Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectarea Construciilor Civile i Industriale n zone Seismice Master Analiza structurilor n domeniul neliniar anul II 2013 2014 sem.

. 3 (Colocviu) Lista de subiecte 1. 2. 3. 4. -. 0. 1. 2. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 1-. 10. 11. 12. 14. 20. 21. 22. 23. 24. 2-. 20. 21. 22. Tipuri de neliniarit !i ("i#ice $i %eometrice). Curbe caracteristice reale $i sc&emati#ate privind comportarea materialelor. Modul tan%ent $i modul plastic. 'e%uli de consolidare la solicit ri ciclice. (ropriet !ile plastice ale sec!iunilor din o!el. )ncovoierea pur a barelor la care a*a de +ncovoiere este a* de simetrie. 'ela!ia moment,curbur . .rticula!ie plastic . /*empli"ic ri. Curba de interac!iune pentru solicitarea de +ncovoiere cu "or! a*ial pentru sec!iunea dreptun%&iular . Curba de interac!iune pentru solicitarea de +ncovoiere cu "or! a*ial pentru sec!iunea dublu T cu dou a*e de simetrie. 3olicitarea de +ncovoiere simpl . Curba de interac!iune M,T pentru sec!iunea dreptun%&iular . 3olicitarea de +ncovoiere simpl . Curba de interac!iune M,T pentru sec!iunea dublu T cu dou a*e de simetrie. 3olicitarea de +ncovoiere cu "or! a*ial . 3upra"a!a de interac!iune M,5,T pentru sec!iunea dreptun%&iular . 3olicitarea de +ncovoiere cu "or! a*ial . 3upra"a!a de interac!iune M,5,T pentru sec!iunea dublu T cu dou a*e de simetrie. 3olicitarea de +ncovoiere pur +n ca#ul sec!iunii dreptun%&iulare $i dublu T din beton armat. 3tadii de lucru. 6ia%rama moment,curbur . .rticula!ia plastic la elemente din beton armat. 6uctilitatea de curbur $i de element. Calculul deplas rilor +n domeniul plastic la %rin#i +ncovoiate. Tensiuni $i de"orma!ii remanente. Tipuri de mecanisme de cedare la structuri din bare. Teoremele "undamentale pentru calculul sistemelor de bare +n domeniul elastic $i plastic. Teorema static 7 cinematic $i teorema de unicitate. Calculul sistemelor de bare +n domeniul plastic. Metoda bio%ra"ic . Metoda combin rii mecanismelor. 6uctilitate7 suprare#isten! $i redundan! . /valuarea comport rii cl dirilor la ac!iuni seismice ba#at pe per"orman! . Criterii de per"orman! . 3pectrul cerin!ei $i spectrul capacit !ii. 6eterminarea punctului de per"orman! . /c&ivalarea ener%iei disipate la solicit ri ciclice prin "rac!iunea de amorti#are critic . (roiectarea structurilor la ac!iuni seismice ba#at pe per"orman!a +n deplas ri. Comportarea pl cilor plane solicitate +n domeniul plastic. Metoda liniilor de cur%ere. /*empli"ic ri. Teoria cur%erii plastice. (oten!ial plastic $i limita de cur%ere. (ropriet !ile supra"e!elor de cedare pentru ca#ul materialelor i#otrope cu comportare elasto,plastic ideal . Criterii de plasticitate pentru material ductile (Tresca $i von Mises). Criterii de cedare pentru materiale "ra%ile ('an8ine7 Mo&r,Coulomb7 6ruc8er,(ra%er). Matricea de ri%iditate elasto,plastic pentru un material i#otrop. /*empli"ic ri. 9ormularea Teoriei (lasticit !ii +n Metoda /lementului 9init. .l%oritmi pentru re#olvarea ecua!iilor neliniare (metoda 5e:ton,'ap&son7 metoda 5e:ton, 'ap&son modi"icat 7 metoda ;ro#den,9letc&er,<old"arb,3&anno).

S-ar putea să vă placă și