Sunteți pe pagina 1din 152

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

INSTITUTUL NAIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIAL ECOIND SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


PENTRU PROIECTUL

LUCRRI DE MODERNIZARE I EXTINDERE INSTALAIE PENTRU PRELUCRARE COMBUSTIBIL DIN CADRUL UNITATII SC WEST PETROL RAFINARE SRL, PUNCT DE LUCRU APATEU

Benef ! "#$ SC WEST PETROL RAFINARE SRL

% & ' '

1 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL LUCRRI DE MODERNIZARE I EXTINDERE INSTALAIE PENTRU PRELUCRARE COMBUSTIBIL DIN CADRUL UNITATII SC WEST PETROL RAFINARE SRL, PUNCT DE LUCRU APATEU

DIRECTOR, Chim. Margareta NICOLAU

Coordon !or INCD ECOIND S"#"r$ % T&'&(o r , In)* L d&$% " ANDRES

Responsabil contract, Ing. Valeria RUS

Colectiv de lucru Ing. Ladislau ANDRES

+ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

0. BAZELE LEGALE ALE LUCRRII In cadrul Comenzii nr. 190/1 .0!. 011 "res#ectiv $% &&/ 011 la e'ecutant() lansat* de SC WEST PETROL RAFINARE SRL C,ISINEU CRIS c*tre INS+I+,+,L NA-I$NAL DE CERCE+ARE.DE/0$L+ARE 1EN+R, EC$L$2IE IND,S+RIAL3 . EC$IND) se #revede realizarea lucr*rii RAPORT DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI n e!erea ob"inerii acor!#l#i !e $e!i# pentr# proiect#l LUCRRI DE I EXTINDERE INSTALAIE PENTRU PRELUCRARE MODERNIZARE

COMBUSTIBIL DIN CADRUL PUNCTULUI DE LUCRU APATEU* RAPORTUL LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI este 4ntocmit in con5ormitate cu Legea %&'(%))& #rivind #rotec6ia mediului cu modi5icarile si com#letarile ulterioare) *+ ,,'(%))- #rivind evaluarea im#actului anumitor #roiecte #u7lice 8i #rivate asu#ra mediului) #e 7aza metodologiei im#use !e OM .&/(%))% #rivind a#ro7area g9idurilor metodologice a#lica7ile eta#elor #rocedurii cadru de evaluare a im#actului asu#ra mediului 1)&2/(11.)..%)11 e$isa !e APM Ara!. INCD EC$IND este a7ilitat* de :inisterul :ediului 8i 2os#od*riei A#elor #entru ela7orarea rapoartelor pri in! i$pact#l as#pra $e!i#l#i con5orm CER+I%ICA+,L,I DE A+ES+ARE din &.11. 009 "#ozi6ia ;9 din Registrul Na6ional al ela7oratorilor de studii #entru #rotec6ia mediului(. Sursele de in5ormare care stau la 7aza ela7or*rii lucr*rii sunt< . documente 8i in5orma6ii 5urnizate de 7ene5iciar = date te9nice ale instalatiei) elemente de #roiectare si alimentare cu utilitati) :emoriu +e9nic de#us la A1: Arad> . in5orma6ii culese #e teren cu ocazia derul*rii investiga6iilor. . Partea II si in ba0a A!resei nr.

1. INFORMAII GENERALE

- | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1.1. I !"rma#ii $e%&re tit'(ar'( &r"ie)t'('i . 3#$ele co$paniei4 SC WEST PETROL RAFINARE SRL C,ISINEU CRIS . A!resa se!i#< C9i8ineu Cri8) str. ?n5r*6irii %N) @ud. Arad - Tel(5a6< 0 A;.BA00B; . A!resa P#nct !e l#cr#< localitatea A#ateu) %N) @ud. Arad . persoane !e contact4 . . a!$inistrator4 +ulcan :arinela responsabil pentr# protec"ia $e!i#l#i4 Cordo8 C*lin) tel. 0;&1;B&AA! 1.*. I !"rma#ii $e%&re a't"r'( te%tat a( %t'$i'('i $e e+a('are a im&a)t'('i a%'&ra me$i'('i ,i a( ra&"rt'('i (a a)e%t %t'$i' INCD ECOIND S"#"r$ % T&'&(o r ) 1ia6a Regina :aria) nr. 1) +imisoara Persoan7 !e contact 8 ing. +I:IS$ARA) tel./5a'. 0 AC 0BC9. La!isla# A3DRES = Coordonator INCD EC$IND

1.-. De 'mirea &r"ie)t'('i LUCRRI DE MODERNIZARE I EXTINDERE INSTALAIE PENTRU PRELUCRARE COMBUSTIBIL DIN CADRUL PUNCTULUI DE LUCRU APATEU A)ti+itati.i %ta(atii e/i%te te &e am&(a%ame t Pe a$pasa$ent#l #nitatii S.C. 9EST PETROL RA:I3ARE S.R.L. P#nct !e l#cr# APATEU se !es5asoara #r$atoarele acti itati4 ra5inarea titei#l#i la presi#nea at$os5erica ; acti itate IPPC Instalatia de distilare la #resiune atmos5erica #relucreaza titeiul 7rut in vederea o7tinerii 5ractiilor #etroliere< 7enzina) D9ite s#irit) motorina si #acura.
I %ta(a#ia $e &re(')rare )"m0'%ti0i( are " )a&a)itate $e *10 t" e.2i #i#ei. I %ta(atia e%te "'a, ' a !' )ti" at &a a i &re2e t.

procesarea co$b#stibil#l#i tip S1 ; acti itate non IPPC Activitatea consta in 5a7ricarea si comercializarea com7usti7ilului ti# S1 #entru 5ocare industriale. Instala6ie de #relucrare a com7usti7ilului ti# S1 are o ca#acitate de A tone/zi 6i6ei. Instalatia 5unctioneaza din anul 00;.

. | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

ne#trali0area $otorinei pentr# eli$inarea co$p#silor c# s#l5 acti itati a#6iliare4 pro!#cerea energiei termice #entru instalatia I11C si #entru activitatea non I11C se realizeaza in B unitati< tratarea apei in!#striale pro!#cerea aer#l#i co$pri$at gesti#nea apelor #0ate si $eteorice acti itati !e intretinere <electro;$ecanice= !epo0itarea pro!#selor petroliere centrala #e ulei diatermic> centrala termica de a7ur> cu#torul re5ier7ator E1 a5erent coloanei de recti5icare

In ba0a celor pre0entate si in con5or$itate c# OU+ nr. 1'%(%))' Ane6a nr.1, pri in! pre enirea si control#l integrat al pol#arii, #e #lat5orma S.C. 9EST PETROL RA:I3ARE SRL . P#nct !e l#cr# Apate# se !es57>oar7 o #!&/&! !0 IPPC 1&n$! % !& d0 r 2&n r0 !&!0&"%"& % 3r0$&"n0 !'o$20r&# = care se nca!rea07 la p#nct#l4 1* Ind"$!r&& 0n0r)0!&#0 1.%. Instala"ii pentr# ra5inarea titei#l#i si prel#crarea ga0elor In a5ara acti it7"ii IPPC $en"ionate $ai s#s, n incinta #nit7"ii $0 ' & d0$24(o r4 $& #!&/&!45& non IPPC, r0$30#!&/6 acti itatea !e obtinere a co$b#stibil#l#i S1 acti itatile a#6iliare "#roducerea energiei termice) tratarea a#ei industriale) gestiunea a#elor uzate si meteorice) activitati de intretinere) de#ozitarea #roduselor #etroliere( Pe plat5or$a operea07 #n sing#r operator, S.C. 9EST PETROL RA:I3ARE SRL >i e6ista o sing#ra instalatie IPPC n care se !es57>oar7 o sing#ra acti itate ce se reg7seste n Ane6a nr.1 la OU+ nr. 1'%(%))'. In cadrul unitatii nu e'ist* s#a6ii de #roduc6ie) de#ozitare sau 7irouri 4nc9iriate c*tre alte 5irme. Con5or$ A3E?EI A/ la Or!in#l 11,,(%))%, co!#rile 3OSE;P >i S3AP% s#nt4 . Cod N$SE.1 = 10A.0! . Cod SNA1. = 0&01 Codul CAEN al activitatii #rinci#ale des5asurate #e am#lasamentul unitatii S.C. 9EST PETROL RA:I3ARE SRL P#nct !e l#cr# Apate# este4
7 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Cod CAEN 18+9 2 :r&# r0 3rod"$0%or o:!&n"!0 d&n 3r0%"#r r0 !&!0&"%"&

St#!i#l !e e al#are a i$pact#l#i as#pra $e!i#l#i este elaborat pentr# ntreaga plat5or$7 !e la Apate# care incl#!e at@t acti itatile pre a0#te in ca!r#l proiect#l#i cat si acti itatile e6istente 8 &n #on!&n" r0 $0 / SRL P"n#! d0 %"#r" A3 !0"* 1.3. De%)rierea &r"ie)t'('i ,i $e%)rierea eta&e("r a)e%t'ia D0$#r&0r0 3ro&0#!"%"&6 1roiectul are dre#t sco# e5ectuarea de lucrari de modernizare si e'tindere la instalatia #entru #relucrarea com7usti7ilului in vederea cresterii gradului de #rotectie a mediului incon@urator si o7tinerii unor #roduse de calitate su#erioara. In acest sens #roiectul are B com#onente< Realizarea unei instalatii #entru neutralizarea 7enzinei si #etrolului = vasele 0C si 0; cu circuitele a5erente> Im#lementarea sistemului #entru recu#erarea com#usilor organici volatili de la rezervoarele de #roduse volatile = 7enzina> titei Su#limentarea sistemului de gestiune a a#elor industriale cu o trea#ta de se#arare "5iltru coalescent( de siguranta inainte de evacuarea in emisar. +oate o7iectivele si lucrarile #ro#use vor 5i situate 4n incinta S.C. 9EST PETROL RA:I3ARE S.R.L., P#nct !e l#cr# APATEU. ;"$!&2&# r0 n0#0$&! !&& 3ro&0#!"%"& Necesitatea #roiectului deriva si se @usti5ica #rin nevoia de com#letare a<
. #rocesului de o7tinerea a unor #roduse #etroliere de calitate su#erioara) 5ara continut de

!r !

&'3 #!"% #"'"% !

% !"!"ror

#!&/&! !&%or d0$2 $"r !0 30 '3% $ '0n!"% "n&! !&& S*C* WEST PETROL RAFINARE

sul5 "7enzina si #etrol( . in5rastructurii te9nico.edilitare #rin instala6ii de re6inere a C$0.urilor 8i e#urare a a#elor uzate industriale. Lucrarile #ro#use a 5i e5ectuate vizeaza cresterea gradului de #rotectie a mediului incon@urator #rin im#lementarea unor te9nologii si sisteme de retinere/e#urare con5orme cu legislatia din domeniu) inclusiv cu certintele si recomandarile din FRE%.ul #entru industria de ra5inare a titeiului.
< | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

E%0'0n!0 $30#&2&#0 # r #!0r&$!&#0 3ro&0#!"%"& 3ro3"$ In$! % !& d0 n0"!r %&= r0 :0n=&n0&

1roiectul #revede #roiectarea si realizarea a doua vase) cilindrice orizontale) 0C si 0;) cu un volum de A mc 5iecare in vederea neutralizarii in sistem inc9is a com7usti7ilului "7enzina si #etrol(. 0asele vor 5i #revazute cu sistem de reglare a #resiunii si vor 5i dotate cu su#a#e de siguranta racordate la vasul de golire ra#ida. Cele doua vase vor 5i am#lasate intr.o cuva 7etonata "e'istenta( #revazuta cu dig de retentie 7etonat. 0asele vor lucra la #lin) solutia de neutralizare de 9idro'id de sodiu 5iind de#ozitata la #artea in5erioara a vaselor iar com7ustilul va 5i dis#ersat in solutia de neutralizare a#oi va 5i evacuat din vase #e la #artea su#erioara) #rin #ro#rie #resiune) s#re rezervoarele de de#ozitare #roduse 5inite . Instalatia va 5i am#lasata in a#ro#iere a celei e'istente #entru neutralizarea motorinei "#e aceeasi #lat5orma( si va utiliza gos#odaria de 9idro'id de sodiu a acesteia. C&r#"&!0%0 d0 r0#"30r r0 #o'3"$& or) n#& /o% !&%&

1entru recu#erarea com#usilor organici volatili rezultati in urma transvazarilor de #roduse care emana acesti com#usi "C$0() rezervoarele de de#ozitare au 5ost dotate cu su#a#e de res#iratie care vor 5i racordate la circuite de colectare a C$0. Acestia vor 5i trimisi #entru a7sor7tie in motorina ce se a5la de#ozitata in vasul de a7sor7tie C$0. 1entru recu#erarea com#usilor organici volatili se vor #roiecta circuite de colectare a C$0.urilor de la rezervoarele e'istente cu #roduse volatile "rezervoarele de 7enzina si titei(. Rezervoarele de de#ozitare au 5ost dotate cu su#a#e de res#iratie care vor 5i racordate la circuitele de colectare a C$0. Com#usii organici volatili recu#erati vor 5i diri@ati catre vasul de a7sor7tie C$0 "rezervorul + ( in care se a5la motorina "ca solvent a com#usilor organici volatili(. S03 r !or"% $"3r !0r n d0 30 &nd"$!r& %0 > V?

1entru a o7tine o e#urare e5icienta a a#elor uzate industriale se va #roiecta si realiza su#limentar) un se#arator su#rateran #revazut cu 5iltru cu coalescenta = 0!. Acesta va 5i am#lasat #e traseul a#elor uzate industriale) intre se#aratorul de #roduse #etroliere Gessel cu 5litru cu coalescenta "ultima trea#ta de e#urare e'istenta #e
@ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

am#lasament( si 7azinul comun de colectare a a#elor uzate e#urate de unde se #om#eaza #eriodic in santul de #luviale al DH;9& limitro5 incintei. Acest #tilaA prop#s a 5i reali0at a genera o sig#ranta s#pli$entara la e ac#area apelor in e$isar, garantan! ca n# e ac#ate. Dis#ozi6ia 4n #lan a construc6iilor 8i amena@*rilor #ro#use se su7ordoneaz* con5igura6iei geometrice a terenului) rela6iei cu drumul de acces "intrare 8i ie8ire( 8i are 4n vedere urm*toarele< . 5unc6ionarea cores#unz*toare a instala6iilor te9nologice> . circula6ia 5luent* "5*r* manevre su#limentare( a autove9iculelor ce deservesc o7iectivul> . racordarea @udicioas* atIt la drumul #u7lic cIt 8i la vecin*t*6ile am#lasamentului. Plan#l !e sit#a"ie c# $o!#l !e plani5icare a #tili07rii s#pra5e"elor este pre0entat n ANEJ3. D0$#r&0r0 0! 30%or 3ro&0#!"%"& Im#lementarea #roiectului #resu#une derularea urm*toarelor eta#e< . realizarea #roiectului te9nic 8i o76inerea tuturor avizelor necesare . termen estimat trimestrul III 011> . e'ecutia lucrarilor = termen estimat trimestrul I0 011 . #unerea 4n 5unc6iune a instalatiilor) #rin e'ecutarea de #ro7e te9nologice . trimestrul I0 011. Du#a terminarea lucrarilor) zona de lucru se va asana 8i armoniza cu ansam7lul lucr*rilor de #e am#lasament. +oate construc6iile vor res#ecta standardele de calitate 8i de siguran6* euro#ene 8i na6ionale 4n domeniul construc6iilor 8i a #rotec6iei mediului. $7iectivele #roiectate si #ro#use a se realiza in cadrul #roiectului vor 5i e'ecutate 4n incinta S.C. KES+ 1E+R$L RA%INARE S.R.L. 1unct de lucru A1A+E,. L#cr7rile prop#se a se e6ec#ta in ca!r#l proiet#l#i consta# in4 or e6ista scapari !e pro!#se petroliere in apele

? | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

V& si V2 -

Reali0area #nei plat5or$e betonate pentr# a$plasarea separator#l#i s#pli$entar !e pro!#se petroliere, V. Reali0area constr#ctiilor $etalice !e s#stinere a aselor !e ne#trali0are Montarea separator#l#i s#pli$entar !e pro!#se petroliere, V. Montarea aselor !e ne#trali0are V& si V2 Reali0area l#crarilor !e $ontaA con!#cte4 . realizarea si montarea conductelor a5erente vaselor de neutralizare 0C) 0; . realizarea si montarea conductelor de recu#erare a com#usilor organici volatili . realizarea si montarea conductelor a5erente se#aratorului su#rateran L"#r r& d0 r02 #0r0 '3% $ '0n!"%"& &n =on 20#! ! d0 0A0#"!& &n/0$!&!&0&

+oate lucrarile #revazute in cadrul #roiectului se realizeaza in incinta 7etonata a unitatii) cu e'ce#tia zonei in care se monteaza se#aratorul "unde se im#une realizarea unei #lat5orme 7etonate(. 1entru realizarea #roiectului nu sunt necesare lucrari de deza5ectare si/sau ream#lasare a unor constructii) conducte) linii de inalta tensiune sau artere de circulatie #u7lice. 1rin urmare) terenul din incinta unitatii va 5i a5ectat in mica masura) iar lucrarile necesare de re5acere a am#lasamentului sunt #revazute in cadrul #roiectului #roiectului si anume< . se va organiza circula6ia #ietonala si auto ) se va asigura accesul carosa7il modernizat in
incinta

. se va urm*ri integrarea si armonizarea noilor construc6ii cu cele e'istente . se va tine seama de zona verde #ro#usa care va 5i amena@ata si integrat* 4n ansam7lu

C & d0 ##0$ Accesul in unitate se 5ace din drumul @udetean DH ;9& :i8ca = A#ateu. In interiorul incintei este asigurat accesul auto si #ietonal #rin intermediul #lat5ormelor 7etonate catre toate instalatiile te9nologice) s#atiile administrative) #arcurile de rezervoare si zonele de asigurare a utilitatilor. Realizarea Proiect#l#i prop#s nu creaza cai noi de acces si nu modi5ica #e cele e'istente = interioare si de acces din e'terior.
8 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1.1. D'rata eta&ei $e !' )#i" are +ermenul de 5unc6ionare este nelimitat. +im#ul real de 5unc6ionare a instala6iilor va de#inde de cererea de #roduse #etroliere de #e #ia6*. Ca urmare) 4n aceast* eta#* nu se #rev*d lucr*ri de 4nc9idere 8i #ost.4nc9idere #entru o7iectivul #ro#us. +ermenul de e'ecutare a lucr*rilor este de B luni de la o76inerea autoriza6iei de construc6ie. :omentan) nu s.au #rev*zut alte dezvolt*ri viitoare ale o7iectivului.

0aloarea estimat* a lucr*rilor este de cca. 1 0 000 E,R$ din care #entru #rotec6ia mediului !0 000 lei "reducerea emisiilor de C$0) eliminarea avansata a #roduselor #etroliere din a#ele uzate e#urate) amena@are s#a6ii verzi(.

1.4. I !"rma#ii &ri+i $ &r"$')#ia )are %e +a rea(i2a ,i re%'r%e(e !"("%ite 5 %)"&'( &r"$')erii e ergiei e)e%are a%ig'r6rii &r"$')#iei 1*<*1* A$&)"r r0 "!&%&!45&%or A$&)"r r0 "!&%&! !&%or 30n!r" &n$! % !&&%0 3r0/ ="!0 &n # dr"% 3ro&0#!"%"& Pentr# reali0area proiect#l#i <atat in 5a0a !e i$ple$entare cat si in 5a0a !e 5#nctionare= n# se i$p#ne ali$entarea c# energie ter$ica iar cons#$#rile !e apa si energie electrica or 5i nese$ni5icati e 5ata !e cele e6istente. Apa si energia electrica se or #tili0a in Instalatia !e ne#trali0are a ben0inei si petrol#l#i, iar siste$#l !e rec#perare COV;#ri a #tili0a !oar energie electrica.

A$&)"r r0 "!&%&! !&%or 30n!r" &n$! % !&&%0 0A&$!0n!0 30 '3% $ '0n! APA*
19 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

In ca!r#l #nitatii e6ista retea !e ali$entare c# apa. Ali$entarea cu a#* a unit*6ii se realizeaza din doua 5ora@e e'istente in incinta unitatii< 5ora@ul %1 are adancimea de C m si este ec9i#at cu " &"m&6 %'0mer%i0i(6 3
7R 3819, :; 3 m) .h, <i;1,1 =>.

5ora@ul % are adancimea de 1A0 m si


1-, :; 10 m) .h, <i;- =>

este ec9i#at cu " &"m&6 %'0mer%i0i(6 3 7R 108

Apa captata !in cele % 5oraAe este #tili0ata in sco# igienico.sanitar si in #rocesul te9nologic. A#a industriala este necesara ca adaos in circuitul de racire si la cazanul de a7ur. Am7ii consumatori 5unctioneaza cu a#a dedurizata o7tinuta in statia de dedurizare de #e am#lasament. Se mai utilizeaza a#a #entru o7tinerea solutiei de Na$E consumul este 5oarte mic com#arativ cu a#ele de racire. En0r)& 0%0#!r&# Energia electric* necesar* 5unc6ion*rii instalatiilor SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL de #e am#lasamentul A#ateu este #reluat* din re6eaua ELEC+RICA SA "linia de medie tensiune C M0( #rin intermediul unei statii de trans5ormare C/0)& M0 care a#artine de asemenea de 5urnizor. Statia este am#lasata in zona de sud.est a incintei. De aici se 5ace distri7u6ia energiei electrice #rin circuite de siguran6* 8i 4ntreru#*toare e'istente 4n ta7lourile electrice ale unit*6ii. Reteaua de alimentare cu energie electrica a unitatii este se#arata de reteau de alimentare cu energie a localitatii A#ateu. 1uterea instalata este de 1)0& :K iar #uterea necesara este de !00 MK. Cons#$#l an#al !e energie electrica pentr# toate acti itatile este !e cca. % ))) MBC. Energia electric* este utilizat* #entru< . ac6ionarea utila@elor 8i a#aratelor . iluminatul interior 8i e'terior 1entru situa6ii de avarie ale sistemului de alimentare cu energie electric*) 4n cadrul unit*6ii e'ist* un gru# Diesel cu #uterea instalat* de B00 MD. Consumurile zilnice 8i anuale de energie electric* #entru instalatia !e ra5inare a titei#l#i la presi#nea at$os5erica <acti itate IPPC= la ca#acitate ma'im* de #roduc6ie) sunt #rezentate 4n Tabel#l 1.% En0r)& !0r'&#
11 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

0L) insa

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Asigurarea energiei termice #entru instalatia I11C si #entru activitatea non I11C se realizeaza in B unitati< . centrala pe #lei !iater$ic Instalatia de DoDterm are rolul de a incalzi titeiul din rezervoare si este o centrala #e ulei diatermic) cu un singur arzator) cu trei treceri de 5um cu 5ocar cu 5lac*r* trec*toare 8i ie8irea 5umului 4n #artea #osterioar*. . centrala ter$ica !e ab#r4 A7urul este utilizat #entru< . incalzirea rezervoarelor SC1) SC ) + ) +B . statiile de serviciu 1SI . ca insotitor te9nologic #entru trans#ortul #rin conducte a 5ractiunilor #etroliere grele "titei) #acura) motorina() in #erioada rece a anului . c#ptor#l re5ierbator *1 a5erent coloanei !e recti5icare Cu#torul re5ier7ator E1 este un cu#tor cilindric vertical cu un singur #as ) #revazut cu zona de convectie si zona de radiatie si este destinat incalzirii si eva#orarii #artiale a titeiului recirculat din 7aza coloanei de distilare atmos5erica C1. Com7usti7ilul utilizat de cele B unitati este de ti#ul com7usti7il lic9id usor "CL,(. Com7usti7ilul lic9id este de#ozitat in rezevorul +B avand ca#acitatea de A00 mc) de unde este trimis la rezervoarele CL1) CL avand ca#acitatea de 10 mc 5iecare) care asigura alimentarea centralelor termice de a7ur) ulei si a cu#torului E1 cu a@utorul #om#elor de com7usti7il lic9id . Consumul nominal de CL, #entru cele B unitati de #roducere a energiei termice este #rezentat in ta7elul urmator.

Tabel#l 1.1. Consumul nominal de CL, #entru cele B unitati de #roducere a energiei termice D0n"'&r0 P"!0r0

1+ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Nr #r! 1 B

1BWC Centrala #e ulei diatermic $1J C00 Centrala termica de a7ur AJ C00 Cu#torul re5ier7ator E1 C9! C9! B; 0O A!0 N &B00

Con$"' no'&n % #o':"$!&:&% CL,N C! Mg/9 CL,N C! Mg/9 . L,N BC )A Mg/9 . 2aze com7.N !0Nmc/9

Consumurile zilnice 8i anuale de energie termica #entru instalatia !e ra5inare a titei#l#i la presi#nea at$os5erica <acti itate IPPC= la ca#acitate ma'im* de #roduc6ie) sunt #rezentate 4n Tabel#l 1.%. A0r #o'3r&' ! Aerul com#rimat este utilizat #entru actionarea servomotoarelor de la ro7inetii de reglare #revazuti #e circuitele din instalatia te9nologica . Con$"'"% d0 0r #o'3r&' ! 0$!0 d0 .7'#DE % 3r0$&"n0 d0 @ : r* Necesarul de aer co$pri$at se asigur* cu a@utorul unui com#resor ti# CECCA+$ FL,AIR) cu #ornire automata. R #ord r0 % r0!0%0%0 "!&%&! r0 0A&$!0n!0 &n =on 1entru realizarea si 5unctionarea investitiei #ro#use in cadrul #roiectului nu se im#un noi racorduri la retelele de utilitati e'istente in zona. In Tabel#l 1.% sunt #rezentate in5orma6ii des#re #roduc6ia anual* 8i resursele energetice 5olosite 4n sco#ul asigur*rii #roduc6iei. 1entru a com#ara consumurile energetice s#eci5ice ale instalatiei cu cele a5erente FA+ se tine cont de 5a#tul ca in incinta industriala se des5asoara si alte activitati decat cea de distilare a titeiului. De aceea in ta7el sunt #rezentate consumurile de energie atat #entru intreaga #lat5orma cat si #entru instalatia de distilare atmos5erica. Ast5el) consumurile energetice #entru de#ozitul de #roduse #etroliere si #entru instalatia de com7usti7il ti# S1) nu sunt luate in considerare in com#ararea cu FA+ Tabel#l 1.% In5orma6ii #rivind #roduc6ia 8i necesarul resurselor energetice Prod"#5&0 D0n"'&r0 C n!&! !0 n" %4, G!H R0$"r$0 2o%o$&!0 Fn $#o3"% $&)"r4r&& 3rod"#5&0& D0n"'&r0 C n!&! !0 F"rn&=or n" %4

1- | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Energie electric* Unitatea SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL <IPPC D non IPPC= Consumuri #e intreaga Energie termica incinta industriala A7ur te9nologic

1 ;;0 :K9 1)1; . 10! :H A CC0 t BA0 :K9 &0 +H 1 &1A t

SC Electrica SA se #roduce in cadrul unitatii utilizand CL, se #roduce in cadrul unitatii SC Electrica SA se #roduce in cadrul unitatii utilizand CL, se #roduce in cadrul unitatii> se utilizeaza doar ca insotitor te9nologic

Energie electric* Instalatia !e ra5inare a ;0 ;A0 titei Energie termica titei#l#i la #rocesat presi#nea A7ur te9nologic at$os5erica <IPPC=

Con2or' r0 % #0r&n50%0 BAT 8 CO3SUMURI SPECI:ICE UTILITATI


Nr. Crt. 1. C0r&n50 D R0#o' nd4r& BAT Cons#$ !e ab#r teCnologic A .B0 Mg/t = a7ur te9nologic Con2or' r0

Consumul #revizionat #roiectare este< 0 Mg/t = a7ur te9nologic

con5orm

datelor

de

Consumul real va #utea 5i evaluat du#a #rimul an de 5unctionare a instalatiei. . Cons#$ energetic Nu e'ist* limite im#use #rivind consumul energetic> consumurile FA+ medii sunt< energie electrica &.C MK9/t energie termica &00.C!0 :H/t Consumuri energetice con5orm datelor #roiectare< energie electrica< &)9A MK9/t N 1;)C :H/t de

energie termica ACA :H/t Consumurile reale vor #utea 5i evaluate du#a #rimul an de 5unctionare a instalatiei. Nota< Consumurile s#eci5ice se ra#orteaza la intrarile de materii #rime la ca#acitatea ma'ima de #roductie

In!r"# ! Instalatia !e ra5inare a titei#l#i la presi#nea at$os5erica n" 3 n )0n0r % r0%0/ n! % &n$! % !&0&* D0 &n #00 #o'3 r !&

2"n#!&on !

#"', #on$"'"r&%0 d0 0n0r)&0 n" $"n! r0 %0, 0%0 $"n! 0$!&' !0 d0 3ro&0#! n!"% #" r0#o' nd r&%0 d&n BREF n" 0$!0 &n 2"n#!&"n0 $0 /or #on!or&= n %&=0 r0 %&$!0 3r&/&nd 0/0n!" %0%0 #0$! 'o'0n!* D"3 3"n0r0 2 #0

#on$"'"r&%0 0n0r)0!&#0 $& $0 /or 3"!0 r0d"#0r& %0 #on$"'"r&%or d0 "!&%&! !&*

1. | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1*<*+* Prod"$0 2&n&!0, ' !0r&& 3r&'0 (& $":$! n50 $ " 3r03 r !0 #E&'&#0 IIn$! % !&& 3ro3"$0 &n # dr"% 3ro&0#!"%"& instalatia !e ne#trali0are ben0ina si petrol $aterii pri$e4 o ben0ina aci!a si petrol aci! o 3aO* ,)E pro!#se 5inite o ben0ina si petrol ne#trali0ate instalatia !e rec#perare COV 8 n# e ca0#l separator#l !e pro!#se petroliere c# coalescenta 8 n# e ca0#l

IIn$! % !&& 0A&$!0n!0 30 '3% $ '0n! Materiile pri$e si pro!#sele 5inite s#nt pre0entate in contin#are, separat pe cele !o#a acti itati pro!#cti e4 J 30n!r" In$! % !& d0 r 2&n r0 !&!0&"%"& % 3r0$&"n0 !'o$20r&#

Instalatia poate 5#nctiona in % ariante in 5#nctie !e nat#ra ' !0r&0& 3r&'04 titei sau CL,. 1entru neutralizarea motorinei se utilizeaza Na$E &0L. Prod"$0%0 2&n&!0 re0#ltate la !istilarea titei#l#i o o o o 7enzina D9ite s#irite "#acura( motorina #acura

Prod"$0%0 2&n&!0 re0#ltate la !istilarea CLU o com7usti7il lic9id usor> o com7usti7il lic9id greu> J30n!r" In$! % !& d0 3ro#0$ r0 M !0r&& 3r&'0 o sla$#ri, re0i!ii si !ese#ri petroliere4 #o':"$!&:&%"%"& !&3 S1

17 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

#roduse distilate grele de la distilarea atmos5erica si in vid "diluenti(> 5ractiuni reziduale grele o7tinute din #relucrari secundare> #roduse distilate usoare si medii de la distilarea atmos5erica si in vid "diluenti(> 5ractiuni reziduale usoare o7tinute din #relucrari secundare> uleiuri minerale> solutii de neutralizare constituite din amestec de motorina) #etrol si #acura.

Prin acti itatea !es5as#rata in ca!r#l Instalatiei !e procesare a co$b#stibil#l#i tip S1 operator#l isi prop#ne toc$ai alori5icarea !ese#rilor petroliere peric#loase. Dese#rile petroliere prel#crate in ca!r#l acestei instalatii s#nt4 . slamuri din rezervoare = cod 0A 01 0BP . reziduuri uleioase = cod 0A 01 0AP . deseuri de la s#alarea com7usti7ililor cu 7aze = cod 0A 01 11P . alte deseuri nes#eci5icate = cod 0A 01 99 . ulei com7usti7il si com7usti7il diesel = cod 1B 0; 01P . alti com7usti7ili "inclusiv amestecuri( = cod 1B 0; 0BP . uleiuri 9idraulice minerale clorinate = cod 1B 01 09P . uleiuri 9idraulice sintetice = cod 1B 01 11P . alte uleiuri 9idraulice = cod 1B 01 1BP . uleiuri minerale clorinate de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0&P . uleiuri minerale neclorinate de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0AP . uleiuri sintetice de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0CP . uleiuri de motor) de transmisie si de ungere usor 7iodegrada7ile = cod 1B 0 0;P . uleiuri de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0!P . a#e uleioase de la se#aratoarele ulei/a#a = cod 1B 0A 0;P . deseuri com7usti7ile = cod 19 0 10 o s#bstante cCi$ice a#6iliare . solvent . uleiuri de ra5inare 5ractia 1 . #etrol distilat . motorina
1< | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Prod"$0 2&n&!0 o o co$b#stibil tip S1 #e langa #rodusele 5inite o7tinute #rin distilarea atmos5erica) #rezentate mai sus) se mai #ot o7tine si urmatoarele #roduse rezultate #rin dozarea com#onentilor in #ro#ortii sta7ilite din retete de amestec) inclusiv a aditivilor necesari) omogenizarea #rodusului si controlul analitic al acestora< 7enzina auto> motorina> solvent ti# 1> com7usti7il ti# :> : calor ti# 1> : calor ti# > Calor e'tra> com7usti7il centrale termice neidustriale> com7usti7il centrale termice industriale> deco5rant>

In5orma6ii des#re #rodusele 5inite) materiile #rime 8i des#re su7stan6ele sau #re#aratele c9imice sunt redate 4n Tabel#l 1./. Tabel#l 1./. In5orma6ii des#re #rodusele 5inite) materiile #rime 8i des#re su7stan6ele sau #re#aratele c9imice. D0n"'&r0 ' !0r&0& 3r&'0, $":$! n50& $ " C n!&! !0 3r03 r !"%"& #E&'&# n" %4D 0A&$!0n!4 Fn $!o# C% $&2&# r0 (& 0!&#E0! r0 $":$! n50%or $ " 3r03 r !0%or #E&'&#0K C !0)or&0 P0r&#"%o=&! !0KK Fr =0 d0 r&$#K P0r&#"%o $0D n030r&#"%o $ 0 1PDNC RBC/B! RCA> RCC R &A> RCA> RCC> RA /AB RBA

M !0r&& 3r&'0 Instalatia !e ra5inare a titei#l#i la presi#nea at$os5erica Titei br#t @9 @79 !D 1 1!00 t CL, @9 @79 !D 1 A 0t Na$E &0L <?9!D 1 &0t Instalatia !e procesare a co$b#stibil#l#i tip S1
1@ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Dese#ri petroliere 7 -9< !D ;Amestecuri cu com#ozitie B00 t varia7ila din urmatoarele categorii de deseuri< .Slamuri din rezervoare = cod 0A 01 0BP .Reziduuri uleioase = cod 0A 01 0AP .Deseuri de la s#alarea com7usti7ililor cu 7aze = cod 0A 01 11P .Alte deseuri nes#eci5icate = cod 0A 01 99 .,lei com7usti7il si com7usti7il diesel = cod 1B 0; 01P .Alti com7usti7ili "inclusiv amestecuri( = cod 1B 0; 0BP .,leiuri 9idraulice minerale clorinate = cod 1B 01 09P .,leiuri 9idraulice sintetice = cod 1B 01 11P .Alte uleiuri 9idraulice = cod 1B 01 1BP .,leiuri minerale clorinate de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0&P . ,leiuri minerale neclorinate de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0AP . ,leiuri sintetice de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0CP . ,leiuri de motor) de transmisie si de ungere usor 7iodegrada7ile = cod 1B 0 0;P . ,leiuri de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0!P A#e uleioase de la se#aratoarele ulei/a#a = cod 1B 0A 0;P . Deseuri com7usti7ile = cod 19 0 10 S#bstante cCi$ice a#6iliare; Amestecuri cu com#ozitie varia7ila de uleiuri de 1 @<8 !/ ra5inare 5ractia 1) #etrol distilat) motorina.

RBA/B!) RB;) RCA

Su7stante in5lama7ile

RBC/B!) RB;) R&0) RCA

1? | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Prod"$0 2&n&!0 Instalatia !e ra5inare a titei#l#i la presi#nea at$os5erica Fenzina ? @99 !D 1


!0 t R1 > RB!>

R&!/ 0/ 1/ RCA.C;.N RA1/AB 1


R1 > RB!>

>

K9ite s#irit "#etrol(

11 ?99 !/ &0 t

:otorina1 1acura 2aze com7usti7ile com7usti7il lic9id usor1 com7usti7il lic9id greu

11 ?99 !/ 9C0 t -@ ?99 !/ 1!00 t 410 t. . -1-?1 t. 9C0 t -1-?1 t. 1!00 tP ? 0?1 t/ A0 t

1 1 1

R&!/ 0/ 1/ > RCA.C;.N RA1/AB R&0> RCA> RCC> R A1/AB


R&A> RCA> RA /AB RCC>

. R&A> RCA> RCC> RA /AB


R&A> RCA> RA /AB RCC>

Instalatia !e procesare a co$b#stibil#l#i tip S1


Com7usti7il ti# S1

R&A> RA /AB

RCA>

RCC>

P Con5orm $rdonan6ei de urgen6* a 2uvernului nr. 00/ 000 #rivind clasi5icarea) etic9etarea 8i am7alarea su7stan6elor 8i #re#aratelor c9imice #ericuloase a#ro7at* #rin Legea nr. &A1/ 001 8i E2 nr. &90/ 00 #entru a#ro7area Normelor metodologice de a#licare a $rdonan6ei de urgen6* a 2uvernului nr. 00/ 000 #rivind clasi5icarea) etic9etarea 8i am7alarea su7stan6elor 8i #re#aratelor c9imice #ericuloase PP Con5orm Art. ; din $,2 nr. 00/ 000#rivind clasi5icarea) etic9etarea 8i am7alarea su7stan6elor 8i #re#aratelor c9imice #ericuloase a#ro7at* #rin Legea nr. &A1/ 001

3OTA4 1 F se #tili0ea0a aceleasi re0er oare !e stocare, alternati in 5#nctie !e $ateria pri$a !istilata % F se #tili0ea0a aceleasi re0er oare !e stocare, alternati in 5#nctie !e $ateria pri$a !istilata

C" !"rmare (a )eri #e(e BAT 8 :A+ERII 1RI:E N" 0A&$! %&'&!0 #on$&d0r !0 BAT 3r&/&nd #on$"'"r&%0 d0 ' !0r&& 3r&'0* O30r !or"% "r' r0$!0 # %&! !0 $0d&'0n!0 $& $"%2* Pr&n '&n&'&= r0 ' !0r&&%or 3r&'0 2o%o$&!0, 3r&n!r>"n #on5&n"! r&d&# ! 3 , o $0%0#!& ' !0r&&%or 3r&'0 $0 r0 %&=0 = 0'&$&&%or*

d0 3rod"$0 30!ro%&0r0 (& r0d"$ d0 &'3"r&!45& &n $30#& % > #on!&n"!"% d0 #0 $! #on$"'"r&%or d0 "!&%&! !& (& &'3%&#&!

18 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1.?. I !"rma#ii $e%&re &"('a #ii !i2i)i ,i 0i"("gi)i )are a!e)tea26 me$i'(, ge era#i $e a)ti+itatea &r"&'%6 In$! % !&&%0 3ro3"$0 &n # dr"% 3ro&0#!"%"& Activitatea #ro#us* si cea care se des5asoara in cadrul unitatii SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL, P#nct !e l#cr# Apate# nu genereaz* #oluare 7iologic*. $7iectivele ce urmeaz* a 5i realizate in cadrul #roiectului nu vor genera zgomot 8i vi7ra6ii. In$! % !&&%0 0A&$!0n!0 30 '3% $ '0n! Instala6iile de ra5inare a titei#l#i la presi#nea at$os5erica si !e procesare a co$b#stibil#l#i tip S1 sunt dotate cu ec9i#amente silen6ioase care asigur* reducerea emisiilor de zgomot la nivele acce#ta7ile. ,tila@ele din cadrul instala"iilor sunt la nivelul celor mai noi realiz*ri 4n domeniul #relucrarilor #roduselor #etroliere. +otu8i activitatea 4n ansam7lu va genera zgomot atIt datorit* unor utila@e cu #iese 4n mi8care "#om#e de materii #rime si #roduse) #om#e de a#e) com#resor de aer( cIt 8i tra5icului rutier a5erent. Con5orm datelor de #roiectare 4n tim#ul 5unc6ion*rii utila@ele vor genera un nivel de zgomot QCAdF"A( la limita incintei industriale /ona rezidentiala) localitatea A#ateu) se a5la in #artea de est) la cca. B00 m de o7iectiv) #rin urmare im#actul #oluarii 5onice asu#ra acestei va 5i nesemni5icativ. In imediata vecinatate a o7iectivului) in #artea de est "s#re localitatea A#ateu() se a5la o sala de s#ort. 1entru reducerea nivelului de zgomot) a imisiilor in aer si #entru a reduce vizi7ilitatea s#re interiorul incintei industriale o#eratorul va amena@a o #erdea de #rotectie "co#aci si ar7ori ornamentali( in #artea de est a incintei) in zona in care se gaseste in5rastructura de alimentare cu energie electrica) a#arare la incendiu si e#urarea a#elor industriale si #luviale. 1erdeaua de co#aci va se#ara instalatiile industriale de zona rezidentiala. In5orma6ii des#re #oluan6ii 5izici 8i 7iologici care a5ecteaz* mediul genera6i de activitatea #ro#us* sunt cu#rinse 4n Tabel#l 1.,. Tabel#l 1.,. In5orma6ii des#re #oluan6ii 5izici 8i 7iologici care a5ecteaz* mediul genera6i de activitatea #ro#us*
+9 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Po%" r0 ' A&'4 30r'&$4 1%&'&! ' A&'4 d'&$4 30n!r" o' (& '0d&"C

Nr* $"r$0 d0 3o%" r0

Po%" r0 d0 2ond

T&3"% 3o%"4r&&

S"r$ d0 3o%" r0

P0 =on o:&0#!&/"%"&

P0 =on0 d0 3ro!0#5&0Dr0$!r&#5&0 20r0n!0

Po%" r0 # %#"% !4 3rod"$4 d0 #!&/&! !0 (& '4$"r& d0 0%&'&n r0Dr0d"#0r0 P0 =on0 r0=&d0n5& %0, d0 r0#r00r0 $ " %!0 =on0 3ro!0L !0 #" %" r0 Fn #on$&d0r r0 3o%"4r&& d0 2ond C" &'3%0'0n! r0 '4$"r&%or d0 0%&'&n r0D r0d"#0r0 3o%"4r&& F4r4 '4$"r& d0 0%&'&n r0D r0d"#0r0 3o%"4r&&

M4$"r& d0 0%&'&n r0D r0d"#0r0 3o%"4r&&

zgomot

. Instala6ia de ra5inare a titei#l#i la presi#nea at$os5erica . Instala6ia de procesare a co$b#stibil#l#i tip S1

CA dFAP

Semni5icativ*

Nu e'ist* zone de #rotec6ie

Nu e cazul

Nu e cazul

+ra5ic rutier DH ;9& de intensitate sc*zut* 1oluare di5uz* CA dFAP Semni5icativ* Nu e'ist* zone de #rotec6ie Nu e cazul Nu e cazul

zgomot

Circula6ia autove9iculelor 4n incinta unit*6ii

. Instala6iile sunt dotate cu ec9i#amente silen6ioase . ,ngerea 8i 4ntre6inerea #ieselor 4n mi8care la instala6iile generatoare de zgomot . Realizarea unei #erdele de co#aci la limita de est a incintei industriale .Nu sunt necesare alte m*suri Nu e cazul

P. nivelul de zgomot #entru incinte industriale) con5orm S+AS 10009/!!

C" !"rmare (a )eri #e(e BAT @ /2$:$+ N" 0A&$! %&'&!0 #on$&d0r !0 BAT 3r&/&nd n&/0%"% d0 =)o'o! % &n$! % !& d0 d&$!&% r0 !'o$20r&# !&!0&"%"&* BAT r0#o' nd "!&%&= r0 "nor !0En&#& d0 #on!ro% $& 3r0/0n&r0 3o%" r&& 2on&#0* +1 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Un&! !0 $0 #on2or'0 = #" #0r&n!0%0 BAT 3r&n6 > do3! r0 d0 !0En&#& 3r0/0n!&/06 #E&=&!&on r0 d0 0#E&3 '0n!0 $&%0n!&o $0 1&n $30#& % 3o'30%0 d0 3rod"$C > &n#&n! &nd"$!r& % 0$!0 '3% $ !4 &n &n!r /&% n"% %o# %&! !&& A3 !0", &n!r>o =on #" 2"n#!&"n0 "r: n&$!&# d0 $0r/&#&& $& #o'0r! > d&$! n5 d&n!r0 =on r0=&d0n5& %4 (& o:&0#!&/ 0$!0 d0 ## * -99 ' > r0 %&= r0 "n0& 30rd0%0 d0 #o3 #& % %&'&! d0 0$! $3or! $& %o# %&! !0 A3 !0"C &n#&n!0& &nd"$!r& %0 1$3r0 $ % d0

1.9. A(te ti&'ri $e &"('are !i2i)6 %a' 0i"("gi)6 Nu e cazul 1.A. De%)rierea &ri )i&a(e("r a(ter ati+e %t'$iate $e tit'(ar'( &r"ie)t'('i ,i i $i)area m"ti+e("r a(egerii ' eia $i tre e(e 1roiectantul a avut in vedere o singur* variant* de realizare a #roiectului si anume) am#lasamentul unde 5unc6ioneaz* de@a o instala6ie de #relucrare com7usti7il. $7iectivele #ro#use a se realiza in cadrul #roiectului vizeaza< o7tinerea #roduselor #etroliere de calitate su#erioara "reducerea continutului de sul5(. Aceasta eta#a re#rezinta de 5a#t o continuare/e'tinderea a #rocesului te9nologic de ra5inare a titeiului la #resiune atmos5erica reducerea emisiilor de C$0 e#urarea avansata a a#elor uzate industriale

1rin realizarea o7iectivelor din cadrul #roiectului se urmareste reducerea im#actului generat de activitatile e'istente #e am#lasamentul unitatii SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL, P#nct !e l#cr# Apate# asu#ra mediului incon@urator. 1rin urmare) titularul #roiectului nu a luat 4n considerare alte alternative de am#lasare a #roiectului.

++ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1.10. L")a(i2area ge"gra!i)6 ,i a$mi i%trati+6 a am&(a%ame te("r &e tr' a(ter ati+e(e (a &r"ie)t Singurul am#lasament luat 4n studiu este cel care 5ace o7iectul #rezentului #roiect) res#ectiv incinta unitatii SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL !in Apate#. Am#lasamentul este situat la vest de localitatea A#ateu) #e drumul @udetean DH ;9&. Din #unct de vedere ur7anistic terenul este considerat intravilan si este com#us dintr.un singur lot cu nr. C% B001;0 care a 5ost constituit din ali#irea a doua imo7ile cu nr. C% B00109 si B00000. D&n 3"n#! d0 /0d0r0 L"r&d&# terenul este concesionat catre SC KES+ 1E+R$L RA%INARE SRL. Con5orm e'traselor de carte 5unciara #ro#rietarul celor doua terenuri care com#un lotul C% B001;0 sunt< Comuna A#ateu #entru C% B00109 cu concesionare catre SC KES+ 1E+R$L RA%INARE SRL Statul Roman #entru C% B00000 cu concesionare catre SC KES+ 1E+R$L RA%INARE SRL Su#ra5a6a total* este de cca. &9 900 m# con5orm e'trasului de Carte %unciar* ane'at. Mod d0 Fn# dr r0 Fn 3% n"r&%0 d0 "r: n&$' (& '0n L r0 !0r&!or&"%"&* 1entru realizarea lucr*rile de e'tindere/modernizare s.a o76inut Certi5icatul de ,r7anism nr. 0C / 01.0;. 011"Certi5icatul de ,r7anism este ane'at(. Din #unct de vedere ur7anistic zona in care se va des5asura activitatea are 5unc6iune de ser icii, co$er", etc.) con5orm 1lanului de ,r7anism 2eneral al localitatii A#ateu.

R0)%0'0n! r0 d0 '0d&"

1e am#lasamentul SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL situat in localitatea A#ateu @ud. Arad se deruleaza ince#and cu anul
00; o activitate de 5a7ricare si comercializare a com7usti7ilului de ti# S1. Aceasta activitate a 5ost incadrata de autoritatea locala de mediu ca 5iind non.I11C si autorizata #rin Autorizatia de mediu nr.
+- | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

!0A;/ 00;) revizuita in 1 .11. 009 . 7ene5iciar si o#erator la vremea res#ectiva era SC 1E+R$+$,R SRL. In cursul anului 010 7ene5iciarul a realizat o e'tindere a activitatii #e acelasi am#lasament #rin construirea unei instalatii de ra5inare a titeiului) cu o ca#acitate de #relucrare a titeiului de A0 t/ zi = activitate cu#rinsa in Ane'a nr. 1 la OU+ nr. 1'%(%))' V0#&n4!45& 0ecinatatile am#lasamentului sunt constituite din< . la S#!< limitro5 este DH ;9& si o statie de distri7utie car7uranti avand acelasi #ro#rietar cu instalatia de ra5inare> in continuare teren agricol "#asune(> . la Est< teren agricol a#oi localitatea A#ateu la B00 m> . la Vest< teren agricol = #asune si teren ara7il> . la 3or!< teren agricol = #asune si teren ara7il in continuare 1lat5orma SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL este am#lasata deci intr.o zona agricola "in #asunea comunala( din a5ara zonei rezidentiale A#ateu) la B00 m de aceasta. In trecut aceasta locatie a ada#ostit 5erma zoote9nica a CA1 A#ateu. In vecinatatea am#lasamentului nu se a5la cai 5erate) retele de alimentare cu a#a) canalizare sau conducte de gaz metan care deservesc localitatea A#ateu. In A3E?A sunt #rezentate Plan#l !e nca!rare n 0on7 >i Plan#l !e sit#a"ie. Uti(i2area a)t'a(a a tere '('i S#pra5a"a total7 a a$plasa$ent#l#i este !e ,- -)) $%. :odul de utilizare actual* a terenului este #rezentat 4n ta7elul de mai @os.

Tabel#l 1.,. ,tilizarea terenului #e #lat5orma SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL) 1unct de Lucru A#ateu) Rm#S S"3r 2 54 #on$!r"&!4 P% !2or'0 :0!on !0, #% d&r&, r0!0%0 11 2-/ 1' ..' C4& d0 !r n$3or! "!o , )-% T0r0n %&:0r /, )1' To! % $"3r 2050

.8 899

TOTAL

+. | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1rocentul de ocu#are a terenului este< S#DS! M 17 ??7D.8 899 A 199 M -+ N Cladirea


a)ti+itati.

a$mi i%trati+a $i

)a$r'( ' itatii e%te )" %tr'ita i

regim <B1 %i are i

)"m&" e ta 0ir"'ri(e $e%!a%'rarii

Cladirea administrativa

e%te rea(i2ata &e

!' $a#ie )" ti '6 $i

0et"

%im&(', $i

2i$'ri $e )6r6mi$6 Cti& &"r"thermD, )e

t'ri $i 0et" armat %i &(a ,e' )' gri 2i $i (em . C(a$irea e%te

a)"&erita )' tig(a.Fi i%aEe(e i teri"are %' t )e(e "0i, 'ite &e tr' &ere#i ,i ta+a e 8 te )'ie(i ,i 2'gr6+e(i &e 0a26 $e +"&%ea (a+a0i(a. <ar$"%e(i(e %' t $i &ar)het i 0ir"'ri %i $i 0et" (a )e tra(a termi)6.

+erenul li7er include si 7azinul #entru incendiu care nu este considerat teren construit. Cea mai mare #arte a terenului li7er urmeaza a 5i amena@at ca s#atiu verde) in s#ecial zona de est a incintei) #e directia zonei rezidentiale) unde se vor #lanta co#aci. Su#ra5ata a5ectata de lucrarile de constructie #revazute in cadrul #roiectului este de .9CA m# si se com#une din insumarea su#ra5etelor celor B zone de lucru< zona 1. zona de am#lasare a vaselor de neutralizare 0C si 0; N AC0 m# zona . zona de montare a sistemului de recu#erare C$0 N B0A m# zona B . zona de am#lasare a se#aratorului de #roduse #etroliere N 100 m#.

Am#lasamentul se gaseste 4n zona seismica caracterizata #rin agN0)0! si +c N 0); sec) con5orm normativului con5orm normativului 1 100/1. 00C * Con5orm S+AS C0A& = ;; adIncimea de 4ng9et este de !0cm. Coordonatele S+ERE$ ale am#lasamentului sunt #rezentate in A3E?A.

*. <ROCE7E TEFNOLOGICE *.1. <r")e%e teh "("gi)e $e &r"$')#ie +*1*1* D0$#r&0r0 3ro#0$0%or !0Eno%o)&#0 3ro3"$0, !0En&#&%or (&

0#E&3 '0n!0%or n0#0$ r0O %!0rn !&/0 /"!0 Fn /0d0r0 A* In$! % !& d0 n0"!r %&= r0 :0n=&n $& 30!ro% Descrirea proces#l#i !e ne#trali0are

+7 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

0asele de neutalizare 0C si 0; sunt vase cilindrice orizontale de ca#acitate A mc 5iecare) #revazute cu sistem de reglare a #resiunii si dotate cu su#a#e de siguranta racordate la vasul de golire ra#ida. 0asele vor lucra la #lin) solutia de neutralizare "Na$E( 5iind de#ozitata la #artea in5erioara a vaselor iar com7ustilul va 5i dis#ersat in solutia de neutralizare a#oi va 5i evacuat din vase #e la #artea su#erioara #rin #ro#rie #resiune) s#re rezervoarele de de#ozitare #roduse 5inite. 1entru neutralizarea com#usilor cu sul5 din com7usti7ili se utilizeaza solutie de 9idro'id de sodiu "soda( in concentratie de 0L o7tinuta #rin diluarea cu a#a a solutiei de 9idro'id de sodiu de concentratiei &0L de#ozitata in rezervorul SC1. Aceasta diluare se 5ace in sco#ul scaderii tem#eraturii de congelare a solutiei de 9idro'id de sodiu "solutia de conc. &0L congeleaza la O1 concentrata de soda. Solutia diluata de 9idro'id de sodiu este #om#ata cu a@utorul #om#ei 19 in vasele de neutralizare 0C si 0; #ina cind nivelul de 9idro'id a@unge la A0L masurat la sticla de nivel a vaselor. 0asul 0C este locul in care 7enzina #rovenita din instalatie vine in contact cu solutia diluata de 9idro'id de sodiu #rin utilizarea unui distri7uitor #revazut cu ori5icii care se a5la #lasat la 7aza vasului) imersat in solutia de 9idro'id de sodiu "nivelul de soda din vas 5iind de A0L(. Fenzina este #om#ata din instalatie cu #om#a 1B. 0asul 0C lucreaza la #resiunea de & 7ar) reglarea 5iind 5acuta cu a@utorul unei 7ucle de reglare a #resiuni) nivelul de 7enzina din vas 5iind ma'im "vasul contine A0L 9idro'id de sodiu diluat si A0 L 7enzina.(. In urma reactiei de neutralizare) tre#tat 9idro'idul de sodiu se consuma trecand in sul5ura de sodiu care se evacueaza ca deseu de 5a7ricatie 5iind incarcat in autocisterna #rin #resiunea #ro#rie) du#a care se com#leteaza nivelul de 9idro'id de sodiu de conc. 0L. Sul5ura de sodiu rezultata in urma #rocesului de neutralizare 7enzina este trans#ortata la o unitate de incinerare deseuri. In vasul 0; se realizeaza neutralizarea #etrolului #rovenit din instalatia de distilare 1etrolul este #om#at din instalatie cu #om#a 1& si diri@at #rin distri7uitorul #revazut cu ori5icii la 7aza vasului 0;. Distri7uitorul este imersat in solutia de 9idro'id de sodiu "nivelul de soda din vas 5iind de A0L(.
+< | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA
0

C iar solutia de conc 0L congeleaza la . A 0C(. Diluarea

are loc in rezervorul de soda diluata SC #rin #om#area de a#a in rezervor #este solutia

5aze lic9ide <

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

0asul 0; lucreaza la #resiunea de & 7ar) reglarea 5iind 5acuta cu a@utorul unei 7ucle de reglare a #resiuni) nivelul de #etrol din vas 5iind ma'im "vasul contine A0L 9idro'id de sodiu diluat si A0 L #etrol(. In urma reactiei de neutralizare a #etrolului rezulta sul5ura de sodiu care se evacueaza ca deseu de 5a7ricatie. Se incarca in autocisterna #rin #resiunea #ro#rie si se trans#orta la o unitate de incinerare deseuri. Capacitatea !e pro!#ctie este % t(C pentr# 5iecare !in cele % ase, ceea ce asig#ra ne#trali0area intregii cantitati !e ben0ina si petrol re0#ltate !e la Instalatia !e !istilare. B* CIRCUITELE DE RECUPERARE COMPUSI ORPANICI VOLATILI Sistemul de recu#erare C$0 se #ro#une a 5i im#lementat #entru rezervoarele destinate stocarii #roduselor cu volatilitate ridicata< 7enzina "rezervoarele 11A) 119)1 0)1 1( si titei "rezervorul R1(. 1entru recu#erarea com#usilor organici volatili rezultati in urma transvazarilor de #roduse care emana com#usi organici volatili "C$0() rezervoarele au 5ost dotate cu su#a#e de res#iratie care vor 5i racordate la circuite de colectare a C$0 si trimiterea lor #entru a7sor7tie in motorina ce se a5la de#ozitata in vasul de a7sor7tie C$0 "rezervorul + (. 1eriodic motorina din vasul de a7sor7tie este inlocuita in vederea mentinerii ca#acitatii de a7sor7tie. S.a o#tat #entru a7sor7tia C$0 in motorina deoarece aceasta are o ca#acitate de a7sor7tie 5oarte 7una si este un #rodus de distilare #rimara care urmeaza sa 5ie ulterior condtionat sau c9iar #relucrat in continuare) deci nu e'ista riscul deteriorarii com#ozitiei sale. Circuitele de colectare a C$0 sunt realizate din conducte de otel cu diametre care sa asigure #reluarea de7itului de C$0 cu o cadere de #resiune convena7ila. Conductele vor 5i su#ortate cores#unzator si vor 5i gru#ate ast5el incat sa asigure accesul cat mai le@er la rezervoarele cu #roduse volatile. C* SEPARATORUL SUPRATERAN DE APE INDUSTRIALE > V? 1entru a o7tine o e#urare e5icienta a a#elor uzate industriale) care au 5ost #ree#urate in se#aratorul gravitational de 9idrocar7uri si in se#aratorul Gesell) a 5ost #roiectat un se#arator su#rateran #revazut cu 5iltru cu coalescenta = 0!. Acesta va 5i inter#us du#a ultima trea#ta de se#arare si evacuarea a#elor e#urate in canalul colector de evacuare. 5aze lic9ide <

+@ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

0asul va avea o ca#acitate de 1 mc si asigura e#urarea unui de7it de ma'. 10 l/s. Se#aratorul va 5i am#lasat in zona se#aratoarelor e'istente) #e o #lat5orma amen@ata in acest sco#. 0asul este #revazut cu doma su#erioara in care este montat un demister #entru colectarea eventualelor urme de 9idrocar7uri remanente in a#a care a #arcurs celelalte tre#te de se#arare. A#a li#sita de #roduse #etroliere este evacuata din vasul 0! #e la #artea in5erioara #rintr.un sistem de #rea#lin care o5era #osi7ilitatea de retinere a urmelor de 9idrocar7uri #rin #arcurgerea o7ligatorie a demisterului. La #artea su#erioara a demisterului coalescent este #revazut un racord de evacuare a eventualelor 9idrocar7uri se#arate in #rima trea#ta de se#arare "se#aratorul gravitational(.

+*1*+* D0$#r&0r0 "!&% L0%or

3ro#0$0%or !0Eno%o)&#0 0A&$!0n!0,

0#E&3 '0n!0%or $&

Activitatile des5asurate #e am#lasament sunt< ra5inarea titei#l#i la presi#nea at$os5erica . acti itate IPPC procesarea co$b#stibil#l#i tip S1 . acti itate non IPPC acti itatile a#6iliare !'o$20r&#

*.1.*.1. A#!&/&! !0 IPPC > r 2&n r0 !&!0&"%"& % 3r0$&"n0 * C 3 #&! !0 d0 3rod"#5&0 Instalatia de distilare a titeiului are # 3 #&! !0 ' A&' de < C'
A*

M +79 !D=&, r0$30#!&/ 1+ '#DE !&!0& 3ro#0$ !

Mo! !e 5#nctionare< C zile /sa#tamana 5unctioneaza normal si o zi #e sa#tamana instalatia 5unctioneaza in regim de recirculare la cald. 1entru mentenanta instalatiei) aceasta necesita #erioade de o#rire a cate 1A zile in decursul unui an.

C 3 #&! !0 ' A&' d0 3r0%"#r r0 %"n r , &n #0$!0 #ond&!&&, 0$!0 < <+7 !D%"n & r #0 n" % 0$!0 d0 @9 @79 !D n* :* B&% n5 d0 ' !0r& %0
+? | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Filan6ul de materiale #rezentat 4n continuare este 4ntocmit #entru ca#acitatea de #roduc6ie ma'im #roiectata. :ateriile #rime sunt titeiul) com7usti7ilul lic9id usor sau #acura. Se 5ace #recizarea ca 7ilantul de materiale este acelasi indi5erent de la ce materie #rima se #orneste. In +a7elele .1. si . sunt #rezentate cantitatile de materii #rime si #roduse 5inite din cadrul Instalatiei !e !istilare la presi#ne at$os5erica pentr# titei si CLU(pac#ra. Tabel#l %.1. Cantitatile de materii #rime si #roduse 5inite din cadrul Instalatiei !e !istilare la presi#ne at$os5erica a titei#l#i Nr* #r! * 1 1 B & A D0n"'&r0 ' !0r&0 3r&' D 3rod"$ 2&n&! +itei Na$E &0L To! % ' !0r&0 3r&' Fenzina K9ite s#irite :otorina 1acura 2aze com7usti7ile To! % 3rod"$0 2&n&!0 mc/9 . '#DE mc/9 mc/9 mc/9 mc/9 mc/9 '#DE UM B&% n! d0 ' !0r& %0 &n!r ! &0$&! 1 . 1+ . . . . . > . > 1)A )0 )0 C)& 0)1 1+ B&% n! d0 ' !0r& %0 n" % G!D nH ;0 ;A0 A0 @9 @79 ! ;00 11 !00 11 !00 B; !00 CA0 @9 @79

Tabel#l %.%. Cantitatile de materii #rime si #roduse 5inite din cadrul Instalatiei !e !istilare la presi#ne at$os5erica pentr# CLU sa# pac#ra Nr* #r! * 1 1 D0n"'&r0 ' !0r&0 3r&' D 3rod"$ 2&n&! CL,/1acura To! % ' !0r&0 3r&' com7usti7il lic9id usor com7usti7il lic9id greu To! % 3rod"$0 2&n&!0 mc/9 '#DE '#DE UM B&% n! d0 ' !0r& %0 &n!r ! &0$&! 1 1+ > 1+ B&% n! d0 ' !0r& %0 n" % G!D nH ;0 ;A0 @9 @79 BA B;A BA B;A @9 @79

> C C

+8 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

#* D0$#r&0r0 3ro#0$"%"& !0Eno%o)&# Instalatia !e !istilare la presi#ne at$os5erica a titei#l#i are ca sco# #relucrarea titeiului 7rut in vederea o7tinerii 5ractiilor #etroliere< 7enzina) D9ite s#irit) motorina si #acura. 1rodusele 5inite constituie materii #rime #entru #relucrarea lor ulterioara "7enzina si D9ite s#irit.ul( sau vor 5i utilizate dre#t com7usti7ili #entru 5ocare industriale con5orm standardelor de #rodus detinute de 5irma 9EST PETROL RA:I3ARE . Instalatia a 5ost #roiectata #entru #relucrarea a doua categorii de materii #rime< urmatoarea< titei = B0L> CL, = B0L> #acura = &0L titeiul 7rut com7usti7ilul lic9id usor/#acura

Se estimeaza ca structura ca#acitatii de #roductie ra#ortata la materiile #rime va 5i

1arcul de rezrvoare #entru materiile #rime a 5ost dimensionat in con5ormitate cu aceasta structura< rezervoarele #entru titei sau #acura nu vor 5i utilizate #entru stocarea altor #roduse> CL, va 5i stocat doar in rezervoarele destinate acestuia. In continuare este #rezentat #rocesul te9nologic #entru distilarea 5ractionata a titeiului) activitatea cea mai com#le'a care se #oate derula #e instalatia #ro#usa. Distilarea titeiului cu#rinde o serie de 5enomene 5izice succesive si anume< incalzirea titeiului> 5ier7erea> eva#orarea> distilarea 5ractionata> condensarea> racirea

Dintre aceste 5enomene) distilarea 5ractionata este 5aza c9eie a #rocesului unei instalatii de distilare atmos5erica. Aceasta se realizeaza in coloana de 5ractionare) 5unctie de caracteristicile si numarul 5ractiunilor #etroliere necesar a se o7tine. In coloana de 5ractionare) #e 5iecare taler este un #rodus de o anumita com#ozitie) datorita ec9ili7rului ce se realizeaza #e taler intre 5lu'ul ascendent de va#ori si 5lu'ul descendent de lic9id "re5lu' intern(.
-9 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

%lu'ul te9nologic cu#rinde urmatoarele #rocese de 5a7ricatie< o Se#ararea a#ei #rin decantare din titeiul 7rut "#rocesul nu este o7ligatoriu) de#inde de continutul de a#a din titeiul ac9izitionat( o Distilarea atmos5erica a titeiului decantat o De#ozitarea #roduselor 5inite o %inisarea #roduselor o7tinute :ateria #rima "titeiul 7rut( este ac9izitionata de la diversi 5urnizori) trans#ortata #e calea 5erata #ana la cea mai a#ro#iata statie C%R de unde va 5i #reluata cu autocisterne si descarcata in rezervoarele intermediare de decantare si de aici in rezervorul de alimentare a instalatiei) R1 care are o ca#acitate de 1!00 mc. Aici titeiul este incalzit #rin intermediul ser#entinei cu ulei termic la &A 0C #entru a 5avoriza decantarea a#ei care du#a se#arare se evacueaza in canalizarea industriala a incintei. Se 5ace mentiunea ca 5urnizorii de materie #rima 5iind di5eriti #ot e'ista di5erente intre calitatea titeiului inclusiv in ce #riveste continutul de a#a. Daca acesta este mic) o#eratia de decantare nu este necesara. Mentiona$ ca pe a$plasa$ent n# se reali0ea0a spalarea titei#l#i. $ data cu eliminarea a#ei se 5ace si desalinizarea res#ectiv eliminarea clorurii de sodiu dizolvate in a#a si eventual a unor metale grele sau alte rezidii insolu7ile. Du#a eliminarea a#ei titeiul este #reluat cu #om#ele 11A si trimis in instalatie in vederea #reincalzirii in sc9im7atoarele SB si S&. In sc9im7atorul SB titeiul 5ace sc9im7 de caldura cu motorina #reluata de #e talerul 1 din coloana de distilare C1 si realizeaza incalzirea titeiului #ana la tem#eratura de Din acest sc9im7ator titeiul este diri@at in sc9im7atorul de caldura S& "#rin tevi( si se incalzeste #ana la tem#eratura de ;0 0C #e seama caldurii #rimite de la #acura ce #araseste 7aza coloanei C1. +iteiul ast5el #reincalzit alimenteaza coloana C1 #e talerul 1!) #artial va#orizat) va#orii 5iind diri@ati s#re #artea su#erioara a coloanei iar #artea lic9ida 5iind diri@ata s#re 7aza coloanei. Din 7aza coloanei C1) #artea lic9ida este #reluata cu #om#a 1 A/R si recirculata #rin cu#torul E1 cu de7itul de cca. C0 mc/9) unde se incalzeste in zona de convectie) a#oi in zona de radiatie a cu#torului #oate 5i incalzita #ana la tem#eratura de BA0 0C) tem#eratura la care nu au loc descom#uneri termice ale 9idrocar7urilor com#onente.
-1 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

1C00C "titeiul circula #rin tu7uri iar motorina circula #rin manta(.

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

De7itul de recirculare al #om#ei 1 A/R este sta7ilit in 5unctie de #rocentul va#orizat din materia #rima ce se doreste a 5i realizat) #entru o7tinerea 5ractiunilor in cantitatea ma'ima si cu calitatea dorita. In 5unctie de nivelul din 7aza coloanei C1) o #arte din #acura ve9iculata cu #om#a 1 este diri@ata s#re #arcul de rezervoare) in rezervorul R cu o ca#acitate de 1!00 mc) #rin mantaua sc9im7atorului de caldura S& a#oi #rin racitorul cu aer A . Cu#torul va 5i incalzit cu a@utorul arzatoarelor alimentate cu com7usti7il lic9id #rintr. un circuit cu #resiune constanta realizat in acest sco#. ,nul din arzatoare este #revazut sa 5unctioneze atat #e com7usti7il lic9id din gos#odaria e'istenta cat si #e com7usti7il gazos din reteaua de gaze com7usti7ile #rovenite din vasul se#arator 01. %ractiunile din titei va#orizate in coloana de distilare sunt recti5icate in coloana cu a@utorul re5lu'ului rece ce este diri@at #e talerul 1 al coloanei C1 cu a@utorul #om#ei de re5lu' 1BA/R. Re5lu'ul rece diri@at la var5ul coloanei se im7ogateste in com#onente mai #utin volatile) co7orand din taler in taler si contri7uind ast5el la realizarea ec9ili7rului la nivelul 5iecarui taler. 1entru a mentine tem#eratura necesara la var5ul coloanei C1) o #arte din lic9idul o7tinut in urma condensarii va#orilor de la var5ul coloanei "7enzina acumulata in vasul 01( este trimisa la rezervor ca #rodus intermediar. Fenzina rezultata la var5ul coloanei su7 5orma va#orizata este diri@ata la condensatorul S1) unde este condensata si racita #ana la tem#eratura de &0 0C) a#oi se acumuleaza in vasul se#arator de re5lu' 01. Aici are loc se#ararea celor B 5aze "a#a) 7enzina) gaze(. A#a se acumuleaza in doma vasului 01 si este scursa #eriodic) 7enzina este #reluata cu #om#ele 1BA/R si diri@ata ca re5lu') iar sur#lusul diri@at la #arc. 2azele se#arate sunt evacuate in 5unctie de #resiunea din vas in reteaua de gaze com7usti7ile. Din coloana de 5ractionare C1 se o7tin doua 5ractii laterale< D9ite s#irit care se culege de su7 talerul C si motorina care se culege de su7 talerul 1 . %ractia de D9ite s#irit #reluata de #e talerul C este racita in racitorul S a#oi este colectata in vasul 0 com7usti7ile. %ractia de motorina #reluata de #e talerul 1 5ace sc9im7 de caldura in sc9im7atorul SB cu titeiul) este racita in A1 a#oi este colectata in vasul 0B de unde in 5unctie de nivelul din vas este diri@ata la #arcul de rezervoare cu #om#a 1AA/F) sau #oate
-+ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

de unde in 5unctie de nivelul din vas este diri@ata la #arcul de

rezervoare cu #om#a 1&A/F. 2azele acumulate in 0 sunt diri@ate in reteaua de gaze

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

5i diri@ata s#re instalatia de neutralizare motorina la vasul 0A si de aici la rezervoarele de de#ozitare. De asemenea gazele acumulate in 0B sunt diri@ate in reteaua de gaze com7usti7ile. 1rodusele o7tinute se diri@eaza in #arcul de rezervoare du#a cum urmeaza< 7enzina la rezervoarele 11A) 119) 1 0) 1 1 D9ite s#irit la rezervoarele 11B)11& motorina la rezervoarele 101.10B si 10A.11 > motorina neutralizata la rezervorul + > #acura la rezervorul R > #rodusul necon5orm de la goliri instalatie) s#alari) la rezervoarele 0B) 0&) 0A si 10&. In 5aza de #ornire a instalatiei toate #rodusele sunt diri@ate in recirculare la rezervorul de titei #ana se a@unge la #arametrii de regim normal de 5unctionare iar #rodusele o7tinute au calitatea #revazuta in s#eci5icatiile te9nice. Daca unul dintre #roduse nu atinge calitatea #revazuta in s#eci5icatie) se mentine in recirculare numai acest #rodus iar restul #roduselorsunt diri@ate la rezervoarele de #rodus con5orm) urmand ca atunci cand #entru #rodusul in cauza se o7tin analize con5orme sa 5ie diri@at si el la rezervorul de #rodus con5orm. E'ista #osi7ilitatea de a recircula un #rodus care nu are analiza con5orma si in linia de alimentare a instalatiei #revazuta s#ecial #entru acest sco#. Asa cum s.a aratat mai sus) 5ractia de motorina #reluata de #e talerul 1 coloanei de distilare atmos5Trica C1 5ace sc9im7 de caldura in sc9im7atorul unde in 5unctie de nivelul din vas este diri@ata la #arc cu #om#ele 1AA) R. 1entru o7tinerea de motorina neutralizata a 5ost #revazuta #osi7ilitatea de a trimite motorina din instalatie s#re vasul 0A din 5aza de neutralizare cu soda a#oi #rin #ro#rie #resiune s#re rezervorul + de de#ozitare motorina 5inita . In situatia cand Instalatia de distilare #rodus #etrolier este utilizata #entru distilarea com7usti7ilui lic9id) com7usti7ilul lic9id usor #reluat de #e talerul 1 al coloanei de distilare atmos5erica 5ace sc9im7 de caldura in sc9im7atorul SB cu com7usti7ilul lic9id) este racit cu aer in racitorul A1 a#oi este colectat in vasul 0B de unde in 5unctie de nivelul din vas este diri@at la #arc cu #om#ele 1AA) R s#re rezervorul +B. In acest caz vasul de neutralizare motorina 0A este 7U.#assat.
-- | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

al

SB cu

titeiul de alimentare) este racita cu aer in racitorul A1 a#oi este colectata in vasul 0B de

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1entru neutralizarea com#usilor cu sul5 din motorina se utilizeaza solutie de 9idro'id de sodiu in concentratie de 0L o7tinuta #rin diluarea cu a#a a solutiei de 9idro'id de sodiu de concentratiei &0L de#ozitata in rezervorul SC1. Aceasta diluare se 5ace in sco#ul scaderii tem#eraturii de congelare a solutiei de 9idro'id. Diluarea are loc in rezervorul de soda diluata SC concentrata de soda. Solutia diluata de 9idro'id de sodiu este #om#ata in vasul de neutralizare 0A #ana cand nivelul de 9idro'id a@unge la A0L masurat la sticla de nivel a vasului 0A. 0asul 0A este locul in care motorina acida #rovenita din instalatia de distilare este contactata cu solutia diluata de 9idro'id de sodiu #rin utilizarea unui distri7uitor #revazut cu ori5icii care se a5la #lasat la 7aza vasului) imersat in solutia de 9idro'id de sodiu . :otorina acida #om#ata din instalatie cu #om#ele 1A a)r este diri@ata #rin distri7uitorul a5lat la 7aza vasului 0A si este contactata cu solutia de 9idro'id de sodiu din vas) nivelul de soda din vas 5iind de A0L. 0asul 0A lucreaza la #resiunea de & 7ar) reglarea 5iind 5acuta cu a@utorul unei 7ucle de reglare a #resiunii) nivelul de motorina din vas 5iind ma'im "vasul contine lic9ide< A0L 9idro'id de sodiu diluat si A0 L motorina.(. In urma reactiei de neutralizare) tre#tat 9idro'idul de sodiu se consuma trecand in sul5ura de sodiu care se evacueaza ca deseu de 5a7ricatie 5iind incarcat in autocisterna #rin #resiunea #ro#rie du#a care se com#leteaza nivelul de 9idro'id de sodiu de conc. 0L. Sul5ura de sodiu rezultata in urma #rocesului de neutralizare motorina este trimisa la o societate de incinerare deseuri. In urma calcului stoec9iometric "considerand o reducere a continutului de sul5 cu 0)BL( #entru reactia de neutralizare a intregii cantitati de motorina #rodusa in instalatie "11 !00 t/an( a rezultat< Cons#$#l !e 3aO* pentr# ne#trali0area $otorinei este !e -- &,.Gg(an. Cantitatea !e 3a%S re0#ltata este !e -2 1'& Gg(an. 5aze #rin #om#area de a#a in rezervor #este solutia

Sc9ema 5lu' a #rocesului de !istilare la presi#ne at$os5erica a titei#l#i este #rezentata in Ane'a. d* U!&% L0 $& 0#E&3 '0n!0 In ta7elul urmator sunt #rezentate #rinci#alele utila@e si ec9i#amente care com#un Instalatia !e !istilare la presi#ne at$os5erica si caracteristicile acestora.
-. | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Tabel#l %./. ,tila@ele 5olosite in instalatia de distilare atmos5erica Nr* S&':o% D0n"'&r0 Cr! 2%"A * 1. C1 Coloana de 5ractionare C r #!0r&$!&#& !0En&#0

01

B.

&.

0B

A.

0&

C.

0A

Diametru = 1A & mm Inaltime = 19ABA mm 0olum = 9)& mc 1resiunea de lucru = 1 7ar 1resiune de calcul = A 7ar +em#eratua de lucru = B&00C +em#eratua de calcul = BA00C Numar talere = 0 Distanta dintre talere = C10 mm +alere de alimentare = 1! si 1A 2uri de vizitare . B 0as se#arator re5lu' Diametru = 1&00 mm Lungime = A000 mm 0olum = ;)B mc 1resiunea de lucru = 1 7ar 1resiune de calcul = A 7ar +em#eratura de lucru = 000C +em#eratura de calcul = 000C :ediul de lucru . 7enzina 0as acumulator Diametru = 1000 mm Lungime = 000 mm 0olum = 1)9 mc 1resiunea de lucru = 1 7ar 1resiune de calcul = A 7ar +em#eratura de lucru = A00C +em#eratura de calcul = 000C :ediul de lucru = D9ite s#irit 0as acumulator Diametru = 1000 mm Lungime = 000 mm 0olum = 1)9 mc 1resiunea de lucru = 1 7ar 1resiune de calcul = A 7ar +em#eratura de lucru = A00C +em#eratura de calcul = 000C :ediul de lucru . motorina 0as golire ra#ida Diametru = 1!00 mm Lungime = C000 mm 0olum = 1A)1 mc 1resiunea de lucru = atmos5erica 1resiune de calcul = 0) 7ar +em#eratura de lucru = BA00C +em#eratura de calcul = BA00C :ediul de lucru = 9idrocar7uri 0as neutralizare 0olum = A0 mc motorina 1resiunea de lucru = & 7ar

-7 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

;.

S1

Sc9im7ator de caldura

!.

Sc9im7ator de caldura

9.

SB

Sc9im7ator de caldura

10.

S&

Sc9im7ator de caldura

11.

A1

Racitor cu aer

1 .

Racitor cu aer

1B.

E1

Cu#tor incalzire titei

1&.

11A/R

1om#a incarcare/descarcare

+em#eratura de lucru = 00C :ediul de lucru = motorina si solutie alcalina Su#ra5ata de sc9im7 termic = 1B! m# %luidul din tevi = a#a recirculata %luidul din manta = 7enzina +em#. intrare tevi = ;0C +em#. iesire tevi = &00C +em#. intrare manta = 1C00C +em#. iesire manta = &00C Su#ra5ata de sc9im7 termic = AA m# %luidul din tevi = a#a recirculata %luidul din manta = D9ite s#irit +em#. intrare tevi = ;0C +em#. iesire tevi = &00C +em#. intrare manta = 000C +em#. iesire manta = 1B00C Su#ra5ata de sc9im7 termic = AA m# %luidul din tevi = titei %luidul din manta = motorina +em#. intrare tevi = &00C +em#. iesire tevi = 1C00C +em#. intrare manta = ;00C +em#. iesire manta = 000C Su#ra5ata de sc9im7 termic = 11; m# %luidul din tevi = titei %luidul din manta = #acura +em#. intrare tevi = 1C00C +em#. iesire tevi = ;00C +em#. intrare manta = BA00C +em#. iesire manta = 000C Su#ra5ata de sc9im7 termic = AC m# %luidul din tevi = motorina %luidul din manta = aer +em#. intrare tevi = 000C +em#. iesire tevi = ;00C Su#ra5ata de sc9im7 termic = AC m# %luidul din tevi = #acura %luidul din manta = aer +em#. intrare tevi = 000C +em#. iesire tevi = ;00C De7it mediu = C0 mc titei/9 1rocent de va#orizare titei = A0L +em#. in zona de convectie . BB00C +em#. in zona de radiatie . BA00C 1resiunea de lucru = C 7ar Numar arzatoare = B Consum mediu CL, = !00 Mg/9 1resiune de lucru = C 7ar +em#eratura de lucru . 900C

-< | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

rezervoare R1) R 1A. 11A/A

1C.

1 A/R

1;.

1BA/R

1!.

1&A/R

19.

1AA/R

0.

1CA/R

De7it normal = &0 mc/9 De7it ma'im = C0 mc/9 1utere nominala = 11 MK 1om#a alimentare 1resiune de lucru = C 7ar instalatie +em#eratura de lucru . &A0C De7it normal = 1 mc/9 De7it ma'im = 0 mc/9 1utere nominala = 11 MK 1om#a recirculare 1resiune de lucru = C 7ar cu#tor +em#eratura de lucru . 1000C De7it normal = C0 mc/9 De7it ma'im = !0 mc/9 1utere nominala = B0 MK 1om#a re5lu' 1resiune de lucru = C 7ar +em#eratura de lucru . &00C De7it normal = 10 mc/9 De7it ma'im = 0 mc/9 1utere nominala = 11 MK 1om#a D9ite s#irit 1resiune de lucru = C 7ar +em#eratura de lucru . &00C De7it normal = 10 mc/9 De7it ma'im = 0 mc/9 1utere nominala = 11 MK 1om#a motorina 1resiune de lucru = C 7ar +em#eratura de lucru . ;00C De7it normal = 10 mc/9 De7it ma'im = 0 mc/9 1utere nominala = 11 MK 1om#a a#a recirculata 1resiune de lucru = C 7ar +em#eratura de lucru . B!0C De7it normal = 1 A mc/9 De7it ma'im = 1A0 mc/9 1utere nominala = B; MK

C" !"rmare (a )eri #e(e BAT 8 <ROCE7 TEFNOLOGIC 8 Di%ti(area atm"%!eri)a a titei'('i 0r't

-@ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Nr*

C0r&n50 D R0#o' nd4r& BAT

Con2or' r0

V integrarea energetica in instalatia de distilare la #resiune atmos5erica> #rin o#timizarea trans5erurilor energetice se realizeaza un grad avansat de recu#erare si reducere a consumurilor energetice

Caldura #roduselor 5inite este recu#erata si utilizata #entru #reincalzirea materiei #rime> trans5erurile termice sunt o#timizate. Unitatea se con5or$ea0a !in p#nct !e e!ere al integrarii energetice V utilizarea distilarii #rogresive = consta in Nu e cazul) #e #lat5orma nu e'ista integrarea instalatiei de distilare atmos5erica instalatie de ra5inare a titeiului su7 cu instalatia de distilare in vid> constituie vacuum 5orma e'trema de integrare energetica intre cele doua ti#uri de distilare si conduce la economii de energie de #ana la B0 L V recircularea a#ei uzate tratate in sco#ul Nu este cazul) #rocesul te9nologic nu reutilizarii sale in #rocesul de eliminare a include activitatea de s#alare a titeiului. a#ei din titei "ca a#a de s#alare(

&

V reintroducerea unor categorii de #roduse necon5orme in #rocesul de distilare atmos5erica a titeiului

Da = se con5ormeaza Instalatia are ca#acitatea de a recircula si reintroduce in #roces #rodusele care nu res#ecta s#eci5icatiile te9nice. Situatiile sunt 5recvente la #ornirea instalatiei) #ana la intrarea in regim.

In$! % 5& 0#E&3 '0n!0%or

$0 #on2or'0 =4 #0r&n50%or BAT Fn !o !0 2 =0%0 3ro#0$"%"& 3ro3"$0* S"3%&'0n! r, )r d"% Fn %! d0 "!o' !&= r0

!0Eno%o)&#, !Q! d&n 3"n#! d0 /0d0r0 % !0En&#&%or "!&%&= !0 #Q! (& % "!&% L0%or (& ) r n!0 =4 #on$"'"r& $30#&2&#0 (& 0'&$&& d0 3o%" n5& r0d"$0*
+*1*+*+* A#!&/&! !0 non IPPC > 3ro#0$ r0 #o':"$!&:&%"%"& !&3 S1 Aceasta activitatea se des5asoara #e am#lasament ince#and cu anul 00;) a 5ost reglementata #rin autorizatie de mediu in anul 00; "revizuita in anul 009(. Activitatea consta in 5a7ricarea si comercializarea com7usti7ilului ti# S1 #entru 5ocare industriale.

-? | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

* C 3 #&! !0 3ro&0#! ! este de A t/zi res#ectiv ;0;A t/an. Ca#acitatea reala este varia7ila 5iind in 5unctie de cantitatile #reluate de la diversi #arteneri. In ultimii ani cantitatile #rocesate au 5ost de 1100.1B00 t/an. :* B&% n! d0 ' !0r& %0 Materiile pri$e utilizate se #ot clasi5ica in categorii< J sla$#ri, re0i!ii si !ese#ri petroliere <2'E respecti '/)& t(an sa# 1.,2' t(0i= #roduse distilate grele de la distilarea atmos5erica si in vid "diluenti(> 5ractiuni reziduale grele o7tinute din #relucrari secundare> #roduse distilate usoare si medii de la distilarea atmos5erica si in vid "diluenti(> 5ractiuni reziduale usoare o7tinute din #relucrari secundare> uleiuri minerale> solutii de neutralizare constituite din amestec de motorina) #etrol si #acura. J s#bstante cCi$ice a#6iliare <%'E respecti 12&-t(an sa# &,%' t(0i= . solventi> . uleiuri de ra5inare 5ractia 1> . #etrol distilat> . motorina Filantul de materiale #entru instalatia de #rocesare a com7usti7ilului ti# S1 este #rezentat in ta7elul .&. Tabel#l %.,. Materii pri$e si pro!#se 5inite In!r r& M !0r&& 3r&'0 slamuri) rezidii si deseuri #etroliere su7stante c9imice au'iliare To! % ' !0r&0 3r&' I0$&r& C n!&! !& n" %0, G!D nH AB0C 1;C9 ;0;A To! % 2&n&!0 3rod"$0 Prod"$0 2&n&!0 co$b#stibil tip S1 C n!&! !& n" %0, G!D nH ;0;A

-8 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Filantul de materiale este orientativ) in realitate #rocentele in care intra materiile #rime in #rocesul te9nologic de#ind 5oarte mult de natura si caracteristicile acestora. :ateria #rim* este constituit* din de8eurile colectate care sunt trans#ortate auto sau C%R cu cisterne ermetic 4nc9ise 8i sunt de#ozitate 4n rezervoarele #ro#rii 4n vederea #relucr*rii. Din cisterna acestea sunt trans#ortate #rin conducte #rev*zute cu 5iltre 4n instala6ia de #rocesare) ast5el materia #rim* va 5i 5iltrat* 4nainte de a a@unge 4n instala6ia de #rocesare sau de#ozit. #* D0$#r&0r0 3ro#0$"%"& !0Eno%o)&# d0 o:!&n0r0 #o':"$!&:&%"%"& !&3 S1

Instalatia destinata realizarii #rocesului de 5a7ricare a com7usti7ilului ti# S1 este constituita dintr.un mala'or orizontal #revazut cu #om#e #entru 7ar7otare in care sunt introduse reziduurile cu 5luiditate redusa e'trase din rezervoarele #entru de#ozitare. Din mala'orul orizontal) reziduurile 5luidi5icate sunt trans5erate du#a 7ar7otare intr. un vas se#arator cu agitator dotat cu sisteme de incalzire si amestecare #rin 7ar7otare unde se realizeaza o#eratia de neutralizare cu o solutie #reluata dintr.un vas de de#ozitare cu a@utorul unei #om#e de trans5er. 1rocesul te9nologic cu#rinde #e de o #arte) o 5aza de 5luidizare a reziduurilor #etroliere #rin incalzire la o tem#eratura de A0. C0oC si agitare #rin 7ar7otare tim# de B0.C0 minute) urmata de o 5aza de contactare la o tem#eratura de A0.C0oC si agitare #rin 7ar7otare tim# de B0.C0 minute) du#a care se 5ace omogenizarea cantitatilor de reziduuri #etroliere cu diluanti #entru o7tinerea #rodusului 5init. Sc9ema 5lu' a #rocesului te9nologic de o7tinere a com7usti7ilului ti# S1 este #rezentata in 5igura . :ateriile #rime si #rodusul 5init sunt de#ozitate in rezervoarele su#raterane din #arcul de rezervoare.

:ig#ra %. ScCe$a 5l#6 a proces#l#i teCnologic !e obtinere a co$b#stibil#l#i tip S1

Materie prim

Produs de Adaos

.9 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

DECANTARE <RIMAR C'+a nr. 1

FAZA DE CONTACTARE Cuva nr. 2

Pr0%0/ r0 3ro:06 V0r&2&# r0 d0n$&! !0 30 ( rL4

N0r0 %&= !0

R0 %&= !0

Tra %!er REZERGOR <RODU7 FINIT

Pr0%0/ r0 3ro:06 Geri!i)are ,arE6 (a ' (a0"rat"r %&e)ia(i2at d* U!&% L0 $& 0#E&3 '0n!0 W . mala'or orizontal cu ca#acitatea de A0 t> W . cuva de amestec cu ca#acitatea de A0 t> W . rezervoare diluenti amestec = 7uc.) ' A t> W . rezervor solutie neutralizare cu ca#acitatea de 0 t. W . rezervor de#ozitare com7usti7il S1 = A0 t

*.1.*.-. A)ti+itati a'/i(iare A*P r#"% d0 r0=0r/o r0 1e #lat5orma SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL A#ateu 0ona !e !epo0itare a $ateriilor pri$e si pro!#selor 5inite este situata in #artea de nord a incintei si este structurata ast5el< .1 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

. <ar)'( $e titei %i &a)'ra 8 )'&ri $e re2er+"are(eH ; R1 ; pentr# !epo0itare titei ; R% ; pentr# !epo0itare pac#ra Rezervoarele R1 si R au 5ost #revazute cu un sistem du7lu de securitate #entru controlulu #oluarilor accidentale. Ele sunt am#lasate in interiorul unei cuve 7etonate care asigura recu#erarea #roduselor ce se deverseaza in caz de avarii la rezervoare. 1lat5orma interioara a cuvei este 7etonata si este #revazuta cu rigole de scurgere a a#ei meteorice care diri@eaza a#a colectata din 5enomenele meteo catre canalizarea de a#a meteorica #rin intermediul unui camin #revazut cu ro7inet de izolare. 1entru scurgerea a#ei din rezervoarele R1 si R au 5ost #revazute doua 7ase legate la canalizarea industriala #rin intermediul unui camin cu inc9idere 9idraulica. Ast5el cele doua categorii de a#e meteorice "conventional curate din cuva si #otential #oluate din 7ase( sunt colectate si tratate se#arat. Am7ele rezervoare sunt #revazute cu ser#entina de incalzire si utilizeaza ulei termic #entru mentinerea tem#eraturii de de#ozitare a #roduselor. ,leiul termic este incalzit in centrala de ulei termic #ana la tem#eratura de 0 XC si este diri@at #rin circuitele realizate as5el incat sa asigure incalzirea 5ie simultana a rezervoarelor R1 si R 5ie doar incalzirea rezervorului R1 #entru de#ozitarea titeiului atunci cand rezervorul R #entru de#ozitarea #acurii nu necesita acest lucru "#e tim#ul 5unctionarii instalatiei #acura rezultata din instalatie are tem#eratura su5icient de ridicata incat nu mai necesita incalzire cu ulei termic(. 1entru interventie in caz de incendiu rezervoarele R1 si R au 5ost #revazute cu doua generatoare de s#uma 5iecare si cu circuite de racire e'terioara cu a#a. 8 <ar)'( $e &r"$'%e !i ite 8 )'&ri $e re2er+"are(eH ; T% ; pentr# !epo0itare $otorina 5inita ; T/ ; pentr# !epo0itare CLU Rezervoarele + si +B au 5ost #revazute cu un sistem du7lu de securitate #entru controlulu #oluarilor accidentale. Ele sunt am#lasate in interiorul unei cuve 7etonate care asigura recu#erarea #roduselor ce se deverseaza in caz de avarii la rezervoare. 1lat5orma interioara a cuvei este 7etonata si este #revazuta cu rigole de scurgere a a#ei meteorice care diri@eaza a#a colectata din 5enomenele meteo catre canalizarea de a#a meteorica #rin intermediul unui camin #revazut cu ro7inet de izolare.
.+ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1entru scurgerea a#ei din rezervoarele +

si +B au 5ost #revazute doua 7ase

legate la canalizarea industriala #rin intermediul unui camin cu inc9idere 9idraulica. Ast5el cele doua categorii de a#e meteorice "conventional curate din cuva si #otential #oluate din 7ase( sunt colectate si tratate se#arat. Cele doua rezervoare sunt #revazute cu ser#entina de incalzire si utilizeaza a7ur #entru mentinerea tem#eraturii de de#ozitare a #roduselor. 1entru interventie in caz de incendiu rezervoarele + si +B au 5ost #revazute cu un generator de s#uma 5iecare si cu circuite de racire e'terioara cu a#a. 8 <ar)'( $e &r"$'%e a(0e 8 )'&ri $e re2er+"are(eH ; 11', 11-, 1%), 1%1 1%%, 1%/ ; pentr# !epo0itarea ben0inei ; 1%%, 1%/ 8 pentr# !epo0#itarea tol#en#l#i si i0ob#tanol#l#i ; 1%,, 1%' ; pentr# !epo0itarea #lei !e ba07 ; 11&, 112, 11. ; pentr# !epo0itare bio!iesel ; 1%& ; pentr# !epo0itarea petrol#l#i ; 1)1, 1)%, 1)/, 1)', 1)&, 1)2, 1)., 1)-, 11), 111, 11% ; pentr# !epo0itarea $otorinei ; 11/, 11, ; pentr# !epo0itarea BCite spirite Rezervoarele sunt am#lasate in interiorul unei cuve 7etonate care asigura recu#erarea #roduselor ce se deverseaza in caz de avarii la rezervoare. 1lat5orma interioara a cuvei este 7etonata si este #revazuta cu rigole de scurgere a a#ei meteorice care diri@eaza a#a colectata din 5enomenele meteo catre canalizarea de a#a meteorica #rin intermediul unui camin #revzut cu ro7inet de izolare. +oate rezervoarele au 5ost #revazute cu un tun 5i' #entru interventie in caz de incendiu cu a#a si s#uma 8 <ar)'( $e &r"$'%e e)" !"rme 8 )'&ri $e re2e+"are(eH ; /, ,, ', 1), ; pentr# !epo0itarea pro!#selor necon5or$e re0#ltate !e la spalarea instalatiei la oprirea !e l#nga !#rata ; 1, % ; pentr# !epo0itarea co$b#stibil#l#i licCi! !e ali$entare ar0atoare c#ptor si centrala ter$ica !e ab#r Rezervoarele sunt am#lasate in interiorul unei cuve 7etonate care asigura recu#erarea #roduselor ce se deverseaza in caz de avarii la rezervoare.
.- | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1lat5orma interioara a cuvei este 7etonata si este #revazuta cu rigole de scurgere a a#ei meteorice care diri@eaza a#a colectata din 5enomenele meteo catre canalizarea de a#a meteorica #rin intermediul unui camin #revzut cu ro7inet de izolare. Rezervoarele au 5ost #revazute cu un tun 5i' #entru interventie in caz de incendiu cu a#a si s#uma 8<ar)'( $e &r"$'%e egre 8 )'&ri $e re2er+"are(e H ; ))1, ))%, ))/, )),, ))&, ))2, )). ; pentr# !epo0itarea pro!#selor negre in e!erea con!itionarii ; ))' ; pentr# !epo0itarea co$b#stibil#l#i S1 Rezervoarele sunt am#lasate in interiorul unei cuve 7etonate care asigura recu#erarea #roduselor ce se deverseaza in caz de avarii la rezervoare. 1lat5orma interioara a cuvei este 7etonata si este #revazuta cu rigole de scurgere a a#ei meteorice care diri@eaza a#a colectata din 5enomenele meteo catre canalizarea de a#a meteorica #rin intermediul unui camin #revzut cu ro7inet de izolare. Rezervoarele au 5ost #revazute cu un tun 5i' #entru interventie in caz de incendiu cu a#a si s#uma In a5ara ca#acitatilor de de#ozitare #entru #rodusele #etroliere #rezentate mai sus) in incinta mai e'ista o zona de de#ozitare a5erenta activitatii de neutralizare a motorinei com#usa din< rezervoare verticale cu ca#acitatea de &1 mc 5iecare #entru de#ozitarea si #re#ararea solutiilor de Na$E "SC1 #entru Na$E &0L si SC #entru Na$E 0L(. Pe plat5or$a SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL toate re0er oarele !e !epo0itare pro!#se petroliere s#nt s#praterane, n# e6ista capacitati !e !epo0itare s#bterane. Situatia rezervoarelor din de#ozitul de #roduse #etroliere inclusiv ca#acitatea si caracteristicile 5iecaruia este #rezentata in Tabel#l %.,. 1entru #revenirea #oluarilor accidentale toate rezervoarele sunt am#lasate in cuve de retentie 7etonate "#e com#artimente asa cum au 5ost ele #rezentate mai sus(. 1eretii cuvelor de retentie au inaltimea cu#rinsa intre 1 m si 1)A m. Cuvele de retentie sunt #revazute cu rigole de scurgere a a#ei meteorice. Rigolele de scurgere sunt racordate la canalizarea de a#a meteorica care evacueaza a#ele #rin
.. | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

intermediul unor ec9i#amente de de#oluare) res#ectiv de retinere a #roduselor #etroliere. Sistemul de canalizare/e#urare va 5i #rezentat in sectiunea re5eritoare la a#e uzate. +a7elul .&. Sit#atia re0er oarelor !e !epo0itare $aterii pri$e si pro!#se 5inite !in ca!r#l SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL
Nr* #r!* 1 B & A C ; ! 9 10 11 1 1B 1& 1A 1C 1; 1! 19 0 1 B & A C ; ! 9 B0 B1 B BB B& BA BC B; B! B9 &0 &1 & B & Po=&5&0 C 3 #&! !0 r0=* r0=0r/or 1'#C 101 C&)B1! 10 CB)10 10B CB)BCC 10& B&)C&! 10A A1)9!B 10C A0)9! 10; &!)&;C 10! &C);0 109 !) !0 110 19)!1B 111 0)&!; 11 B)BB 11B B)9 B 11& &)&!1 11A 0)1&C 11C 19)A9A 11; &)A&1 11! &)CAB 119 B);!0 1 0 B)C ! 1 1 )&;! 1 &) 1C 1 B C)0! 1 & B1);C 1 A &;);!9 1 C A0)CBB R1 1.)) R% 1.)) T% ')) T/ ')) 001 0)AB! 00 0)9!B 00B 0)!; 00& 0)9&C ))' ') ))& ') ))2 /) )). /) 1 10)0 10)0 )01A )B ; Prod"$ d03o=&! ! :otorina :otorina :otorina 1roduse necon5orme :otorina :otorina :otorina :otorina :otorina :otorina :otorina :otorina K9ite s#irite K9ite s#irite Fenzina Fiodiesel Fiodiesel Fiodiesel Fenzina Fenzina Fenzina Izo7utanol +oluen ,lei de 7aza ,lei de 7aza 1etrol +itei 1acura :otorina CL, 1roduse negre 1roduse negre 1roduse negre 1roduse negre Com7usti7il ti# S1 1roduse negre 1roduse negre 1roduse negre CL, 1entru cu#tor si centrala termica CL, 1entru cu#tor si centrala termica 1roduse necon5orme 1roduse necon5orme T0'3* ' A* d03o=&! r0, 1RCC A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 AA 90 A0 90 90 90 90 90 A0 90 90 90 90 90 90 90 O:$* $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal 0ertical izolat 0ertical izolat 0ertical izolat 0ertical izolat $rizontal izolat $rizontal izolat $rizontal izolat $rizontal izolat $rizontal $rizontal 0ertical izolat 0ertical izolat $rizontal $rizontal $rizontal $rizontal

.7 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

&B && &A

SC1 SC2

)ABB &1)00 &1)00

1roduse necon5orme Eidro'id de sodiu concentrat Eidro'id de sodiu diluat

90 B0 B0

$rizontal 0ertical izolat 0ertical izolat

Rezervoare sunt con5ectionate din ta7la de otel de dimensiuni varia7ile) asam7late #rin sudura. Rezervoarele sunt realizate #entru a rezista la o su#ra#resiune de cel mult 0 m7ar si la un vid de cel mult & m7ar. Conductele de legatura ale rezervoarelor se 5i'eaza de 5lansele stuturilor sudate de acestea. Conductele sunt montate etans intre ele #e trasee 7ine determinate si servesc la trans#ortul #roduselor #etroliere a5late in stare lic9ida ) gazoasa sau 5luidizata. +raseele de conducte sunt construite din tu7ulatura) elemente de legatura " 5lanse) #iese 5asonate) 5itinguri) etc() dis#ozitive de #reluare a dilatatiilor termice) armaturi de inc9idere) reglare sau distri7uire) #recum si din elemente de rezemare si sustinere. Depo0itarea pro!#selor petroliere Cantit*6ile de #rodus #om#ate din instalatie se urm*resc #e a#aratele de m*sur* la ta7loul de comanda si #rin masuratori e5ectuate la rezervoarele 4n care se e5ectueaz* #om#area. Consemnarea 8i eviden6a cantit*6ilor de #roduse #om#ate #recum 8i tem#eratura acestora se men6ioneaz* 4n 5oile de m*suri) res#ectiv 4n 5oaia de #om#*ri. Con5orm cali7r*rii rezervoarelor se #ot determina cantit*6ile de #rodus #om#ate. 1entru #rodusele #etroliere care intra in de#ozit din diverse surse de ac9izitii se #rocedeaza la evidentierea cantiatii #roduselor #rin cantarire #e cantarul 7ascula din dotarea societatii. Calitatea #roduselor ac9izitionate este #rezentata in documentele de insotire si #oate 5i veri5icata #rin recoltare de #ro7e si determinarea diverselor caracteristici s#eci5ice in cadrul la7oratorului intern sau in la7oratoare s#ecializate agreate de 5irma 7ene5iciara. In #arcul de de#ozitare a materiilor #rime si #roduselor 5inite se des5asoara urmatorele activitati< . de#ozitarea materiei #rime "titei) CL,) #roduse negre) toluen) izo7utanol) Na $E(> . de#ozitarea #roduselor 5inite o7tinute "7enzine) motorina) D9ite s#irit) #acura) com7usti7il lic9id usor) com7usti7il lic9id greu) com7usti7il ti# S(> . de#ozitarea #roduselor necon5orme
.< | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

. incalzirea #roduselor de#ozitate in vederea 5avorizarii decantarii a#ei = rezervoarele R1) R ) + si +B sunt #revazute cu sisteme de incalzire . decantarea a#ei din #rodusele de#ozitate si scurgerea la se#aratorul de a#e industriale . #entru scurgerea a#ei din rezervoare au 5ost #revazute 7ase legate la canalizarea industriala . #om#area #roduselor de#ozitate catre statiile de trans5er din cadrul de#ozitului 1entru 4nc*rcarea/descarcarea #roduselor #etroliere in/din autocisterne in zona adiacenta 5iecarui #arc e'ista cate o statie de trans5er si anume< >S! !& d0 !r n$20r ST1 $& ST+ deserveste #arcul de #roduse al7e. Instala6ia este #roiectata #entru ca#acitatea nominala de 4nc*rcare/descarcare de A mc/9 7enzina si B0mc/9 motorina si 5unc6ioneaza discontinuu in 5unc6ie de cerere. Statia S+1 este destinata mani#ularii celorlalte #roduse din #arcul de #roduse al7e Instala6ia de 4nc*rcare care deserve8te aceasta statie este dotata cu #entru incarcarea #e sus. Statia S+ este destinata mani#ularii 7enzinei. Ea este #revazuta cu un 7rat articulat care res#ecta cerintele te9nice de #roiectare si de e'#loatare im#use ec9i#amentelor de incarcare#e la #artea in5erioara a cisternelor auto) #revazute in Ane'a A la E2 AC!/ 00;#rivind sta7ilirea cerintelor te9nice #entru limitarea emisiilor de C$0 rezultati din de#ozitarea) incarcarea) descarcarea si distri7utia 7enzinei la terminale si la statiile de 7enzina. > S! !& d0 !r n$20r ST- deserveste #arcul de #roduse #etroliere negre. Instala6ia de 4nc*rcare care deserve8te statia de trans5er S+ B consta din e'istenta unui 7ra6 #rev*zut cu articula6ii 5le'i7ile ce se monteaza intre 7ratul de incarcare si autocisterna #entru incarcarea #e sus. Instala6ia este #roiectata #entru ca#acitatea nominala de 4nc*rcare de B0mc/9 #roduse negre si 5unc6ioneaza discontinuu in 5unc6ie de solicitari. .S! !& d0 !r n$20r ST. DA,B,C "cu B #osturi( deserveste #arcul de titei si #acura Instala6ia de 4nc*rcare care deserve8te statia de trans5er S+& /A)F)C consta din e'istenta a B 7ra6e #rev*zute cu articula6ii 5le'i7ile ce se monteaza intre 7ratul de incarcare si autocisterna #entru incarcarea #e sus. Ca#acitatea nominala de 4nc*rcare/descarcare a
.@ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

7ra6e

#rev*zute cu articula6ii 5le'i7ile ce se monteaza intre 7ratul de incarcare si autocisterna)

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

instalatiei este de B0mc/9 titei si #acura. Instalatia 5unc6ioneaza discontinuu in 5unc6ie de cererea de 4nc*rcare/descarcare . . S! !& d0 !r n$20r ST7DA,B "cu #osturi( deserveste #arcul de motorina si CL,

Instala6ia de 4nc*rcare care deserve8te statia de trans5er S+A /A)F consta din e'istenta a 7ra6e #rev*zute cu articula6ii 5le'i7ile ce se monteaza intre 7ratul de incarcare si autocisterna #entru incarcarea #e sus. Instala6ia 5unctionaeaza la o ca#acitate nominala de 4nc*rcare/descarcare de B0mc/9 motorina si CL, si 5unc6ioneaza discontinuu in 5unc6ie de cerere. In!r"# ! !r n$20r"% 3rod"$0%or &n $& d&n r0=0r/o r0 r03r0=&n! &'3or! n! $"$r$ d0 3o%" r0 3o!0n!& % !'o$20r0& #" E&dro# r:"r&, #0 ' & " 2o$!

3r0/ ="!0 o $0r&0 d0 ' $"r& $& $0#/0n!0 d0 o30r !&& # r0 !r0:"&0 r0 %&= !0 30n!r" $0 0/&! $# 3 r&%0 n0#on!ro% !0 &n !'o$20r * A#0$!0 o30r !&& $"n!6 a= Scurgerea rezervoarelor ce urmeaza a 5i #om#ate la Statia de trans5er> b= Izolarea #rin ro7ineti a conductelor de intrare si iesire din rezervor cu e'ce#tia ro7inetului montat #e conducta de as#iratie a #om#ei de trans5er > c= Inc9iderea ro7inetilor a5lati #e rami5icatiile conductei de as#iratie a #om#ei ce urmeaza a 5i utilizata la incarcat in autocisterna> != Inc9iderea ro7inetilor a5lati #e rami5icatiile conductei de re5ulare a #om#ei ce urmeaza a 5i utilizata la incarcat in autocisterna> e= Legarea la #*mInt a autocisternei care urmeaz* sa 5ie 4nc*rcata #rin conectarea #e containerul autocisternei a cla#etei sistemul de #unere la #*mInt 5= 1ornirea #om#ei de catre o#eratorul din #arcul de rezervoare g= Desc9iderea vanei manuale de incarcare de #e 7ratul cores#unzator de incarcare C= ,rmarirea um#lerii com#artimentelor autocisternei i= Inc9iderea #rogresiva a vanei manuale de #e 7ratul cores#unzator de incarcare A= Sc9im7area 7ratului de incarcare la urmatorul com#artiment si reluarea o#eratiunilor ince#and cu #asul g cu care este ec9i#at

B* Prod"#0r0 0n0r)&0& !0r'&#0


.? | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Asigurarea energiei termice #entru instalatia I11C si #entru activitatea non I11C se realizeaza in B unitati< . centrala #e ulei diatermic> . centrala termica de a7ur> . cu#torul re5ier7ator E1 a5erent coloanei de recti5icare. C C0n!r % 30 "%0& d& !0r'&# 1&n$! % 5& d0 DoS!0r'C Instalatia de DoDterm are rolul de a incalzi titeiul din rezervoare si este o centrala #e ulei diatermic) cu un singur arzator) cu trei treceri de 5um cu 5ocar cu 5lac*r* trec*toare 8i ie8irea 5umului 4n #artea #osterioar*. Este #roiectata #entru sarcini termice @oase la viteze mari ale uleiului) #entru a elimina orice risc de #roducere al 5enomenului de YcracMingZ) #roces de descom#unere al uleiului cInd este su#us la su#ra4nc*lzire. Centrala #e ulei diatermic de ti# $1J C00 este construita #rin 5olosirea celor mai noi te9nologii avInd ast5el rezultate e'celente< [ centrala #e ulei diatermic are o su#ra5a6* mare de sc9im7 termic 8i cantitate mare de ulei #entru 4nalt* 5le'i7ilitate 4n 5unc6ionare [ centrala #e ulei diatermic este ec9i#ata cu recu#erator #entru cre8terea randamentului cazanului "\91L(. ,leiul termic utilizat la centrala de ulei termic este Ulei Trata$ent Ter$ic TT ') 5urnizat de 5irma EEJ$L Lu7ricants SA . Circuitul de incalzire cu ulei diatermic este 5ormat din centrala de ulei termic) traseele de conducte a5erente si rezervoarele 00A) 00C) 00;) 00! ) R1 ) R #revazute cu ser#entine de incalzire si vasul de e'#ansie. Cantitatea totala de ulei termic din circuitul de incalzire este de C100 litri. 1rinci#alele caracteristici te9nice ale centralei termice sunt< 1uterea utila = C9! MK) res#ectiv C00 :cal/9> 1uterea termica = !10 MK) res#ectiv C9; :cal/9> 0olum ulei = 10 l> 1resiune ulei = 1)C0 7ar> +em#eratura ma'ima de lucru = B000C>

.8 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

+em#eratura gazelor de ardere . BA00C

Inaltimea cosului &)A m iar diametrul cosului este de BA0mm. Com7usti7ilul utilizat este de ti#ul com7usti7il lic9id usor avand caracteristicile #rezentate in ta7elul de mai @os< Tabel#l %.'. Caracteristicile CLU con5or$ STAS ',;2. C r #!0r&$!&#& C$D,L Densitate la 00C 0ascozitate la 00C 0ascozitate la A00C 1unct de congelare . iarna . vara 1unct de in5lama7ilitate Aciditate minerala si alcalinitate A#a Sediment Ci5ra de cocs Cenusa Sul5 Distilare< .#ana la A0 0C distila 1utere calori5ica in5erioara
0 0 0

UM ma'. 0 E ma'. cSt. :a'. 0 E ma'. cSt. :a'. C ma'. C ma'. C min. + 0;. 1 0.9B0 B)0 1 )0 1 .1A OA AA li#sa 0)A 0) & 0)1 1 1 9;00

T&3"r& 0;. 1B 0.9BA &)A BB B)0 1 .10 OA C0 Li#sa 0)A 0) A 0)1

L ) ma'. L ) ma'. L ) ma'. L ) ma'. L ) ma'. Lvol.) min Gcal/Mg.) min

10 9CA0

Con$"'"% ' A&' d0 CLU 30n!r" C0n!r % !0r'&# d0 "%0& 0$!0 d0 <? B)DE* Acest com7usti7il este utilizat #e langa Centrala termica de ulei " un arzator( si la Centrala termica de a7ur "un arzator( si la cu#torul E1 #entru doua dintre cele B arzatoare> al treilea arzator de la cu#torul E1 utilizeaza gazele com7usti7ile #roduse in instalatie. Com7usti7ilul lic9id este de#ozitat in rezevorul + avand ca#acitatea de A00mc ) de unde este trimis la rezervoarele CL1 ) CL avand ca#acitatea de 10 mc 5iecare) care asigura alimentarea centralelor termice de a7ur) ulei si a cu#torului E1 cu a@utorul #om#elor de com7usti7il lic9id . Sistemul de alimentare cu com7usti7il lc9id este de ti# inel returul 5iind trimis catre rezervorul din care se 5ace alimentarea cu com7usti7il lic9id.

79 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

:C C0n!r % !0r'&# d0 :"r A7urul este utilizat #entru< . incalzirea rezervoarelor SC1) SC ) + ) +B . statiile de serviciu 1SI . ca insotitor te9nologic #entru trans#ortul #rin conducte a 5ractiunilor #etroliere grele "titei) #acura) motorina() in #erioada rece a anului Centrala termica de #roducere a a7urului este #revazuta cu un singur arzator alimentat cu com7usti7il lic9id . Arzatorul este cu 5unctionare in doua tre#te. Cazanul din otel #resurizat #entru #roducerea a7urului este un model ICI CALDAIE) ti# AJ C00) #resiune 1 7ar de ti#ul cu 5lacara intoarsa in 5ocarul com#let imersat) de o conce#tie moderna si cu un randament ridicat #roiectat si realizat in con5ormitate cu cele mai recente normative euro#ene 5iind con5orme cu 1rescri#tiile +e9nice ISCIR ) cu urm*toarele caracteristici te9nice < 1uterea utila = C9! MK) res#ectiv C00 :cal/9> 1roductia de a7ur = 10 0 Mg/9> 1resiune a7ur = C 7ar

Inaltimea cosului de evacuare a gazelor arse este de ! m iar diametrul cosului este de B00 mm. Com7usti7ilul utilizat este CL, de ti# sectiunea anterioara. Cons#$#l !e co$b#stibil pentr# Centrala ter$ica !e ab#r este !e &. Hg(C. #C C"3!or"% r02&0r: !or ,1 Cu#torul re5ier7ator E1 este un cu#tor cilindric vertical cu un singur #as ) #revazut cu zona de convectie si zona de radiatie si este destinat incalzirii si eva#orarii #artiale a titeiului recirculat din 7aza coloanei de distilare atmos5erica C1. 1om#ele de recirculare 1 a)r ve9iculeaza titeiul lic9id din 7aza coloanei #rin ser#entina a5lata in zona de convectie a cu#torului #reluind caldura de la gazele arse a#oi #rin ser#entine a5lata in zona de radiatie a cu#torului unde #reia caldura de la 5lacara arzatoarelor si de la gazele arse. De7itul de materie #rima ve9iculata #rin cu#tor este de C0 t/9 .
71 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

sau B cu caracteristicile #rezentate in

sectiunea anterioara. Se utilizeaza gos#odaria de CL, descrisa de asemenea la

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Sarcina termica a cu#torului este B);C!;'10 C K iar tensiunea termica #entru care a 5ost dimensionata zona de radiatie este & 000K/m#. Cu#torul E1 este #revazut cu doua arzatoare alimentate cu com7usti7il lic9id si un arzator alimentat cu com7usti7il gazos. Arzatoarele sunt de ti# cu aer insu5lat si cu arderea modulanta a 5lacarii atat #e com7usti7il lic9id cat si #e com7usti7il gazos. Se utilizeaza CL, cu caracteristicile si din gos#odaria de com7usti7il #rezentata mai sus. Con$"'"% no'&n % d0 CLU 30n!r" C"3!or"% r02&0r: !or ,10$!0 d0 -<+,7 B)DE* 2azele com7usti7ile utilizate in al treilea arzator #rovin din instalatia de distilare #rodus #etrolier de la vasul se#arator de re5lu' 01 unde are loc se#ararea 7enzinei de a#a si de gaze. Acestea sunt #reluate in reteaua de gaze com7usti7ile de unde se alimenteaza al treilea arzator al cu#torului E1. Caracteristicile gazelor com7usti7ile utilizate la cu#torul E1 sunt< densitate a7soluta" Gg/Nmc( > cromatograma) CAO" L v/v(> #utere calori5ica) :@/mc 0)A00 = 1)&A0. ma'im 1. minim C

Consumul mediu de gaze com7usti7ile este de !0 Nmc/9. 2azele arse din cu#tor cedeaza caldura ser#entinei din zona de convective a#oi sunt evacuate la cos avand tem#erature de 1!0. 00 0C. Cosul de evacuare a gazelor arse are diametrul !00 mm si inaltimea de 1A)C0 m. Ele$ente !e sig#ranta in e6ploatare Intrucat cu#torul re5ier7ator re#rezinta ec9i#amentul cu cele mai mari riscuri din instalatie) el este #revazut din 5a7ricatie cu o serie de elemente de #rotectie si de #revenire/limitare a unui incendiu. Ast5el #entru intreru#erea alimentarii cu com7usti7il a cu#torului au 5ost #revazute ro7inete de 7locare in caz de avarie atat #e circuitul de com7usti7il lic9id cat si #e circuitul de com7usti7il gazos. 1entru interventia in caz de incendiu la cu#torul E1 a 5ost #revazut un colector circular #entru in@ectie a7ur in vatra cu#torului cat si in@ectia de a7ur in re5ularea #om#elor 1 A)R care alimenteaza cu#torul. De asemenea a 5ost #revazut un ro7inet #entru golirea ra#ida a cu#torului in cazul in care siutatia creata im#une acest lucru. 2olirea ra#ida a cu#torului se 5ace la vasul de golire ra#ida 0& destinat acestui sco#. 0asul de golire
7+ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

ra#ida este #revazut cu o coloana de racire cu a#a a #rodusului evacuat si cu in@ectie de a7ur in cosul de evacuare #entru a #reintam#ina a#rinderea #rodusului evacuat. 1entru a izola cu#torul E1 5ata de instalatia te9nologica in caz de avarii a 5ost #revazuta o #erdea de a7ur intre cu#tor si instalatia te9nologica. Circuitul de intrare titei in cu#tor a 5ost #revazut cu o su#a#a de siguranta cu rolul de a #rote@a ser#entina cu#torului la su#ra#resiuni. 1entru recoltarea #ro7elor de gaze arse de la cosul cu#torului a 5ost #revazut un racord si o conducta de #relevare #ro7e. Cu#torul este #revazut cu & guri de e'#lozie cu rolul de a evacua su#ra#resiunea din camera de ardere in cazul acumularilor de com7usti7il urmate de arderea violenta a com7usti7ilului. C#ptor#l re5ierbator *1 repre0inta cea $ai i$portanta s#rsa !e pol#are a aer#l#i !e pe plat5or$a 9EST PETROL RA:I3ARE Apate# !atorita pol#antilor !in ga0ele !e ar!ere "p#lberi, CO, 3O6, SO%=. $ situatie centralizata cu cele B surse de #oluare a aerului cu gaze de ardere este #rezentata in ta7elul urmator. Tabel#l %.&. S#rse !e pol#are a aer#l#i 8 centralele ter$ice D&'0n$&"n& $"r$0 d0 0/ #" r0 Dn , G''H G'H BA0 &)A B00 !00 ! 1A)C P"!0r0 1BWC C9! C9! B; 0O A!0N &B00 CL,N C! Mg/9 CL,N C! Mg/9 . CL,N BC )A Mg/9 . 2aze com7.N !0Nmc/9 Con$"' no'&n % #o':"$!&:&%

Nr #r! 1

D0n"'&r0 Centrala #e ulei diatermic $1J C00 Centrala termica de a7ur AJ C00 Cu#torul re5ier7ator E1

C* A$&)"r r0 #" 0r #o'3r&' ! Aerul com#rimat este utilizat #entru actionarea servomotoarelor de la ro7inetii de reglare #revazuti #e circuitele din instalatia te9nologica . Con$"'"% d0 0r #o'3r&' ! 0$!0 d0 .7'#DE % 3r0$&"n0 d0 @ : r*
7- | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Necesarul de aer co$pri$at se asigur* cu a@utorul unui com#resor ti# CECCA+$ FL,AIR) cu #ornire automata utilizat #entru am#lasari interioare. Caracteristicile com#resorului sunt< - 1uterea< ;)A E1> - Ca#acitatea < &A)Cmc/9. Com#resorul este #revazut cu #resostat #entru #ornire.o#rire automata si cu su#a#a de siguranta. $rganele in miscare sunt #revazute cu a#aratoare. Com#resorul este ec9i#at cu un sistem de uscare a aerului care asigura aer cu #unct de roua de minus B0 oC. D* C&r#"&!"% d0 r4#&r0 In instalatia de distilare atmos5erica a titeiului) a#a de racire este utilizata #entru condensarea si racirea #rodusului de var5 al coloanei C1) in condensatorul S1 cat si #entru racirea 5ractiei laterale de K9ite s#irit in sc9im7atorul S . Condensatorul S1 este un sc9im7ator de caldura tu7ular cu ca# 5lotant cu doua treceri #e circuitul de a#a "a#a circula #rin interiorul tevilor( si cu o singura trecere #e circuitul din manta " #rin manta circula va#orii de 7enzina si gazele de ra5inarie(. Sc9im7atorul S este un sc9im7ator de caldura tu7ular cu ca# 5lotant cu doua treceri #e circuitul de a#a "a#a circula #rin interiorul tevilor( si cu o singura trecere #e circuitul din manta "#rin manta circula D9ite s#irit in 5aza lic9ida(. A#a recirculata eate ve9iculata cu gru#ul de #om#are 5ormat din doua #om#e cu de7itul de 1 A mc/9 5iecare) un ta7lou de automatizare care asigura 5unctionarea circuitului de a#a de racire la #resiune constanta #ornind sau o#rind cea de.a doua #om#a ori de cate #ri este nevoie #entru #astrarea #resiunii setate #e sistem. De asemenea ta7loul de automatizare asigura tim# de 5unctionare egal #entru 5iecare #om#a #rin #ornirea la #erioade de tim# setate a #om#ei a5late in rezerva si o#rirea #om#ei active. 1entru #rotectia instalatiei a 5ost #revazut un semnalizator de de7it #e conducta de a#a recirculata tur care transmite semnalul la 1LC in vederea activarii secventei de o#erare in situatia cand de7itul de a#a recirculata este nul. T#rn#l !e racire
7. | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A#a calda #rovenita de la condensatorul S1 si sc9im7atorul S urmatoarele caracteristici< . #utere termica) GK < 1.;&& . tem#eratura 7ul7 umed "F.,.( aer e'tern) ]C < . tem#eratura intrare a#a) ]C < B! . tem#eratura iesire a#a) ]C < ! . de7it a#a de racit) l/s < &1)C; . #resiune necesara la colectorul de intrare a#a) G1a < ! . consum de a#a #entru eva#orare l/s < 0);0 . #ierderi de a#a #rin #ulverizare l/s < 0)0&

este diri@ata la

turnul de racire cu tira@ 5ortat +1) model F$LDR$CCEI.I+ALIA) ti# +AL 1A1/1AC0E) cu

. curatire recomandata "de veri5icat in 5unctie de calitatea a#ei de recirculare( l/s < 0);0 . caracteristici electrice 0.#9.Ez < &00.B.A0 . numar motoare si numar ventilatoare nr < 1 . de7it total aer mB/s< ;. 1 . #utere electrica a7sor7ita GK < 9)9; . #utere electrica instalata GK < 11 . greutate gol) circa Gg < B.9AA . greutate in 5unctiune) circa Gg < 10.1;C . lungime mm < B.C!0 . latime mm < .1!0 . inaltime mm < A.100 Statia !e !e!#ri0are 1entru com#letarea a#ei eva#orate din turnul de racire si a #ierderilor a 5ost #revazuta o statie de dedurizare a#a cu ca#acitatea de &)1 mc/9. Aceasta asigura si a#a de adaos #entru centrala termica de a7ur "1)1 mc/9(. Adaosul de a#a tratata in circuitul de racire este de B mc/9. Statia !e !e!#ri0are are in com#onenta si sistemul de tratare a#a recirculata "in9i7itor antialge) in9i7itor de coroziune si de reglare #E(. Se com#une din urmatoarele ec9i#amente< 5iltru automat cu nisi# cuartos> 5iltru autocuratitor>

77 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

statia automata de dedurizare a#ei sistem dual com#usa din doua coloane de cationit "sla7 si #uternic acid( sistemul de regenerare cu solutie de clorura de sodiu>

ec9i#amentul de dozare reactivi anticoroziune> ec9i#amentul de dozare reactivi antialge> ec9i#amentul de dozare reactivi #entru reglare #E> ec9i#ament automatizat de control 5inal al duritatii si salinitatii. E* L :or !o r0 CTC (& d0 #0r#0! r0 In cadrul societ*6ii e'ist* un la7orator uzinal #entru determinarea si urmarirea

calitatii materiilor #rime 8i a#roduselor 5inite) 4n care se e5ectueaz* diverse analize s#eci5ice #roceselor de 5a7rica6ie. F. A!0%&0r"% 0%0#!ro>'0# n&# Intretinerea instalatiilor de #roductie si au'iliare cat si a s#atiilor administrative se asigura de atelierul #ro#riu al societatii situat in a#ro#ierea cladirii administrative. ,* In$! % 5&& 30n!r" 3r0/0n&r0 (& $!&n)0r0 &n#0nd&&%or (& r0'&= PSI 1entru cele doua o7iective cu risc ridicat de incendiu = instalatia de distilare si de#ozitul de #roduse #etroliere = au 5ost #revazute urmatoarele instalatii si ec9i#amente de interventie< instalatie de 9idranti e'teriori si tunuri de incendiu> instalatie 5i'a de racire #entru rezervorul de titei R1> instalatie semi5i'a de stingere cu s#uma aeromecanica la rezervorul de titei R1> instalatie 5i'a de racire #entru rezervorul de motorina + > instalatie semi5i'a de stingere cu s#uma aeromecanica la rezervorul + > dotari cu ec9i#amente con5orm Normelor de dotare. Normativul N1 0!C = 0A la ca#itolul C mentioneaza ca se #revede rezerva de a#a de incendiu #entru urmatoarele categorii de constructii< constructii de #roductie si/sau de#ozitare din categoriile A) F sau C de #ericol de incendiu) cu un volum mai mare de A 000 mc. In consecinta #entru de#ozitul si instalatia de #roductie a#artinand SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL p#nct !e l#cr# Apate# ) nu este o7ligatoriu a 5i #revazuta

7< | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

rezerva de a#a #entru incendiu intrucat volumul de #rodus #etrolier de#ozitat in rezervoarele R1 si R inclusiv zestrea instalatiei este de ma'im &;00 mc. Din cauza distantei relativ mari intre zona de am#lasare a 5ormatiilor de interventie IS, Arad si comuna A#ateu) cat si necesitatea unui de7it si a unei #resiuni marite #e reteaua de 9idranti e'teriori) s.a decis constituirea unei rezerve de a#a de incendiu de a#ro'. ;00 mc intr.un 7azin desc9is si a unei case de #om#e #entru a#a de incendiu. Fazinul este situat in #artea de nord a incintei in zona de#ozitelor de #roduse #etroliere. 1entru interventie la stingerea unui eventual ince#ut de incendiu la instalatia de distilare) a 5ost #revazuta o retea de 9idranti e'teriori cu un numar de ; 9idranti su#raterani "B de Dn 1A0 si & de Dn 100( cat si B tunuri de incendiu ti# +%AS B000. De asemenea #entru interventie cu a7ur la un eventual ince#ut de incendiu la utila@ele instalatiei sau la #om#e se vor 5olosi 5urtunurile #entru a7ur de incendiu montate in 5iecare statie de serviciu si #astrate #e su#ortii destinati s#ecial #entru aceasta. 1entru alimentarea cu a#a a autos#ecialelor de interventie au 5ost #revazute racorduri de alimentare montate #e reteaua de 9idranti e'teriori. Acestea #ot 5i 5olosite si #entru a se alimenta cu a#a reteaua de 9idranti e'teriori din mi@loace mo7ile. I* PARCUL AUTO ,nitatea de6ine mi@loace de trans#ort #ro#rii #entru a#rovizionarea cu materii #rime si des5acearea #roduselor o7tinute. 1arcul auto din dotarea unitatii cu#rinde mi@loacele de trans#ort #rezentate in ta7elul de mai @os. +a7elul .;. 1arcul auto
CI7TERNA NR* INMATRICULAR E AR 1C +S0 AR !0 L1D AR 10 +S0 AR 11 +S0 AR !0 GR/ AR 1! +S0 AR !0 H/1 AR ! +S0 AR B0 +S0 AR ; +S0

CA< TRACTOR NR* INMATRICULAR E F !& H+C F !& HSS F !& HS0 F !& HKH F !& HS/ F !& HK2 F C9 2JF F C9 2K0 F C9 2K+ F C9 2KR DA% DA% DA% DA% DA% DA% DA% DA% DA% DA%

MARCA J%10A J%10A J%10A J%10A J%10A J%10A +E9AJ% 9A.&B0 +E9AJ% 9A.&B0 +E9AJ% 9A.&B0 +E9AJ% 9A.&B0

TONA; B&000 B&000 B 000 B 000 B&000 B&000 B1!A0 BAA00 BAA00 BAA00

CATEP* FOLOSINTA CARF.DIESEL SI FEN/INA CARF.DIESEL SI FEN/INA CARF. DIESEL)C$:F.:)1AC,RA CARF. DIESEL)C$:F.:)1AC,RA CARF. DIESEL)C$:F.:)1AC,RA FI+,: +$1I+) CL,) 1AC,RA CARF,RAN+ DIESEL FI+,: +$1I+) CL,) 1AC,RA FI+,: +$1I+) CL,) 1AC,RA FI+,: +$1I+) CL,) 1AC,RA

7@ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

F C9 2K^ F C9 2KN AR 0 +S0 AR 1 +S0 AR +S0

AR B +S0

DA% +E9AJ% 9A.&B0 DA% +E9AJ% 9A.&B0 DA% 9AJ%&B0 DA% 9AJ%&B0 :ERCEDES.FEN/ AC+R$S 1!&0 :ERCEDES.FEN/ AC+R$S 1!&0

AR C +S0 AR 1; +S0 AR B1 +S0 AR A +S0 AR B +S0 AR 9 +S0

BAA00 B&000 BAA00 BAA00 B&000 B&000

FI+,: +$1I+) CL,) 1AC,RA FI+,: +$1I+) CL,) 1AC,RA FI+,: +$1I+) CL,) 1AC,RA FI+,: +$1I+) CL,) 1AC,RA FENA FASC,LAN+A FENA FASC,LAN+A

Cele % cisterne !estinate transport#l#i ben0inei s#nt pre a0#te c# siste$ !e colectare a aporilor.

S"r$0 d0 3o%" r0 d&n # dr"% 3ro#0$0%or !0Eno%o)&#0 d0$2 $"r !0 30 '3% $ '0n!
Din activitatile des5asurate #e #lat5orma unitatii SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL p#nct !e l#cr# Apate# rezulta urmatoarele emisii< I e$isii in aer - emisii din surse 5i'e de gaze de ardere cu con6inut de C$) N$J) S$ #ul7eri = cosurile celor B cazane termice - emisii di5uze sau 5ugitive de C$0 din #rocesul te9nologic si de la de#ozitul de #roduse #etroliere I e$isii in apa - eliminarea continutului de a#a al titeiului 7rut - #ur@e din circuitul de racire si statia de dedurizare - scurgeri accidentale de 9idrocar7uri din instalatie si din de#ozitul de rezervoare - a#e uzate de la instalatia de #rocesare a com7usti7ilului ti# S1 I e$isii in sol(s#bsol - e'5iltra6ii din re6eaua de canalizare si 7azinele de e#urare I e$isii !e !ese#ri slamuri de la curatarea instalatiei te9nologice si a rezervoarelor deseuri de la s#alarea com7usti7ililor cu 7aze slamuri de la curatarea decantoarelor si se#aratoarelor si

7? | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

+*1*-* V %or&%0 %&'&!4 !&n$0 3r&n !0En&#&%0 3ro3"$0 d0 !&!"% r (& 3r&n #0%0 ' & :"n0 !0En&#& d&$3on&:&%0 0alorile limit* ale #arametrilor relevan6i "consum de a#* 8i energie) #oluan6i 4n a#* 8i aer) generarea de8eurilor( atinse #rin te9nicile #ro#use 8i #rin cele mai 7une te9nici dis#oni7ile sunt redate 4n Tabel#l %... Tabel#l %... 0alorile limit* ale #arametrilor relevan6i "consum de a#* 8i energie) #oluan6i 4n a#* 8i aer) generarea de8eurilor( atinse #rin te9nicile #ro#use 8i #rin cele mai 7une te9nici dis#oni7ile
P r '0!r" 1"n&! !0 d0 '4$"r4C V %or& %&'&!4 T0En&#& %!0rn !&/0 Pr&n #0%0 ' & Con2or' #0%or 3ro3"$0 d0 !&!"% r :"n0 !0En&#& ' & :"n0 d&$3on&:&%0 3r #!&#& d0 1 Tn 1BATC '0d&"KK 10) JtF 1) C 0)BB 0 &)9A ACA
o

L0)&$% !&0 n !&on %

U!&%&! !& Necesar de a#a de racire) mc/t Cerinta totala de a#a ) mc/t A7ur te9nologic) Mg/t Energie electric*) MK9/t Energie termica) :H/t E'&$&& Fn 0r . . . . . ,K, Jt F 12 C ),)1 ; 0)C P %' 8 /) &.C &00.C!0
o

. . . .

. . . .

.
N&/0% %&'&! Or$. 34*.1AAA0 1;00 &A0 1;0 . ,P* -7+D+997 > NTPA 001 C)A . !)A 1 A A B)0 1A C0 A00

1ul7eri) mg/ NmB S$ ) mg/ NmB N$') mg/ NmB C$) mg/ NmB C$0 "9idrocar7uri() Mg/an> //g/9 Po%" n!& Fn 3 19 CC$.Cr CF$A Azot amoniacal Azot total Sus#ensii Cloruri

B)A BBA &1B 1A0 1&1A// &0 ;)A . !)A A0.1 0 1A. 0 0)1.A 1.& 10.C0 100.&00

. . . . .

; ; ; ; ;

. . . . .

. . . . . . .

C)A . !)A 1C0 B0 1A 100 !0 .

. . . . . . .

78 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Sul5ati %enol Sul5uri/E S Cr total Ni 17 1roduse #etroliere

A0.;0 Q0)1 0)1.0)A 0)1.0) 0)1.0)B 0)1.0) 1.A

. . . . . . .

. 0)& 0)C 0)A 0)A 0)A A)0

. . . . . . .

C00 0)B 0)A 1)0 0)A 0) A)0

D0(0"r& Slamuri #etroliere de la curatirea . ; . . instalatie de distilare atmos5erica si a rezervoarelor a5erente) t/an Deseuri de la s#alarea ;0 . ; . . com7usti7ililor cu 7aze "neutralizarea motorinei cu Na$E() t/an Slamuri #etroliere de la curatirea ; . ; . . instalatiei de #rocesare com7usti7il S1si a rezervoarelor a5erente) t/an P. nu e'ista limite FA+ im#use #rivind consumul de a#a) in ta7el sunt #rezentate consumurile medii. PP. Con5orm recomandarilor Comisiei de la EelsinMi "EELC$:( #rivind im#olementarea masurilor te9nologice #entru ti#uri de activitati relevante.

Intr#cat instalatia n# a 5#nctionat pana ac#$ cons#$#rile !e #tilitati n# s#nt reale, ele s#nt esti$ate !e proiectant#l general al instalatiei. De aceea co$paratia c# reco$an!arile !in LRE: n# s#nt rele ante in acest $o$ent. D#pa p#nerea in 5#ncti#ne se or contori0a cons#$#rile !e #tilitati si se or p#tea 5ace anali0e realiste pri in! e ent#ale re!#ceri ale cons#$#rilor.

*.*. A)ti+it6#i $e $e2a!e)tare Realizarea #roiectului nu #resu#une activit*6i de demolare a unor construc6ii sau deza5ectare utila@e. De8eurile rezultate 4n urma activit*6ilor de construc6ie.monta@ vor 5i evacuate de #e 8antierul o7iectivului res#ectInd toate normativele 4n vigoare.

<9 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

-. DE7EURI -.1 Ge erarea $e,e'ri("r, ma ageme t'( $e,e'ri("r, e(imi area ,i re)i)(area $e,e'ri("r In 30r&o d d0 &'3%0'0n! r0 3ro&0#!"%"&

Pe perioa!a e6ec#"iei lucr*rilor de construc6ie.monta@) se vor utiliza materiale #re5a7ricate) caz 4n care cantitatea de de8euri de #e am#lasament va 5i 5oarte redus*. Este di5icil de 5*cut o estimare cantitativ* sau calitativ*) dar cu siguran6* cantit*6ile vor 5i nesemni5icative 8i nu vor e'ista de8euri to'ice sau #ericuloase. Eliminarea lor de #e am#lasament se va 5ace de catre e'ecutantul lucrarilor de constructie.monta@.

D"3 &'3%0'0n! r0 3ro&0#!"%"& De8eurile rezultate #e am#lasamentul SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL se genereaz* din dou* ti#uri de surse< de8euri te9nologice #rovenite din activit*6ile de #roduc6ie de8euri #rovenite din activit*6ile au'iliare

8i se #ot clasi5ica 4n dou* categorii< de8euri #ericuloase 8i ne#ericuloase. Avand in vedere caracteristicile celor doua activitati #roductive derulate #e am#lasament gestiunea deseurilor se #rezinta se#arat. I a)ti+it6#i(e $e &r"$')#ie In$! % !& d0 r 2&n r0 !&!0&"%"& 1IPPCC Instalatia de distilare atmos5erica a titeiului nu genereaza in #rinci#iu deseuri te9nologice #e #erioada 5unctionarii. C9iar si in cazul in care #rodusele nu au calitatea #rescrisa) ele se recircula in #roces si nu devin deseuri. 1entru mentenanta instalatiei sunt #revazute %% t(an 1e de alta #arte din instalatia de neutralizare a motorinei rezulta< o#riri #e an cand se 5ace golirea si curatirea ei. Aceasta este singura eta#a in care rezulta deseuri te9nologice su7 5orma de< Sla$#ri !in instalatie si re0er oare = cod 0A 01 0BP 8 ),/ Hg(t, respecti

<1 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Dese#ri !e la spalarea co$b#stibililor c# ba0e = cod 0A 01 11P . %2) t(an = contine sul5ura de sodiu si 9idro'id de sodiu im#uri5icate cu #roduse #etroliere

Mo!#l !e eli$inare a !e>e#rilor Sla$#rile !in instalatie si re0er oare sunt colectate in rezervoarele B) &) A si 10& din #arcul de rezervoare. De aici ele sunt introduse in #rocesul te9nologic de #roducere a com7usti7ilului ti# S1) ca materii #rime) deci sunt valori5icate integral #e am#lasament. Dese#rile !e la spalarea co$b#stibililor c# ba0e sunt constituite din solutie concentrata de sul5ura de sodiu alcalina si im#uri5icata cu #roduse #etroliere. $#eratorul nu a identi5icat deocamdata o #osi7ilitate de valori5icare a acestui deseu ast5el ca solutia ado#tata in momentul de 5ata consta in distrugerea #rin incinerare la 5irme s#ecializate. A#!&/&! !0 d0 3rod"#0r0 #o':"$!&:&%"%"& !&3 S1 1non IPPCC

Re#rezinta o activitate de tratare a deseurilor in sco#ul valori5icarii lor. In aceasta categorie de activitati materia #rima este constituita din deseuri care #rin #relucrare se trans5orma in #roduse 5inite valori5ica7ile si #ot #roduce eventual alte deseuri "secundare( in tim#ul #rocesului te9nologic In cazul instalatiei de 5a7ricare a com7usti7ilului ti# S1 se utilizeaza urmatoarele ti#uri de deseuri) din categoria #roduselor #etroliere si uleiuri minerale) ca materii #rime< 0 0&P ,leiuri minerale neclorinate de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0AP ,leiuri sintetice de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0CP
<+ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

Slamuri din rezervoare = cod 0A 01 0BP Reziduuri uleioase = cod 0A 01 0AP Deseuri de la s#alarea com7usti7ililor cu 7aze = cod 0A 01 11P Alte deseuri nes#eci5icate = cod 0A 01 99 ,lei com7usti7il si com7usti7il diesel = cod 1B 0; 01P Alti com7usti7ili "inclusiv amestecuri( = cod 1B 0; 0BP ,leiuri 9idraulice minerale clorinate = cod 1B 01 09P ,leiuri 9idraulice sintetice = cod 1B 01 11P Alte uleiuri 9idraulice = cod 1B 01 1BP ,leiuri minerale clorinate de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

,leiuri de motor) de transmisie si de ungere usor 7iodegrada7ile = cod 1B 0 0;P ,leiuri de motor) de transmisie si de ungere = cod 1B 0 0!P A#e uleioase de la se#aratoarele ulei/a#a = cod 1B 0A 0;P Deseuri com7usti7ile = cod 19 0 10

Consumul ma'im de deseuri la ca#acitatea #roiectata de #roductie este de 2)2' tone(an. Intrucat sar@ele te9nologice sunt constituite din amestecuri de deseuri #etroliere in 5unctie de #osi7ilitatile de ac9izitionare a lor de #e #iata) este #ractic im#osi7il si ar 5i si nerelevant) sa se 5aca o estimare a consumului de deseuri #etroliere #e ti#uri si categorii. In ceea ce #riveste #roducerea de deseuri secundare din #rocesul te9nologic de 5a7ricare a com7usti7ilului S1) nu se genereaza deseuri te9nologice. Rezulta doar namoluri sau slamuri #etroliere la golirea si curatarea rezervoarelor si utila@elor) care se reintroduc in #rocesul te9nologic deci nu necesita masuri de gestionare s#eci5ica. Cantitatea ast5el reciclata este de cca. 1,1,'t(an. IA#!&/&! !&%0 "A&%& r0 genereaza deseuri a caror evaluare cantitativa este 5oarte di5icila. ,n 7ilant se va #utea realiza doar du#a #rimul an de 5unctionare a instalatiei in cadrul Ra#ortului anual de mediu. Ec9i#amentele de #ree#urare/e#urare = camine) decantoare) se#aratoare = genereaza doua ti#uri de deseuri < S1 namol de#us in decantoare . se colecteaza #eriodic si se elimina #rin incinerare la 5irme s#ecializate. In a5ara celor #rezentate mai sus) din intretinerea 5iltrelor cu coalescenta) constand in curatirea si s#alarea lor #eriodica rezulta deseuri #etroliere lic9ide care se reintroduc in instalatia de com7usti7il ti# S1. S#alarea 5iltrelor cu coalescenta se 5ace cu #roduse #etroliere) de o7icei motorina. slamuri #etroliere = colectate la su#ra5ata a#elor e#urate = sunt colectate #eriodic si valori5icate ca materie #rima in #rocesul de o7tinere a com7usti7ilului ti# L din consumul de materii #rime) deci

<- | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Avand in vedere 5a#tul ca volumul de am7ala@e de di5erite ti#uri va 5i 5oarte mic nu se @usti5ica inc9eierea de contracte cu 5irme de s#ecialitate #entru valori5icarea acestora. Ele se vor colecta si de#ozita tem#orar #e categorii si vor 5i valori5icate #e masura ce cantitatile vor @usti5ica acest lucru.

SC KES+ 1E+R$L RA%INARE SRL nu detine ec9i#amente electrice cu 1CF


"condensatoare) trans5ormatoare( scoase din uz "deseuri ( si nici deseuri de materiale cu 1CF " ulei uzat cu 1CF (. De ase$enea pe a$plasa$ent n# e6ista !ese#ri care sa contina a0best. Manage$ent#l !e>e#rilor este #rezentat 4n Tabel#l /.1.

Tabel#l /.1. :anagementul de8eurilor


S0'&$o%&d>SSC 1So%&d >SO L&#E&d>LO S! r0 2&=&#4 Cod 3r&/&nd 3r&n#&3 % 3ro3r&0! !0 30r&#"%o $4 Cod #% $&2&# r0 $! !&$!&#4 2& )0n0r !4, !D n Cod d0(0" M n )0'0n!"% d0(0"r&%or> # n!&! !0 3r0/4="!4 2& )0n0r !4

D0n"'&r0 d0(0"

/ %or&2&# !4

0%&'&n !4

r4' $4 Fn $!o#

C n!&! !0 3r0/4="!4 Slamuri #etroliere din instalatie de distilare atmos5erica si rezervoare %%

SS

0A 01 0BP

0alori5icare materie #rima #rocesul o7tinere com7usti7ilului S1

ca in de a ti#

<. | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Deseuri de la s#alarea %2) com7usti7ililor cu 7aze Slamuri #etroliere din instalatia de #rocesare S1 si rezervoare Slamuri #etroliere de la e#urarea e5luentilor din incinta Namoluri de la e#urarea e5luentilor din incinta Am7ala@e de 9artie si carton Am7ala@e de materiale #lastice

SS

0A 01 11P

;0 Eliminare incinerare 5irme s#ecializate ; 0alori5icare #rin reintroducere in #rocesul te9nologic care genereaza deseurile 3# e6ista !ate 0alori5icare ca materie #rima in #rocesul de o7tinere a com7usti7ilului ti# S1

si la

SS
%2

0A 01 0BP

3# e6ist a !ate

SS

0A 01 09P

3# e6ist a !ate 3# e6ist a !ate 3# e6ist a !ate 3# e6ist a !ate 3# e6ist a !ate &) $c

SS

0A 01 09P

3# e6ista !ate Eliminare #rin incinerare la 5irme s#ecializate 3# e6ista !ate 0alori5icare #rin agenti economici autorizati 3# e6ista !ate 0alori5icare #rin agenti economici autorizati 3# e6ista !ate 0alori5icare = #ersoane 5izice ca lemn de 5oc = anga@atii unitatii 3# e6ista !ate 0alori5icare #rin agenti economici autorizati

1A.01.01

1A.01.0

Am7ala@e de lemn

S
1A.01.0B

Am7ala@e metalice Deseu mena@er

S
1A.01.0&

0.0B.01

C0
De#oneu C9isineu Cris

Con2or' r0 % #0r&n50%0 BAT DESEURI


N" 0A&$! %&'&!0 #on$&d0r !0 BAT 3r&/&nd )0n0r r0 &n$! % !& d0 d&$!&% r0 !'o$20r&# !&!0&"%"&* <7 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA $& ' n )0'0n!"% d0$0"r&%or 30n!r"

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

In$! % !&

d0 d&$!&% r0

!'o$20r&#

n" 3rod"#0 d0$0"r& &n !&'3"% 2"n#!&on r&&*

M !0r&&%0 3r&'0 $"n! !r n$2or' !0 3r #!&# &n!0)r % &n 3rod"$0 2&n&!0 %&#E&d0 $& ) = d0 r 2&n r&0 # r0 0$!0 / %or&2&# ! &n &n$! % !& d0 d&$!&% r0* In 30r&o d0%0 d0 r0/&=&0 r0="%! # n!&! !& '&#& d0 r0=&d&& 30!ro%&0r0* Pr&n r0$30#! r0 3r0$#r&3!&&%or d0 # %&! !0 30n!r" ' !0r&&%0 3r&'0 1!&!0&"% :r"! $ " #o':"$!&:&%"% %&#E&d "$orC $0 r0 %&=0 = '&n&'&= r0 # n!&! !&& d0 d0$0"r& r0="%! !0* R0=&d&&%0 30!ro%&0r0 r0="%! !0 #on$!&!"&0 ' !0r&0 3r&' 30n!r" &n$! % !& d0 3rod"#0r0 #o':"$!&:&% !&3 S1* 3. IM<ACTUL <OTENIAL, INCLU7IG CEL TRAN7FRONTIERA, A7U<RA

COM<ONENTELOR MEDIULUI 7I MA7URI DE REDUCERE A ACE7TORA 3.1. A&a .*1*1* Cond&5&& E&dro)0o%o)&#0 %0 '3% $ '0n!"%"& a.= Apa s#bteran7 $7iectivul este am#lasat limitro5 conului de de@ec6ie al rIului Cri8ul Al7 care se des5*8oar* 4n aval de comuna FIrsa) avInd o su#ra5a6* de 9A Mm
2" a BJr%a8 Cermei 8 GJ 6t"ri %'$ 8 Ge%t 7")"$"r 8 N"r$ Kima $ 8 %'$ B")%ig. Gr"%imea ma/im6 a $e&"2ite("r a('+i"a are, a&ar#i J $ )" '('i Cri,'( A(0, %e %em a(ea26 5 2" a (")a(it6#ii I e' ,i e%te $e )ea. 130 m. !"raE'( e/e)'tat 5 . E%te $e(imitat a&r"/imati+ 5

?n zona Focsig aceasta adIncime este de &B m) la 0In*tori de &0 m) la C9i8ineu Cri8 4ntre !0.100 m) la Socodor ;0 m) la Adea A;)9m) etc. La 5ormarea acestui con de de@ec6ie au #artici#at atIt rIul Cri8ul Al7 cIt 8i #IrIul +euz) alura 9idroizo9i#selor 8i #antele generale de curgere a 5lu'ului acvi5er su7teran sus6inInd aceast* i#otez*. De#ozitele a#ar6inInd acestui con de de@ec6ie au 4nce#ut #ro7a7il s* se de#un* 4n #(ei%t")e
'( %'&eri"r, !"rmarea ('i )a atare $e!i iti+J $'8%e 5 h"(")e '( i !eri"r.

:en6ion*m c* a#recierile asu#ra vIrstei sunt luate din literatura geologic* de s#ecialitate. Se remarc* #rezen6a unui orizont acvi5er 5reatic) atIt 4n luncile Cri8ului Al7 8i +euzului) cIt 8i 4n #artea su#erioar* a de#ozitelor a#ar6inInd conului de de@ec6ie 8i instalarea mai multor orizonturi acvi5ere de medie adIncime.
<< | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

$rizontul acvi5er 5reatic este de multe ori se#arat de orizonturile de medie adIncime #rin intercala6ii argiloase 4ns* acestea au 4n genere caracter lenticualar #ermi6Ind comunicarea 4ntre stratele acvi5ere. 2ranula6ia stratelor acvi5ere variaz* de la est la vest ast5el< 4ntre Alde8ti 8i o linie trasat* #e la N*da7 8i Cermei nisi# cu #ietri8 8i elemente de 7olov*ni8) cu grad de rulare care cre8te de la e la 0> #In* la o linie N0 C9i8ineu . SE :i8ca) nisi#uri cu #ietri8) nisi#uri di5erite> de la aceasta linie s#re 0 8i N0 nisi#uri 8i rar nisi#uri cu elemente de #ietri8 mic> De7itele ce se #ot o76ine scad 4n general #e direc6ia E.0 odat* cu trecerea la de#ozite cu granula6ii din ce 4n ce mai 5ine. ?n #rivin6a gradului de cunoa8tere al de#ozitelor conului de de@ec6ie al Cri8ului Al7 vom remarca 5a#tul c* 4n zona FIrsa.Focsig.Feliu.Ineu.Cermei e'ist* su5iciente 5ora@e de studii 8i de e'#lorare . e'#lorare care s* #ermit* o caracterizare 9idrologic* corect* a sectorului res#ectiv. ,n grad de cunoa8tere satis5*c*tor se remarc* 8i 4n sectoarele _imand . C9i8ineu Cri8 . Adea 8i /*rand . _icula . Seleu8 . :ocrea. /ona central* a conului) delimitat* 4n #erimetrul Sintea :are . C9erelu8 .Se#reu8 . :i8ca a 5ost mult mai #u6in studiat* #rin 5ora@e) de8i datele avute #In* 4n #rezent la dis#ozi6ie sunt #romi6*toare) atIt ca de7ite cIt 8i ca c9imism "vezi ane'at(. Se constat* e'isten6a ' 'i &"te #ia( a)+i!er $i%&" i0i( $e%t'( $e im&"rta t ,i )are &J 6 5 &re2e t ' e%te !"("%it i)i &e tr' e)e%it6#i(e $e a&6 &"ta0i(6, i)i 5 i $'%trie ,i i)i 5 agri)'(t'r6. <r"te)#ia %trate("r a)+i!ere $i 2" 6 e%te re(ati+ ',"r $e rea(i2at, $e"are)e &e )'&ri %'( )" '('i Cri,'('i A(0 ' e/i%t6 !a)t"ri &"('a #i &'ter i)i )are %6 &"at6 &eri)(ita a)e%t"r a&e 5 m"$ $e)i%i+. 0aria6ia nivelului a#ei su7terane este legat* de cantit*6ile de #reci#ita6ii c*zute 4n zon*) #recum 8i de varia6ia nivelului rIului Cri sul Al7. St#!i#l geoteCnic e5ect#at !e c7tre SC ATELIER A SRL care a c#prins !o#7 5oraAe geoteCnice !e &,)) $ >i ,,)) $ a!@nci$e, ncerc7rile !e laborator a5erente >i cons#ltarea st#!iilor geoteCnice anterioare a# p#s n e i!en"7 #r$7toarele H

De7itele de e'#loatare sunt de !.11 l/s la Ineu) res#ectiv 1&.1C l/s la C9i8ineu Cri8.

<@ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Direc6ia de curgere a a#ei su7terane 4n zon* este Est.0est "vezi 9arta cu 9idroizo9i#se(. 1e am#lasamentul unitatii) a &a %'0tera
a$i )imea $e 1,00m !a#6 $e i+e( tere . 6 a !"%t i ter)e&tata 5 )a$r'( !"raEe("r e!e)'tate (a a$J )imea regim ma/im a%)e %i" a( a( a&ei %'0tera e &a a (a $e 3,00 m ,i %8a %ta0i(i2at (a a$J )imea $e *,00 m. 7e &re+e$e '

I Eidrogeologic) am#lasamentul este situat 4ntre +euz 8i Cri8ul Negru) iar alternan6a stratelor de #ermea7ilit*6i di5erite 5ormeaz* un sistem eta@at de #Inze de a#*) a c*ror de7ite 8i nivele de#ind mai #utin de nivelul a#ei dintre cele dou* rIuri 8i mai mult de regimul 8i volumul #reci#ita6ilor din zon*. /ona este cu e'ces de umiditate 5iind drenat* de canale de desecare. ,&dro%o)&0 $7iectivul se a5l* 4n 7azinul 9idrogra5ic Cri8ul Negru) su7 7azinul +euz) a5luent de stInga al Cri8ului Negru. ?n amonte de Cermei su#ra5a6a 7azinului s*u 9idrogeologic este de &0 Mm . La S<E< Cermei de7itul mediu multianual este )!& m B/s) de7itul mediu lunar minim #entru #erioada 0I.0III este de 0)01& m B/s) iar de7itul zilnic minim anual este de 0)010 mB/s. Datorit* inunda6iilor care se #roduceau 5recvent #e +euz s.a construit Acumularea Feliu.C*rand cu o ca#acitate de 1A mil m B cores#unz*tor nivelului cu asigurarea de de AL 4n condi6ii normale de e'#loatare 8i de 1L de veri5icare. ?ntrucIt zona de cIm#ie este cunoscut* ca e'ces de umiditate s.au e'ecutat lucr*ri de desecare) 7azinul +euz 4n zona :i8ca.Cermei avInd #e malul dre#t dou* sisteme 9idroameliorative< +euz mal dre#t I cu S N !!&0 9a din care C;A; 9a desecate 8i +euz mal dre#t II cu SN 1 0! 9a din care 10.0 9 9a desecate. Densitatea re6elei de drena@ este cu#rins* 4ntre 1)A; = )1C Mm/Mm . Colectoarele #rinci#ale sunt < Sarti8) %runzi8 "Levele8() vezi #lan re6ea desecare ane'at. Obiecti #l este a$plasat pe terasa s#perioara a ra#l#i Cris#l Alb. .*1*+* A%&'0n! r0 #" 34 Alimentarea cu a#a a o7iectivului este asigurata din cele incinta unitatii) cu urmatoarele caracteristici<
<? | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

L)

a5ectInd 10B0 9a. Al7ia +euzului s.a re#ro5ilat 4ntre Mm 1A)9.!&)1A #entru #ro7a7ilitatea

5ora@e e'istente in

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

:oraA#l :14 adancimea E N C m> diametrul coloanei< 1 A mm> nivel 9idrostatic< 1)A m> nivel 9idrodinamic< m> de7it< ! mB/9> strate ca#tate < BB.BC m> A0.AC m> cimentat< 0. A m> %ora@ul este ec9i#at cu o #om#* su7mersi7il* & SR &.1!. For L"% F+6 adancimea E N 1A0 m> diametrul coloanei< 1 A mm> de7it< 10 mB/9> strate ca#tate < 1B = 1A0 m> cimentat< 0. A m> %ora@ul este ec9i#at cu o #om#* su7mersi7il* & SR 10.1B. `N 10 mc /9) 1iNB GD. In continuare sunt #rezentate 7reviarele de calcul #entru de7itele de a#a ca#tate 8i

:; 3 m) .h, <i;1,1 =>.

evacuate. M A%&'0n! r0 #" 34 30n!r" n0/o& &)&0n&#o>$ n&! r0 a= Date !e calc#l4 - nr. #ersoane< B0> - as# N A0 l / om zi> b= Calc#l necesar 0ilnic ap7 <c5 STAS 1/,/(1;-'= `zi med N as# ' nr. #ers> `zi med N B0 ' A0 N 1A00 l/zi N 1)A mc/zi Gzi N 1) A `zi ma' N 1)A ' 1) A N 1)!! mc /zi
Qzi max ' Morar> Morar N )!> 16

` orar ma' N

` orar ma' N Deci rezulta<

1,88 ' )! N 0)BB mc / 9> 16

U1 =& '0d M 1,79 '#D=&O U1 =& ' A M 1,?? '#D=&O U1 '


A or r

M 9,-- '#DE*

<8 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

I A%&'0n! r0 #" 34 &nd"$!r& %4 Apa in!#striala este necesara4 ># d o$ &n #&r#"&!"% d0 r #&r0 > % # = n"% d0 :"r* Am7ii consumatori 5unctioneaza cu a#a dedurizata o7tinuta in statia de dedurizare de #e am#lasament . de7itul ma'im in circuitul de r*cire< ` N &1)9; l /s) res#ectiv 1A0 mc/9 con5orm 5isei te9nice a turnului de racire> . #ierderi de a#a care necesita adaos in circuit< ` N B)0 mc/9> . adaos de a#a necesar la cazanul de a7ur< ` N 1)1 mc/9 Ca urmare statia de dedurizare a 5ost dimensionata la ca#acitatea de &)1 mc/9. > &n 3ro#0$"% d0 o:!&n0r0 1n0d0d"r&= ! C #o':"$!&:&%"%"& !&3 S1 > $0 "!&%&=0 = 3 :r"!

Rezult* < a= ap7 !e!#ri0at7 < U+ =& '0d N &)1 mc / 9 ' 1C ore N <7,< '#D=&> U+ =& ' A N CA)C ' 1) N @?,@+ '#D=&> G zi N 1) 0 U+ or
r' A

78,72 ' 1) A N <,17 '#DE> G orar N 1) A. 16ore

b= ap7 recirc#lat7 Nr 0i $e! F /,,-. l(s F 1%',-1 $c(CO <%)1& $c(0i= Nr 0i $a6 F /,,-. 6 1,% F ,1,-2 l(s <1'1,1 $c(C= O G0i F1,%. <%,1. $c(0i= Nr orar $a6 F
2418 6 1,%' F 1..,-1 $c(CO G 16ore
orar

F 1,%'

c= apa br#ta pentr# instalatia !e pro!#cere co$b#stibil tip S1 U- =& '0d N 0,* '#D=&> U- =& ' A N 0) ' 1) N 0,*3 '#D=&> G zi N 1) 0 U- or
r' A

0,24 ' 1) A N 0,01A '#DE> G orar N 1) A. 16ore

@9 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Debit $e!i# total ; cerin"a !e ap74 U =& '0d M 1,79 V <7,< V 9,+ M<@,- '#D=& U =& ' A M 1,?? V @?,@+ V 9,+. M ?9,?. '#D=& U or U+ U1
r' A

M 9,-- V <,17 V 9,918 M <,79 '#Dor4

Consumul mediu anual de a#a industriala este de<


n" %

M <7,? '#D=& A -99 =&%0 M 18@.9 '#D n M 1,7 '#D=& A -<9 =&%0 M 7.9 '#D n

Consumul mediu anual de a#a mena@era este de<


n" %

Debit $e!i# total !e ap7 <ne oi igienico;sanitare D ap7 in!#strial7 br#ta D apa in!#striala !e!#ri0at7 Dap7 recirc#lat7 =4 U =& '0d M 1,79 V 9,+ V<7,< V +91< M +9?-,- '#D=& U =& ' A M 1,?? V 9,+. V @?,@+ V +.1? M +.8?,?. '#D=& U or
r' A

M 9,-- V 9,918 V <,17 V1??,81 M 187,.1 '#DE

Pr d"% d0 r0#&r#"% r0 1PrC % 30& 30 3% !2or' &nd"$!r& % SC WEST PETROL RAFINARE SRL 0$!06 Pr M d0:&! r0#&r#"% ! D d0:&! !o! % 1n0#0$ rCM +91< D +9?-,- M 8<,@N* MENTIUNI6 1* B&% n!"% 30& 3r0=0n! ! ' & $"$ 0$!0 / % :&% 30n!r" 30r&o d ' r!&0> o#!o':r&0* In no!&'3"% r0#0 1no&0':r&0> 20:r" r&0C n0#0$ r"% d0 3 0$!0 '"%! ' & '&#, 3"! nd">$0 L"n)0 #E& r $& &n $&!" !& # nd r #&r0 #" 3 0$!0 &n%o#"&! !o! % #" r #&r0 #" 0r* +* In 2 r #on$"'"r&%or 3r0=0n! !0 ' & $"$ 3 r0 "n #on$"' 30r&od&# )0n0r ! &n$! % !&0&, #0$! %"#r" $0 &n! '3% od ! % + n&, & r d0 o30r !&&%0 d0 $3 % r0

d0:&!0%0 n0#0$ r0 n" 'od&2&# $0'n&2&# !&/ :&% n!"% 30&* A3 d0 &n#0nd&" Rezerva de incendiu este asigurata #rin intermediul unui 7azin de #amant situat in #artea de nord a incintei) in zona de#ozitelor de #roduse #etroliere. Fazinul are o ca#acitate de ;00 mB si este deservit de o statie de #om#e.
@1 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Filan6ul consumului de a#* 4n RmB/ziS res#ectiv RmB/anS este #rezentat in Tabel#l ,.1.1.

@+ | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Tabel#l ,.1.1. Filan6ul consumului de a#* "mB/zi /mB/an(.


Pro#0$ !0Eno%o)&# S"r$ Con$"' d0 34 !o! % d0 34 12"rn&=o 1#o%o n0%0 rC .,19,11C A3 3r0%0/ !4 d&n $"r$4 Con$"' &nd"$!r& % A3 $":!0r n4 A3 d0 $"3r 2 54 P0n!r" #o'30n$ r0 3&0rd0r&%or Fn $&$!0'0%0 #" #&r#"&! Fn#E&$
A3 A3 d0 $":!0r n4 $"3r 2 54

To! %

Con$" ' '0n L0r

RECIRCULAT. REUTILIZAT A3 d0 A3 d0 % % %!0 3ro3r&"% o:&0#!&/0 o:&0#!&/

Co'0n! r&&

1
Instala6ia de distilare la #resiune atmos5erica

+
%ora@e

&2,1( +9 ++9 ),%( <9 &2,/( +9 +?9

. &2,1( +9 ++9 ),%( <9 &2,/( +9 +?9

7 1,'( 7.9 >

< >

@ >

? &',&( 18 <?9

8 >

19 >

11 >

1+

Instalatia de %ora@e #roducere com7usti7il ti# S TOTAL

),%( <9

>

>

>

>

>

1,'( 7.9

),%( <9

&',&( 18 <?9

71

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

.*1*-* M n )0'0n!"% 30%or "= !0

Pe perioa!a i$ple$entarii proiect#l#i si !#pa p#nerea in 5#ncti#ne a noilor obiecti e n# re0#lta ape #0ate.
S"r$0 d0 )0n0r r0 30%or "= !0 d&n #!&/&! !&%0 0A&$!0n!0

MApe #0ate $enaAere rezult* din cl*direa administrativ*. Acestea se colecteaz* intr. un 7azin vidan@a7il) cu ca#acitatea de & mc. De7itele de a#a uzate mena@ere sunt< U =& '0d M 9,? A U1 =& '0d M 9,? A 1,79 M 1,+9 '#D=& U =& ' A M 9,? A U1 =& ' AM 9,? A 1,?? M 1,79 '#D=& U or
r' A

M 9,? A U1 or

r' A

M 9,? A 9,-- M 9,+< '#DE

MApe #0ate in!#strial a= Ap7 !in "i"ei <e ac#are per$anenta !in instalatie= La ca#acitatea de #relucrare de U =& '0d M U =& ' A M 1,+7 '#D=&O U or
r' A

A0 tone/zi "1

mc/9( 6i6ei con5orm datelor

te9nologice comunicate de #roiectant) 0)A L re#rezint* a#*. Rezult*< M 9,9< '#DE #0 $! 3 r0="%! do r &n $&!" !& &n # r0 $0 "!&%&=0 = #

S0 2 #0 '0n!&"n0 # do r $03 r r0

' !0r&0 3r&' , !&!0&"%* P0 '3% $ '0n! n" $0 r0 %&=0 = $3% r0 !&!0&"%"& #& $0 2 #0 30& d&n #0$! * b= Ape in!#striale teCnologice 8 !e racire si !e la statia !e !e!#ri0are Aceste a#e rezulta din sistemul de racire) ca evacuare te9nologica #ermanenta si din statia de dedurizare) ca a#e de s#alare. U =& '0d M +. '#D=& "con5orm 7reviar de calcul realizat de #roiectantul instalatiei(>

U =& ' A M +. A 1,+7 M -9 '#D=&O U or


r' A

30 x1,25 M +,-. '#DE* 16

c= Apa #0ata !e la pro!#cerea co$b#stibil#l#i tip S 72

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

U =& '0d M 9,? A U- =& '0d M 9,? A 9,+ M 9,1< '#D=& U =& ' A M 9,? A U- =& ' AM 9,? A 9,+. M 9,18+ '#D=& U or
r' A

M 9,? A U- or

r' A

M 9,? A 9,918 M 9,91< '#DE

!= Ap7 in!#strial7 re0#ltat7 !in precipita"ii c70#te n c# a !e reten"ie a re0er oarelor R 1 R% <reali0ea07 sc#rgere n#$ai la precipita"ii=. U =& '0d M 1+,@? %D$ M 119. '#D=& U =& ' A M 119. A 1,+7 M 1-?9 '#D=&O U or
r' A

"con5orm 7reviar de calcul realizat de #roiectantul instalatiei(>

1380 x1,25 M 19? '#DE* 16

e= Ap7 in!#strial7 re0#ltat7 !in precipita"iile c70#te pe instala"ii4 c# e, ba>e, plat5or$e teCnologice < reali0ea07 sc#rgere n#$ai la precipita"ii=. U =& '0d M -,89 %D$ M --@ '#D=& "con5orm 7reviar de calcul realizat de #roiectantul instalatiei(> U =& ' A M --@ A 1,+7 M .+1 '#D=&> G zi N 1) A > U or
r' A

421x1,25 M -- '#DE> G 16

orar

N 1) A

M C n %&= r0 d0 30 '0!0or&#0 #on/0n!&on % #"r !0 Reteaua de a#e conventional curate colecteaza a#e #luviale doar de #e su#ra5ete 5ara #otential de #oluare dar in situatii e'ce#tionale #oate acce#ta si a#ele rezultate de la com7aterea incendiilor. Dimensionarea retelei s.a 5acut con5orm SR1!&C. < 00; #entru o su#ra5a6* Q10Gmb ast5el 4ncIt s* se evite inunda6iile 8i #unerea su7 #resiune a re6elei su7 #loaia de calcul considerat*. De7itul de a#e meteorice se determin* de regul*) admi6Ind ca model o #loaie de calcul uni5orm distri7uit* #e 4ntregul 7azin de canalizare) cu intensitate constant* #e durata de concentrare su#er5icial* 8i de curgere #rin canal. La determinarea de7itelor de a#e meteorice s.a 6inut seama de<

73

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

. clasa de im#ortan6* a 5olosin6ei de a#* #entru care se realizeaz* re6eaua de canalizare) determinat* con5orm S+AS & ;B> . regimul #reci#ita6ilor) relie5ul 8i condi6iile de scurgere) #ermea7ilitatea solului> . necesitatea de a#*rare) 4n #arte sau 4n totalitate) a zonei canalizate 4m#otriva inunda6iilor 4n cazul unor #loi mai mari decIt #loaia de calcul #entru care sta7ilirea solu6iilor are loc #e 7az* de @ust5ic*ri te9nico.economice. De7itul calculat de a#e meteorice conventional curate este de< : &( ; 3*,9- (.% C113,1A m-.hD

Filan6ul a#elor uzate evacuate este redat 4n Tabel#l ,.1.%

74

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Tabel#l ,.1.%. Filan6ul a#elor uzate "mB/zi /mB/an(. S"r$ 30%or "= !0, Pro#0$ !0Eno%o)&# To! %"% 30%or "= !0 )0n0r !0 '-D=& '-D n A30 d&r0#5&on !0 $3r0 Co'0n! r& r0"!&%&= r0Dr0#&r#"% r0 & '0n L0r0 &nd"$!r& % 3%"/& %0 Fn #0$! #4!r0 %!0 0 o:&0#!&/ o:&0#!&/0 ' D=& ' D n ' D=& ' D n ' D=& ' D n ' D=& ' D n '-D=& '-D n . 1,% . 1) 7 &B . &B < @ ? %',% ;A;A A1&1 ' 0)1C &! . 8 . . . 19 . . . 11 . . . 1+ . . . 1. . . 1. A30 "= !0 0/ #" !0

1
In$! % 5& d&$!&% r0 % 3r0$&"n0 !'o$20r# In$! % !& d0 3rod"#0r0 #o':"$!&:&%"%"& !&3 S1 TOTAL

+ +<,.7 9,1< +<,<1

?99@ 39 ?977

A)&1 ;C B A1&1

75

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

C r #!0r&$!&#&%0 2&=&#o> #E&'&#0 %0 30%or "= !0 0/ #" !0 IA30 "= !0 '0n L0r0 Im#uri5icatorii ce se #ot reg*si 4n a#ele uzate evacuate in 7azinul vidan@a7il sunt s#eci5ici a#elor mena@ere "caracterizate #rin 4nc*rcare organic*) 7iodegrada7ilitate 8i sus#ensii(. Limitele admise con5orm normativului E2 BA / 00A . N+1A 00 sunt #rezentate 4n Tabel#l ,.1.B Tabel#l ,.1./. Limitele admise con5orm normativului E2 BA / 00A . N+1A 00 Ind&# !or U*M* ,P -7+D+997 > NTPA 99+ #E :aterii 4n sus#ensie Su7stan6e e'tracti7ile 4n eter de #etrol CC$.Cr CF$A Detergen6i sintetici 7iodegrada7ili unit*6i #E mg/dmB mg/dmB mg/dmB mg/dmB mg/dmB C)A!)A BA0 B0 A00 B00 A

Se aprecia07 c7 apele #0ate $enaAere e ac#ate !in incinta #nitatii se nca!rea07 n li$itele a!$ise !e E2 BA / 00A . N+1A 00 e ac#7rii. IA30 "= !0 &nd"$!r& %0 In #rocesul de distilare atmos5erica a titeiului rezulta evacuari/#ur@e din circuitul de racire si statia de dedurizare. In cazul a#elor de racire) #rinci#alul #oluant este continutul de #roduse #etroliere "9idrocar7uri( cu care e'ista riscul de a 5i contaminate. Aceste a#e nu sunt #oluate cu alte su7stante) ele 5iind a#e de 5ora@ dedurizate. A#ele #rovenite din titei au o com#ozitie medie #rezentata in ta7elul &. . "con5orm datelor 5urnizate de #roiectant(. Aceasta com#ozitie de#inde totusi de sursa si natura materiei #rime "titeiul(. +a7elul &.1.&. Calitatea estimata a a#elor se#arate din titei si limitele de emisie #revazute la evacuarea a#elor e#urate in emisarul natural 76 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA categorii de a#e uzate de #roces. Ele se constituie din eliminarea continutului de a#a al titeiului 7rut si unele >i n# este necesar7 $onitori0area

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

S":$! n!

V %or& 0$!&' !0 13ro&0#! r0C, ')D d';)A . !)A A0.1 0 1A. 0 0)1.A 1.& 10.100 #ana la B0 000 A0.;0 Q0)1 0)1.0)A 0)1.0) 0)1.0)B 0)1.0) 10.A0

#E CC$.Cr CF$A Azot amoniacal Azot total Sus#ensii Cloruri Sul5ati %enol Sul5uri/E S Cr total Ni 17 1roduse #etroliere

L&'&! d0 0'&$&0 ,P* -7+D+997 > NTPA 991 ')D d'C)A . !)A 1 A A B)0 1A C0 A00 C00 0)B 0)A 1)0 0)A 0) A

In con5ormitate cu datele de #roiectare dis#oni7ile a#ele uzate generate #rin se#arare din titeiul 7rut se incadreaza in #arametrii de calitate #entru evacuarea in emisari naturali) cu e'ce#tia indicatorului pro!#se petroliere care #oate de#asi semni5icativ limita admisa. Aceste a#e necesita masuri de eliminare a #roduselor #etroliere. In ceea ce #riveste salinitatea) 5iind vor7a de a#e de zacamant vor avea un continut 5oarte ridicat de cloruri) dar varia7il in 5unctie de #rovenienta titeiului si modul de tratare #reliminar al acestuia. Datele de #roiectare estimeaza ca nivelul concentratiei de clorura de sodiu #oate a@unge la AL) res#ectiv B0 000 mg/l cloruri. Celelalte a#e "#luviale si meteorice cu #otential de im#uri5icare( au o incarcare si mai redusa decat a#ele uzate te9nologice dar #ot 5i si ele contaminate cu 9idrocar7uri.

77 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A an! in e!ere calitatea progno0ata a apelor #0ate, pre0entata $ai s#s, n# se A#sti5ica i$ple$entarea #nei statii !e ep#rare c# treapta cCi$ica sa#(si biologica. Se i$p#ne !oar ecCiparea retelei !e canali0are c# siste$e !e separare e5iciente a pro!#selor petroliere !in ape. Pentr# apele re0#ltate !in titei, c# contin#t ri!icat !e sar#ri, se reco$an!a !il#tia lor c# apele !e racire si co$pletare !in re0er a !e incen!i# !aca a 5i necesar. Sol#tia este reco$an!ata intr#cat i$ple$entarea #nor siste$e !e re!#cere a $inerali0atiei n# se A#sti5ica econo$ic, iar !ebitele !e apa care treb#iesc !il#ate s#nt 5oarte $ici <1,%' $c(0i=. In$! % 5&& d0 3r003"r r0 (& D$ " 03"r r0 30%or "= !0

IntrucIt activit*6ile des5*8urate #e am#lasament conduc la e'isten6a mai multor categorii de a#e reziduale) s.a avut 4n vedere colectarea se#arat* 8i im#licit e#urarea di5eren6iat*) 4n 5unc6ie de #rovenien6a lor. S.a o#tat #entru sisteme de e#urare

e5iciente care sa asigure incadrarea calitatii e5luentilor in limitele admise #entru evacuari in a#e de su#ra5ata. De7itul #ermanent de a#a uzata industriala este mic "$ zi mediu N A) A mB/zi(
dar ec9i#amentele de e#urare au 5ost dimensionate #entru de7ite mult mai mari intrucat sistemele de canalizare colecteaza si a#e #luviale) curate sau #otential #oluate. :etodele de e#urare im#lementate au ca o7iectiv se#ararea #roduselor #etroliere de a#a) inclusiv daca acestea sunt mai mult sau mai #utin emulsionate< . se#arare gravitationala> . utilizarea 5iltrelor cu coalescenta) cu randamente mai 7une decat metodele gravitationale) inclusiv in desta7ilizarea emulsiilor A#ele uzate industriale e#urate au incarcare organica "CC$Cr si CF$A( mica) su7 limita de evacuare si nu contin alte categorii de #oluanti in concentratii care sa im#una si alte metode de e#urare. Ec9i#amentele de e#urare de #e #lat5orma SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL sunt decantoare.se#aratoare si se#aratoare dotate cu 5iltru cu coalescenta) care au rolul de a se#ara 5ractiunile usoare "#rodusele #etroliere( dar si a sus#ensiilor. Constructiv ele sunt 7azine su7terane cu e'ce#tia ultimului se#arator cu 5iltru cu coalescenta care este su#rateran) com#artimentate) din 7eton armat. 78 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Colectarea a#elor meteorice si industriale de #e #lat5ormele unde sunt generate se 5ace #rin intermediul rigolelor si a canalelor care sunt racordate la camine intermediare care au si rol de decantare.se#arare a eventualelor sca#ari de #roduse #etroliere. Aceste camine 5unctioneaza deci ca si ec9i#amente de #ree#urare 5ata de se#aratoarele 5inale. :odul de racordare a acestor se#aratoare la retelele de canalizare este #rezentat in continuare. c C n %&= r0 d0 30 "= !0 &nd"$!r& %0 Canali0area apelor #0ate in!#striale re0#ltate !in ca!r#l instalatiei IPPC <incl#si apele pl# iale colectate !e pe plat5or$a instalatiei= . Decantor . se#arator de #roduse #etroliere cu 0u N & m B si de7it = 10 l/s . Se#arator de #roduse #etroliere Gessel cu 5litru cu coalescenta cu dimensiunile de B)0C ' 1);C ' m

. se#aratorul 5inal de 9idrocar7uri #revazut cu 5iltru cu coalescenta. Se#aratorul are o ca#acitate de 1 mc si asigura e#urarea unui de7it de ma'. 10 l/s. Acest #tilaA este prop#s a se reali0a in ca!r#l Proiect#l#i si a genera o sig#ranta s#pli$entara la e ac#area apelor in e$isar, garantan! ca n# pro!#se petroliere in apele e ac#ate. Canali0area apelor #0ate in!#striale re0#ltate !in ca!r#l instalatiei non;IPPC . Decantor . se#arator de #roduse #etroliere. E5luentul este diri@at s#re decantorul. se#arator de #roduse #etroliere. c C n %&= r0 d0 30 3%"/& %0 . Decantor.se#arator cu 5lotatie naturala cu ca#acitatea de &0 mc Cei doi e5luenti se#arati "a#a industriala e#urata si a#a #luviala e#urata( sunt evacuati din camine se#arate #rin #om#are in santul de #luviale al DH;9& limitro5 incintei. Cele doua #uncte de evacuare sunt situate la o distanta de cca. 10 m unul de altul. ScCe$a 5l#6 a proces#l#i !e ep#rare este #rezentata in %igura B.. :ig#ra /. SC*EMA :LU? A PROCESULUI DE EPURARE or e6ista scapari !e

79 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A30 "= !0 &nd"$!r& % >&n$! % !& IPPC

A30 3%"/& %0 #" 3o!0n!& % d0 &'3"r&2&# r0


instalatia IPPC

A&e '2ate i $'%tria( 8i %ta(atia " 8I<<C

A&e L)" +e ti" a( )'rateM

CAMIN )' r"( $e DECANTOR8 7E<ARATOR

CAMIN )' r"( $e DECANTOR8 7E<ARATOR

D03o=&! r0 !0'3or r DECANTOR8 7E<ARATOR

A30 "= !0 &nd"$!r& %0

Slam, namol de la curatare A&e e&'rate

S% 'Vn 'o% d0 % #"r ! r0

DECANTOR8 7E<ARATOR

7E<ARATOR <RODU7E <ETROLIERE

Slam, namol de la curatare

7E<ARATOR <RODU7E <ETROLIERE =E77EL CU FLITRU CU COALE7CENTA

Slam, namol de la curatare


EMISAR

7E<ARATOR <RODU7E <ETROLIERE CU FLITRU CU COALE7CENTA

Slam, namol de la curatare

A&e e&'rate
EMISAR

S&$!0'"% d0 #o%0#! r0

30%or "= !0

80 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

In incinta SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL canalizarea este de ti# di5uzor) colectandu.se se#arat B ti#uri de a#e care necesita evacuare< canalizarea de a#e uzate mena@ere> canalizarea de a#e uzate industriale si a#e meteorice cu #otential de #oluare> canalizarea de a#e meteorice conventional curate Caracteristicile te9nice ale celor B retele de canalizare sunt< Canali0are $enaAer7 - L N 191 m din 10C G2 d1 A = 00 mm> - L N BA)!0 m din 10C C0 = 1N2 / d !0 mm> - L tot N ; m> - Sta6ie de #om#are la c*minul 9 A#ele uzate mena@ere sunt vidan@ate la statia de e#urare oraseneasca C9isineu Cris si ele se incadreaza in limitele im#use de E2. BA / 00A . N+1A 00 Canali0are in!#strial7 - L N AC;) 1 m din o6el SR C!9! /9A "colectare( d 1A0.BA0 mm> - L N &&)9C m d 100 mm 10C de la S11 #In* la c*min de desc*rcare> - L N 10 m din 10C G2/ DDn 00 mm de la camin #In* la canal marginal. Canali0are $eteoric7 - L N &9 m) d 1 0 = A0 mm) 10C = G2 de #e #lat5orm* Atat a#ele industriale cat si cele conventional curate sunt e#urate si evacuate in reteaua de canale de desecare din zona cu res#ectarea #arametrilor im#u8i de E2. BA / 00A = N+1A 001.

Re6eaua intern* de canalizare a o7iectivului este #rezentat* 4n A3E?P ;


Plan#l re"elelor !e canali0are !in ca!r#l SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL

.*1*.* Pro)no= r0 &'3 #!"%"& 81 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

In ca0#l apelor #0ate in!#striale si $eteorice Doc#$ent#l LRE: pentr# in!#stria ra5inarii titei#l#i prop#ne li$ite !e e$isie pentr# in!#stria petrocCi$ica. Pentr# !istilarea la presi#ne at$os5erica n# s#nt i$p#se li$ite !e e ac#are !e catre LRE:. Ca urmarea ra#ortarea calitatii e5luentului evacuat se va 5ace atat la limitele considerate FA+ in industria #etroc9imica) cat si la normativul intern de evacuare in a#e de su#ra5ata " *+ /'%(%))' ; 3TPA 001(. Se o7serva ca limitele de emisie considerate FA+ sunt in general mai mari decat cele #revazute de *+ /'%(%))' ; 3TPA 001. Mas#rile !e $anage$ent al apelor #0ate si i$ple$entarea siste$elor !e ep#rare pre0entate in capitolele anterioare asig#ra, con5or$ !atelor !e proiectare, capacitate s#5icienta si ran!a$ente !e ep#rare ri!icate pentr# apele #0ate si pl# iale. Acest l#cr# a treb#i !esig#r eri5icat si con5ir$at prin aplicarea progra$#l#i !e $onitori0are . Nu se #une #ro7lema im#actului trans5rontier la 5unc6ionarea Instala"iei !e !istilare la presi#ne at$os5erica.. .*1*7* M4$"r& d0 d&'&n" r0 &'3 #!"%"&

1rin im#lementarea de ec9i#amente de decontaminare atat #e traseul a#elor uzate cat #e cel al a#elor meteorice o#eratorul a luat toate masurile necesare #entru reducerea la minim a im#actului a#elor evacuate asu#ra emisarului natural si a ecosistemelor acvatice. Investitia #ro#usa #rin actualul 1roiect) de su#limentare a sistemului de decantare. 5iltrare cu un 5iltru cu coalescenta constituie o masura de siguranta #entru evitarea oricaror sca#ari de #roduse #etroliere in a#ele evacuate. In ceea ce #riveste a#ele de la se#ararea titeiului) #entru reducerea salinitatii nu au 5ost luate in considerare metode de eliminare a ionului clorura intrucat sunt 5oarte scum#e "osmoza inversa) electrodializa( si e'ista alternative. :asura #ro#usa este de dilutie a a#elor cu continut de clorura de sodiu in doua eta#e<

82 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Eta#a 1 = dilutia se 5ace cu a#ele industriale de racire) c9imic #ure in reteaua de se#aratoare si in 7azinul 5inal> De7it a#e de racire = & mc/zi De7it a#e cu continut de saruri = 1) A mc/zi Ra#ort de dilutie = 1< 0 Concentratia de cloruri du#a dilutie = B0 000 mg/l < 0 N 1 A00 mg/l

Eta#a

= dilutia cu a#a de la rezerva de incendiu = de7it A0 mc/zi

Con#0n!r !& 2&n % d0 #%or"r& @ 799 ')D% % "n d0:&! 2&n % d0 @7 '#D=&

A#0 $! ' $"r d0 d&'&n" r0 CLU $ " 3 #"r n" r0="%!

&'3 #!"%"& 3r&n d&%"!&0 $0 3%&# do r !"n#&

# nd &n$! % !& IPPC 2"n#!&on0 = #" ' !0r&0 3r&' !&!0&* C nd ' !0r& 3r&' 0$!0 30 #" #on!&n"! d0 $ r"r& $& n" 0$!0 n0#0$ r d&%"!& n" % d0 r 2&n r0 3 #"r&& # ' !0r&0 3r&' * 02%"0n!"%"& 2&n %* O30r !or"% 0$!&'0 = # @9 N d&n # 3 #&! !0 / 2& r0 %&= ! 3r&n "!&%&= r0 CLU $&

3# se p#ne proble$a a5ect7rii #nor ecosiste$e ac atice sa# a #nor 5olosin"e !e ap7 *

83 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Con2or' r0 % #0r&n50 BAT APA Nr * 1


De7it de a#a uzata< 0)09 = 0)AB mc/t titei Se con5ormeaza De7it de a#a uzata N 0)09C mc/t titei

C0r&n50 D R0#o' nd4r& BAT

Con2or' r0

84 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Re!#cerea e$isiilor in apa V managementul a#elor reziduale - se#ararea a#elor uzate cu incarcari di5erite Da - eliminarea 9idrocar7urilor in se#aratoare Da locale inainte de statia de e#urare generala Manage$ent#l apelor #0ate se con5or$ea0a cerintelor LAT. A#ele mena@ere) industriale si #luviale sunt colectate in canalizari se#arate si e#urate cores#unzator in 5unctie de incarcarea 5iecareia. Nu se @usti5ica o statie de e#urare generala #e #lat5orma. V eliminarea si recu#erarea 9idrocar7urilor din a#a reziduala = in s#ecial 9idrocar7uri aromatice usoare "7enzen) 5enol( - stri#area cu aer sau azot si recu#erarea com#usilor aromatici #rin retinere #e car7une activ - recu#erarea 5enolului din a#a #rin e'tractie lic9id.lic9id - o'idarea cu aer umed su7 #resiune - o'idarea la #resiune @oasa si tratare 7iologica V e#urarea #rimara . #rin utilizarea sistemelor de se#arare 9idrocar7uri/a#a/solide 3# e ca0#l Nu se a#lica nici una din metodele #rezentate intrucat e5luentul nu contine 9idrocar7uri aromatice in cantitati care sa @usti5ice recu#erarea lor.

Da 8 se con5or$ea0a Este singura metoda de e#urare a#licata #e am#lasament< se utilizeaza se#aratoare gravitationale #entru #roduse #etroliere) V e#urarea secundara = #rin 5lotatie) coagulare decantoare si 5iltre cu coalescenta. cu #olielectroliti) 5iltrare #e nisi# 3# este necesara V e#urarea tertiara . 7iologica V e#urarea 5inala . se a#lica atunci cand 3# este necesara e5luentul urmeaza sa 5ie re5olosit in alte #rocese te9nologice> metode utilizate = 3# e ca0#l ultra5iltrarea) osmoza inversa si 5iltrarea #e car7une activ

85 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

+*

#E . ;)A . !)A CC$.Cr . A0.1 0 mg$ /l CF$A . 1A. 0 mg$ /l Azot amoniacal . 0)1.A mg/l Azot total . 1.& mg/l Sus#ensii . 10.C0 mg/l Cloruri . A00 mg/l Sul5ati . A0.;0 mg/l %enol . Q0)1 mg/l Sul5uri/E S . 0)1.0)A mg/l Cr total . 0)1.0) mg/l Ni . 0)1.0)B mg/l 17 . 0)1.0) mg/l 1roduse #etroliere . 1.A mg/l A#ele uzate e#urate evacuate de #e am#lasamentul unitatii se incadreaza in limite im#use de FA+ K; R0#o' nd r&%0 BAT 30n!r" %&'&!0%0 d0 0/ #" r0 30%or "= !0 &n r0#03!or& n !"r %& $0 #E . C)A . !)A CC$.Cr = 1C0 mg$ /l CF$A = B0 mg$ /l Azot amoniacal = 1A mg/l Azot total = 100 mg/l Sus#ensii = !0 mg/l %enol . 0)& mg/l Sul5uri/E S . 0)C mg/l Cr total . 0)A mg/l Ni . 0)A mg/l 17 . 0)A mg/l 1roduse #etroliere . A)0 mg/l r020r % 3ro#0$0%0 30!ro#E&'&#0 <prel#crare co$ple6a a pro!#selor petroliere= care generea0a ape c# contin#t ri!icat !e s#bstante organice organice gre# bio!egra!abile sa# peric#loase pentr# $e!i#. In # ="% d&$!&% r&& % 3r0$&"n0 !'o$20r&# d0 0/ #" r0 BAT, do r ' $"r& d0 r0d"#0r0 !&!0&"%"& n" $"n! 3r0/ ="!0 %&'&!0 0'&$&&%or &n 3 *

> %&'&!0 d0 0/ #" r0 r0#03!or& n !"r %&K


30%or "= !0 &n >

#on2or' d !0%or d0 3ro&0#! r0 &nd&# !or&& 30%or "= !0 03"r !0 $"n!6

In$! % 5&

$0 #on2or'0 =4 #0r&n50%or BAT &n #00

#0 3r&/0$!0

' n )0'0n!"% 30%or "= !0 r0="%! !0 d&n # dr"% &n$! % !&0&*

.*+* AERUL .*+*1* D !0 )0n0r %0 Te$perat#ra aer#l#i. Regimul termic i +em&erat'ra aer'('i 5 +a7elul 3.*.1.
&artea $e "r$ a E'$et'('i Ara$ %e )ara)teri2ea26 &ri %)6$erea tem&erat'rii me$ii a 'a(e ,i a !ie)6rei (' i $e (a +e%t %&re e%t ,i &ri tr8" +aria#ie "rma(6 a me$ii("r (' are, )" !"rm $ate("r $i ta0e(e(e 3.*.1. @ 3.*.-. regi%trea26 " me$ie m'(tia 'a(6 $e 10,4 gra$e C, 2" 6 %it'at6 (a +e%t $e i2"terma $e 10,1

gra$e C, i2"term6 )are %e %it'ea26 (a -0 Nm $e $ea('ri(e +e%ti)e 5 a&r"&iere $e I e'. Me$ii (' are a(e tem&erat'rii 5 &eri"a$a 1A?08*00-.

86 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Sta"ia Ineu

L#nile
I II III IV V

. )

1)!

A)1

11)1 14,1

VI 1A,0

VII *0,9

VIII *0,1

IX 14,*

X 11,1

XI 4,3

XII 1,0

+a7elul 3.*.*. Me$ii m'(tia Sta"ia Me!ia $#ltian#al7 10,1

'a(e, a "tim&'a(e ,i am&(it'$i i(e m'(tia 'a(e a(e tem&erat'rii 5 &eri"a$a 1A?08*00-.

Anoti$p#rile iarn7 pri$7 ar7


10,9

A$plit#!inea $#ltian#al7 ar7


*0,0

toa$n7
11,* *-,0

Ineu

0,*

+a7elul 3.*.-. 8 Me$ii a

'a(e a(e tem&erat'rii 5 &eri"a$a 1AA-8*00-.

Sta"ia !e 1--/ 1--, 1--' 1--& 1--2 1--. 1--- %))) %))1 %))% %))/ obser a"ie I e' 10,? 1*,* 10,9 10,1 10,0 . .; . . . +em#eratura medie a lunii celei mai reci "ianuarie( este relativ 7lInd* #e valea Cri8ului Al7 variind 4ntre .l grad C "4n cIm#ia @oas* a Cri8ului( 8i .A grade C "4n mun6i() iar tem#eratura medie a lunii celei mai calde oscileaz* 4ntre @oase 8i 1C grade C 4n regiunea muntoas* din est. Am#litudinile termice nu sunt a8a de ridicate ca 4n regiunea de est a 6*rii datorit* in5luen6ei moderatoare a maselor de aer oceanic. +otu8i 4n CIm#ia @oas* a Cri8ului) acestea a@ung la B grade C) 4n zona dealurilor vestice sunt cu#rinse 4ntre 0 grade C) iar 4n zona montan* su7 0 grade C. Valorile extreme din perimetrul neului !unt "uprin!e #ntre -30,0 $rade C %#n de"em&rie 2003', -26,8 $rade C %#n 06.02.1954' (i )40,1 $rade C %#n 15.08.1954'. Num*rul mediu anual al zilelor cu 4ng9e6 cre8te de la 90 4n cIm#ie la 100 4n zona deluroas* a Cuiedului. :en6ion*m c* 4n zon*) iernile sunt deose7it de 7lInde 4n com#ara6ie cu alte regiuni ale 6*rii> tem#eratura medie a iernii este #ozitiv* "O ) () tem#eraturile medii anuale) ale lunii iulie 8i ianuarie) atestInd e'isten6a unui climat de ad*#ostire 4n aceast* zon*. Acest 5a#t este datorat 5recven6ei mari a maselor de aer vestice 8i sud.vestice) a7aterile tem#eraturilor medii anuale 8i anotim#uale 5iind ne4nsemnate. U$i!itatea relati 7 a aer#l#i. 87 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA grade C 8i 1 grade C 4n zona cIm#iei

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Cantitatea de va#ori de a#* din atmos5er* este in5luen6at* 4n mod direct de caracteristicile 5izice ale maselor de aer 4n mi8care "mase de aer din zonele vestice 8i sud.vestice() cIt 8i de as#ectul local al su#ra5e6ei active) ceea ce se traduce #rin anumite #articularit*6i) atIt valorice cIt 8i ca re#arti6ie. ?n decursul a & de ore "4n ciclul zi. noa#te( se constat* valori minime la orele de la amiaz* cInd tem#eratura aerului este ma'im*) #e cInd valorile ma'ime se 4nregistreaz* noa#tea tIrziu c*tre diminea6*. 4n decursul anului
8?1 O C+araD ,i 99 8 A0 O Ciar aD. 'mi$itatea re(ati+a 5 CJm&ia Te'2'('i +aria26 5 tre 41

3eb#lo0itatea. Asemenea umidit*6ii relative a aerului) ne7ulozitatea este de#endent* atIt de #articularit*6ile circula6iei generale a atmos5erei cIt 8i de #articularit*6ile relie5ului. ?n CIm#ia Ineului) datorit* in5luen6ei ciclonilor oceanici 8i mediteraneeni care aduc un aer maritim umed) ne7ulozitatea cre8te de laevest "A)!0 zecimi( la est "A)90 zecimi(. 1e #arcursul unui an calendaristic) ne7ulozitatea ma'im* se 4nregistreaz* iarna ";)C zecimi( iar cea minim* toamna "&)1 zecimi(. D#rata !e str7l#cire a soarel#i. Regimul anual al duratei de str*lucire a Soarelui 8i re#arti6ia sa teritorial* se a5l* 4n strIns* corela6ie cu regimul 8i distri7u6ia ne7ulozit*6ii. Din analiza datelor se o7serv* c* durata de str*lucire a Soarelui #e cer are o valoare medie de 1!10 ore/an) cu o ma'im* 4n luna iulie " CC)& ore( 8i o minim* 4n luna decem7rie "B0)! ore(. Precipita"iile. 1reci#ita6iile constituie elementul climatic #rinci#al care in5luen6eaz* 4n mod direct regimul 9idrologic. 1entru caracterizarea regimului #reci#ita6iilor se analizeaz* cantit*6ile anuale) lunare) ma'ime 4nregistrate 4n & de ore) #loi toren6iale) num*rul de zile cu #reci#ita6ii) etc. Precipita"iile an#ale ;
C???,1 mmD a' !"%t 5 regi%trate 5 I &eri"a$a a a(i2at6 C19A481A14P 1A*18*00*D )e(e mai mari )a tit6#i $e &re)i&ita#ii a '( 1A-*. A ii )' a '( 1A3*, iar )e(e mai mi)i )a tit6#i $e &re)i&ita#ii C**3,? mmD 5

&re)i&ita#ii e/)e$e tare a' !"%tH 1A-1, 1A--, 1A-?, 1A30, 1A31, 1A33, 1A11 81A1?, 1A40, 1A41 8 1A4?, 1A?0, 1A?3 8 1A?1, 1A91, 1A99, 1AAA. <re)i&ita#ii(e a' 5 regi%trat +a("ri $e!i)itare 5 a ii 1A-*, 1A-3 8 1A-4, 1A-9, 1A3* 8 1A3-, 1A13, 1A19, 1A41 8 1A43, 1A49, 1A?1, 1AA4, *00*.

88 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Precipita"iile $e!ii $#ltian#ale.

Di

a a(i2a $ate("r ,i $i

a%&e)t'( h6r#i )' &re)i&ita#ii me$ii a 'a(e C$i

$i%&"2i#ia i2"hiete("rD, %e "0%er+6 )6 &re)i&ita#ii(e me$ii $i 2" a %t'$iat6 +aria26 5 tre 130 mm 8 410 mm.

Precipita"iile l#nare au 5ost analizate cantitativ 8i #rocentual #e 4ntreaga #erioada luat* 4n calcul "1!9C.191C> 19 1. 00 (. Se constat* o nuan6* climatic* mai secetoas* #entru lunile 5e7ruarie) martie 8i se#tem7rie 4n contrast cu lunile iunie 8i iulie care sunt m ai &("i"a%e.
Fa#6 $e a)e%te +a("ri me$ii (' are, a 'a(e ,i a "tim&'a(e, e/i%t6 +aria#ii a 'a(e ,i (' are &e tr' I e'.

+a7elul 3.*.3. Sta"ia Ineu

Me$ii (' are a(e &re)i&ita#ii("r CmmD 5 &eri"a$a 19A481A14P 1A*18*00*.

Altit. <$= 111

L#nile X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX B9); B9) &0) &9)1 ;1)& ;!)0 A;)9 A;); &9)0 &!)B A0) A0);

+a7elul 3.*.1. Cea mai mare CMD ,i )ea mai mi)6 CmD $i I : An : An 19& 0) II
III IV

)a tit6#i(e (' are $e &re)i&ita#ii CmmD 5 &eri"a$a 19A481A11P 1A*48*00* 8 7ta#ia I e'.

L#nile
V VI VII VIII I? ? ?I ?II

111)1 10B)B 1 !)0 1B )0 1& )B AAB)! 1;0); B10); 1&!) )0


1914

1B0)1 1&A)0 19 C 9);


1926

1!!)! 190! 0)0


1898 1976

19;0 191C 190B 19 ; 19 C 1!9; 19 0 190! 19 ! B)0


1957

&)
1949

1;)9
1932 1978

11)1
1954

0)0
1928

1B)0
1914

A)A
1958 1978

B)1
1949

Din acest ta7el rezult6 )6 '


1A34, 1A3?, 1A*4D.

e(e (' i a' !"%t )"m&(et (i&%ite $e &re)i&ita#ii, %a' a)e%tea a' !"%t !"arte re$'%e, iar

a(te(e $e&6,e%) )' 381 "ri me$ia m'(tia 'a(6 Ci' ie 1A*4 (a I e'D. De a%eme ea a0ateri(e me$iei a 'a(e %' t mari C5 1A13,

Precipita"iile nregistrate n %, !e ore


mm C "iem0rie 1A39D.

+aria26 5 tre 1*9,1 mm Ci' ie 1A?0D, 110,4 mm Cmai 1A3AD (a 110

<("i(e )62'te 5 *3 $e "re ' a' a+'t " $'rat6 mai mare $e 18- "re %a' )e( m'(t 3 "re 5 mai m'(te re&ri2e, ge erJ $ t"t atJtea ' $e $e +iit'r6 $e $i!erite i te %it6#i.

Ploile toren"iale a' )ara)ter i2"(at, %'

t $e %)'rt6 $'rat6 $ar )' i te %itate mare.

89 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Strat#l !e 07pa!7

&ri

gr"%imea, $'rata ,i re&arti#ia &e %'&ra!a#a 0a2i '('i i !('e #ea26 ,i 5

a)e(a,i tim&

&arti)i&6 (a !"rmarea %)'rgerii. N'm6r'( me$i' a( 2i(e("r 5 )are %"('( e%te a)"&erit )' 26&a$6 +aria26 5 tre 30 8 111. Gr"%imea %trat'('i $e 26&a$6 ati ge -0 8 30 )m 5 )Jm&ie ,i &"ate $e&6,i A0 8 110 )m 5 regi' ea m' t"a%6.

%olosind indicele #luviometric Angot "indice ce re#rezint* ra#ortul dintre cantitatea medie lunar* de #reci#ita6ii 8i valoarea #e care ar 5i avut.o dac* #reci#ita6iile anuale s.ar re#artiza uni5orm 4n 5iecare lun*() rezult* c* lunile #loioase sunt
& n" r&0, 20:r" r&0, ' r!&0 ,i $03!0':r&0 C)e(e(a(te !ii $ 5 )e&'t'( +erii. ' &, &"n&0 ,i &"%&0, iar %e)et"a%e "rma(eD. A)e%t !a&t i $i)6 &re(' girea &eri"a$ei &('+ia(e ,i (a

Celelalte 5enomene meteorologice "durata #reci#ita6iilor solide) stratul de z*#ad*( nu di5er* mult de a zonelor limitro5e 5iind con5orme zonalit*6ii climatic e.

V@nt#l. 0Intul #artici#* la 5ormarea condi6iilor de 7ilan6 9idric) intensi5icInd #rocesele de #ierdere a a#ei #rin eva#orare 8i eva#otrans#ira6ie. Regimul eolian indic* o #redominant* vestic* 8i sud.vestic* #entru zonele mai 4nalte #e cInd zonele @oase au o #redominan6* sudic* "iarna 8i toamna( 8i una nordic* "#rim*vara 8i vara(. C %&! !0 0r"%"& Fn =on4* S"r$0 d0 3o%" r0

Su#raveg9erea calit*6ii aerului 4n @ude6ul Arad este realizat* de autoritatea local* de mediu. E'ista B statii automate de monitorizare am#lasate in munici#iul Arad " statii( si in orasul Nadlac. De asemenea se mai 5ac determinari de no'e in regim semiautomat in di5erite #uncte din munici#iu si @udet. Am#lasarea #unctelor de monitorizare s.a 5acut tinand cont de sursele ma@ore de #oluare a aerului. Nici unul din #unctele de #relevare nu se a5la am#lasat in zona #roiectului "nordul @udetului(. Cel mai a#ro#iat este #unctul din C9isineu Cris dar nici acesta nu este relevant #entru o7iectul analizat deoarece orasul C9isineu Cris se caracterizeaza #rintr.un tra5ic rutier intens. In concluzie in zona o7iectivului nu e'ista surse semni5icative de #oluare a aerului si nici in5ormatii #rivind calitatea aerului. Singura sursa care genereaza un im#act asu#ra aerului este o 5erma zoote9nica Smit95ield situta la cca. B Mm vest "Satu Nou(. Su7stantele emise in atmos5era genereaza miros ne#lacut dar nu sunt to'ice si nici nu 90 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

genereaza e5ecte sinergice cu #otentialele no'e emise de o7iectivul analizat. De alt5el ariile de im#act ale celor doua surse nu se su#ra#un avand in vedere distanta ditre ele.

R0#03!or& $0n$&:&%& % 3o%" r0


/ona reziden6ial*) constituit* din case) se a5l* la cca. B00 m est de am#lasamentul unitatii. +ot in #artea de est in imediata a#ro#iere se a5la si sala de s#ort a localitatii A#ateu. $#eratorul va realiza in #artea de est a incintei o #erdea de co#aci care va asigura si se#aratia intre cele doua zone 5unctionale.

.*+*+* S"r$0 (& 3o%" n5& )0n0r 5& C In 30r&o d d0 &'3%0'0n! r0 3ro&0#!"%"& 10A0#"!&0 %"#r r&%orC

In #erioada de e'ecutie a lucrarilor sursele de #oluare a aerului sunt<

Q emisii de gaze de esa#ament de la masinile de trans#ort materiale si utila@ele


s#eci5ice>

Q emisii di5uze de #ra5 de la mani#ularea materialelor si lucrarile de constructie.


1oluanti generati sunt< o'izi de azot) o'id de car7on si #ul7eri. Lucrarile de constructie vor 5i de anvergura redusa "constructii modulare) #lat5orma 7etonata de 100 m#( si limitate #e o #erioada relativ scurta de tim#. Ca atare se estimeaza ca emisiile de gaze de esa#ament si #ul7eri vor 5i reduse si cu im#act nesemni5icativ asu#ra zonei sensi7ile a5late la B00 m. :C D"3 &'3%0'0n! r0 3ro&0#!"%"& Emisiile in atmos5era de la SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate# se im#art in doua categorii< E$isii !i5#0e si 5#giti e din instalatia de ra5inare si din #arcul de rezervoare =sunt constituite in #rinci#al din 9idrocar7uri "C$0.uri(> E$isii !in s#rse 5i6e ; e$isii !e la ca0anele !e pro!#cere a energiei ter$ice ) constituite din gaze de ardere) evacuate 4n mediu #rin intermediul co8urilor de dis#ersie 91 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

I$ple$entarea proiect#l#i con!#ce la re!#cerea se$ni5icati a a e$isiilor !i5#0e si 5#giti e !e la parc#l !e re0er oare prin reali0area siste$#l#i !e rec#perare COV la re0er oarele !e ben0ina si titei.

E'&$&& d&2"=0 $& 2")&!&/0 8 0'&$&& d0 COV


1e am#lasamentul SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate# nu e'ista emisii diri@ate de C$0. Datorita 5a#tului ca se mani#uleaza materii #rime si #roduse 5inite #e 7aza de 9idrocar7uri) e'ista insa emisii di5uze si 5ugitive de C$0. Com#usii organici volatili sunt constituiti din 9idrocar7urile e'istente in titeiul 7rut< #rocesul te9nologic nu modi5ica natura c9imica a 9idrocar7urilor. Sursele #otentiale de C$0.uri si #unctele #rinci#ale de emisii 5ugitive sunt< instalatia de ra5inare< su#a#e) sistem insu5lare aer) sisteme de #ur@are) etansarea #om#elor) 5lanse) valve) conducte) neetanseitati de#ozitul de rezervoare< res#iratia rezervoarelor) sistemele de incarcare.descarcare In ta7elul &. .C. sunt #rezentate #rinci#alele surse stationare nediri@ate de emisii de C$0 in aer. +a7elul &. .C. Sursele stationare nediri@ate de emisii de C$0 in aer.
S"r$ d0 0'&$&0 n0d&r&L ! D0 % C !r0 Po%" n! Eidrocar7uri 7rut) CL,( T0En&#& "!&%&= !0 30n!r" '&n&'&= r0 0'&$&&%or "titei . instalatie de recu#erare C$0 #entru rezervorul de titei . etan8eitatea transvazare. Rezervorul R1 Instalatia ra5inare de Eidrocar7uri 7rut) CL,( sistemelor de

Cisternele auto Rezervorul de a#rovizionare R1

"titei . instalatie de recu#erare C$0 . men6inerea etan8eit*tii sistemelor de trans#ort "conducte) vane) 5lanse) etc(

Instalatia ra5inare

de 1arc de Eidrocar7uri . instalatie de recu#erare C$0 rezervoare "7enzine) D9ite "#entru rezervoarele de 7enzina( #roduse 5inite s#irit) motorina)

92 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

#acura(

. men6inerea etan8eit*tii sistemelor de trans#ort "conducte) vane) 5lanse) etc(

1arc de Cisterne auto rezervoare #roduse 5inite

Eidrocar7uri . instalatie de recu#erare C$0 "7enzine) D9ite "#entru rezervoarele de 7enzina( s#irit) motorina) . etan8eitatea sistemelor de #acura( transvazare.

E'&$&& d&n $"r$0 2&A0


In +a7elul &. .;. sunt #rezentate sursele 5i'e generatoare de #oluan6i) caracteristicile 5izice ale surselor 8i #arametrii gazelor de evacuare. Dintre s#rsele 5i6e generatoare !e pol#anti pentr# at$os5era, c#ptor#l re5ierbator *1 repre0inta cea $ai i$portanta s#rsa !e pol#are a aer#l#i !e pe plat5or$a 9EST PETROL RA:I3ARE Apate# !atorita cons#$#l#i cel $ai ri!icat !e co$b#stibil.

93 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Tabel#l ,.%.2. S#rse sta"ionare !e pol#are a aer#l#i, pol#an"i genera"i >i e$i>i
S"r$0 )0n0r !o r0 d0 3o%" n5& !'o$20r&#& D0n"'&r0 #!&/&!45&&, $0#!or"%"&, 3ro#0$"%"& !0Eno%o)&# D0n"'&r0 Con$"'D 3rod"#!&0 T&'3 d0 %"#r" n" % , Gor0H &!00 Centrala pe #lei !iater$ic OP? &)) CL,NC!Mg/9> B Ct/an C r #!0r&$!&#&%0 2&=&#0 %0 $"r$0%or Po%" n!& Con#0n!r C n!&! !& D0n"'&r0 In4%5&'0, D& '0!r"% )0n0r !& !& , d0 G'H &n!0r&or % ')DN'# 3o%" n5& / r2 % )0n0r !F, #o("%"&, G')D$H D G'H GB)D nH 1ul7eri S$ N$' In$! % 5& d0 d&$!&% r0 % 3r0$&"n0 Centrala !'o$20r&# ter$ica !e ab#r A? &)) C$ &!00 CL,NC!Mg/9) B Ct/an 1ul7eri S$ N$' C$ .CL,< NBC )A Mg/9 N1;&0 t/an .2aze com7. < N!0Nmc/9 NB!&000Nmc/an &!00 1ul7eri S$ N$' C$ B)A BBA &1B 1A0 B)A BBA &1B 1A0 B)A BBA &1B 1A0 0);C/ 1-,1 ; )&/ 1+71 !9) / 17.1,. B )&/ 7<9 0);C/ 1-,1 ; )&/ 1+71 !9) / 17.1,. B )&/ 7<9 &) / @-,+ &0A)&/ @997 A00/ ?<.9 1!1)A/ -1-< &)A Cos dis#ersie BA0 P r '0!r&& ) =0%or 0/ #" !0 V&!0= , T0'30r !"r G'D$H GoCH D0:&! /o%"'&#, G'#DEH

)9

110

;!0

! Cos dis#ersie

B00

B)

110

;!0

1A)C Cos dis#ersie

!00

);

1 0

&BA0

C#ptor#l re5ierbator *1

93 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

.*+*-* Pro)no= r0 3o%"4r&& 0r"%"& Con#0n!r 5&&%0 (& d0:&!0%0 ' $&#0 d0 3o%" n5& 0/ #" 5& Fn !'o$20r4 I E$isii 5#giti e, !i5#0e >i acci!entale Emisiile 5ugitive se datoreaz* neetan8eit*6ilor utila@elor 8i traseelor de trans#ort din #rocesele te9nologice. Emisiile di5uze sunt emisii continue care a#ar 4n di5erite 5aze ale #roceselor te9nologice "de#ozitare) trans#ort) mani#ulare materii #rime) materiale 8i #roduse in aer li7er sau 4n s#a6ii 4nc9ise 5*r* sisteme de e'9austare(. Emisiile accidentale a#ar 4n cazul unor avarii ale unor ec9i#amente de de#oluare sau utila@e din #rocesul te9nologic "inclusiv rezervoare) conducte( care determin* eli7erarea necontrolat* 4n atmos5er* a unor cantit*6i 4nsemnate de #oluan6i. Nivelul emisiilor di5uze si 5ugitive di5era 5oarte mult de la o instalatie la alta) in 5unctie de caracteristicile instalatiei si de #rocesele te9nologice incluse. Con5orm documentului de re5erinta FRE% #entru Ra5inarea titeiului din 5e7ruarie 00B) emisiile de C$0 #ot varia intre 0)0A si C Mg C$0/tona de titei #relucrat in instalatiile com#le'e de #relucrare su#erioara a titeiului. In instalatiile de ra5inare la #resiunea atmos5erica a titeiului emisiile di5uze si 5ugitive totale sunt mult mai mici) 5iind cu#rinse intre 1 = 0 g/tona de titei 7rut. Luand in considerare acesti coe5icienti) emisiile ma'ime de C$0 la SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL 8 RA:I3ARIA APATEU $"n! d0 +.9 )DE r0$30#!&/ 1.17 B)D n* Studiile realizate in industria de ra5inare a titeiului arata ca emisiile di5uze si 5ugitive din di5erite zone ale unei instalatii au #onderi di5erite) ast5el< aria de#ozitare #rodus 5init = C0L> aria de #roductie = AL> aria instalatiilor de e#urare a#e uzate = 10L> aria de de#ozitare titei 7rut = AL

In Tabel#l ,.%.. s#nt pre0entate !ate pri in! ni el#l e$isiilor !e COV, alori calc#late pe ba0a coe5icientilor !in LRE: 8 5ebr#arie %))/

94 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Tabel#l ,.%... 3i el#l e$isiilor !e COV !in ca!r#l instalatiei !e !istilare la presi#nea at$os5erica <incl#si acti itatile !e !epo0itare, incarcare(!escarcare= esti$ate pe ba0a coe5icientilor !in LRE: 8 5ebr#arie %))/
Po%" n!& S"r$ &n !'o$20r C$0 M $ D"n&! !0 d0 !&'3 "nd0 0$!0 #"no$#"! BA0 Mg/an N 0$!&' ! d&n 0/ #" r&%0 !o! %0 %0 3o%" n!"%"& r0$30#!&/ d&n &n$! % !&0 AL

E$isii 5#giti e !e la instalatia !e ra5inare 8 s#pape, siste$ ins#5lare aer, siste$e !e p#rAare, etansarea po$pelor, 5lanse, al e, con!#cte, neetanseitati Depo0it#l !e titei br#t 8 re0er or#l R1, !escarcarea si incarcarea cisternelor a#to, trans5erarea $aterialelor !e la !epo0it spre instalatie si in ers Depo0it#l !e pro!#se 5inite 8 parc#rile !e re0er oare EcCipa$ente !e ep#rare apa in!#striala si $eteorica4 !ecantor;separator, 5iltr# coalescenta, ca$ine +$+AL

C$0

;0 Mg/an

AL

C$0 C$0

!A0 Mg/an 1&A Mg/an

C0L 10 L

1,1' Hg(an

100

I E$isii !in s#rse 5i6e Concentratia gazelor si nivelele emisiilor rezultate la 5unctionarea instalatiilor !e are!ere s#nt pre0entate in tabel#l ,.%.2.

Li$ite !e e$isii Documentul FRE% nu #revede limite de emisii considerate FA+ = instalatia de distilare atmos5erica a titeiului nu re#rezinta o sursa semni5icativa de #oluare a aerului con5orm documentului FRE%) #rin urmare ra#ortarea nivelelor de emisii se 5ace la $:A11: &C /199B.

95 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

In con5ormitate cu $rdinul ;AC/199; sunt introduse no6iunile de #raguri de alert* 8i #raguri de interven6ie. 1ragurile de interven6ie sunt c9iar valorile limit* de emisie din $rdinul &C /199B) iar #ragurile de alert* sunt sta7ilite la ;0L din #ragurile de interven6ie. Qn +a7elele &. .9 s#nt pre0entate li$it7rile con5or$ Or!in#l#i 2'&(1--2, corelat c# Or!in#l ,&%(1--/, pentr# pol#an"ii genera"i la ar!erea co$b#stibil#l#i licCi! <PR 1))M9= Tabel#l ,.%.-. 1raguri de alert* 8i #raguri de interven6ie #entru #oluan6ii genera6i de arderea com7usti7ilului lic9id Nr* #r! 1 B & Po%" n! 1ul7eri :ono'id de car7on $'izi de sul5) S$' "e'#rimat 4n S$ ( $'izi de azot) N$' "e'#rimat 4n N$ ( Ord&n @7< V Ord&n .<+ PA, G')D'-H PI, G')D'-H BA A0 119 1;0 1190 1;00 B1A &A0

Li$ite !e i$isii In ta7elul de mai @os sunt #rezentate limitele admise con5orm $rdinului :A1: A9 / 00 . Documentul FRE% nu #revede recomandari #rivind nivelul imisiilor in general #entru instalatia de distilare atmos5erica si im#licit nici #entru #arametrul C$0 "sau 9idrocar7uri(. Tabel#l ,.%.1). Nivele limita de imisii con5orm $rdinului :A1: A9 / 00 . Nr* Cr!* 1 Ind&# !or P0r&o d d0 '0d&0r0 0aloarea limita orar* #entru #rotectia sanatatii umane Dio'id de sul5 0aloare limita zilnic* #entru sanatatii umane 0aloare limita anual* #entru ecosistemelor 0aloarea limita orara #entru sanatatii umane 0aloare limita anuala #entru sanatatii umane 0aloare limita anuala #entru #rotectia vegetatiei #rotectia #rotectia #rotectia #rotectia V %o r0 %&'&!4 Ord* 78+D+99+ BA0 fg/mB 1 A fg/mB 0 fg/mB 00 fg/mB N$ &0 fg/mB N$ B0 fg/mB N$'

Dio'id de azot si o'izi de azot

96 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

B & A

:ono'id de car7on 1ul7eri in sus#ensie "1: 10( C$0

0aloare ma'ima zilnica a mediilor / ! ore #entru #rotectia sanatatii umane 0aloare limita zilnica #entru #rotectia sanatatii umane 0aloare limita anuala #entru #rotectia sanatatii umane .

10 mg/mB A0 fg/mB &0 fg/mB .

In ba0a in5or$atiilor e6istente re5eritoare la proces#l teCnologic <gra! !e a#to$ati0are, siste$e !e alertare si alar$are la scaparile !e $ateriale, nat#ra si calitatea co$b#stibililor #tili0ati= se poate esti$a ca e$isiile !e ga0e !e ar!ere se or inca!ra in li$itele a!$ise iar i$pact#l acestora prec#$ si al e ent#alelor scapari !e Ci!rocarb#ri !in instalatie a 5i #n#l s#portabil pentr# receptorii sensibili. .*+*.* M4$"r& d0 d&'&n" r0 E$isii !iriAate Pentr# e$isiile !iriAate n# s#nt necesare ecCipa$ente !e !epol#are a ga0elor !eoarece ga0ele !e ar!ere !e la cele / centrale n# or con"ine pol#an"i peste li$itele a!$ise <con5or$ !atelor !e proiectare=. +a0ele !e ar!ere se e ac#ea0a in at$os5era prin inter$e!i#l cos#rilor !e !ispersie. Intrucat cu#torul re5ier7ator E1 re#rezinta ec9i#amentul cu cele mai mari riscuri din instalatie) el este #revazut din 5a7ricatie cu o serie de elemente de #rotectie si de #revenire/limitare a unui incendiu< . #entru intreru#erea alimentarii cu com7usti7il a cu#torului au 5ost #revazute ro7inete de 7locare in caz de avarie atat #e circuitul de com7usti7il lic9id cat si #e circuitul de com7usti7il gazos . #entru interventia in caz de incendiu la cu#torul E1 a 5ost #revazut un colector circular #entru in@ectie a7ur in vatra cu#torului cat si in@ectia de a7ur in re5ularea #om#elor 1 A)R care alimenteaza cu#torul. . a 5ost #revazut un ro7inet #entru golirea ra#ida a cu#torului in cazul in care siutatia creata im#une acest lucru) 2olirea ra#ida a cu#torului se 5ace la vasul de golire ra#ida 0& destinat acestui sco# care este #revazut cu o coloana de racire cu a#a 97 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA &'3 #!"%"&

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

. #entru a izola cu#torul E1 5ata de instalatia te9nologica in caz de avarii a 5ost #revazuta o #erdea de a7ur intre cu#tor si instalatia te9nologica . circuitul de intrare titei in cu#tor a 5ost #revazut cu o su#a#a de siguranta cu rolul de a #rote@a ser#entina cu#torului la su#ra#resiuni . sunt #revazute cu & guri de e'#lozie cu rolul de a evacua su#ra#resiunea din camera de ardere in cazul acumularilor de com7usti7il urmate de arderea violenta a com7usti7ilului. E$isii !i5#0e si 5#giti e SInstalatia !e !istilare la presi#ne at$os5erica ?n condi6ii normale de o#erare a instala6iei nu e'ist* #ericolul #olu*rii atmos5erei cu va#ori de #roduse #etroliere sau alte su7stan6e) #rocesul te9nologic avInd loc 4n circuit 4nc9is 8i etan8. Ca o m*sur* general* de eliminare a emisiilor di5uze 8i 5ugitive instala6ia de distilare la #resiune atmos5erica este #rev*zut* cu sisteme s#eciale de etan8are a tuturor s#a6iilor #rin care circul* 5lu'urile de materii #rime) #roduse 5inite 8i gaze. :asurile te9nice #revazute in cadrul instalatiei de distilare la #resiune atmos5erca sunt< . automatizarea integral* a instala6iei . sisteme de alert* care determin* o#rirea 5unc6ion*rii 4n cazul unor avarii. . gazele #rovenite din vasele se#aratoare sunt diri@ate in reteaua de gaze com7usti7ile si utilizate ca com7usti7il gazos la unul din arzatoarele cu#torului re5ier7ator E1 . la o#rirea instala6iei si #entru situa6iile accidentale instala6ia este #rev*zut* cu su#a#e de siguran6* care 4n cazuri de emergen6*) de7u8eaz* 4n sistemul de golire ra#ida.

R Depo0it#l !e $aterii pri$e si pro!#se 5inite O incarcarea(!escaracarea pro!#selor


petroliere 1entru recu#erarea com#usilor organici volatili rezultati in urma transvazarilor de #roduse care emana com#usi organici volatili "C$0( r0=0r/o r0%0 d0 :0n=&n $& !&!0& /or 2& %0) !0 % &n$! % !& d0 r0#"30r r0 COV . In acest sens rezervoarele au 5ost dotate cu su#a#e de res#iratie care vor 5i racordate la circuite de colectare a C$0 si trimiterea lor #entru a7sor7tie in motorina ce se a5la de#ozitata in vasul de a7sor7tie C$0. 1eriodic motorina din vasul de a7sor7tie "rezervorul + ( este 98 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA inlocuita in vederea mentinerii

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

ca#acitatii de a7sor7tie. Circuitele de colectare a C$0 sunt realizate din conducte de otel cu diametre care sa asigure #reluarea de7itului de C$0 cu o cadere de #resiune convena7ila. 1entru a se evita sca#arile necontrolate in atmos5era % !r n$20r"% 3rod"$0%or &n $& d&n r0=0r/o r0 "o#eratie care re#rezinta cea mai im#ortanta sursa de #oluare #otentiala a atmos5erei cu 9idrocar7uri( au 5ost #revazute o serie de masuri si secvente de o#eratii care tre7uie realizate si anume< 1. Scurgerea rezervoarelor ce urmeaza a 5i #om#ate la Statia de trans5er> . Izolarea #rin ro7ineti a conductelor de intrare si iesire din rezervor cu e'ce#tia ro7inetului montat #e conducta de as#iratie a #om#ei de trans5er > B. Inc9iderea ro7inetilor a5lati #e rami5icatiile conductei de as#iratie a #om#ei ce urmeaza a 5i utilizata la incarcat in autocisterna> &. Inc9iderea ro7inetilor a5lati #e rami5icatiile conductei de re5ulare a #om#ei ce urmeaza a 5i utilizata la incarcat in autocisterna> A. Legarea la #*mInt a autocisternei care urmeaz* sa 5ie 4nc*rcata #rin conectarea #e containerul autocisternei a cla#etei cu care este ec9i#at sistemul de #unere la #*mInt C. 1ornirea #om#ei de catre o#eratorul din #arcul de rezervoare ;. Desc9iderea vanei manuale de incarcare de #e 7ratul cores#unzator de incarcare !. ,rmarirea um#lerii com#artimentelor autocisternei 9. Inc9iderea #rogresiva a vanei manuale de #e 7ratul cores#unzator de incarcare 10. Sc9im7area 7ratului de incarcare la urmatorul com#artiment si reluarea o#eratiunilor ince#and cu #asul ; 11. Statia S+ ) destinata mani#ularii 7enzinei) este #revazuta cu un 7rat articulat care res#ecta cerintele te9nice de #roiectare si de e'#loatare im#use ec9i#amentelor de incarcare#e la #artea in5erioara a cisternelor auto) #revazute in Ane'a A la E2 AC!/ 00;. In aceste con!i"ii, i$pact#l e$isiilor !e no6e, la 5#nc"ionarea nor$al7 a obiecti #l#i, as#pra calit7"ii aer#l#i at$os5eric, a 5i nese$ni5icati . Con2or' r0 % #0r&n50 BAT :actor !e $e!i# AER 99 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Nr* 1.

C0r&n50 D R0#o' nd4r& BAT

Con2or' r0

Re!#cerea e$isiilor in aer V a#licarea unor te9nici #reventive de reducere Da = se con5or$ea0a a C$ = controlul arderii Ar!erea in c#ptor#l *1 este controlata a#to$ati0at, c# para$etrii $onitori0ati on 8 line. Toate ar0atoarele s#nt eri5icate perio!ic. V controlul emisiilor de C$ #rin< . management energetic . utilizarea gazelor de ra5inarie ca si com7usti7il . a#licarea #roceselor de distilare #rogresiva .utilizarea com7usti7ililor cu continut ridicat de E . randamente de ardere ridicate

Da Da Nu este cazul Da) gazele de com7ustie au un continut ridicat de E Da 1rocesul te9nologic este o#timizat din #unct de vedere a consumului de com7usti7il. Se valori5ica gazul de ra5inarie) cu continut mai redus de car7on decat com7usti7ilii lic9izi. Unitatea se con5or$ea0a !in p#nct !e e!ere al re!#cerii e$isiilor !e CO% 3# este ca0#l. 3# s#nt necesare teCnici en!;o5;pipe pentr# re!#cerea e$isiilor !e 3O? la ga0ele !e ar!ere. Se aplica teCnici pre enti e constan! in control#l ar!erii.

V reducerea emisiilor de N$' . se a#lica in instalatiile de #relucrare a 5ractiunilor #etroliere rezultate din distilarea titeiului . o'idarea N$' la tem#eratura @oasa . reducerea non catalitica selectiva . reducerea catalitica selectiva V reducerea emisiilor de #ul7eri . se a#lica #entru emisiile din #rocese te9nologice de #relucrare catalitica a 5ractiunilor #etroliere . cicloane . electro5iltre . 5iltre . scru7ere umede . ec9i#amente de s#alare a gazelor

3# este ca0#l. Nu sunt necesare te9nici end.o5.#i#e #entru reducerea emisiilor de #ul7eri la gazele de ardere. Com7usti7ilii utilizati genereaza emisii reduse de #ul7eri la ardere.

100 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

V reducerea emisiilor de S$ - utilizarea com7usti7ililor cu continut redus de sul5 - ac9izitionarea de materie #rima "titei 7rut( cu continut redus de sul5 - a#licarea de te9nici end.o5.#i#e #entru reducerea S$

Da Da 3# s#nt necesare teCnici en!;o5;pipe Unitatea se con5or$ea0a !in p#nct !e e!ere al teCnicilor LAT pre enti e !e re!#cere a SO%.

V te9nici de reducere a emisiilor de C$0 - #rogram de #revenire) detectare si control al emisiilor 5ugitive . sisteme de recu#erare/distrugere a va#orilor "#entru materialele 5oarte volatile( V te9nici de control al mirosurilor - s#alarea gazelor in scru7ere cu 9i#oclorit

Da Da Re0er oarele !e ben0ina si titei s#nt legate la instalatia !e rec#perare a C$0 3# este ca0#l

N" 0A&$! %&'&!0 #on$&d0r !0 BAT 3r&/&nd n&/0%0%0 d0 0'&$&& % &n$! % !& d0 d&$!&% r0 !'o$20r&# Un&! !0 !&!0&"%"&, do r !0En&#& d0 r0d"#0r0 &n #00 0'&$&&%or &n 0r* ' $"r&%0 30n!r" $0 #on2or'0 = #0 3r&/0$!0 &'3%0'0n! r0

r0d"#0r0 0'&$&&%or &n 0r*

3.-. 7"('( %i %'0%"('( $7iecti+'( e%te am&(a%at 5 I


CJm&ia Cri,'ri("r, &arte )"m&" e t6 a marii $e&re%i' i <a " i)e.

0a2i '( rJ'('i Cri,'( A(0 a&ar !"rma#i' i $e +Jr%t6 ,i )" %tit'#ie (it"("gi)6 $i!erit6, 5 )e&J $ )' <a(e"2"i)'( ,i

termi J $ )' Fa(")e '( %'&eri"r. <a(e"2"i)'(

e%te re&re2e tat &ri ,i%t'ri )ri%ta(i e, metam"r!"2ate


m' #ii C"$r' M"ma %'0 !"rma ' "r !J,ii a(' gite N87.

5 tim&'( "r"ge e2ei her)i i)e, )are a&ar 5

?n :un6ii Eig9i8 . Drocea acesta 5orma6iune 5ormeaz* zona central* 8i este cunoscuta su7 numele de seria de 1Iiu8eni "cuar6ite) 5ilite sericito.cloritoase) 8isturi am5i7olice) calcare cristaline etc.() cu o 4nclinare generala sudic*) 5iind str*7*tut* de roci granitice "2rani6ele de Eig9i8( sau gnaisice "2naisele de Radna(.

101 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

%orma6iunile cristaline au 5ost interce#tate 8i 4n 5ora@ele structurale s*#ate 4n zona SIntana "grani6e() C9erelu8 "gnaise( 8i 4n zona N*da7 "mica8isturi( ultimele dou* localit*6i 5iind situate c9iar #e conul de de@ec6ie al rIului Cri8ul Al7. ?n zona de c4m#ie a rIului Cri8ul Al7 ma@oritatea 5ora@elor 9idrogeologice care au 5ost e'ecutate #ana la100 m adancime) sau mai mult) au interce#tat #artea su#erioar* a de#ozitelor #anoniene) litologic 5iind re#rezentate #rin argile 8i nisi#uri 5ine 8i medii. %ora@ul s*#at la Eodi8 a str*7*tut) #In* la adIncimea 5inal* de BA& m) numai 5orma6iuni de vIrst* #anonian*) litologic 5iind re#rezentate #rin argile 8i marne 8i 4n mod cu totul su7ordonat nisi#uri 5ine 8i gresii. 2rosimea ma'im* a#reciat* a #anonianului este de cea. 1A00 m. 1leistocenul Su#erior 8i Eolocenul in5erior simt re#rezentate #rin de#ozitele aluvionare ale terasei @oase "nisi#uri) #ietri8uri secundar argile() av4nd o grosime ce variaz* 4ntre A 8i 1A m. Eolocenul su#erior este re#rezentat #rin aluviunile recente din luncile r 'ri("r C
&ietri,'ri 0"("+6 i,D. O0ie)ti+'( e%te %it'at 5 <(ei%t")e '( 7'&eri"r 8 F"(")e '( i !eri"r. Fre)+e t 5 &artea %'&eri"ar6 a &(ei%t")e '('i %'&eri"r a&are " argi(6 r",)at6 )' gr"%imi $e 1 811 m. <e " mare %'&ra!a#6 %8a' $e&'% 5m &(ei%t")e S &ri+i #a $e2+"(t6rii 5 $e&"2ite ("e%"i$e, (a i+e( %'&eri"r $e&"2ite ("e%"i$e mai "i )"re%&' $ &Jrtii %'&eri"are a &(ei%t")e '('i ,i &rimei &6r#i a h"(")e '('i. a$J )ime a $e&"2ite("r a&ar#i 5 $ 0a2i '('i rJ'('i Cri,'( A(0 +"m me #i" a )6 ea e%te $e a&r"/imati+ 130 m 5 2" a "ra,'('i I e' ,i )6 +aria26 5 E'r'( a$J )imi $e 100 m, 5 2" a "ra,'('i Chi,i e' Cri,. De&"2ite(e $e tera%6 %' t !"rmate $i argi(e, &ietri,'ri, i%i&'ri ,i %e)' $ar 0"("+6 i,'ri. i%i&'ri("r,

+eologia a$plasa$ent#l#i 2eomor5ologic) am#lasamentul se g*se8te 4n cIm#ia Cri8urilor) o cIm#ie recent*) incom#let consolidat* care) #In* la e'ecutarea lucr*rilor de desecare 8i 4ndiguire) #rezenta 5
ti %e 2" e i ' $a0i(e ,i 'mer"a%e 0ra#e ,i mea $re a(e rJ'('i, a+J $ ' a%&e)t &(a ,i " %ta0i(itate a tere '('i 5 ge era( a%ig'rat6. C" !"rm ma)r"2" 6rii %ei%mi)e $'&6 C"$'( $e <r"ie)tare 7ei%mi), &ri+i $ 2" area +a("rii $e +ir! a a))e(er6rii tere '('i &e tr' )'trem're, a+a $ Mr. C&eri"a$a me$ie a i ter+a('('i $e re+e ire $e 100 a iD $'&a < 10081.*004, (")a(itatii A&ate' ii )"re%&' $aH ag;0,09 %i T);0.? %e).

Studiul geote9nic e5ectuat de c*tre SC A+ELIER A SRL care a cu#rins dou* 5ora@e geote9nice de C)00 m 8i &)00 m adIncime) a #us 4n eviden6* urm*toarele< g strati5ica6ia terenului . 0 h1 m . um#lutura .1)0 h B)C m . )"m&(e/ argi("% )a!e
i' g6(0'i &(a%ti) +irt"%

102 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

8 -,4 @ 4,0 m 8 )"m&(e/ argi("% &ra!"% i%i&"% )a!e i' g6(0'i &(a%ti) )" %i%te t R )ara)teri%ti)i(e !i2i)"8me)a i)e ale

terenului de 5undare<

. umiditate natural* K N B)9& L> . indice de consisten6* Ic N 0)90 > . indice de #lasticitate I# N & )!; L> . um5lare li7er* , N 1 ); L 3# se c#noaste calitatea sol#l#i si s#bsol#l#i pe a$plasa$ent#l st#!iat sa# in i$e!iata ecinatate a acest#ia. I$ple$entarea proiect#l#i n# pres#p#ne e6ploatarea #nor res#rse ale s#bsol#l#i. De alt5el, in 0ona n# e6ista res#rse $inerale care ar p#tea 5i alori5icate. Pe sit;#l st#!iat si in i$preA#ri$ile a$plasa$ent#l#i n# e6ista obiecti e geologice proteAate* .*-*1* S"r$0 d0 3o%" r0 $o%"%"& $& $":$o%"%"&

In ti$p#l i$ple$entarii proiect#l#i Nu e'ista surse de #oluare a solului si su7solului D#pa i$ple$entarea proiect#l#i Activitatea #rinci#al* de distilare la #resiune atmos5erica a titeiului sau a CL, nu genereaza emisii controlate #e sol sau su7sol. ,nitatea nu de6ine rezervoare de car7uran6i su7terane. Sursele #oten6iale de #oluare a solului #rin in5iltrare in cadrul am#lasamentului) #ot 5i< #ierderi accidentale de car7uran6i din sistemul de stocare 8i ve9iculare datorate eventualelor neetan8eit*6i sau 5isuri la rezervoarele 8i conductele su#raterane #ierderi accidentale la alimentarea autove9iculelor 8i rezervoarelor #ierderi accidentale in cadrul instalatiei de distilare la #resiune atmos5erica si a instalatiei de #rocesare a com7usti7ilului S1 scurgeri ocazionale din reteau de canalizare a a#elor uzate si a ec9i#amentelor de e#urare locala de#ozitarea necores#unzatoare a deseurilor te9nologice 103 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Accidental se #oate #roduce #oluarea solului cu #roduse #etrolire. Im#uri5icarea solului cu #roduse #etroliere #oate re#rezenta un 5enomen cu e'tindere destul de larg* 4n 5unc6ie de circuitul a#ei su7terane 4n zon* 8i de cantitatea de #roduse #*trunse 4n sol) 8i care #oate conduce la im#osi7ilitatea utiliz*rii acvi5erului ca surs* de a#*. :ai mult) e5ectele datorate #olu*rii solului #ot 5i remediate numai #rin te9nologii com#le'e la costuri 5oarte ridicate. De aceea r*mIne #rioritar* activitatea de #revenire a #olu*rii solului.

.*-*+* Pro)no= r0 &'3 #!"%"& Singurul i$pact as#pra sol#l#i >i !e nee itat este cel !in ti$p#l l#cr7rilor !e constr#c"ie;
$ontaA. Acest im#act este redus si tem#orar 8i se va urm*ri reducerea lui #rin m*suri adecvate de organizare de 8antier 8i de limitare a zonelor de im#act.

E6ec#"ia proiect#l#i #revede e'ecutarea unei #lat5orme 7etonate de caa. 100 m# #e care sa se am#laseze se#aratorul cu 5iltru cu coalescenta #entru e#urarea a#elor uzate. Aceasta activitate consta in< . deco#ertarea stratului su#er5icial #e o adIncime de B0 cm . realizarea #lat5ormei 7etonate Celelalte activitati din cadrul #roiectului constau in montarea rezervoarelor de neutralizare) a instalatiei de colecatre C$0 si a conductelor de legatura #e #lat5orme e'istente 7etonate. D#pa i$ple$entarea proiect#l#i AvInd 4n vedere c* toate activit*tile de de#ozitare) #relucrare) trans#ort #roduse #etroliere se des5*8oara #e #lat5orme 7etonate) nu se #reconizeaz* a 5i un im#act asu#ra solului. .*-*-* M4$"r& d0 d&'&n" r0 &'3 #!"%"&

In ti$p#l i$ple$entarii proiect#l#i

104 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Stratul de sol deco#ertat se va im#rastia #e terenul li7er din #artea de est a incintei) unde o#eratorul va realiza o #erdea de vegetatie "co#aci ornamentali( D#pa i$ple$entarea proiect#l#i +oate o#era6iile 5lu'ului te9nologic se des5asoara #e #lat5orme 7etonate #rev*zute cu sisteme de canalizare) asigurIndu.se 4n acest 5el o #rotec6ie a solului si su7solului 5a6* de orice 5el de sc*#*ri sau evacu*ri de su7stan6e #oluante. Intreg s#a6iul r*mas li7er va 5i 4ncadrat de zone verzi) #e care se va #lanta gazon 8i co#aci. 1entru a nu #olua solul cu #roduse #etroliere) rezultate din scurgeri accidentale) s.au luat urm*toarele m*suri< toate rezervoarele de de#ozitare #roduse #etroliere sunt su#raterane) montate 4n cuv* 7etonat* montarea valvelor de #rea#lin #e conductele de 4nc*rcare ale rezervoarelor/cisternelor) care o#resc 4nc*rcarea la atingerea a 9AL din ca#acitatea rezervorului/cisternei. Colectarea de8eurilor te9nologice se 5ace se#arat) in rezervoare am#lasate in #arcul de de#ozitare. Ca urmare) orice contaminare a solului este e'clus* la o 5unc6ionare normal* a Instalatiei !e !istilare la presi#ne at$os5erica.

1rin urmare) nu se im#un m*suri su#limentare #entru #rotec6ia solului si su7solului #e am#lasamentul studiat.

3.3. Bi"$i+er%itatea ?n con5ormitate cu E.2. 1 !&/ 00; #rivind declararea ariilor de #rotec6ie s#ecial* avi5aunistic* ca #arte integrant* a re6elei ecologice euro#ene Natura 000 4n RomInia) li$itro5 obiecti #l#i se a5l7 aria !e protec"ie special7 a i5a#nistic7 ROSPA ))1, CTMPIA CERMEIULUI. Aceast* arie este localizat* 4n #ro#or6ie de 100L 4n @ud. Arad) comunele< A#ateu "1 L() Feliu "B&L(> Focsig "CAL(> C*rand " CL(> Cermei "& L(> Ineu "&0L(. Su#ra5a6a sitului este de 199;C)! 9a. 105 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

$7iectivul este am#lasat limitro5 cu R$S1A 001& CIm#ia Cermeiului) la cca A00 m est de sit 8i la cca A0.B00 m nord. Regiune 7iogeogra5ic* . continental* #anonic* "con5orm %ormular standard Natura 000(. CIm#ia 4nalt* a Cermeiului se a5l* la #oalele :un6ilor Codru :oma) 5iind caracterizat* de #*duri de lunc*) #*8uni 8i 5Ine6e umede) 9ele8tee 8i mla8tini. ?n vecin*tatea ora8ului Ineu se g*se8te 1*durea 8i lacul Rovina) res#ectiv #esc*ria :ocrea) zone im#ortante #entru #*s*ri r*#itoare 8i de 7alt*. 1e rIul +euz se a5l* acumularea C*rand) cu un mozaic de 9a7itate 5oarte diversi5icat< ml*8tini8uri) cursuri #*r*site) z*voaie) la marginea acumul*rii a5lIndu.se 8i 1*durea Sic. 1esc*ria Cermei 8i 1*durea Falta sunt alte zone im#ortante) iar #*8unile 8i #Ilcurile de ar7ori din #rea@ma localit*6ii A#ateu sunt im#ortante #entru s#ecii de ste#*. Este o zon* de cIm#ie 7ogat* 4n 5iruri de a#e) cu #*duri de 5oioase) cIm#uri 8i #a@i8ti umede) 7*l6i mici. Ea7itatele diversi5icate semi.naturale #ermit sta7ilirea a unui num*r mare de s#ecii) dintre care im#ortante sunt cristelul de cIm#) res#ectiv cre8te6ul #estri6. Codal7ul cui7*re8te 4n #artea de sud a zonei) iar #erec9i de vInturel de sear* #ot 5i o7servate #e #*8unile din nordul sitului. 1e lIng* cele men6ionate) mai remarc*m ca s#ecie clocitoare stIrcul gal7en "Ardeola ralloides() 8er#arul "Circaetus gallicus( 8i gaia neagr* ":ilvus migrans(. ?n #erioada de #asa@ zona @oac* rol ca loc de #o#as #entru un num*r relativ mare de #*s*ri de a#*. Im#actul antro#ic este mi@lociu 8i se re5er* la t*ieri de ar7ori 4n #erioada de re#roducere a unor s#ecii) #recum 8i la trans5ormarea zonelor umede 4n terenuri agricole. C1 = s#ecii de interes conservativ glo7al = s#ecii< cristel de cIm# "Cre' cre'() vInturel de sear* "%alco ves#ertinus(> CC = #o#ula6ii im#ortante din s#ecii amenin6ate la nivelul ,niunii E'r"&e
)"$a(0 CFa(iaeet'% a(0i)i((aD, )re,te# &e%tri# C<"r2a a &ar+aD. e @ * %&e)iiH

Ta0e('( 3.1. 7&e)ii $e &6%6ri e 'merate 5 a e/a I a Dire)ti+ei C" %i(i'('i ?A.30A.CEE

Cod S30#&0* A0*A Ar$ea &'r&'rea A0*3 ra(("i$e% Ar$e"(a

Po3"% 5&06 R0=&d0n!4

C"&:4r&! I0rn ! P $ L 081 & *&

S&! Con$0r/ I=o% r0 Po3 * D D

P%o:

106 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A040 ATthTa Tr")a A0*1 B"ta'r'% %te((ari% A0-1 Ci)" ia )i)" ia A0-0 Ci)" ia igra A090 Cir)aet'% ga((i)'% A091 Cir)'% aer'gi "%'% A0*4 Egretta gar2etta A0?1 Fa(iaeet'% a(0i)i((a A0** I/"0rT)h'% mi 't'% A*34 L'(('(a ar0"rea A0*- NT)ti)"ra/ T)ti)"ra/ A0?* <er i% a&i+"r'% A1** Cre/ )re/ A0A? Fa()" +e%&erti '% A11A <"r2a a &"r2a a A--9 La i'% )"(('ri" A--A La i'% mi "r A09A AU'i(a &"mari a A**3 Ca&rim'(g'% e'r"&ae'% A*-3 <i)'% )a '% A1A4 Ch(i$" ia% hT0ri$'% A0?- Mi(+'% migra % A*-4 DrT")"&'% marti'% A3*A De $r")"&"% %Tria)'% 18* &
*0830 &

18? & *83 & 118*0 & 08* & 1& *8- & -83 & 1& 118*0 & 30840 & 1& *83 & *1830 & 1081* & -0810 & *008100 & 10890 & 18* & 9810 & *8- & 1081* & 18* &

C D C D D D D B D D D D C C D D C D D D C C D
D

B C

C C

B C

B B

B C

B B

107 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A**A A()e$" atthi% A-0? 7T(+ia i%"ria A*-9 De $r")"&"% me$i'% 1081* &

18- & *83 &

D D

+a7elul 3.*. Cara)teri%ti)i(e ge Cod N0;


N1* N13 N11 N14 N*1

era(e a(e %it'('i

N A
3? -* 11 *

CLC &11) &1


*11 8 *1*-1 *3*, *3-11 **1, ***

C% $0 d0 E :&! !0 :la8tini) tur7*rii


C'(t'ri Ctere ara0i(D <6,' i A(te tere 'ri ara0i(e <6$'ri $e !"i"a%e Gii ,i (i+e2i

0ulnera7ilitatea ariei #rote@ate este cauzata de urmatoarele elemente< 1. intensi5icarea agriculturii = sc9im7area metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradi6ionale 4n agricultur* intensiv*) cu monoculturi mari) 5olosirea e'cesiv* a c9imicalelor) e5ectuarea lucr*rilor numai cu utila@e 8i ma8ini . sc9im7area 9a7itatului semi.natural "5Ine6e) #*8uni( datorit* 4ncet*rii activit*6ilor agricole ca cositul sau #*8unatul B. 7racona@ &. desecarea zonelor umede #rin canalizare de.a lungul rIurilor) #e zone de 8es) 4n tur7*rii A. cositul 4n #erioada de cui7*rire C. industrializare 8i cre8terea zonelor ur7ane ;. distrugerea cui7urilor) a #ontei sau a #uilor !. deran@area #*s*rilor in tim#ul cui7*ritului "colonii de stIrci si ciori( 9. lucr*ri 4ndelungate 4n vecin*tatea cui7ului 4n #erioada de re#roducere 10. cositul #rea tim#uriu "e'. #oate distruge #oantele de cristel de cIm#( 11. arderea vegeta6iei "a miri8tii 8i a #Irloagelor( 1 . scoaterea #uilor #entru comer6 ilegal 108 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1B. reglarea cursurilor rIurilor 1&. electrocutare si coliziune in linii electrice 1A. #rinderea #*s*rilor cu ca#cane 1C. #racticarea s#orturilor e'treme< enduro) motor de cross) ma8ini de teren 1;. turismul in masa 1!. am#lasare de generatoare eoliene 19. 5urtuni #uternice 0. 4nmul6irea necontrolat* a s#eciilor invazive 1. de5ri8*rile) t*ierile ras 8i lucr*rile silvice care au ca rezultat t*ierea ar7orilor #e su#ra5e6e mari . t*ierile selective a ar7orilor 4n vIrsta sau a unor s#ecii B. adunarea lemnului #entru 5oc) culegerea de ciu#erci &. amena@*ri 5orestiere 8i t*ieri 4n tim#ul cui7*ritului s#eciilor #ericlitate A. vIn*toarea in tim#ul cui7*ritului #rin deran@ul 8i zgomotul cauzat de c*tre gonaci C. vIn*toarea 4n zona locurilor de cui7*rire a s#eciilor #ericlitate ;. 4m#*duririle zonelor naturale sau seminaturale "#*8uni) 5Ina6e etc.( !. 4nmul6irea necontrolat* a s#eciilor invazive 9. deran@area #*s*rilor ic9tio5age 4n zona de cui7*rire a s#eciilor ocrotite B0. desecarea zonelor umede #rin canalizare de.a lungul rIurilor) #e zone de 8es B1. reglarea cursurilor rIurilor B . sc9im7area ma@or* a 9a7itatului a)+ati) Ce/. )"
--. ar$erea %t'!'('i 5 &eri"a$a $e )'i06rire -3. ar$erea %t'!'('i -1. (')r6ri 5 $e(' gate 5 +e)i 6tatea )'i0'('i 5 &eri"a$a $e re&r"$')ere -4. &e%)'it'( %&"rti+ 5 ma%6 )are $era Eea26 &6%6ri(e migrat"are Ta0e('( 3.-. A)ti+it6#i ,i )" %e)i #e 5 i teri"r'( %it'('i %tr'irea 0araEe("rD

Cod A#!&/&! !0 1)) C#lti are 19+ Co$&r0DT &0r0 119 U!&%&= r0 30$!&#&d0%or 1+9 F0r!&%&= r0 1.9 P $"n !"% 1&) Manage$ent#l 5orestier gen0r % 1<< Ind03 r! r0 r:or&%or "$# !& $ " &n #"r$ d0 "$# r0

In!0n$&! !0 L C B C B
B

N ') +9 19 -9 -9
19

In2%* ) 9 > 9 9
V

109 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1@9 Cr0$!0r0 n&' %0%or 1?9 In#0nd&0r0 ++9 P0$#"&! $3or!&/ ++1 S 3 ! d"3 'o'0 % +-9 V n !o r0 .99 Zon0 "r: n&= !0, E :&! r0 "' n .91 Ur: n&= r0 #on!&n" .9- , :&! r0 d&$30r$ ! .+1 D03o=&! r0 d0$0"r&%or '0n L0r0 .-9 S!r"#!"r& )r&#o%0 799 R0!0%0 d0 #o'"n&# r0 79+ Dr"'"r&, dr"'"r& "!o 79- L&n&& d0 # %0 20r ! , TPV 798 A%!0 r0!0%0 d0 #o'"n&# !&& 711 L&n&& 0%0#!r&#0 71+ Cond"#!0 @.9 V nd %&$' 8.. F"r!"n&, #&#%o n0 8.1 In"nd !&& 899 Ero=&"n0
.*.*1* I'3 #!"% 3ro)no= !

C B C B C B B B B C A B B C C B C C B C

1 + + + .9 + + 7 19 19 19 1 19 < 1 ? 19

V > 9 9 9 9 > V > 9 > > > 9 9 9 > > > >

1entru evaluarea im#actului o7iectivului analizat asu#ra 9a7itatului #rote@at ROSPA ))1, CTMPIA CERMEIULUI) in #aralel cu #rezentul studiu de im#act s.a e5ectuat o evaluare adecvata de catre e'#erti acreditati. Ra#ortul evaluarii adecvate este atasat #rezentului studiu de im#act. Analiza elementelor cumulate s.a 5acut #e o raz* de urm*toarele ti#uri de im#act< direct> indirect> #e termen scurt> #e termen lung> A00 m) 5iind analizate

cumulativ> rezidual. 1entru analiz* s.a 5olosito scal* cu A nivele care s* ierar9izeze sensul "#ozitiv sau negativ( 4n care im#lementarea #roiectelor va avea im#act asu#ra o7iectivelor de conservare ale ariei #rote@ate< O N im#act #ozitiv semni5icativ

110 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

O 1 N im#act #ozitiv 0 N nici un im#act "neutru( . 1 N im#act negativ nesemni5icativ . N im#act negativ semni5icativ i+e( 81 i+e( 81

Concluziile studiului de evaluare adecvata #rivind im#actul #rognozat) sunt< Im#act direct . IM<ACT NEGATIG NE7EMNIFICATIG Im#act indirect . IM<ACT NEUTRU i+e( 0 i+e( 0

Im#act #e termen scurt . IM<ACT NEGATIG NE7EMNIFICATIG Im#act #e termen lung . IM<ACT NEUTRU

Im#act rezidual . Nu a 5ost identi5icat un im#act rezidual du#* o eventuaal* 4ncetare a activit*6ii. Nu e'ist* #rocese sau 5enomene cu im#act negativ care s* se mani5este du#* sto#area activit*6ii #e am#lasament 8i s* in5luen6eze #e mai de#arte e'isten6a s#eciilor vegetale 8i animale.

Im#act cumulativ

. In vecin*tatea localit*6ii A#ateu N, mai sunt #roiecte

asem*n*toare) ast5el incIt nu se #oate vor7i de im#act cumulativ. .*.*+* M4$"r& d0 d&'&n" r0 &'3 #!"%"&

?n vederea minimiz*rii im#actului asu#ra mediului 8i 9a7itatului s.au #rev*zut) inca din 5aza de #roiectare) unele masuri #entru #rotectia a#ei 5reatice) aerului) solului si su7solului. * P0n!r" 3ro!0#5& # %&!45&& 30%or ?n incinta s.a #roiectat si realizat o retea de canalizare #e categorii de a#e< canalizare industriala) canalizare mena@era si canalizare meteorica. Canali0area in!#striala este #revazuta cu se#aratoare de #roduse #etroliere cu 5lota6ie natural*) se#arator de #roduse #etroliere cu 5iltru cu coalescenta) c*mine de vane) c*mine cu 4nc9idere 9idraulic*) sta6ie de #om#are si #relevare #ro7e. Se#aratorul de #roduse #etroliere cu 5lota6ie natural* re6ine #rodusul #etrolier 4n cea mai mare #arte. Restul de #rodus #etrolier) va 5i re6inut de cel*lalt se#arator de #rodus #etrolier de ti# GESSEL) care are 4n dotare un 5iltru coalescent. 1entru siguranta s.a 111 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

#revazut su#limentarea sistemului de e#urare cu un 5iltru cu coalescenta am#lasat c9iar inainte de evacuarea in emisar. Canali0area $eteorica este #revazuta cu rigole) c*mine cu 4nc9idere 9idraulic*) 7azin decantor.se#arator) sta6ie de #om#are. Canali0area $enaAera a5erenta cladirilor este #revazuta cu c*mine) 5osa se#tica vidan@a7ila. 1entru controlul salinitatii) a#ele de zacamant #rovenite din titei se dilueza cu a#ele de racire intr.un ra#ort de 1< 0. Su#limentar se mai 5ace o dilutie cu a#a din rezerva de incendiu ast5el incat sa se asigure o concentratie ma'ima la evacuare de A00 mg/l cloruri. La ie8irea din se#aratoare) a#a industrial* e#urata res#ecta limitele im#use de E.2. nr.BA / 00A . N+1A 001) #rivind sta7ilirea limitelor de 4nc*rcare cu #oluan6i a a#elor industriale la evacuarea 4n rece#torii naturali. A#a din se#aratoare este evacuata in canalul colector e'istent limitro5 D. H. Satu Nou.A#ateu. ?nainte de deversarea a#elor 4n 8an6) #e conductele de evacuare se va am#lasa o cla#et* sim#l* antiretur Dn 00) #entru a nu #ermite reintoarcerea nivelului de a#* din 8an6) atunci cInd nivelul este crescut. Condensul rezultat de la oalele de condens este recu#erat integral 8i diri@at 4n re6eaua de condens din instala6ie. Activitatea se des5asoara #e #lat5orme 7etonate) ast5el 4ncIt nu e'ist* #ericolul in5iltr*rii #roduselor #etroliere in a#ele su7terane. A#a din #Inza 5reatic* nu va 5i a5ectat* de 5unc6ionarea acestui o7iectiv. 0. <e tr' &r"te)#ia aer'('i ?n condi6ii normale de o#erare a instala6iei nu e'ist* #ericolul #olu*rii atmos5erei cu va#ori de #roduse #etroliere sau alte su7stan6e) #rocesul te9nologic avInd loc 4n circuit 4nc9is 8i etan8. 2azele #rovenite din vasele se#aratoare sunt diri@ate in reteaua de gaze com7usti7ile si utilizate ca com7usti7il gazos la unul din arzatoarele cu#torului E1.

E$isiile at$os5erice <cos c#ptor, cos centrala ter$ica, etc.= respecta ni el#rile !e e$isii cer#te !e legislatia in igoare.
112 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

La o#rirea instala6iei si #entru situa6iile accidentale instala6ia este #rev*zut* cu su#a#e de siguran6* care 4n cazuri de emergen6*) de7u8eaz* 4n sistemul de golire ra#ida. 1entru reducerea emisiilor de 9idrocar7uri in aer s.a realizat o instalatie de colectare a C$0 de la rezervoarele de 7enzina si titei.

Qn aceste con!i"ii se aprecia07 c7 n# e6ist7 #n i$pact as#pra ariei proteAate prin inter$e!i#l #nei e ent#ale pol#ari at$os5erice.
). <e tr' &r"te)#ia 5m&"tri+a 2g"m"t'('i ,i a +i0ra#ii("r Instala6ia este dotat* cu utila@e silen6ioase) care vor asigura 4ncadrarea 4n limita ma'im* admis* la locurile de munc* #entru e'#unere zilnic* la zgomot. Aria #rote@ata este la o distanta su5icient de mare #entru ca zgomotul sa nu devina un 5actor #ertur7ator al 9a7itatului.

d* P0n!r" 3ro!0#5& $o%"%"& (&

$":$o%"%"&

Activitatea se des5asoara #e #lat5orme im#ermea7ilizate #rin 7etonare) ast5el 4ncIt nu e'ist* #ericolul in5iltr*rii #roduselor #etroliere 4n sol 8i in a#ele su7terane. Colectarea a#elor uzate se 5ace #e categorii de a#e) cu evacuare 4n reteau de canalizare #roiectata. :ateriile #rime 8i #rodusele 5inite se de#oziteaz* 4n rezervoare dedicate #entru de#ozitarea lor) am#lasate 4n #arcuri de rezervoare. 1arcurile de rezervoare sunt 7etonate si #revazute cu cuva de retentie. ,tila@ele 8i ec9i#amentele te9nologice sunt #rev*zute cu sistem de m*surare a gradului de um#lere 8i alarmare la atingerea nivelului ma'im de um#lere) sunt am#lasate #e #lat5orme 7etonate care sunt racordate la canalizare. Prin $as#rile pre0entate $ai s#s i$pact#l as#pra ROSPA ))1, C@$pia Cer$ei#l#i a 5i $ini$. 3.1. <ei%aE'( Am#lasamentul studiat este situat la vest de localitatea A#ateu) #e drumul @udetean DH ;9&. Din #unct de vedere ur7anistic terenul este considerat intravilan. 113 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

+erenul este de@a construit ast5el 4ncat realizarea #roiectului nu va modi5ica #eisagistica zonei. In arealul am#lasamentului nu se g*sesc zone 4m#*durite .*7*1* I'3 #!"% 3ro)no= ! 1lat5orma SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate# este am#lasata in zona de #asune comunala) in a5ara zonei rezidentiale) la B00 m de aceasta. In trecut aceasta locatie a ada#ostit 5erma zoote9nica a CA1 A#ateu. %erma zoote9nic* a avut 4n com#onen6* cladiri #entru 7irouri) gra@duri cu #adocuri #entru animale) de#ozite de 5ura@e) magazii si ateliere. $ dat* cu dezmem7rarea 5ostului CA1 in anul 1990 s#a6iile au 5ost a7andonate 8i distruse. ,lterior cand RA:I3ARE SRL Apate#. In i$e!iata ecinatate a a$plasa$ent#l, in partea !e est, se a5la in constr#ctie Sala !e sport a localitatii Apate#. La cca. %))) $ pe !irectia est este a$plasata o 5er$a !e crestere a porcinelor apartinan! !e SC S$itC5iel! SA. 3# or e6ista inter5erente intre cele !o#a obiecti e a an! in e!ere !istanta intre ele. Oric#$ nat#ra e$isiilor potentiale pe care le generea0a cele !o#a acti itati este c# tot#l !i5erita si n# ar crea e5ecte sinergice cCiar !aca !istanta ar 5i $#lt $ai $ica. ,tilizarea terenului #e am#lasamentul #ro#us este redat* 4n Tabel#l ,.&.1. Tabel#l ,.&.1. ,tilizarea terenului #e am#lasamentul #ro#us. U!&%&= r0 !0r0n"%"& In &n!0 d0 3"n0r0 Fn 3%&# r0 3ro&0#!"%"& , G'+H Uone constr#ite "cur6i) 1' ..' su#ra5a6* construit*) #lat5orm*) #arcare( Teren liber /, )1' 114 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA S"3r 2 5 , G'+H D"34 3"n0r0 3%&# r0 3ro&0#!"%"& 1' -.' //-1' Fn R0#"%!&/ ! 4 .
a)t'a('( &r"&rietar a i trat i &"%e%ia

a)ti+'('i a $em"(at )(a$iri(e a!(ate i %tare a+a %ata $e $eteri"rare %i a )" %tr'it eta&i2at ' itatea

SC 9EST PETROL

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Dr#$#ri Alte teren#ri4 . vegeta6ie #lantat* . teren ne5olosit TOTAL

; ; . . .8 899

; ; . . .8 899

. . ;

3# se p#ne proble$a #tili07rii altor teren#ri !in ecin7t7"ile a$plasa$ent#l#i pentr# 5#nc"ionarea sa# e6tin!erea instala"iei. +ra!#l act#al !e oc#pare a teren#l#i !in incinta in!#striala, 5iin! !est#l !e re!#s, per$ite e ent#ale e6tin!eri iitoare. Realizarea investi6iei nu modi5ic* semni5icativ su#ra5e6ele construite 8i deci nu se #une #ro7lema unui im#act asu#ra cadrului natural) 5ragment*rii 7ioto#ului) valoarea estetic* a #eisa@ului ne5iind a5ectat*. Dim#otriva calitatea #eisa@ului va 5i im7unatatita #rin realizarea unei #erdele de #rotectie 5ormata din ar7ori ornamentali) am#lasata in #artea de est a incintei. .*7*+* M4$"r& d0 d&'&n" r0 Nu sunt necesare 3.4. Me$i'( %")ia( ,i e)" "mi) Realizarea unei unit*6i de #roduc6ie va avea un e5ect 7ene5ic asu#ra mediului socio. economic #rin crearea de noi locuri de munca) contri7u6ia la reducerea ratei 8oma@ului 8i #rin cre8terea de venituri la 7ugetul local. 1o#ulatia a5lata in zona de im#act a #roiectului este estimata la cca. B00.&00 locuitori "zona de vest a localitatii A#ateu(. Conditiile de viata a locuitorilor nu se vor modi5ica datorita 5untionarii SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate#. Sursa de alimentare cu a#a a localitatii "5ora@ele( este situata in #artea o#usa "la est de localitate) iar reteaua de distri7utie nu trece #rin a#ro#ierea o7iectivului. Nu #oate 5i a5ectata nici alimentarea cu energie electrica a localitatii) deoarece SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate# are 7ransament se#arat #ri tran5ormator #ro#riu situat in incinta industriala. Activitatile traditionale ale locuitorilor nu vor 5i a5ectate de 5unctionarea unitatii "unitatea este am#lasata intr.o zona de #asune(. 115 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA &'3 #!"%"&

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1e am#lasament) activitati similare se deruleaza de mai multi ani si nu au e'istat #ana acum reclamatii ale locuitorilor. Realizarea #roiectului nu va genera modi5icari in structura #o#ulatiei sau 5enomene de migratie a locuitorilor. Singurul im#act negativ #redicti7il in momentul de 5ata este cel asu#ra in5rastructurii rutiere din zona #rin cresterea tra5icului cauzat de e'tinderea activitatii o7iectivului analizat = volumul de materii #rime si #roduse 5inite va 5i sensi7il mai mare decat cel care a 5ost necesar la 5unctionarea anterioara a o7iectivului "cand se #roducea doar com7usti7il ti# S(. Drumul @udetean DH ;9& care deserveste o7iectivul este insa un drum cu tra5ic

5oarte redus care #oate #relua 5ara a 5i a5ectat e'cesul de tra5ic generat de SC
9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate#

.*<*1* M4$"r& d0 d&'&n" r0

&'3 #!"%"&

Im#actul #rodus asu#ra zonei rezidentiale) localitatea A#ateu) este nesemni5icativ) iar starea de s*n*tate a #o#ula6iei din zona cea mai a#ro#iat* nu va 5i a5ectat* Nu se im#un masuri su#limentare de diminuare a im#actului.

3.?. C" $itii )'(t'ra(e ,i et i)e, &atrim" i'( )'(t'ra( In zona SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate# nu se a5l* o7iective de #atrimoniu cultural) ar9eologic sau monumente istorice.

1. ANALIZA ALTERNATIGELOR In aceasta sectiune sunt analizate cele doua alternative constand in< - neim#lementarea #roiectului = alternativa 0 - realizarea #roiectului = instalatia I11C si cele trei o7iective ale #rezentului 1roiect 116 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

In cadrul alternativei de realizare a #roiectului au 5ost luate in considerare di5erite variante #rivind in s#ecial te9nologiile de control al #oluarii. Aceste variante si alegerea 5acuta sunt #rezentate mai @os. In ceea ce #riveste am#lasarea o7iectivului nu au 5ost luate in considerare alte variante) deoarece #e am#lasamentul studiat o#eratorul detinea o 7aza de #roductie) res#ectiv o incinta industriala ec9i#ata cu acces la utilitati si ca#acitati mari de de#ozitare a #roduselor #etroliere. Re5eritor la sistemele de e#urare si control al #oluarii au 5ost analizate urmatoarele variante< A. Reali0area #nei statii !e ep#rare in % sa# / trepte <$ecanica, cCi$ica si biologica= Recomandarile FA+ #revad te9nici end o5 #i#e res#ectiv statii de e#urare #entru #rocesele #etroc9imice care genereaza a#e cu continut ridicat de su7stante organice organice greu 7iodegrada7ile sau #ericuloase #entru mediu. Este cazul #roceselor te9nologice de #relucrare com#le'a a #roduselor #etroliere si a 5ractiunilor din titei . In cazul distilarii la #resiune atmos5erica a titeiului nu rezulta a#e cu incarcare organica ci doar a#e de racire conventional curate si eventual a#e de zacamant care se se#ara din titei si care au un continut varia7il de clorura de sodiu. Am7ele categorii de a#e generate #ot 5i contaminate cu 9idrocar7uri. Ca urmare #entru aceste a#e nu e'ista recomandarea FA+ de a ec9i#a instalatia de distilare atmos5erica cu statii de e#urare. Se im#une utilizarea de ec9i#amente de de#oluare care sa realizeze urmatoarele o7iective< - decontaminarea a#elor #oluate cu #roduse #etroliere> - controlul salinitatii e5luentului general evacuat intr.un emisar natural) la valoarea de A00 mg/l clorura In aceste conditii s.a renuntat la varianta statiei de e#urare si s.a o#tat #entru ec9i#amente care sa realizeze o7iectivele de mai sus. L. EcCiparea c# siste$e e5iciente !e separare a Ci!rocarb#rilor 1entru reducerea continutului de 9idrocar7uri in emulsie din a#ele uzate si #entru eliminarea #eliculelor de 9idrocar7uri nedizolvate si neemulsionate sunt recomandate si s. a o#tat #entru doua categorii de ec9i#amente<

117 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

- se#aratoare = decantoare care realizeaza se#ararea #roduselor #etroliere nedizolvate sau in #elicula #recum si a sus#ensiilor> - 5iltrele cu coalescenta care retin 9idrocar7urile din a#a) inclusiv cele emulsionate C. Control#l salinitatii e5l#ent#l#i 5inal prin !il#tie A#a cu salinitate mare rezulta din #rocesul te9nologic doar atunci cand se utilizeaza ca materie #rima titeiul. Acest lucru se intam#la insa doar #entru 0L din ca#acitatea anuala de #roductie. In rest se utilizeaza CL, ca materie #rima si nu rezulta a#e saline. Au 5ost luate in considerare doua variante de control al salinitatii. 1rima dintre ele consta in realizarea unei dilutii cores#unzatoare #entru asigurarea limitelor im#use la evacuare. Dilutia se realizeaza in eta#e< cu a#ele de racire te9nologice "#ana la dilutia 1< 0( si cu a#a din rezerva de incendiu daca e necesar. D. Re!#cerea salinitatii apei separate !in titei prin proce!ee speci5ice $ varianta de reducere a salinitatii e5luentului general consta in tratarea se#arata a a#ei rezultate din titei #entru reducerea continutului de clorura de sodiu "demineralizare( si amestecarea ulterioara cu a#ele te9nologice de racire care ar mai asigura si o dilutie. :etoda recomandata este osmoza inversa = o instalatie de osmoza inversa semiindustriala cu ca#acitatea de A0 l/9 ar 5i su5icienta intrucat de7itul de a#a se#arata din titei este de 1) A mc/zi. S.a o#tat #entru varianta dilutiei din motive economice dar si #entru ca doar 0L dintr.un an instalatia genereaza a#e cu salinitate ridicata. E. In ca0#l #nor a arii la siste$ele !e ep#rare apele #0ate pot 5i transportate la statia !e ep#rare cea $ai apropiata <CCisine# Cris=. Aceasata constituie doar o solutie de avarie care insa va #utea asigura o #rotectia a emisarului natural. Solu6iile te9nice 8i te9nologice ale #roiectului sunt con5orme cu cerin6ele FA+ din domeniul industriei #relucrarii #roduselor #etroliere ast5el 4ncIt nu se im#une studierea altor variante te9nologice. E5ectele #roiectului 5a6* de alternativa Z0Z care cores#unde situa6iei 5*r* realizarea #roiectului sunt #rezentate 4n Tabel#l '.1. S.a utilizat un sistem ti# gril* #entru evaluarea com#arativ* a ti#urilor de im#act care #ot a#are 4n cele dou* situa6ii.

118 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

119 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Tabel#l '.1. E5ectele #roiectului 5a6* de alternativa Z0Z A$30#!0 d0 '0d&" 1* Mod"% d0 2o%o$&r0 !0r0n"%"& A%!0rn !&/ W9W 124r4 3ro&0#!C E20#!0 Construc6ie 8i in5rastructur* utilit*6i e'istente +eren li7er A%!0rn !&/ # r0 &'3%&#4 r0 %&= r0 o:&0#!&/"%"& E20#!0 M4$"r& d0 d&'&n" r0 020#!0%or . construirea instalatieie Nu sunt necesare de ra5inare a titeiului . e'tinderea ca#acitatii de de#ozitare . realizarea sistemului de e#urare a a#elor uzate industriale si meteorice . amena@are #erdea de #rotectie in #artea de est a incintei DA . Realizarea unei #erdele de #rotectie "#lantarea de ar7ori ornamentali( in #artea de est a incintei) s#re sala de s#ort si localitatea A#ateu N,

1.1. :olosin"a prop#s7 ar p#tea DA intra n con5lict c# 5olosin"ele teren#rilor n ecinate 1.%. Proiect#l a intra n con5lict c# N, politica act#al7 !e 5olosire a teren#rilor <plan !e #rbanis$, a$enaAare teritori#, etc.= 1./. Proiect#l a 5i a$plasat ntr;o N, 0on7 !ens pop#lat7 sa# n ecin7tatea #nor 0one sensibile 1.,. Teren#l are o aloare agricol7 N, "terenul a 5ost scos din circuitul agricol( 1.'. Proiect#l a 5i a$plasat ntr;o N, 0on7 !e agre$ent sa# t#ristic7
<contin#are Tabel#l '. 1=

N, N, "terenul a 5ost scos din circuitul agricol( N,

119 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A$30#!0 d0 '0d&" +* E20#!0 $"3r r0 %0%or 3ro!0L !0 #on2or' %0)&$% 5&0& n 5&on %0 %.1.Proiect#l a 5i a$plasat n ecin7tatea #nor Cabitate i$portante sa# aloroase %.%. E6ist7 n 0on7 specii rare sa# periclitate %./. E posibil ca a$plasa$ent#l s7 n# se prete0e la re egetare nat#ral7 sa# arti5icial7 %.,. Proiect#l a 5i a$plasat n ecin7tatea #nor obiecti e istorice sa# c#lt#rale i$portante -* In2%"0n54 $"3r $!4r&& $o#& %0 (& d0 $4n4! !0 3o3"% 5&0& /.1. Proiect#l a a5ecta pia"a 5or"ei !e $#nc7 /.%. Proiect#l a in5l#en"a caracteristicile !e$ogra5ice ale 0onei /./. Proiect#l a a5ecta n $o! !eosebit starea !e s7n7tate a pop#la"iei

A%!0rn !&/ W9W 124r4 3ro&0#!C E20#!0

A%!0rn !&/ # r0 &'3%&#4 r0 %&= r0 o:&0#!&/"%"& E20#!0 M4$"r& d0 d&'&n" r0 020#!0%or

DA N, N, N,

DA N, N, N,

Con5orm concluziilor din Studiul de evaluare adecvata

N, N, N,

DA . 7ene5ic N, N,

; crearea !e noi loc#ri !e $#nc7 <') loc#ri=

<contin#are Tabel#l '. 1=

120 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A$30#!0 d0 '0d&" .* Prod"#0r0 d0(0"r&%or ,.1. Proiect#l a necesita !ecopertare teren

A%!0rn !&/ W9W 124r4 3ro&0#!C E20#!0 N, DA

A%!0rn !&/ # r0 &'3%&#4 r0 %&= r0 o:&0#!&/"%"& E20#!0 M4$"r& d0 d&'&n" r0 020#!0%or

> !ecopertarea #nei s#pra5ete !e 1)) $p, pe a!anci$ea !e /) c$O pa$@nt#l !ecopertat </) $c= a 5i i$prastiat in partea !e est a incintei <#n!e se a a$enaAa o 0ona er!e=

,.%. Proiect#l a necesita N, n!ep7rtare !e !e>e#ri or7>ene>ti sa# in!#striale ,./. Tip#ri !e !e>e#ri pro!#se N,

N, Slamuri #etroliere de la curatarea instalatie si rezervoarelor Deseuri de la s#alarea com7usti7ililor cu 7aze "solutie concentrata de sul5ura de sodiu alcalina si im#uri5icata cu #roduse #etroliere( Namoluri de la curatarea se#aratoarelor de #roduse #etroliere Slamuri #etroliere de la curatarea se#aratoarelor de #roduse #etroliere Emisii de C$0 Emisii de gaze de ardere ; !epo0itare te$porara in re0er oare si valori5icarea lor ca materie #rima in #rocesul de o7tinere a com7usti7ilului ti# S1 ; colectare te$porara in re0er oare a$plasate pe plat5or$a betonata si eli$inare prin incinerare

; colectare te$porara in re0er oare a$plasate pe plat5or$a betonata si eli$inare prin incinerare ; !epo0itare te$porara in re0er oare si valori5icarea lor ca materie #rima in #rocesul de o7tinere a com7usti7ilului ti# S1 Se reali0ea0a o instalatie !e colectare a COV !e la re0er oarele !e ben0ina si titei Se e ac#e0a prin cos#ri !e !ispersie !i$ensionate coresp#n0ator

7* E'&$&& d0 3o%" n5& Fn 0r

DA "emisii C$0(

121 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

<contin#are Tabel#l '. 1= A$30#!0 d0 '0d&" <* Con! '&n r0 $":$o%"%"& $o%"%"& (& A%!0rn !&/ W9W 124r4 3ro&0#!C E20#!0 N, A%!0rn !&/ # r0 &'3%&#4 r0 %&= r0 o:&0#!&/"%"& E20#!0 N, M4$"r& d0 d&'&n" r0 020#!0%or Mas#ri pre enti e4 ; a$plasarea re0er oarelor !e !epo0itare in c# e betonate ; acti itatile teCnologice se !es5asoara pe s#pra5ete betonate pre a0#te c# siste$e !e canali0are ; $ontare al e !e prea;plin pe con!#ctele !e incarcare a re0er oarelor <#tili0are -'E !in capacitate= pentr# e itarea sc#rgerilor ; siste$ !e separatoare !e pro!#se petroliere ; stocare si !il#tie inainte !e e ac#area e5l#ent#l#i 5inal pentr# control#l salinitatii

@* A3 d0 $"3r 2 54 2.1. Proiect#l a a5ecta calitatea sa# !ebit#l apelor !e s#pra5a"7 2.%. :olosin"a apei a a5ecta s#rsele locale !e ali$entare c# ap7 2./. Proiect#l a li$ita 5olosirea apei pentr# agre$ent, pesc#it, sporti >i piscic#lt#r7 ?* Con! '&n r0 3Qn=0& 2r0 !&#0 8* Pro&0#!"% / /0 &'3 #! $"3r r0#03!or&%or $0n$&:&%&, d !or&!4 =)o'o!0%or, /&:r 5&&%or $ " r d& 5&&%or <contin#are Tabel#l '. 1=

N, N, N, N, N,

N, N, N, N, N,

122 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A$30#!0 d0 '0d&" 19* P0&$ L (& $30#! /&=" % 1).1. Proiect#l a 5i a$plasat ntr; o 0on7 !e calitate sa# sensibilitate ri!icat7 a peisaA#l#i 1).%. Proiect#l a 5i a$plasat ntr; o 0on7 in care a 5i 70#t !e #n n#$7r se$ni5icati !e oa$eni 1)./. Proiect#l a a ea i$pact as#pra poten"ial#l#i estetic n 0on7 11* Con$&d0r 5&& )0n0r %0 11.1. Proiect#l a pro oca contro erse p#blice. Dac7 s;a# $ani5estat ngriAor7ri !eosebite n pri in"a proiect#l#i. 11.%. E6ist7 proble$e trans5rontiere care treb#ie a #te n e!ere 11./. Proiect#l co$port7 e5ecte posibile care s#nt 5oarte incerte sa# i$plic7 risc#ri nec#nosc#te

A%!0rn !&/ W9W 124r4 3ro&0#!C E20#!0 N, N, N, N, N, N, N, N,

A%!0rn !&/ # r0 &'3%&#4 r0 %&= r0 o:&0#!&/"%"& E20#!0 M4$"r& d0 d&'&n" r0 020#!0%or

N, N,

N, N,

Se o7serv* c* 5a6* de alternativa Z0Z) varianta care im#lic* realizarea #roiectului determin* a#ari6ia unor e5ecte asu#ra mediului care sunt 4ns* 5oarte mult diminuate #rin m*surile #rezentate 4n coloana B a grilei) ducInd 4n 5inal la un im#act redus 8i local asu#ra calit*6ii mediului 4ncon@ur*tor. In #lus) varianta realiz*rii #roiectului genereaza e5ecte 7ene5ice din #unct de vedere socio.economic 8i a 5or6ei de munc* din zona.

123 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

<. MONITORIZAREA <*1* In 5a0a !e i$ple$entare a #roiectului nu se im#une monitorizarea 5actorilor de mediu. <*+* D#pa i$ple$entarea proiect#l#i <in 5a0a !e 5#nctionare a obiecti #l#i= se #ro#une monitorizarea urmatoarelor emisii si 5actori de mediu< I Mon&!or&= r0 0'&$&&%or Fn 0r 1e am#lasament e'ista B surse 5i'e de emisie = cosurile celor B cazane termice. In +a7elul C.1 sunt #rezentate caracteristicile de monitorizare #entru sursele 5i'e de emisie in aer. +a7elul C.1. :onitorizarea emisiilor 4n atmos5er* din surse 5i'e S"r$ d0 0'&$&0 Centrala #e ulei diatermic $1J C00 Centrala termica de a7ur AJ C00 Cu#torul re5ier7ator E1 P r '0!r" p#lberi, CO, 3O6 , SO% p#lberi, CO, 3O6 , SO% p#lberi, CO, 3O6 , SO% Fr0#/0n5 d0 'on&!or&= r0 anual anual anual P"n#! d0 3r0%0/ r0 7aza co8ului 7aza co8ului 7aza co8ului

IMon&!or&= r0 0'&$&&%or Fn 34 Monitori0area e$isiilor in apa !e s#pra5ata Se urm*re8te calitatea e5luentului evacuat din incinta unit*6ii "e5luentul 7azinului de omogenizare 5inal unde se amesteca a#ele uzate industriale si cele #luviale e#urate( 4n Canalul de desecare din e'teriorul incintei. Tabel#l &.%. :onitorizarea e5luentului 7azinului de omogenizare 5inal P r '0!r" #E CC$.Cr CF$A Azot amoniacal Fr0#/0n5 d0 'on&!or&= r0 trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial P"n#! d0 3r0%0/ r0

La ie>irea !in ba0in#l !e o$ogeni0are 5inal

124 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Azot total Sus#ensii cloruri sul5ati Cr Ni 17 1roduse #etroliere %enol Sul5uri/E S

trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial

Monitori0area e$isiilor in retea#a !e canali0are A#ele uzate mena@ere rezultate #e am#lasamentul unitatii se colecteaza intr.o 5osa se#tica vidan@a7ila. Aceasta se vidan@eaza si a#ele uzate se trans#orta la statia de e#urare oraseneasca C9isineu Cris. In +a7elul C.B sunt #rezentate caracteristicile de monitorizare a emisiilor in reteaua de canalizare. Tabel#l &./. :onitorizarea a#elor uzate mena@ere colectate in 5osa vidan@a7ila P r '0!r" #E CC$.Cr CF$A :aterii 4n sus#ensii E'tracti7ile 4n eter de #etrol Azot amoniacal %os5or total I Mon&!or&= r0 $o%"%"& Monitori0area calit7"ii sol#l#i n zonele identi5icate ca 5iind e'#use la #oluare< zona instala6iei de distilare la #resiune atmos5erica) sona #arcurilor de rezervoare si zona ec9i#amentelor de e#urare si a instalatiei de com7usti7il ti# S1. Se #ro#une o retea de C #uncte din care se vor #releva #ro7e de sol de la B0 cm "#ro7ele SK(. 8 71, 7* %i 71V, 7*V . #ro7e de sol #relevate din vecin*tatea instala6iei de de distilare la #resiune atmos5erica 8 7-, 73 %i 7-V, 73V . #ro7e de sol #relevate din vecin*tatea #arcurilor de rezervoare 125 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA adancimei . A cm "#ro7ele S( res#ectiv Fr0#/0n5 d0 'on&!or&= r0 anual anual anual anual anual anual anual P"n#! d0 3r0%0/ r0

5osa septica i!anAabila

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

8 71, 74 %i 71V, 74V . #ro7e de sol #relevate din zona ec9i#amentelor de e#urare si a instalatiei de com7usti7il ti# S1 Tabel#l &.,. :onitorizarea solului #e am#lasamentul unit*6ii P r '0!r"
Nic9el n" % Crom total 1lum7 1roduse #etroliere

Fr0#/0n5 d0 'on&!or&= r0

P"n#! d0 3r0%0/ r0

6 pun"te la dou* ad+n"imi "on,orm !itua-iei pre.entate mai !u!

IMon&!or&= r0

30& 2r0 !&#0

Tabel#l &.'. :onitorizarea a#ei 5reatice P r '0!r"


#E Conductivitate Culoare) as#ect Indice de #ermanganat "CC$.:n( Amoniu Azot total Sul5a6i Cloruri Crom total Nic9el 1lum7 Sul5uri/E S 1roduse #etroliere %enoli

Fr0#/0n5 d0 'on&!or&= r0
anual anual anual anual anual anual anual anual anual anual anual anual anual anual

P"n#! d0 3r0%0/ r0

:oraA !e control

I Mon&!or&= r0 &'&$&&%or % %&'&! &n#&n!0& Tabel#l &.&. :onitorizarea imisiilor la limita incintei P r '0!r" Fr0#/0n5 d0 'on&!or&= r0 P"n#! d0 3r0%0/ r0

126 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1:10 N$' S$
C$ C$0

an#al

Do#a p#ncte la li$ita !e est a incintei pe !irectia 0onei re0i!entiala <localitatea Apate#=

I Mon&!or&= r0 3o%"4r&& 2on&#0 :onitorizarea anual* a nivelului de zgomot 4n determin* imisiile. ID0$0"r& 1*strarea eviden6ei de8eurilor con5orm E2 !AC/ 00 Re0#ltatele $7s#r7torilor or 5i p7strate ntr;#n siste$ separat !e e i!en"7 >i an#al se 5ace raportarea re0#ltatelor la a#toritatea locala !e $e!i#. <*-* Mon&!or&= r0 &n !&'3"% 2 =0%or d0 &n#E&d0r0, r02 #0r0 &n#E&d0r0 In 5a0ele !e incCi!ere si post;incCi!ere se or $onitori0a aceeasi para$etrii ca si in 5a0e !e 5#nctionare pentr# 5actorii !e $e!i# sol si apa 5reatica. E6tin!erea in estigatiilor la ni el#l s#bsol#l#i se a 5ace !oar in 5#nctie !e re0#ltatele $onitori0arii sol#l#i si apei 5reatice. '0d&"%"& $& 3o$!> #uncte la limita de est a incintei. Se #uncte 4n care se #ro#une aceeasi #ozi6ionare a #unctelor de m*surare zgomot cu

?. 7ITUATII DE RI7C R&$#"r& n !"r %0 AvInd 4n vedere am#lasarea o7iectivului nu se #revede e'isten6a unor riscuri naturale im#ortante. 127 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

A##&d0n!0 3o!0n5& %0 1 n %&= d0 r&$#C #" &'3 #! $0'n&2&# !&/ $"3r '0d&"%"&

Instala6ia de distilare la #resiune atmos5erica este com#us* din utila@e de ultim* genera6ie din domeniul #relucrarii #roduselor #etroliere. 1rocesele vor 5i automatizate 8i monitorizate continuu. Riscul a#ari6iilor unor avarii sau accidente este minim.
An %&= 3o$&:&%&!45&%or 3 r&5&0& "nor ##&d0n!0 1entru interven6ie o#erativ* 4n cazul #roducerii unui accident) 7ene5iciarul are o ec9i#* de interven6ie intern* cu sta7ilirea res#onsa7ilit*6ilor #entru 5iecare ti# de accident a modului 8i tim#ilor reali de anun6area evenimentului 8i de interven6ie. Anun6area evenimentelor se va 5ace inclusiv la autoritatea locala de mediu. Se a#reciaz* c* urm*toarele categorii de incidente au #ro7a7ilitatea mai mare de a se #roduce. 1. A arii pe trase#l !e Ci!rocarb#ri si ga0e co$b#stibile a instalatiei o#rirea instala6iei = se 5ace automat interven6ia #entru remedierea cauzelor avariei interventii #entru inlaturarea e5ectelor asu#ra mediului evaluarea evenimentului 8i a eventualelor daune aduse 5actorilor de mediu.

%. A arii la re0er oarele !e !epo0itare si con!#ctele !e transport pro!#se petroliere . golirea rezervorului sau sistemului la care se constat* #ierderi de car7uran6i . delimitarea terenului care a 5ost a5ectat< interven6ia #entru remedierea cauzelor avariei interventii #entru inlaturarea e5ectelor asu#ra mediului evaluarea evenimentului 8i a eventualelor daune aduse 5actorilor de mediu.

/. Sit#a"ie !e incen!i#< . anun6area evenimentului . interven6ia #entru stingerea incendiului con5orm normativelor 1SI 128 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

. s#*larea #lat5ormelor 8i evacuarea a#elor 4n canalizara industriala . evaluarea evenimentului 8i ra#ortarea la autoritatea locala de mediu a daunelor aduse 5actorilor de mediu. ,. De5ecti#ni in 5#nctionarea separatoarelor !e Ci!rocarb#ri4 - constatarea 8i anun6area evenimentului> - e'ecutarea interven6iei de remediere la ec9i#amentul de de#oluare> - vidan@area canaliz*rii 8i a se#aratorului "dac* e necesar( 8i trans#ortul a#ei uzate la cea mai a#ro#iat* sta6ie de e#urare> - monitorizarea evacu*rii #e #erioada avariei> - evaluarea im#actului 8i ra#ortarea rezultatelor la autoritatea locala de mediu $#eratorul detine un 1lan de interven6ie la #olu*ri accidentale. M $"r& d0 3r0/0n&r0 controlul #rocesului te9nologic. 1entru reducerea riscului general de #roducere a unor #olu*ri accidentale se im#un urm*toarele m*suri) la nivelul conducerii 8i organiz*rii activit*6ii o7iectivului< . con5ormarea la toate standardele de de#ozitare) trans#ort 8i mani#ulare a #roduselor #etroliere) la #revederile de #rotec6ie a muncii> . monitorizarea #arametrilor te9nologici . revizuirea #eriodic* a m*surilor de securitate 8i analiza anual* a rezultatelor monitoriz*rii> . #er5ec6ionarea lucr*torilor 8i distri7uirea clar* a res#onsa7ilit*6ilor> . controalele #eriodice e5ectuate de 7ene5iciar #rivind managementul 8i siguran6* #rocesului te9nologic ##&d0n!0%or

Nu se im#un m*suri su#limentare 5a6* de cele #rev*zute de conducerea 8i

L #rinci#ale<

Fn#0! r0

#!&/&!45&& urmeaz* a se #arcurge urm*toarele eta#e

129 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

. o#rirea 5lu'urilor te9nologice< a#rovizionarea cu materii #rime> instalatia de distilare atmos5erica) instalatia de #rocesare a com7usti7ilului S1) centralele termice . golirea si curatarea structurilor su7terane< retele de a#a #ota7ila si industriala) retele de canalizare mena@era) industriala si #luviala . golirea conductelor de trans#ort a #roduselor #etroliere . golirea si curatarea rezervoarelor de de#ozitare #roduse #etroliere . 4ntreru#erea 5urnizarii de energie electrica si deza5ectarea instalatiilor. Deza5ectarea) demolarea instalatiei si constructiilor se va 5ace o7ligatoriu #e 7aza unui #roiect de deza5ectare. Solicitarea si o7tinerea acordului de mediu sunt o7ligatorii #entru #roiectele de deza5ectare a5erente activitatilor cu im#act semni5icativ asu#ra mediului.

9. DE7CRIEREA DIFICULTATILOR a. Nu e'ist* date #rivind calitatea #Inzei 5reatice 8i a solului #e actualul am#lasament. AvInd 4n vedere 4ns*) c* 4n zona am#lasamentului #ro#us a 5unctionat o %erma zoote9nica) aceasta a #utut genera o #oluare a stratului 5reatic si) mai #utin #ro7a7il

a solului) insa cu alt ti# de #oluanti decat cei caracteristici activitatilor din domeniul #roduselor #etroliere. Se #oate vor7i de un #otential de #oluare industriala doar ince#and cu anul 00C. 7. 1ot e'ista variatii mari in ceea ce #riveste continutul de clorura de sodiu in a#a care va 5i se#arata din titei. Din aceasta cauza este 5oarte di5icil sa se #ro#una solutia de reducere a salinitatii e5luentului 5inal cea mai e5icienta si 5eza7ila economic.

130 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

c. Nu e'ista date dis#oni7ile #rivind 7ioto#urile si com#ozitia s#eciilor de #lante si animale din aria #rote@ata R$S1A 001& Ci:1IA CER:EI,L,I situat in imediata vecinatate a o7iectivului.

A. REZUMAT FARA CARACTER TEFNIC C* D0$#r&0r0 #!&/&!45&&6

131 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

3ro3"$06 Realizarea unei instalatii #entru neutralizarea 7enzinei si #etrolului = vasele 0C si 0; cu circuitele a5erente> Im#lementarea sistemului #entru recu#erarea com#usilor organici volatili de la rezervoarele de #roduse volatile = 7enzina> Su#limentarea sistemului de gestiune a a#elor industriale cu o trea#ta de se#arare "5iltru coalescent( de siguranta inainte de evacuarea in emisar. 0A&$!0n!06 ra5inarea titei#l#i la presi#nea at$os5erica ; acti itate IPPC.
"'a, ' a !' )ti" at &a a i &re2e t, are " )a&a)itate $e *10 t" e.2i #i#ei. I %ta(atia e%te

procesarea co$b#stibil#l#i tip S1 ; acti itate non IPPC acti itati a#6iliare4 #roducerea energiei termice #entru instalatia I11C si #entru activitatea non I11C se realizeaza in B unitati< centrala #e ulei diatermic> centrala termica de a7ur> cu#torul re5ier7ator E1 a5erent coloanei de recti5icare tratarea a#ei industriale #roducerea aerului com#rimat gestiunea a#elor uzate si meteorice activitati de intretinere "electro.mecanice( de#ozitarea #roduselor #etroliere

0D Met"$"("gii 'ti(i2ate 5 e+a('area im&a)t'('i a%'&ra me$i'('i 1entru evaluarea im#actului asu#ra mediului s.a #ornit de la inventarierea si analiza #roceselor te9nologice si a 7ilanturilor de materii #rime) materiale si utilitati. 1e 7aza datelor de #roiectare s.au calculat emisiile de #oluanti in mediu. Acolo unde nu e'istau in5ormatii #entru calcul s.au 5acut estimari utilizand si coe5icientii de emisie acce#tati in ,E) s#re e'em#lu coe5icientii Corinaire. Intr.o alta eta#a s.a 5acut o inventariere a rece#torlior sensi7ili a5lati in aria #otentiala de im#act a o7iectivului. 1rin com#ararea nivelelor de emisii calculate sau estimate cu normativele de emisii si cu standardele de calitate a 5actorilor de mediu au rezultat concluzii #rivind im#actul activitatii asu#ra rece#torilor sensi7ili si a mediului in general. 132 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

,n alt instrument utilizat in cuanti5icarea im#actului de mediu a constat in com#ararea #ermanenta a te9nologiilor utilizate) a consumurilor de materiale si utilitati) a emisiilor de #oluanti si deseuri cu recomandarile FRE% #entru industria de ra5inare a titeiului. S.a 5*cut evaluarea im#actului #rin re5erire la valorile limit* admise "FA+ sau legislatie nationala( #entru 5iecare ti# de emisie 8i 5actor de mediu. )D Im&a)t'( &r"g "2at a%'&ra me$i'('i 1. :actor#l !e $e!i# APA >i PA3UA :REATICA I<e &eri"a$a im&(eme tarii &r"ie)t'('i $& d"3 3"n0r0 &n 2"n#!&"n0 o:&0#!&/0 n" r0="%! 30 "= !0* MS#rse !e generare a apelor #0ate !in acti itatile e6istente S Ape #0ate $enaAere rezult* din cl*direa administrativ*. Acestea se colecteaz* intr.un 7azin vidan@a7il) cu ca#acitatea de & mc. Aceste a#e se trans#orta cu viadan@a la statia de e#urare a orasului C9isineu Cris. SApe #0ate in!#striale ; Ap7 separata !in "i"ei . aceasta a#a rezulta doar in situatia in care se utilizeaza ca materie #rima) titeiul. Aceste a#e "5iind vor7a de a#e de zacamant ( au un continut 5oarte ridicat de cloruri) dar varia7il in 5unctie de #rovenienta titeiului si modul de tratare #reliminar al acestuia. Ape in!#striale teCnologice 8 !e racire si !e la statia !e !e!#ri0are Aceste a#e rezulta din sistemul de racire) ca evacuare te9nologica #ermanenta si din statia de dedurizare) ca a#e de s#alare. Apa #0ata !e la pro!#cerea co$b#stibil#l#i tip S Ap7 in!#strial7 re0#ltat7 !in precipita"ii c70#te n basele re0er oarelor <reali0ea07 sc#rgere n#$ai la precipita"ii=. Ap7 in!#strial7 re0#ltat7 !in precipita"iile c70#te pe instala"ii, plat5or$e teCnologice <reali0ea07 sc#rgere n#$ai la precipita"ii=. no&%or

133 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

SApe $eteorice con entional c#rate > a#e #luviale colectate doar de #e su#ra5etele 5ara #otential de #oluare dar in situatii e'ce#tionale #oate acce#ta si a#ele rezultate de la com7aterea incendiilor. 1rinci#alul #oluant al a#elor uzate industriale "cu e'ce#tia apei pro enite !in titei si a a#elor con entional c#rate( este continutul de #roduse #etroliere "9idrocar7uri(. Aceste a#e nu sunt #oluate cu alte su7stante) ele 5iind a#e de 5ora@ dedurizate. %. :actor !e $e!i# AER IIn perioa!a !e i$ple$entare a proiect#l#i ; sursele de #oluare a aerului sunt<

V emisii de gaze de esa#ament de la masinile de trans#ort materiale si utila@ele


s#eci5ice>

V emisii di5uze de #ra5 de la mani#ularea materialelor si lucrarile de constructie.


#oluanti generati sunt< o'izi de azot) o'id de car7on si #ul7eri. lucrarile de constructie vor 5i de anvergura redusa "constructii modulare) #lat5orma 7etonata de 100 m#( si limitate #e o #erioada relativ scurta de tim#. ca atare se estimeaza ca emisiile de gaze de esa#ament si #ul7eri vor 5i reduse si cu im#act nesemni5icativ asu#ra zonei sensi7ile a5late la B00 m. MD#pa i$ple$entarea proiect#l#i Emisiile in atmos5era de la SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate# se im#art in doua categorii< E$isii !i5#0e si 5#giti e din instalatia de ra5inare si din #arcul de rezervoare =sunt constituite in #rinci#al din 9idrocar7uri "C$0.uri(> E$isii !in s#rse 5i6e ; e$isii !e la ca0anele !e pro!#cere a energiei ter$ice ) constituite din gaze de ardere) evacuate 4n mediu #rin intermediul co8urilor de dis#ersie Studiile realizate in industria de ra5inare a titeiului "FRE%( arata ca emisiile di5uze si 5ugitive din di5erite zone ale unei instalatii au #onderi di5erite) ast5el< aria de#ozitare #rodus 5init = C0L> aria de #roductie = AL>

134 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

aria instalatiilor de e#urare a#e uzate = 10L> aria de de#ozitare titei 7rut = AL In ba0a in5or$atiilor e6istente re5eritoare la proces#l teCnologic <gra! !e

a#to$ati0are, siste$e !e alertare si alar$are la scaparile !e $ateriale, nat#ra si calitatea co$b#stibililor #tili0ati= se poate esti$a ca e$isiile !e ga0e !e ar!ere se or inca!ra in li$itele a!$ise iar i$pact#l acestora prec#$ si al e ent#alelor scapari !e Ci!rocarb#ri !in instalatie a 5i #n#l s#portabil pentr# receptorii sensibili. /. :actor !e $e!i# SOL SI SULSOL M Singurul i$pact as#pra sol#l#i >i !e nee itat este cel !in ti$p#l l#cr7rilor !e constr#c"ie;
$ontaA. Acest im#act este redus si tem#orar 8i se va urm*ri reducerea lui #rin m*suri adecvate de organizare de 8antier 8i de limitare a zonelor de im#act.

E6ec#"ia proiect#l#i #revede e'ecutarea unei #lat5orme 7etonate de caa. 100 m# #e care sa se am#laseze se#aratorul cu 5iltru cu coalescenta #entru e#urarea a#elor uzate. Aceasta activitate consta in< . deco#ertarea stratului su#er5icial #e o adIncime de B0 cm . realizarea #lat5ormei 7etonate Celelalte activitati din cadrul #roiectului constau in montarea rezervoarelor de neutralizare) a instalatiei de colecatre C$0 si a conductelor de legatura #e #lat5orme e'istente 7etonate. MD#pa i$ple$entarea proiect#l#i AvInd 4n vedere c* toate activit*tile de de#ozitare) #relucrare) trans#ort #roduse #etroliere se des5*8oara #e #lat5orme 7etonate) nu se #reconizeaz* a 5i un im#act asu#ra solului.

,. LIODIVERSITATEA $7iectivul este am#lasat limitro5 cu R$S1A 001& CIm#ia Cermeiului " aria !e protec"ie special7 a i5a#nistic7=) la cca A00 m est de sit 8i la cca A0.B00 m nord 135 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1entru evaluarea im#actului o7iectivului analizat asu#ra 9a7itatului #rote@at ROSPA ))1, CTMPIA CERMEIULUI) in #aralel cu #rezentul studiu de im#act s.a e5ectuat o evaluare adecvata de catre e'#erti acreditati. Ra#ortul evaluarii adecvate este atasat #rezentului studiu de im#act. '. PEISAV 1lat5orma SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate# este am#lasata in zona de #asune comunala) in a5ara zonei rezidentiale) la B00 m de aceasta. In trecut aceasta locatie a ada#ostit 5erma zoote9nica a CA1 A#ateu. %erma zoote9nic* a avut 4n com#onen6* cladiri #entru 7irouri) gra@duri cu #adocuri #entru animale) de#ozite de 5ura@e) magazii si ateliere. $ dat* cu dezmem7rarea 5ostului CA1 in anul 1990 s#a6iile au 5ost a7andonate 8i distruse. ,lterior cand actualul #ro#rietar a intrat in #osesia activului a demolat cladirile a5late in stare avansata de deteriorare si a construit eta#izat unitatea SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate#. In i$e!iata ecinatate a a$plasa$ent#l, in partea !e est, se a5la in constr#ctie Sala !e sport a localitatii Apate#. La cca. %))) $ pe !irectia est este a$plasata o 5er$a !e crestere a porcinelor apartinan! !e SC S$itC5iel! SA. 3# or e6ista inter5erente intre cele !o#a obiecti e a an! in e!ere !istanta intre ele. Oric#$ nat#ra e$isiilor potentiale pe care le generea0a cele !o#a acti itati este c# tot#l !i5erita si n# ar crea e5ecte sinergice cCiar !aca !istanta ar 5i $#lt $ai $ica.

&. MEDIUL SOCIAL SI ECO3OMIC


Im#actul #rodus asu#ra zonei rezidentiale) localitatea A#ateu) este nesemni5icativ) iar starea de s*n*tate a #o#ula6iei din zona cea mai a#ro#iat* nu va 5i a5ectat* Realizarea #roiectului nu va genera modi5icari in structura #o#ulatiei sau 5enomene de migratie a locuitorilor. Activitatile traditionale ale locuitorilor nu vor 5i a5ectate de 5unctionarea unitatii "unitatea este am#lasata intr.o zona de #asune(. 1e am#lasament) activitati similare se deruleaza de mai multi ani si nu au e'istat #ana acum reclamatii ale locuitorilor. 136 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

dC D0$#r&0r0 =on0& Fn # r0 $0 r0$&'!0 &'3 #!"% Im#actul generat de instala6ie va 5i unul local care se va resim6ii doar in incinta industrial* 8i eventual 4n vecin*t*6ile imediate. Aceast* arie nu con6ine zone reziden6iale sau de alt* natur*( 0C M4$"r& d0 d&'&n" r0 &'3 #!"%"& 30 #o'3on0n!0 d0 '0d&"

1. :actor !e $e!i# 8 APA WI PT3UA :REATICP4 Ec9i#amentele de e#urare de #e #lat5orma SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL sunt decantoare.se#aratoare si se#aratoare dotate cu 5iltru cu coalescenta) care au rolul de a se#ara 5ractiunile usoare "#rodusele #etroliere( dar si a sus#ensiilor. Constructiv ele sunt 7azine su7terane cu e'ce#tia ultimului se#arator cu 5iltru cu coalescenta care este su#rateran) com#artimentate) din 7eton armat. Colectarea a#elor meteorice si industriale de #e #lat5ormele unde sunt generate se 5ace #rin intermediul rigolelor si a canalelor care sunt racordate la camine intermediare care au si rol de decantare.se#arare a eventualelor sca#ari de #roduse #etroliere. Aceste camine 5unctioneaza deci ca si ec9i#amente de #ree#urare 5ata de se#aratoarele 5inale. :odul de racordare a acestor se#aratoare la retelele de canalizare este #rezentat in continuare. c C n %&= r0 d0 30 "= !0 &nd"$!r& %0 Canali0area apelor #0ate in!#striale re0#ltate !in ca!r#l instalatiei IPPC <incl#si apele pl# iale colectate !e pe plat5or$a instalatiei= . Decantor . se#arator de #roduse #etroliere cu 0u N & m B si de7it = 10 l/s . Se#arator de #roduse #etroliere Gessel cu 5litru cu coalescenta cu dimensiunile de B)0C ' 1);C ' m

. se#aratorul 5inal de 9idrocar7uri #revazut cu 5iltru cu coalescenta. Se#aratorul are o ca#acitate de 1 mc si asigura e#urarea unui de7it de ma'. 10 l/s.

137 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

Acest #tilaA este prop#s a se reali0a in ca!r#l Proiect#l#i si a genera o sig#ranta s#pli$entara la e ac#area apelor in e$isar, garantan! ca n# pro!#se petroliere in apele e ac#ate. Canali0area apelor #0ate in!#striale re0#ltate !in ca!r#l instalatiei non;IPPC . Decantor . se#arator de #roduse #etroliere. E5luentul este diri@at s#re decantorul. se#arator de #roduse #etroliere. c C n %&= r0 d0 30 3%"/& %0 . Decantor.se#arator cu 5lotatie naturala cu ca#acitatea de &0 mc Cei doi e5luenti se#arati "a#a industriala e#urata si a#a #luviala e#urata( sunt evacuati din camine se#arate #rin #om#are in santul de #luviale al DH;9& limitro5 incintei. Cele doua #uncte de evacuare sunt situate la o distanta de cca. 10 m unul de altul. 3# se p#ne proble$a a5ect7rii #nor ecosiste$e ac atice sa# a #nor 5olosin"e !e ap7 * %. :actor !e $e!i# ; AER Pentr# e$isiile !iriAate nu sunt necesare ec9i#amente de de#oluare a gazelor deoarece gazele de ardere de la cele B centrale termice nu vor con6ine #oluan6i #este limitele admise "con5orm datelor de #roiectare(. 1entru evacuarea gazelor de ardere or e6ista scapari !e

centralele

termice

sunt

#revazute

cu

cosuri

de

dis#ersie

dimensionate

cores#unzator.
Intrucat cu#torul re5ier7ator E1 re#rezinta ec9i#amentul cu cele mai mari riscuri din instalatie) el este #revazut din 5a7ricatie cu o serie de elemente de #rotectie si de #revenire/limitare a unui incendiu< . #entru intreru#erea alimentarii cu com7usti7il a cu#torului au 5ost #revazute ro7inete de 7locare in caz de avarie atat #e circuitul de com7usti7il lic9id cat si #e circuitul de com7usti7il gazos . #entru interventia in caz de incendiu la cu#torul E1 a 5ost #revazut un colector circular #entru in@ectie a7ur in vatra cu#torului cat si in@ectia de a7ur in re5ularea #om#elor 1 A)R care alimenteaza cu#torul. 138 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

. a 5ost #revazut un ro7inet #entru golirea ra#ida a cu#torului in cazul in care siutatia creata im#une acest lucru) 2olirea ra#ida a cu#torului se 5ace la vasul de golire ra#ida 0& destinat acestui sco# care este #revazut cu o coloana de racire cu a#a . #entru a izola cu#torul E1 5ata de instalatia te9nologica in caz de avarii a 5ost #revazuta o #erdea de a7ur intre cu#tor si instalatia te9nologica . circuitul de intrare titei in cu#tor a 5ost #revazut cu o su#a#a de siguranta cu rolul de a #rote@a ser#entina cu#torului la su#ra#resiuni . sunt #revazute cu & guri de e'#lozie cu rolul de a evacua su#ra#resiunea din camera de ardere in cazul acumularilor de com7usti7il urmate de arderea violenta a com7usti7ilului. E$isii !i5#0e si 5#giti e SInstalatia !e !istilare la presi#ne at$os5erica ?n condi6ii normale de o#erare a instala6iei nu e'ist* #ericolul #olu*rii atmos5erei cu va#ori de #roduse #etroliere sau alte su7stan6e) #rocesul te9nologic avInd loc 4n circuit 4nc9is 8i etan8. Ca o m*sur* general* de eliminare a emisiilor di5uze 8i 5ugitive instala6ia de distilare la #resiune atmos5erica este #rev*zut* cu sisteme s#eciale de etan8are a tuturor s#a6iilor #rin care circul* 5lu'urile de materii #rime) #roduse 5inite 8i gaze. :asurile te9nice #revazute in cadrul instalatiei de distilare la #resiune atmos5erca sunt< . automatizarea integral* a instala6iei . sisteme de alert* care determin* o#rirea 5unc6ion*rii 4n cazul unor avarii. . gazele #rovenite din vasele se#aratoare sunt diri@ate in reteaua de gaze com7usti7ile si utilizate ca com7usti7il gazos la unul din arzatoarele cu#torului re5ier7ator E1 . la o#rirea instala6iei si #entru situa6iile accidentale instala6ia este #rev*zut* cu su#a#e de siguran6* care 4n cazuri de emergen6*) de7u8eaz* 4n sistemul de golire ra#ida.

R Depo0it#l !e $aterii pri$e si pro!#se 5initeO incarcarea(!escaracarea pro!#selor


petroliere

139 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1entru recu#erarea com#usilor organici volatili rezultati in urma transvazarilor de #roduse care emana com#usi organici volatili "C$0( r0=0r/o r0%0 d0 :0n=&n $& !&!0& /or 2& %0) !0 % &n$! % !& d0 r0#"30r r0 COV . In acest sens rezervoarele au 5ost dotate cu su#a#e de res#iratie care vor 5i racordate la circuite de colectare a C$0 si trimiterea lor #entru a7sor7tie in motorina ce se a5la de#ozitata in vasul de a7sor7tie C$0. 1eriodic motorina din vasul de a7sor7tie "rezervorul + ( este inlocuita in vederea mentinerii ca#acitatii de a7sor7tie. Circuitele de colectare a C$0 sunt realizate din conducte de otel cu diametre care sa asigure #reluarea de7itului de C$0 cu o cadere de #resiune convena7ila. 1entru a se evita sca#arile necontrolate in atmos5era % !r n$20r"% 3rod"$0%or &n $& d&n r0=0r/o r0 "o#eratie care re#rezinta cea mai im#ortanta sursa de #oluare #otentiala a atmos5erei cu 9idrocar7uri( au 5ost #revazute o serie de masuri si secvente de o#eratii care tre7uie realizate si anume< 1.Scurgerea rezervoarelor ce urmeaza a 5i #om#ate la Statia de trans5er> .Izolarea #rin ro7ineti a conductelor de intrare si iesire din rezervor cu e'ce#tia ro7inetului montat #e conducta de as#iratie a #om#ei de trans5er > B.Inc9iderea ro7inetilor a5lati #e rami5icatiile conductei de as#iratie a #om#ei ce urmeaza a 5i utilizata la incarcat in autocisterna> &.Inc9iderea ro7inetilor a5lati #e rami5icatiile conductei de re5ulare a #om#ei ce urmeaza a 5i utilizata la incarcat in autocisterna> A.Legarea la #*mInt a autocisternei care urmeaz* sa 5ie 4nc*rcata #rin conectarea #e containerul autocisternei a cla#etei #*mInt C.1ornirea #om#ei de catre o#eratorul din #arcul de rezervoare ;.Desc9iderea vanei manuale de incarcare de #e 7ratul cores#unzator de incarcare !.,rmarirea um#lerii com#artimentelor autocisternei 9.Inc9iderea #rogresiva a vanei manuale de #e 7ratul cores#unzator de incarcare 10.Sc9im7area 7ratului de incarcare la urmatorul com#artiment si reluarea o#eratiunilor ince#and cu #asul ; 11. Statia S+ ) destinata mani#ularii 7enzinei) este #revazuta cu un 7rat articulat care res#ecta cerintele te9nice de #roiectare si de e'#loatare im#use ec9i#amentelor de 140 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA cu care este ec9i#at sistemul de #unere la

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

incarcare#e la #artea in5erioara a cisternelor auto) #revazute in Ane'a A la E2 AC!/ 00;. In aceste con!i"ii, i$pact#l e$isiilor !e no6e, la 5#nc"ionarea nor$al7 a obiecti #l#i, as#pra calit7"ii aer#l#i at$os5eric, a 5i nese$ni5icati . /. :actor !e $e!i# ; SOL SI SULSOL MIn ti$p#l i$ple$entarii proiect#l#i Stratul de sol deco#ertat se va im#rastia #e terenul li7er din #artea de est a incintei) unde o#eratorul va realiza o #erdea de vegetatie "co#aci ornamentali( MD#pa i$ple$entarea proiect#l#i +oate o#era6iile 5lu'ului te9nologic se des5asoara #e #lat5orme 7etonate #rev*zute cu sisteme de canalizare) asigurIndu.se 4n acest 5el o #rotec6ie a solului si su7solului 5a6* de orice 5el de sc*#*ri sau evacu*ri de su7stan6e #oluante. Intreg s#a6iul r*mas li7er va 5i 4ncadrat de zone verzi) #e care se va #lanta gazon 8i co#aci. 1entru a nu #olua solul cu #roduse #etroliere) rezultate din scurgeri accidentale) s. au luat urm*toarele m*suri< toate rezervoarele de de#ozitare #roduse #etroliere sunt su#raterane) montate 4n cuv* 7etonat* montarea valvelor de #rea#lin #e conductele de 4nc*rcare ale rezervoarelor/cisternelor) care o#resc 4nc*rcarea la atingerea a 9AL din ca#acitatea rezervorului/cisternei. Colectarea de8eurilor te9nologice se 5ace se#arat) in rezervoare am#lasate in #arcul de de#ozitare. Ca urmare) orice contaminare a solului este e'clus* la o 5unc6ionare normal* a Instalatiei !e !istilare la presi#ne at$os5erica.

1rin urmare) nu se im#un m*suri su#limentare #entru #rotec6ia solului si su7solului #e am#lasamentul studiat.
&. LIODIVERSITATEA. 141 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

?n vederea minimiz*rii im#actului asu#ra mediului 8i 9a7itatului s.au #rev*zut) inca din 5aza de #roiectare) unele masuri #entru #rotectia a#ei 5reatice) aerului) solului si su7solului. * P0n!r" 3ro!0#5& # %&!45&& 30%or ?n incinta s.a #roiectat si realizat o retea de canalizare #e categorii de a#e< canalizare industriala) canalizare mena@era si canalizare meteorica. Canali0area in!#striala este #revazuta cu se#aratoare de #roduse #etroliere cu 5lota6ie natural*) se#arator de #roduse #etroliere cu 5iltru cu coalescenta) c*mine de vane) c*mine cu 4nc9idere 9idraulic*) sta6ie de #om#are si #relevare #ro7e. Se#aratorul de #roduse #etroliere cu 5lota6ie natural* re6ine #rodusul #etrolier 4n cea mai mare #arte. Restul de #rodus #etrolier) va 5i re6inut de cel*lalt se#arator de #rodus #etrolier de ti# GESSEL) care are 4n dotare un 5iltru coalescent. 1entru siguranta s.a #revazut su#limentarea sistemului de e#urare cu un 5iltru cu coalescenta am#lasat c9iar inainte de evacuarea in emisar. Canali0area $eteorica este #revazuta cu rigole) c*mine cu 4nc9idere 9idraulic*) 7azin decantor.se#arator) sta6ie de #om#are. Canali0area $enaAera a5erenta cladirilor este #revazuta cu c*mine) 5osa se#tica vidan@a7ila. 1entru controlul salinitatii) a#ele de zacamant #rovenite din titei se dilueza cu a#ele de racire intr.un ra#ort de 1< 0. Su#limentar se mai 5ace o dilutie cu a#a din rezerva de incendiu ast5el incat sa se asigure o concentratie ma'ima la evacuare de A00 mg/l cloruri. Activitatea se des5asoara #e #lat5orme 7etonate) ast5el 4ncIt nu e'ist* #ericolul in5iltr*rii #roduselor #etroliere in a#ele su7terane. A#a din #Inza 5reatic* nu va 5i a5ectat* de 5unc6ionarea acestui o7iectiv. 0. <e tr' &r"te)#ia aer'('i ?n condi6ii normale de o#erare a instala6iei nu e'ist* #ericolul #olu*rii atmos5erei cu va#ori de #roduse #etroliere sau alte su7stan6e) #rocesul te9nologic avInd loc 4n circuit 4nc9is 8i etan8. 2azele #rovenite din vasele se#aratoare sunt diri@ate in reteaua de gaze com7usti7ile si utilizate ca com7usti7il gazos la unul din arzatoarele cu#torului E1. 142 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

E$isiile at$os5erice <cos c#ptor, cos centrala ter$ica, etc.= respecta ni el#rile !e e$isii cer#te !e legislatia in igoare.
La o#rirea instala6iei si #entru situa6iile accidentale instala6ia este #rev*zut* cu su#a#e de siguran6* care 4n cazuri de emergen6*) de7u8eaz* 4n sistemul de golire ra#ida. 1entru reducerea emisiilor de 9idrocar7uri in aer s.a realizat o instalatie de colectare a C$0 de la rezervoarele de 7enzina si titei.

Qn aceste con!i"ii se aprecia07 c7 n# e6ist7 #n i$pact as#pra ariei proteAate prin inter$e!i#l #nei e ent#ale pol#ari at$os5erice.
). <e tr' &r"te)#ia 5m&"tri+a 2g"m"t'('i ,i a +i0ra#ii("r Instala6ia este dotat* cu utila@e silen6ioase) care vor asigura 4ncadrarea 4n limita ma'im* admis* la locurile de munc* #entru e'#unere zilnic* la zgomot. Aria #rote@ata este la o distanta su5icient de mare #entru ca zgomotul sa nu devina un 5actor #ertur7ator al 9a7itatului.

d* P0n!r" 3ro!0#5& $o%"%"& (&

$":$o%"%"&

Activitatea se des5asoara #e #lat5orme im#ermea7ilizate #rin 7etonare) ast5el 4ncIt nu e'ist* #ericolul in5iltr*rii #roduselor #etroliere 4n sol 8i in a#ele su7terane. Colectarea a#elor uzate se 5ace #e categorii de a#e) cu evacuare 4n reteau de canalizare #roiectata. :ateriile #rime 8i #rodusele 5inite se de#oziteaz* 4n rezervoare dedicate #entru de#ozitarea lor) am#lasate 4n #arcuri de rezervoare. 1arcurile de rezervoare sunt 7etonate si #revazute cu cuva de retentie. ,tila@ele 8i ec9i#amentele te9nologice sunt #rev*zute cu sistem de m*surare a gradului de um#lere 8i alarmare la atingerea nivelului ma'im de um#lere) sunt am#lasate #e #lat5orme 7etonate care sunt racordate la canalizare. Prin $as#rile pre0entate $ai s#s i$pact#l as#pra ROSPA ))1, C@$pia Cer$ei#l#i a 5i $ini$. A. 1EISAH,L 143 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

3# s#nt necesare $as#ri $as#ri !e re!#cere. Realizarea investi6iei nu modi5ic* semni5icativ su#ra5e6ele construite 8i deci nu se #une #ro7lema unui im#act asu#ra cadrului natural) 5ragment*rii 7ioto#ului) valoarea estetic* a #eisa@ului ne5iind a5ectat*. Dim#otriva calitatea #eisa@ului va 5i im7unatatita #rin realizarea unei #erdele de #rotectie 5ormata din ar7ori ornamentali) am#lasata in #artea de est a incintei. 3# se p#ne proble$a #tili07rii altor teren#ri !in ecin7t7"ile a$plasa$ent#l#i pentr# 5#nc"ionarea sa# e6tin!erea instala"iei. +ra!#l act#al !e oc#pare a teren#l#i !in incinta in!#striala, 5iin! !est#l !e re!#s, per$ite e ent#ale e6tin!eri iitoare. &. MEDIUL SOCIAL SI ECO3OMIC Im#actul #roiectului asu#ra mediului natural 8i socio.economic va 5i #ozitiv) #rin realizarea o7iectivului se #roduc e5ecte 7ene5ice din #unct de vedere socio.economic 8i a 5or6ei de munc* Nu sunt necesare m*suri su#limentare #entru diminuarea im#actului #roiectului asu#ra mediului natural 8i economic. 2C Con#%"=&& ' Lor0 Se estimeaz* c* #romovarea o7iectivului SC 9EST PETROL RA:I3ARE SRL Apate# atIt 4n 5aza de e'ecu6ie) cIt 8i 4n cea de 5unc6ionare) va genera un im#act redus 8i local asu#ra calit*6ii mediului 4ncon@ur*tor. Instala6ia se con5ormeaz* 4n totalitate cerin6elor FA+ #entru industria de ra5inare a titeiului. )C Pro)no= $"3r # %&!45&& /&05&&

Realizarea investi6iei nu are im#act asu#ra calit*6ii vie6ii 8i condi6iilor sociale 4n comunit*6ile din a#ro#iere. Din #unct de vedere economic va avea c9iar un im#act #ozitiv) 7ene5ic #entru dezvoltarea localitatii. 1rin masurile de control al #oluarii luate im#actul asu#ra ariei #rote@ate din vecinatate va 5i semni5icativ. INCD ECOIND SUCURSALA TIMISOARA In)* L d&$% " ANDRES 144 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

CU<RIN7 0. BAZELE LEGALE ALE LUCRRII 1. INFORMAII GENERALE 1.1. I !"rma#ii $e%&re tit'(ar'( &r"ie)t'('i 1.*. I !"rma#ii $e%&re a't"r'( te%tat a( %t'$i'('i $e e+a('are a im&a)t'('i a%'&ra me$i'('i ,i a( ra&"rt'('i (a a)e%t %t'$i' 1.-. De 'mirea &r"ie)t'('i 1.3. De%)rierea &r"ie)t'('i ,i $e%)rierea eta&e("r a)e%t'ia 1.1. D'rata eta&ei $e !' )#i" are 1.4. I !"rma#ii &ri+i $ &r"$')#ia )are %e +a rea(i2a ,i re%'r%e(e !"("%ite 5 %)"&'( &r"$')erii e ergiei e)e%are a%ig'r6rii &r"$')#iei 1.?. I !"rma#ii $e%&re &"('a #ii !i2i)i ,i 0i"("gi)i )are a!e)tea26 me$i'(, ge era#i $e a)ti+itatea &r"&'%6 1.9. A(te ti&'ri $e &"('are !i2i)6 %a' 0i"("gi)6 1.A. De%)rierea &ri )i&a(e("r a(ter ati+e %t'$iate $e tit'(ar'( &r"ie)t'('i ,i i $i)area m"ti+e("r a(egerii ' eia $i tre e(e 145 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA *1 1A *1 A 1 A P )* * -

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

1.10. L")a(i2area ge"gra!i)6 ,i a$mi i%trati+6 a am&(a%ame te("r &e tr' a(ter ati+e(e (a &r"ie)t *. <ROCE7E TEFNOLOGICE *.1. <r")e%e teh "("gi)e $e &r"$')#ie *.*. A)ti+it6#i $e $e2a!e)tare -. DE7EURI -.1 Ge erarea $e,e'ri("r, ma ageme t'( $e,e'ri("r, e(imi area ,i re)i)(area $e,e'ri("r 3. IM<ACTUL <OTENIAL, INCLU7IG CEL TRAN7FRONTIERA, A7U<RA COM<ONENTELOR MEDIULUI 7I MA7URI DE REDUCERE A ACE7TORA 3.1. A&a .*+* A0r"% 3.-. 7"('( %i %'0%"('( 3.3. Bi"$i+er%itatea 3.1. <ei%aE'( 3.4. Me$i'( %")ia( ,i e)" "mi) 3.?. C" $itii )'(t'ra(e ,i et i)e, &atrim" i'( )'(t'ra( 1. ANALIZA ALTERNATIGELOR <. MONITORIZAREA <*1* I !a2a $e im&(eme tare a &r"ie)t'('i 4.*. D'&a im&(eme tarea &r"ie)t'('i <*-* Mon&!or&= r0 &n !&'3"% 2 =0%or d0 &n#E&d0r0, r02 #0r0 '0d&"%"& $& 3o$!>&n#E&d0r0 ?. 7ITUATII DE RI7C 9. DE7CRIEREA DIFICULTATILOR A. REZUMAT FARA CARACTER TEFNIC 1+@ 1*9 1-0 1-* 43 43 ?7 101 104 113 114 11? 11? 1*3 1*3 1*3 1A ** *1 *1 1A 1A

146 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

ANEWE

EA!r $ C r!0 F"n#& r4 Coordon !0%0 STEREO %0 '3% $ '0n!"%"& P% n"% d0 Fn# dr r0 Fn =on4 P% n"% d0 $&!" 5&0 147 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SC WEST PETROL RAFINARE SRL

P% n"% d0 $&!" 5&0 #" r0!0 " d0 %&'0n! r0 3 $& $&$!0'"% d0 # n %&= r0

148 | INCD ECOIND BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA