Sunteți pe pagina 1din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie

Dicionar enciclopedic Le Petit Larousse en Couleurs, Larousse, Paris, 1994. Dicionar enciclopedic, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1993 199!.

C"ELCE# $pti%iu, &on C#'C, &oan ()*+&,E#,, Cercetarea sciolo-ic. (etode i te.nici, Ed. Destin, De/a, 1990. C"ELCE# $epti%iu, Co%porta%entul prosocial, 1n ,EC'L#' #drian coordonator, Psi.olo-ie social. #specte conte%porane, colecia Colle-iu%, Editura Poliro%, &ai, 199!, pa-.444 2 439. C"ELCE# $epti%iu coordonator, Psi.osociolo-ia cooperrii i 1ntra4utorrii u%ane, Editura (ilitar, Bucureti, 1995. C"ELCE# $pti%iu, 6e.nici de cercetare sociolo-ic, curs, $,$P#, Bucureti, 7551. D8&$E 9ille%, :ean Claude DE$C"#(P$, Psi.olo-ie social e;peri%ental, Poliro%, &ai, 1999. +8L' Panteli%on, <unda%entele psi.oli-iei sociale , E; Ponto, Constana, 7555. (8$C8=&C& $er-e coordonator, Psi.olo-ia social a relaiilor cu cellalt , Editura Poliro%, &ai, 1990. ,&>) (ircea #urel, 6e.nici de ne-ociere, curs, $,$P#, Bucureti, 7557. P8PPE* ?arl *. @ ?onrad L8*E,A, =iitorul este desc.is, Ed. 6rei, Bucureti, 199B. 6*#, =asile, Patolo-ii i terapii co%unicaionale, curs, $,$P#, 7553. =#LLE*#,D *oCert :. coordonator, Les Donde%ents de la PsEc.olo-ie $ociale, Editeur +aetan (orin, FueCec, Canada, 1904. =E*A# E., Psi.olo-ia =Grstelor, "EperEon, Bucureti, 1993. AL#6E (ielu, &ntoducere 1n psi.olo-ie, Hansa, Bucureti, 199!. 9&E*AB&C?& Piotr, $tructura %inciunii, ,e%ira, Bucureti, 199!.

Pagina 1 din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

BiClio-raDie te%atic B&BL&#, ,eI &nternational =ersion, Aonder/an PuClis.in- "ouse, +rand *apids, (ic.i-an,190!. B&BL&#, Editura &nstitutului BiClic i de (isiune al Bisericii 8rtodo;e *o%Gne, Bucureti, 1907. B#*,E66E "enlee "., &ntroducin- C.ristian Et.ics, Editura Broad%an Press, ,as./ille, 19!1. BELL' ,iculae, $ensul eticului i /iaa %oral, Paideia, Bucureti, 1999. C*#BB LarrE, 6.e (arria-e Builder, BEE &nternational, =ienna, 1991. C'C8H C., Educaia reli-ioas coninut i Dor%e, Editura Didactic i Peda-o-ic, Bucureti, 1993. D8BD$8, :a%es, Copilul 1ndrtnic de la natere pGn la adolescen, ,oua $peran, Clu4 ,apoca, 1993. D*#+8(&*E$C' =. , 6eoria educaiei %orale, Editura Didactic i Enciclopedic, Bucureti, 1900. ED+C'(BE "'+"E$ P.ilip, Etica cretin 1n societatea laic, +rand *apids, BaJer BooJ "ouse, 1903. +KB8* +rLsM , Da/id (. *8B&,$8,, Nout. at t.e 6res.old oD LiDe, 6i%ot.Lus 6OrsasP- , Budapesta, 1994. +E&$LE* ,or%an L., EticaQ alternati/e i suCiecte, Editura Aonder/an PuClis.in"ouse, +rand *apids, 19B1. "&++&$8, *ic.ard, Dile%ele, o perspecti/ cretin asupra deciMiilor %orale, "odder @ $tou-.ton, Londra, 1900. LE9&$ C.$., Cretinis%ul redus la esene, $ocietatea (isionar *o%Gn, 9.eaton, 1991. (c D89ELL :os. @ BoC "8$6E6LE*, (anual de consiliere a tinerilor, ,oua $peran, Clu4 ,apoca, 1999. P&E*CE Burton 6.R Etica Lucrtorului cretin, LiDe PuClis.ers *o%ania, 8radea, 1999. *E#D "a;ton CarsIell Da/id, Etica cretin, P.iladelp.ia Q :. B. Lippincott, 19!0.

Pagina 2 din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 3 din 3