Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS SI MEDIU DEPARTAMENTUL DE DESIGN DE PRODUS, MECATRONICA SI MEDIU Program de Studii:

De ig! de Produ "e!tru De#$o%tare Dura&i%a i Prote'tia Mediu%ui

PROIECT Energie si Mediu

Coordonator: Conf.univ.dr. Dana PERNIU

Student: Paula SUCIU DPDM 17833 an I

CUPRINS

1. Proie tul Ro!ia Montana...........................................................................................................3 De 'rierea "roie'tu%ui(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() Pro'e u% de e*tra'ie a auru%ui i argi!tu%ui((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+ De 'rierea "ro'e u%ui te,!o%ogi'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+ Im"a'tu% a u"ra mediu%ui(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((". Con!u# ener$eti la nivel de !tat. Co#%arare trei !tate.......................................................8 3. Referat de literatura. Produ!e din !ti la................................................................................11 Emi ii%e g%o&a%e de CO. i 'o! umu% de e!ergie a% I!du triei Euro"e!e a ti'%ei((((((((((((((((((((/) Im"a'tu% emi ii%or de CO. a u"ra mediu%ui((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/Metode de 're tere a e0i'ie!tei e!ergeti'e i de redu'ere a emi ii%or de CO. i! i!du tria ti'%ei (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/1 &. 'nali(a i#%a tului a!u%ra #ediului datorat on!u#ului individual ................................1) *. +i,lio$rafie...............................................................................................................................17

1. Proie tul Ro!ia Montana


Descrierea proiectului Roia Mo!ta!2 34! germa!2 Goldbach, 4! mag,iar2 Verespatak, 4! %ati!2 Alburnus Maior5 e te o %o'a%itate mi!ier2 di! Mu!ii A"u e!i, 6udeu% A%&a, Tra! i%$a!ia, Rom7!ia( E te reedi!a 'omu!ei Roia Mo!ta!2( E te o %o'a%itate r2 "7!dit2 "e $er a!ii $2ii Roiei, !ume '2"2tat datorit2 'u%orii roiati'e a a"ei di! 'au#a 'o!i!utu%ui ridi'at 4! o*i#i de 0ier( Situat2 %a o a%titudi!e de a"ro*imati$ 899 m, 4! $a%ea Roiei e 4m&i!2 'u%mi%e domoa%e a%e dea%uri%or "remo!ta!e 'u ma i$e%e mu!toa e 4!a%te "e 'are e mai "ot $edea urme a%e e*"%oat2rii 4!de%u!gate( Mu!ii u!t a'o"erii de "2duri, "2u!i au 07!ee d7!d a "e'tu% "e'i0i' Mu!i%or A"u e!i( O 'ara'teri ti'2 u!i'2 a "ei a6u%ui e te "re#e!a !e!um2rate%or %a'uri arti0i'ia%e !umite :t2uri:( A'e te %a'uri au 0o t 'reeate i!iia% "e!tru a 0o%o i a'ti$it2ii mi!iere iar a t2#i 0o%o e ' 4! 'o"uri de agreme!t( E*i t2 4! a'ea t2 %o'a%itate "e te /9- t2uri, %a'uri au t2$i%are 3ari!a, T2u% 'e% Mare, A!g,e%, Bra#i, Cor!a et'(5 re#u%tat a% a'ti$it2ii mi!iere( Proie tul Roia Montan- e te u! "roie't 'o!tro$er at de e*"%oatare mi!ier2 a #2'2mi!te%or de aur i argi!t 4! #o!a %o'a%it2ii Roia Mo!ta!2, di! Mu!ii A"u e!i di! Rom7!ia( Proie'tu% a 0o t i!iiat de o'ietatea 'omer'ia%2 Roia Mo!ta!2 Go%d Cor"oratio! 'are, du"2 o "erioad2 de e*"%or2ri, a o%i'itat o&i!erea a"ro&2ri%or %ega%e "e!tru e*"%oatarea de u"ra0a2 a re ur e%or auri0ere di! #o!2( ;! a"ri%ie .9//, "roie'tu% !u o&i!u e autori#aie de mediu "e!tru de 02 urare( ;! urma 'ererii de autori#aie de mediu, 4!'e"7!d 'u e"tem&rie .9// e te 4! de 02urare o a!a%i#2 a im"a'tu%ui a u"ra mediu%ui, e0e'tuat2 de mi!i teru% %o'a% a% mediu%ui( Proie'tu% de e*"%oatare %a u"ra0a2 e te "ro"u "e!tru o "erioad2 de a"ro*imati$ .- de a!i 3. a!i < eta"a de 'o! tru'ie, /1 a!i < eta"a de e*"%oatare, a"ro*imati$ = a!i < eta"a de 4!',idere i rea&i%itare5 >/?( Proie'tu% 3"re#e!tat i! mai mu%te $er iu!i5 "re$ede a'um urmatoare%e: O&ti!erea a )99 to!e aur i /199 to!e argi!t, di! "ro'e area a 13 #ilioane tone #inereu %e an, tim" de /1,. a!i, mi!ereu o&ti!ut di! e*"%oatarea i! 'ariere de ',i e a "atru ma i$e 3Cetate, Car!i', Or%ea, @ig<V%adoaia5( Proie'tu% "re$ede e*"%oatarea i! "rimii /9 a!i i! 'ariere %a Cetate i Car!i', i! urmatori 1 a!i %a Or%ea i @ig( Mi!ereu% di! #o!a are o 'o!'e!tratie medie de /(-1 grame aurAto!a i de =(8 grame argi!tAto!a( Stramutarea au re%o'area a 'ir'a B99 0ami%ii i! uma!d 'ir'a .999 "er oa!e, di! =+9 %o'ui!te i /)8 a"artame!teC tramutarea a 8 &i eri'i, B 'imitire, 'o%i, gradi!ite, di "e! ar medi'a%( De'%a i0i'area a !oua 'a e mo!ume!te i tori'e( Di trugerea mu#eu%ui mi!eritu%ui , im"reu!a 'u ga%eria 'are e $i#itea#a a'um i 'rearea u!ui !ou mu#eu( Di trugerea a "atru ma i$e 3Cetate, Car!i', Or%ea, @ig5 i! urma e 'a$ari%or 3 e $or 'rea de'i "atru 'ratere5( Di trugerea mo!ume!te%or !atura%e Piatra Cor&u%ui i Piatra De "i'ata( O'u"area a /.99 ,a tere! i! ate%e Ro ia Mo!ta!a i Cor!a( Crearea u!ui ia# de de'a!tare 3i! %o'u% a'tua%u%ui at Cor!a5 'a de"o#it de tu%&urea%a de teri%e de

"ro'e are, 'u u! &ara6 3di! teri%5 i!a%t de /8- metri 3'at u! &%o' 'u 19 eta6e5 < %a !umai . Dm de A&rud >.?(

.i$. 1.Cariera Ro!ia Montana

Procesul de extracie a aurului i argintului ;! 'adru% Proie'tu%ui Roia Mo!ta!2 $or 0i ame!a6ate + 'ariere: Cetate, C7r!i', @ig i Or%ea( Eo!a "ro"u 2 "e!tru de#$o%tarea a'e tor 'ariere a 0o t e*"%oatat2 i 4! tre'ut, 0ie %a u"ra0a 2, 0ie 4! u&tera!, 0ie 4! am&e%e $aria!te( Ce%e + 'ariere $or 0i e*"%oatate 4! dou2 eta"e: Cetate i C7r!i' 4! "rimii B a!i, iar du"2 a!u% B e $or de ',ide 'ariere%e Or%ea i @ig i $a 'o!ti!ua e*"%oatarea 4! 'ariera Cetate( E*"%oatarea mi!ereu%ui di! 'ariere e $a 0a'e "7!2 4! a!u% /+( ;!',iderea 'ariere%or i ,a%de%or de teri% e $a 0a'e "rogre i$, ,a%da Cetate 4!'e"7!d 'u a!u% -, ,a%da i 'ariera C7r!i' di! a!u% B, 'ariere%e Or%ea i @ig 4! a!ii /.</+( Descrierea procesului tehnologic Pe!tru a a6u!ge %a mi!ereu% uti% e $or e0e'tua "u'2ri, 0o%o i!d o te,!o%ogie "e'ia%2 "e!tru 0ie'are #o!2 'u 'o"u% de a redu'e im"a'tu% a u"ra #o!e%or %o'uite iA au a 'e%or "rote6ate( Mi!ereu% e $a tra! "orta di! 'ariere '2tre U#i!a de Pro'e are au "e!tru de"o#itare 0i!a%2 4! ,a%de de teri%( ;! u#i!2 mi!ereu% $a 0i 'o!'a at 3 02r7mat5 i a"oi m2'i!at( Pra0u% de mi!ereu o&i!ut e te i!trodu 4! re#er$oare 3ta!'uri5 4!',i e, 4m"reu!2 'u o o%uie de 'ia!ur2 de odiu 3CN5( ;! a'ea t2 eta"2, 'ia!ura di#o%$2 auru% i argi!tu% di! mi!ereu i %e 0i*ea#2 4! "orii '2r&u!e%ui 'are "%utete 4! o%uia di! ta!'uri%e de %eiere( C2r&u!e%e e te re'u"erat, iar !2mo%u% de aur i argi!t e te e*tra di! "ori 'u o o%uie de a'id '%or,idri', "ri! e%e'tro%i#2(

A%ia6u% dFre 'are 'o!i!e u! ame te' de aur i argi!t e te tur!at 4! %i!gouri 4!tr<u! 'u"tor e%e'tri'( Cia!ura de odiu e te !eutra%i#at2, 4!ai!te de a "2r2 i u#i!a, "ri!tr<u! "ro'edeu de o*idare( ;! urma "ro'e u%ui, 'o!'e!traia de 'ia!ur2 e redu'e %a -G= mgA%, u& %imita ma*im2 im"u 2 de %egi %aia di! Rom7!ia i de 'ea di! U!iu!ea Euro"ea!2( Du"2 !eutra%i#area 'ia!urii, teri%u% de "ro'e are $a 0i de"o#itat 4!tr<u! ia# de de'a!tare, 4! "ate%e u!ui &ara6 'o! truit di! "iatr2, "roie'tat 2 re#i te %a u! 'utremur de 8 grade "e 'ara Ri',ter i 2 rei!2 dou2 "re'i"itaii ma*im "ro&a&i%e( Pro&a&i%itatea 'a dou2 "re'i"itaii ma*im "ro&a&i%e 2 a"ar2 4!tr<u! i!ter$a% de .+ de ore e te de / %a /99 mi%ioa!e de a!i>)?( Impactul asupra mediului E*i t2 ti"uri de a'ti$it2i a!tro"i'e, 'are, "ri! 4! umare, a6u!g 2 ai&2 u! im"a't mai mare a u"ra mediu%ui, de'7t ar a$ea i!di$idua%( A'ea tea "oart2 !ume%e de modi0i'2ri g%o&a%e 'umu%ati$e i i!'%ud de "2duriri%e, e'eta, "o%uarea mediu%ui( E*"%oatarea di0erite%or u& ta!e 4! u&tere! au 4! u"ra0a2 'o! tituie o a t0e% de modi0i'are( ;! "re#e!t omu% e*"%oatea#2, 4! 'o"uri di0erite, '7te$a ute de u& ta!He mi!era%e 0eroa e, !e0eroa e au 'om&u ti&i%i( O "arte a u& ta!He%or mi!era%e e e*"%oatea#2 4! u&tera! Ii 4! a'ea t2 ituaHie u& o%u% e te 4m"7!#it 'u ga%erii 'e e "ot 4!ti!de "e #e'i de Di%ometri %u!gime Ii "e mai mu%te mii de metri ad7!'ime( Du"2 'e u!t "2r2 ite, ga%erii%e de$i! 'au#a i! ta&i%it2Hii tere!uri%or 'are %e a'o"er2( E*"%oat2ri%e 4! 'ariere ge!erea#2 "ri!tre 'e%e mai mari tra! 0orm2ri a%e re%ie0u%ui( Regiu!i%e 'u e*"%oat2ri mi!iere %a u"ra0aH2 u!t "uter!i' a0e'tate de "ro'e e de ero#iu!e Ii de "2%are, 'o! titui!d ur e im"orta!te de edime!te "e!tru reHeaua ,idrogra0i'2( S'urgeri%e de a"e a'ide datorate mi!eritu%ui de ro'a u!t a"re'iate 'a 0ii!d 'e%e mai mari "ro&%eme e'o%ogi'e a o'iate 'u mi!eritu%( A u"ra a%ei, "o%uarea e $a ma!i0e ta "ri! "2tru!derea de edime!te 4! 'ur u% de a"2 Ii a meta%e%or gre%e 3Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Ei5 emi e 4! "e'ia% 4! 'adru% a'ti$it2Hi%or mi!iere( De a eme!ea e*i t2 ri 'u% de 'o!tami!are 'u 'ia!uri a a"e%or de u"ra0aH2 Ii u&tera!e(

.i$. " '%e %oluate de infiltratie de la %uturile fo!tei #ine de aur/ e0%loatata in %erioada o#uni!ta/ Ro!ia Montana

.i$. 3 '%e de infiltra1ie/ %oluate/ !e revar!- din #ina de aur a,andonat- de la Ro2ia Montana

I! 'adru% "roie'tu%ui RoIia Mo!ta!2 a 0o t ta&i%it u! "%a! deta%iat "e!tru 'o%e'tarea Ii tratarea a"e%or a'ide 'are e 'urg di! ga%erii%e mi!iere a&a!do!ate( ;! "%u , $or 0i %uate m2 uri u"%ime!tare "e!tru 'uraHarea $2i%or RoIia Ii Cor!a, "e!tru '2 a"a 'are 'urge "e a'e te "7raie 2 "oata u Hi!e 0%ora Ii 0au!a a'$ati'2(

.i$. &.Plan de tratare a a%ei in adrul %roie tului Ro!ia Montana3&4

Pri! im"%eme!tarea "roie'tu%ui $a 0i a0e'tat2 o u"ra0aH2 de 'ir'a /91/,1/ ,a de tere!( Vor a$ea %o' de'o"ert2ri ma i$e de !ol( Vor 0i 'a"tate 4! o%: "ra0 Ii "arti'u%e de 0um ge!erate de '2tre a'ti$it2Hi%e $e,i'u%e%or 34!'2r'2ri, tra! "orturi, de"o#it2riA,a%dare, e*'a$aHii5, di! 0u!'Hio!area Ii de"%a area $e,i'u%e%or "e drumuriC "u%&eri%e meta%i'e 3Cd, Cu, Ni, Se, E!5 ge!erate "ri! arderea 'ar&ura!Hi%orC u%eiuri, 'ar&ura!Hi Ii a%te "rodu e "etro%iere 'a urmare a 0u!'Hio!2rii $e,i'u%e%or, a i! ta%aHii%or, a a'ti$it2Hi%or di! #o!a de re'u"erare Ii ',im&are a u%eiuri%or "e!tru $e,i'u%e%e Ii e',i"ame!te%e 0o%o ite %a e*e'uHia %u'r2ri%or, Ii di! #o!a de de"o#itare a u%eiuri%or, 'ar&ura!Hi%or

Ii a a%tor "rodu e "etro%iereC deIeuri Ii u& ta!He 'ur e di! deIeuri "ro$e!ite di! a'ti$itatea "erimetru%ui de a'umu%are Ii de"o#itare a deIeuri%or Ii a materia%e%or "eri'u%oa e Ii !e"eri'u%oa eC u& ta!He "eri'u%oa e 'a urmare a i!0i%tr2rii 4! o% a a"e%or 4!'2r'ate 'u 'ia!uri Ii 'a urmare a 0u!Hio!2rii de"o#ite%or de teri%( A"are i ri! ul alune arilor de teren, tru'tura geo%ogi'a de u& %o'a%itatea Ro ia Mo!ta!a e te 0ormata di! ro'i 'are !u "ermit e*"%oatarea %a u"ra0ata 3ro'i%e u!t 'o! tituite di! mar!e, argi%e, gre ii i gi" uri5i! urma e*'a$ari%or, a"a de %a "%oi $a "atru!de %a !i$e%e i!0erioare i tere!u% "oate a%u!e'a( Im"a'tu% a u"ra at#o!ferei e $a 'o!'reti#a "ri! emi ii de "o%ua!Hi di! a'ti$it2Hi%e de 'o! tru'Hii mi!iere 3"re"o!dere!t di! ur e mo&i%e5 Ii di! a'ti$itatea u#i!ei Ii di! "erimetru% ei 3di! ur e taHio!are Ii mo&i%e5( Vor 0i ge!erate: "o%ua!Hi u& 0orm2 de "u%&eri 4! u "e! ie di! %u'r2ri%e de "reg2tire, "er0orareA4m"uI'are, 4!'2r'are, tra! "ort, de '2r'are, !i$e%are Ii di! i!ta%aHii%e de "re"arare a 'ime!tu%ui Ii &etoa!e%or, "o%ua!Hi u& 0orm2 de ga#e de 'om&u tie 3NO, NO ., N.O, CO, CO., SO., CJ+, 'om"uIi orga!i'i $o%ati%i Ii "arti'u%e de meta%e gre%e Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Ei5 de %a motoare%e 'u ardere i!ter!2 a%e uti%a6e%or de "er0orare, 4!'2r'are, tra! "ort, !i$e%areC emi ii 0ugiti$e de "ra0, de %a o"eraHii%e de e*'a$are, 4!'2r'are 4! auto&a 'u%a!te, ,a%darea Ii tra! "ortu% 'u auto&a 'u%a!te "e drumuri%e te,!o%ogi'e Ii di! i!ta%aHii%e de "re"arare a 'ime!tu%ui Ii &etoa!e%orC emi ii di! %u'r2ri%e de udur2 Ii t2iere( A u"ra %ei!a5ului e $a i!ter$e!i "ri!: o'u"area a 'ir'a /91/1/1/,= m" de tere! 'u o&ie'ti$e%e !e'e are "roie'tu%ui: u#i!2, Ia!tier, &a#i!e de de'a!tare, &ara6e, drumuri de a''e , de"o#ite, 'ariere, 'a!a%e, ,a%de et'C ',im&area uti%i#2rii tere!uri%or: $or 'reIte tere!uri%e !e"rodu'ti$e de %a -K %a 1+,+K, $or '2dea 07!eHe%e de %a 19K %a .BK, u"ra0eHe%e 0ore tiere de %a /=,=K %a -,1K Ii drumuri%e de %a )K %a /K, $or 'reIte #o!e%e 'o! truite de %a /.K %a 1+,+K, $or '2dea u"ra0aHa de ti!at2 a"e%or de %a 9,8K %a 9,)K Ii tere!uri%e agri'o%e de %a /K %a 9,BKC modi0i'area #o!e%or "rote6ate(

.i$. * Modifi -ri adu!e %ei!a5ului3*4

;! 'o!'%u#ie, "u!7!d 4! &a%a!2 &e!e0i'ii%e e'o!omi'e i im"a'tu% a u"ra mediu%ui a% "roie'tu%ui de e*"%oatare mi!ier2 de %a Roia Mo!ta!2, a'ea t "roie't e te i!'a u& em!u% i!tre&arii da'a "oate 0i 'o! iderat au !u u! &e!e0i'iu e'o!omi' a% 2rii, a$7!d 4! $edere im"a'tu% ma6or "e 'are a'e ta %<ar a$ea a u"ra u!or 'om"o!e!te de mediu e e!ia%e( ;!treaga #o!2 ar 0i 'om"%et tra! 0ormata(

". Con!u# ener$eti la nivel de !tat. Co#%arare trei !tate.


;! "re#e!t ome!irea e 'o!0ru!t2 !u !umai 'u 'ri#a a%ime!tar2, e'o!omi'2, dar de a eme!ea, 'ri#a e!ergeti'2( E!ergia e te '%a at2 "e %o'u% a% "atru%ea 4! ierar,ia !e$oi%or uma!e, 4! urma aeru%ui, a"ei, a%ime!te%or( ;! medie, "e o "er oa!2 di! %ume e "rodu'e .9 de ML, "e a!( ;! A0ri'a, a'ea t2 rat2 e te mu%t mai mi'2, iar 4! 2ri%e de#$o%tate , 'um ar 0i State%e U!ite, de trei ori mai mare( De<a %u!gu% e'o%u%ui tre'ut, 'ererea de e!ergie a 're 'ut e!orm Ii 4! 0ie'are a! !i$e%u% de 'o! um a% e!ergiei e te 4! 'retere( Pe "ar'ur u% 4!tregu%ui 'o! um i tori' 0o%o irea e!ergiei a 're 'ut de a"ro*imati$ )9 999 ori( I! e! 'omu!, "ri! ur e de e!ergie e 4!e%eg materia%e%e i te,!o%ogii%e 0o%o ite "e!tru o&i!erea di0erite%or 0orme de e!ergie !e'e are de#$o%t2rii o'iet2ii( A'e te ur e tre&uie 2 e g2 ea '2 4! 'a!tit2i 'ore "u!#2toare i 2 0ie e*"%oata&i%e 'o!$e!a&i% di! "u!'t de $edere te,!i', e'o!omi' i a% u!ei "er "e'ti$e dura&i%e: Sur e de e!ergie : Com&u ti&i%ii 0o i%i: C2r&u!e%e Petro%u% i ga#e%e !atura%e E!ergia !u'%ear2 E!ergii%e a%ter!ati$e: E!ergia o%ar2 E!ergia ,idroe%e'tri'2 E!ergia maree%or E!ergia geoterma%2 E!ergia eo%ia!2 I! "re#e!t 'ea mai 0o%o ita e!ergie e te 'ea o&ti!uta di! 'om&u ti&i%ii 0o i%i( U! ra"ort a% Age!tiei I!ter!aio!a%e "e!tru E!ergie 3AIE5 arat2 '2, "7!2 4! .9)9, 'om&u ti&i%ii 0o i%i $or r2m7!e "ri!'i"a%a ur 2 de e!ergie %a !i$e% mo!dia%, 'ererea de "etro% redu'7!du< e uor( A'e t de'%i! $a 0i 'o!tra&a%a! at 4! 2 de im"orta!2 mai mare a '2r&u!e%ui( Co!ti!u7!d tre!du% "uter!i' a 'e!de!t di! u%timii a!i, 'ererea de '2r&u!e $a 4!regi tra 'ea mai em!i0i'ati$2 'retere 4! terme!i a& o%ui, a$a! u% "%a 7!du< e %a =)K 4! "erioada .99-<.9)9( ;! urma a'e tei e$o%uii, "o!derea '2r&u!e%ui 4! 'ererea mo!dia%2 de e!ergie $a 'rete de %a .- %a .8K( Ce% mai em!i0i'ati$ a$a! 4! 'eea 'e "ri$ete 'o! umu% de '2r&u!e $a 0i 4!regi trat 4! C,i!a i I!dia( Co! umu% de e!ergie di! 4!treaga %ume ar "utea 'rete 4! medie 'u /,1 "ro'e!te "e a! 4!tre .991 i .9)9 < o 'retere tota%2 de +-K( La !i$e% g%o&a% u!t !e'e are i!$e tiii de ./ de mii de mi%iarde do%ari "7!2 4! .9)9, 4! e'toru% de e!ergie, "e!tru a 0a'e 0a2 'reterii 'o! umu%ui de e!ergie %a !i$e% mo!dia%>1?( I! 'o!ti!uare e "oate o& er$a di! 0ig(1 'o! umu% de e!ergie "rimara "e!tru tate%e di! OEDC3Orga!i#aia "e!tru Coo"erare i De#$o%tare E'o!omi'25 re "e'ti$ !o!<OEDC, e o& er$a 'reterea 'o! umu%ui de e!ergie a"are 4! "ri!'i"a% 4! 2ri%e di! a0ara OECD( ;! a'e te 2ri 'o! umu%

de e!ergie a 're 'ut 'u a"ro*imati$ 89K "re deo e&ire de 'e%e di! OECD u!de 'o! umu% e te a"ro*imati$ 'o! ta!t, 're 'a!d 'u !umai /-K>=?(

.i$. ) Con!u#ul $lo,al de ener$ie onfor# EI'

I! "re#e!tu% "roie't <au a%e ) tari "e!tru 'om"arare, i! 0u!'tie de "rodu u% i!ter! &rut3de#$o%tare e'o!omi'a5 i "o"u%atie, i a!ume:
Ta,el. 1. PI+ !i %o%ulatie du%a 6i!ta Naiunilor Unite 7"8119

6o ul in lu#e . .) //+

ara Lume C,i!a Be%gia3mem&ra OECD5 @amai'a

PI+ 7#ilioane de : SU'9 78."81.<"8 =(.9)(=8+ -/+(/.. /+(=+1

Po%ulaie /,)-),B9.,91 /9,8.=,-/B .,=+/,999

Su%rafata 7;#"9 B(=91(B1/ )9(-.8 /9(BB/

I! 'o!ti!uare e te "re#e!tat 'o! umu%<"rodu'tia tota%a de e!ergie "rimar2 3'$adri%io! BTU5, re "e'ti$ tota%u% 'o! um%u%ui !et de e!ergie e%e'tri'2 "e!tru 'e%e ) tate:
Ta,el. " Con!u#ul total de ener$ie %ri#ar- onfor# EI'=IES7Ener$> Infor#ation 'd#ini!tration= Internatioal Ener$> Stati!ti 9

Nr( 1 " 3

AN TARA C?ina +el$iu# @a#ai a

"888 8+(B+1/ / .(B/+81 9(/=8-+

"818 "811 '$adri%io! BTU B+()=// /99(88/ /9B(1/B B + 1 .(1-+.B .(=+89= .(1B/9B 9(/.==8 9(/.1B1 NA

"88<

"81" NA .(=19+/ NA

Ta,el. 3 Produ tia totala de ener$ie %ri#ar- onfor# EI'=IES7Ener$> Infor#ation 'd#ini!tration= Internatioal Ener$> Stati!ti 9

Nr( 1

AN TARA C?ina

"888
78.35991

"88<

"818 "811 '$adri%io! BTU


90.39177 97.83255

"81"
NA

84.06435

" 3

+el$iu# @a#ai a

0.50221 0.0023

0.53037 0.0023

0.54758 0.0026

0.57203 NA

NA NA

Se "oate o& er$a di! ta&e%e . re "e'ti$ ) 'a "rodu'tia de e!ergie "rimara "e!tru Be%giei i @amai'a e te em!i0i'ati$ i!0erioara e!ergie 'o! umate( Se "oate o& er$a mai a%e "e!tru C,i!a o 're tere em!i0i'ati$a a 'o! umu%ui e!ergeti' datorita e*"%o#iei de#o%tarii e'o!omi'e, dar C,i!a e te "ri!tre "rime%e %o'uri i! %ume %a "rodu'tia de e!ergie(
Ta,el. & Totalul on!u#lului net de ener$ie ele tri - onfor# EI'=IES7Ener$> Infor#ation 'd#ini!tration= Internatioal Ener$> Stati!ti 9

Nr(

AN TARA C?ina +el$ia @a#ai a CJINA

/ . )

"888 mi%iarde DL, )9-+(9=8 8-(9.==8 +(BB81.

"88< mi%iarde DL, ).=/(/8B =8(8+B=8 +(8/+=1

"818 mi%iarde DL, )1))(=81 8+(189-1 )(91-BELGIA

@AMAICA

/9

Di! 0igura = e o& er$2 '2 e!ergia "rimar2 4! 'a#u% 'e%or trei 2ri e o& i!e 4! "ro'e!te di0erite di! ur e '%a i'e i ur e rege!era&i%e de e!ergie( Pe!tru C,i!a ur a "ri!'i"a%a e te 'ar&u!e%e "re deo e&ire de Be%gia i @amai'a u!de ur a "ri!'i"a%a e te "etro%u%( I! 'eea 'e "ri$e te ur e%e rege!era&i%e i! 'om"aratie 'u u"ra0ata 0ie'arei tari e o& er$a 'a @amai'a are 'e% mai mare "ro'e!ta6( Co!0orm 0igurei 1 'o! umu% de e!ergie e te i! 'o!tiu!a 're tere, odata 'u 're terea "o"u%atiei i de#$o%tarea e'o!omi'a de a'eea "e "%a! mo!dia% tre&uie a de$i!a o "rioritate de#$o%tarea i uti%i#area ur e%or de e!ergii rege!era&i%e "e!tru a "utea e',i%i&ra 'o! umu%< "rodu'tia de e!ergie "rimara(

.i$. 7 Totalul on!u#ului de ener$ie An fun ie de ti%ul de ener$ie "811 onfor# EI'

3. Referat de literatura. Produ!e din !ti la


Ci'%u% de $ia2 a% "rodu u%ui e re0er2 %a durata medie de $ia2 a u!ui "rodu : e 0a'e o a!a%ogie 'u &io%ogia 3"rodu e%e e !a ', e de#$o%t2, a6u!g %a maturitate i a"oi 4m&2tr7!e '5C 4! 0u!'ie de "erioada di! $ia2 4! 'are e a0%2 "rodu u%, u!t i!0%ue!ate i $7!#2ri%e a'e tuia( ;!tregu% 'i'%u de $ia2 a% "rodu u%ui, de %a 'o!'e"ia i de#$o%tarea a "7!2 %a di "ariia a de0i!iti$2 di! are!a ',im&uri%or de m2r0uri, i!'%ude urm2toare%e 0a#e : a',i#iia materii%or "rime, "rodu'ia, am&a%area, di tri&uia, uti%i#area, re'i'%area i retragerea "rodu u%ui de "e "ia2( O de0i!iie a 'i'%u%ui de $ia2 'are de 'rie deta%iat toate 0a#e%e u''e i$e a%e :$ieii: "rodu u%ui e te urm2toarea: :Ci'%u% de $ia2 i!'%ude 0a#e%e: 'o!'e"tua%i#are, de#$o%tarea idei%or "roie'tu%ui, tudiu% de i!gi!erie, "%a!i0i'area "ro'e e%or, 0a&ri'aie, o"erare, 4!trei!ere 3re"arare5 i retragere:( De0i!iia ge!era%2 a 'i'%u%ui de $ia2 a% "rodu u%ui e te 0ormu%at2 4! ta!dardu% SR EN ISO /+9+9: .99. u& 0orma urm2toare : 'i'%u% de $ia2 re"re#i!t2 :eta"e 'o! e'uti$e i i!ter'ore%ate a%e u!ui i tem<"rodu , de %a a',i#iia materii%or "rime au ge!erarea re ur e%or !atura%e "7!2 %a "o t<uti%i#are:( U! 'i'%u de $ia2 3'om"%et5 a% "rodu u%ui ar "utea 'o! ta di!

//

0a#e%e : /5 'o!'e"tA$i#iu!eC .5 0e#a&i%itateC )5 "roie'tareAde#$o%tareC +5 "rodu'ieC -5 retragere tre"tat2 di! u#( ;!tr<o e*"rimare 'o!'e!trat2, eta"e%e 'i'%u%ui de $ia2 a% "rodu u%ui u!t: 'o!'e"ie, "roie'tare, rea%i#are, er$i'e( ;! 'a#u% 4! 'are a'e t terme! e uti%i#ea#2 'a u! 'o!'e"t de marDeti!g, 'i'%u% de $ia2 e te :orie!tat "re "ia2:, a'e ta e re0er2 %a $iaa comercial a "rodu u%ui 3$iaa "rodu u%ui "e "ia25 i de 'rie te!di!a de de#$o%tare a 'i0rei de a0a'eri i a "ro0itu%ui u!ui "rodu , de<a %u!gu% $ieii a%e comerciale( I! a'e t e! 3a% $ieii 'omer'ia%e5, 'i'%u% de $ia2 a% "rodu u%ui re0%e't2 e$o%uia 4! tim" a $o%umu%ui de $7!#2ri a%e "rodu u%ui i re"re#i!t2 i!ter$a%u% de tim" di!tre mome!tu% a"ariiei "rodu u%ui "e "ia2 i 'e% a% di "ariiei a%e de0i!iti$e di! are!a ',im&u%ui de m2r0uri>8?( Sti'%a a 0o t uti%i#at2 "e!tru "rima oar2 3 i "ro&a&i%, i!$e!tat25 de '2tre 0e!i'ie!i, 'u a"ro*imati$ -999 de a!i 4! urm2( Era 0o%o it2 3 i 4!'2 e te5 "e!tru am&a%a6e, "e!tru "2 trarea ,ra!ei, "e!tru geamuri, de'oratii et'( P7!2 4! Mera "%a ti'u%uiN, "ro&a&i% i du"2, ti'%a era 'e% mai 0o%o it materia% "e!tru 0a&ri'area re'i"ie!ti%or i a ta "e!tru '2 re#i t2 ori'2rei u& ta!te 'oro#i$e, 'u e*'e"tia a'idu%ui 0%uor,idri'( U!u% di!tre 'e%e mai mari a$a!ta6e a%e ti'%ei e te 0a"tu% '2 "oate 0i re'i'%at2( Are i 'a%it2ti "otri$ite 'a am&a%a6 4! "2 trarea i "rote6area "rodu e%or a%ime!tare( E te tra! "are!t2 3"ermite %umi!ii 2 trea'2 "ri! ea5, de a'eea e te e*'e%e!t2 "e!tru geamuri, %2m"i et'( i e te, dea eme!ea, u! materia% u or de mode%at, "re0erat de mu%ti de ig!eri de mo&i%ier( Materii%e "rime 'omu!e "e!tru "rodu'ia de ti'%2 u!t de i%i'iu 3SiO.5, 'ar&o!at de odiu 3Na.CO)5, "iatra de $ar 3CaCO)5, do%omit2 3CaMg3CO)5.5( ;! 0u!'ie de ti"u% de ti'%2, 'om"o#iia e0e'ti$2 "oate $aria 4! mod em!i0i'ati$ i a%te 'om"o!e!te "ot 0i adaugate( Materii%e "rime u!t 4!'2%#ite 4!tr<u! 'u"tor %a 'ir'a /-99</199OC "e!tru a 0orma ti'%a to"it2 'are re"re#i!t2 'ea mai mare 'o! umatoare de e!ergie i! "ro'e u% de "rodu'ie de ti'%2( ;! tim"u% "ro'e u%ui de to"ire 'ar&o!ati 'o!i!uti 4! 0ormu%area %ot e de 'om"u! i e%i&erea#2 CO.( A"oi, ti'%a to"it2 e te tra! 0erat2 di! 'u"toare 4! tur!2torie, u!de a a!umite%e globule de sticl u!t i!trodu e 4! 0ormeC aeru% e te u0%at i! matrite "e!tru a 0orma o&ie'te de ti'%2, "re'um "a,are%e(

/.

.i$. 8. Ci lul de viat- a %rodu!elor din !ti l-.

Pro'e u% de "rodu'ere a ti'%ei !e'e it2 o mare 'a!titate de e!ergie( A'e ta e te doar u!u% di!tre im"a'turi%e ma6ore a%e ti'%ei a u"ra mediu%ui 4!'o!6ur2tor( A'ti$it2ti%e de e*"%oatare, !e'e are "e!tru "ro'urarea materia%e%or i emi ii%e re#u%tate 4! urma "ro'e 2rii a'e tora, re"re#i!t2 a%te de#a$a!ta6e a%e a'e tui materia%( Teoreti', ti'%a e te /99K re'i'%a&i%2, iar 'io&uri%e "ot 0i ame te'ate i to"ite 'u re tu% i!gredie!te%or( Co!ditia !e'e ar2 "e!tru o &u!2 re'i'%are e te 'a ti'%a 2 0ie 'o%e'tat2 i! re'i"ie!te di0erite, 4! 0u!'tie de 'u%oare 3a%&2, $erde au maro5C de a eme!ea 'o!tami!a!ti 'a meta%e%e, "%a ti'u% au ,7rtia tre&uie 4!de"2rtati( A$a!ta6e%e re'i'%2rii ti'%ei u!t em!i0i'ati$e( Redu'erea !e'e aru%ui de materie "rim2 4! eam!2 mai "uti!2 mu!'2 4! e*"%oat2ri, ti'%a re'i'%at2 e to"e te %a tem"eraturi mai 6oa e i, "ri! urmare, "ro'e u% are !e$oie de mai "uti!2 e!ergie( De a eme!ea, tem"eratura de to"ire mai 6oa 2
redu'e emi ii%e "o%ua!te 4! aer>B?

Emisiile globale de !" i consumul de energie al Industriei Europene a sticlei Vo%umu% tota% de ti'%2 "rodu 2 4! UE<.= 4! .99= a 0o t de )8() mi%ioa!e de to!e, 'eea 'e re"re#i!t2 a"ro*imati$ )9K di! "rodu'ia tota%2 mo!dia%2, 'eea 'e 0a'e di! UE 'e% mai mare "rodu'2tor de ti'%2 di! %ume( Pri!'i"a%e%e a"te u& e'toare a%e i!du triei euro"e!e a ti'%ei u!t: re'i"ie!te de ti'%2 3'o!tai!er g%a 5 ti'%a "%ata 30%at g%a 5 ti'%a "e!tru u# 'a !i' 3dome ti' g%a 5 ti'%a "e'ia%a 3 "e'ia% g%a 5 0i&re de ti'%2 'u 0i%ame!t 'o!ti!uu 3'o!ti!uou 0i%ame!t g%a 0i&re 5 $ata de ti'%a 3g%a Poo%5 a''e orii "e!tru 'o! tru'tii 30rit 5

/)

.i$. < Di!tri,uia %rodu iei de !ti l- %e !u,!e tor An "887 UE 7total: 37.&#illion tone9 Sur e: CPIV 3.99B5, FEVE 3.99B5, EURIMA 3.99B5, ESGA 3.99B5, EDGC 3.99B5, APFE 3.99B5, ANFFEC 3.99B5, PRODCOM 3.99B5(

I! 0igura urmatoare e "ot o& er$a emi ii%e de CO . tota%e di! i!du tria ti'%ei di! Euro"a 'o!0orm CITL3Commu!itQ I!de"e!de!t Tra! a'tio! Log5

.i$. 18.E#i!iile totale din indu!tria !ti lei in Euro%a "887

U!de emi ii%e tota%e de CO. u!t im"artie i! emi ii de ardere i emi ii de "ro'e ( Emi ii%e de ardere e re0er2 %a "ro'e e%e de ardere 'are au %o' 4! 'adru% "ro'e u% de 0a&ri'a ie a% ti'%ei i "ri$e ' 'o! umu% tuturor 0e%uri%or de 'om&u ti&i%C emi ii%e de "ro'e 4! "rodu'ia de ti'%2 e re0er2 4! "ri!'i"a% %a de 'om"u!erea 'ar&o!ai%or 4! tim"u% "ro'e u%ui de to"ire( Emi ii%e i!dire'te e re0era %a tra! "ortu% "rodu u%ui 0i!it "a!a %a "u!'tu% de $a!#are( Co! umu% de e%e'tri'itate e re0er2 de o&i'ei %a uti%i#area timu%arii e%e'tri'e 4! tim"u% "ro'e u%ui de to"ire i a a'ti$it2i%or di! a$a%, "re'um i uti%i#area de 'u"toare e%e'tri'e( De o&i'ei, "ro'e e%e !o!<to"ire re"re#i!ta a"ro*imati$ .9K di! 'ererea tota%2 de e!ergie( O "arte im"orta!t2 di! a'ea t2 um2 e re0er2 %a 'o! umu% de e!ergie e%e'tri'2(

/+

Emi ii%e i!dire'te de CO. a o'iate 'u uti%i#area de e!ergie e%e'tri'2 au 0o t 'a%'u%ate 0o%o i!d 0a'torii de emi ie de CO. "e'i0i'e 0ie'2rei 2ri %egate de "rodu'ia de e!ergie e%e'tri'2 3IEA, .99B5 i 'o tu% 'om&u ti&i%u%ui a0ere!t 0ie'arei tari(

.i$. 11 Con!u#ul total de ener$ie din indu!tria !ti lei in Euro%a "887

Co! umu% tota% de e!ergie a% i!du triei ti'%ei di! UE.- <a ridi'at %a )+)(= P@ 3/9/-@< "eta@ou%e 5 4! .99=, 'o! umu% de 'om&u ti&i% a re"re#e!tat a"ro*imati$ 8)K tota%u% emi ii%or de CO. %egate de i!du tria ti'%ei di! UE<.-, 4! .99= <a ridi'at %a .1,B mi%ioa!e de to!e, di! 'are( ./,. mi%ioa!e de to!e u!t emi ii%e dire'te 3de e*em"%u, de ardere i emi ii%e de "ro'e 5( Di! .998, Rom7!ia i Bu%garia au aderat %a UE( Cu toate a'e tea, .99= a 0o t u%timu% a! 4! 'adru% a'e tui tudiu 'are a a$ut i!0ormaii deta%iate 'u "ri$ire %a date%e re0eritoare %a 'om&u ti&i% i %a emi ii( Pe!tru a e$a%ua 'o! umu% de e!ergie i emi ii%e UE<.=, 'i0re%e u"%ime!tare "e!tru Rom7!ia i Bu%garia au 0o t e timate "e &a#a .998 emi ii%or dire'te di! .998 a%e i! ta%aii%or %or "rodu'ere a ti'%ei>/9?>//?( A"ro*imati$ 9(- < 9(8 E@ de e!ergie e te 0o%o it2 "e!tru "rodu'ia de ti'%2 4! toat2 %umea( Pre u"u!7!d '2 6um2tate di! a'ea t2 e!ergie e te 0ur!i#ata de ga# !atura% i 6um2tate de "etro%, "re'um i o medie de = G@ A t de "rodu , "rodu'e u! 0a'tor de emi ie de +-9 Dg de e!ergie %egate de emi ii%e de CO. A t de "rodu ( La !i$e% g%o&a%, e!ergia uti%i#at2 4! "rodu'erea de re'i"ie!te de ti'%2 i ti'%2 "%a!2 "rodu'e emi ii de a"ro*imati$ -9<19 Mt CO. "e a!( Emi ii%e de %a de'ar&o!i#area odei 'a%'i!ate i 'a%'ar "ot 'o!tri&ui 'u "7!2 %a .99 Dg CO. A t de "rodu , 4! 0u!'ie de 'om"o#iia "e'i0i'2 a ti'%ei i 'a!titatea de 'io&uri de ti'%2 0o%o ite>/.?( Impactul emisiilor de !" asupra mediului Dio*idu% 'e 'ar&o! e te 'u!o 'ut 'a u! ga# 'u e0e't de era( U!a di!tre 'e%e mai im"orta!te "ro&%eme e'o%ogi'e g%o&a%e e te e0e'tu% de er2( Cau#a "ri!'i"a%2 a a'e tui e0e't 'o! t2 4! a'eea '2, 'a!tit2i%e e!orme de dio*id de 'ar&o! i a%tor u& ta!e 'u e0e't de er2 e a'umu%ea#2 4! tratu% aeria! 0orm7!d o M"%a"um2N( Pro"riet2i%e a'e tor u& ta!e u!t 4! aa 0e% '2 e%e "ri! i!e dau "o i&i%itate ra#e%or u%tra$io%ete 2 trea'2 0oarte uor a6u!g7!d %a u"ra0aa o%u%ui a'e te ra#e e tra! 0orm2 4! e!ergie termi'2, iar e!ergia termi'2 de %a u"ra0aa o%u%ui "ri! a'e t trat tre'e mu%t mai greu 4! aa 0e% e 'reea#2 ituaia G 'u '7t "%a"uma e te mai groa 2 'u at7t u& ea e te mai 'a%d( A'e t e0e't !umit e0e't de er2 determi!2 ',im&2ri '%imati'e g%o&a%e( E0e'tu% de er2 are i "ro"riet2i "o#iti$e, 4! a& e!a a'e tor u& ta!e 'e "ro$oa'2 e0e'tu% tem"eratura

/-

medie "e g%o&u% "2m7!te ' $a 0i </- RC( A'tua%me!te 'a!titatea &io*idu%ui de 'ar&o! e te ega% 'u 9,9) K( Da'2 e "re u"u!e '2 a'ea t2 'a!titate $a 0i du&%at2, 4! a'ea t2 ituaie tem"eratura g%o&u%ui "2m7!te ' "oate 2 e ',im&e 'u /,) RC5 G ) RC( A'ea t2 ma6orare a tem"eraturii "oate "ro$o'a to"irea g,eari%or, a t0e% '2 !i$e%u% o'ea!e%or "oate 'rete "7!2 %a 1 m( O 'o! e'i!ta a a'e tui ga# e te i i!'a%#irea g%o&a%a, "ro&%ema ma6ora de mediu a e'o%u%ui SS( Proto'o%u% de %a TQoto im"u!e, %a 'ar2 mo!dia%2, redu'erea emi ii%or de ga#e 'u e0e't de er2 di! toate e'toare%e de a'ti$itate( Di!tre a'e te ga#e, CO . re"re#i!t2 'om"o!e!ta "ri!'i"a%2 3'ir'a =-K5, o&ie'ti$u% "rioritar 0ii!d redu'erea a( I!du tria "rodu'atoare de ti'%a e te re "o! a&i%2 "e!tru )K di! 'o! umu% mo!dia% de e!ergie i -K di! emi ii%e g%o&a%e de CO . re#u%tate di! a'ti$it2i%e uma!e( Metode de crestere a e#icientei energetice si de reducere a emisiilor de !" in industria sticlei Pri!'i"a%e%e o"ortu!it2i de e0i'ie!2 e!ergeti'2 i!'%ud:4m&u!2t2irea 'o!tro%u%ui "ro'e u%ui, uti%i#area 're 'ut2 3"7!2 %a /99K5 a 'io&uri%or3de euri5, a 're terii dime! iu!ei 'u"toru%ui, uti%i#area i!'a%#irii "ro$e!ita di! rege!era&i%e, ame te'u% de materia%e i 'io&uri de ti'%2 "re< 4!'2%#ire( Pote!ia%u% de 4m&u!2t2ire a e0i'ie!ei e!ergeti'e e te e timat a 0i de )9 < +9K( Cer'etarea e te 4! 'ur de de 02urare "e !oi mode%e mai e0i'ie!te de 'u"tor 'are e"ara rea'ii%e ',imi'e de %a to"ire, o0eri!d "o i&i%itatea de a redu'e i mai mu%t 'o! umu% de e!ergie( Emi ii%e de CO. "ot 0i redu e "ri! uti%i#area ga#e%or !atura%e 4! %o' de "etro% i emi ii%e de CO. "ot 0i 'a"turate mai u or 'a!d u!t re#u%tate di! 'u"toare mai mari( Creterea re'i'%2rii e te o moda%itate de a redu'e 'o! umu% de e!ergie, "e!tru '2 e!ergia !e'e ara rea'ii%or ',imi'e "otate 0i a%$ata( Ca regu%2 ge!era%2, da'a /9K di! ame te' e te 0ormat di! 'io&uri de ti'%2 e redu'e 'u )K e!ergia !e'e ara a to"irii( Mai mu%t de'7t at7t, "rodu'ia de odiu e te redu ( A"ro*imati$ /8K odiu e te ad2ugat !i i"u%ui "e!tru "rodu'erea de ti'%2 !ou2, i! %o' a e redu'a tem"eratura 'u"toru%ui %a i!trodu'erea odiu%ui 're te, de'i im"%i'it 're te i 'o! umu% de e!ergie( Produ'ia de od2 !e'e it2 a"ro*imati$ /9 G@ A t( E te !e$oie de mai "ui! de odiu, atu!'i '7!d ti'%a re'i'%at2 e te uti%i#at2 'a materie "rim2( Fo%o i!d /9K 'io&uri de ti'%2 e e'o!omi e ' /,9 G@ A t 'a urmare a "rodu'iei de odiu redu a( Rata medie a'tua%a de re'i'%are a ti'%ei e te de a"ro*imati$ -9K, dar $aria#2 mu%t "e!tru di0erite ti"uri de ti'%2 i de ar2( Ce%e mai ridi'ate rate de re'i'%are u!t o&i!ute "e!tru re'i"ie!te de ti'%2 $erde i maro>/)?(

&. 'nali(a i#%a tului a!u%ra #ediului datorat on!u#ului individual


Determi!area 'a%'u%ui e!ergiei "rimare i a emi ii%or de CO" "e!tru o %o'ui!H2 'u u"ra0aHa de ++ m"/ 'u u! !umar de . "er o!e( U!de "e!tru i!'a%#irea ACM re "e'ti$ "e!tru i%umi!at, e 0o%o e te e!ergie e%e'tri'a iar "e!tu i!'a%#irea %o'ui!tei ga#e !atura%e(
Ta,el. *. Deter#inarea ener$iei %ri#are !i e#i!ia de CO" 31&4

6una

Con!u# Ba(e Naturale ;C?Dluna

Con!u# Ener$ie ele tri a ;C?Dluna

Ener$ie %ri#ara EP ;C?Dan

.a tor e#i!ii CO" ;$Dan

/1

Ianuarie .e,ruarie Martie '%rilie Mai Iunie Iulie 'u$u!t Se%te#,rie O to#,rie Noie#,rie De e#,rie

+= +B )B ).+ .9 /9 1 /. .B )B +8 )-8

/9/99 /99 /./99 /99 /)9 /99 /99 /.8 /99 /99 /.88

)+-(= )))(B )..(B )88()91(+ )9. )=.81(1 .B)(. )B9() )..(B )).(8 +999(.

/B(). /B(.B /=(/B /8(1 /+(9+ /)(. /)(8 /9(.1 //(-. /=(1/ /=(/B /B(98 /B/(/

E!ergia "rimar2 E"U/,/V'o! um ga# !atura% W .,8V'o! um e!ergie e%e'tri'2 Fa'tor emi ii CO.U9,./V'o! um ga# !atura% W 9,9BV'o! um e!ergie e%e'tri'2
Ta,el. ).Date ne e!are al ulelor

.a torul de e#i!ie la arderea $a(ului natural .a torul de e#i!ie la utili(area ener$iei ele tri e .a torul de onver!ie in ener$ie %ri#ara %entru $a( natural .a torul de onver!ie in ener$ie %ri#ara %entru ener$ie ele tri a

f?/CO" filu#/CO" f? filu#

9(./ 9(9B /(/ .(8

;$D;C? ;$D;C?

*. +i,lio$rafie
>/? ,tt":AAro(PiDi"edia(orgAPiDiARoKC8KBBiaXMo!ta!KC+K8),XA%&aC >.? Pro0( dr( Pau% Bra!, YRa"ortu% 'omi iei di! A'ademia de Studii E'o!omi'e, Bu'ure ti "ri$itor %a "ro&%eme e'o!omi'e, 0i!a!'iare, o'ia%e, de mediu Ii de dura&i%itate a%e "roie'tu%ui mi!ier Ro ia Mo!ta!aZ, .B mai .99)C >)? ,tt":AAro(PiDi"edia(orgAPiDiARoKC8KBBiaXMo!ta!KC+K8)XGo%dXCor"oratio!C >+? ,tt":AAPPP(rmg'(roA"roie'tu%<ro ia<mo!ta!aAmediuA'a%itatea<aeru%ui<%a<ro ia<mo!ta!a(,tm%C >-?,tt":AAo"e!gi (u!i&u'(roAi!de*(",":im"a'tu%<"roie'tu%ui<mi!ier<de<%a<roia<mo!ta!a<a u"ra< mediu%ui['atidU)8:arti'o%eC

/=

>1? ,tt":AAro(PiDi"edia(orgAPiDiAE'o!omiaXmo!dia%KC+K8)C >=? PPP(eia(go$AtodaQi!e!ergQAdetai%('0m\idU/..-/C >8? E!$iro!me!ta% Termi!o%ogQ a!d Di 'o$erQ Ser$i'e 3ETDS5(Ci'%u de $ia2 a% "rodu u%uiC >B? Lu'ia! Bar a!, A!'a Bar a!, Codruta Bo%o , Mi,ai Late : E'o De ig! 4! 'o!te*tu% De#$o%t2rii Dura&i%e, Editura U!i$er it2tii Tra! i%$a!ia di! Bra o$, .99B, "ag(--<-8C >/9? Gia! A!drea B%e!gi!i, MirDo Bu to, Mori Fa!to!i, De&ora Fi!o, E'o<e00i'ie!t Pa te g%a re'Q'%i!g: I!tegrated Pa te ma!ageme!t a!d gree! "rodu't de$e%o"me!t t,roug, LCA, S'ie!'eDire't, .9/., "ag( /999</998C >//? A!drea S',mit#, @a'eD Tami!, Bia!'a Maria S'a%et, A!to!io Soria, E!ergQ 'o! um"tio!a!d CO. emi io! o0 t,e Euro"ea! g%a i!du trQ, E% e$ier, .9//, "ag( /+.</--C >/.? INTERNATIONAL ENERG] AGENC], Tra'Di!g I!du tria% E!ergQ E00i'ie!'Q a!d CO . Emi io! , OECDAIEA, .99=, "ag(/11C >/)? Gr^goire MeQ%a!, Roma! Seid%, A!dQ S"oerri, Tra! itio! o0 mu!i'i"a% o%id Pa te ma!ageme!t(Part I: S'e!ario o0 SPi Pa te g%a <"a'Dagi!g di "o a%, E% e$ier, .9/), "ag(8</BC >/+? Da!a Per!iu, Ma'edo! Mo%do$a!, Cur E!ergie i Mediu, U!i$er itatea Tra! i%$a!ia, Bra o$, .9/)<.9/+(

/8