Sunteți pe pagina 1din 4

Masterat an II

Coninuturi 1.-neomodernismul poetic: paradigma expresionist : Proble,ati-are Marius Robescu, Gh. Pitu, Nicolae Ioana 2h .n/(area rin 0esco erire Bibliografie: Paul Dugneanu, 2001, . !1" #$, . 1!$" 1#%, &ostin 'uchil(, 1#)*, . 1$#"1++. 2. - fronda oniric i fronda estetic: Leonid imo!" ).1 &urs an Laureniu 2h Bibliografie: 1ugen 2i,ion, 1#)1, . 2+%"2#!, Nicolae Manolescu, 200), 10+1"10+* . #. - resurecia poe$iei metafi$ice: Mircea &iobanu, G. Istrate 2h Bibliografie: &ostin 'uchila, 1#)*, .1+!"1#0, Paul Dugneanu, 2001, . 12*"1$+ %. - un uni!ers poetic singular: Mircea I/(nescu. 2 h. Bibliografie: Nicolae Manolescu, 2001, . 10*"10#. &. - memoria codurilor poetice i culturale: 2orin M(rculescu, &onstantin 4b(lu( 2h Bibliografie: &ostin 'uchil(, 1##)*, . 2$1"2%$, Paul Dugneanu, 1*"**, '. " geografii culturale: Grigore 4rbore, Du,itru M. Ion 2 h. Bibliografie: Paul Dugneanu, *$5%+, #%"12$ (. " re!olta rim)aldian: Mircea Dinescu, Ioani0 Ro,anescu. 2 h. Bibliografie: 1ugen 2i,ion, 1#)1, *##"$1$, &ostin 'uchila, 1#)* . 1*1"1$). *. - text si intertext" spatiul semio$ei poetice" lim)a+ul experimental: 40rian Po escu, 7asile 7la0 . 2 h. Bibliografie: Paul Dugneanu, 2001, . 1+0"1!*, 20)"22#. ,. - discurs poetic i fer!oarea etic: &ristian 2i,ionescu, Ileana M(l(ncioiu. . 2 h. Bibliografie: Paul Dugneanu, 2010, . 1)+"1#1, 2%%"2+), 1ugen 2i,ion, 1#)1, . *!+"*!#. 1.. - discursul indragostit: 1,il Bru,aru .2 h. Bibliografie Paul Dugneanu, 2001, . %!"!0, Nicolae Manolescu, 200), . 10)2"10)$, assi,. 11 - poei mistici: aniel /urcea 2 h Bibliografie: Nicolae Manolescu, 200), . 10)%"10)!, assi,., Paul Dugneanu, 2010, . )$"#0 12. " textualism i postmodernism: 0irgil Ma$ilescu 2 h. Bibliografie: Paul Dugneanu, 2001, . 1$!"1%#, Nicolae Manolscu, .10!+"10!#. Meto0e 0e re0are 3bser/aii

Prelegere Proble,ati-are Proble,ati-are 2tu0iu 0e ca-

16 unere Proble,ati-are Prelegere 2tu0iu 0e ca16 unere

Prelegere 2tu0iu 0e ca-

1i)liografie

2urse primare

Mincu Marin, Poezia romn actual I-III 8antologie9, &onstana, 1##)"1###. :lici, ;aureniu, 1001 de poezii romneti 8antologie9, Bucure<ti, 1##). 2urse secundare Dugneanu, Paul " Al doilea val. Poezia anilor `70, Bucure<ti, 2001. Dugneanu, Paul = Glose 0es re oe-ia conte, oran(, Bucure<ti, 2010. Manolescu, Nicolae, Literatura romn postbelic, I, Bucure<ti, 2001. Manolescu, Nicolae = Istoria critic a literaturii romne, Bucure<ti, 200). 2i,ion, 1ugen = criitori romni de azi, /ol. III, Bucure<ti, 1#)1. 'uchila, &ostin = !ettile poeziei, Bucure<ti, 10. &artea Ro,aneasca, 1#)*. Raicu ;ucian, Practica scrisului i e"perien#a lecturii, Bucure<ti, 1#!). Raicu, ;ucian, $ra%mente de timp, Bucure<ti, 1#)$. 2i,ion, 1ugen, ciitori romni de azi, I7, Bucure<ti, 1#)#. 2i,ion, 1ugen 8sub >ngri?irea9, &ic#ionarul %eneral al literaturii romne, I"7I, Bucure<ti, 200$"200+.

).2 2e,inar5laborator

Meto0e 0e re0are

3bser/aii

1." elemente expresioniste 3n poe$ia lui Marius 4o)escu i &on/ersaia euristic( <i 5icolae Ioana 1 h roble,ati-area 2 - oniric i estetism - Leonid imo!" an Laureniu 1h Proble,ati-are &on/ersaia aca0e,ic(

# - aplicaii la tema cursului - Mircea Cio)anu" 6. Istrate 1h 2tu0iu 0e ca%. . - mitologia poetic a lui Mircea I!nescu. 1 h. & - forme ale intertextualitii : 2orin Mrculescu" Constantin 7)lu 1 h Proble,ati-are &on/ersaia euristic( 2tu0iu 0e ca-

' - geografii culturale: 6rigore 7r)ore" umitru M. Ion 1 h. (. = radicali$area discursului poetic: Mircea inescu" &on/ersaia euristic( Ioanid 4omanescu. 1 h Proble,ati-are

* - semio$a poetic i anticipri postmoderniste: 7drian 16 unere <i roble,ati-are 8opescu" 0asile 0lad 1 h. ,. - patosul etic : Cristian 2imionescu" Ileana Proble,ati-are Mlncioiu. .1 h. &on/ersaia euriatic( 1.. - i$otopia erosului - 9mil 1rumaru .1 h 11 - scenarii iniiatice: aniel /urcea 1 h 12 -poetica fragmentarului : 0irgil Ma$ilescu 1 h 2tu0iu 0e caProble,ati-are &on/ersaia aca0e,ic( 2tu0iu 0e ca-

1i)liografie
2urse primare

4b(lu(, &onstantin = 'biecte de tcere, Bucure<ti, 1#!#. 4rbore, Grigore = (etra%eri, Bucure<ti, 1#)2. Bru,aru, 1,il = &ulapul )ndr%oastit, Bucure<ti, 1#)0. &iobanu, Mircea = Patimile, Bucure<ti, 1#!#. Dinescu, Mircea, *eroarea bunului sim#, Bucuresti, 1#)0. Ioana, Nicolae = *abloul sin%uraticului, Bucure<ti, 1#!#. Ion, Du,itru M. = +ntorile, Bucure<ti, 1#)1. Istrate, Gheorghe = (une, Bucure<ti, 1#)0. Bucure<ti Ma-ilescu, 7irgil = +a ,i linite- va ,i sear, Bucure<ti, 1#!#. M(l(ncioiu, Ileana, 4r0ere 0e tot, Bucure<ti, 1#!+. Po escu, 40rian = ' mil slbatic, Bucure<ti, 1#)*. Robescu, Marius = piritul )nsetat de real, Bucure<ti, 1#)0. Ro,anescu, Ioani0 = &emonul, Bucure<ti, 1#)2. 2i,ionescu, &ristian, .aratonul, Bucure<ti, 1#)%. 7la0, 7asile, 'mul ,r voie, Bucure<ti, 1#)0.

2urse secundare Dugneanu, Paul " Al doilea val. Poezia anilor `70, Bucure<ti, 2001. Dugneanu, Paul = Glose 0es re oe-ia conte, oran(, Bucure<ti, 2010. Manolescu, Nicolae, Literatura romn postbelic, I, Bucure<ti, 2001.

Manolescu, Nicolae = Istoria critic a literaturii romne, Bucure<ti, 200). 2i,ion, 1ugen = criitori romni de azi, /ol. III, Bucure<ti, 1#)1. 'uchila, &ostin = !ettile poeziei, Bucure<ti, 10. &artea Ro,aneasca, 1#)*. Raicu ;ucian, Practica scrisului i e"perien#a lecturii, Bucure<ti, 1#!). Raicu, ;ucian, $ra%mente de timp, Bucure<ti, 1#)$. 2i,ion, 1ugen, ciitori romni de azi, I7, Bucure<ti, 1#)#. 2i,ion, 1ugen 8sub >ngri?irea9, &ic#ionarul %eneral al literaturii romne, I"7I, Bucure<ti, 200$"200+.