Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T.

Popa Iasi Facultatea de Medicina Dentara Disciplina:Clinica si Terapia Edentatiei Partiale Intinse CO EGIU DE TE!"IC# DE"T#$# $ea%ilitarea orala comple&a
'()'*'()+ ), ore curs -'. ore

CU$/U$I 1. Patologia edentatiei partiale intinse ce necesita reabilitare orala completa.Etiologie.Tablou clinic. Evolutie. Complicatii(2 ore)

/T#GII C I"ICE

1. Descrierea pe cazuri clinice a patologiei edentatiei partial intinse ce necesita reabilitare orala complexa.Completarea foii de observatie forma computerizata ( ore) 2. #mplementarea algoritmului de tratament de reabilitare orala complexa in edentatia partial intinsa in cadrul unui program computerizat.Etapele de pregatire nespecifica $ specifica a cimpului protetic edentat partia intins.Tratamentul protetic propriu"zis( ore). %. Elemente de comparatie in protezarea clasica si moderna in etapa protezarii de tranzitie si a protezarii sc(eletizate$ mixte.Evaluare clinico"

2. !lgoritm de tratament de reabilitare orala completa in edentatia partial intinsa.Etape de tratament indiferite stadii de evolutie a bolii. Pregatirea nespecifica. Pregatirea specifica. Tratamentul protetic propriu"zis.(2 ore)

%. &i'loace protetice clasice si moderne utilizate in edentatia partial intinsa..Protezarea de tranzitie.Protezarea sc(eletizata mixta.(2 ore)

te(nologica.( ore)
. &i'loace protetice clasice si moderne utilizate in edentatia partial intinsa..protezarea compozita utilizind ca mi'oace de mentinere spri'in si stabilizare capsele$ culisele (2 ore)

. Evaluare clinico"te(nologica in cadrul protezarii compozite$ utilizind ca mi'oace de mentinere spri'in si stabilizare capsele$ culisele( ore) ). Evaluare clinico"te(nologica in cadrul protezarii compozite$ utilizind ca mi'oace de mentinere spri'in si stabilizare barele$ coroanele telescopate.( ore) *. Proteza flexibila+,isteme de protezare overdenture.( ore) -. .eoptimizarea protezarilor din cadrul reabilitarii orale complexe. ( ore)

). &i'loace protetice clasice si moderne utilizate in edentatia partial intinsa..protezarea compozita utilizind ca mi'oace de mentinere spri'in si stabilizare barele$ coroanele telescopate. (2 ore) *. Proteza flexibila+,istemul overdenture. (2 ore)

-. Evaluarea postprotetica a pacientilor reabilitati si reoptimizarea acestora.(2 ore)

,ef disciplina Prof /niv. Dr. 0orina 1orna

S-ar putea să vă placă și