Sunteți pe pagina 1din 1

Care este cota parte indiviza in fuctie de suprafata utila a apartamentului pentru parti comune din

condomeniu?

conform dispozițiilor articolului 652 privind stabilirea cotelor-părţi din Codul civil, «în lipsa unei stipulaţii contrare existente
în titlurile de proprietate, cotele-părţi se stabilesc prin raportarea suprafeţei utile a fiecărui spaţiu locativ la totalul
suprafeţei utile a spaţiilor locative din clădire». Formula de calcul este arătată și în legislația secundară, art. 46 alin. (3) din
anexa Hotărârii Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari: «Cota-parte indiviză de proprietate reprezintă
raportul procentual dintre suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi
suma suprafeţelor utile ale tuturor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din condominiu».
Pentru condominiile întabulate în cartea funciară, cotele-părți rezultă din documentația cadastrală“

exemplu de calcul: „Să luăm un bloc cu 20 de apartamente, în care apartamentele cu două camere au suprafața utilă 37
mp, iar cele cu trei camere au 47 mp. Totalul suprafeței utile a blocului este de 770 mp. Cota-parte este la apartamentele
cu două camere (37/770) x 100 = 4,805 și la cele cu trei camere: (47/770) x 100 = 6,103. Totalul la cota-parte pe scară
este 100%. Cum repartizăm o factură de 1.000 de lei? Avem varianta unu: la cota-parte avem 1000:100=10 lei, adică 10
x 4,805 = 48,05 la două camere și 10 x 6,103 = 61,03 la trei camere.
Varianta doi, la suprafața utilă, avem 1000/770 = 1,2987 lei/mp, adică 1,2987 x 37 = 48,05 la două camere și 1,2987 X
47 = 61,03 la trei camere“, a explicat Ion Pătrulescu, președintele Uniunii Asociațiilor de proprietari Craiova.

Prevederile legii nu pot fi încălcate

Indiferent care este opinia fiecărui proprietar despre cât este de corectă legea, aceasta trebuie respectată ca atare, din
câte spun reprezentanții Primăriei Craiova. „Cota-parte de proprietate este cea stabilită potrivit actului de proprietate, după
caz, prin contractul de vânzare-cumpărare, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire şi contractul de
schimb sau contractul de donaţie. În cazul în care totalul cotelor-părţi de proprietate, care sunt fracţiuni abstracte pentru
fiecare locuinţă sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din scara care constituie condominiul, nu se închide cu
100%, adunarea generală a asociaţiei de proprietari poate hotărî reconsiderarea lor. Acelaşi lucru se poate face şi în cazul
în care apartamentele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din scara care este constituită în condominiu au
suferit modificări ale suprafeţelor utile prin amenajări interioare ale apartamentelor şi spaţiilor locative sau în cazul în care
s-au modificat suprafeţele totale, potrivit legii. Când cota-parte indiviză trecută în actul de repartiție sau de construcție,
așa cum este în blocul 8, construit în perioada anilor ’70-’80 este diferită de cea reală, nu se aplică acel procent din actul
respectiv. Apartamentele care au suprafețe utile diferite nu pot avea aceeași cotă-parte indiviză. Asociațiile trebuie să
aplice prevederile Legii 230/2007 și cele ale Normelor metodologice de aplicare a legii“, a explicat un angajat al Serviciului
Coordonare asociații de proprietari din cadrul Primăriei Craiova.

Ce este suprafața utilă

Suprafața utilă este suprafața desfășurată, mai puțin suprafața aferentă pereților. Suprafața utilă a locuinței este suma
tuturor suprafețelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoarele, băile, dușul, bucătăriile, spațiile de
depozitare și de circulație din interiorul locuinței. Nu se iau în calcul: suprafața logiilor și a balcoanelor, pragurile golurilor
de uși, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nișele de radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe și cazane
de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă și cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe.