Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.2 la Legea nr. 1380/20.11.

97 cu privire la tariful vamal Lista serviciilor vamale i cuantumul taxei pentru proceduri vamale
Nr. Serviciile vamale Cuantumul taxei, n euro crt. 1 2 3 1. Vmuirea mrfurilor plasate n regim !e import" !e perfec#ionare pasiv $cu excep#ia celor men#ionate la pct.%&" !e transformare su' control vamal" n maga(in !ut)*free" cu valoarea n vam+ * !e la 100 la 1000 euro , * !e peste 1000 euro 0",- !in valoarea n vam a mrfii" !ar nu mai mult !e 1800 euro 2. Vmuirea mrfurilor plasate n regim !e a!mitere temporar sau export temporar" respectiv reexportul sau reintro!ucerea acestora+ pe un termen !e p n la 2 luni" a mrfurilor pre(entate la t rguri .i 0"0%- !in valoarea n vam a expo(i#ii" pentru msuri culturale .i sportive mrfii" !ar nu mai mult !e ,00 euro pe un termen !e peste 2 luni" a tuturor mrfurilor cu valoarea n vam+ * !e la 100 la 1000 euro , * !e peste 1000 euro 0",- !in valoarea n vam a mrfii" !ar nu mai mult !e 1800 euro 3. Vmuirea mrfurilor plasate n export sau reexport" cu excep#ia 0"1- !in valoarea n vam a celor men#ionate la pct./ mrfii" !ar nu mai mul !e %00 euro ,. Vmuirea mrfurilor plasate n regim !e perfec#ionare activ" cu valoarea n vam+ * !e la 100 la 1000 euro , * !e peste 1000 euro 0"1- !in valoarea n vam a mrfii" !ar nu mai mult !e 100 euro %. Vmuirea mrfurilor plasate n regim !e perfec#ionare pasiv n 0"1- !in valoarea n vam a ca(ul scoaterii acestora pentru repara#ii" cu o'ligativitatea mrfii" !ar nu mai mult !e %00 reintro!ucerii lor !up efectuarea acestor lucrri euro /. Vmuirea mrfurilor plasate n export" reexport" precum .i la 0"1%- !in suma serviciilor reintro!ucerea lor n ca(ul n care aceste mrfuri anterior au fost prestate" !ar nu mai mult!e 100 plasate n regimurile vamale !e perfec#ionare activ" transformare euro0 n ca( !e lips a serviciilor su' control vamal sau perfec#ionare pasiv * 10 euro 7. Vmuirea mrfurilor plasate n antrepo(it vamal" (on economic 0"1- !in valoarea n vam a li'er sau supuse !istrugerii mrfii" !ar nu mai mult !e ,00 euro 8. 1li'erarea a!everin#ei pentru nregistrarea mi2locului !e 7 transport" a caroseriei sau a motorului" intro!use pe teritoriul #rii $c3iar .i provi(oriu&" pasi'ile nregistrrii n su'!ivi(iunile structurale su'or!onate 4inisterului 5e(voltrii 6nforma#ionale 9. 7strarea 'unurilor n !epo(itele ce apar#in organelor vamale" inclusiv primite !e ultimele n gestiune * !e fiecare 8ilogram pentru fiecare (i !e pstrare+ * pentru primele 30 !e (ile calen!aristice 0"01 * pentru urmtoarele 30 !e (ile calen!aristice 0"02 * pentru urmtoarele (ile calen!aristice 0"0% 10. Aplicarea sigiliului vamal $inclusiv costul sigiliului& , * !e sigiliu vamal 11. 7re(entarea" la cerere" a informa#iei statistice privin! comer#ul %

exterior cu mrfuri ale agentului economic respectiv" pe o perioa! !e p n la un an" cu excep#ia autorit#ilor pu'lice 12. 1li'erarea autori(a#iei $!e fiecare contract& pentru+ * perfec#ionare activ" cu excep#ia celei men#ionate la pct.1% * perfec#ionare pasiv * transformare su' control vamal

10 ,0 100

[Poziia 13 exclus prin Legea nr.280-XVI din 1 .12.200!" #n $igoare 30.0%.2008& 1,. Autori(area a!miterii temporare" cu excep#ia mrfurilor ,0 pre(entate la t rguri .i expo(i#ii" pentru msuri culturale .i sportive 1%. 1li'erarea autori(a#iei !e perfec#ionare activ a mrfurilor 200 intro!use pe teritoriul 9epu'licii 4ol!ova !in (onele economice li'ere ale 9epu'licii 4ol!ova" separat pentru fiecare !eclara#ie vamal [Poziia 1' exclus prin Legea nr.280-XVI din 1 .12.200!" #n $igoare 30.0%.2008& 17. 1li'erarea atestatului !e calificare al specialistului n !omeniul 100 vmuirii" pe un termen !e 2 ani 18. 7relucrarea informa#ional a !eclara#iei vamale primare , 19. 7relucrarea informa#ional a fiecrei !eclara#ii vamale 1 complementare 20. 1li'erarea !uplicatelor atestatului !e calificare al specialistului n % !omeniul vmuirii" autori(a#iei pentru activitatea !e 'ro8er 21. 1li'erarea certificatului !e origine a mrfii / Not: 1. :axa pentru efectuarea proce!urilor vamale nu se percepe pentru mrfurile .i serviciile importate pe teritoriul 9epu'licii 4ol!ova !in contul mprumuturilor .i granturilor acor!ate ;uvernului sau acor!ate cu garan#ie !e stat" !in contul mprumuturilor acor!ate !e organismele financiare interna#ionale $inclusiv !in cota*parte a ;uvernului&" !estinate reali(rii proiectelor respective" precum .i !in contul granturilor acor!ate institu#iilor finan#ate !e la 'uget" conform listei apro'ate !e ;uvern. 2. :axa pentru efectuarea proce!urilor vamale nu se percepe pentru utila2ul" ec3ipamentul .i atri'utele !e gratifica#ie primite ca !ona#ii !e <omitetul =a#ional >limpic .i !e fe!era#iile sportive na#ionale !e profil !e la <omitetul 6nterna#ional >limpic" !e la fe!era#iile sportive europene .i interna#ionale !e profil pentru pregtirea sportivilor !e performan# .i promovarea mi.crii olimpice" fr !rept !e comerciali(are a acestui utila2" ec3ipament .i atri'ute !e gratifica#ie. 3. :axa pentru efectuarea proce!urilor vamale nu se percepe pentru mrfurile importate !e ctre persoanele fi(ice pentru u( sau pentru consum personal a cror valoare .i/sau cantitate nu !ep.esc limitele sta'ilite !e legisla#ia n vigoare. ,. :axa pentru efectuarea proce!urilor vamale nu se percepe pentru ga(ele naturale importate !e ctre ?ocietatea pe Ac#iuni @4ol!ova*;a(@ .i !estinate livrrii ctre ?ocietatea cu 9spun!ere Limitat @:iraspoltransga(@ care nu are rela#ii cu sistemul 'ugetar al 9epu'licii 4ol!ova. %. :axa pentru efectuarea proce!urilor vamale nu se percepe pentru mrfurile intro!use pe sau scoase !e pe teritoriul vamal n calitate !e a2utor umanitar. /. :axa pentru efectuarea proce!urilor vamale nu se percepe pentru lotul !e 72 !e automo'ile !e marca @4os8vici 21,1@ 9% @6uri 5olgoru8i@" importat !e Antreprin!erea !e 6nstruire .i 7ro!uc#ie @Luminte3nica@ * ?.9.L. a ?ociet#ii >r'ilor !in 4ol!ova. 7. 7ro!usele petroliere .i alte mrfuri ce s nt tran(itate prin 7ortul 6nterna#ional Li'er @;iurgiule.ti@ se scutesc !e taxa pentru efectuarea proce!urilor vamale la scoaterea acestora !e pe teritoriul 7ortului 6nterna#ional Li'er @;iurgiule.ti@ cu con!i#ia c aceast tax a fost ac3itat la intro!ucerea lor pe teritoriul men#ionat. <ostul autori(a#iei !e activitate a maga(inului !ut)*free $inclusiv !ut)*free !iplomatic& constituie anual 27 mii !e lei pentru fiecare maga(in n parte .i 10 mii !e lei pentru comerciali(area mrfurilor la 'or!ul navelor aeriene" mi2loace care se virea( integral la 'ugetul !e stat.

[(o)a in)rodus prin Legea nr.1

0-XV din 08.11.02" #n $igoare 01.01.03&

[*nexa nr.2 +odi,ica) prin Legea nr.12---XV din 2%.0!.2002& [*nexa nr.2 +odi,ica) prin Legea nr.1082-XV din 2 .0%.2002& (o). Vezi /ec)i,icarea din 0oni)orul 1,icial nr.1-3 din 0 .01.2002 pag. ! [*nexa nr.2 in)rodus prin Legea nr.138!-XIV din 2 .11.2000&

Anexa nr.3 la Legea cu privire la tariful vamal Taxa pentru e ectuarea controlului electronic al mr urilor !ncrcturilor" plasate n re#im vamal de tran$it
Nr. crt. 1. 2. Serviciul acordat Aplicarea sigiliului electronic Aplicarea etic3etei electronice @?4A9:@ %rimea taxei, n euro % * pentru fiecare unitate 3 * pentru fiecare unitate

Not: 1. Agen#ii economici" precum .i persoanele fi(ice" care efectuea( trafic !e mrfuri $ ncrcturi& n regim !e tran(it vor efectua plata pentru serviciile respective ca alternativ a serviciilor !e escortare. 2. 4i2loacele ncasate pentru serviciile respective vor fi virate integral la un cont 'ugetar al ?erviciului Vamal" !esc3is la :re(oreria 4inisterului Binan#elor" .i vor fi utili(ate pentru recuperarea c3eltuielilor !e implementare .i !e(voltare a sistemului !e control electronic. 3. ?igiliul electronic se aplic pe fiecare compartiment marfar $cale !e acces la marf $ ncrctur&& al mi2locului !e transport auto" iar etic3eta electronic * pe !eclara#ia vamal. [*nexa nr.3 in)rodus prin Legea nr.3 0-XV din 2 .0!.03" #n $igoare 08.08.03&