Sunteți pe pagina 1din 1

NR.

15
RADIEREA LA CEREREA PROPRIETARULUI
Documente necesare:
a) cerere/adresa a propr etaru!u pr n care se so! c ta rad erea !a cerere" #nso$ t% de cop a unu document care atest% de$ nerea unu &ara'/curte/teren/parcare unde (a ) depo* tat (e+ cu!u! respect (, -) cert ) catu! de #nmatr cu!are .#n ca*u! p erder /)urtu!u " dec!ara$ a d n care s% re*u!te p erderea sau )urtu! C.I.), c) p!%cu$e!e cu num%r de #nmatr cu!are .#n ca*u! p erder /)urtu!u " dec!ara$ a d n care s% re*u!te p erderea sau )urtu! C.I.), d) cartea de dent tate a (e+ cu!u!u dac% este men$ onat% #n C.I n or & na! s cop e /ero/, e) ) 0a de #nmatr cu!are cu ( *a or&anu!u ) sca! competent a! autor t%$ adm n stra$ e pu-! ce !oca!e" sta- ! t% potr ( t !e& " s cert ) catu! de atestare ) sca!% n or & na! sau cop e !a&a! *ata, )) tre e/emp!are comp!etate a!e cert ) catu!u de rad ere, &) documente!e de dent ) care a so! c tan$ !or #n or & na! 0 cop /ero/, +) dec!ara$ a pe propr e r%spundere a t tu!aru!u #nmatr cu!%r sau a mo0ten tor !or !e&a! a acestu a" care s% ateste c% (e+ cu!u! a )ost de*mem-rat sau retras de) n t ( d n c rcu!a$ e 0 nu ma c rcu!% pe drumur !e pu-! ce #n ca*u! (e+ cu!e!or #nmatr cu!ate anter or date de 1 u! e 1112" care de$ n cert ) cate de #nmatr cu!are 0 numere de #nmatr cu!are mode!e (ec+ " sau care au o (ec+ me de )a-r ca$ e ma mare de 23 de an . Persoana 'ur d ca so! c tanta a rad er tre-u e sa depuna pe !an&a documente!e ment onate ma sus s adresa" de!e&at e" cop e act dent tate de!e&at" cop e CUI soc etate. Pentru persoanele juridice trebuie aplicat pe Fisa de inmatriculare si stampila societatii.