Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul nr.

2 nvmnt universitar
Nr. crt. TIPUL DOCUMENTULUI Ciclul I Licen Ciclul II Masterat / Rezideniat Ciclul III Doctorat

1 2

Cerere de nscriere formular tip (Ane a nr. !A" Copii legalizate dup: !. Diploma de bacalaureat (pentru absolvenii promoiei anului curent dup adeverina de absolvire a liceului, av nd nscris media anilor de studii !i a e"amenului de bacalaureat# #. $oaia matricol privind studiile liceale, n care sunt nscrise !i notele % calificativele obinute la bacalaureat& '& (deverina emis de )inisterul *ducaiei din +epublica )oldova care s certifice validitatea diplomei de studii pentru absolvenii cu diplom de bacalaureat din +epublica )oldova Copii legalizate dup: !. Diploma de licen (pentru absolvenii promoiei anului curent dup adeverina de absolvire a studiilor universitare de licen, cu media anilor de studii !i a e"amenului de licen#, #. $oaia matricol (supliment la diplom#& '& (deverina emis de )inisterul *ducaiei din +epublica )oldova pentru absolvenii cu diplom de bacalaureat din +epublica )oldova 1& Copie legalizat dup diploma de absolvire a studiilor de masterat 2& (deverina emis de )inisterul *ducaiei din +epublica )oldova care sa certifice validitatea diplomei de studii pentru absolvenii cu diplom de bacalaureat din +epublica )oldova

Da Da Da Da

Da Da Da Da

Da Da Da Da

'

Nu Nu nu

Da Da da

Da Da Da

Nu nu

Nu nu

Da Da

. / 0 1

2 13 11

Copie legalizat a certificatului de na!tere Copie legalizat a certificatului de cstorie (dac este cazul# Copie legalizat a adeverinei medicale tip Copii legalizate dup: !. $uletinul de identitate/Cartea de identitate #. (ne"a la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil& Copie dup pa!aport 1 $otografie 4, care se aplic pe cerere& Curriculum 5itae, lista de lucrri publicate, recomandri din partea a dou cadre didactice universitare sau a doi speciali!ti din cercetare care cunosc activitatea candidatului6 dovad%adeverin de cunoa!tere a unei limbi de circulaii internaionale (7*#& $ormularea !i argumentarea temei de cercetare la doctorat (pe ma"imum o pagin de te"t#6 inclusiv acordul coordonatorului de doctorat

Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da

Da Da Nu

Da Da Nu

Da Da Da

12

Nu

Nu

Da