Sunteți pe pagina 1din 25

Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare, indicativ NP 068 din 2002

ORDINUL Nr. 1576 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice Normati! pri!ind proiectarea cladirilor ci!ile din punct de !edere al cerintei de "iguranta in e#ploatare$ indicati! N% 06&02 1. '(N(R)LI*)*I 1.1. Obiect 1.1.1. %re+entul normati! "tabile"te criteriile "i ni!elurile de per,ormanta admi"ibile$ pri!ind cerinta de calitate -iguranta in e#ploatare. core"pun+atoare cladirilor ci!ile$ in con,ormitate cu pre!ederile Legii 10/1005 pri!ind calitatea in con"tructii. 1.1.2. %re+entul normati! are drept "cop a"igurarea protectiei "i con,ortului nece"ar utili+atorilor 1indi,erent de !ar"ta$ "au "tare de "anatate2 in concordanta cu e#igentele ace"tora$ din punct de !edere al cerintei de "iguranta in e#ploatare. 1.1.3. 4onditiile de calitate core"pun+atoare cladirilor ci!ile$ "tabilite prin pre+entul normati!$ trebuie reali+ate "i mentinute la aceia"i parametri$ pe intreaga durata de "er!iciu a ace"tora. (laborat de5 IN-*I*U*UL D( %ROI(4*)R($ 4(R4(*)R( 6I *(7NI4) D( 4)L4UL IN 4ON-*RU4*II I%4* -.). )probat de5 8INI-*RUL LU4R)RILOR %U9LI4($ *R)N-%OR*URILOR 6I LO4UIN*(I$ cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002 1.2. Domeniu de aplicare "i conditii de utili+are 1.2.1. %re!ederile pre+entului normati! "e aplica la proiectarea cladirilor ci!ile noi$ indi,erent de ,orma de proprietate "au de"tinatie$ precum "i la moderni+area$ reamena:area$ tran",ormarea$ con"olidarea$ "au repararea celor e#i"tente$ utili+andu"e totodata "i la amena:area "au reamena:area "patiului e#terior a,erent cladirilor re"pecti!e. 1.2.2. La lucrarile de moderni+are$ reamena:are$ tran",ormare$ con"olidare "au reparare a cladirilor e#i"tente$ in ca+ul in care$ din moti!e bine :u"ti,icate$ nu pot ,i indeplinite unele pre!ederi ale normati!ului$ "e !or a"igura prin proiect$ ma"uri compen"atorii de "iguranta in e#ploatare. 1.2.3. In ,unctie de categoria de importanta a in!e"titiei ce "e !a proiecta$ "e !or adopta !alori ale parametrilor la ni!elul impu" de re"pecti!a incadrare$ dar in nici un ca+$ in,erioare celor pre!a+ute in pre+entul normati!. 1.2.;. %re!ederilepre+entuluinormati!"untde"tinateproiectantilor$e#ecutantilor$ !eri,icatorilor de proiecte$ e#pertilor tehnici "i re"pon"abililor tehnici cu e#ecutia$ proprietarilor "ub orice titlu "i utili+atorilor cladirilor ci!ile$ precum "i organelor admini"tratiei publice$ potri!it obligatiilor "i ra"punderilor ce le re!in$ in con,ormitate cu

Legea nr. 10/1005 pri!ind calitatea in con"tructii. 1.2.5. La reali+area unei in!e"titii$ pre+enta reglementare !a ,i utili+ata$ in mod obligatoriu$ impreuna cu reglementarile tehnice re,eritoare la totalitatea cerintelor de calitate pe care trebuie "a le "ati",aca cladirea re"pecti!a$ in con,ormitate cu pre!ederile Legii nr. 10/1005 pri!ind calitatea in con"tructii. 1.2.6. %e langa pre!ederile pre+entului normati!$ !or ,i a!ute in !edere 1dupa ca+2 "i pre!ederile normati!ului N% 051 Normati! pentru adaptarea cladirilor ci!ile"i "patiului urban a,erent$ la e#igentele per"oanelor cu handicap.. 1.2.7. %re!ederile pre+entului normati! "unt pre!ederi ,unctionale$ urmand ca la proiectarea unei cladiri ci!ile "a "e re"pecte "i pre!ederile normati!ului % 11& Normati! de "iguranta la ,oc a con"tructiilor.. 1.2.&. Toate reglementarile utilizate la proiectarea unei cladiri civile, vor fi cele in vigoare la data elaborarii proiectului de investitie respectiv. 1.3. Re,erinte generale 1.3.1. Documentele tehnice "i legi"lati!e$ ce au "tat la ba+a intocmirii pre+entului normati!$ "unt urmatoarele5 Legea 10/1005 pri!ind calitatea in con"tructii N4 001 Normati! cadru pri!ind detalierea continutului cerintelor "tabilite prin Legea 10/1005 Ordonanta de urgenta nr. 102/1000 pri!ind protectia "peciala "i incadrarea in munca a per"oanelor cu handicap. 1.;. *erminologie In conte#tul pre+entului normati!$ termenii de mai :o" au urmatoarea "emni,icatie5 Utili+ator ,iinta umana pentru care a ,o"t conceputa cladirea. 4erinta de calitate e#primarea calitati!a a caracteri"ticilor cladirii$ pe care acea"ta trebuie "a le indeplinea"ca$ pentru a "ati",ace e#igentele utili+atorului. 4onditie tehnica e#primarea "i detalierea in termeni tehnici de per,ormanta$ a cerintei de calitate. (#igenta utili+atorului enuntarea unei nece"itati ,ata de cladirea ce trebuie utili+ata. 4riteriu de per,ormanta caracteri"tica ce trebuie luata in con"iderare la detalierea "i cuanti,icarea conditiilor tehnice in cantitati denumite ni!eluri de per,ormanta.. Ni!el de per,ormanta !aloare impu"a pentru un anumit criteriu de per,ormanta$ in ,unctie de conditiile tehnice "i/"au in,luenta agentilor care actionea+a a"upra cladirilor. %er,ormanta comportarea unui produ" de con"tructie in raport cu utili+area "a. %er"oana cu handicap per"oana cu di,icultati mecanice "i motrice 1cu di,icultati de mer"$ "au blocate in "caun rulant2$ precum "i per"oane cu de,iciente ale aparatului ocular "au auditi!. %er"oana blocata in "caun rulant per"oana cu autonomie relati!a in mi"care. -caun rulant "caun utili+at de per"oane ce nu "e pot depla"a "ingure. %er"oana cu di,icultati la mer" per"oana care nu "e depla"ea+a ,ara a:utor "i nu poate depa"i di,erente mari de ni!el. 2.4ONDI*II*(7NI4($4RI*(RII6INI<(LURID(%(R=OR8)N*)$ 4OR(-%UN>)*O)R( 4(RIN*(I D( -I'UR)N*) IN (?%LO)*)R( 4erinta de "iguranta in e#ploatare$ pre"upune protectia utili+atorilor 1inclu"i! copii$ per"oane !ar"tnice "i per"oane cu handicap2$ in timpul e#ploatarii unei cladiri "i are in

!edere urmatoarele conditii tehnice de per,ormanta5 A. Siguranta circulatiei pietonale; B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate; C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii; D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere; E. Siguranta la intruziuni si efractii. %rin detalierea 1criterii de per,ormanta2 "i cuanti,icarea 1ni!eluri de per,ormanta2 ace"tor conditii tehnice$ "e "tabile"c ma"uri de protectie core"pun+atoare utili+atorilor$ ce trebuie a!ute in !edere la proiectarea cladirilor ci!ile. 2.1)2. -iguranta circulatiei pietonale 2.1)2.1. 'eneralitati .!A". #.#. 4onditia tehnica pri!ind -iguranta circulatiei pietonale.$ pre"upune a"igurarea protectiei utili+atorilor$ impotri!a ri"cului de accidentare$ in timpul depla"arii pede"tre$ in interiorul cladirii 1atat pe ori+ontala$ cat "i pe !erticala2$ precum "i in e#teriorul cladirilor$ prin "patiul pietonal a,erent ace"tora 1legatura dintre "trada "i cladire2. 2.1)2.2. 4riterii "i ni!eluri de per,ormanta cu pri!ire la5 .!A". .#. Siguranta circulatiei e$terioare pe cai pietonale pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin% 2.1)2.2.1.a. alunecare5 1. "tratul de u+ura al cailor pietonale !a ,i a"t,el re+ol!at$ incat "a nu ,ie aluneco" nici in conditii de umiditate@ 2. panta caii pietonale !a ,i5 in pro,il longitudinal ma#. 5 A@ in pro,il tran"!er"al ma#. 2 A. 2.1)2.2.1.b. impiedicare5 1. deni!elarile admi"e 1daca nu "e pot e!ita2$ !or ,i5 ma#. 2$5 cm@ 2. ro"turile intre dalele pa!a:ului$ "au ori,iciile gratarelor pentru ape plu!iale !or ,i5 ma#. 1$5 cm 1pentru a nu "e intepeni !ar,ul ba"tonului$ "au roata "caunului rulant2. 2.1)2.2.1.c. coli+iune cu ob"tacole laterale "au ,rontale5 1. latimea libera a caii pietonale !a ,i5 l B 1$50 m 1in ca+ul in care nu e"te po"ibil$ "e admite o latime de min.1$00 m. a"igurandu "e$ la inter"ectii "i la "chimbare de directie$ un "patiu de min. 1$50 # 1$50 m pentru mane!ra "caun rulant2@ 2. inaltimea libera de trecere pe "ub ob"tacole i+olate ampla"ate pe caile pietonale$ !a ,i5 min. 2$10 m@ 3. u"ile "i ,ere"trele cladirilor adiacente cailor pietonale$ !or ,i a"t,el po+itionate "i re+ol!ate$ incat "a nu con"tituie un ob"tacol in calea pietonilor 1pl. 12. 2.1)2.2.1.d. cadere pe timp de ,urtuna5 1. pe parcur"ul cailor pietonale$ a,late pe terenuri accidentate "i in +one cu !anturi puternice$ "e !or pre!edea puncte de "pri:in 1grila:e :oa"e$ "au balu"trade pl. 2$ ,ig. 12 la inaltimea de5 &Bmin.0$60 m1recomandat0$00m 1$00m$a!and manacurentainclu"i!la& B0$60mpentrucopii"ipentru per"oane in "caun

rulant2. 2.1)2.2.1.e. coli+iune cu !ehicule in mi"care5 1. intre cladire "i caro"abil trebuie "a e#i"te trotuar@ 2. caile pietonale !or ,i bine di,erentiate de cele caro"abile 1inclu"i! parca:e2@ 3. inaltimea caii pietonale ,ata de caro"abil$ !a ,i5 ma#. 0$20 m$ a"igurandu"e local$ in dreptul trecerii de pietoni$ po"ibilitatea acce"ului per"oanelor blocate in "caun rulant 1pl. 3$ ,ig. 12@ ;. in +onele cu tra,ic inten"$ la marginea caii pietonale$ "pre caro"abil$ "e !or pre!edea balu"trade de protectie !& B 0$00 m2 "au "patiu !erde de "iguranta@ 5. ie"irile din gara:e "au parca:e !or ,i bine marcate "i "emnali+ate 1pl. 2$ ,ig. 22@ 6. in dreptul ie"irilor din gara:e "au parca:e$ trotuarul !a ,i intrerupt "i rotun:it la colturi 1pl. 2$ ,ig. 22. 7. .!A". . . Siguranta circulatiei pe rampe si trepte e$terioare 1in "patiile !er+i din :urul cladirilor ci!ile2$ pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin% 2.1)2.2.2.a. obo"eala e#ce"i!a5 1. lungimea rampelor 1cu "i ,ara trepte2 pana la +ona de odihna 1pode"t2 !a ,i5 ma#. 10$00 m 1rampa ,ara trepte$ a!and panta mai mica de 5A2@ ma#. 6$00 m 1rampa ,ara trepte$ a!and panta 5 & A2@ ma#. 3$00 m 1rampa cu trepte2@ 2. +onadeodihna1pode"tul2!aa!ealatimea1in"en"uldepla "arii2 de5 min. 1$20 m 1recomandat 1$50 m2@ 3. dimen"iunile treptelor !or ,i5 3h C 1 B &0 &5 cm$ cu conditia5 & B ma#. 15 cm@ ;. panta rampei ,ara trepte !a ,i5 ma#. & A pentru rampe cu lungimea de ma#. 6$00 m@ ma#. 5 A pentru rampe cu lungimea D 6$00 m. 2.1)2.2.2.b. cadere/impiedicare5 1. "chimbarile de ni!el trebuie atentionate prin marca:e !i+ibile@ 2. ,ini"a:ul treptelor !a ,i a"t,el re+ol!at$ incat marginea treptelor "a ,ie clar !i+ibila "i "a nu "e con,unde cu de"enul de pe "upra,ata ori+ontala a treptelor@ 3. ladeni!elarimaimaride0$20m"e!orpre!edeabalu"trade de protectie$ a!and5 & B 0$00 1$00 m$ pre!a+ute cu mana curenta$ inclu"i! la & B 0$60 0$75 m "i ,iind a"t,el re+ol!ate incat "a "e e!ite alunecarea in gol a ba"tonului$ "au a rotii "caunului rulant@ ;. cand nu au decat mana curenta de protectie$ rampele !or a!ea un rebord lateral$ cu5 & B 5 cm 1pentru oprire ba"ton "i roata "caun rulant2@ 5. treptele!or,ia"t,elcon,ormateincat"a"ee!iteimpiedicarea prin agatare cu !ar,ul piciorului 1pl. 3$ ,ig. 22.

2.1)2.2.2.c. coli+iune5 1. latimea rampei 1"carii2 !a ,i5 min. 1$20 m 1recomandat 1$50 m.2. 2.1)2.2.2.d. alunecare5 1. ,ini"a:ul rampelor "i "carilor !a ,i a"t,el reali+at$ incat "a "e e!ite alunecarea$ chiar "i pe !reme umeda@ 2. treptele !or ,i a"t,el re+ol!ate$ incat "a "e e!ite "tationarea apei "i ,ormarea unui "trat de gheata. 2.1)2.2.2.e. lo!ire5 1. in con,ormarea "carilor "i rampelor "e !or e!ita muchiile a"cutite. .!A". .'. Siguranta cu privire la imprejmuiri, pre"upune a"igurarea protectiei copiilor 1locuinte$ "coli$ gradinite2$ impotri!a riscului de accidentare, in caz de% 2.1)2.2.3.a. e"caladare5 1. inaltimea curenta a impre:urimilor !a ,i5 min. 1$20 m@ 2. gardurile cu & ( 1$&0 m nu "e !or re+ol!a cu elemente a"cutite la partea "uperioara@ 3. la garduri in trepte$ partea inalta trebuie "a depa"ea"ca partea :oa"a imediat alaturata$ cu min. 0$25 m 1pl. ;$ ,ig. 12. 2.1)2.2.3.b. catarare5 1. gardul trebuie a"t,el re+ol!at pe inaltimea de & B 0$30 1$00 m$ incat "a "e e!ite po"ibilitatea catararii 1pl. ;$ ,ig. 22. )ota% 2.1)2.2.3.c. penetrare5 1. di"tanta intre montantii gardului$ "au diametrul e!entualelor ori,icii$ !a ,i5 ma#. 10 cm. %entru a"igurarea protectiei pietonilor$ gardurile !or ,i a"t,el con,ormate "i re+ol!ate incat "a nu e#i"te "ur"e de accidentare prin agatare "au ranire$ in ca+ de contact cu ace"tea. .!A". .*.Sigurantacuprivirelaaccesulincladire,pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin% 2.1)2.2.;.a. obo"eala e#ce"i!a5 1. treptele "carii de acce" in cladire !or re"pecta relatia5 & + 1 B 62 6; cm ca+ general@ &+1 B5&m 60cmincladiricucopiide!ar"ta pre"colaradar$pentruper"oanecudi,icultatide mer"$ treptele !or a!ea5 &, ma#. 16 cm@ l B min. 30 cm 1recomandat 15 # 32@ 16 # 302@ 2. pentru acce"ul per"oanelor blocate in "caun rulant 1pl. 5$ ,ig. 12$ "e !a pre!edea o rampa$ a!and panta de5 ma#. & A.

2.1)2.2.;.b. coli+iune5 1. acce"ul in cladire trebuie a"t,el re+ol!at incat "a ,ie prote:at ,ata de circulatia e#terioara cladirii 1ca+ul cladirilor la "trada2@ 2. in ,ata u"ii de acce" "e !a pre!edea o plat,orma !& B min. 15 cm2 a"t,el re+ol!ata$ incat "a poata ,i utili+ata "i de catre per"oane blocate in "caun rulant 1acolo unde e"te ca+ul2@ 3. latimea libera a rampei "i "carii de acce" !a ,i "tabilita core"pun+ator de"tinatiei cladirii$ in corelare cu pre!ederile normati!elor % 11& "i N% 051@ ;. latimea libera a golului de u"a$ pentru acce" in cladire$ !a ,i@ min. 0$&0 m intrare "ecundara@ min. 0$00 m intrare principala locuinte uni,amiliale "i "emicolecti!e$ min. 1$00 m intrare principala locuinte colecti!e "i cladiri publice cu mai putin de 100 per"oane$ min. 1$;0 m 10$&0 C 0$602 intrare principala in cladiri cu mai mult de 100 per"oane. 2.1)2.2.;.c. cadere in gol5 1. rampele$"carile"iplat,ormadeacce"incladire!ora!ea balu"trada de protectie 1pl. 5$ ,ig. 1@ pi. 62 a!and5 & B 0$00 1$00 m "i ,iind a"t,el alcatuita$ incat "a "e e!ite alunecarea ba"tonului "au a rotii "caunului rulant@ 2. in ca+ul in care nu e#i"ta decat mana curenta de protectie 1pl. 5$ ,ig. 12$ "au daca balu"trada nu e"te core"pun+ator con,ormata$ a"t,el incat "a impiedice alunecarea ba"tonului$ "au a rotii "caunului rulant$ rampa "i pode"tul de acce" in cladire !or a!ea un rebord de5 & B 5 cm. 2.1)2.2.;.d. alunecare5 1. ,ini"a:ul "carilor$ rampelor "i pode"telor de acce"$ !a ,i a"t,el reali+at incat "a "e e!ite alunecarea$ chiar "i pe !reme umeda@ )ota% -e recomanda ca dea"upra plat,ormei de acce" "a ,ie pre!a+uta o copertina$ a"t,el con,ormata "i dimen"ionata$ incat "a prote:e+e +ona de acce" in cladire. 2. rampa de acce" intrun gara: !a ,i pre!a+uta inclu"i! cu trepte$ pe o latime de min. 0$&0 m. 2.1)2.2.;.e. impiedicare5 1. pentru per"oane cu di,icultati de mer"$ treptele !or ,i a"t,el re+ol!ate$ incat "a "e e!ite accidentarea prin agatare cu !ar,ul piciorului 1pl. 3$ ,ig. 22@ 2. gratarul pentru curatat incaltamintea !a a!ea ori,icii de5 ma#. 1$5 # 1$5 cm@ 3. pragul u"ii !a ,i de5 ma#. 2$5 cm 1"e recomanda$ ca cel putin una din intrarile in cladire$ "a nu aiba prag$ "au "a ,ie preluat prin panta2. .!A". .-. Siguranta cu privire la circulatia interioara, pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin%

2.1)2.2.5.a. alunecare5 1. "tratul de u+ura al pardo"elilor trebuie a"t,el reali+at$ incat "a "e e!ite alunecarea@ 2. in incaperile cu umiditate "i murdarie ridicata "e !or lua ma"uri de protectie pentru e!itarea accidentarii prin alunecare 1elemente marginale de "u"tinere$ la & , 0$00 m2. 2.1)2.2.5.b. impiedicare5 1. deni!elarea admi"a 1in ca+ ca nu poate ,i e!itata2 !a ,i5 ma#. 2$5 cm@ 2. nu "e admit trepte i+olate 1deni!elari de o "ingura treapta2. 2.1)2.2.5.c. contactul cu proeminente :oa"e5 1. inaltimea libera de trecere pe "ub ob"tacole i+olate 1ma"urata de la "upra,ata ,inita a pardo"elii2 !a ,i5 & B min. 2$10 m in cladiri publice@ & B min. 2$00 m in cladiri de locuit@ & B min. 1$00 m in man"arde "i "ub"oluri. 2.1)2.2.5.d. contactul cu elemente !erticale laterale 1pe caile de circulatie25 1. "upra,ata peretilor nu trebuie "a pre+inte ba!uri$ proeminente$ muchii a"cutite$ "au alte "ur"e de lo!ire$ agatare$ ranire. 2.1)2.2.5.e. contactul cu "upra,ete !itrate5 1. "upra,etele integral !itrate 1pereti$ u"i "au ,ere"tre ,ara cadru2$ precum "i cele a caror !itra: incepe la mai putin de 0$00 m de la "ol$ trebuie "a ,ie reali+ate din geam de "iguranta@ 2. "upra,etele integral !itrate "e !or "emnali+a cu marca:e de atentionare5 ampla"ate intre 0$70 1$50 m de la "ol "i a!and diametrul$ "au latimea$ de cca. 20 cm. 2.1)2.2.5.,. contactul cu u"i batante "au u"i care "e de"chid5 1. u"ile batante !or ,i "emnali+ate cu marca:e de atentionare5 idem cap.21)22.5.e. pct. 2@ 2. ampla"area "i "en"ul de de"chidere al u"ilor trebuie re+ol!at a"t,el incat5 "a nu limite+e "i "a nu impiedice circulatia@ "a nu "e lo!ea"ca intre ele 1la de"chiderea "imultana a doua u"i2@ "a nu lo!ea"ca per"oane care i"i de",a"oara acti!itatea 1pl. &E 102. 2.1)2.2.5.g. coli+iune cu alte per"oane$ pie"e de mobilier "au echipamente5 1. latimea libera de circulatie$ in incaperi "i pe coridoare$ !a ,i "tabilita core"pun+ator reglementarilor "peci,ice$ in ,unctie de de"tinatia cladirii$ inclu"i! pentru nece"itatile per"oanelor blocate in "caun rulant@ 2. pie"ele de mobilier adiacente cailor de circulatie$ nu trebuie "a pre+inte colturi$ muchii a"cutite$ "au alte "ur"e de agatare$ lo!ire$ ranire@ 3. tra"eele de circulatie !or ,i a"t,el dimen"ionate "i re+ol!ate$ incat "a e#i"te po"ibilitatea de mane!ra a targilor$ "icrielor$ mobilelor !oluminoa"e@ ;. u"ile interioare !or a!ea latimea libera de5 min. 0$&0 m pentru incaperi cu mai putin de 50 per"oane@ min. 0$00 m pentru incaperi cu 51

100 per"oane "i pentru cladiri cu per"oane ce nu "e pot e!acua "ingure@ min. 1$00 m pentru tran"port copii "i tran"port targa@ min. 1$;0 m 10$&0 C 0$602 pentru incaperi cu mai mult de 100 per"oane. 21)2.2.5.h. producere de panica5 1. tra"eul ,lu#urilor de circulatie !a ,i clar$ liber "i comod@ 2. circulatia !a ,i "ubliniata "i diri:ata prin di"punerea mobilierului "peci,ic de"tinatiei@ ,lu#ul de circulatie$ in cladiri publice$ !a ,i ,luent$ le"nicio" "i cat mai "curt$ ,ara ocoli"uri "au intoarceri ne:u"ti,icate@ 3. in cladiri publice "e !a a"igura un "i"tem in,ormational "i de alarma$ core"pun+ator nece"itatilor "peci,ice de"tinatiei 1inclu"i! pentru per"oane cu handicap2$ pe tot tra"eul ,lu#urilor de circulatie@ 5. tra"eul de circulatie$ al ,lu#urilor de tipuri "i de"tinatii di,erite$ din cladiri publice$ !or ,i a"t,el concepute$ incat "a nu "e inter"ecte+e@ 6. caile de e!acuare "e !or atentiona prin marca:e core"pun+atoare$ 1inclu"i! pentru per"oane cu handicap2@ 7. toate u"ile cailor de e!acuare "e !or de"chide in "en"ul e!acuarii. .!A". ... Siguranta cu privire la sc&imbare de nivel 1tera"e$ logii$ galerii$ balcoane$ ,ere"tre2$ pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin% 21)2.2.6.a. cadere de la un ni!el la altul5 1. la deni!elari mai mari de 0$30 m ,ata de "ol "au alte parti alaturate din con"tructie 1re"pecti! 0$20 m pentru per"oane cu handicap2 "e !or pre!edea balu"trade/parapete de "iguranta$ con,ormate "i dimen"ionate core"pun+ator pre!ederilor -*)- 6131@ 2. ,ere"trele$ "au u"ile,ere"tre$ ale incaperilor cu pardo"eala a,lata la mai mult de 0$50 m ,ata de ni!elul e#terior$ !or a!ea pre!a+ute balu"trade/parapete de "iguranta con,ormate "i dimen"ionate con,orm pre!ederilor -*)- 6131@ 3. de"chiderea ,ere"trelor 1in cladiri cu copii2 trebuie "a "e ,aca cu mecani"me reglabile$ de"chiderea curenta 1pentru aeri"ire2 ,iind de5 ma#. 10 cm. . !A". ./. Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin% 2.1)2.2.7.a. obo"eala e#ce"i!a5

)ota% 1. raportul intre trepte "i contratrepte trebuie "a re"pecte relatia5 2 h C lB 62 6; cm ca+ general@

2 h C lB 5& 60 cm in cladiri cu copii de !ar"ta pre"colara@ dar$ pentru per"oane cu di,icultati la mer"$ treptele !or a!ea5 & B ma#. 16 cm@ l B min. 30 cm 1recomandat 15 # 32@ 16 # 302. La cladiri in care nu e"te pre!a+ut a"cen"or$ dimen"ionarea treptelor "e !a ,ace core"pun+ator nece"itatilor per"oanelor cu di,icultati la mer". 2. treptele$ ce apartin aceleia"i rampe$ trebuie "a aiba acelea"i dimen"iuni 1inaltime "i latime2@ 3. numarul de trepte ale unei rampe de "cara !a ,i5 ma#. 1& trepte ca+ general@ ma#. 16 trepte 1recomandat 10 trepte2 pentru per"oane cu di,icultati la mer"@ ;. panta unei rampe ,ara trepte trebuie "a ,ie5 ma#. & A pentru rampe cu lungimea de ma#. 6$00 m@ ma#. 5 A pentru rampe cu lungimea D 6$00 m@ 5. lungimearampei,aratrepte$panala+onadeodihna1"upra ,ata ori+ontala2$ !a ,i5 ma#. 10$00 m pentru rampe cu panta de ma#. 5 A@ ma#. 6$00 m pentru rampe cu panta 5 & A. 2.1)2.2.7.b. cadere in gol5 1. "chimbarile de panta trebuie bine atentionate "i core"pun+ator luminate$ inclu"i! in timpul noptii@ 2. "carile$ rampele "i pode"tele !or ,i a"igurate cu balu"trada parapet de protectie a!and inaltimea de "iguranta con,orm pre!ederilor -*)- 1631@ 3. balu"tradele$ "au mainile curente$ "e !or pre!edea a"t,el5 la "cari cu l F 1$20 m pe o "ingura latura re"pecti! pe latura e#pu"a 1la "cari cu rampe curbe "i la "cari utili+ate de per"oane cu di,icultati la mer"$ "e recomanda pe ambele laturi pl. 13$ ,ig. 22@ la "cari cu l B 1$20 2$;0 m pe ambele laturi@ la "cari cu l D 2$;0 m inclu"i! o balu"trada intermediara$ la ma#.2$;0 m$ daca "cara con"tituie cale de e!acuare@ ;. in ca+ ca "cara e"te di"tantata de perete mai mult de 6 cm 1pl. 11$ ,ig. 32$ "e !or lua ma"uri core"pun+atoare$ a"t,el incat "a ,ie e!itata alunecarea in gol a piciorului$ "au a ba"tonului@ 5. balu"trada/parapetul trebuie core"pun+ator dimen"ionata "i a"t,el alcatuita$ incat "a nu permita caderea "au trecerea copiilor dintro parte intralta 1ca+ul cladirilor in care pot circula copii nein"otiti25 ,ara elemente$ cu potential de catarare$ pe inaltimea de 10 E 60 cm de la pardo"eala 1pl. 11$ ,ig. 12@

cu di"tanta intre montanti ma#.10 cm$ cumanacurenta"uplimentarala5&,0$50 $60m 1pl. 13$ ,ig. 22@ 6. mana curenta trebuie a"t,el con,ormata$ incat "a ,ie u"or cuprin"a cu mana 1ca+ul locuintelor "i a altor cladiri in care circula per"oane cu di,icultati la mer" "i copii nein"otiti25 B; 5 cm@ 7. "carile trebuie "a ,ie core"pun+ator "i uni,orm luminate$ ,ara a produce ,enomenul de "tralucire orbitoare. 2.1)2.2.7.c. alunecare5 1. ,ini"a:ul "carilor$ rampelor "i pode"telor !a ,i a"t,el reali+at$ incat "a "e e!ite caderea prin alunecare@ 2. ,ere"trele din dreptul palierelor intermediare trebuie "a aiba parapet$ "au balu"trada de protectie$ core"pun+ator con,ormate$ pentru a "e e!ita accidentarea prin "pargerea geamului$ in ca+ de contact prin alunecare@ 2.1)2.2.7.d. impiedicare5 1. "carile utili+ate in mod curent de copii$ "au per"oane cu di,icultati de mer"$ !or ,i a"t,el re+ol!ate$ incat "a "e e!ite accidentarea prin agatare cu piciorul 1pl. 3$ ,ig. 22@ 2. numarul de trepte ale unei rampe de "cara !a ,i5 min. 3 trepte.

,ie5 2.1)2$2.7.e. lo!ire la partea "uperioara5 1. inaltimea libera de circulatie$ de la na"ul treptei$ pe perpendiculara la linia de ,lu#$ !a ,i5 & , min. 2$10 m la "cari principale in cladiri cu "ali aglomerate@ & B min. 2$00 m la "cari principale din cladiri publice "i cladiri de locuit@ & , min. 1$00 m la "cari "ecundare "i la "cari ce merg in "ub"oluri "au man"arde$ care nu con"tituie cai de e!acuare@ & B min. 1$70 m la "cari cu acce" oca+ional "i care nu con"tituie "cari de e!acuare@ 2. "patiul de "ub "cara !a ,i a"t,el re+ol!at incat$ inaltimea libera de circulatie pe "ub "cara$ "a idem pct. 1. 2.1)2.2.7.,. coli+iune5 1. latimea libera a "carilor$ rampelor "i pode"telor$ !a ,i "tabilita core"pun+ator de"tinatiei cladirii$ in corelare cu pre!ederile normati!ului % 11& "i N% 051@ 2. "carile "i pode"tele !or ,i dimen"ionate core"pun+ator tran"portului targilor$ "icrielor "i

mobilelor !oluminoa"e$ atunci cand nu e#i"ta alt "i"tem de ridicare/coborare a ace"tora. . !A". .0. Siguranta cu privire la iluminarea artificiala 2.1)2.2.&.1. iluminarea medie pentru iluminatul de "iguranta$ pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin% 2.1)2.2.&.1.a. intreruperea activitatii in caz de avarie 1intrerupere de curent25 1. iluminatul de "iguranta pentru continuarea lucrului !a ,i5 10 A din iluminatul normal 1ca+ul general2@ 20 A din iluminatul normal 1in locuri cu receptoare care trebuie alimentate ,ara intrerupere "tatii pompe pentru incendiu$ incaperile "ur"elor de re+er!a$ "patiile "er!iciilor de pompieri$ incaperile centralelor de "emnali+are$ di"peceri+are$ etc2@ min.&0 A din iluminatul normal 1pentru blocul operator din "pitale2@ egal cu ni!elul iluminatului normal 1pentru campul de operatie din "pitale "i in cabinetele radiogra,ice de urgenta2. 2. iluminatul de "iguranta de inter!entie$ !a ,i5 min. 50 l#. iluminat local 1in locurile in care "unt montate armaturi de e#5 !ane$ robinete$ di"po+iti!e de comandacontrol etc. ale unor in"talatii "i utila:e care trebuie actionate in ca+ de a!arie2. !a ,i5 2.1)2.2.&.1.b. coliziune, busculada, in caz de emergenta% 1. iluminatul de "iguranta pentru e!acuare pe coridoare$ holuri$ 20 A din iluminatul normal 1ca+ul cladirilor ci!ile in general2@ 50 l#. 1ca+ul cre"elor$ gradinitelor$ "pitalelor$ policlinicilor$ ca"elor de batrani2@ 50 l#. iluminat local 1la ie"irile din incaperi cu aglomerari de per"oane$ de,inite con,orm 1 72@ 2. iluminatul de "iguranta pentru e!acuare$ pe "cari$ !a ,i5 egal cu ni!elul iluminatului normal. 2.1)2.2.&.1.c. creare de panica, in caz de emergenta% 1. iluminatul de "iguranta pentru panica !a ,i5 10Adiniluminatulnormal$darmin.20l#.1in"alide "pectacol$ maga+ine$ e#po+itii$ "au "imilare$ con,orm 1 72@ 2. iluminatul de "iguranta pentru !eghe in timpul noptii !a ,i5 2 l#. la pardo"eala "i 5l#.pepat1pentru"upra!eghereablona!ilordin "pitale2@ 20l#.1pentru"upra!eghereacopiilorincre"e$gradinite"i a "ugarilor din "pitale2@ 3. iluminatul de "iguranta de circulatie !a ,i5 10Adiniluminatulnormal$darmin.30l#.1pecailede circulatie din interiorul "alilor de "pectacol$ con,orm I 72. )ota% *ipul iluminatului de "iguranta$ dupa conditiile de alimentare cu energie electrica "i cele ,unctionale$ !a ,i "tabilit 1intre tipul ; "i 12 in ,unctie de numarul ma#im al per"oanelor a,late la un moment dat in cladire 1incapere2$ de tipul "i de"tinatia cladirii$ regimul de inaltime al cladirii.

2.1)2.2.&.2. iluminarea medie pentru iluminatul normal pe caile de circulatie ori+ontala "i !erticala$pre"upuneprotectiaimpotri!arisculuideaccidentaredincauzaluminii necorespunzatoare pe caile de circulatie$ prin a"igurarea la5 cladiri pentru in!atamant5 holuri$ incaperi de trecere min. 100 l#.@ coridoare$ "cari100 150 l#.@ cladiri pentru "anatate5 coridoare$ "cari 200 l#. +iua$ "eara@ 50 l#. noaptea@ cladiri pentru cultura 1cinematogra,e$ teatre$ biblioteci$ mu+ee$ e#po+itii25 holuri$ 1,oaiere2 150 200 l#.@ coridoare$ "cari 100 150 l#.@ cladiri admini"trati!e 1pre,ecturi$ primarii$ banci$ 4(4$ tribunale$ notariate25 holuri 1in general275 100 l#.@ holuri principale la banci 200 300 l#.@ cladiri pentru comert 1maga+ine$ centre de de",acere25 holuri$ coridoare$ "cari 100 150 l#.@ cladiri pentru locuit5 holuri coridoare 75 100 l#.@ "cari50 75 l#.@ hoteluri$ moteluri5 holuri principale intrare200 l#.@ receptie$ ca"ierie150 300 l#.@ holuri de odihna$ garderoba 50 100 l#.@ coridoare520 l#. 1noaptea2@ 100 150 l#. 1+iua$ "eara2. 2.1)2.2.&.3. iluminarea medie pentru iluminatul normal al "patiilor e#terioare5 in,unctiedeimportantacladirii$!aa!eani!eluridi,erite$ cuprin"e intre 1 30 l#. 2.1)2.2.&.;. iluminarea medie pentru iluminatul de pa+a "i iluminatul perimetral 1pe 10$00 m. latime de la delimitarea teritoriului "pre interiorul incintei2 !a a!ea5 ni!eluri normate cuprin"e intre 0$5 2 l#.

)ota% 2.1)2.2.&.5. e!itarea "au limitarea orbirii 1in "pecial pe caile de circulatie !erticala25 "e reali+ea+a prin di!er"e metode con,. -*)- 66;6/1. %entru a"igurarea core"pun+atoare a iluminatului arti,icial$ combinat cu iluminatul natural$ "e !or re"pecta pre!ederile -*)- 6221.2.192. -iguranta circulatiei cu mi:loace de tran"port mecani+ate 2.192.1. 'eneralitati .!B".#.#. 4onditia tehnica pri!ind -iguranta circulatiei cu mi:loace de tran"port mecani+ate.$ pre"upune protectia utili+atorilor 1inclu"i! per"oane cu handicap2$ impotri!a ri"cului de accidentare in timpul depla"arii cu a"cen"orul$ "au "cara rulanta. 2.192.2. 4riterii "i ni!eluri de per,ormanta cu pri!ire la5 .!B". .#. Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensorul, pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de disconfort, sau accidentare, prin% 2.192.2.1.a. echipare necore"pun+atoare5 1. una din cabinele bateriei de a"cen"oare trebuie "a ,ie a"t,el dimen"ionata "i con,ormata$ incat "a ,ie utili+ata "i de catre per"oane blocate in "caun rulant$ a"t,el5 dimen"iunea cabinei !a ,i5 min. 0$&0 # 1$35 1recomandat 1$10 # 1$;02 in locuinte@ min. 1$;0 # 1$50 in cladiri publice@ latimea libera a golului de u"a !a ,i5 min. 0$&0 m locuinte@ min. 0$00 m cladiri publice@ "e !or utili+a u"i gli"ante cu de"chidere automata@ dimen"iunea plat,ormei de acce" in cabina !a ,i5 min. 1$50 # 1$50 m@ "e !or a"igura "i"teme de alarmare core"pun+atoare$ pentru ca+ de emergenta@ 2. pentru tran"portul per"oanelor cu targa$ alcatuirea a"cen"oarelor !a ,i con,orm -*)2;55. 2.192.2.1.b. impiedicare la urcare "au coborare5 1. di,erenta de ni!el admi"ibila$ intre cabina "i palier !a ,i5 ma#. G 2$5 cm. 2.192.2.1.c. de,ormarea peretilor "au u"ii cabinei 1in ca+ de aglomerare e#agerata25 1. limita de de,ormabilitate admi"a !a ,i5 ma#. 1$5 cm 1la o ,orta de 300 N$ aplicata pe 5 cm2 in orice punct al peretilor cabinei2. 2.192.2.1.d. oprirea bru"ca a cabinei 1in e#ploatare normala$ "au in ca+ de emergenta25 1. deceleratia !a ,i5 ma#. 0$&1 m/"2. 2.192.2.1.e. depunerea unui e,ort prea mare 1pentru de"chidere "au retinere u"a in ca+ de emergenta$ "au de,ectare "i"tem automat de inchiderede"chidere25 1. e,ortul de de"chidere al u"ii !a ,i5 ma#. 300 N@ 2. e,ortul de retinere al u"ii !a ,i5

ma#. 150 N@ 3. energia cinetica a u"ii !a ,i5 ma#. 10 H. 2.192.2.1 .,. agatare$ "tri!ire "au cadere in gol5 1. "e !or pre!edea garnituri de cauciuc$ la toate muchiile cabinei a"cen"orului@ 2. "e !a urmari in"talarea core"pun+atoare a cabinei$ ,ata de ca"a li,tului 1tolerante minime2@ 3. "e !a pre!edea un "i"tem de "iguranta e,icient. 2.192.2.1.g. blocare in a"cen"or 1in ca+ de oprire intre eta:e25 1. "e !or pre!edea butoane luminoa"e de alarma@ 2. "e !a pre!edea inter,on in interiorul cabinei 1in cladiri publice cu aglomerari de per"oane$ cladiri inalte2. 2.192.2.1.h. ambianta atmo",erica necore"pun+atoare5 1. ratia de aer proa"pat in cabina !a ,i5 1 litru/"ec./per"oana 1atat in regim normal$ cat "i in ca+ de a!arie2@ 2. temperatura in cabina !a ,i5 G 5I4 ,ata de temperatura palierelor@ 3. peretii cabinei nu trebuie "a ,ie ume+i. 2.192.2.1.i. creare de "tre"" 1in ca+ de di"con,ort "onor25 1. ni!elul de pre"iune acu"tica$ admi" in cabina$ !a ,i5 ma#.65 d9 1)2 in ab"enta ocupantilor "i a altor "ur"e e#terioare.

)ota% 2.192.2.1 :. creare de panica 1in ca+ de di"con,ort !i+ual25 1. ni!elul de iluminare in cabina "i pe paliere !a ,i5 min. 50 l#.@ 2. in ca+ de a!arie 1pana electrica2 ni!elul de iluminare !a ,i5 min. 5 l# 1la panoul de comanda din cabina "i de pe paliere2. %entru alimentarea cu energie electrica a a"cen"oarelor$ "e !a tine cont de pre!ederile normati!ului I 7. .!B". . . Siguranta cu privire la deplasarea cu scara rulanta, pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin% 2.192.2.2.a. di,icultate in utili+are$ obo"eala5 1. dimen"iunile treptelor !or ,i5 lB min. 25 cm@ & , ma#. 25 cm@ 1 , ma#. 1$50 m@ 2. panta "carii !a ,i5 ma#. 30I@ 3. +ona ori+ontala 1la pornire "i oprire25 0$&0 m la "cari cu lungime de ma#. 6$00 m "i !ite+a de ma#. 0$5 m/"@ 1$20 m la "cari cu lungime de min. 6$00 m "i !ite+a de min. 0$5 m/". 2.1922.2.b. impiedicare "i cadere5

1. deni!elarea admi"a la racordul dintre "cara "i plan"eu$ !a ,i5 ma#. 2$5 cm 1preluata prin panta2@ 2. +onade"igurantalaurcare"icoborare1dupa+onaori+ontala con,orm 2.192.2.2.a.3.2 !a ,i5 2$00 m la "cari cu 1 B ma#. 1$00 m@ 2$50 m la "cari cu 1 B 1$00 1$50 m@ 3.ni!elul de iluminare !a ,i5 min. 170 l#@ ;. "carile rulante !or ,i atentionate !i+ibil. 2.192.2.2.c. de+echilibrare "i cadere5 1. !ite+a de depla"are$ pentru "cara$ trebuie "a ,ie egala cu cea pentru mana curenta "i !a ,i5 v B 0$5 0$0 m/"@ 2. con,ormarea parapetului "e !a ,ace a"t,el5 & B 0$00 m@ din materiale inca"abile@ cu mana curenta a"t,el con,ormata$ incat "a ,ie u"or cuprin"a cu mana 1 ; 5 cm2. 2.192.2.2.d. creare de "tre" 1in ca+ de emergenta25 1. "e !a pre!edea un buton de alarma "i oprire$ montat aparent$ u"or !i+ibil "i acce"ibil. 2.142. -iguranta cu pri!ire la ri"curi pro!enite din in"talatii 2.142.1. 'eneralitati .!C".#.#. 4onditia tehnica pri!ind -iguranta cu pri!ire la ri"curi pro!enite din in"talatii.$ pre"upune a"igurarea protectiei utili+atorilor$ impotri!a ri"cului de accidentare$ "au "tre"$ pro!ocat de po"ibila ,unctionare de,ectuoa"a a in"talatiilor electrice$ termice$ de !entilatie$ "au "anitare. 2.142.2. 4riterii "i ni!eluri de per,ormanta cu pri!ire la5 .!C". .#. Siguranta cu privire la agenti agresanti din instalatii pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a riscului de accidentare, prin% 2.142.2.1.a. electrocutare5 1. ten"iuni nominale de lucru5 2n B ma#. 220 < pentru corpuri de iluminat@ 2n , ma#. ;00 < pentru utila:e electrice 1in ca+ul in care pardo"eala e"te buna conductoare de electricitate$ trebuie indeplinite "i alte conditii con,. -*)- 1260; "i con,. 1 72@ 2. ten"iuni de atingere "i de pa"5 a2 pentru echipamente utili+ate in "patii "upraterane5 2 , ma#. 65 < ca. pentru deconectare in 3" 1UB ma#. 120 < ca2@ 2 , ma#. 50 <. ca. pentru deconectare in D 3" 1UB ma#. 65 < ce2@ b2 pentru echipamente utili+ate in "patii "ubterane5

2, ma#. 2; < ca.@ 3. curenti nepericulo"i 1inten"itatea "uportata de corpul omene"c25 3& B ma#. 10 m)@ ;. re+i"tenta de di"per"ie a pri+ei de pamant 1con,. I 7 "i 1 2025 4Bma#.; pentruin"talatiaelectricade:oa"a ten"iune@ 4 B ma#. 1 cand pri+a de pamant e"te comuna pentru :oa"a ten"iune "i pentru paratra"net@ 4 B ma#. 10 pentru in"talatia de paratra"net 1pri+a arti,iciala2@ 4 B ma#. 5 idem 1pri+a naturala2@ 5. re+i"tenta de i+olatie5 4Bmin.50.000 pentrumaterialeleelectroi+olante ale elementelor conducatoare@ 6. ma"uri de protectie pentru atingere directa 1con,. N'%8$ -*)- 1260; "i 1725 toate elementele conducatoare de curent$ care ,ac parte din circuitele curentilor de lucru$ !or ,i ,acute inacce"ibile atingerii intamplatoare prin5 i+olarea partilor acti!e 1protectie completa2@ pre!ederea de bariere "au carca"e$ in interiorul carora "a "e ga"ea"ca partile acti!e 1protectie completa2@ in"talarea unor ob"tacole$ care "a impiedice atingerile intamplatoare cu partile acti!e 1protectie partiala2@ in"talarea partilor acti!e$ in a,ara +onei de acce"ibilitate 1protectie partiala2@ alimentarea la ten"iune ,oarte :oa"a de "ecuritate 1*=H-2 ma#. 50 < ca. "i ma#.120 < c.c@ ,olo"irea mi:loacelor indi!iduale de protectie electroi+olante 1pentru inter!entii2. 7. ma"uri de protectie pentru atingere indirecta 1con,. N'%8$-*)- 1260; "i 1725 ma"uri de protectie ,ara intreruperea alimentarii.$ care cuprind urmatoarele mi:loace5 ,olo"irea materialelor "i echipamentelor de cla"a II "i III$ "au echi!alente@ i+olarea "uplimentara@ "epararea de protectie@ ampla"area la di"tanta$ "au intercalarea de ob"tacole@ e#ecutarea de legaturi de echipotentiali+are locale$ nelegate la pamant@ ma"uri de protectie prin intreruperea automata a alimentarii.$ care "e reali+ea+a cu5 di"po+iti!e automate de protectie. 2.1422.1.b. ar"ura "au oparire5 1. temperatura "upra,etelor elementelor de in"talatii5 pentru "upra,ete !i+ibile dar inacce"ibile5 ma#. &0I4 metalice@ ma#. 00I4 nemetalice@ pentru "upra,ete atin"e accidental$ in conditii normale de lucru5 ma#. 70I4 metalice@ ma#. &0I4 nemetalice@ pentru "upra,ete de"tinate a ,i atin"e continuu5 ma#. 55I4 metalice@

ma#. 65I4 nemetalice@ pentru "upra,ete acce"ibile copiilor$ "au per"oanelor cu handicap5 ma#. 60I4 1indi,erent de materialul din care "unt con,ectionate2@ 2. temperatura de introducere a aerului cald in incaperi5 "e "tabile"te 1con,orm normati!ului 152 a"t,el ca temperatura ma#ima "a core"punda pre!ederilor N'%8 1in "copul reali+arii economiei de energie in e#ploatare$ "e recomanda$ ca temperatura aerului introdu" in incaperi$ "a nu depa"ea"ca ;5...55I42@ 3. temperatura apei calde mena:ere5 ma#. 60I4@ ;. pre"iunea in in"talatii "anitare5 ma#. 6 bar. -e iau ma"uri pentru limitarea pre"iunii "i temperaturii pre!a+and armaturi de "iguranta$ precum "i di"po+iti!e pentru regla: pre"iune$ precum "i in"talatii de "emnali+are acu"tica "i optica. 5. ma"uri de protectie5 partile echipamentului tehnic$ care pre+inta temperaturi e#ce"i!e 1ridicate "au "ca+ute2$ trebuie "a ,ie i+olate "au ingradite core"pun+ator$ pentru a pre!eni contactul utili+atorilor cu ace"tea "au$ dupa ca+$ chiar apropierea de ele@ in ca+ul corpurilor de iluminat cu lampi cu incande"centa 1a!and T 5 100I42$ acce"ibile utili+atorilor$ "e !or a"igura ma"uri de protectie core"pun+atoare$ con,orm pre!ederilor normati!ului I 7$ -*)- 66;6/1$ 2$ 3 "i -*)1220;@ in ca+ul echipamentelor pentru incal+ire 1corpuri "au conducte de incal+ire2 protectia "e !a ,ace con,orm pre!ederilor normati!ului I 13. 2.142.2.1.c. e#plo+ie pro!ocata de pre+enta unei ,lacari "au "cantei intrun "patiu$ in care "a produ" un ame"tec de aer "i ga+ combu"tibil5 1. concentratia de ga+ metan patrun" accidental in incaperi5 ma#. 1500 mg/m3 aer@ 2. ma"uri de protectie5 pentru e!itarea ri"curilor de incendiu "i e#plo+ie$ la "tabilirea tra"eelor conductelor de ga+e naturale la cladirile ci!ile$ "e !or re"pecta pre!ederile normati!ului I6@ la alegerea tra"eelor conductelor de ga+e$ "e !a tine "eama de conditiile de "iguranta "i apoi de cele e"tetice@ in"talatiile interioare de utili+are a ga+elor naturale "e !or reali+a numai din otel@ conductele de ga+e "e montea+a numai aparent$ in "patii u"cate$ !entilate$ luminate "i circulate$ cu acce" permanent$ inclu"i! in "ub"olurile care indepline"c ace"te conditii@ elementele de prindere ale conductelor de ga+e "e !or ,ace pe elementele de re+i"tenta ale con"tructiilor 1pereti$ grin+i$ pla,oane$ "talpi din beton$ metal$ caramida2$ "au pe "talpi metalici "pecial montati in e#terior@ "e admite montarea conductelor de ga+e$ ma"cate in canale !i+itabile "i !entilate$ numai in ca+ul con"tructiilor ci!ile cu grad deo"ebit de ,ini"are@ in"talatiile electrice$ din incaperi cu pericol de e#plo+ie$ !or re"pecta pre!ederile

normati!ului ID 17 "i I 7. 2.142.2.1.d. into#icare datorata pre+entei unor "ub"tante$ noci!e in aer 1mono#id de carbon din in"talatii de ardere@ bio#id de carbon din e#piratii@ ,ormaldehida@ pulberi de a+be"t@ radon din materiale de con"tructii$ din aer$ "au teren2. %rotectia "e poate reali+a printro !entilare adec!ata$ a"t,el5 1. debitul de aer proa"pat5 in ca+ul recircularii aerului$ ace"ta trebuie "a repre+inte min. 10 A din debitul total nece"ar con,orm normati!ului I 5 "i N% 00&@ !alorile debitului de aer proa"pat "e !or "tabili in ,unctie de de"tinatia incaperilor cladirii$ con,orm normati!ului I 5 "i N% 00&@ 2. numarul orar de "chimburi de aer5 "e !a "tabili de la ca+ la ca+$ in ,unctie de de"tinatia incaperii@ !alori orientati!e con,orm normati!ului I 5@ 3. concentratiile limita admi"ibile ale "ub"tantelor noci!e5 trebuie "a re"pecte !alorile pre!a+ute in normati!ul N'%8@ ;. ma"uri de pre!enire5 e"te inter+i"a utili+area materialelor de con"tructie$ care au in componenta lor "ub"tante to#ice$ "au radioacti!e. 2.142.2.1.e. contaminare "au otra!ire datorita pre+entei unor "ub"tante noci!e in apa potabila5 1. reteaua de di"tributie$ a apei potabile$ nu trebuie "a contina "ub"tante noci!e$ dupa ;& ore de contact cu peretii conductelor "i a celorlalte componente ale retelei@ 2. conductele de tran"port$ ale apei$ nu trebuie "a permita de+!oltarea agentilor biologici@ 3. "e !a e!ita "tagnarea apei$ in reteaua de apa potabila@ ;.conditiile de calitate$ ale apei potabile$ !or re"pecta pre!ederile -*)- 13;2@ 5. !eri,icarea$ indeplinirii conditiilor de calitate a apei$ "e !a ,ace con,orm pre!ederilor normati!ului 4 00. 2.142.2.1.,. contactul cu elemente de in"talatii de,ectuo" e#ecutate$ montate$ "au intretinute5 1. ma"uri generale5 "upra,etele acce"ibile utili+atorilor nu trebuie "a pre+inte$ muchii a"cutite$ ba!uri$ proeminente periculoa"e$ "au rugo+itati@ "e inter+ic "olutiile con"tructi!e de in+idire$ "au ,i#are a echipamentelor de in"talatii$ pe partile de con"tructie$ care ar permite ri"cul de accidentare prin de,ectare$ de"prindere$ cadere$ "au ra"turnare a ace"tora@ e#ecutarea$ e#ploatarea$ intretinerea "i repararea in"talatiilor$ "e !a ,ace numai de catre per"onal cali,icat$ in con,ormitate cu pre!ederile "tandardelor "i normati!elor "peci,ice 1con,orm ane#a II Documente cone#e. precum "i con,orm pre!ederilor N'%82. 2.142.2.1.g. con"ecinte ale de"carcarilor atmo",erice 1tra"net2 1. protectia unei cladiri$ impotri!a tra"netului$ "e !a ,ace in con,ormitate cu pre!ederile normati!ului I 20@

2. in"talatiile de protectia contra tra"netului "unt obligatorii in urmatoarele ca+uri5 con"tructii care cuprind incaperi cu aglomerari de per"oane$ "au "ali aglomerate$ cum ar ,i5 teatre$ cinematogra,e$ "ali de concert "i de intruniri$ camine culturale$ "ali de "port acoperite$ circuri etc$ cu o capacitate mai mare de ;00 locuri@ cladiri bloc pentru "pitale$ "anatorii etc$ cu mai mult de 75 paturi@ hoteluri$ camine$ ca+armi cu mai mult de ;00 paturi@ uni!er"itati$ "coli$ gradinite de copii "i cre"e$ cu mai mult de 10 "ali de cla"a "au :oc$ de laborator$ "au de atelier@ cladiri pentru calatori$ din categoriile I "i II$ in care$ in perioada de !ar, a tra,icului$ la ora de ma#ima aglomerare$ "e pot a,la mai mult de 300 de calatori@ con"tructii care con"tituie$ "au adapo"te"c$ !alori de importanta nationala@ con"tructii de locuit cu mai mult de % C 11 eta:e@ con"tructii inalte "i ,oarte inalte$ de,inite con,orm % 11&@ con"tructii "tabilite ca pre+entand importanta nationala$ pentru di!er"e domenii 1centre de calcul$ centrale de telecomunicatii etc2. 2.1D2. -iguranta in timpul lucrarilor de intretinere 2.1D2.1. 'eneralitati .!D".#.3. 4onditia tehnica pri!ind -iguranta in timpul lucrarilor de intretinere.$ pre"upune protectia utili+atorilor$ in decur"ul acti!itatilor de curatire "au de reparare$ a unor parti din cladire 1,ere"tre$ "cari$ pereti$ acoperi"uri$ luminatoare2$ pe durata e#ploatarii ace"teia. 2.1D2.2. 4riterii "i ni!eluri de per,ormanta cu pri!ire la5 .!D" .#. Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor, pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a ri"cului de accidentare prin cadere de la inaltime$ in timpul lucrarilor de curatire$ !op"ire$ reparare a ,ere"trelor 1ochiuri mobile "i ,i#e2$ a ,atadelor !itrate "i a luminatoarelor. 1. inaltimea de "iguranta a parapetului la ,ere"tre trebuie "a ,ie5 & curent B 0$00 m "i con,orm pre!ederilor din reglementarile "peci,ice@ 2. nu "e recomanda utili+area ,ere"trelor cu de"chidere e#terioara 1in ca+ ca "e utili+ea+a$ trebuie a"igurata intretinerea ace"tora$ in conditii de "iguranta2@ 3. ,ere"trele ,i#e de la eta:ele a,late la mai mult de ;$00 m inaltime$ !or ,i intretinute de per"oane autori+ate$ care !or ,i a"igurate in timpul lucrului$ prin "i"teme "peciale de "u"tinere "i ancorare@ ;. ,ere"trele ce nu pot ,i intretinute prin e#terior$ !or ,i a"t,el alcatuite incat$ partea ,i#a "a poata ,i curatata din interior$ in conditii de "iguranta@ 5. in ca+ul "upra,etelor mari !itrate 1,atade$ luminatoare2$ "e !or pre!edea 1de la proiectare2 utila:e "peciale$ cu caracter permanent$ a!and po"ibilitatea de gli"are$ pe intreaga "upra,ata a !itra:ului re"pecti!@ 5. utila:ele ,i#e$ a,late la inaltime$ !or ,i pre!a+ute cu balu"trade de protectie$ a!and &, 1$10 m. .!D" . . Siguranta cu privire la intretinerea casei scarilor, pre"upune a"igurarea protectiei

utili+atorilor$ impotri!a ri"cului de accidentare$ in timpul di!er"elor acti!itati de intretinere "au reparatie pe ca"a "carii 1+ugra!it$ decorat$ "palat$ "au inlocuit geamuri25 1. "carile !or ,i a"t,el re+ol!ate$ incat "a ,acilite+e e#ecutarea lucrarilor de intretinere "i decorare a elementelor adiacente 1pereti$ ,ere"tre2 "i anume5 pode"tele !or ,i con,ormate "i dimen"ionate core"pun+ator@ balu"tradele 1parapetele2 !or ,i re+i"tente "i core"pun+ator dimen"ionate@ in ca+ul "carilor balan"ate$ trebuie a"igurata po"ibilitatea de intretinere a partilor adiacente$ ,ara ri"c de accidentare@ ,ere"trele de pe ca"a "carii trebuie ampla"ate a"t,el$ incat "a ,ie acce"ibile intretinerii. .!D" .'. Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor, pre"upune a"igurarea protectiei utili+atorilor$ impotri!a ri"cului de accidentare prin ranire$ "au cadere de la inaltime$ in timpul operatiilor de curatire$ "au reparare a acoperi"urilor. 1. la acoperi"urile tera"a "e !a pre!edea o balu"trada perimetrala de protectie$ a!and5 & B 0$00 m la cladiri cu inaltime de ma#. 15$00 m@ &@ B 1$00 m la cladiri cu inaltimi intre 15$00 ;0$00 m@ & B 1$10 m la cladiri cu inaltimi pe"te ;0$00 m. 2. la acoperi"uri in panta$ "e !or pre!edea elemente di"continue de ancorare$ pentru "u"tinerea per"oanelor$ "au echipamentelor nece"are operatiilor de intretinere "i reparare a acoperi"urilor@ 3. pentru acce"ul pe acoperi" prin e#terior$ cand nu e#i"ta po"ibilitatea acce"ului din interiorul cladirii$ "e !or utili+a "cari "peciale 1,i#e2 montate pe ,atada$ ampla"ate la o inaltime core"pun+atoare a"igurarii "igurantei la intru+iuni prin e,ractii. ;. "e !or pre!edea opritoare de +apada$ la marginea acoperi"urilor cu panta mai mare de 30I. 2.1(2. -iguranta la intru+iuni "i e,ractii 2.1(2.1. 'eneralitati .!E".l.l. 4onditia tehnica pri!ind -iguranta la intru+iuni "i e,ractii.$ pre"upune protectia utili+atorilor$ impotri!a e!entualelor acte de !iolenta$ hotie$ !andali"m$ comi"e de rau,acatori din e#terior$ precum "i impotri!a patrunderii nedorite a in"ectelor "au animalelor daunatoare. .!E".#. . %rin proiectare$ trebuie "a "e reduca ri"cul tentati!elor de intru+iune "i e,ractie$ atat printro conceptie core"pun+atoare a cladirii$ cat "i prin pre!ederea unor ma"uri "uplimentare de protectie$ in ,unctie de gradul de "ecuritate al cladirii. .!E".#.'. 'radul de "iguranta 1"ecuritate2 al cladirii 1normal$ puternic$ ma#im2 !a ,i "tabilit de catre proiectant$ in ,unctie de de"tinatia 1importanta2 cladirii$ precum "i de "olicitarea bene,iciarului. .!E".l.*. %entru a"igurarea unei protectii optime$ din punct de !edere al intru+iunii umane$ trebuie luate ma"uri de "ecuritate adec!ate$ pentru impiedicarea patrunderii prin e,ractie$ atat in incinta cladirii 1daca acea"ta e#i"ta2$ cat "i in cladirea propriu+i"a. .!E"#.-.Impotri!a intru+iunii animale$ trebuie a"igurate ma"uri de protectie core"pun+atoare$ la re+ol!area golurilor din elementele de inchidere "i din in"talatii.

2.1(2.2. 4riterii "i ni!eluri de per,ormanta cu pri!ire la5 .!E". .#. Siguranta cu privire la imprejmuiri, pre"upune a"igurarea protectiei utili+atorilor$ impotri!a tentati!elor de intru+iuni$ prin agre"area gardurilor "i/"au portilor 1ca+ul cladirilor ce au impre:muiri2$ re"pecti!5 2.1(2.2.1.a. impiedicarea e"caladarii5 1. inaltimea gardului 1impre:muirii2 !a ,i pentru5 "ecuritate normala5 & B min. 1$&0 m@ "ecuritate puternica5 & , min. 2$10 m@ "ecuritate ma#ima5 & B in. 2$;0 m C ma"uri "uplimentare de "ecuritate$ in ,unctie de "olicitarea bene,iciarului@ 2. la partea "uperioara$ impre:muirea trebuie a"t,el re+ol!ata$ incat "a ,ie impiedicata e"caladarea. ,orta@ 2.1(22.1.b. impiedicarea penetrarii5 1. impre:muirile !or ,i a"t,el re+ol!ate$ incat "a re+i"te la tentati!ele de intru+iune prin 2. dimen"iunile e!entualelor ori,icii 1diametru "au latime2$ in "upra,ata impre:muirilor !or ,i pentru5 "ecuritate normala5 ma#. 20 cm@ "ecuritate puternica5 ma#. 10 cm@ "ecuritate ma#ima5 gard opac 3. ma"uri e#empli,icati!e pentru "iguranta acce"elor in incinta cladirii5 a. la acce"ele necontrolate$ pentru o "ecuritate puternica$ "e !or pre!edea5 porti metalice re+i"tente la ,ortare@ balamale puternice@ mecani"me de inchidere re+i"tente la "ocuri etc@ b. la acce"ele controlate$ pentru o "ecuritate puternica$ "e !or pre!edea5 bariere actionate manual "au mecanic etc@ c. pentru impiedicarea patrunderii ,ortate cu !ehicule$ "e !a pre!edea5 po"t de pa+a la porti@ bariere "tradale@ ob"tacole tran"!er"ale la ni!elul caro"abilului etc. 2.1(22.1.c. "i"teme de "ecuritate recomandate 1tabelul 1. "i ane#a I.2.25 1. "i"tem cu "en+ori de inertie@ 2. "i"tem cu "en+ori acu"tici@ 3. "i"tem cu ,ibre optice. )ota% 1. Nece"itatea pre!ederii impre:muirilor ca ma"ura de "iguranta impotri!a intru+iunii prin e,ractie$ !a ,i "tabilita de catre proiectant$ in ,unctie de de"tinatia cladirii$ de "olicitarea bene,iciarului$ precum "i in ,unctie de gradul de "iguranta 1"ecuritate2 "tabilit. 2. In ca+ul in care impre:muirea nu con"tituie ma"ura de "iguranta impotri!a intru+iunii prin e,ractie$ ci e"te doar o conditie re+ultata din documentele urbani"tice$ "au din tema de proiectare$ la

alcatuirea "i re+ol!area ace"teia "e !or a!ea in !edere "i pre!ederile cap.2.1)2.2.3. din pre+entul normati! 1unde e"te ca+ul2. .!E". . . Siguranta cu privire la incinta cladirii, pre"upune a"igurarea protectiei utili+atorilor$ impotri!a tentati!elor de intru+iune$ prin tra!er"area ne"tingherita a incintei cladirii 1ca+ul cladirilor cu incinta2. In ,unctie de de"tinatia cladirii$ de optiunea bene,iciarului$ precum "i de gradul de "iguranta 1"ecuritate2 "tabilit$ "e !or lua ma"uri core"pun+atoare de impiedicare a intru+iunii$ ca de e#emplu5 2.1(2.2.2.a. ma"uri de pre!enire orientati!e5 1. acce"ele in incinta$ caile de circulatie catre cladire$ precum "i intreaga "upra,ata a incintei$ trebuie "a ,ie u"or !i+uali+ata din interiorul cladirii@ 2. amena:arile e#terioare trebuie a"t,el re+ol!ate$ incat "a nu obture+e campul de "upra!eghere "i "a nu ,acilite+e a"cunderea rau,acatorilor@ 3. aleile de acce" trebuie "a conduca direct catre intrarea cladirii@ ;. "e !or e!ita aleile cotite "au acoperite 1tunele$ pergole2 precum "i "patiile i+olate$ impo"ibil de "upra!egheat din interior@ 5. parca:ele 1"ur"e de a"cundere2 "e !or ampla"a la di"tanta$ dar cu po"ibilitate de !i+uali+are din interior@ 6. "patiul$ din :urul cladirilor publice de importanta nationala$ trebuie "a ,ie liber$ ,ara !egetatie inalta$ core"pun+ator luminat 1con,. al. 2.1)2.2.&.;.2 "i u"or de "upra!egheat$ cladirea trebuind "a ,ie la o di"tanta de min. 10$00 m de circulatia "tradala. 7. 2.1(2.2.2.b. "i"teme de "ecuritate recomandate 1tabelul 1. "i ane#a I.2.25 1. "i"tem cu "en+ori din punct in punct@ 2. "i"tem cu "en+ori "ubterani@ 3. "i"tem de tele!i+iune cu circuit inchi". .!E". .'. Siguranta cu privire la inc&iderile perimetrale, pre"upune a"igurarea protectiei utili+atorilor$ impotri!a potentialelor acte de !andali"m$ "au a tentati!elor de intru+iune$ prin agre"area elementelor de ,atada 1pereti$ u"i$ ,ere"tre$ balcoane2$ re"pecti!5 2.1(2.2.3.a. impiedicarea actelor de !andali"m5 1. "e !or pre!edea ,ini"a:e dure$ "i neab"orbante$ "au tratamente antigra,itti$ pentru a putea ,i curatate in ca+ de murdarire@ 2. elementele decorati!e !or ,i bine ancorate "i reali+ate din materiale dure$ pentru a nu ,i deteriorate@ 3. alcatuirea peretilor$ atat in "ectiune ori+ontala cat "i pe !erticala cladirii$ trebuie a"t,el re+ol!ata$ incat "a nu permita "pargerea "au di"trugerea ace"tora. 2.1(22.3.b. impiedicarea catararii "i patrunderii prin e,ractie5 1. "e !or e!ita elementele decorati!e proeminente$ la partea in,erioara a ,atadei 1"ub 2$00 m inaltime2@ 2. conductele pentru "curgeri ape plu!iale 1burlanele2 !or ,i a"t,el re+ol!ate$ incat "a

impiedice catararea 1de e#.5 cu elemente a"cutite pe tra"eu2@ 3. balcoanele e#i"tente la parterul cladirilor$ "au dea"upra elementelor cu potential de catarare$ !or ,i a"igurate cu elemente de protectie core"pun+atoare@ ;. balcoanele continue "e !or re+ol!a a"t,el$ incat "a "e impiedice trecerea dintrun apartament in altul@ 5. u"ile balcoanelor cu potential de patrundere in interior$ !or ,i tratate ca u"i de acce" in cladire "au apartament@ 6. "upra,ata !itrata 1ochiuri ,i#e "au/"i mobile2 de la parterul cladirilor$ "e !a a"igura cu ma"uri de protectie core"pun+atoare$ in ,unctie de gradul de "ecuritate al cladirii "i/"au de optiunea bene,iciarului@ 7. mecani"mele de inchidere$ precum "i articulatiile ,ere"trelor$ trebuie a"t,el alcatuite "i re+ol!ate$ incat "a impiedice e,ractia "i intru+iunea@ &. u"ile de acce" in cladire$ "au in gara:$ !or ,i a"t,el alcatuite "i re+ol!ate$ incat "a re+i"te atacurilor din e#terior "i "a nu con"tituie "ur"e de catarare "pre ni!elurile "uperioare$ a!and mecani"me de inchidere re+i"tente "i "igure 1ane#a 1.1.2 cu actionare manuala$ electrica "au electronica$ in ,unctie de gradul de "ecuritate al cladirii "i/"au de "olicitarea bene,iciarului@ 0. peretii comuni$ dintre doua cladiri$ trebuie "a reali+e+e o "eparare completa$ inclu"i! pe +ona acoperi"ului. 2.1(2.2.3.c. "i"teme de "ecuritate recomandate 1tabelul 1. "i ane#a 1.2.25 1. la u"i "i ,ere"tre5 "i"tem cu intrerupatoare cu actionare magnetica@ "i"tem cu bariere din ,ire@ "i"tem cu "en+ori pentru !itra:e ,i#e@ "i"tem cu "en+ori detectori de "ocuri@ "i"tem pentru controlul acce"ului@ *.<. cu circuit inchi"@ "i"tem de balamale cu microcontact@ 2. la pereti 1parte opaca25 "i"tem cu bariere din ,ire@ "i"tem cu "en+ori detectori de "ocuri5 "en+ori de inertie@ "en+ori acu"tici. 2.1(2.2.3.d. impiedicarea patrunderii animalelor daunatoare "au in"ectelor5 1. peretii e#teriori$ "au u"ile cu mie+ de poli"tiren$ !or ,i a"t,el alcatuiti$ incat "a nu permita patrunderea ro+atoarelor in interiorul panoului@ 2. toate golurile din ,atade 1ochiurile mobile de ,erea"tra$ gurile de e!acuare a aerului !iciat$ pri+ele de aer proa"pat2 "e !or prote:a$ pe perioada de !ara$ a"t,el incat "a impiedice patrunderea in"ectelor@ 3. reteaua de e!acuare a apelor u+ate din cladire !a ,i pre!a+uta cu un di"po+iti! de inchidere hidraulica$ montat la o inaltime de min. 60 mm$ pentru a impiedica patrunderea "obolanilor@ ;. trecerile conductelor prin ,undatia cladirilor "e !or etan"a$ iar golul la"at pentru e!acuarea apelor din "ub"ol !a ,i prote:at cu o u"ita$ pentru a impiedica patrunderea

ro+atoarelor. .!E". .*. Siguranta cu privire la acoperisuri, pre"upune a"igurarea protectiei$ impotri!a potentialelor tentati!e de intru+iune$ prin agre"area elementelor de acoperi" 1luminatoare$ lucarne$ ,ere"tre de man"arda$ guri de !entilatie2$ a"t,el5 2.1(2.2.;.a. ma"uri de pre!enire5 1. acce"ul pe acoperi" "e !a ,ace$ pe cat po"ibil$ din interiorul cladirii@ 2. luminatoarele$ lucarnele "i ,ere"trele de man"arda$ trebuie a"t,el alcatuite "i re+ol!ate$ incat "a nu permita deteriorarea "i patrunderea in interiorul cladirilor5 "a ,ie re+i"tent con,ormate "i bine ancorate@ "a aiba mecani"me "peciale de inchidere$ cu actionare din interior@ 3. gurile de !entilatie trebuie "a ,ie de5 ma#. 0$03 mp. 2.1(2.2.;.b. "i"teme de "ecuritate recomandate 1tabelul 1. "i ane#a 1.2.25 1.pentru "patiu5 "i"tem cu "en+ori din punct in punct@ 2. pentru luminatoare$ lucarne "i ,ere"tre de man"arda5 "i"tem cu intrerupatoare cu actionare magnetica@ "i"tem cu bariere din ,ire. .!E" .-. Siguranta cu privire la compartimentari, pre"upune a"igurarea protectiei "patiilor interioare$impotri!ae!entualelortentati!edeintru+iune$prinagre"areaelementelorde compartimentare 1pereti interiori$ ta!ane2$ re"pecti!5 2.1E2.2.5.a. ma"uri de pre!enire5 1. peretii de compartimentare intre apartamente$ "au "patii cu ge"tiuni di,erite$ trebuie "a ,ie a"t,el alcatuiti$ incat "a nu permita patrunderea dintrun compartiment intraltul5 "a re+i"te la impact@ "a nu poata ,i demontate@ 2. ta!anul "u"pendat trebuie a"t,el re+ol!at incat "a nu poata con"titui loc de a"cun+i" "au de trecere dintrun compartiment intraltul. 2.1(2.2.5.b. "i"teme de "ecuritate recomandate 1tabelul 1. "i ane#a I.2.25 1. pereti "i ta!ane5 "i"tem cu bariere din ,ire@ "i"tem de "en+ori detectori de "ocuri cu5 "en+ori de inertie@ "en+ori acu"tici. .!E". ... Siguranta cu privire la spatiile interioare propriuzise pre"upune a"igurarea protectiei incaperilor ce adapo"te"c !alori$ re"pecti!5 2.1(2.2.6.a. ma"uri de pre!enire5 1. incaperile ce adapo"te"c !alori trebuie ampla"ate mai aproape$ "au mai departe de acce"ul in cladire$ apartament$ "au compartiment$ in ,unctie de importanta cladirii "i de gradul de "iguranta 1"ecuritate2 "tabilit@ 2. incaperile ce contin !alori$ din cladirile publice$ trebuie a"igurate impotri!a potentialelor atacuri$ atat din e#terior cat "i din interior$ "pre e#emplu5

trebuie ampla"ate cat mai departe de acce"ul in cladire 1de pre,erat in "ub"olul cladirii2@ trebuie "a ,ie bine "upra!egheate$ cu acce" controlat 1computeri+at2@ peretii trebuie "a ,ie blindati "i ,oarte re+i"tenti 1inclu"i! la ,oc2@ u"ile trebuie "a ,ie blindate$ re+i"tente la "ocuri$ pre!a+ute cu mecani"me "igure 1computeri+ate2 "i "i"teme de alarmare@ ,ere"trele 1in ca+ ca e#i"ta2 trebuie a"igurate cu grila:e de protectie "i geam "pecial re+i"tent la "ocuri@ "unt inter+i"e ta!anele "u"pendate@ caile de circulatie ale publicului !or ,i complet "eparate de cele ale per"onalului cladirii etc. 3. "patiile$ in care "e ,ac operatii bancare$ trebuie a"igurate impotri!a atacurilor e#terioare$ prin ma"uri core"pun+atoare de "ecuritate. ;. incaperea de garda 1din cladiri publice$ "au locuinte colecti!e2 trebuie "a ,ie ampla"ata langa intrare$ cu acce" direct din hol "i core"pun+ator dotata cu "i"teme de "ecuritate$ in ,unctie de de"tinatia "i gradul de "iguranta 1"ecuritate2 al cladirii. 2.1(2.2.6.b. "i"teme de "ecuritate recomandate 1tabelul 1. "i ane#a I.2.25 1. coridoare "i ca"a "carii5 "i"tem de "en+ori din punct in punct "en+ori cu in,raro"ii@ 2. interiorul incaperilor5 "i"teme cu bariere din ,ire@ "i"teme cu "en+ori pentru "patii interioare@ "i"tem de tele!i+iune cu circuit inchi"@ 3. in ,ata u"ilor "i ,ere"trelor5 "i"tem cu placi de pre"iune@ ;. in ,ata ca"elor de bani$ "ei,uri cu obiecte de !aloare$ colectii etc. "i"tem cu placi de pre"iune@ 5. in "patele ghi"eelor de la banci$ 4(4$ centrala tele,onica etc5 "i"teme cu di"po+iti!e de alarmare in ca+ de pericol@ 6. camera de garda 1pa+a25 butoane de garda actionate periodic 1neactionate ,iind$ declan"ea+a alarma2@ 7. !itrine cu obiecte de !aloare$ "au opere i+olate din mu+ee5