Sunteți pe pagina 1din 2

SUPLIMENT EUROPASS LA DIPLOM

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI


Nume 1.1 Data naterii (zz/ll/aaaa) 1.3 1.4 1.2 Numr matricol/Cod de identificare al studentului (dac este cazul) Prenume

2. INFORMAII PRIVIND CALIFICAREA


Denumirea calificrii i (dac este cazul) titlul acordat (n lim a rom!n) 2.1 Numele i statutul institu"iei care acord di#loma (n lim a rom!n) 2.3 $im a(ile) de studiu/e%aminare 2.& 2.4 Numele i statutul institu"iei (dac difer de 2.3) care administreaz studiile (n lim a rom!n) 2.2 Domeniul(ile) de studiu

3. INFORMAII PRIVIND NIVELUL CALIFICRII


Ni'elul calificrii 3.1 Criterii de admitere 3.3 3.2 Durata oficial a #ro(ramului de studiu

4. INFORMAII PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII


)orma de n'"m!nt 4.1 4.3 +istemul de notare* si* dac sunt #osi ile* informa"ii #ri'ind distri u"ia statistic a notelor 4.4 4.& 4.2

SI REZULTATELE OBTINUTE

Cerin"ele #ro(ramului

Detalii asu#ra #ro(ramului (e%. module sau unit"i de studiu)* calificati'ele/notele/creditele o "inute

,edia final (n lim a rom!n)

5. INFORMAII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE


-cces la continuarea studiilor &.1 &.2 +tatutul #rofesional

6. INFORMAII SUPLIMENTARE
.nforma"ii su#limentare /.1 /.2 -lte surse #entru o "inerea mai multor informa"ii

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI
Data 0.1 )unc"ia 0.3 0.4 0.2 1tam#ila sau si(iliul oficial +emntura

8. INFORMAII PRIVIND SISTEMUL NAIONAL DE

NVM!NT

S-ar putea să vă placă și