Sunteți pe pagina 1din 1

PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR COMISIA JURIDIC, DE DISCIPLIN I IMUNITI Bucureti, 25 ianuarie 2011 Nr. PL.

x 855/2010

AVIZ asupra proiectului de Lege pentru modificarea i completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea i desfurarea adunrilor publice

n conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, cu modificrile ulterioare, Comisia juridic, de disciplin i imuniti a fost sesizat, spre dezbatere i avizare n procedur de urgen cu proiectul de Lege pentru modificarea i completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea i desfurarea adunrilor publice, trimis cu adresa PL-x. 855 din 13 decembrie 2010 i nregistrat cu nr. 1264 din 16 decembrie 2010. Conform dispoziiilor art. 75 alin. 1 din Constituia Romniei, republicat i ale art. 92 alin. 9, pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputailor republicat, Camera Deputailor este Camer decizional. Senatul, n calitate de prim Camer sesizat a adoptat, propunerea legislativ n edina din 8 decembrie 2010. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, Comisia a dezbtut proiectul de lege n edina din 25 ianuarie 2011. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea i desfurarea adunrilor publice, republicat, n sensul c organizatorii s depun declaraia scris la primriile municipale, oreneti sau comunale pe al cror teritoriu se vor desfura adunrile publice, cu cel puin 10 zile lucrtoare nainte de data desfurrii acestora. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizrii, expunerea de motive, avizul favorabil, cu observaii i propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 1176 din 4 octombrie 2010 i punctul de vedere al Guvernului, transmis prin adresa nr. 2553 din 11 octombrie 2010, prin care se susine adoptarea propunerii legislative sub rezerva nsuirii observaiilor i propunerilor formulate. n urma dezbaterilor, Comisia juridic de disciplin i imuniti a hotrt, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabil a proiectului de lege. n raport de obiectul i coninutul reglementrii, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. PRESEDINTE, Daniel BUDA SECRETAR, Alina tefania GORGHIU

Consultant, Denisa POPDAN