i%e/ corec'i%e urm"rirea aplic"rii aciunilor corec'i%e Tipuri de audi': - audi'ul produsului - audi'ul procesului/ ser%iciului - audi'ul sis'emului cali'"ii - audi'uri in'erne/ e?'erne 7ocumen'e de audi': - plan de audi' - rapor' de audi' - rapor' de aciuni pre%en'i%e/corec'i%e - rapoar'e de neconformi'a'e #ns'rumen'ele cali'"ii: - diagrame E Pare'oC #shiMa=aF - his'rograma defec'elor - fi2a de inspecie +'ilizarea ins'rumen'elor cali'"ii 9n di%erse aplicaii specifice unei ac'i%i'"i profesionale

#&. A,03*rarea +a 0)4:00

7=%'% +tilizeaz procedurile de audit al calitii

#&. A,03*rarea +a 0)4:00

7=%6% Aplic instrumente ale calitii

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

84

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e #. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de: - dificul'a'ea 'emelor - ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui' - comple?i'a'ea 2i %arie'a'ea ma'erialului didac'ic u'iliza' - ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a deprinderilor proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. 2. Parcurgerea coninu'urilor modulului 3 -sigurarea calitii ' 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice u'iliza'e are drep' scop formarea compe'enelor 'ehnice generale aferen'e ni%elului & 2i corespunz"'oare calific"rilorC 9n scopul preg"'irii profesionale ale ele%ilor 2i dez%ol'"rii capaci'"iilor care s" le permi'" do3Hndirea unei calific"ri superioareC de ni%el &RC sau a in'egr"rii pe piaa muncii. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: - modulul es'e orien'a' asupra celui care 9n%a"C respec'i% asupra disponi3ili'"ilor saleC urmHnd s" i le pun" mai 3ine 9n %aloareJ - fiind o s'ruc'ur" elas'ic"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ - modulul permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ - modulul ofer" ma?imul de deschidereC pe de o par'e 9n plan orizon'alC iar pe al'" par'eC 9n plan %er'icalC pes'e / lHng" al'e module parcurseC 9n prelungirea aces'ora po' fi ad"uga'e mereu noi module ceea ce se 9nscrie perfec' 9n linia impera'i%ului educaiei permanen'e. >n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii ale educaiei: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri proprii de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'eze diferi'e 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare - 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. Pen'ru do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor pre%"zu'e 9n SPP-uriC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare u'iliza'e de cadrele didac'ice %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile de 9n%"are 2i nu pe cele de predareC pe ac'i%i'"ile prac'ice 2i mai puin pe cele 'eore'ice. 7iferenierea sarcinilor 2i 'impului aloca'C prin: - gradarea sarcinilor de la u2or la dificilC u'ilizHnd 9n aces' sens fi2e de lucruJ - fi?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze 9n ri'muri 2i la ni%eluri diferi'eJ - fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ - prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor' sau discuie sau graficF. 7iferenierea cuno2'inelor ele%ilorC prin: - u'ilizarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'ic sau prin con'ac' direc'FJ - formarea de perechi de ele%i cu ap'i'udini diferi'e care se po' aBu'a reciprocJ - u'ilizarea %erific"rii de c"'re un colegC %erific"rii prin 9ndrum"'orC grupurilor de s'udiu.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 81

7iferenierea r"spunsuluiC prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i impune o3iec'i%e. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a 'u'uror ele%ilorC accep'Hnd fap'ul c" fiecare ele% es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ri'm len' de 9n%"areC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. ". *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m: -3ser%area sis'ema'ic" a compor'amen'ului ele%ilorC ac'i%i'a'e care permi'e e%aluarea concep'elorC capaci'"ilorC a'i'udinilor lor fa" de o sarcin" da'". #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are. Ge'oda e?erciiilor prac'ice )ucrul cu modele Ca ins'rumen'e de e%aluare se po' folosi: $i2e de o3ser%aie 2i fi2e de lucru Ches'ionarul $i2e de au'oe%aluare Giniproiec'ul - prin care se e%alueaz" me'odele de lucruC u'ilizarea corespunz"'oare a 3i3liografieiC a ma'erialelor 2i a ins'rumen'elorC acura'eea reprezen'"rilor 'ehniceC modul de organizare a ideilor 2i a ma'erialelor 9n'r-un proiec'. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor 2colare ale ele%ilor. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

;<

M2!* * III 6 ELEMENTE DE PROIECTARE I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul OE e7en)e !e (r20e+)areF are o poziie dis'inc'" 9n cadrul curriculum-ului clasei a -II.a 0+e* )e1n2 230+ 2i se parcurge cu un numar cons'an' de ore pe dura'a 9n'regului an 2colar. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de >' !e 2re % anC din care: Te2r0e H #5 2reI LaB2ra)2r )e1n2 230+ H "# 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul ##. E e7en)e !e (r20e+)are # +re!0) - 11.1. Aealizeaz" specificaii pen'ru proiec'area produselor pe 3aza cerinelor clienilor - 11.2. Propune soluii de proiec'are iniiale pen'ru un produs da' - 11.3. #n%es'igheaz" posi3ili'"ile reale de proiec'are a produsului - 11.#. 6lege 2i prezin'" soluia final" de proiec'are

II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)a)ea !e +27(e)en:e ##. ELEMENTE DE PROIECTARE C27(e)en:e ##.#. 2ealizeaz specificaii pentru proiectarea produselor pe (aza cerinelor clienilor ##.2. .ropune soluii de proiectare iniiale pentru un produs dat C2n:0n*)*r0 Cerinele de 3az" 2i specificaiile 'ehnice pen'ru proiec'area produsului. Cerine de 3az": cerce'area pieeiC funciile 2i scopul produsuluiC aspec'C ma'eriale 2i 'ehnologiiC cos'uriC 'imp de realizareC 'ipul producieiJ Specificaii 'ehnice: performane E'ehniceF 9n e?ploa'areC dimensiuniC mas"C 9ncadrare 9n s'andardeC fia3ili'a'eC 'ermene de garanie Soluii de proiec'are. S'andardele 2i legislaia 9n %igoare u'iliza'e la proiec'area unui produs da': cerine de cali'a'eJ pro'ecia mediuluiJ siguran".

##. ELEMENTE DE PROIECTARE

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

;5

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:e ##.". "n estig#eaz posi(ilitile reale de proiectare a produsului

C2n:0n*)*r0 Surse de informaie folosi'e 9n proiec'area unui produs: 3aze de da'e pen'ru ma'erialeC componen'eC ca'aloage de prezen'are. #nformaii specifice pen'ru proiec'area unui produs da': despre ma'eriale 2i procese de producieC cu aplica3ili'a'e 9n calcule simple de proiec'are. $ac'ori ce po' afec'a soluiile de proiec'are: influena proprie'"ilor fizice 2i mecanice ale ma'erialelor asupra 'ehnologiei de fa3ricaieC disponi3ili'a'ea resurselor. 6legerea 2i prezen'area soluiei finale . Qus'ificarea soluiei finale 9n conformi'a'e cu specificaiile pen'ru proiec'area produsuluiC s'andardele 2i legislaia 9n %igoareC e%aluarea cri'ic" a soluiei propuseJ $orme de prezen'are: simulare cu aBu'orul sof'urilor specializa'eC prezen'"ri scrise ce po' cuprinde desene 'ehniceC specificaii de ma'erialeC 'ehnologii de realizareC cos'uri es'ima'i%eJ Prezen'"ri grafice: desene (7 E9n %arian'a 'radiional" sau u'ilizHnd aplicaii de 'ip C67F ca de e?emplu: desene de ansam3luC desene de de'aliuC diagrameC scheme.

##. ELEMENTE DE PROIECTARE

##. ELEMENTE DE PROIECTARE

11.#. Alege i prezint soluia final de proiectare

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e .arcurgerea coninuturilor se a realiza n integralitatea lor. Pen'ru a'ingerea compe'enelor specifice s'a3ili'e prin modulC profesorul are li3er'a'ea de a dez%ol'a anumi'e coninu'uriC de a le e2alona 9n 'impC de a u'iliza ac'i%i'"i %aria'e de 9n%"areC cu accen'uare pe cele cu carac'er aplica'i%C cen'ra'e pe ele%. Se recomand" parcurgerea coninu'urilor modulului ELEMENTE DE PROIECTARE 9n ordinea prezen'a'" mai Bos: #. Cer0n:e e !e Ba84 /0 ,(e+090+a:00 e )e1n0+e (en)r* (r20e+)area *n*0 (r2!*, !a). 2. S)an!ar!e e /0 e30, a:0a ?n @032are *)0 08a)e a (r20e+)area *n*0 (r2!*, !a). ". S2 *:00 !e (r20e+)are. >. S*r,e !e 0n92r7a:0e 92 2,0)e ?n (r20e+)area *n*0 (r2!*,. 5. In92r7a:00 ,(e+090+e (en)r* (r20e+)area *n*0 (r2!*, !a). '. Fa+)2r0 +e (2) a9e+)a ,2 *:00 e !e (r20e+)are. $. A e3erea /0 (re8en)area ,2 *:0e0 90na e. /umrul de ore alocat fiecrei teme rm0ne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul modululuiC funcie de dificul'a'ea 'emelorC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale colec'i%ului cu care lucreaz"C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i de ri'mul de asimilare a cuno2'inelor. #ns'ruirea 'eore'ic" 2i la3ora'orul 'ehnologic se recomand" s" se desf"2oare 9n ca3ine'e de speciali'a'eC do'a'e cu ma'eriale didac'ice specifice : se'uri de diapozi'i%e sau/2i filme didac'ice
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul ;(

'ema'iceC plan2e didac'iceC panoplii 2i mache'e didac'ice sau/2i funcionaleC 3i3liografie 'ehnic" selec'i%" 2.a. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de: - dificul'a'ea 'emelor - ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui' - comple?i'a'ea 2i %arie'a'ea ma'erialului didac'ic u'iliza' - ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a deprinderilor proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. 2. Parcurgerea coninu'urilor modulului 3 .lemente de proiectare ' 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice u'iliza'e are drep' scop formarea compe'enelor 'ehnice generale aferen'e ni%elului & 2i corespunz"'oare calific"rilorC 9n scopul preg"'irii profesionale ale ele%ilor 2i dez%ol'"rii capaci'"iilor care s" le permi'" do3Hndirea unei calific"ri superioareC de ni%el &RC sau a in'egr"rii pe piaa muncii. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: - modulul es'e orien'a' asupra celui care 9n%a"C respec'i% asupra disponi3ili'"ilor saleC urmHnd s" i le pun" mai 3ine 9n %aloareJ - fiind o s'ruc'ur" elas'ic"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ - modulul permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ - modulul ofer" ma?imul de deschidereC pe de o par'e 9n plan orizon'alC iar pe al'" par'eC 9n plan %er'icalC pes'e / lHng" al'e module parcurseC 9n prelungirea aces'ora po' fi ad"uga'e mereu noi module ceea ce se 9nscrie perfec' 9n linia impera'i%ului educaiei permanen'e. >n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii ale educaiei: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri proprii de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'eze diferi'e 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare - 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. Pen'ru do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor pre%"zu'e 9n SPP-uriC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare u'iliza'e de cadrele didac'ice %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile de 9n%"are 2i nu pe cele de predareC pe ac'i%i'"ile prac'ice 2i mai puin pe cele 'eore'ice. 7iferenierea sarcinilor 2i 'impului aloca'C prin: . 3ra!area ,ar+0n0 2r !e a */2r a !090+0 D *)0 08<n! ?n a+e,) ,en, 90/e !e *+r*I - fi?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze 9n ri'muri 2i la ni%eluri diferi'eJ - fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ - prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor' sau discuie sau graficF. 7iferenierea cuno2'inelor ele%ilorC prin: - u'ilizarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'ic sau prin con'ac' direc'FJ - formarea de perechi de ele%i cu ap'i'udini diferi'e care se po' aBu'a reciprocJ - u'ilizarea %erific"rii de c"'re un colegC %erific"rii prin 9ndrum"'orC grupurilor de s'udiu. 7iferenierea r"spunsuluiC prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i impune o3iec'i%e. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a 'u'uror ele%ilorC accep'Hnd fap'ul c" fiecare ele% es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul ;&

dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ri'm len' de 9n%"areC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. ". *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m: -3ser%area sis'ema'ic" a compor'amen'ului ele%ilorC ac'i%i'a'e care permi'e e%aluarea concep'elorC capaci'"ilorC a'i'udinilor lor fa" de o sarcin" da'". #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are. Ge'oda e?erciiilor prac'ice )ucrul cu modele Ca ins'rumen'e de e%aluare se po' folosi: $i2e de o3ser%aie 2i fi2e de lucru Ches'ionarul $i2e de au'oe%aluare Giniproiec'ul - prin care se e%alueaz" me'odele de lucruC u'ilizarea corespunz"'oare a 3i3liografieiC a ma'erialelor 2i a ins'rumen'elorC acura'eea reprezen'"rilor 'ehniceC modul de organizare a ideilor 2i a ma'erialelor 9n'r-un proiec'. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor 2colare ale ele%ilor. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

;0

M2!* * IV 6 SISTEME I TEHNOLOAII DE FAMRICAIE I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* . Godulul K S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e > care se s'udiaz" pe parcursul + a,e0 a -IIHa 0+e* )e1n2 230+C 9n %ederea asigur"rii preg"'irii generale 9n %ii'orul domeniu de ac'i%i'a'eC face par'e din 'runchiul comun al Cul'urii de speciali'a'eC aria curricular" Tehnologii 2i are aloca'e >$ !e 2reC din care: - aB2ra)2r )e1n2 230+ "# !e 2re. - )e2r0e #' 2re Scopul aces'ui modul es'e de: a oferi ele%ilor cuno2'ineC a3ili'"i 2i deprinderi 9n alegerea 2i analiza sis'emelor de fa3ricaie pe 3aza unor cri'erii de e%aluare 2i analiz" specifica'eC precum 2i de corelare a sis'emelor de fa3ricaie cu al'e aspec'e planific"rii 2i con'rolului 9n indus'riile produc"'oareJ adap'area la cerinele pieii muncii 2i la dinamica e%oluiei 'ehnologiceJ responsa3ili'a'ea pen'ru asigurarea cali'"ii produselorJ manifes'area gUndirii cri'ice 2i crea'i%e 9n domeniul 'ehnic. Prin parcurgerea modulului se urm"re2'e do3Hndirea compe'enelor descrise 9n S'andardele de Preg"'ire Profesional"C documen'e care s'au la 3aza Sis'emului Naional de Calific"ri Profesionale. Godulul se %a u'iliza 9mpreun" cu S'andardul de Preg"'ire Profesional" specific calific"rii. +nitatea de competene rele ant pentru modul este: #5. S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e # +re!0) - 1,.1. 6lege sis'emul 2i 'ehnologia de fa3ricaie. - 1,.2. 6nalizeaz" sis'eme 2i 'ehnologii de fa3ricaie. 1,.3. S'a3ile2'e leg"'ura 9n're sis'emele de fa3ricaie 2i aspec'ele planific"rii 2i con'rolului. II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

;:

Un0)a)ea !e +27(e)en:e

C27(e)en:e 0n!0@0!*a e

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Gediul indus'rial: 'ipuri de produse moduri 2i 'ipuri de producie 'ipuri de fa3ricaie Ge'ode de in'egrare sis'emic" a 9n'reprinderii: sis'eme de fa3ricaie in'eligen'e sis'eme de fa3ricaie holonice sis'eme de fa3ricaie 3ionice Cri'erii de e%aluare a u'iliz"rii sis'emelor de fa3ricaie: economic de cali'a'e de compe'i'i%i'a'e. Componen'e ale sis'emelor de fa3ricaie: concurena sincronizarea par'aBarea resurselor in'eraciuni 9n're componen'e. Cri'erii de analiz" a sis'emelor de fa3ricaie: ergonomie e%aluarea riscului rezul'a'ele ac'i%i'"ii a'ri3uiile locului de munc" 'ipuri de echipamen'e 'ehnologii de fa3ricaie. 6naliza sis'emelor de fa3ricaie: fenomene s'ocas'ice ce au loc Edefec'area 2i repararea ma2inilorC %ariaia 'impilor de prelucrareFJ 'ehnici de simulare a funcion"rii sis'emuluiJ me'ode anali'ice de descriere a fenomenelor Procese 9n sis'emele de fa3ricaie: prelucrarea con'rolul s'ocarea manipularea 'ranspor'ul comanda conducerea. 6spec'e ale planific"rii 2i con'rolului: planificarea produciei con'rolul produciei con'rolul cali'"ii s"n"'a'ea 2i securi'a'ea muncii 'ehnologia informaiei 9n realizarea sis'emelor de fa3ricaie

#5. S0,)e7e /0 )e1n2 2300 !e 9aBr0+a:0e

78%7% Alege sistemul i te#nologia de fa(ricaie%

78%$% Analizeaz sisteme i te#nologii de fa(ricaie%

78%'% 1ta(ilete legtura ntre sistemele de fa(ricaie i aspectele planificrii i controlului%

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

;8

Godulul 3Sisteme i te nologii de fa(ricaie 4 are 9n cadrul curriculum-uluiC 9n calific"rile din domeniile 'ehniceC o poziie dis'inc'". Se parcurge cu un num"r de ore cons'an' pe 9n'reaga dura'a a anului 2colar Ecu e?cepia s"p'"mHnilor de ins'ruire prac'ic" comasa'"FC nefiind condiiona' sau dependen' de celelal'e module din curriculum. Parcurgerea coninu'urilor modulului 3 Sisteme i te nologii de fa(ricaie ' 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice u'iliza'e are drep' scop formarea compe'enelor 'ehnice generale aferen'eC 9n scopul preg"'irii profesionale a ele%ilor 2i dez%ol'"rii capaci'"ilor care s" le permi'" in'egrarea pe piaa muncii. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: modulul es'e orien'a' asupra celui care 9n%a"C respec'i% asupra disponi3ili'"ilor saleC urmHnd s" i le pun" mai 3ine 9n %aloareJ fiind o s'ruc'ur" elas'ic"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ modulul permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ modulul ofer" ma?imul de deschidereC pe de o par'e 9n plan orizon'alC iar pe al'" par'eC 9n plan %er'icalC pes'e / lHng" al'e module parcurseC 9n prelungirea aces'ora po' fi ad"uga'e mereu noi module ceea ce se 9nscrie perfec' 9n linia impera'i%ului educaiei permanen'e. >n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii ale educaiei: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri proprii de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'eze diferi'e 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare - 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens cadrul didac'ic 're3uie s" ai3" 9n %edere urm"'oarele aspec'e 2i modali'"i de lucru: 7iferenierea sarcinilor 2i 'impului aloca'C prin: - gradarea sarcinilor de la u2or la dificilC u'ilizHnd 9n aces' sens fi2e de lucruJ - fi?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze 9n ri'muri 2i la ni%eluri diferi'eJ - fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ - prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor' sau discuie sau graficFJ 7iferenierea cuno2'inelor ele%ilorC prin: - a3ordarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'ic sau prin con'ac' direc'FJ - formarea de perechi de ele%i cu ap'i'udini diferi'e care se po' aBu'a reciprocJ - u'ilizarea %erific"rii de c"'re un colegC %erific"rii prin 9ndrum"'orC grupurilor de s'udiu. 7iferenierea r"spunsuluiC prin: - u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i impune o3iec'i%e. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a 'u'uror copiilorC accep'Hnd fap'ul c" fiecare copil es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are. *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m: -3ser%area sis'ema'ic" a compor'amen'ului ele%ilorC ac'i%i'a'e care permi'e e%aluarea concep'elorC capaci'"ilorC a'i'udinilor lor fa" de o sarcin" da'". #n%es'igaia.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul ;;

6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are. )ucrul cu modele. Ca ins'rumen'e de e%aluare se po' folosi: $i2e de o3ser%aie 2i fi2e de lucru. Ches'ionarul. $i2e de au'oe%aluare. Giniproiec'ul - prin care se e%alueaz" me'odele de lucruC u'ilizarea corespunz"'oare a 3i3liografieiC a ma'erialelor 2i a ins'rumen'elorC acura'eea reprezen'"rilor 'ehniceC modul de organizare a ideilor 2i a ma'erialelor 9n'r-un proiec'. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor 2colare ale ele%ilor. *%aluarea 're3uie s" fieC corela'" cu cri'eriile de performan" 2i cu 'ipul pro3elor de e%aluare care sun' preciza'e in S'andardul de Preg"'ire Profesional". Se e%alueaz" numai compe'enele din aces' modulC e%aluarea al'or compe'ene nefiind rele%an'". - compe'en" se e%alueaz" o singur" da'a. 7emons'rarea unei al'e a3ili'"i 9n afara celor din compe'enele specifica'e es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. *le%ii 're3uie e%aluai numai 9n ceea ce pri%e2'e do3Hndirea compe'enelor specifica'e. Pe parcursul modulului se realizeaz" e%aluare con'inu"C prin aplicarea ins'rumen'elor de e%aluare con'inu" pre%"zu'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" Epro3e scriseC pro3e oraleFC iar la 2fHr2i'ul lui se realizeaz" e%aluare suma'i%"C pen'ru %erificarea a'ingerii compe'enelor. Aezul'a'ele e%alu"rii con'inue %or fi consemna'e 9n foaia ma'ricol" a ele%uluiC al"'uri de rezul'a'ele de la celelal'e discipline de cul'ur" de speciali'a'e 2i de la disciplinele de cul'ur" general". $oaia ma'ricol" %a a'es'a a3sol%irea clasei. 7o3Hndirea compe'enelor pen'ru ni%elul 'rei de calificare se %a cer'ifica pe 3aza rezul'a'elor o3inu'e 9n urma aplic"rii ins'rumen'elor de e%aluare a compe'enelor. )a 9ncheierea cu succes a unei e%alu"riC es'e suficien' un feed3acM de felici'are. >n cazul unei 9ncerc"ri nereu2i'eC es'e esenial" 'ransmi'erea unui feed3acM clar 2i cons'ruc'i%. 6ces'a 're3uie s" includ" discuii cu ele%ul 9n leg"'ur" cu mo'i%ele care au dus la insucces 2i iden'ificarea unei noi ocazii pen'ru ree%aluareC precum 2i a spriBinului suplimen'ar de care ele%ul are ne%oie. Pen'ru recuperare se poa'e propune o perioad" de c"'re e%alua'or sau de c"'re ele%C dar numai 9n limi'ele orarului 2colar. Aee%aluarea 're3uie s" u'ilizeze acela2i ins'rumen'C de2i locul de desf"2urare a e%alu"rii poa'e fi modifica'. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de: dificul'a'ea 'emelor ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui' comple?i'a'ea 2i %arie'a'ea ma'erialului didac'ic u'iliza' ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a deprinderilor proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor pre%"zu'e 9n SPP-uriC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare u'iliza'e de cadrele didac'ice %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile de 9n%"are 2i nu pe cele de predare. Pen'ru a'ingerea o3iec'i%elor programei 2i dez%ol'area la ele%i a compe'enelor %iza'e de parcurgerea modululuiC recomand"m ca 9n procesul de 9n%"arepredare s" se u'ilizeze cu prec"dere me'ode 3aza'e pe aciuneC cum ar fi: efec'uarea unor lucr"ri de la3ora'or realizarea unor miniproiec'e din domeniul calific"rii
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul ;4

Com3inarea me'odelor de mai sus cu me'ode e?plora'i%e Eo3ser%area direc'"C o3ser%area independen'"FC me'ode e?pozi'i%e Ee?plicaiaC descriereaC e?emplificareaF poa'e conduce la do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor specifice calific"rii. *la3orarea 2i prezen'area unor refera'e in'erdisciplinare a c"ror documen'are se o3ine prin na%igarea pe #n'erne'C implicarea ele%ilor 9n di%erse e?erciii de documen'areC sun' al'e e?emple de ac'i%i'"i de 9n%"arepredare care po' fi u'iliza'e. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i te nologic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

;1

M2!* * V 6 INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* .

Godulul %/nstalarea sistemelor de calcul' se adreseaz" ele%ilor din + a,a a -II.aC liceu 'ehnologicC profilul te#nicC specializarea 3 5e#nician operator te#nic de calcul4% $ace par'e din cul'ura de speciali'a'eC aria curricular" Tehnologii 2i are aloca'e un num"r de #2> !e 2re%anD din care: Te2r0e H '2 2reI LaB2ra)2r )e1n2 230+ H '2 2re. Prin corelarea planului de 9n%""mHn' cu num"rul de credi'e aloca'e uni'"ii de compe'en" aferen'e a rezul'a' parcurgerea modulului pe dura'a anului 2colar as'fel : -( ore / s"p'"mHn" preg"'ire 'eore'ic" Ecu e?cepia s"p'"mHnilor cu s'agii de preg"'ire prac'ic"F -( ore / s"p'"mHn" la3ora'or 'ehnologic. Godulul com3in" eficien' compe'ene 'ehnice specializa'e pri%ind analiza circui'elor elec'ronice cu compe'ene cheie pri%ind prelucrarea da'elor numerice. +'ilizarea programei se face prin corelarea coninu'urilor 'ema'ice cu condiiile de aplica3ili'a'e a cri'eriilor de performan" aferen'e compe'enelor din SPP. Lista unitilor de competen rele ante pentru modul 2G. In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +* # +re!0) - 2*.1. Configureaz" componen'ele hard=are u'iliza'e 9n'r-un sis'em de calcul. - 2*.2. #ns'aleaz" 2i configureaz" uni'"ile fi?e. - 2*.3. #ns'aleaz" 2i configureaz" uni'"ile mo3ile. - 2*.#. #ns'aleaz" 2i configureaz" dispozi'i%e de in'rare-ie2ire 2*.,.#ns'alez" 2i configureaz" dispozi'i%e periferice. 2*.$.#ns'aleaz" 2i configureaz" dispozi'i%e media. $. Pr2+e,are !a)e 2r n*7er0+e # +re!0) 0.1.Planific" o ac'i%i'a'e 2i culege da'e numerice 9n leg"'ur" cu aceas'a. 0.2.Prelucreaz" da'e numerice. 0.3.#n'erpre'eaz" da'ele o3inu'e 2i prezin'" concluziile. II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r C27(e)en:e $;%7%Configureaz componentele #ard9are utilizate ntr< un sistem de calcul% C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Gon'eaz" 2i in'erconec'eaz" elemen'ele sis'emului de calcul conform specificaiilor 'ehnice. Configureaz" din !#-S sis'emul de calcul pen'ru a se po'ri%i cu specificaiile 'ehnice ale componen'elor fizice 6u'o'es'ul de pornire EP-STF

Un0)a)e !e +27(e)en:4 2G.In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +*

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

4<

Un0)a)e !e +27(e)en:4 2G.In,)a area ,0,)e7e 2r !e +a +*

C27(e)en:e $;%$% "nstaleaz i configureaz unitile fixe%

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Configureaz" hard=are corec' uni'"ile de harddisM 2i C7A-G/7V7A-G pen'ru a folosi 9n mod corec' in'erfaa sis'emului de calcul Configureaz" sof' con'rollerul uni'"ii pen'ru a folosi uni'a'ea cu performane ma?ime. +'ilizeaz" programe specializa'e pen'ru a %erifica parame'rii 'ehnici 2i fu ancionali ai uni'"ii. Aealizeaz" forma'area lo= le%el 2i high le%el a uni'"ilor de harddisM cu aBu'orul programelor adec%a'e Aealizeaz" par'iionarea uni'"ilor de harddisM cu aBu'orul programelor specializa'e. #den'ific" 9n mod corec' uni'"ile mo3ile. #ns'aleaz" 9n mod corec' uni'"ile mo3ile Scrie da'e pe mediile mo3ile #ns'aleaz" conform ins'ruciunilor produc"'orului dispozi'i%ele de in'rare-ie2ire Configureaz" dispozi'i%ele de in'rare-ie2ire Verific" funcionali'a'ea dispozi'i%elor de in'rare-ie2ire 7epaneaz" defec'ele ap"ru'e #ns'aleaz" conform ins'ruciunilor produc"'orului echipamen'ele periferice Configureaz" ehipamen'ele periferice Verific" funcionali'a'ea echipamen'elor periferice 7epaneaz" defec'ele ap"ru'e. >nlocuie2'e consuma3ilele. #ns'aleaz" dispozi'i%e media. Configureaz" dispozi'i%e media. $olose2'e dispozi'i%e media 7emons'reaz" a3ili'"i de colec'are a da'elor numerice EdimensiuniC dis'aneC 'empera'ur"C mas"C concen'raieC densi'a'eC 'ensiuneF 9n %ederea analizei circui'elor elec'roniceC de selec'are 2i 9nregis'rare a aceso'or da'e 9n 'a3eleC fi2e. 7emons'reaz" a3ili'"i de u'ilizare a formulelor de calcul E'ransform"ri de uni'"i de m"sur"C calcule economico-financiareC ecuaii liniare cu dou" %aria3ileC media ari'me'ic"C geome'ric"C dispersiaC a3a'erea medie p"'ra'ic"F pen'ru efec'uarea calculelor Epu'eriC radicaliC procen'eC sc"ri 2i proporiiF necesare analizei circui'elor elec'ronice. Carac'eris'icile s'a'ice ale componen'elor elec'ronice discre'e EdiodeC 'ranzis'oare 3ipolareC 'ranzis'oare cu efec' de cHmpF reprezen'area 2i ci'irea graficelor EliniareC 9n coloane 2i 3areC circulareC radarC .an''F 2i diagramelor Ecumula'i%"C Pare''oC de dispersieF. *rori EcauzeC 'ipuriC 'endineF.

$;%'%"nstaleaz i configureaz unitile mo(ile $;%6%"nstaleaz i configureaz dispoziti e de intrare) ieire $;%8%"nstaleaz i configureaz ec#ipamente periferice

$.Pr2+e,area !a)e 2r n*7er0+e.

$;%:%"nstaleaz i configureaz dispoziti e media ?%7%.lanific o acti itate i culege date numerice n legtur cu aceasta% ?%$%.relucreaz datele numerice%

?%'%"nterpreteaz rezultatele o(inute i prezint concluziile%


$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

45

III.S*3e,)00 7e)2!2 230+e6 Godulul % /nstalarea sistemelor de calcul 4 es'e un ansam3lu care poa'e fi parcurs independen' oferind ele%ilor cuno2'ine 2i a3ili'"i precise pe care 3eneficiarii le po' %erifica 9n diferi'e faze ale 9nsu2irii. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: orien'area asupra celui care 9n%a"C respec'i% asupra disponi3ili'"ilor saleC urmHnd s" le pun" mai 3ine 9n %aloareJ fiind o s'ruc'ur" elas'ic"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ ofer" deschidere ma?im" a'H' 9n plan orizon'alC cH' 2i 9n plan %er'ical. >n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii moderne ale educaiei: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri unice de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'ez" diferi'" 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens cadrul didac'ic 're3uie s" ai3" 9n %edere: 7iferenierea sarcinilor 2i 'impului aloca' prin: gradarea sarcinilor de la u2or la dificil pe fi2ele de lucruJ fi?area unor sarcini deschiseC deoarece ele%ii mai 3uni le in'erpre'eaz" 9n'r-un mod mai solici'an'J fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuie sau graficFJ 7iferenierea cuno2'inelor ele%ilor prin: a3ordarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'icFJ formarea unor grupe de ele%i cu ap'i'udini diferi'e care se po' aBu'a reciprocJ u'ilizarea %erific"rii de c"'re un coleg sau de c"'re 9ndrum"'or. 7iferenierea r"spunsului prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i s'a3ili o3iec'i%e. PlecHnd de la principiul incluziunii E2coala prime2'e orice copil 9n sis'emC asigur" orice susinere necesar" ca fiind un drep' 2i accep'" c" fiecare copil es'e diferi'FC se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i de compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ne%oieC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. >n scopul in%""rii cen'ra'e pe ele% C profesorul 're3uie s" adap'eze s'ra'egiile de predare la s'ilurile de 9n%"are ale ele%ilor Eaudi'i%C %izualC prac'icF 2i s" diferenieze sarcinile 2i 'impul aloca' rezol%"rii lor prin: .radarea sarcinilor de la simplu la comple? u'ilizand fi2e de lucru. $i?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze la ni%eluri diferi'e. $i?area de sarcini diferenia'e pen'ru indi%izi sau grupuri diferi'eC 9n funcie de a3ili'"i.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 4(

Prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuieC graficF. +'ilizarea unor me'ode ac'i%e-in'erac'i%e E9n%"are prin descoperireC 9n%"are pro3lema'iza'"C 9n%"are prin cooperareC Boc de rolC simulareF. +'ilizarea calcula'orului pen'ru o3inerea de informaii 2i u'ilizarea unor sof'uri educaionale specifice domeniului. Pen'ru e%aluarea compe'en'elor incluse 9n programa 2colar" de "nstalarea i ntreinerea sistemelor de calcul recomand" u'ilizarea unor me'ode si ins'rumen'e moderne de e%aluare: $i2e de lucru E9n clas"C acas"F. $i2e cu i'emi rezol%are de pro3lemeC i'emi de comple'areC i'emi cu alegere mul'ipl"C i'emi cu alegere dual". Giniproiec'ul prin care se e%alueaz" me'odele de lucru folosi'e de ele%C u'ilizarea eficien'" a 3i3liografieiC ma'erialelor 2i echipamen'elor din do'areC modul de organizare a ideilor 2i resurselor ma'erialeC acura'eea 'ehnic" a e?ecuiei. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor ele%ilor pe o anumi'" dura'" de 'imp. *%aluarea forma'i%"C con'inu" 2i regula'" 9n orele de 'ehnologii permi'e a'H' profesorului cH' ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziie a compe'enelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lorC s" fac" remedierile care se impun 9n %ederea regl"rii procesului de predare / 9n%"are. *%aluarea 're3uie s" fieC corela'" cu cri'eriile de performan" 2i cu 'ipul pro3elor de e%aluare care sun' preciza'e in S'andardul de Preg"'ire Profesional". Se e%alueaz" numai compe'enele din aces' modulC e%aluarea al'or compe'ene nefiind rele%an'". - compe'en" se e%alueaz" o singur" da'a. 7emons'rarea unei al'e a3ili'"i 9n afara celor din compe'enele specifica'e es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. *le%ii 're3uie e%aluai numai 9n ceea ce pri%e2'e do3Hndirea compe'enelor specifica'e. Pe parcursul modulului se realizeaz" e%aluare con'inu"C prin aplicarea ins'rumen'elor de e%aluare con'inu" pre%"zu'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" Epro3e scriseC pro3e oraleC pro3e prac'iceFC iar la sfHr2i'ul lui se realizeaz" e%aluare suma'i%"C pen'ru %erificarea a'ingerii compe'enelor. Aezul'a'ele e%alu"rii con'inue %or fi consemna'e 9n foaia ma'ricol" a ele%uluiC al"'uri de rezul'a'ele de la celelal'e discipline de cul'ur" de speciali'a'e 2i de la disciplinele de cul'ur" general". 7o3Hndirea compe'enelor pen'ru ni%elul 'rei de calificare se %a cer'ifica pe 3aza rezul'a'elor o3inu'e 9n urma aplic"rii ins'rumen'elor de e%aluare a compe'enelor. )a 9ncheierea cu succes a unei e%alu"riC es'e suficien' un feed3acM de felici'are. >n cazul unei 9ncerc"ri nereu2i'eC es'e esenial" 'ransmi'erea unui feed3acM clar 2i cons'ruc'i%. 6ces'a 're3uie s" includ" discuii cu ele%ul 9n leg"'ur" cu mo'i%ele care au dus la insucces 2i iden'ificarea unei noi ocazii pen'ru ree%aluareC precum 2i a spriBinului suplimen'ar de care ele%ul are ne%oie. Pen'ru recuperare se poa'e propune o perioad" de c"'re e%alua'or sau de c"'re ele%C dar numai 9n limi'ele orarului 2colar. Aee%aluarea 're3uie s" u'ilizeze acela2i ins'rumen'C de2i locul de desf"2uare a e%alu"rii poa'e fi modifica'. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de dificul'a'ea aces'eiaC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui'C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a deprinderilorC proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3ine de'ermina'": a'ingerea compe'enelor implic" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru a'ingerea compe'enelor dori'eC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile de 9n%"are Enu pe cele de predareFC pe ac'i%i'"ile prac'ice Emai puin pe cele 'eore'iceF 2i pe ac'i%i'"ile pri%ind do3Hndirea a3ili'"ilor sociale.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 4&

-rdinea de 'ra'are a 'emelor aferen'e coninu'urilor din curriculum r"mHne la la'i'udinea cadrelor didac'iceC cu condiia respec'"rii succesiunii logice 9n a3ordarea aces'ora. >n cadrl orelor de preg"'ire prac'ic" se %or realiza lucr"ri prin care s" se %erifice corec'i'udinea analizei unui circui' da' Edac" %alorile parame'rilor o3inui prin calculC folosind modele de semnalC sun' acelea2i 2i 9n reali'a'eF. Ni%elul de preg"'ire 'eore'ic" 'ehnologic" es'e realiza' corespunza'or dac" sun' 9ndeplini'e cri'eriile de performan" ce po' fi a'inse numai dac" 9n procesul de 9n%""mHn' sun' asigura'e condiiile de aplica3ili'a'e descrise 9n s'andard. -rdinea de 'ra'are a 'emelor aferen'e coninu'urilor din curriculum r"mHne la la'i'udinea cadrelor didac'iceC cu condiia respec'"rii succesiunii logice 9n a3ordarea aces'ora. - %arian'" posi3il" de dez%ol'are logic" a coninu'urilor se poa'e prezen'a as'fel: TEMA#. M02,* ,0,)e7e 2r !e +a +* 5. !iosul: funcieC 'ipuri cons'ruc'i%e. (. 7escrierea meniurilor C opiunilor 2i a u'iliz"rii lor

S'andard CG-S Se'up !#-S $ea'ures Se'up E6d%anced !#-S $ea'uresF Chipse' $ea'ures Se'up E6d%anced Chipse' $ea'uresF Po=er Ganagemen' Se'up PNP/PC# Configura'ion #n'egra'ed Peripherals ,ard=are Goni'or Se'up

TEMA 2. Un0)a)ea !e 1ar!!0,P /0 CD%DVD 5. -rganizarea 2i adresarea da'elor (. #n'erfee #n'erfaa 6T6/#7* #n'erfaa 6T6P# #n'erfaa SCS# A6#7 &. Programe folosi'e 9n managemen'ul uni'"ilor de harddisM 7isM Ganager Nindo=s Par'i'ion Gagic Po=erVues' $disMC forma'. 0. Programe folosi'e pen'ru scrierea C7/7V7-urilor *asL C7 crea'or Ao?io.inc Nero 3urning room 6head sof'=are *?plorer Nindo=s TEMA". Un0)4:0 72B0 e !e 7e72rare 5. Gemoriile flash pe +S! (. +ni'"ile W#P &. $loppL discurile TEMA>. Un0)4:0 !e 0n)rare% 0e/0re 5. Tas'a'ura Tipuri cons'ruc'i%e #n'erfaa 'as'a'urii Tas'e funcionale cu Nindo=s Configurarea 'as'a'urii (. Gouse
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 40

Componen'e #n'erfaa fizic" #n'erfaa logic" Configurarea opiunilor mouselui &. TracM3allC 'racMpoin'C 'ouchpad 0. Scanerul Prezen'are general" Carac'eris'ici 2i me'ode de scanare Tipuri de scanere #n'erfee. S'andardele TN6#N 2i -CA Programe de scanare. Programe de 'ip -CA. :. Creion luminosC plan2e'a grafic" 8. Goni'orul Carac'eris'ici generale Tipuri cons'ruc'i%e S'andarde Se'area moni'orului. TEMA>. E+10(a7en)e (er09er0+e 5. #mprima'a Carac'eris'ici generale Tipuri cons'ruc'i%e Configurarea impriman'ei ErezoluieC culoareC can'i'a'e de cerneal"C num"r de copiiC %i'ez"F >nlocuirea consuma3ilelor (. Plo''erul Carac'eris'ici generale Tipuri cons'ruc'i%e Configurare plo''er ErezoluieC culoareC can'i'a'e de cerneal"C num"r de copiiC %i'ez"F >nlocuirea consuma3ilelor &. Placa de reea si modem #ns'alare dri%ere Tes'area funcionali'"ii perifericului TEMA5. M* )07e!0a. 5. Placa de sune' Carac'eris'ici generale Tipuri cons'ruc'i%e Configurare (. TV 'unerul Carac'eris'ici generale Tipuri cons'ruc'i%e Configurare &. Placa de cap'ur" Carac'eris'ici generale Tipuri cons'ruc'i%e Configurare
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 4:

0. 7ispozi'i%e de cap'ur" a imaginilor Carac'eris'ici generale Tipuri cons'ruc'i%e Configurare STAAII DE PREATIRE PRACTIC M2!* * VI 6 NTREINEREA PLANIFICAT I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul En)re:0nere ( an090+a)4F face par'e din curriculum-ul + a,e0 a -II.a liceu 'ehnologicC pen'ru calific"rile de ni%el & . Coninu'urile pre%"zu'e se %or parcurge 9n s'agiile de ins'ruire prac'ic" comasa'" 2i 9n cadrul la3ora'orului 'ehnologic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de 5& !e 2re % anC din care: LaB2ra)2r )e1n2 230+ H #5 2reI In,)r*0re (ra+)0+4 H "5 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul: #$. n)re:0nere ( an090+a)4 # +re!0) - 10.1. Programeaz" ac'i%i'a'ea de 9n'reinere. - 10.2. Goni'orizeaz" lucr"rile de 9n'reinere. - 10.3.+rm"re2'e respec'area normelor de 9n'reinere a echipamen'elor 2i ins'alaiilor. II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)4:0 !e C27(e)en:e +27(e)en:e 0n!0@0!*a e #$.n)re:0nere 7?%7% .rogrameaz ( an090+a)4 acti itatea de ntreinere C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e D2+*7en)e )e1n0+e (en)r* (*nerea ?n (ra+)0+4 a ( an* *0 !e ?n)re:0nere ?n 9*n+:0e !e ,(e+090+* !27en0* *06 impor'ana ac'i%i'"ii de 9n'reinere plan de 9n'reinere s'a3ilirea succesiunii lucr"rilor de 9n'reinere Ter7ene 2r !e rea 08are a 2B0e+)0@e 2r6 dura'a de e?ecuie a lucr"rilor de 9n'reinere cunoa2'erea da'ei scoa'erii din funciune a echipamen'ului normeC norma'i%eC c"ri 'ehniceC reglemen'"ri Sar+0n0 (en)r* exe+*)area *+r4r0 2r !e ?n)re:0nere6 sarcinile specifice domeniului condiii de munc" flu?ului informaional D2+*7en)e !e ,er@0+0*6 cen'raliza'or lucr"ri de 9n'reinere documen'e de e%iden" a lucr"rilor de 9n'reinere e%iden'e ale perioadelor de funcionare a echipamen'elor incluse 9n procesul de 9n'reinere

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

48

Un0)4:0 !e +27(e)en:e

C27(e)en:e 0n!0@0!*a e

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e L*+r4r0 !e ?n)re:0nere a e e+10(a7en)e 2r /0 0n,)a a:00 2r ,(e+090+e !27en0* *06 9n'reinere curen'" 9n'reinere planifica'" Ne+e,ar* !e re,*r,e (en)r* exe+*)area *+r4r0 2r6 resurse ma'eriale S7V-uri 6GC-uri C22r!2narea exe+*)4r00 *+r4r0 2r !e ?n)re:0nere +2n92r7 ( an090+4r0 2r6 repar'izarea resurselor umane repar'izarea resurselor ma'eriale succesiunea lucr"rilor de 9n'reinere con'rolul lucr"rilor e?ecu'a'e N2r7e !e ex( 2a)are ,(e+090+e e+10(a7en)e 2r /0 0n,)a a:00 2r6 documen'e 'ehnice Eins'ruciuni de e?ploa'areC c"ri 'ehniceC documen'aie 'ehnic" de firm"F D2+*7en)a:0e )e1n0+4 (r0@0n! e@a *area *+r4r0 2r +2n92r7 ,)an!ar!e 2r !0n !27en0*6 s'andarde norma'i%e fi2e de e%aluare N2r7e !e (r2)e+:0e a 7*n+00D !e (re@en0re /0 ,)0n3ere a 0n+en!00 2r ,(e+090+e !27en0* *0 !e a+)0@0)a)e fi2e indi%iduale de pro'ecie a muncii ac'e norma'i%e

7?%$% ,onitorizeaz lucrrile de ntreinere

7?%'% +rmrete respectarea normelor de ntreinere a ec#ipamentelor i instalaiilor

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Godulul n)re:0nerea ( an090+a)4F nu es'e condiiona' de celelal'e module din curriculum. Parcurgerea coninu'urilor modulului 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice u'iliza'e are drep' scop formarea compe'enelor 'ehnice generale aferen'e calific"rilor de ni%el &. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: - modulul es'e orien'a' asupra celui care 9n%a"C urm"rind %alorificarea disponi3ili'"ilor saleJ - fiind o s'ruc'ur" fle?i3il"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ - modulul permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ - modulul ofer" ma?imum de deschidereC pe de o par'e 9n plan orizon'alC iar pe al'" par'eC 9n plan %er'icalC pes'e/lHng" al'e module parcurseJ 9n prelungirea aces'ora po' fi ad"uga'e mereu noi moduleC ceea ce se 9nscrie 9n linia impera'i%ului educaiei permanen'e. >n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri proprii de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'eze diferi'e 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 4;

*le%ii 9n%a" mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare - 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a 'u'uror copiilorC accep'Hnd fap'ul c" fiecare copil es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor. Diferenierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la u2or la dificilC u'ilizHnd 9n aces' sens fi2e de lucruJ fi?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze 9n ri'muri 2i la ni%eluri diferi'eJ fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuie sau graficFJ Diferenierea cunotinelor ele ilor, prin: a3ordarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'ic sau prin con'ac' direc'FJ u'ilizarea %erific"rii de c"'re un colegC a %erific"rii prin 9ndrum"'orJ Diferenierea rspunsului, prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i impune o3iec'i%e. *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m : -3ser%area sis'ema'ic" a compor'amen'ului ele%ilorC ac'i%i'a'e care permi'e e%aluarea capaci'"ilor 2i a'i'udinilor lor fa" de o sarcin" da'". #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune/modifica programul propriu de 9n%"are. Ge'oda e?erciiilor prac'ice )ucrul cu modele #ns'rumen'e de e%aluare u'iliza'e po' fi diferi'eC ca: $i2e de o3ser%aie 2i fi2e de lucru Ches'ionar $i2e de au'oe%aluare )ucr"ri prac'ice e?ecu'a'e su3 o3ser%aia cadrului didac'ic Giniproiec' - prin care se e%alueaz" me'odele de lucruC u'ilizarea corespunz"'oare a 3i3liografieiC a ma'erialelor 2i a ins'rumen'elorC acura'eea reprezen'"rilor 'ehniceC modul de organizare a ideilor 2i a ma'erialelor 9n'r-un proiec'. Por'ofoliu - ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor 2colare ale ele%ilor. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'eme. 6legerea 'ehnicilor de ins'ruire re%ine profesoruluiC care are sarcina de a indi%idualiza 2i de a adap'a procesul didac'ic la par'iculari'"ile ele%ilorC de a cen'ra procesul de 9n%"are pe ele%C pe ne%oile 2i disponi3ili'"ile saleC 9n scopul unei %alorific"rii op'ime ale aces'oraC indi%idualizarea 9n%""riiC l"rgirea orizon'ului 2i perspec'i%elor educaionaleC de a diferenia sarcinile 2i 'impul aloca'. >n con'e?'C lucrul 9n grupC simulareaC prac'ica 9n a'elier/la3ora'or/ la locul de munc"C discuiile de grupC %izi'ele e'c. con'ri3uie la 9n%"area eficien'"C prin dez%ol'area a3ili'"ilor de comunicareC negociereC luarea deciziilorC asumarea responsa3ili'"iiC spriBin reciprocC precum 2i a spiri'ului de echip"C compe'iional 2i crea'i%i'"ii ele%ilor. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 44

*%aluarea es'e implici'" demersului pedagogic curen'C permiHnd a'H' profesoruluiC cH' 2i ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziionare a compe'enelor 2i a cuno2'inelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lor 2i s" realizeze coreciile care se impunC 9n %ederea regl"rii procesului de predare 9n%"are. Cali'a'ea e%alu"rii c"reia 9i %or fi supu2i ele%ii pen'ru a o3ine calific"rile reprezin'" unul din're fac'orii eseniali care susin 9ncrederea pu3lic" 9n aces'e calific"ri. 7in aces' mo'i%C se impune a'H' asigurarea coereneiC carac'erului realis' 2i mo'i%an'C rigoriiC corec'i'udinii 2i eficienei procesului de e%aluareC cH' 2i deplina aliniere a sarcinilor impuse la s'andardele naionale defini'e 9n cadrul fiec"rei calific"ri. Carac'eris'icile unui sis'em de e%aluare eficien' sun': < aliditatea Ee%aluarea 're3uie s" m"soare performana 9n rapor' cu compe'enele %iza'eFJ < fidelitatea Eins'rumen'ul de e%aluare genereaz" rezul'a'e 9n concordan" unele cu al'ele 9n ocazii diferi'e de c"'re 'oi cei care e%alueaz" 2i pen'ru 'oi ele%iiFJ < aplica(ilitatea practic i renta(ilitatea Ee%aluarea 're3uie s" fie adap'a'" la resursele e?is'en'e 2i la 'impul disponi3ilFJ < credi(ilitatea Epen'ru ca e%aluarea 2i a'es'area rezul'a'" s" fie credi3ileC ele 're3uie s" se 3ucure de 9ncredere pu3lic"FJ < compati(ilitatea cu n area eficient Ee%aluarea 're3uie s" susin" 2i s" con'ri3uie la 9n%"area eficien'"FJ < flexi(ilitatea Ee%aluarea 're3uie s" facili'eze accesul 2i progresareaC f"r" a compromi'e s'andardele naionaleF. *%aluarea 're3uie s" fie un proces con'inuu 2i suma'i%C referindu-se 9n mod e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e ale aces'oraC corela'" cu 'ipul pro3elor de e%aluare specifica'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" pen'ru fiecare compe'en" 2i %izHnd e?clusi% pro3ele de e%aluare solici'a'e 9n aces'e s'andarde E nimic mai puinC nimic mai mul'F. 7emons'rarea al'or a3ili'"iC 9n afara celor din compe'enele specifica'eC es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. 6u'orii re+27an!4 parcurgerea coninu'urilor 9n urm"'oarea ordine: #.D2+*7en)e )e1n0+e (en)r* (*nerea ?n (ra+)0+4 a ( an* *0 !e ?n)re:0nere ?n 9*n+:0e !e ,(e+090+* !27en0* *06 impor'ana ac'i%i'"ii de 9n'reinere plan de 9n'reinere s'a3ilirea succesiunii lucr"rilor de 9n'reinere /ot: studiaz planul de ntreinere, selecteaz documentele necesare, citete, completeaz, interpreteaz, e alueaz acti itatea% 2.Ter7ene 2r !e rea 08are a 2B0e+)0@e 2r6 dura'a de e?ecuie a lucr"rilor de 9n'reinere cunoa2'erea da'ei scoa'erii din funciune a echipamen'ului normeC norma'i%eC c"ri 'ehniceC reglemen'"ri /ot: identific termenele de execuie, consemneaz datele calendaristice conform documentaiei te#nice, face aprecieri pri ind respectarea termenelor ".Sar+0n0 (en)r* exe+*)area *+r4r0 2r !e ?n)re:0nere6 sarcinile specifice domeniului condiii de munc" flu?ului informaional /ot: identific sarcini, precizeaz condiiile optime a forei de munc, optimizare, acuratee i disponi(ilitate, flexi(ilitate n transmiterea informaiilor >.D2+*7en)e !e ,er@0+0*6 cen'raliza'or lucr"ri de 9n'reinere documen'e de e%iden" a lucr"rilor de 9n'reinere e%iden'e ale perioadelor de funcionare a echipamen'elor incluse 9n procesul de 9n'reinere
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 41

1ot: citete2 completea!2 interpretea! datele cuprinse "n documentele de lucru 5.L*+r4r0 !e ?n)re:0nere a e e+10(a7en)e 2r /0 0n,)a a:00 2r ,(e+090+e !27en0* *06 9n'reinere curen'" 9n'reinere planifica'" /ot: precizri pri ind coordonarea lucrrilor de ntreinere conform normati elor '.Ne+e,ar* !e re,*r,e (en)r* exe+*)area *+r4r0 2r6 resurse ma'eriale S7V-uri 6GC-uri /ot: centralizeaz necesarul de resurse n ederea apro izionrii $.C22r!2narea exe+*)4r00 *+r4r0 2r !e ?n)re:0nere +2n92r7 ( an090+4r0 2r6 repar'izarea resurselor umane repar'izarea resurselor ma'eriale succesiunea lucr"rilor de 9n'reinere con'rolul lucr"rilor e?ecu'a'e /ot: studiaz fia postului, identific calitile personale impus de acti itatea care tre(uie ndeplinit, face aprecieri pri ind calitatea lucrrilor repartizate ;.N2r7e !e ex( 2a)are ,(e+090+e e+10(a7en)e 2r /0 0n,)a a:00 2r6 documen'e 'ehnice Eins'ruciuni de e?ploa'areC c"ri 'ehniceC documen'aie 'ehnic" de firm"F /ot: studiaz, primete i ofer indicaii, select0nd informaiile necesare domeniului de acti itate G.D2+*7en)a:0e )e1n0+4 (r0@0n! e@a *area *+r4r0 2r +2n92r7 ,)an!ar!e 2r !0n !27en0*6 s'andarde norma'i%e fi2e de e%aluare /ot: erific i compar lucrrile executate asigur0nd feed(ac@<ul acti itii #&.N2r7e !e (r2)e+:0e a 7*n+00D !e (re@en0re /0 ,)0n3ere a 0n+en!00 2r ,(e+090+e !27en0* *0 !e a+)0@0)a)e fi2e indi%iduale de pro'ecie a muncii ac'e norma'i%e 1ot: citete2 completea! documentele specifice

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

1<

M2!* * VII 6 DETECTAREA DEFECTELOR I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul EDe)e+)area !e9e+)e 2rF face par'e din curriculum-ul + a,e0 a -II.a liceu 'ehnologicC pen'ru calific"rile de ni%el &. Coninu'urile pre%"zu'e se %or parcurge 9n s'agiile de ins'ruire prac'ic" comasa'" 2i 9n cadrul la3ora'orului 'ehnologic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de 5& !e 2re % anC din care: LaB2ra)2r )e1n2 230+ H #5 2reI In,)r*0re (ra+)0+4 H "5 2reI Lista unitilor de competene rele ante pentru modul: 2". De)e+)area !e9e+)e 2r # +re!0) - 23.1. Selec'eaz" me'ode de con'rol al semifa3rica'elorC pieselorC sis'emelor 'ehnice. - 23.2. 7epis'eaz" defec'ele semifa3rica'elorC pieselorC sis'emelor 'ehnice. - 23.3.*fec'ueaz" con'rolul semifa3rica'elorC pieselorC sis'emelor 'ehnice. II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)4:0 !e +27(e)en:e 2". De)e+)area !e9e+)e 2r C27(e)en:e 0n!0@0!*a e $'%7% 1electeaz metode de control al semifa(ricatelor, pieselor, sistemelor te#nice C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Ge'ode de con'rol: - %izual Epen'ru defec'e macroscopiceF - cu ins'rumen'e 2i apara'ur" o3i2nui'" Epen'ru de'erminarea uzurilorC duri'"iiC fisurilor microscopiceC r"sucirilorF - cu ins'rumen'e 2i dispozi'i%e speciale Epen'ru de'erminarea uzurii roilor dina'eC rulmenilorC al elas'ici'"ii arcurilorC segmenilorF - defec'oscopic nedis'ruc'i% E cu lichide pene'ran'eC cu radiaii .ammaC ul'rasonicC magne'ic C cu apara'e de m"sur" elec'riceF GiBloace 2i apara'e de m"sur" 2i con'rol: - rule'aC 2u3lerC compara'orC microme'ruC C cali3reClupaC microscop me'alograficC lichide pene'ran'eC pul3eri magne'iceCsurse de radiaiiC
15

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

$'%(% Depisteaz defectele semifa(ricatelor, pieselor, sistemelor te#nice

con'oare pen'ru radiaiiC megohme'ruC 'ermome're pirome'reC manome're 7efec'e: - defec'e macroscopice: a3a'eri dimensionale 2i de form"C de suprafa" - defec'e microscopice: de s'ruc'ur" in'ern"C incluziuni me'alice 2i neme'aliceC poriC fisuriC segregaii - defec'e de funcionare Cauze: - a3a'eri de la 'ehnologiile de ela3orare a ma'erialelor - a3a'eri de la 'ehnologiile de fa3ricaie - e?ploa'are necorespunz"'oare a sis'emelor 'ehnice Ge'ode de con'rol: - nedis'ruc'i% E%izualC audi'i%C microscopicC cu lichide pene'ran'eC cu radiaii .ammaC ul'rasonicC magne'icC cu apara'e de m"sur" elec'riceF Norme de s"n"'a'e 2i securi'a'e a muncii: u'ilizarea echipamen'ului de pro'ecie adec%a' me'odei de lucruC %erificarea in'egri'"ii 2i funcion"rii miBloacelor 2i apara'elor u'iliza'eC respec'area normelor de lucru *%aluarea con'rolului: compararea cu normele 2i s'andardele 9n %igoareC cu fi2ele 'ehnologice Aezul'a'ele con'rolului: semifa3rica'C piesaC sis'em 'ehnic corespunz"'or cali'a'i% / remedia3il / re3u'

$'%'% Efectueaz controlul semifa(ricatelor, pieselor, sistemelor te#nice

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Godulul De)e+)area !e9e+)e 2rFnu es'e condiiona' sau dependen' de celelal'e module din curriculum. Parcurgerea coninu'urilor modulului 2i adec%area s'ra'egiilor didac'ice u'iliza'e are drep' scop formarea compe'enelor 'ehnice generale aferen'e calific"rilor de ni%el &.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 1(

63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: - modulul es'e orien'a' asupra celui care 9n%a"C urm"rind %alorificarea disponi3ili'"ilor saleJ - fiind o s'ruc'ur" fle?i3il"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ - modulul permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ - modulul ofer" ma?imum de deschidereC pe de o par'e 9n plan orizon'alC iar pe al'" par'eC 9n plan %er'icalC pes'e / lHng" al'e module parcurseJ 9n prelungirea aces'ora po' fi ad"uga'e mereu noi moduleC ceea ce se 9nscrie 9n linia impera'i%ului educaiei permanen'e. >n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri proprii de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'eze diferi'e 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare - 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens cadrul didac'ic 're3uie s" ai3" 9n %edere urm"'oarele aspec'e 2i modali'"i de lucru: Diferenierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la u2or la dificilC u'ilizHnd 9n aces' sens fi2e de lucruJ fi?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze 9n ri'muri 2i la ni%eluri diferi'eJ fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuie sau graficFJ Diferenierea cunotinelor ele ilor, prin: a3ordarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'ic sau prin con'ac' direc'FJ u'ilizarea %erific"rii de c"'re un colegC a %erific"rii prin 9ndrum"'orJ Diferenierea rspunsului, prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i impune o3iec'i%e. PlecHnd de la principiul in'egr"riiC care asigur" accesul 9n 2coal" a 'u'uror copiilorC accep'Hnd fap'ul c" fiecare copil es'e diferi'C se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor. Pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC me'odele se %or adap'a la specificul condiiilor de 9n%"are 2i compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ri'm len' de 9n%"areC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. *%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m : -3ser%area sis'ema'ic" a compor'amen'ului ele%ilorC ac'i%i'a'e care permi'e e%aluarea capaci'"ilor 2i a'i'udinilor lor fa" de o sarcin" da'". #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are. Ge'oda e?erciiilor prac'ice )ucrul cu modele #ns'rumen'e de e%aluare u'iliza'e po' fi diferi'eC ca: $i2e de o3ser%aie 2i fi2e de lucru Ches'ionar $i2e de au'oe%aluare
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 1&

)ucr"ri prac'ice e?ecu'a'e su3 o3ser%aia cadrului didac'ic Giniproiec' - prin care se e%alueaz" me'odele de lucruC u'ilizarea corespunz"'oare a 3i3liografieiC a ma'erialelor 2i a ins'rumen'elorC acura'eea reprezen'"rilor 'ehniceC modul de organizare a ideilor 2i a ma'erialelor 9n'r-un proiec'. Por'ofoliu- ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor 2colare ale ele%ilor. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de: dificul'a'ea 'emelor ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui' comple?i'a'ea 2i %arie'a'ea ma'erialului didac'ic u'iliza' ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a a3ili'"ilor prac'ice proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor pre%"zu'e 9n SPP-uriC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare u'iliza'e de cadrele didac'ice %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu accen' preponderen' pe ac'i%i'"ile de 9n%"are cu carac'er prac'icC aplica'i%. Pen'ru a'ingerea o3iec'i%elor programei 2i dez%ol'area la ele%i a compe'enelor %iza'e de parcurgerea modululuiC recomand"m ca 9n procesul de 9n%"are - predare s" se u'ilizeze cu prec"dere me'ode 3aza'e pe aciuneC cum ar fi: - efec'uarea unor lucr"ri prac'ice 2i de la3ora'or - realizarea unor miniproiec'e din domeniul calific"rii Com3inarea me'odelor de mai sus cu me'ode e?plora'i%e Eo3ser%area direc'"C o3ser%area independen'" FC me'ode e?pozi'i%e E e?plicaiaC descriereaC e?emplificarea F poa'e conduce la do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor specifice calific"rii. Se consider" c" nivelul de pregtire teoretic i practic este reali!at corespun!tor dac sunt "ndeplinite toate criteriile de performan.

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

10

M2!* * VIII 6 INSTALARE HARDNARE I MENTENAN I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Coninu'urile incluse 9n s'ruc'ura modulului CCINSTALARE HARDNARE I MENTENANDD se s'udiaz" pe parcursul + a,e0 a -IIHa liceu 'ehnologic. Godulul face par'e din Cul'ura de speciali'a'e Earia curricular" ITehnologiiIF 2i are aloca'e un num"r de 5& !e 2re % anC din care: LaB2ra)2r )e1n2 230+ H "& 2reI In,)r*0re (ra+)0+4 H 2& 2re. Lista unitilor de competene rele ante pentru modul "&. INSTALARE HARDNARE I MENTENAN # +re!0) - 3+.1. 6sam3leaz" componen'ele hard=are u'iliza'e 9n'r-un compu'er. - 3+.2. 6sigur" men'enana componen'elor hard=are. - 3+.3. +'ilizeaz" me'ode specifice de pro'eBare a programelor 2i da'elor. 3+.#. 6melioreaz" performanele sis'emelor de calcul prin upgrade 2i upda'e. II.TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)a)e !e +27(e)en:4 "&.In,)a are 1ar!Care /0 7en)enan:4 C27(e)en:e '=%7%Asam(leaz componentele #ard9are utilizate ntr< un computer% '=%$%Asigur mentenana componentelor #ard9are% '=%'%+tilizeaz metode specifice de protejare a programelor i datelor% '=%6%Amelioreaz performanele sistemelor de calcul prin upgrade i update% III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e6 Godulul EIn,)a are 1ar!Care /0 7en)enan:4F nu es'e condiiona' sau dependen' de celelal'e module din curriculum-ul de ni%el &. Godulul are un num"r de :< ore 2i es'e parcurs 9n s'agii de ins'ruire prac'ic" comasa'"J as'fel &< ore %or fi aloca'e la3ora'orului 'ehnologicC iar (< de ore %or fi de ins'ruire prac'ic".
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 1:

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e S7V-uri folosi'e pen'ru mon'area/ demon'area/ 9n'reinerea unui calcula'or. *lemen'ele componen'e ale unui calcula'or. Gasuri de pro'ecie ce 're3uie lua'e pen'ru 3una funcionare a sis'emului de calcul. -peraiuni de cur"ire a p"rilor mecanice ale sis'emului de calcul. -peraiuni de cur"ire a dispozi'i%elor de ci'ire a da'elor din'r-un calcula'or. -peraiuni de men'enan" a perifericelor. Pro'eBarea da'elor prin realizarea copiilor de siguran" Pro'eBarea da'elor prin scanare an'i%irus Pro'eBarea da'elor prin a'ri3uirea de drep'uri de acces +pgrade-ul componen'elor fizice +pda'e-ul !#-S-+)+#C al sis'emului de operare

*%aluarea con'inu" a ele%ilor %a fi realiza'" de c"'re cadrele didac'ice pe 3aza unor pro3e care se refer" e?plici' la cri'eriile de performan" 2i la condiiile de aplica3ili'a'e din SPP - uriC iar ca me'ode de e%aluare recomand"m : -3ser%area sis'ema'ic" a compor'amen'ului ele%ilorC ac'i%i'a'e care permi'e e%aluarea capaci'"ilor 2i a'i'udinilor lor fa" de o sarcin" da'". #n%es'igaia. 6u'oe%aluareaC prin care ele%ul compar" ni%elul la care a aBuns cu o3iec'i%ele 2i s'andardele educaionale 2i 92i poa'e impune / modifica programul propriu de 9n%"are. Ge'oda e?erciiilor prac'ice )ucrul cu modele #ns'rumen'e de e%aluare u'iliza'e po' fi diferi'eC ca: $i2e de o3ser%aie 2i fi2e de lucru Ches'ionar $i2e de au'oe%aluare )ucr"ri prac'ice e?ecu'a'e su3 o3ser%aia cadrului didac'ic Giniproiec' - prin care se e%alueaz" me'odele de lucruC u'ilizarea corespunz"'oare a 3i3liografieiC a ma'erialelor 2i a ins'rumen'elorC acura'eea reprezen'"rilor 'ehniceC modul de organizare a ideilor 2i a ma'erialelor 9n'r-un proiec'. Por'ofoliu - ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor 2colare ale ele%ilor. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de: dificul'a'ea 'emelor ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui' comple?i'a'ea 2i %arie'a'ea ma'erialului didac'ic u'iliza' ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a a3ili'"ilor prac'ice proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3iuni%oc"C compe'enele de'ermin" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor pre%"zu'e 9n SPP-uriC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare u'iliza'e de cadrele didac'ice %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu accen' preponderen' pe ac'i%i'"ile de 9n%"are cu carac'er prac'icC aplica'i%. Pen'ru a'ingerea o3iec'i%elor programei 2i dez%ol'area la ele%i a compe'enelor %iza'e de parcurgerea modululuiC recomand"m ca 9n procesul de 9n%"are predare s" se u'ilizeze cu prec"dere me'ode 3aza'e pe aciuneC cum ar fi: efec'uarea unor lucr"ri prac'ice 2i de la3ora'or realizarea unor miniproiec'e din domeniul calific"rii Com3inarea me'odelor de mai sus cu me'ode e?plora'i%e Eo3ser%area direc'"C o3ser%area independen'"FC me'ode e?pozi'i%e Ee?plicaiaC descriereaC e?emplificareaF poa'e conduce la do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor specifice calific"rii. Te7a #. +)0 08area )r*,e0 !e ,+* e /0 a !2+*7en)a:0e0 !e 90r74 ?n (r2+e,* !e 0n,)a are. Te7a 2. N2r7e !e (r2)e+:0a 7*n+00 /0 !e ,e+*r0)a)e. Te7a". E e7en)e e +27(2nen)e a e *n*0 +a +* a)2r - moni'or - periferice E'as'a'uraC mouseC impriman'eC scannereF
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 18

uni'a'ea cen'ral" EcarcasaC sursa de alimen'areC uni'a'ea de dische'"C uni'"i de hard discC uni'"i de C7/7V7C placa de 3az"C procesorC %en'ila'orC memoriaC placa %ideoC echipamen'e si pl"ci opionaleF Te7a >. Men)enan:4 a *n0)4:00 +en)ra e - operaiuni de cur"ire periodic" de praf a componen'elor calcula'orului - operaiuni de cur"ire periodic" a uni'"ilor op'ice 2i magne'ice operaiuni de cur"ire a uni'"ii de floppL disc

operaiuni de cur"ire a uni'"ii de C7/ 7V7

Te7a 5. Men)enan:a !0,(280)0@e 2r (er09er0+e - -peraiuni de men'enan" a impriman'elor - -peraiuni de men'enan" a 'as'a'urii 2i mouselui - -peraiuni de men'enan" a scannerului Te7a '. U(3ra!e - Aealizarea operaiunii de rescriere a !#-S-ului unui sis'em de calcul Sal%area %echiului !#-S Aeprogramarea !#-S-ului cu aBu'orul unor programe specializa'e

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

1;

CURRICULUM N DEZVOLTARE LOCAL M2!* * I- 6 COMUNICAII DE DATE I REELE DE CALCULATOARE


I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul DDC27*n0+a:00 !e !a)e /0 re:e e !e +a +* a)2areF se s'udiaz" 9n + a,a a -II.a 0+e* )e1n2 230+C 9n %ederea asigur"rii preg"'irii de speciali'a'e 9n calificarea CC Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul. . Godulul face par'e din CCCurriculum 9n dez%ol'are local" Earia curricular" TehnologiiF 2i are aloca'e un num"r de $' 2re%anD din care: - "# 2re . )e2r0e - >5 2re . aB2ra)2r )e1n2 230+ Godulul com3in" eficien' compe'ene 'ehnice specializa'e pri%ind proiec'area circui'elor elec'ronice cu a3ili'"i cheie de comunicare. +'ilizarea programei se face prin corelarea coninu'urilor 'ema'ice cu condiiile de aplica3ili'a'e a cri'eriilor de performan" aferen'e compe'enelor din SPP. Lista unitilor de competene rele ante pentru modul 2$.C27*n0+a:00 !e !a)e /0 re:e e !e +a +* a)2are - 20.1. *?plic" principiile procedeelor de a 'ransmi'e da'e. - 20.2. 7escrie procedeele de 'ransmisii de da'e u'iliza'e 9n reelele digi'ale. - 20.3. 7escrie 'opologiile 2i operaiile cu )6N. 20.#.Selec'eaz" componen'e fizice u'iliza'e 9n reele de da'e. 5. C27*n0+are ,.1.Susine prezen'"ri pe 'eme profesionale. ,.3.*la3oreaz" documen'e pe 'eme profesionale. II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)a)e !e +27(e)en:e 2$.C27*n0+a:00 !e !a)e /0 re:e e !e +a +* a)2are # +re!0)

&D5 +re!0)e

C27(e)en:e $?%7%Explic principiile procedeelor de a transmite date% $?%$%Descrie procedeele de transmisii de date utilizate n reelele digitale% $?%'%Descrie topologiile i operaiile cu LA/%

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e 7escrierea 'ransmisiilor 2i in'erfeelor asincrone. 7escrierea 'ransmisiilor 2i in'erfeelor sincrone. Principiile modul"rii 7escrierea general" a reelelor de da'e. 7escrierea sis'emelor de comu'aie Aeeaua cu comu'aie de pache'e Aeeaua #S7N

Godele 2i s'andarde Topologia reelelor de calcula'oare

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

14

Un0)a)e !e +27(e)en:e

C27(e)en:e $?%6%1electeaz componente fizice utilizate n reele de date%

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Conec'ori u'ilizai 9n reelele de caclula'oare Ca3luri u'iliza'e 9n reelele de calcula'oare *chipamen'e u'iliza'e 9n reelele de calcula'oare 7emons'rarea a3li'"ilor de realizare a unei p rezen'"ri 9n si'uaii de comunicare pu3lic" referi'oarea la proiec'area unui circui' elec'ronicC folosind: Surse de informare: - 3aze de da'e - manuale - ar'icole - re%is'e de speciali'a'e - al'e persoane. -rganizarea prezen'"rii: - succesiunea logic" - locul prezen'"rii - adec%area la audien" - forma prezen'"rii - realizarea elec'ronic" Eaplicaii de 'ip Kpo=er poin' sau al'eleF. Tehnici de cap'are a a'eniei: - supor' non-%er3al EimagineC grafic"F - e?emplific"ri - ges'ic" - mimic" asocia'" - pronunie - in'onaie. Surse de informaie: - manuale - li'era'ur" de speciali'a'e - ar'icole - rapoar'e - 3aze de da'e in'erne 2i e?'erne *?'ragerea 2i sin'e'izarea informaiei. Si'uaii de comunicare.

8%7%1usine prezentri pe teme profesionale% 5. C27*n0+are

8%'% Ela(oreaz documente pe teme profesionale%

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e Godulul 3 Comunicaii de date i reele de calculatoare ' es'e un ansam3lu care poa'e fi parcurs independen' oferind ele%ilor cuno2'ine 2i a3ili'"i precise pe care 3eneficiarii le po' %erifica 9n diferi'e faze ale 9nsu2irii. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: orien'area asupra celui care 9n%a"C respec'i% asupra disponi3ili'"ilor saleC urmHnd s" le pun" mai 3ine 9n %aloareJ fiind o s'ruc'ur" elas'ic"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ ofer" deschidere ma?im" a'H' 9n plan orizon'alC cH' 2i 9n plan %er'ical.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 11

>n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii moderne ale educaiei: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri unice de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'ez" diferi'" 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens cadrul didac'ic 're3uie s" ai3" 9n %edere: 7iferenierea sarcinilor 2i 'impului aloca' prin: gradarea sarcinilor de la u2or la dificil pe fi2ele de lucruJ fi?area unor sarcini deschiseC deoarece ele%ii mai 3uni le in'erpre'eaz" 9n'r-un mod mai solici'an'J fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuie sau graficFJ 7iferenierea cuno2'inelor ele%ilor prin: a3ordarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'icFJ formarea unor grupe de ele%i cu ap'i'udini diferi'e care se po' aBu'a reciprocJ u'ilizarea %erific"rii de c"'re un coleg sau de c"'re 9ndrum"'or. 7iferenierea r"spunsului prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i s'a3ili o3iec'i%e. PlecHnd de la principiul incluziunii E2coala prime2'e orice copil 9n sis'emC asigur" orice susinere necesar" ca fiind un drep' 2i accep'" c" fiecare copil es'e diferi'FC se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i de compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ne%oieC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF. >n scopul 9n%""rii cen'ra'e pe ele% C profesorul 're3uie s" adap'eze s'ra'egiile de predare la s'ilurile de 9n%"are ale ele%ilor Eaudi'i%C %izualC prac'icF 2i s" diferenieze sarcinile 2i 'impul aloca' rezol%"rii lor prin: .radarea sarcinilor de la simplu la comple? u'ilizHnd fi2e de lucru. $i?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze la ni%eluri diferi'e. $i?area de sarcini diferenia'e pen'ru indi%izi sau grupuri diferi'eC 9n funcie de a3ili'"i. Prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuieC graficF. +'ilizarea unor me'ode ac'i%e-in'erac'i%e E9n%"are prin descoperireC 9n%"are pro3lema'iza'"C 9n%"are prin cooperareC Boc de rolC simulareF. +'ilizarea calcula'orului pen'ru o3inerea de informaii 2i u'ilizarea unor sof'uri educaionale specifice domeniului. Pen'ru e%aluarea compe'en'elor incluse 9n programa 2colar" de Comunicaii de date i reele de calculatoare se recomand" u'ilizarea unor me'ode si ins'rumen'e moderne de e%aluare: $i2e de lucru E9n clas"C acas"F. $i2e cu i'emi rezol%are de pro3lemeC i'emi de comple'areC i'emi cu alegere mul'ipl"C i'emi cu alegere dual". Giniproiec'ul prin care se e%alueaz" me'odele de lucru folosi'e de ele%C u'ilizarea eficien'" a 3i3liografieiC ma'erialelor 2i echipamen'elor din do'areC modul de organizare a ideilor 2i resurselor ma'erialeC acura'eea 'ehnic" a e?ecuiei.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5<<

Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor ele%ilor pe o anumi'" dura'" de 'imp. *%aluarea forma'i%"C con'inu" 2i regula'" 9n orele de 'ehnologii permi'e a'H' profesorului cH' ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziie a compe'enelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lorC s" fac" remedierile care se impun 9n %ederea regl"rii procesului de predare / 9n%"are. *%aluarea 're3uie s" fieC corela'" cu cri'eriile de performan" 2i cu 'ipul pro3elor de e%aluare care sun' preciza'e in S'andardul de Preg"'ire Profesional". Se e%alueaz" numai compe'enele din aces' modulC e%aluarea al'or compe'ene nefiind rele%an'". - compe'en" se e%alueaz" o singur" da'a. 7emons'rarea unei al'e a3ili'"i 9n afara celor din compe'enele specifica'e es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. *le%ii 're3uie e%aluai numai 9n ceea ce pri%e2'e do3Hndirea compe'enelor specifica'e. Pe parcursul modulului se realizeaz" e%aluare con'inu"C prin aplicarea ins'rumen'elor de e%aluare con'inu" pre%"zu'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" Epro3e scriseC pro3e oraleC pro3e prac'iceFC iar la sfHr2i'ul lui se realizeaz" e%aluare suma'i%"C pen'ru %erificarea a'ingerii compe'enelor. Aezul'a'ele e%alu"rii con'inue %or fi consemna'e 9n foaia ma'ricol" a ele%uluiC al"'uri de rezul'a'ele de la celelal'e discipline de cul'ur" de speciali'a'e 2i de la disciplinele de cul'ur" general". 7o3Hndirea compe'enelor pen'ru ni%elul 'rei de calificare se %a cer'ifica pe 3aza rezul'a'elor o3inu'e 9n urma aplic"rii ins'rumen'elor de e%aluare a compe'enelor. )a 9ncheierea cu succes a unei e%alu"riC es'e suficien' un feed3acM de felici'are. >n cazul unei 9ncerc"ri nereu2i'eC es'e esenial" 'ransmi'erea unui feed3acM clar 2i cons'ruc'i%. 6ces'a 're3uie s" includ" discuii cu ele%ul 9n leg"'ur" cu mo'i%ele care au dus la insucces 2i iden'ificarea unei noi ocazii pen'ru ree%aluareC precum 2i a spriBinului suplimen'ar de care ele%ul are ne%oie. Pen'ru recuperare se poa'e propune o perioad" de c"'re e%alua'or sau de c"'re ele%C dar numai 9n limi'ele orarului 2colar. Aee%aluarea 're3uie s" u'ilizeze acela2i ins'rumen'C de2i locul de desf"2uare a e%alu"rii poa'e fi modifica'. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de dificul'a'ea aces'eiaC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui'C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a deprinderilorC proprii grupului ins'rui'. >n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3ine de'ermina'": a'ingerea compe'enelor implic" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru a'ingerea compe'enelor dori'eC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile de 9n%"are Enu pe cele de predareFC pe ac'i%i'"ile prac'ice Emai puin pe cele 'eore'iceF 2i pe ac'i%i'"ile pri%ind do3Hndirea a3ili'"ilor sociale. Ni%elul de preg"'ire 'eore'ic" 'ehnologic" es'e realiza' corespunza'or dac" sun' 9ndeplini'e cri'eriile de performan" ce po' fi a'inse numai dac" 9n procesul de 9n%""m9n' sun' asigura'e condiiile de aplica3ili'a'e descrise 9n s'andard. -rdinea de 'ra'are a 'emelor aferen'e coninu'urilor din curriculum r"mHne la la'i'udinea cadrelor didac'iceC cu condiia respec'"rii succesiunii logice 9n a3ordarea aces'ora. - %arian'" posi3il" de dez%ol'are logic" a coninu'urilor se poa'e prezen'a as'fel: Te7a #6 Re:e e !e )ran,70,0e !e !a)e. Aenera 0)4:0 descrierea sis'emelor de comunicaii de da'e coduri de comunicaie comunicaii de da'e 9n 'ehnica de calcul e%oluia sis'emelor de comunicaii de da'e Te7a 26 Tran,70,00 !e !a)e Comunicaii cu modulaie liniar" G6
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5<5

- Godulaia G6 clasic - Godulaia G6 cu 3and" la'eral" unic" - Godulaia 9n cuadra'ur" Comunicaii cu modulaie e?ponenial" - Godulaia G$ - Godulaia GP Te7a "6 Tran,70,00 a,0n+r2ne !e !a)e #n'erfaa AS(&( - 7escrierea in'erfeei AS(&( - Cone?iuni cu AS(&( Godemuri - Godemul asincron - Godemul asincron full duple? 2i half duple? Con'rolul flu?ului Aecomandarea V0(. Te7a >6 Tran,70,00 ,0n+r2ne !e !a)e Semnalizare 2i s'andarde sincrone Godemuri s'andard - Godemuri de 18<< 3ps #T+-T V.&0 Transmisii digi'ale Te7a 56 S0,)e7e !e +27*)a:0e 5. Comu'aia de circui'e. 6plicaii (. Comu'aia de pache'e. 6plicaii Te7a >6 ISDN 5. 6rhi'ec'ura #S7N (. S'andarde de implemen'are #S7N &. 6plicaii Te7a 5. Re:e e 2+a e !e )ran,70,00 !e !a)e )6N. 7escriere. Carac'eris'ici. Godelul #S-/-S# Godelul TCP/#P S'andardele reelelor )6N - #**4<(.( - #**4<(.& - #**4<(.0 - #**4<(.: Te7a '. S)r*+)*ra 1ar!Care a re:e e0 !e +a +* a)2are Conec'ori. Ca3luri u'iliza'e 9n realizarea )6N *chipamen'e de 'ransmisie a da'elor - ,u3-ul - S=i'ch-ul - Aou'er-ul - !ridge-ul Te7a $. Ser@ere !e re:ea DNS DHCP Ma0 I7(r07are
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5<(

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

5<&

M2!* * - 6 SISTEME DE OPERARE N REEA


I. L2+* 72!* * *0 ?n +a!r* ( an* *0 !e ?n@4:47<n). L0,)a +27(e)en:e 2r ,(e+090+e *n0)4:00 !e +27(e)en:4 !0n 72!* Godulul DDS0,)e7e !e 2(erare ?n re:eaF se s'udiaz" 9n + a,a a -II.aD 0+e* )e1n2 230+C 9n %ederea asigur"rii preg"'irii de speciali'a'e 9n calificarea CC Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul. . Godulul face par'e din CCCurriculum 9n dez%ol'are local" Earia curricular" TehnologiiF 2i are aloca'e un num"r de >; 2re%anD din care: - "# 2re . )e2r0e - #$ 2re . aB2ra)2r )e1n2 230+ Godulul com3in" eficien' compe'ene 'ehnice specializa'e pri%ind proiec'area circui'elor elec'ronice cu a3ili'"i cheie de comunicare. +'ilizarea programei se face prin corelarea coninu'urilor 'ema'ice cu condiiile de aplica3ili'a'e a cri'eriilor de performan" aferen'e compe'enelor din SPP. Lista unitilor de competene rele ante pentru modul 2;.S0,)e7e !e 2(erare ?n re:ea - 2).1. 6nalizeaz" si'emele de operare de reea EN-SF. - 2).2. Aealizeaz" reele de calcula'oare. - 2).3. +'ilizeaz" N-S. 2).#.6dminis'reaz" N-S. II. TaBe * !e +2re are a +27(e)en:e 2r /0 +2n:0n*)*r0 2r Un0)a)e !e +27(e)en:4 # +re!0)

C27(e)en:e $A%7%Analizeaz sistemele de operare de reea B/*1C

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e +'ilizarea liniei de comand" 9n lucrul cu sis'emele de operare de reea +'ilizarea in'erfeei grafice 9n lucrul cu sis'emele de operare de reea Cunoa2'erea a%an'aBelor 2i deza%an'aBelor diferi'elor N-S Cunoa2'e a%an'aBele reelelor de calcula'oare Cunoa2'e responsa3ili'"ile adminis'ra'orului de reea Cunoa2'e arhi'ec'ura reelelor de calcula'oare Aealizeaz" in'erconec'area 2i configurarea elemen'elor componen'e ale reelelor +'ilizeaz" pro'ocoalele de reea +'ilizeaz" ser%iciile de reea Configureaz" 3ro=serul #ns'aleaz" N#N(<<& ser%er #ns'aleaz" )#N+P Configureaz" N-S

2;.S0,)e7e !e 2(erare ?n re:ea.

$A%$%2ealizeaz reele de calculatoare

$A%'%+tilizeaz /*1

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

5<0

Un0)a)e !e +27(e)en:4

C27(e)en:e $A%6%Administreaz /*1

C2n:0n*)*r0 )e7a)0+e Aealizeaz" managemen'ul discurilor +'ilizeaz" comenzi de 3az" ale N-S #ns'aleaz" aplicaii Securizeaz" N-S.

III. S*3e,)00 7e)2!2 230+e6 Godulul 3 1isteme de operare n reea 4 es'e un ansam3lu care poa'e fi parcurs independen' oferind ele%ilor cuno2'ine 2i a3ili'"i precise pe care 3eneficiarii le po' %erifica 9n diferi'e faze ale 9nsu2irii. 63ordarea modular" %a oferi urm"'oarele a%an'aBe: orien'area asupra celui care 9n%a"C respec'i% asupra disponi3ili'"ilor saleC urmHnd s" le pun" mai 3ine 9n %aloareJ fiind o s'ruc'ur" elas'ic"C modulul poa'e 9ncorporaC 9n orice momen' al procesului educa'i%C noi miBloace sau resurse didac'iceJ permi'e indi%idualizarea 9n%""rii 2i ar'icularea educaiei formale 2i informaleJ ofer" deschidere ma?im" a'H' 9n plan orizon'alC cH' 2i 9n plan %er'ical. >n ela3orarea s'ra'egiei didac'iceC profesorul %a 're3ui s" in" seama de urm"'oarele principii moderne ale educaiei: *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd consider" c" 9n%"area r"spunde ne%oilor lor. *le%ii 9n%a" cHnd fac ce%a 2i cHnd sun' implicai ac'i% 9n procesul de 9n%"are. *le%ii au s'iluri unice de 9n%"are. *i 9n%a" 9n moduri diferi'eC cu %i'ez" diferi'" 2i din e?periene diferi'e. Par'icipanii con'ri3uie cu cuno2'ine semnifica'i%e 2i impor'an'e la procesul de 9n%"are. *le%ii 9n%a" cel mai 3ine a'unci cHnd li se acord" 'imp pen'ru a Kordona informaiile noi 2i a le asocia cu Kcuno2'inele %echi . Procesul de predare 9n%"are 're3uie s" ai3" un carac'er ac'i% 2i cen'ra' pe ele%. >n aces' sens cadrul didac'ic 're3uie s" ai3" 9n %edere: 7iferenierea sarcinilor 2i 'impului aloca' prin: gradarea sarcinilor de la u2or la dificil pe fi2ele de lucruJ fi?area unor sarcini deschiseC deoarece ele%ii mai 3uni le in'erpre'eaz" 9n'r-un mod mai solici'an'J fi?area de sarcini diferi'e pen'ru grupuri sau indi%izi diferiiC 9n funcie de a3ili'"iJ prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuie sau graficFJ 7iferenierea cuno2'inelor ele%ilor prin: a3ordarea 'u'uror 'ipurilor de 9n%"are Eaudi'i%C %izualC prac'icFJ formarea unor grupe de ele%i cu ap'i'udini diferi'e care se po' aBu'a reciprocJ u'ilizarea %erific"rii de c"'re un coleg sau de c"'re 9ndrum"'or. 7iferenierea r"spunsului prin: u'ilizarea au'oe%alu"rii 2i solici'area ele%ilor de a-2i s'a3ili o3iec'i%e. PlecHnd de la principiul incluziunii E2coala prime2'e orice copil 9n sis'emC asigur" orice susinere necesar" ca fiind un drep' 2i accep'" c" fiecare copil es'e diferi'FC se %a a%ea 9n %edere u'ilizarea de me'ode specifice pen'ru dez%ol'area compe'enelor pen'ru acei ele%i care prezin'" deficiene in'egra3ileC adap'Hndu-le la specificul condiiilor de 9n%"are 2i de compor'amen' Eu'ilizarea de programe indi%idualiza'eC preg"'irea de fi2e indi%iduale pen'ru ele%ii care au ne%oieC u'ilizarea ins'rumen'elor aBu'"'oare de 9n%"areC aducerea de laude chiar 2i pen'ru cele mai mici progrese 2i s'a3ilirea 9mpreun" a pa2ilor urm"'oriF.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5<:

>n scopul in%""rii cen'ra'e pe ele% C profesorul 're3uie s" adap'eze s'ra'egiile de predare la s'ilurile de 9n%"are ale ele%ilor Eaudi'i%C %izualC prac'icF 2i s" diferenieze sarcinile 2i 'impul aloca' rezol%"rii lor prin: .radarea sarcinilor de la simplu la comple? u'ilizand fi2e de lucru. $i?area unor sarcini deschiseC pe care ele%ii s" le a3ordeze la ni%eluri diferi'e. $i?area de sarcini diferenia'e pen'ru indi%izi sau grupuri diferi'eC 9n funcie de a3ili'"i. Prezen'area 'emelor 9n mai mul'e moduri Erapor'C discuieC graficF. +'ilizarea unor me'ode ac'i%e-in'erac'i%e E9n%"are prin descoperireC 9n%"are pro3lema'iza'"C 9n%"are prin cooperareC Boc de rolC simulareF. +'ilizarea calcula'orului pen'ru o3inerea de informaii 2i u'ilizarea unor sof'uri educaionale specifice domeniului. Pen'ru e%aluarea compe'en'elor incluse 9n programa 2colar" de 1isteme de operare n reea se recomand" u'ilizarea unor me'ode si ins'rumen'e moderne de e%aluare: $i2e de lucru E9n clas"C acas"F. $i2e de au'oe%aluare. $i2e cu i'emi rezol%are de pro3lemeC i'emi de comple'areC i'emi cu alegere mul'ipl"C i'emi cu alegere dual". Giniproiec'ul prin care se e%alueaz" me'odele de lucru folosi'e de ele%C u'ilizarea eficien'" a 3i3liografieiC ma'erialelor 2i echipamen'elor din do'areC modul de organizare a ideilor 2i resurselor ma'erialeC acura'eea 'ehnic" a e?ecuiei. Por'ofoliulC ca ins'rumen' de e%aluare fle?i3ilC comple?C in'egra'orC ca o modali'a'e de 9nregis'rare a performanelor ele%ilor pe o anumi'" dura'" de 'imp. *%aluarea forma'i%"C con'inu" 2i regula'" 9n orele de 'ehnologii permi'e a'H' profesorului cH' ele%ului s" cunoasc" ni%elul de achiziie a compe'enelorC s" iden'ifice lacunele 2i cauzele lorC s" fac" remedierile care se impun 9n %ederea regl"rii procesului de predare / 9n%"are. *%aluarea 're3uie s" fieC corela'" cu cri'eriile de performan" 2i cu 'ipul pro3elor de e%aluare care sun' preciza'e in S'andardul de Preg"'ire Profesional". Se e%alueaz" numai compe'enele din aces' modulC e%aluarea al'or compe'ene nefiind rele%an'". - compe'en" se e%alueaz" o singur" da'a. 7emons'rarea unei al'e a3ili'"i 9n afara celor din compe'enele specifica'e es'e lipsi'" de semnificaie 9n cadrul e%alu"rii. *le%ii 're3uie e%aluai numai 9n ceea ce pri%e2'e do3Hndirea compe'enelor specifica'e. Pe parcursul modulului se realizeaz" e%aluare con'inu"C prin aplicarea ins'rumen'elor de e%aluare con'inu" pre%"zu'e 9n S'andardul de Preg"'ire Profesional" Epro3e scriseC pro3e oraleC pro3e prac'iceFC iar la sfHr2i'ul lui se realizeaz" e%aluare suma'i%"C pen'ru %erificarea a'ingerii compe'enelor. Aezul'a'ele e%alu"rii con'inue %or fi consemna'e 9n foaia ma'ricol" a ele%uluiC al"'uri de rezul'a'ele de la celelal'e discipline de cul'ur" de speciali'a'e 2i de la disciplinele de cul'ur" general". 7o3Hndirea compe'enelor pen'ru ni%elul 'rei de calificare se %a cer'ifica pe 3aza rezul'a'elor o3inu'e 9n urma aplic"rii ins'rumen'elor de e%aluare a compe'enelor. )a 9ncheierea cu succes a unei e%alu"riC es'e suficien' un feed3acM de felici'are. >n cazul unei 9ncerc"ri nereu2i'eC es'e esenial" 'ransmi'erea unui feed3acM clar 2i cons'ruc'i%. 6ces'a 're3uie s" includ" discuii cu ele%ul 9n leg"'ur" cu mo'i%ele care au dus la insucces 2i iden'ificarea unei noi ocazii pen'ru ree%aluareC precum 2i a spriBinului suplimen'ar de care ele%ul are ne%oie. Pen'ru recuperare se poa'e propune o perioad" de c"'re e%alua'or sau de c"'re ele%C dar numai 9n limi'ele orarului 2colar. Aee%aluarea 're3uie s" u'ilizeze acela2i ins'rumen'C de2i locul de desf"2urare a e%alu"rii poa'e fi modifica'. Cadrele didac'ice au posi3ili'a'ea de a decide asupra num"rului de ore aloca' fiec"rei 'emeC 9n funcie de dificul'a'ea aces'eiaC de ni%elul de cuno2'ine an'erioare ale grupului ins'rui'C de comple?i'a'ea ma'erialului didac'ic implica' 9n s'ra'egia didac'ic" 2i ri'mul de asimilare a cuno2'inelor 2i de formare a deprinderilorC proprii grupului ins'rui'.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5<8

>n're compe'ene 2i coninu'uri es'e o relaie 3ine de'ermina'": a'ingerea compe'enelor implic" coninu'urile 'ema'iceC iar parcurgerea aces'ora asigur" do3Hndirea de c"'re ele%i a compe'enelor dori'e. Pen'ru a'ingerea compe'enelor dori'eC ac'i%i'"ile de 9n%"are - predare %or a%ea un carac'er ac'i%C in'erac'i% 2i cen'ra' pe ele%C cu pondere spori'" pe ac'i%i'"ile de 9n%"are Enu pe cele de predareFC pe ac'i%i'"ile prac'ice Emai puin pe cele 'eore'iceF 2i pe ac'i%i'"ile pri%ind do3Hndirea a3ili'"ilor sociale. -rdinea de 'ra'are a 'emelor aferen'e coninu'urilor din curriculum r"mHne la la'i'udinea cadrelor didac'iceC cu condiia respec'"rii succesiunii logice 9n a3ordarea aces'ora. - %arian'" posi3il" de dez%ol'are logic" a coninu'urilor se poa'e prezen'a as'fel: Te7a #6 Rea 08area +aB *r0 2r !e +2nex0*ne 5. Ca3luri u'iliza'e 9n reelele de calcula'oare E+TPC $TPC STPC coa?ialC fi3r" op'ic"F. (. Gufe u'iliza'e 9n reelele de calcula'oare EAQ0:C AQ55F &. Scule 2i dispozi'i%e u'iliza'e pen'ru ser'izarea ca3lurilor. 0. Ser'izarea ca3lurilor conform s'andardelor 9n %igoare. :. Verificarea cone?iunilor realiza'e cu aBu'orul 'es'erelor de ca3lu. 8. Aemedierea defeciunilor semnala'e. Te7a 26 Rea 08area re:e e0 !e +a +* a)2are. 5. Aealizarea unui proiec'. (. Conec'area echipamen'elor conform proiec'ului. &. Configurarea echipamen'elor de reea conform proiec'ului. Te7a " Pr2)2+2a e !e re:ea Godelele -S#C TCP/#P 6AP #CGPC TCP/ #P: adresareC su3reeleC N6TC +7PC 'es'are cone?iune de reeaC op'imizarea cone?iunii de reea 7,CPC ,TTPC $TPC T*)N*TC SGTPC P-P&C #G6P Te7a >6 Ser@0+00 !e re:ea 6c'i%e direc'orL: ins'alareC creearea unei s'ruc'uri organizaionaleC managemen'C poli'ici de securi'a'eC ins'rumen'e Aemo'e access: ins'alare si configurare 'erminal ser%er. VPN Gail ser%erC prin' ser%erC file ser%er: ins'alare 2i configurare 7NSC 7,CP Te7a 56 C2n903*rarea Br2C,ere 2r !e 0n)erne) Se'are cone?iune EmodemC )6NF Pro?LC 6c'i%ePC Qa%aC Se'"ri de securi'a'eEcooMiesC fi2iere 'emporareC con'roale 6c'i%ePC con'roale Qa%aC is'oricC si'euri de 9ncredereC si'euri 3loca'eF $lash Te7a ': In,)a area LINUPreg"'irea pen'ru ins'alare Esal%area da'elor e?is'en'eC preg"'irea spaiunui de s'ocareC par'iionarea disculuiC disMe'e de 3oo'F 6legere se'"ri regionale
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5<;

Configurare 3oo' loader Crearea par'iiilor 6legerea 2i ins'alarea dis'ri3uiei dori'e Crearea de useri si grupuri Se'area parolei de roo' Configurarea dispozi'i%elor de reea #ns'alarea al'or dis'ri3uii 2i pache'e Configurarea ser%erului P Configurarea mediului desM'op S'a3ilirea ser%iciilor 2i opiunilor de pornire Te7a $6 In,)a area NIN2&&" ,er@er Preg"'irea pen'ru ins'alare Esal%area da'elor e?is'en'eC preg"'irea spaiunui de s'ocareC par'iionarea disculuiC disMe'e de 3oo'F crearea par'iiilor forma'area par'iiilor iniializarea 2i ins'alarea dispozi'i%elor fizice alegere se'"ri regionale personalizare sof'=are liceniere numele calcula'orului 2i parola de adminis'ra'or s'a3ilirea componen'elor care %or fi ins'ala'e parame'rii de configurare a ser%iciului Terminal Ser%er se'"ri de reea Te7a ;6 C2n903*rarea NOS ins'alarea dri%erelor componen'elor fizice Ein'erfeeC SCS#C A6#7C )6NC audioC %ideoF ins'alarea 6c'i%e direc'orLC 7NSC 7,CPC $TPC #S6C ##SC SNGP SS,C N#SC !#N7C 6pacheC $TPC sVuidC sam3aC N6TC SNGP Te7a G6 Se+*r0)a)ea NOS Securizarea sis'emului P6G configurarea fire=all moni'orizarea sis'emului mecanisme de pro'ecie Pen'ru a'ingerea o3iec'i%elor 2i dez%ol'area compe'enelor %iza'e de parcurgerea modululuiC po' fi derula'e urm"'oarele ac'i%i'"i de 9n%"are: Na%igare pe #n'erne' 9n scopul documen'"rii. Vizi'e de documen'are la agenii economici din zona geografic". 7iscuii. *?plicaii oferi'e ele%ului. Ca ins'rumen'e de e%aluare se po' folosi: $i2e de o3ser%aie Epen'ru pro3e prac'iceF. $i2e 'es' Epen'ru pro3e scriseF. $i2e de au'oe%aluare Epen'ru pro3e orale 2i scriseF. Proiec'ul. Por'ofoliul. Ni%elul de preg"'ire 'eore'ic" 'ehnologic" es'e realiza' corespunz"'or dac" sun' 9ndeplini'e cri'eriile de performan" ce po' fi a'inse numai dac" 9n procesul de 9n%""mHn' sun' asigura'e condiiile de aplica3ili'a'e descrise 9n s'andard.
$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul 5<4

$iliera: Tehnologic" Profil: Tehnic Ni%el: & Calificarea: Tehnician opera'or 'ehnic" de calcul

5<1