Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTIC Prof.: Grju Magdalena Disci lina: c!

i"ie Clasa: a I#$a G Te"a: %olu&ii a oase de aci'i (i )a'e Ti ul lec&iei: de do)*ndire de co" e+en&e Resurse "a+eriale: fi(e de ins+ruire, reac+i-i c!i"ici, us+ensile de la)ora+or, +a)l., cre+. Procedee didac+ice: e/ lica&ia, ro)le"a+i'area, "odelarea, e/ eri"en+ul de la)ora+or O)iec+i-e ur".ri+e: 0. s. defineasc. aci'ii (i )a'ele confor" +eoriei clasice (i ro+oli+ice1 2. s. "odele'e grafic for"ulele c!i"ice ale aci'ilor (i )a'elor1 3. s. efec+ue'e o clasificare a su)s+anelor care o+ fi aci'i si )a'e confor" +eoriei ro+oli+ice1 4. s. u+ili'e'e corec+ no"encla+ura su)s+an&elor anorganice1 5. s. "odele'e rin in+er"ediul ecua&iilor c!i"ice +ransferul de ro+oni1 6. s. clasifice aci'ii (i )a'ele n func&ie de nu".rul de ro+oni +ransfera&i 7. s. iden+ifice aci'ii (i )a'ele n func&ie de "odul n care se co" or+. n reac&iile c!i"ice E+a ele lec&iei: Mo"en+ organi'a+oric Profesorul asigur. condi&iile o +i"e en+ru desf.(urarea lec&iei (i -erific. e/is+en&a "a+erialelor didac+ice. Ele-ii se reg.+esc en+ru lec&ie. Anun&area lec&iei noi (i a o)iec+i-elor ur".ri+e Profesorul anun&. +i+lul lec&iei (i o)iec+i-ele ur".ri+e, iar ele-ii s+udia'. fi(ele de ins+ruire. Desf.(urarea ac+i-i+.&ii Profesorul ro une ele-ilor s. ur".reasc. infor"a&iile din fi(ele de ins+ruire (i s. co" le+e'e s a&iile li)ere. Te"a en+ru acas. %+udierea lec&iei din fi(ele de ins+ruire (i din "anual.

GENARALITI Aci'ii sun+ su)s+an&e care re'in+. un se+ de ro rie+.&i +i ice $ au gus+ acru, au o )un. ca aci+a+e de di'ol-are, sc!i"). culoarea indica+orilor, reac ionea'. cu s.ruri ale unor aci'i "ai sla)i, a+ac. "e+alele. 8a'ele, neu+rali'ea'. aci'ii (i au o serie de carac+eris+ici ro rii de e/e" lu au gus+ s.lciu, sun+ unsuroase la i .i+, "odific., diferi+ de aci'i, culoarea indica+orilor.

TEORIILE REFERITOARE LA ACIZI I BAZE SUNT:

Teoria disocia&iei elec+roli+ice a lui Arr!enius Teoria ro+oli+ic. a aci'ilor (i )a'elor a lui 9.:. 8rons+ed (iT.M. ;o<r= 1. ACIZII

DEFINIIA ACIZILOR CONFORM TEORIEI DISOCIAIEI ELECTROLITICE A LUI ARRHENIUS

Aci'ii sun+ su)s+an&e care, n solu&ii a oase, dau na(+ere la ioni de !idrogen > ?.

Confor" defini&iei, su)s+an&ele c!i"ice care au for"a : >8r, , >cl, >2%O4 >3PO4 sun+ aci'i. DEFINIIA ACIZILOR CONFORM TEORIEI PROTOLITICE A LUI BRNSTED I LOWRY

Aci'ii sun+ su)s+ane ca a)ile s. cede'e ro+oni >? . De exemp !" $ L# $%&' (#)e# H* %+ H,O- ro+onul din "olecula acidului es+e ceda+ "oleculei de >2O

$ A"oniacul :>3, es+e o )a'a care la di'ola-area in >2O, acce +a ro+onul de la "olecula aces+eia:

CLASIFICAREA ACIZILOR a@ Aunc&ie de co" o'i&ia "olecular., aci'ii sun+ clasifica&i n: - !idraci'iB ># @, co" u(i )inari, n "olecula c.rora ionul de !idrogen es+e lega+ direc+ de ele"en+ul cen+ral, ne"e+alul fiind no+a+ cu # Bde e/.: >Cl, >2%@ 1 - oxoacizii ( H O X ) , co" u(i "ul+ia+o"ici n "olecula c.rora ro+onul es+e lega+ de a+o"ul de o/igen care es+e lega+ (i de a+o"ul cen+ral, ne"e+alul #, B de e/e" lu: >2CO3, >2%O4, >:O3, >3PO4, >3AsO4@.

b) Funcie de numrul de protoni (H?@ din "olecule, e care i oa+e une n li)er+a+e n solu&ie sau care o+ fi nlocui&i de ca+ioni, aci'ii se clasific. n: -acizi monobazici: >Cl -acizi dibazici: >2%O4 -acizi tribazici: >3PO4
PROPRIETAILE FIZICE ALE ACIZILOR

Acizii sunt substan&e ga'oase, lic!ide sau solide. %e di'ol-. n a ., for"*nd solu&ii cu gus+ acri(or (i sun+ )une conduc.+oare de elec+rici+a+e. PROPRIET ILE CHIMICE ALE ACIZILOR Ac&ionea'. asu ra indica+orilor. Acizii nro(esc solu&ia de +urnesol, iar fenolf+aleina r."*ne incolor. n "ediul acid. Reac.%# #*%&% ') *! me/# e e" Acizii reac&ionea'. cu unele "e+ale, for"*nd s.ruri (i eli)er*nd !idrogenul. Zn + 2>Cl C DnCl2 ? >2E

Reac.%# #*%&% ') *! 'x%&%% me/# e ')" Acizii reac&ionea'. cu o/i'ii )a'ici, for"*nd s.ruri (i a ..

CuO + 2HCl = CuCl2 ? > 2O

Reac.%# $e +e!/)# %&#)e 0*! 1#&e e2 Acizii reac&ionea'. cu )a'ele, for"*nd s.ruri (i a ., confor" reac&iei generale : acid ? )a'. C sare ? a . HCl + NaOH = NaCl + H2O

Reac.%# #*%&% ') *! 34)!)% e Din reac&iile aci'ilor cu s.rurile se o)&in aci'i (i s.ruri noi. HCl + AgNO3 C AgClF ? >:O3

BAZELE DEFINIIA BAZELOR CONFORM TEORIEI DISOCIAIEI ELECTROLITICE A LUI ARHENIUS

Ba'ele, su)s+an&e care n solu&ii a oase dau na(+ere la ioni !idro/id, >O $. Cele mai n+*lni+e )a'e sun+ :aO>, CaBO>@2. Gruparea hidroxil este monovalenta (-OH@.

DEFINIIA BAZELOR CONFORM TEORIEI PROTOLITICE " Bazele sunt substane capabile s accepte protoni H? .

CLASIFICAREA BAZELOR a) Dup. solu)ili+a+ea n a ., )a'ele se clasific. n 2 ca+egori:

- baze solubile : NaOH, KOH; - baze insolubile sau greu solubile: Al(OH)3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3.

b)Dup nr. de grupri hidroxil: - Monoacide : NaOH, KOH - Diacide : Cu(OH)2, Fe(OH)2 - Triacide : Al(OH)3 , Fe(OH)3 METODE DE OBINERE A BAZELOR Obinerea bazelor solubile reacia metalelor electropozitive cu apa 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 reacia oxizilor metalici cu apa MgO + H2O = Mg(OH)2 CaO + H2O = Ca(OH)2 Obinerea bazelor greu solubile reacia de schimb ntre o sare solubil i o baz alcalin CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4 PROPRIETILE FIZICE ALE BAZELOR

)a'ele solu)ile (i greu solu)ile sun+ su)s+an&e solide, cris+ali'a+e de culoare al)., se di'ol-. n a . cu efec+ e/o+er": :aO>, GO>, CaBO>@2 )a'ele insolu)ile sun+ su)s+an&e solide, di-ers colora+e: CuBO>@2$al)as+ru, AeBO>@2$ )run ro(ca+

solu&iile )a'elor solu)ile sun+ lunecoase la i .i+, cu as ec+ uleios (i au ac&iune -.+.".+oare asu ra organis"ului. Ele ard ielea, a-*nd efec+ caus+ic.

PROPRIETILE CHIMICE ALE BAZELOR ac&iunea asu ra indica+orilor: Indicatorii sunt substane chimice care au proprietatea de a se colora n "od s ecific n re'en&a unei su)s+an&e c!i"ice f.r. a afec+a ca aci+a+ea ei de reac&ie. soluia de turnesol(violet) se colereaz n al)as+ru soluia de fenolftalein(incolor) - se colereaz n ro(u

1. Re#*.%# $e +e!/)# %&#)e acid ? )a'. C sare ? a . Bdefini&ie@ 5 1#&e 3' !1% e" :aO> 2:aO> ? ? >Cl >2%O4 :aCl ? >2O :a2%O4 ? 2>2O

5 1#&e %+3' !1% e" CuBO>@2 ? 2>Cl CuCl2 Cu%O4 ? ? 2>2O 2>2O CuBO>@2 ? >2%O4

,. Re#*.%# 1#&e ') 3' !1% e *! 'x%&% #*%&%" )a'. ? o/id ne"e+alic C sare CO2 CO2 CO2 + ? a . ? ? ? >2O >2O >2O

Ca(OH)2 ? 2NaOH Ba(OH)2 ?

CaCO3 F :a2CO3 8aCO3 F

6. Re#*.%# 1#&e ') 3' !1% e *! 34)!)% 3' !1% e" )a'. solu)il. ? sare solu)il. C )a'. insolu)il. ? al+. sare

3NaOH 2NaOH

+ +

FeCl3 NiCl2

AeBO>@3F ? :iBO>@2F ?

3:aCl

2:aCl

TEORIA PROTOLITICA A ACIZILOR SI BAZELOR $ %e )a'ea'a e +ransferul de ro+oni BH? @


$ Confor" +eoriei 8rons+ed$ ;o<r=, aci'ii sun+ s ecii c!i"ice care cedea'a ro+oni iar )a'ele

sun+ s ecii c!i"ice care acce +a ro+oni. De e/e" lu:

;a di'ol-are >Cl in >2O, ro+onul din "olecula acidului es+e ceda+ "oleculei de >2O

A"oniacul B :>3 @ , es+e o )a'a care la di'ol-area in >2O acce +a ro+onul de la "olecula aces+eia:

SUBSTANTE AMFOTERE %un+ su)s+an+e care se co" or+a a+a+ ca acid ca+ si ca )a'a , in func+ie de "ediu. As+fel , aces+e su)s+an+e, a"foli+ii, se co" or+a ca aci' fa+a de )a'e, res ec+i- ca )a'e fa+a de aci'i: >2O ,

Aci'ii, )a'ele si a"foli+ii se nu"esc ro+oli+i . Reac+iile cu sc!i") de ro+oni se nu"esc ro+oli+ice.

TEORIA TRANSFERULUI DE PROTONI Confor" +eoriei, un acid, la di'ol-area in a a da nas+ere uni ion de !idrogen, >?. In acelasi di'ol-an+, o )a'a, da nas+ere unui ion !idro/il, >O$. Acidul es+e o su)s+an+a ca a)ila sa cede'e in +i" ul reac+iei c!i"ice, unul sau "ai "ul+i ro+oni. 8a'a es+e o su)s+an+a ca a)ila sa acce +e in +i" ul unei reac+iic!i"ice unul sau "ai "ul+i ro+oni. I+ 7!+*/%e $e +!m#)! p)'/'+% ') *e$#/% #*%&%% 3!+/8 $ "ono ro+ici B"ono)a'ici@$ e/e" le : >C;, >8r, >C:, C>3COO> $ oli ro+iciB oli)a'ici@$ e/e" l:>2%O4, >2CO3, >2%, >3PO4,

In func+ie de nu"arul ro+onilor acce +a+i )a'ele sun+: $ "ono ro+iceB"onoacide@$ e/e" le: :aO>, GO>, :>3 $ oli ro+ice B oliacide@$ CaBO>@2, DnBO>@2, AlBO>@3.