Sunteți pe pagina 1din 2

Nicio ofert pentru CE Oltenia la vnzarea de energie de 60 milioane euro pe bursa OPCOM

de Carol Dan Mediafa! Publicat la: 22.01.2014 "#$0% Ultima actualizare: 22.01.2014 "#$06 Share On Facebook Twitter

Share on G

FOTO: Gabriel Petre!cu"#edia$a% Foto &om'le%ul (ner)etic Oltenia* unul dintre cei mai mari 'roduc+tori de electricitate de,inu,i de !tat* nu a reu-it !+ ./nd+ mar,i 'e bur!a de ener)ie OP&O# electricitate 0n .aloare de 212*2 milioane de lei 340*22 milioane euro5* din cauza li'!ei o$ertelor* !crie #edia$a%. &om'ania a 'ro)ramat 'entru mar,i 11 licita,ii 0n care a 'u! la di!'ozi,ia cum'+r+torilor 1*46 milioane #7h de electricitate* echi.alentul a 2*89 din 'roduc,ia total+ a :om/niei 0n 2012.

(ner)ia urma !+ $ie li.rat+ 0n cur!ul ace!tui an. Pre,ul 'e #7h .aria 0ntre 164 lei -i 164 lei* 0n $unc,ie de dimen!iunea 'achetului de ener)ie !co! la ./nzare. &om'le%ul (ner)etic Oltenia a $o!t 0n$iin,at 0n 2012 'rin $uziunea Societ+,ii ;a,ionale a <i)nitului Oltenia cu com'le%urile ener)etice Turceni* :o.inari -i &raio.a. &om'ania are 12 )ru'uri ener)etice* care cumuleaz+ o ca'acitate in!talat+ de 2.=00 #7. Statul de,ine* 'rin >e'artamentul 'entru (ner)ie* 119 din titlurile &om'le%ului (ner)etic Oltenia* iar Fondul Pro'rietatea are o 'artici'a,ie de 21*89. Totodat+* ;uclearelectrica 3S;;5* controlat+ de >e'artamentul 'entru (ner)ie* a 'ro)ramat 'entru miercuri* 22 ianuarie* 18 licita,ii 'entru ./nzarea de electricitate. P/n+ la ora tran!miterii ace!tei -tiri* ;uclearelectrica a 0ncheiat -a!e tranzac,ii de ./nzare* la 're,uri cu'rin!e 0ntre 14=*81 lei -i 112*8 lei 'e #7h. >e a!emenea* ;uclearelectrica .a 0ncerca !+ ./nd+* ?oi* tot 'e OP&O#* un 'achet de 1*41 milioane #7h de ener)ie* echi.alentul a 18*69 din 'roduc,ia com'aniei e!timat+ 'entru ace!t an* 'entru care .rea !+ 0nca!eze 268*2 milioane de lei 342*= milioane de euro5. Produc,ia de ener)ie a :om/niei a $o!t anul trecut 86*8 T7h* a!t$el c+ 'achetul de ener)ie !co! la ./nzare de ;uclearelectrica re'rezint+ 2*69 din total.