Sunteți pe pagina 1din 28

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Management Master de Cercetare - Management

Solutii pentru imbunatatirea performantelor hipermarketului Carrefour Baneasa prin definirea si implementarea de aplicatii personalizate si tehnologii moderne

COORDONATOR: PROF UNI! DR IOAN RA !

STUDENTI: IOR AN A"#$AN R! %AN&A #"IA

2013
C!PRINS

Introducere
Ideea de "roiect "ro"us# se $ncadrea%# $n cadrul &rogramului O"era'ional Sectorial (Cre)terea com"etiti*it#'ii economice+ ,--.-,-/0 1&OS CCE23 A4a "rioritar# 0 5 Te6nologia In7orma'iei )i Comunica'iilor 1TIC2 "entru sectoarele "ri*at )i "u8lic3 Domeniul Ma9or de Inter*en'ie 0 - Sus'inerea e-economiei3 O"era'iunea , (S"ri9in "entru de%*oltarea sistemelor de comer' electronic )i a altor solu'ii on-line "entru a7aceri+ Carre7our Baneasa $nde"line)te toate criteriile de eligi8ilitate3 "rinci"alul criteriu al solicitantului 7iind 7a"tul c# nu a mai 8ene7iciat de s"ri9in 7inanciar din 7onduri "u8lice3 inclusi* 7onduri UE3 $n ultimele 0: de luni )i nu derulea%# "roiecte 7inan'ate $n "re%ent3 "ar'ial sau $n totalitate3 din alte surse "u8lice3 "entru acela)i ti" de acti*it#'i3 $n cadrul unor "roiecte similare cu cel ce constituie o8iectul "re%entei cereri de 7inan'are De asemenea3 solicitantul a des7#)urat acti*itate economic# )i a $nregistrat "ro7it din e4"loatare $n ultimul e4erci'iu 7inanciar $nc6eiat Ac'iunile eligi8ile "entru ideea de "roiect "ro"us# sunt: Ac6i%i'ionarea de a"lica'ii so7t;are3 ec6i"amente TIC )i alte mi9loace 7i4e necesare

1im"lementarea de sisteme in7ormatice "entru tran%ac'ii electronice securi%ate3 )i a altor sisteme in7ormatice "entru de%*oltarea<o"timi%area acti*it#'ii com"aniei2 Ac6i%i'ionarea de a"lica'ii so7t;are )i licen'e so7t;are necesare "entru reali%area "roiectului Ac6i%i'ionarea de ec6i"amente TIC 1ser*ere3 calculatoare "ersonale de ti"

des=to"<"orta8ile monitoare3 ec6i"amente de re'ea3 ec6i"amente "eri7erice etc 2 Instruirea "ersonalului care *a utili%a "rodusele so7t;are im"lementate )i cel care *a asigura mentenan'a - activitate obligatorie. In7ormare )i "u8licitate "entru "roiect - activitate obligatorie.

Auditarea 7inal# a "roiectului3 inclusi* auditarea din "unctul de *edere al securit#'ii

a"lica'iei - activitate obligatorie.

C6eltuielile eligi8ile: C6eltuieli "entru ac6i%i'ionarea de ec6i"amente TIC 1ser*ere3 calculatoare "ersonale de ti" des=to"<"orta8ile monitoare3 ec6i"amente de re'ea3 ec6i"amente "eri7erice etc 2 necesare "entru 7unc'ionarea a"lica'iei in7ormatice 6o; C6eltuieli "entru 7ormare "ro7esional# C6eltuieli cu ser*icii de auditare 7inal# a "roiectului C6eltuieli de in7ormare )i "u8licitate "entru "roiect C6eltuieli "entru dot#ri care "ot intra $n categoria mi9loacelor 7i4e3 care nu intr# $n C6eltuieli "entru ac6i%i'ionarea de a"lica'ii in7ormatice3 licen'e3 8re*ete3 m#rci3 =no;-

categoria de mai sus3 necesare "entru 7unc'ionarea a"lica'iei in7ormatice

'( Scop )i Obiecti*e


Scopul proiectului+ Diminuarea co%ilor de la casele de marcat din 6i"ermar=etul Carre7our Baneasa "rin im"lementarea te6nologiei RFID Radio-Frequency Identification (Identificare prin frecven radio) la co)urile de cum"#r#turi &rodusele sunt scanate la introducerea lor $n co)ul de cum"#r#turi e*it>ndu-se ast7el o"era'iile su"limentare de mani"ulare a "roduselor la casa de marcat3 acolo scan>ndu-se doar totalul de "lat# Sistemul o7er# in7orma'ii des"re locul $n care "oate 7i g#sit un "rodus cu a9utorul unei 6#r'i a maga%inului Obiecti*e+ O8iecti*ele "roiectului de im"lementare a te6nologiei RFID
Radio-Frequency Identification (Identificare prin frecven radio)

la co)urile de cum"#r#turi $n 6i"ermar=etul Carre7our

Baneasa "ot 7i $m"#r'ite $n trei categorii: / O8iecti* 7undamental: , Cre)terii com"etiti*it#'ii 6i"ermar=etului "rin im"lementarea unui sistem RFID "entru reducerea decala9elor 7a'# de ni*elul Uniunii Euro"ene O8iecti*e deri*ate: &osi8ilitatea monitori%#rii3 locali%#rii ra"ide )i corecte a oric#rui "rodus? E7icienti%area sistemului de "lat# a "roduselor la casa de marcat? Cre)terea e7icien'ei o"eratorilor caselor de marcat

O8iecti*e "e termen scurt 1s"eci7ice2: Moderni%area 7unc'ional# a 6i"ermar=etului Carre7our Baneasa? Am8un#t#'irea "rocesului de scanare a "roduselor la casa de marcat "rin introducerea casei de marcat cu o 8a%# Bluetoot6

,( Necesitatea )i oportunitatea proiectului


Este necesar# im"lementarea "roiectului "entru a diminua num#rul de clien'i care a)tea"t# la cas#3 "entru $m8un#t#'irea num#rului de tran%ac'ii )i nu $n ultimul r>nd "entru moderni%area 7unc'ional# a maga%inului &rinci"ala cau%# ce determin# co%ile intermina8ile la casele de marcat este ine7icien'a "rocesului de scanare al "roduselor Ast7el3 $n momentul de 7a'# "rodusele (trec "rin dou# m>ini+ 5 c>nd clientul "une "rodusele $n co)3 res"ecti* c>nd "rodusele sunt scanate de c#tre o"eratorul de cas# Tim"ul "etrecut de clien'i la casele de marcat determin# aglomerarea 6i"ermar=etului Aglomera'ia de la case "oate 7i remarcat# )i "rin aglomera'ia din "arcare3 locurile "entru ma)ini de*enind insu7iciente Ba s7>r)itul unei %ile3 la o cas# de marcat a 7ost $nregistrat un num#r de clien'i cu"rins $ntre :-- )i C-- Ra"ortat la momentul %ilei3 cei mai mul'i clien'i sunt $nregistra'i $ntre orele /: - ,/3 num#rul lor 7iind de 0 ori mai mare An "erioada s#r8#torilor3 num#rul de clien'i este mult mai mare3 7a"t ce duce la cre)terea tim"ului "etrecut la cas#3 uneori a)te"tarea de"#)ind o 9um#tate de or# Di"ermar=etul 7iind $ntr-o %on# cu accesi8ilitate mare3 si datorita centrelor comerciale din %ona3 "recum )i datorit# 7a"tului c# nu se intr# "e 8a%# de legitima'ie3 e4ist# un 7lu4 continuu de clien'i Clien'ii sunt atra)i de "re'urile accesi8ile ale "roduselor "recum )i de numeroasele "romo'ii e4istente $n Carre7our Baneasa3 iar im"lementarea acestei noi te6nologii ar men'ine interesul acestora Desc6iderea de noi centre comerciale $n Bucure)ti re"re%int# o amenin'are care ar "utea 7i com8#tut# "rin im"lementarea te6nologiei RFID3 7iind cu un "as $naintea concuren'ei

Di"ermar=etul a4>ndu-se "e satis7acerea ne*oilor clien'ilor dore)te s# atrag# 7urni%ori care distri8uie "roduse de calitate su"erioar# la "re'uri com"etiti*e3 o7erta 6i"ermar=etului 7iind com"letat# cu "roduse 7a8ricate $n la8oratoarele "ro"rii O alt# "ro8lem# re%ol*at# odat# cu im"lementarea sistemului RFID este cea a stocurilor An momentul de 7a'# nu se 'ine e*iden'a stocurilor $n tim" real3 nee4ist>nd o leg#tur# $ntre "rodusele de la ra7t )i cele din de"o%it3 7iind "osi8il ca "roduse a7late $n stocul din de"o%it s# nu 7ie e4"use la ra7t $n tim" util Nere%ol*area "ro8lemei "oate a*ea ca )i e7ect "ierderea "ar'ial# a clien'ilor3 $n s"ecial $n "erioada s#r8#torilor3 ace)tia aleg>nd 6i"ermar=eturi mai "u'in aglomerate Odat# cu "ierderea clien'ilor scad *>n%#rile )i "rin urmare ci7ra de a7aceri A7ecta'i sunt )i o"eratorii de cas#3 $ntruc>t scanarea miilor de "roduse este 7oarte solicitant# )i necesit# o aten'ie s"orit# 7a"t ce "oate determina renun'area la locul de munc#

-( Rele*an.a proiectului
&rin acest "roiect se urm#re)te atragerea unui num#r mai mare de clien'i3 c>t )i moderni%area 7unc'ional# a maga%inului3 conduc>nd $n 7inal la cre)terea com"etiti*it#'ii la ni*el local a 6i"ermar=etului Carre7our Baneasa Un ast7el de "roiect a 7ost im"lementat $n ora)ul R6ein8erg3 Fermania3 de Metro Frou" $n anul ,--03 )i a atras "este 0- --- de *i%itatori din "este :0 de '#ri $n "rimii ani Du"# "atru ani de succes $n R6ein8erg3 Metro Frou" desc6ide $n "rim#*ara anului ,--C3 $n Toenis*orst un 6i"ermar=et Real care im"lementea%# aceea)i te6nologie Acest lucru a9ut# Metro Frou" s#-)i asigure "o%i'ia de lider $n ino*are *>n%#rilor cu am#nuntul Im"lementarea te6nologiei RFID "oate 7i un real succes )i $n Carre7our Baneasa3 a*>nd un e4em"lu de reu)it#3 iar "rin acest "roiect se urm#re)te res"ectarea "rinci"iului de%*olt#rii dura8ile )i a reducerii dis"arit#'ilor de de%*oltare economic# )i social# dintre Rom>nia )i celelalte state mem8re ale Uniunii Euro"ene Utili%>nd c6i"ul RFID "ro7ilul consumatorului este com"letat automat cu detalii des"re cum"#r#turile e7ectuate3 in7orma'ie care este necesar# organi%a'iei Este im"ortant )i "entru client s# ai8# acces la aceste in7orma'ii oric>nd3 at>t $n maga%in c>t )i de acas# 1"rin com"uterul "ersonal23 sau de "e strad# 1"rin Smart"6one2 ast7el $nc>t el $)i "oate crea oric>nd lista de cum"#r#turi3 sau o "oate *edea "e cea *ec6e Dis"are ast7el necesitatea clasicelor liste "e 6>rtie care se "ot "ierde sau distruge din gre)eal#

Este "re%entat "re'ul "rodusului )i costul total din c#rucior "e a7i)a9ul ecranului3 $n momentul $n care clientul introduce un "rodus $n co) De asemenea3 "rin a"#sarea unei taste3 "e a7i)a9 a"ar date des"re "rodus3 caracteristici3 data e4"ir#rii etc 3 "reluate 7ie din memoria c6i"ului RFID3 7ie din 8a%a de date a raionului Clientul "oate cere )i "rimi in7orma'ii des"re locul $n care "oate 7i g#sit un anumit "rodus3 iar "e a7i)a9 a"are 6arta maga%inului indic>nd locali%area "rodusului Acest lucru este de un real 7olos consumatorului deoarece a9ut# la sc#derea tim"ului "etrecut "entru g#sirea "rodusului dorit Deasemenea casa de marcat este dotat# cu o 8a%# Bluetoot6 care accesea%# calculatorul co)ului "relu>nd in7orma'iile legate de "rodusele )i cantit#'ile e4istente $n co) Ast7el casierul $n c>te*a secunde o8'ine "e monitorul casei de marcat lista "roduselor cum"#rate )i costul total al acestora &lata se "oate e7ectua $n numerar sau "rin card

Categorii de grupuri .int/0 beneficiari direc.i )i indirec.i Categoria Compone.a Cuantificar Caracteristici categoriei e numeric/ demografice )i sociale Clien'ii /C --- de &ersoane cu "ersoane din *>rsta cu"rins# Beneficiari Bucure)ti $ntre /C-E- ani direc.i C#s#tori'i )i nec#s#tori'i Familiile /- --- de &ersoane cu 7amilii din *>rsta cu"rins# Bucure)ti $ntre ,E-E- ani &rupul .int/

Ne*oi percepute Di7icultate $n locali%area "roduselor dorite Tim"ul $ndelungat "etrecut la casele de marcat Di7icultate $n locali%area "roduselor dorite Tim"ul $ndelungat "etrecut la casele de marcat Bista de cum"#r#turi mare )i greu de gestionat "e su"ort de 6>rtie

1odul de rezol*are a ne*oilor )i impactul 2rele*an.a3 proiectului asupra ne*oilor identificate C#rucioarele sunt dotate cu un sistem electronic a*>nd la 8a%# un calculator s"eciali%at dotat cu a7i)a9 BCD Ba acest calculator este cu"lat un sen%or RFID al c#rui rol este acela de a monitori%a toate "rodusele din co)3 iar cone4iunea cu ser*erul de raion este reali%at# "rin te6nologia Bluetoot6 Calculatorul a7i)ea%# $n orice moment costul total al "roduselor e4istente $n co)3 iar la cerere o7er# in7orma'ii su"limentare des"re un anumit "rodus3 acces>nd $n acest sens 8a%a de date a ser*erului de raion &rin intermediul "ro7ilului creat3 utili%atorul "oate crea lista de cum"#r#turi3 sau o "oate *edea "e cea *ec6e

O"eratorii de cas# Beneficiari indirec.i

C-

Casele de marcat sunt dotate cu te6nologia &ersoane cu Scanarea miilor de "roduse Bluetoot63 cu a9utorul c#reia se "reiau *>rsta cu"rins# este o munc# ce necesit# in7orma'iile din c#rucior 1cantit#'ile )i totalul $ntre ,--0E ani aten'ie )i ra"iditate de "lat#2 An acest mod3 $n doar c>te*a secunde casierul *a "utea citi "e monitorul casei de marcat costul total al co)ului de cum"#r#turi Urm#torul "as const# $n "lata "ro"riu-%is# a cum"#r#turilor3 7ie $n numerar3 7ie "rin intermediul cardului

4( Prezentarea mediului de afaceri


Mediul de a7aceri din Rom>nia este condi'ionat $n "rimul r>nd de com"etiti*itatea e4tistent# "e "ia'a local# Din aceast# "ers"ecti*#3 com"etiti*itatea Rom>niei s-a $m8un#t#'it su8stan'ial $n ultimul deceniu3 "entru c# am recu"erat mult la ca"itolul "roducti*itate 7a'# de media euro"ean# Com"arati* cu UE-/E3 "roducti*itatea noastr# s-a $m8un#t#'it de 0 ori3 iar com"arati* cu UE-,. de E ori C6iar )i a)a $ns#3 am a9uns a8ia la E-G din media euro"ean#3 "entru ca3 a"oi3 $n ,--H3 e7ectul cri%ei economice s# ne co8oare la @.G Deasemenea mediul de a7aceri din Rom>nia este condi'ionat )i de : condi'iile 7actorilor 1o7ertei23 condi'iile cererii3 conte4tul "entru strategia )i ri*alitatea 7irmelor3 industriile de amonte )i a*al3 e*olu'iile im"redicti8ile )i e4ogene 16a%ardul moral- e4em"lu: cri%a economic# glo8al# 23 dar )i rolul gu*ernului An ceea ce "ri*e)te strategia 7irmelor se constat# c# ma9oritatea rom>nilor sunt cum"#r#tori ne"reten'io)i )i neso7istica'i3 nu solicit# o de%*oltare deose8it# a mar=etingului3 nu im"un a8sor8'ia ultimelor te6nologii dis"oni8ile )i nu "un "resiune $n direc'ia sc6im8#rii naturii a*anta9ului com"etiti* C6eltuielile 7irmelor "entru cercetare-de%*oltare re"re%int# un de%a*anta9 com"etiti* cronic 1$n ultimul deceniu au r#mas cantonate $n %ona lui -3,G din &IB23 iar ca"acitatea local# "entru ino*are este redus# Structura sectorului de retail din Rom>nia s-a sc6im8at "ro7und $n ultimii ani3 tendin'a ascendent# a retailului modern3 $n dauna celui tradi'ional3 e*ident# )i $n "erioada de dinainte de ,--C3 7iind accelerat# de c#tre cri%#3 ast7el $nc>t3 "otri*it calculelor noastre3 $n "re%ent EEG din "ia'a de retail rom>neasc# este re"re%entat# de lan'urile moderne de retail3 iar acest "rocent *a cre)te ">n# $n 9urul a dou# treimi $n ori%ontul anului ,-/E &e termen lung3 "ers"ecti*ele sectorului de retail din Rom>nia sunt 7a*ora8ile3 datorit# decala9ului semni7icati* e4istent $ntre ni*elul c6eltuielilor de consum anuale "e ca" de locuitor din Rom>nia )i cele de la ni*elul Uniunii Euro"ene 1@ .-- EUR $n Rom>nia3 com"arat cu a"ro4imati* ,- --- EUR $n Uniunea Euro"ean#2 Ancrederea retailerilor $n "ers"ecti*ele de cre)tere ale "ie'ei din Rom>nia r#m>ne considera8il mai mare dec>t la ni*elul Uniunii Euro"ene3 7a"t re7lectat de "oliticile de e4"ansiune "romo*ate $n "erioada ,-/- -,-// Re'elele de su"ermar=eturi sau discounterii )i-au s"orit semni7icati*

num#rul de unit#'i 1Mega Image a desc6is 00 de noi su"ermar=eturi $n ,-//3 Bidl 0E23 mi%>nd "e o "o%i'ionare care s# le o7ere "osi8ilitatea de a ca"ta "oten'ialul "ie'ei rom>ne)ti Cu toate acestea3 e*olu'ia "e termen scurt a "ie'ei de retail din Rom>nia r#m>ne incert#3 $n conte4tul $ncetinirii ritmului cre)terii economice la ni*el glo8al Uniunea Euro"ean# se con7runt# cu cri%a datoriilor su*erane3 iar "rogno%ele indic# o cre)tere economic# redus# $n r>ndul statelor mem8re Ritmul accelerat de e4tindere a re'elei de maga%ine3 com8inat cu "resiunile de9a e4istente a intensi7icat concuren'a )i a accentuat "resiunile asu"ra "ro7ita8ilit#'ii retailerilor3 cu o medie situat# la - /.G la ni*elul anului ,-/An acela)i tim"3 com"ortamentul consumatorului s-a sc6im8at $n "erioada cri%ei3 iar retailerii au 7ost ne*oi'i s# se ada"te%e noilor ne*oi ale acestuia Con7runta'i cu o sc#dere a *alorii reale a *eniturilor3 consumatorii s-au orientat c#tre ac6i%i'ia de "roduse alimentare )i a 8unurilor de strict# necesitate Du"# ce "onderea alimentelor )i 8#uturilor $n structura co)ului %ilnic al unei gos"od#rii s-a redus constant $n "erioada de ">n# $n ,--C3 du"# declan)area recesiunii s-a o8ser*at in*ersarea acestui trend An "re%ent3 "este 9um#tate din *eniturile unei gos"od#rii sunt alocate "entru ac6i%i'ia de alimente )i 8#uturi &e de alt# "arte3 consumatorii au migrat c#tre "rodusele din segmentele mai 9oase de "re' )i $ndeose8i c#tre m#rcile "ro"rii ale lan'urilor de retail Boialitatea consumatorilor 7a'# de 8randuri3 care nu a 7ost niciodat# la cote $nalte $n Rom>nia3 s-a diminuat )i mai mult $n condi'iile cri%ei Acest lucru a "resu"us reorient#ri la ni*elul strategiei "roduc#torilor de 8unuri de larg consum3 mi4ul de "roduse )i "romo'ii Ast#%i3 $n ,-/03 $n to"ul "re7erin'elor rom>nilor3 liderul3 $n ceea ce "ri*e)te lan'urile de maga%ine3 s-a deta)at Carre7our Rom>nia Acesta a intrat "e "ia'a rom>neasc# $n ,--/ )i tim" de // ani a c>)tigat tre"tat $ncrederea rom>nilor Ba ni*elul anului ,-//3 Carre7our a $nregistrat o ci7r# de a7aceri de /3/ miliarde de euro $n Rom>nia3 $n cre)tere 7a'# de re%ultatele din ,-/- )i3 relati* a"ro"iate3 de cele din ,--C3 cel mai 8un an "e "lan local "entru retailerul 7rance% Cre)terea ci7rei de a7aceri a adus )i "este CE-- de locuri de munc#3 Carre7our 7iind unul dintre cei mai im"ortan'i anga9atori "ri*a'i din 'ar# &rinci"alii 7urni%ori sunt cei auto6toni "entru Carre7our Tot $n ,-//3 Carre7our a 7ost unul dintre retailerii care s-au e4tins destul de agresi* A7acerile 7rance%ilor de la Carre7our3 cel mai mare retailer euro"ean3 au atins ,.. de milioane de euro $n "rimele trei luni ale acestui an "e "ia'a local#3 $n cre)tere cu :3:G

/-

com"arati* cu "erioada similar# a anului trecut3 "rocent calculat a*>nd $n *edere )i unit#'ile nou desc6ise An "re%ent3 num#r# ,E de 6i"ermar=eturi3 E/ de su"ermar=eturi )i E maga%ine $n 7ranci%# An ,-/03 $n Rom>nia3 e4ist# /@/ de 6i"ermar=eturi desc6ise de cinci re'ele 1Iau7land3 Carre7our3 Real3 Cora )i Auc6an2 )i numero)i discouteri "recum Bidl3 &ennJ3 &ro7i3 Carre7ourMar=et3 MegaImage An urma unei anali%e e7ectuate la ni*elul tuturor retailerilor de "e "ia'a FMCF din Rom>nia cu "ri*ire la com"ararea "re'urilor "rinci"alelor // re'ele de maga%ine s-a constatat c#: Bidl )i &ennJ3 cei doi discounteri3 au cele mai sc#%ute "re'uri3 cu un u)or a*anta9 "entru Bidl - "re'urile $n &ennJ sunt3 $n medie3 cu EG mai mari &e locul al treilea este Iau7land3 un 6i"ermar=et cu caracter de discount3 urmat la mic# distan'# de Carre7our )i a"oi de &ro7i3 o re'ea care $nc# mai "astrea%#3 "e alocuri3 unele caracteristici de discounter 1multitudine de m#rci "ro"rii3 sortimenta'ie mai "u'in 8ogat#2 Clasamentul este com"letat de Auc6an3 Carre7our mar=et3 Billa )i Cora Real )i Mega Image3 re'ele recunoscute mai degra8# "entru sortimenta'ie dec>t "entru "re'urile mici3 $nc6eie ierar6ia celor // retaileri

//

5( Analiza acti*it/.ilor care *or fi influen.ate de acest proiect


&entru a e*iden'ia "unctele tari )i "unctele sla8e "erce"ute3 o"ortunit#'ile )i amenin'#rile3 s-au reali%at urm#toarele anali%e SKOT "ri*ind Carre7our Baneasa3 res"ecti* "roiectul urm#rit "entru im"lementare: SKOT 5 Carre7our Baneasa &uncte tari &uncte sla8e Nu necesit# legitima'ie de intrare Aglomerat &re'uri accesi8ile Uneori locuri de "arcare insu7iciente Numeroase "romo'ii Stocuri 7#r# mi)care sau cu mi)care lent#3 care tre8uie lic6idi%ate cu &roduse de "ani7ica'ie )i co7et#rie mar9# negati*# 7a8ricate $n interiorul 6i"ermar=etului Reticen'a anga9a'ilor la sc6im8are Atragerea clien'ilor cu "roduse de calitate &rogram redus de munc# $n %ilele de S"eciali%area "ersonalului "rin "lec#ri $n s#r8#toare Fran'a3 tim" de / an O7er# $n gama sa "este /--- de "roduse marca "ro"rie &re%ent $n 0, de '#ri din lume cu "este /EE-- de maga%ine Este cel mai mare distri8uitor euro"ean O"erea%# cu mai multe ti"uri de maga%ine:6i"ermar=eturi3su"ermar=eturi3 6ard discount )i maga%ine de *ecin#tate O"ortunit#'i Amenin'#ri Atragerea unor "roduc#tori de calitate Concuren'a $n cre)tere 5 $n7iin'area su"erioar# de noi 6i"ermar=eturi $n Bucure)ti Bocali%area geogra7ic# Intrarea in7rastructurii si mi9loacele de trans"ot "utine E4tindere $n mai multe %one Sc#derea "uterii de cum"#rare a Contracte de lung# durat# cu "roduc#torii rom>nilor de calitate Cola8orarea cu celelalte centre Carre7our Du"# &olonia3 Rom>nia este a doua "ia'# ca )i m#rime din Euro"a Central#

/,

SKOT 5 &roiect "ri*ind im"lementarea RFID $n Carre7our Baneasa &uncte tari &uncte sla8e &rin im"lementarea "roiectului se asigur# Reticen'a anga9a'ilor la sc6im8are cre)terea com"etiti*it#'ii Reticen'a clien'ilor la sc6im8are Ca"tarea3 acumularea )i "#strarea Mentenan'# "ermanent# in7orma'iilor legate de "ro7ilul Frad ridicat de deteriorare a BCDconsumatorului Carre7our Baneasa urilor Reducerea su"raaglomer#rii la casele de Frad ridicat de su8stragere a BCDmarcat urilor Am8un#t#'irea num#rului de tran%ac'ii Moderni%area 7unc'ional# a maga%inului In7ormarea ra"id# a clientului cu "ri*ire la "roduse 1"re'3 date de e4"irare3 caracteristici3 locali%area $n maga%in 2 Acces la lista de cum"#r#turi at>t $n maga%in3 c>t )i acas# sau "e strad# In7ormarea instant asu"ra totalului co)ului de cum"#r#turi E*iden'a )i actuali%area stocurilor $n tim" real O"ortunit#'i Amenin'#ri Interesul crescut al rom>nilor c#tre noile Concuren'a care ar "utea "relua te6nologii im"lementarea acestui sistem Utili%area canalelor mass-media "entru Sc#derea "uterii de cum"#rare a "romo*area te6nologiei rom>nilor Consolidarea cola8or#rii $ntre 7urni%ori )i Carre7our Or6ideea "rin "reci%area stocului necesar e4act 7urni%#rii Atragerea unor noi 7urni%ori

/0

Activitile influenate de proiect, cauze, soluii


Nr( crt( Acti*itatea influentata de proiect Cauze Su"raaglomerarea o"eratorilor Crearea de co%i la case Numarul mic de tran%actii e7ectuate intr-o "erioada mare de tim" E*identa stocurilor nu se 7ace in tim" real &ersonal redus "entru in7ormarea clientilor "e 7iecare raion Bocali%area anumitor "roduse este di7icila si se 7ace cu consum mare de tim" Solutii Im"lementarea RFID si dotarea caselor de marcat cu 8a%e de date 8luetoot6 Ba%a de date actuali%ata cu stocul "roduselor si sincroni%ata cu &C-urile si F&S-ul carucioarelor Dotarea cu F&S a carucioarelor "entru 7acilitarea locali%arii Etic6etarea "roduselor cu taguri RFID

Acti*itatea o"eratorilor de la casele de marcat

Acti*itatea de gestionare a stocurilor

Acti*itatea de in7ormare a clientilor cu "ri*ire la 0 "roduse1"ret3 caracteristici etc2

/@

6( 1anagementul proiectului+ oameni0 func.ii0 fi)a postului0 diagrame de rela.ii


Ec6i"a "ro"us# "entru managementul "roiectului este com"us# din: - Manager de "roiect - Res"onsa8il 7inanciar - Res"onsa8il te6nic - Res"onsa8il "entru ac6i%i'ii

Managerul de "roiect tre8uie s# ai8# a8ilit#'i de comunicare inter"ersonal# "uternice3 s# 7ie 7amiliari%at cu acti*it#'ile din 7iecare de"artament3 )i tre8uie s# "osede cuno)tinte generale des"re te6nologia RFID Acesta tre8uie s# asigure derularea "roiectului $n "arametrii sta8ili'i3 "entru a res"ecta condi'iile contractuale Managerul de "roiect tre8uie s# ai8# calit#'i de lider3 el 7iind in7ormat de acti*it#'ile des7#)urate "e "arcursul $ntregului "roiect3 are rolul de a conduce3 organi%a3 coordona3 controla )i a"ro8a resursele 18ugetul2 )i ec6i"ele de lucru Res"onsa8ilul 7inanciar tre8uie s# ai8# a8ilit#'ile unui 8un analist3 s# ai8# o g>ndire logic#3 s# gestione%e 8ine resursele3 s# 7ie orientat s"re o8iecti*e3 termene )i re%ultate3 s# ai8# o ca"acitate de organi%are3 ca"acitate de a lucra $ntr-un mediu solicitant3 a"titudini de a lucra cu documente3 s# 7ie orientat s"re detaliu )i anali%# )i s# 7ie ca"a8il de a $nde"lini res"onsa8ilit#'i re"etiti*e Acesta este res"onsa8il de organi%area licita'iei )i de ac6i%i'ia ec6i"amentelor3 a"ro8>nd cea din urm# acti*itate Tre8uie s# "lani7ice3 ela8ore%e )i s# urm#reasc# utili%area con7orm cu o8iecti*ele "ro"use a 8ugetului "roiectului? reali%ea%# controlul analitic al costurilor )i *eri7ic# as"ectele 7inanciare im"licate $n derularea "roiectului Res"onsa8ilul te6nic este "ersoana 7i%ica res"onsa8il# cu im"lementarea sistemului cu reali%area lucr#rilor de monta9 )i de documenta'ia a7erent# reali%#rii lucr#rilor de monta9 Acesta tre8uie s# ai8# s"irit organi%atoric )i de ec6i"#3 s# ai8# cuno)tin'e des"re te6nologia RFID3 s# ai8# ca"acitate de a diri9a lucr#rile $n reali%area "roiectelor3 ca"acitate de e*aluare a a8ilit#'ilor "ro7esionale ale su8ordona'ilor "recum )i de alocare a sarcinilor de lucru3 a"ro8>nd acti*it#'ile te6nice Res"onsa8ilul "entru ac6i%i'ii tre8uie s# ai8#: cuno)tin'e comerciale )i a8ilit#'i de negociere cu 7urni%orii3 un caracter ordonat3 a8ilit#'i organi%atorice3 7le4i8ilitate )i o"erati*itate3 s# /E

7ie orientat s"re re%ultate a*>nd cuno)tinte de managementul "roiectelor )i cuno)tin'e de o"erare "e calculator Aceasta este direct im"licat $n des7#)urarea licita'iei "recum )i $n ac6i%i'ionarea ec6i"amentelor )i a so7tului necesar

Diagrama de relaii

1ANA&#R # PROI#C7

R#SPONSABI" FINANCIAR

R#SPONSABI" 7#%NIC

R#SPONSABI" AC%I8I9II

Ec6i"a o"era'ional# este com"us# din: - Res"onsa8il "entru instruire - Res"onsa8il de mar=eting - Administrator 8a%# de date - E lucr#tori te6nici IT - , s"eciali)ti IT

Res"onsa8ilul "entru instruire este o "ersoan# care "osed# a8ilit#'i de rela'ionare inter"ersonal#3 manageriale3 8une de"rinderi de a gestiona )i a lucra cu detaliile3 desc6idere $ns"re a "relua )i a ada"ta idei noi $n urma 7eed8ac=-ului "rimit de la anga9a'i De asemenea este necesar ca trainerul s# cunoasc# 7oarte 8ine te6nologia RFID "entru a "utea transmite in7orma'iile necesare )i celor ce *or lucra cu noul sistem im"lementat3 a*>nd $n *edere 7a"tul c# el *a derula )i *a 7i res"onsa8il de cursurile de instruire Res"onsa8il de mar=eting tre8uie s# ai8# cuno)tin'e de lim8# 7rance%# )i engle%#3 s# 7ie orientat c#tre client3 s# ai8# a8ilit#'i e4celente de comunicare )i creati*itate3 "recum )i a8ilit#'i analitice3 s# 7ie orientat c#tre re%ultate3 s# $)i asume res"onsa8ilitatea )i cu s"irit de ec6i"# &ersoana anga9at# "entru aceast# 7unc'ie reali%ea%# "romo*area "roiectului Administratorul 8a%ei de date - a8ilit#'i de lucru cu calculatorul 1o8ligatoriu23 cunoa)terea mai multor lim8a9e s"eci7ice3 el 7iind res"onsa8il de "roiectarea 8a%ei de date3 $nregistrarea

/:

"roduselor3 "recum )i de sincroni%area acesteia cu te6nologia RFID3 reali%>nd )i documenta'ia a7erent# sistemului im"lementat Totodata3 tre8uie s# ai8# ca"acitate deci%ional# )i o g>ndire constructi*# orientat# s"re c#utarea solu'iilor &racticantul unei ast7el de ocu"a'ii tre8uie s# 7ie o "ersoan# care "osed# $nsu)irea de a 7i con)tiincios3 corect )i serios Com"ortamente orientate s"re sco"uri clar delimitate3 e4igen'#3 riguro%itate $n reali%area sarcinilor "rin con)tienti%area regulilor Au ca"acitatea de a 9udeca lucrurile )i de a ac'iona $n mod inde"endent3 nein7luen'at de al'ii $n condi'ii de li8ertate de"lin# Bucr#tor te6nic IT 5 "ersoan# serioas# dis"us# s# e7ectue%e o munc# de rutin#3 dornic# de do8>ndeasc# noi cuno)tin'e )i de"rinderi3 "romtitudine $n $nde"linirea sarcinilor3 "resta'ie de calitate3 res"onsa8ilitate3 res"ectarea deadline-urilor Acesta *a derula acti*it#'ile te6nice a7erente "roiectului de im"lementat S"ecialist IT - a8ilit#'i de comunicare )i munc# $n ec6i"#3 a8ilit#'i te6nice3 cuno)tin'e de o"erare Kindo;s3 SLB3 8une a8ilit#'i analitice3 solu'ionea%# "ro8lemele "ri*itoare la so7t;are3 6ard;are3 re'elistic#3 "entru &C-urile din 6i"ermar=et S"ecialistul IT *a derula multi"le acti*it#'i3 "rintre care: im"lementarea ec6i"amentelor3 a 6#r'ilor3 sincroni%area 8a%ei de date cu te6nologia RFID3 reali%area documenta'iei )i testarea sistemului

Se anexeaz fiele de post ale membrilor echipei de proiect.

/.

&raficul responsabilit/.ilor pentru proiect


Cod
acti*i tate

Acti*itatea Organi%area unei licita'ii Ac6i%i'ionarea ec6i"amentelor )i so7tului necesar Im"lementarea ec6i"amentelor te6nologice noi Etic6etarea "roduselor din 6i"ermar=et &retestarea 7unc'ionalit#'ii etic6etelor &roiectare 6art# Im"lementarea 6#r'ii "e c#rucioare &roiectarea 8a%ei de date Anregistrarea "roduselor $n 8a%a de date Sincroni%area

1ana: ger de proiect I3 A I3 A

Respon: sabil financiar R R3 A

Respon: sabil tehnic

Responsa: bil pentru achizi.ii D D3 R

Responsa: bil pentru instruire

Respon: sabil de marketing

Administrator baze de date

"ucr/tor tehnic

Specialist I7

Firm/ Soft

//-/,--

/0--

I3 A3 R

D3 R

,/-,,-0/-0,-@/-@,-@0--

I I I I I I I

R3 A R3 A A R3 A A3 R I3 A I /C D3 R D3 R D3 R

D D D3 R D D

D3 R

E/-E,-:/-:,-./-.,--

8a%ei de date cu noua te6nologie Reali%area documenta'iei sistemului Testarea 7unc'ionalit#'ii sistemului Organi%area cursurilor de instruire O8'inerea 7eed8ac=-ului de la anga9a'i &romo*area sistemului im"lementat O7erirea de asisten'# a clien'ilor

I I I3 A I I3 A

A A I D3 A D3 R D3 R D3 R D3 R3 C

D3 R

D3 R D3 R

7ipuri de responsabilit/.i R M Res"onsa8il cu e7ectuarea acti*it#'ii I M In7ormat cu "ri*ire la derularea acti*it#'ii

A M A"ro8# elemente "entru des7#surarea acti*it#'ilor D M Derulea%# acti*itatea

C M Consultan'#

/H

;( Prezentarea acti*it/.ilor0 solu.iilor0 diagrama &antt


Acti*itatea '+ #chipamente tehnologice noi //-- Organi%area unei licita'ii ///- Selectarea 7urni%orilor //,- E*aluarea o7ertelor //0- Alegerea o7ertei "otri*ite /,-- Ac6i%i'ionarea ec6i"amentelor )i so7tului necesar /,/- Comanda ec6i"amentelor )i so7tului /,,- Rece"'ia "roduselor /,0- &lata "roduselor /0-- Im"lementarea ec6i"amentelor te6nologice noi /0/- Anga9area ec6i"ei de im"lementare /0,- Montarea ec6i"amentelor te6nologice /00- Instalarea so7t-ului necesar /0@- &retestarea so7t-ului instalat Ac6i%i'ia )i im"lementarea de ec6i"amente te6nologice noi3 cu"rinde 0 acti*it#'i 5 organi%area unei licita'ii3 ac6i%i'ionarea ec6i"amentelor )i so7tului necesar )i Im"lementarea ec6i"amentelor te6nologice noi3 7iecare cu su8acti*it#'ile a7erente Organi%area licita'iei3 este o acti*itate "reg#titoare a*>nd ca sco" alegerea celei mai 8une o7erte "entru ac6i%i'ionarea a"lica'iilor so7t;are 1necesare im"lement#rii sistemului in7ormatic "entru tran%ac'ii electronice securi%ate2 "recum )i a ec6i"amentelor te6nologice necesare $nce"erii )i derul#rii "roiectului &a)ii ce tre8uie urma'i3 sunt: Selectarea 7urni%orilor se reali%ea%# "e 8a%a unor documente cum ar 7i: certi7catul eli8erat de Registrul Comer'ului3 co"iile ra"oartelor conta8ile 18ilan'urilor2 etc An urma anali%ei acestor documente3 "recum )i a *eri7ic#rii datoriilor 7a'# de 8ugetul local )i starea $n care se a7l# 7irma 1insol*a8ilitate3 7aliment2 se trimite o in*ita'ie de "artici"are la licita'ie $n care se *a men'iona data des7#)ur#rii acesteia Acesta tre8uie doar s# distri8uie "rodusele3 nu are o8liga'ia de a 7ace )i im"lementarea

,-

E*aluarea o7ertelor se 7ace du"# de"unerea dosarelor 7urni%orilor3 o7erte ce tre8uie de"use $n con7ormitate cu cerin'ele din dosarul de licita'ie la sediul Autorit#'ii Contractante nu mai t>r%iu dec>t data )i tim"ul din in*ita'ia de "artici"are la licita'ie

Alegerea o7ertei "otri*ite re"re%int# "unctul 7inal al licita'iei An urma studierii dosarelor 7urni%orilor3 "recum )i a o7ertelor "re%entate se alege dosarul c>)tig#tor

Ac6i%i'ionarea ec6i"amentelor )i so7tului necesar re"re%int# "rimul "as $n $nce"erea derul#rii "roiectelor3 iar ca )i su8acti*it#'i3 a*em urm#toarele: comanda ec6i"amentului )i so7tului se reali%ea%# "e 8a%a o7ertei alese $n acti*itatea anterioar# )i 'in>ndu-se cont de cerin'ele "e care "roiectul le are3 se $ntocme)te comanda de /--- de BCD-uri necesare "entru montarea "e c#rucioare3 , --- --- de tag-uri RFID "entru etic6etarea "roduselor )i /--- de sisteme F&S? rece"'ia "roduselor $m"reun# cu "lata acestora re"re%int# "asul "remerg#tor acti*it#'ii urm#toare Un ultim "as $l re"re%int# im"lementarea ec6i"amentelor te6nologice noi )i se reali%ea%# du"# rece"'ia )i "lata "roduselor comandate &entru aceasta a*em ne*oie de montarea ec6i"amentelor te6nologice )i instalarea te6nologiei 8luetoot6 "e @- de case de marcat e7ectuat# de c#tre 7urni%ori3 iar $n urma reali%#rii acestora se e7ectue%# o "retestare

Acti*itatea ,+ Produse etichetate ,/-- Etic6etarea "roduselor din 6i"ermar=et ,//- Inscri"'ionarea tagurilor ,/,- Ata)area tagurilor "e "roduse ,,-- &retestarea 7unc'ionalit#'ii etic6etelor &entru a o8'ine "rodusele etic6etate tre8uie s# des7#)ur#m dou# acti*it#'i com"lementare3 )i anume: etic6etarea "roduselor din 6i"ermar=et )i "retestarea 7unc'ionalit#'ii acestora Etic6etarea "roduselor este o acti*itate "reg#titoare $n cadrul c#reia 7iec#rui "rodus $i este ata)at# o etic6et# RFID An "rim# eta"# se reali%ea%# inscri"'ionarea a / --- --- de tag-uri cu in7orma'ii "ri*ind 7iecare "rodus $n "arte3 urm>nd ca a"oi s# 7ie ata)ate tag-urile 7iec#rui "rodus A*>nd $n *edere num#rul de "roduse e4istente $n 6i"ermar=et este o acti*itate ce *a 7i des7#)urat# "e "arcursul a mai multor %ile de c#tre lucr#torii te6nici &entru a controla 7unc'ionalitatea etic6etelor am"lasate "e "roduse *a a*ea loc o testare a acestora3 de c#tre s"eciali)tii IT Nu *a 7i

,/

testat# 7iecare etic6et# $n "arte3 ci se *or selecta aleator unele "roduse etic6etate ce *or 7i testate cu a9utorul unui cititor de tag-uri Acti*itatea -+ %arta *irtual/ a magazinului 0/-- &roiectare 6art# 0//- Alegerea so7tului de "roiectare 0/,- Trans"unerea 6#r'ii din 7ormat 7i%ic $n 7ormat electronic 0,-- Im"lementarea 6#r'ii "e c#rucioare 0,/- Instalarea sistemului F&S "e c#rucioare 0,,- Sincroni%area sistemului F&S cu 6arta maga%inului 0,0- &retestarea 7unc'ionalit#'ii sistemului F&S An cadrul "roiectului nostru de moderni%are a 6i"ermar=etului dorim s# le o7erim clien'ilor o imagine de ansam8lu asu"ra raioanelor din maga%in "entru o locali%are mai u)oar# a acestora &entru reali%area acestui sco" urmea%# s# ata)#m 7iec#rui c#rucior de cum"#r#turi o 6art# *irtual# "e 8a%a unui sistem F&S &rima acti*itate ce se im"une a 7i e7ectuat# este "roiectarea 6#r'ii maga%inului An "rimul r>nd *om alege so7tul de "roiectare $n care *om reali%a 6arta An al doilea r>nd o *om desena e7ecti* $n "rogram3 du"# 7ormatul 7i%ic de9a e4istent $n 6i"ermar=etul nostru Urm#toarea acti*itate ce tre8uie reali%at# se re7er# la im"lementarea e7ecti*# a 6#r'ii "e c#rucioare &entru aceasta *om "arcurge 0 "a)i: *om instala cele / --- de sisteme F&S "e c#rucioare3 urm>nd s# sincroni%#m 6arta cu sistemul F&S "entru a "utea 7olosi sistemul de na*igare $n locali%area unui anumit loc din maga%in Ni nu $n ultimul r>nd tre8uie s# test#m 7unc'ionalitatea sistemului im"lementat3 "rin selectarea unui anumit raion din maga%in3 urm#rind coordonatele o7erite de sistemul F&S Acti*itatea 4+ Baza de date a produselor @/-- &roiectarea 8a%ei de date @//- Identi7icarea "roduselor "e raioane @/,- Sta8ilirea leg#turilor dintre raioane @/0- Crearea "ro"riu-%is# a 8a%ei de date

,,

@,-- Anregistrarea "roduselor $n 8a%a de date @,/- &o"ularea 8a%ei de date @,,- Actuali%area stocurilor $n 8a%a de date @0-- Sincroni%area 8a%ei de date cu noua te6nologie @0/- Sincroni%area 8a%ei de date cu sistemul F&S de "e c#rucioare @0,- Sincroni%area 8a%ei de date cu calculatoarele de "e raion &entru o mai 8un# gestionare a "roduselor3 o des7#)urare c>t mai corect# a acti*it#'ilor )i re%ol*area cerin'elor utili%atorilor3 sistemul RFID necesit# o 8a%# de date Ast7el3 "entru ca "rodusele c#utate de c#tre clien'i s# 7ie a7i)ate "e ecranul F&S-ului instalat "e c#ruciorul de cum"#r#turi tre8uie ca toate acestea s# 7ie $m"#r'ite "e categorii3 $ntre toate aceste categorii s# se sta8ileasc# o rela'ie de asociere "entru a )ti unde se a7l# un anumit "rodus3 iar la 7inal tre8uie stocate $n memoria so7t;are-ului An continuare3 "entru identi7icarea 7iec#rui "rodus3 acesta tre8uie introdus $n aceast# 8a%e de date $m"reun# cu c>te*a detalii "ri*ind com"o%i'ia3 "recum )i data de e4"irare al acestuia At>t la $nce"ut3 c>t )i "e "arcurs aceast# 8a%# de date tre8uie actuali%at# cu stocul "roduselor )i sincroni%at# cu &C-urile )i F&S-ul c#rucioarelor ast7el $nc>t in7orma'ia transmis# clientului s# 7ie una corect# )i "recis# Acti*itatea 5+ Soft testat E/-- Reali%area documenta'iei sistemului E,-- Testarea 7unc'ionalit#'ii sistemului E,/- Determinarea criteriilor de testare3 e*aluare )i *alidare E,,- &lani7icarea testarilor )i e*aluarilor $n cadrul duratei de de%*oltare a sistemului E,0- &reg#tirea sistemului "entru testare )i e*aluare E,@- E7ectuarea testelor3 culegerea datelor de test3 "regatirea ra"ortului de e*aluare E,E- Modi7icarea "arametrilor sistemului $n 7unc'ie de conclu%iile ra"ortului de e*aluare Du"# im"lementarea tuturor com"onentelor necesare 7unc'ion#rii te6nologiei RFID se *a reali%a documenta'ia noului sistem3 care *a 7i utili%at# $n eta"a de testare a sistemului dar )i $n cea de $ntre'inere3 care este ultima eta"a din ciclul de de%*oltare a unui sistem Eta"a de testare "oate 7i de7init# ca un "roces de *alidare )i *eri7icare a sistemului dac# cores"unde cerin'elor

,0

ini'iale ale "roiectului Se *a 7ace at>t testarea in7rastructurii 6ard;are c>t )i cea so7t;are "e 8a%a a cinci criterii de testare3 e*aluare )i *alidare sta8ilite de ec6i"a de testare An 7inal se *a $ntocmi ra"ortul de e*aluare )i se *or $m8un#t#'i "arametrii sistemului $n 7unc'ie de re%ultatele ra"ortului Acti*itatea 6+ Personal instruit :/-- Organi%area cursurilor de instruire ://- Sta8ilirea loca'iei de des7#)urare a cursurilor :/,- Distri8uirea materialelor de instruire :/0- Des7#)urarea "ro"riu-%is# a cursurilor de instruire :,-- O8'inerea 7eed8ac=-ului de la anga9a'i :,/- !eri7icarea modului de lucru cu sistemul im"lementat :,,- &relungirea "erioadei de instruire a anga9a'ilor cu 7eed8ac= negati* Antruc>t te6nologia RFID este nou# $n Rom>nia3 "ersonalul ce intr# $n contact direct cu acesta tre8uie instruit &roiectul urm#re)te "rinci"iul asigur#rii egalit#'ii de )anse )i "entru 8ene7iciarii indirec'i &entru aceasta3 se *a distri8ui c#tre 7iecare anga9at o documenta'ie "ri*ind modul de 7unc'ionare )i utili%are a te6nologiei la training "artici">nd $n 9ur de /E- de anga9a'i3 se *a sta8ili loca'ia unde *or a*ea loc orele de training )i *a a*ea loc sus'inerea "ro"riu-%is# a acestora Ba 7inalul orelor de training se *a organi%a o sesiune de 7eed8ac=3 $n care anga9a'ii *or argumenta "ro )i contra sistemul nou im"lementat &entru cei care $nc# nu s-au 7amiliari%at cu noua te6nologie RFID3 training-ul "oate 7i su"limentat Acti*itatea ;+ Clien.i familiariza.i ./-- &romo*area sistemului im"lementat .//- Crearea de s"oturi "u8licitare )i "liante de in7ormare ./,- Distri8uirea "liantelor $n maga%in )i di7u%area s"oturilor "e ecranele din 6i"ermar=et )i cele din auto8u%ele RATB .,-- O7erirea de asisten'# clien'ilor Clien'i 7amiliari%a'i re"re%int# o com"onent# im"ortant# "entru "roiectul de im"lementat Nu este su7icient ca doar anga9a'ii s# 7ie 7amiliari%a'i cu noua te6nologie din 6i"ermar=et3 ci )i

,@

clien'ii De 7a"t3 te6nologia RFID este im"lementat# $n 6i"ermar=etul Carre7our Baneasa "entru a re%ol*a o "ro8lema care $i a7ectea%# direct "e clien'i 1aglomera'ia la casele de marcat2 &roiectul urm#re)te "rinci"iul asigur#rii egalit#'ii de )anse "entru gru"urile 'int#3 8ene7iciarii direc'i3 "rin , metode: &romo*area sistemului im"lementat se reali%ea%# "rin crearea unui s"ot "u8licitar )i a unui num#r de E --- de "liante de in7ormare )i distri8uirea acestora $n maga%in )i di7u%area s"otului "e ecranele din 6i"ermar=et )i cele din auto8u%ele RATB Aceste modalit#'i de "romo*are asigur# o in7ormare c>t mai e7icient# a clien'ilor asu"ra nout#'ii introduse $n 6i"ermar=et O7erirea de asisten'# clien'ilor de c#tre "ersonalul de raion re"re%int# o com"letare a modalit#'ii de in7ormare a clien'ilor Nu este su7icient# doar in7ormarea asu"ra te6nologiei RFID din Carre7our Or6ideea3 asisten'a o7erit# de "ersonal a9ut>nd clien'ii atunci c>nd ace)tia au ne*oie Se anexeaz diagrama Gantt Se anexeaz tabel cu Activitile proiectului privind implementarea R !"#

,E

<( #stimarea indicatorilor de e*aluare a proiectului


enumire A/ Ec6i"amente te6nologice noi Cuantificare numeric/ - Dotarea cu /--- de BCD-uri a c#rucioarele din 6i"ermar=etul Carre7our Or6ideea? - Instalarea te6nologiei 8luetoot6 "e @- de case de marcat - Ac6i%i'ia a , --- --- de tag-uri RFID - Inscri"'ionarea a / --- --- de tag-uri cu in7orma'ii "ri*ind "rodusele? - Etic6etarea a / --- --- de "roduse cu tag-uri RFID - Instalarea a /--- de sisteme F&S "e BCDuri? - / 6art# maga%in $n 7ormat electronic? - / 8a%# de date creat#? - / --- --- de "roduse $nregistrate $n 8a%a de date - Sincroni%area 8a%ei de date cu / --- de sisteme F&S - / documenta'ie "entru sistemul im"lementat? - E criterii de testare3 e*aluare )i *alidare determinate - /E- de "ersoane instruite? - /E- de materiale de s"ecialitate distri8uite? - ,- anga9a'i cu 7eed8ac= negati* - / s"ot "u8licitar? - E--- de 7lJere distri8uite

A, &roduse etic6etate

A0 Darta *irtual# a maga%inului

A@ Ba%a de date a "roduselor

AE So7t testat

A: &ersonal instruit

A. Clien'i 7amiliari%a'i

,:

=( Identificarea riscurilor posibile


Nr( crt( '( Riscul Impact asupra proiectului Ac.iuni de efectuat pentru contracararea riscului sau reducerea efectelor Clau%e contractuale

, 0

De7ec'iuni din 7a8ric# "entru ec6i"amentele ac6i%i'ionate Ant>r%iere $n li*rarea "roduselor Ac6i%i'ionarea ne"re*#%ut# cu "roduse "e "arcursul "roiectului

Ant>r%ierea "roiectului

Ant>r%ierea "roiectului Alocarea de sume "entru aco"erirea costurilor su"limentare "ri*int ac6i%i'ia de noi tag-uri

Clau%e contractuale Ac6i%i'ionarea unui num#r de tag-uri de re%er*#

Impactul asupra proiectului poate fi reprezentat de+ anularea unei acti*it#'i? $nt>r%ierea "roiectului? alocarea de sume "entru aco"erirea costurilor su"limentare? solicitarea $ntreru"erii "roiectului? $nc6iderea "roiectului

Factorii ce ar putea influen.a proiectul )i care trebuie sa fie lua.i >n considerare la stabilirea riscurilor proiectului+ economici 7inanciari legislati*i "olitici te6nici sociali )i culturali ecologici manageriali

,.

'?( Ane@e
Fi)e de post iagrama &antt 7abel AActi*it/.ile proiectului pri*ind implementarea RFI B

,C

S-ar putea să vă placă și