Sunteți pe pagina 1din 19

06.05.2011 STUDIU referitor la taxele pentru efectuarea procedurilor vamale i aducerea acestora n conformitate cu prevederile r!

ani"a#iei $ondiale a %omer#ului & $%' i Uniunii (uropene &U(' Prezentul studiu este elaborat ntru realizarea pct.6 ,,Facilitarea comerului i administrarea vamal din Planul de Aciuni privind implementarea Recomandrilor Comisiei uropene pentru instituirea !onei de "iber #c$imb Apro%undat i Cuprinztor &!"#AC' dintre Republica (oldova i )niunea e%ectuate urmtoarele2 ,. %ectuarea unui studiu re%eritor la ta3ele pentru e%ectuarea procedurilor vamale i aducerea acestora n con%ormitate cu prevederile 4(C i ) . -. Revizuirea ta3elor e3istente pentru e%ectuarea procedurilor vamale. 5. laborarea i adoptarea proiectului de le6e privind modi%icarea ane3ei nr.- la "e6ea nr.,57089111 din -0 noiembrie ,::; cu privire la tari%ul vamal, care stabilete lista serviciilor i cuantumul ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale. )iectivul acestui studiu ine de continuarea re%ormelor n domeniul vamal n vederea anulrii ta3elor pentru e%ectuarea procedurilor vamale ce nu snt n con%ormitate cu prevederile 4(C i ) . Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale sunt atribuite la cate6oria msurilor non8tari%are sub %orm de re6uli non8transparente cantitative de ta3e vamale care reprezint bariere n calea comerului la importul mr%urilor. <ntru realizarea obiectivului propus a %ost e3aminat aspectul le6islativ al ta3elor pentru e%ectuarea procedurilor vamale, reieind din2 1. "e6islaia vamal naional2 Codul vamal al Republicii (oldova nr.,,/:891= din -0.0;.-000, "e6ea cu privire la tari%ul vamal nr.,57089111 din -0.,,.,::;, ane3ele nr.- i 5. 2. A>uil comunitar2 Codul comunitar modernizat vamal, Re6ulamentul &C Comisiei Comunitar. *. Re6ulile 4(C aplicabile barierilor netari%are2 Acordul +eneral Pentru @ari%e =amale i Comer &+A@@ ,::/'. +. "e6islaia vamal romAn2 Codul vamal al RomAniei. Re6ulamentului &C ' nr.-/./?:5 al uropene din - iulie ,::5 de stabilire a unor dispoziii de aplicare a ' nr. -:,5?:- al Consiliului de instituire a Codului =amal uropean, aprobat prin *otrrea +uvernului nr.,,-. din ,/ decembrie -0,0, potrivit cruia pn la s%ritul trimestrului 11 al anului -0,, urmeaz a %i

5. +$idul cu privire la Begocierile din cadrul OMC privind facilitarea comerului, partea B subpunctul F Taxele i tarifele vamale privind importul i exportul !entru efectuarea studiului au fost utili"ate ba"ele de date privind #ncas$rile taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale pe anii %&&' ( %&)&, pre"entate de *erviciul +amal i Tre"oreria de *tat 1. Legislaia vamal naional: Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-X ! din "#.#$."### % Legea cu prvire la &ari'ul vamal nr.1()#-X din "#.11.199$% ane*ele nr." +i (. "e6islaia vamal naional privind ta3a pentru e%ctuarea procedurilor vamale se re6lementeaz prin prevederile Codului =amal al Republicii (oldova i a "e6ii cu privire la tari%ul vamal. Codul =amal al Republicii (oldova, Capitolul 111, Articolul ,-, stabilete ta3a pentru e%ectuarea procedurilor vamale c2 &,' Procedurile vamale reprezint totalitatea serviciilor acordate de or6anele vamale n s%era activitii vamale. Bomenclatorul acestor servicii i ta3ele pentru ele snt aprobate n con%ormitate cu "e6ea cu privire la tari%ul vamal. &-' @a3a pentru proceduri vamale ce se ac$it la utilizarea oricrei destinaii vamale, cu e3cepia abandonului n %avoarea statului, dac le6islaia nu prevede alt%el. &5' (iCloacele bneti ncasate ca ta3 pentru proceduri vamale se vars la bu6etul de stat. <n con%ormitate cu prevederile "e6ii cu privire la tari%ul vamal, ane3ele - i 5, sunt ,; tipuri de ta3e pentru e%ectuarea procedurilor vamale stabilite n cot %i3 i ad8valorem2 plasarea mr%urilor sub re6imurile vamale import, e3port, ree3port, antrepozit vamal, per%ecionare activ, per%ecionare pasiv, admitere temporar, e3port temporar, zonele economice libere, trans%ormare sub control vamal, distru6erea, pstrarea bunurilor n depozitele vamale, prezentarea in%ormaiilor statistice, prelucrarea in%ormaional a declaraiei, aplicarea si6iliului vamal, aplicarea si6iliului electronic, aplicarea etic$etei electronice D#(AR@, eliberarea autorizaiilor, eliberarea adeverinelor, eliberarea dublicatelor de cali%icare &Ane3a nr.,8- la #tudiu'. @a3a pentru e%ectuarea procedurilor vamale nu se aplic pentru2 mr%urile i serviciile importate pe teritoriul Republicii (oldova din contul mprumuturilor, 6ranturilor i destinate proiectelor de asisten %inanciarE utilaCul, ec$ipamentul i atributele de 6rati%icaie primite ca donaii de Comitetul Baional 4limpic i de %ederaiile sportive naionaleE mr%urile importate de ctre persoanele %izice pentru uz sau pentru consum personal a cror valoare i?sau cantitate nu depesc limitele stabilite de le6islaia n vi6oareE 6azele naturale importate de ctre #ocietatea pe Aciuni F(oldova8+azF i destinate livrrii ctre #ocietatea cu Rspundere "imitat F@iraspoltrans6azFmr%urile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal n calitate de

aCutor umanitarE produsele petroliere i alte mr%uri ce snt tranzitate prin Portul 1nternaional "iber F+iur6iuletiF. ". ,-uil comuni&ar: Codul comuni&ar moderni.a& vamal% Regulamen&ul /C001

nr."45429( al Comisiei 0uropene din " iulie 199( de s&abilire a unor dispo.iii de aplicare a Regulamen&ului /C001 nr. "91(29" al Consiliului de ins&i&uire a Codului !amal Comuni&ar. Potrivit Codului =amal (odernizat al ) , @itlul 1, sec.7, art.50, autoritile vamale nu solicit costuri sau redevene pentru ndeplinirea controalelor vamale sau pentru orice alte aciuni re%eritoare la aplicarea le6islaiei vamale n cursul pro6ramului o%icial de lucru al birourilor lor vamale competente. Cu toate acestea, autoritile vamale pot solicita plata unor redevene sau recuperarea costurilor pentru prestarea de servicii speciale, cum ar %i2 prezena, dac este necesar acest lucru, a personalului vamal n a%ara pro6ramului analiza sau e3pertiza mr%urilor, respectiv c$eltuielile potale pentru returnarea acestora

o%icial de lucru al biroului vamal sau n alte locuri decAt birourile vamaleE solicitantului, n special n ceea ce privete deciziile luate cu privire la in%ormaiile obli6atorii sau in%ormaiile privind aplicarea le6islaiei vamaleE e3aminarea sau prelevarea de eantioane de mr%uri n scopul veri%icrii sau distru6erea msuri e3cepionale de control, n cazul n care acestea se dovedesc a %i necesare din Potrivit prevederilor Re6ulamentului &C ' nr.-/./?:5, art.-0-, pct.&,', GHeclaraia se

mr%urilor, n cazul n care implic alte costuri decAt cele le6ate de utilizarea personalului vamalE cauza naturii mr%urilor sau a riscului potenial. depune la biroul vamal competent n zilele i n orele de pro6ram. Cu toate acestea, la solicitarea declarantului i cu suportarea de ctre acesta a c$eltuielilor a%erente, autoritile vamale pot autoriza depunerea declaraiei n a%ara zilelor i orelor de pro6ram. (. Regulile 3MC aplicabile barierilor ne&ari'are: ,cordul 4eneral 5en&ru 6ari'e !amale +i Comer /4,66 19941. ,n!a-amentele $%.

I. ,ltor taxe i pl/#i decit tarifele vamale 1. (oldova nu aplica la momentul aderarii I Gtaxe sau alte pl/#i la importuri n a%ar de ta3ele vamale ordinare i ta3ele pentru serviciile prestate. Asi6urarea %aptului c orice ta3 la import, altele decAt cele prevzute n "ista an6aCamentelor n domeniul comerului cu bunuri, s %ie aplicat n strict con%ormitate cu re6ulile 4(C i ntr8o manier consecvent cu cerinele re%eritoare la alte tipuri de ta3e cum ar %i cele pentru redresarea balanei de pli, antidumpin6, compensatorii n cazuri de subvenionare sau de salv6ardare.

2. # asi6ure ca toate le6ile i re6ulamentele privind dreptul la comerul cu bunuri i toate ta3ele sau plile aplicate privind asemenea drepturi vor %i n deplin con%ormitate cu prevederile 4(C, n particular ,rticolele III0 1III i 2I a 3,TT 144+ i aceste le6i i re6ulamente, de asemenea, vor %i implementate n deplin con%ormitate cu aceste cerine, inclusiv aplicarea uni%orm, ec$itabil i nediscriminatorie a acestor ta3e i pli. *. S/ aplice taxe directe sau indirecte &altele dec5t tariful vamal' n le!/tur/ cu importul sau exportul0 care se limitea"/ la costul aproximativ al serviciilor prestate i nu repre"ent/ o m/sura protec#ionist/ sau o impunere a importurilor sau exporturilor n scopuri fiscale. +. @oate activitile %iscale, %inanciare i bu6etare preluate de autoritile locale vor %i n con%ormitate cu Art. 111 al Acordului +A@@ ,::/ &tratamentul naional privind impozitele i re6lementrile interne'. Aplicarea nediscriminatorie a ta3elor i a altor pli interne, produselor importate %a de cele auto$tone, asi6urarea %aptului c autoritile locale nu vor impune alte ta3e discriminatorii decAt cele aplicate prin le6ile naionale. 5. He a nu scuti n mod discriminatoriu de orice pli vamale anumite cate6orii de mr%uri, de a nu aplica si nu reintroduce0 din momentul aderarii0 taxe ad valorem &6' pentru procedurile vamale0 ci a introduce un re!im de taxe fixe. De a aplica taxele pentru procedurile de import n conformitate cu cerin#ele 2 a 3,TT 144+. 6. De a aplica un nivel de taxe0 ce nu vor dep/i costul aproximativ al procedurilor vamale pentru procedurile de import0 veniturile de la tax/ vor fi utili"ate numai pentru procedurile vamale ale importurilor i suma anual/ total/ de la aplicarea taxelor nu va dep/i costul aproximativ al opera#iunilor procedurilor vamale pentru )unurile supuse tax/rii. 7. #8a con%irmat c Dta3ele consulare care sunt aplicate de reprezentanele i ambasadele Republicii (oldova din strintate pentru per%ectarea aciunilor consulare i certi%icarea documentelor nu sunt cerute pentru autenti%icarea documentelor necesare pentru importul bunurilor n (oldova. 8. Hup aderare, toate ta3ele i plile vamale aplicate la importuri, altele decAt ta3ele i plile vamale ordinare pentru serviciile prestate, vor %i n corespundere cu prevederile Acordurilor 4(C, i ntr8o manier consecvent cu cerinele (emorandumul de Acord privind prevederile +A@@ re%eritor la ta3e privind redresarea balanei de pli, msuri antidumpin6 sau compensatorii n cazuri de subvenionare sau de salv6ardare. $%0 n particular ,rticolele 1III i

II. ,rticolul 1III din 3,TT 144+ 9Taxe i formalit/#i referitoare la import i export: 1. a, @oate ta3ele i impozitele cu orice caracter &di%erite de ta3ele de import i e3port i altele decAt ta3ele prevzute de Articolul 111', impuse de Prile contractante la sau n le6tur cu importul sau e3portul se vor limita la costul apro3imativ al serviciilor prestate i nu vor reprezenta o msura protecionist indirect pentru produsele naionale sau o impunere a importurilor sau e3porturilor n scopuri %iscale. b, c, Prile contractante recunosc necesitatea reducerii numrului i diversitii ta3elor i impozitelor la care se re%er alineatul a'. He asemenea, Prile contractante recunosc necesitatea micorrii la ma3imum a e%ectelor i comple3itii %ormalitilor de import i e3port i a reducerii i simpli%icrii cerinelor de documentaie la import i e3port.J 2. 4 parte contractant, la cererea altei pri contractante, sau a PKRL1"4R C4B@RAC@AB@ , va e3amina aplicarea le6ilor i re6lementrilor proprii, n lumina prevederilor prezentului articol. 1. Bici o parte contractant nu va aplica penalizri severe pentru in%raciuni minore la re6lementrile sau procedura vamal. <n mod special, penalizrile pentru omisiuni sau erori n documentele vamale, uor recti%icabile i evident %cute %r intenii %rauduloase sau neconstituind o ne6liCen 6rav, nu vor depi o sum care se constituie doar un avertisment. 2. Prevederile prezentului articol se e3tind asupra redevenelor, impozitelor, %ormalitilor i condiiilor impuse de autoritile 6uvernamentale sau administrative n le6tur cu importul i e3portul, incluzAnd i cele re%eritoare la2 a' b' c' d' e' %' %ormaliti consultare, ca %acturi i certi%icate consulareE restricii cantitativeE liceneE controlul sc$imbuluiE servicii de statisticE documente, documentaii i eliberare de certi%icate. 4. Legislaia vamal rom7n: Codul vamal al Rom7niei. <n con%ormitate cu prevederile Codului =amal al RomAniei art.:,, ,,transportul mr%urilor la locul controlului %izic sau, dup caz, unde urmeaz s %ie prelevate probe, precum i toate manipulrile necesare acestor operaiuni sunt e%ectuate de ctre declarant sau sub responsabilitatea acestuia. Faptele a%erente acestor operaiuni cad n sarcina declarantului.

5.

48idul cu privire la 9egocierile din cadrul 3MC privind 'acili&area comerului% par&ea : subpunc&ul ; <6a*ele +i &ari'ele vamale privind impor&ul +i e*por&ul

-n ./idul menionat sunt stabilite standardele de ba"a care stau la aplicarea taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale0

s$ nu dep$easc$ costul aproximativ al serviciilor prestate1 s$ nu s$ se calcule"e pe ba"a taxei ad2valorem

Cons&a&ri #tabilirea unor mecanisme clare i transparente de adoptare a noilor re6ulamente i proceduri ce in de re6lementarea trecerii mr%urilor prin vam i interaciunea #erviciului =amal cu a6enii economici cu respectarea an6aCamentelor Republicii (oldova n cadrul 4(C i ) i acordurilor acesteea. Recomandri )rmare e3aminrii le6islaiei n domeniul ta3elor pentru e%ectuarea procedurilor vamale se propun urmtoarele propuneri2 1. 0liminarea gradual a &a*elor pen&ru e'ec&uarea procedurilor vamale cu s&abilirea ul&erioar a unei &a*e =n sum 'i* <n urma e%ectuarii unei analize comparative a sumelor ncasate la bu6et ca urmare a perceperii ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale pe -00:8-0,0 &Ane3a nr.5 la #tudiu', s8a constatat c n anul -00: s8a ncasat la bu6et -00;-:,- mii lei, iar n anul -0,0 8 -/:..6,. mii lei, aceasta maCorndu8se n anul -0,0 %a de anul -00: cu /77-;,5 mii lei. liminarea poziiilor tari%are ,8; implic suportarea unui cost semni%icativ, eventual acesta constituind ,:775:,5 mii lei, iar eliminarea poziilor ,,8,;, -0 I ,:,6,. mii lei. Ast%el, eventualul cost urmare eliminrii 6raduale a ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale de la poziiile tari%are ,8;, ,,8,;, -0 reprezint -00;..,7 mii lei &Ane3a nr./ la #tudiu'. <ntru diminuarea eventualelor pierderi bu6etare urmare eliminrii 6raduale a poziiilor ta3elor pentru e%ectuarea procedurilor vamale, propunem stabilirea concomitent a unei ta3e pentru e%ectuarea procedurilor vamale n sum %i3, a crei mrime va %i determinat de costul real al c$eltuielilor suportate de ctre or6anele vamale n urma serviciilor prestate. 4 ast%el de practic a e3istat n le6islaia vamal naional n anii -000 I -00. &Ane3a nr.. la #tudiu'. @otodat, n conte3tul practicii anterioare de implementare a unei ta3e %i3e pentru e%ectuarea procedurilor vamale n cazul vmuirii mr%urilor n a%ara zonelor de control vamal &cu e3cepia per%ectrii vamale a ncrcturilor transportate pe cale %eroviar i %luvial' sau n a%ara pro6ramului de lucru &inclusiv smbta, duminica, n zilele de srbtori la birourile vamale

interne' se percepe o ta3 pentru e%ectuarea procedurilor vamale con%orm tipului , de proceduri, la o sin6ur c$emare n zi a unui inspector vamal de ctre a6entul economic 8 solicitantul c$emrii. "ucrul inspectorului vamal &cu e3cepia inspectorului care i e3ercit %unciile n cadrul orarului de serviciu', responsabil de lucrul operativ n zilele de odi$n i de srbtori, era ta3at con%orm tipului , de proceduri. ". 0*cluderea ,ne*ei nr.( la Legea cu privire la &ari'ul vamal nr.1()# din "#.11.199$ , deoarece nu se mai percep ta3e pentru e%ectuarea procedurilor vamale la aplicarea si6iliului electronic i aplicarea etic$etei electronice G#(AR@. calculat, din lipsa ncasrii la bu6et a sumelor date. Ast%el, con%orm celor e3puse la capitolul ;ecomand/ri, propunem urmtoarea %ormul a ane3ei nr.- la "e6ea cu privire la tari%ul vamal nr.,5708911 din -0.,,.,::;2 <,ne*a nr." Lis&a serviciilor vamale +i cuan&umul &a*ei pen&ru proceduri vamale s&abili&e <r. crt. 1 ,.&,.' Serviciile vamale 2 =muirea mr%urilor i a altor obiecte n a%ara zonelor de control vamal &pe teritoriile i n ncperile ntreprinderilor care pstreaz ast%el de mr%uri i obiecte' sau n a%ara pro6ramului de lucru 8 plata suplimentar liberarea adeverinei pentru nre6istrarea miClocului de transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul rii &c$iar i provizoriu', pasibile nre6istrrii n subdiviziunile structurale subordonate (inisterului Hezvoltrii 1n%ormaionale Pstrarea bunurilor n depozitele ce aparin or6anelor vamale, inclusiv primite de ultimele n 6estiune 8 de %iecare Nilo6ram pentru %iecare zi de pstrare2 8 pentru primele 50 de zile calendaristice 8 pentru urmtoarele 50 de zile calendaristice 8 pentru urmtoarele zile calendaristice %uantumul taxei0 n euro * J M &-0', ventualul cost care v8a %i suportat de ctre bu6et n urma e3cluderii acestor ta3e pentru e%ectuarea procedurilor vamale nu poate %i

-.&7.'-

5.&:.'-

0,0, 0,00,0. / / , 6.

/.&,0.'- Aplicarea si6iliului vamal &inclusiv costul si6iliului', pentru %iecare si6iliul ..&,7.'- Prelucrarea in%ormaional a declaraiei vamale primare 6.&,:.'- Prelucrarea in%ormaional a %iecrei declaraii vamale complementare ;.&-,.' liberarea certi%icatului de ori6ine a mr%ii
,

Cuantumul ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale n cazul serviciilor vamale de la poziia , urmeaz a %i determinat dup identi%icarea tuturor c$eltuielilor a%erente serviciilor prestate de or6anele vamale. <n parantez se prezint numrul de ordine ce corespunde celei stabilite n actuala Ane3 nr.- la "e6ea cu privire la tari%ul vamal.

ventualele venituri ale bu6etului vor constitui /7,7 mii lei. Aceast sum nu cuprinde i impactul care va %i produs la aplicarea ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale de la poziia ,.

,<(2, 1 Lis&a serviciilor vamale +i cuan&umul &a*ei pen&ru proceduri vamale s&abili&e =n ,ne*a nr." la Legea nr. 1()#-X din "#.11.9$ cu privire la &ari'ul vamal

<r. crt. 1 ,.

Serviciile vamale

%uantumul taxei0 n euro

-.

5. /.

..

6.

;. 7.

:.

2 * =muirea mr%urilor plasate n re6im de import, de per%ecionare pasiv &cu e3cepia celor menionate la pct..', de trans%ormare sub control vamal, n ma6azin dutO8%ree, cu valoarea n vam2 8 de la ,00 la ,000 euro / 8 de peste ,000 euro 0,/P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de ,700 euro =muirea mr%urilor plasate n re6im de admitere temporar sau e3port temporar, respectiv ree3portul sau reintroducerea acestora2 pe un termen de pn la - luni, a mr%urilor prezentate la tr6uri i 0,0.P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de /00 euro e3poziii, pentru msuri culturale i sportive pe un termen de peste - luni, a tuturor mr%urilor cu valoarea n vam2 8 de la ,00 la ,000 euro / 8 de peste ,000 euro 0,/P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de ,700 euro =muirea mr%urilor plasate n e3port sau ree3port, cu e3cepia celor 0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mul de .00 euro menionate la pct.6 =muirea mr%urilor plasate n re6im de per%ecionare activ, cu valoarea n vam2 8 de la ,00 la ,000 euro / 8 de peste ,000 euro 0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de ,00 euro =muirea mr%urilor plasate n re6im de per%ecionare pasiv n0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de .00 euro cazul scoaterii acestora pentru reparaii, cu obli6ativitatea reintroducerii lor dup e%ectuarea acestor lucrri =muirea mr%urilor plasate n e3port, ree3port, precum i la0,,.P din suma serviciilor prestate, dar nu mai multde ,00 euroE n reintroducerea lor n cazul n care aceste mr%uri anterior au %ostcaz de lips a serviciilor 8 ,0 euro plasate n re6imurile vamale de per%ecionare activ, trans%ormare sub control vamal sau per%ecionare pasiv =muirea mr%urilor plasate n antrepozit vamal, zon economic0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de /00 euro liber sau supuse distru6erii liberarea adeverinei pentru nre6istrarea miClocului de transport, a ; caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul rii &c$iar i provizoriu', pasibile nre6istrrii n subdiviziunile structurale subordonate (inisterului Hezvoltrii 1n%ormaionale Pstrarea bunurilor n depozitele ce aparin or6anelor vamale, inclusiv primite de ultimele n 6estiune 8 de %iecare Nilo6ram pentru %iecare zi de pstrare2

,<(2, 2 6a*a pen&ru e'ec&uarea con&rolului elec&ronic al mr'urilor /=ncrc&urilor1 plasa&e =n regim vamal de &ran.i& es&e s&abili& =n ,ne*a nr.( la Legea nr. 1()#2"#.11.9$ cu privire la &ari'ul vamal

<r. crt. ,. -.

Serviciul acordat Aplicarea si6iliului electronic Aplicarea etic$etei electronice F#(AR@F

$/rimea taxei0 n euro . 8 pentru %iecare unitate 5 8 pentru %iecare unitate

<ot/. ,. A6enii economici, precum i persoanele %izice, care e%ectueaz tra%ic de mr%uri &ncrcturi' n re6im de tranzit vor e%ectua plata pentru serviciile respective ca alternativ a serviciilor de escortare. -. (iCloacele ncasate pentru serviciile respective vor %i virate inte6ral la un cont bu6etar al #erviciului =amal, desc$is la @rezoreria (inisterului Finanelor, i vor %i utilizate pentru recuperarea c$eltuielilor de implementare i dezvoltare a sistemului de control electronic. 5. #i6iliul electronic se aplic pe %iecare compartiment mar%ar &cale de acces la mar% &ncrctur'' al miClocului de transport auto, iar etic$eta electronic 8 pe declaraia vamal.

,<(2, * 0voluia perceperii &a*ei pen&ru e'ec&uarea procedurilor vamale pen&ru perioada "##9 > "#1#

<r.

Tipurile procedurilor vamale

$/rimea taxei0 n euro

2004 =a"a de calcul0 mii lei Suma taxei pentru proceduri vamale0 mii lei >onderea taxei pentru proceduri vamale0 n 6 =a"a de calcul0 mii lei

2010 Suma taxei pentru proceduri vamale0 mii lei >onderea taxei pentru proceduri vamale0 n 6

=muirea mr%urilor plasate n re6im de import, de per%ecionare pasiv &cu e3cepia celor menionate la pct..', de trans%ormare sub control vamal, n ma6azin dutO8%ree 8 de la ,00 la ,000 euro

valoarea n vam / 0,/P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de ,700 euro

valoarea n vam

,50::0./ 5-:;06-5.-

0.5 /,;5-;;-.5

,6-,.;.:

0.5

8 de peste ,000 euro =muirea mr%urilor plasate n re6im de admitere temporar sau e3port temporar, respectiv ree3portul sau reintroducerea acestora pe un termen de pn la - luni, a mr%urilor prezentate la tr6uri i e3poziii, pentru msuri culturale i sportive pe un termen de peste - luni, a tuturor mr%urilor cu valoarea n vam2 8 de la ,00 la ,000 euro

,-.5

0.,

,.,-.;

0.-

0,0.P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de /00 euro

valoarea n vam

valoarea n vam

:--5-/., /

6-::.:..

8 de peste ,000 euro

=muirea mr%urilor plasate n e3port sau ree3port, cu e3cepia celor menionate la pct.6 =muirea mr%urilor plasate n re6im de per%ecionare activ 8 de la ,00 la ,000 euro 8 de peste ,000 euro

0,/P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de ,700 euro 0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mul de .00 euro

valoarea n vam ,.:5;.; ,70,-6:0.7 valoarea n vam 0

valoarea n vam ,:;:; --.:-0;;.6 valoarea n vam .:06 0., .0:6:6../ ;5:;.. 0., 0

/ 0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mul de ,00 euro 0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mul de .00 euro 0,,.P din suma serviciilor prestate, dar nu mai multde ,00 euroE n caz de lips a serviciilor 8 ,0 euro

/0,0::/..

=muirea mr%urilor plasate n re6im de per%ecionare pasiv n cazul scoaterii acestora pentru reparaii, cu obli6ativitatea reintroducerii lor dup e%ectuarea acestor lucrri =muirea mr%urilor plasate n e3port, ree3port, precum i la reintroducerea lor n cazul n care aceste mr%uri anterior au %ost plasate n re6imurile vamale de per%ecionare activ, trans%ormare sub control vamal sau per%ecionare pasiv

valoarea n vam .66.-0,.6. valoarea n vam ,/., --/-0./ 0 0.-

valoarea n vam 506 -:07,0.valoarea n vam -6.. ,:057./ 0., 0.,

=muirea mr%urilor plasate n antrepozit vamal, zon economic liber sau supuse distru6erii

valoarea n vam .,/,-6-.6 61281880.6

/7;7.; 1545+6.1

0 0.2

valoarea n vam 7/7;//. 788+4068.+

;6/,.; 1488*4.*

0 0.-

Total

liberarea adeverinei pentru nre6istrarea miClocului de transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul rii &c$iar i provizoriu', pasibile nre6istrrii n subdiviziunile structurale subordonate (inisterului Hezvoltrii 1n%ormaional Pstrarea bunurilor n depozitele ce aparin or6anelor vamale, inclusiv primite de ultimele n 6estiune 8 de %iecare Nilo6ram pentru %iecare zi de pstrare 8 pentru primele 50 de zile calendaristice 8 pentru urmtoarele 50 de zile calendaristice 8 pentru urmtoarele zile calendaristice

nr. de adeverine

5,756.5

,0.6

nr. de adeverine

5767.;

,,.,

5607N6 0,0, 0,00,0. / 8 de si6iliu vamal Br. de si6ilii ,///0: Br. de rapoarte ,;;. Br. de autorizaii ,;/, -./ 8 Br. de autorizaii /0 :56 .55., .6.: 5,6.6 ,..7 7,:6;.; 6.66075.: 65.6 0.0

5/;:, N6 5-.6 -/:5/ 0.,

,0 ,,

Aplicarea si6iliului vamal &inclusiv costul si6iliului' Prezentarea, la cerere, a in%ormaiei statistice privind comerul e3terior cu mr%uri ale a6entului economic respectiv, pe o perioad de pn la un an, cu e3cepia autoritilor publice liberarea autorizatiei &de %iecare contract' pentru2QPoziia ,- e3clus prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare ,6.0;.-0,0R Per%ecionare activ, cu e3cepia celei menionate la pct. ,. Per%ecionare pasiv @rans%ormare sub control vamal liberarea autorizatiei pentru admitere temporar, cu e3cepia mr%urilor prezentate la tr6uri i e3poziii, pentru msuri culturale i sportive QPoziiile ,/ e3cluse prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare ,6.0;.-0,0R

Br. de si6ilii ,:.6.6 Br. de rapoarte ,.0/ Br. de autorizaii ,7:; -7/ 8 Br. de autorizaii

,-75.

6..

,5;.;

;.;

,-5.5

7.,

,-

--,

,0.,

,0 /0 ,00

,/

/,5.0 ,-;0

5-..

,.

,;

liberarea autorizatiei pentr per%ecionare activ a mr%urilor introduse pe teritoriul Republicii (oldova din zonele economice libere ale Republicii (oldova, separate pentru %iecare declaraie vamal QPoziiile ,. e3cluse prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0 liberarea atestatului de cali%icare al specialistului n domeniul vmuirii, pe un termen de - ani Prelucrarea in%ormaional a declaraiei vamale primare Prelucrarea in%ormaional a %iecrei declaraii vamale complementare liberarea dublicatelor atestatului de cali%icare al specialistului n domeniul vmuirii, autorizaiei pentru activitatea de broNer QPoziia -0 e3clus prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare ,6.0;.-0,0R liberarea certi%icatului de ori6ine a mr%ii Aplicarea si6iliului electronic Aplicarea etic$etei electronice F#(AR@F

-00

Br. de autorizaii

55:.:

:;,.,

Br. de autorizaii

,50.5

,.5

5. ,00 Br. de atestate ,:7 / , Br. de declaraii 5,/,0, ,:,.0..6 5,/,-.6 6.,.. -7:.0 ,/..:

,05 Br. de atestate 6,: Br. de declaraii 5600-5 Br. de declaraii -/:5;/ /,07:.6 ,.6 -5,6,;.. 6.. ,,0-/.; ,6...

,7

,:

Br. de declaraii -,:7-,

-0

Br. de dublicate

..0

,66.6

Br. de dublicate

/.-

.-..

5 6 . 8 pentru %iecare unitate 5 8 pentru %iecare unitate Br. de certi%icate 5:770 Br. de si6ilii Br. de etic$ete 200724.2 5,;;6.0 :./

7 Br. de certi%icate //05/ Br. de si6ilii Br. de etic$ete 2+4556.5 /,5.;.5 :.7

-, , -

T T,?

,<(2, +

<r.

Tipurile procedurilor vamale =a"a de calcul0 mii lei

2010 Suma taxei pentru proceduri vamale0 mii lei ,:775:.5

>onderea taxei pentru proceduri vamale0 n 6 0.2

, 7

Proceduri vamale &,8;' liberarea adeverinei pentru nre6istrarea miClocului de transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul rii &c$iar i provizoriu', pasibile nre6istrrii n subdiviziunile structurale subordonate (inisterului Hezvoltrii 1n%ormaional Pstrarea bunurilor n depozitele ce aparin or6anelor vamale, inclusiv primite de ultimele n 6estiune 8 de %iecare Nilo6ram pentru %iecare zi de pstrare 8 pentru primele 50 de zile calendaristice 8 pentru urmtoarele 50 de zile calendaristice 8 pentru urmtoarele zile calendaristice Aplicarea si6iliului vamal &inclusiv costul si6iliului' Prezentarea, la cerere, a in%ormaiei statistice privind comerul e3terior cu mr%uri ale a6entului economic respectiv, pe o perioad de pn la un an, cu e3cepia autoritilor publice liberarea autorizatiei &de %iecare contract' pentru2QPoziia ,- e3clus prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare ,6.0;.-0,0R Per%ecionare activ, cu e3cepia celei menionate la pct. ,. Per%ecionare pasiv @rans%ormare sub control vamal

valoarea n vam ;77/:067./ nr. de adeverine

5767.; 5/;:,

,..

N6 5-.6 -/:5/ Br. de si6ilii ,:.6.6 ,-75.


.., 0

,0 ,,

Br. de rapoarte ,.0/

,-5.5

,-

Br. de autorizaii ,7:; -7/ 8 --,


0

,/

liberarea autorizatiei pentru admitere temporar, cu e3cepia mr%urilor prezentate la tr6uri i e3poziii, pentru msuri culturale i sportive QPoziiile ,/ e3cluse prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare ,6.0;.-0,0R liberarea autorizatiei pentr per%ecionare activ a mr%urilor introduse pe teritoriul Republicii (oldova din zonele economice libere ale Republicii (oldova, separate pentru %iecare declaraie vamal QPoziiile ,. e3cluse prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0 liberarea atestatului de cali%icare al specialistului n domeniul vmuirii, pe un termen de - ani Prelucrarea in%ormaional a declaraiei vamale primare Prelucrarea in%ormaional a %iecrei declaraii vamale complementare liberarea dublicatelor atestatului de cali%icare al specialistului n domeniul vmuirii, autorizaiei pentru activitatea de broNer QPoziia -0 e3clus prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare ,6.0;.-0,0R liberarea certi%icatului de ori6ine a mr%ii T T,? T T,? @ & 1A7B 11A17B20'

Br. de autorizaii /,5.0 ,-;0


0.,

,. Br. de autorizaii ,05 Br. de atestate 6,: Br. de declaraii 5600-5 ,: -0 Br. de declaraii -/:5;/ Br. de dublicate 7 Br. de certi%icate //05/ ,,0-/.; -5,6,;.. /,07:.6
0./

,50.5

,; ,7

:./

,.6

/.-

-,

/,5.;.5 2+4556.5 +80800.7

,.;

,<(2, 5

Lis&a serviciilor vamale +i cuan&umul &a*ei pen&ru proceduri vamale s&abili&e =n ,ne*a nr." la Legea nr. 1()#-X din "#.11.9$ cu privire la &ari'ul vamal

<r. crt. >rocedura vamal/ 1 2 ,. =muirea mr%urilor i a altor obiecte cu valoare n vam2 8 de la .0 la ,000 euro 8 de peste ,000 euro -. 5. =muirea mr%urilor produse din materia prim a clientului =muirea bunurilor importate &e3portate' provizoriu, care urmeaz a %i ree3portate &reimportate'2 8 pentru %iecare declaraie vamal 8 pentru %iecare %oaie complementar la declaraia vamal =muirea bunurilor n caz de introducere a acestora pe sau de scoatere de pe teritoriul depozitului vamal autorizat2 8 pentru %iecare declaraie vamal 8 pentru %iecare %oaie complementar la declaraia vamal 1/muirea m/rfurilor i a altor o)iecte n afara "onelor de control vamal &pe teritoriile i n nc/perile ntreprinderilor care p/strea"/ astfel de m/rfuri i o)iecte' sau n afara pro!ramului de lucru A plata suplimentar/ <ncasarea plii pentru neprezentarea n termen a re%uzului nemotivat, n %orm scris, la serviciile comandate menionate la pct./ liberarea adeverinelor pentru nre6istrarea miClocului de transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul rii &c$iar i provizoriu', pasibile nre6istrrii n or6anele (inisterului A%acerilor 1nterne Pstrarea mr%urilor i a altor obiecte la depozitele vamale 8 de %iecare Nilo6ram pentru %iecare zi de pstrare2 8 n primele ,0 zile calendaristice 8 n urmtoarele zile calendaristice

$/rimea taxei0 n euro * . 0,-.P din valoarea n vam a mr%urilor i a altor obiecte, dar nu mai mult de :00 euro 0,-.P din suma serviciilor prestate, dar nu mai mult de ,00 euro

50 ,.

/.

5.

50 ,. 20

6. ;.

-0 .

7.

0,, 0,.

:.

,0. ,,. ,-. ,5.

,/.

,.. ,6.

Pstrarea mr%urilor i a altor obiecte, supuse predrii obli6atorii pentru pstrare n vam &a mr%urilor n 6aC' 8 pentru %iecare zi de pstrare2 8 n primele ,0 zile calendaristice 0,.P din valoarea n vam a mr%urilor i a altor obiecte 8 n urmtoarele zile calendaristice 0,,P din valoarea n vam a mr%urilor i a altor obiecte Prelun6irea termenului de valabilitate &de renre6istrare' a certi%icatului de declarant vamal &n %iecare an' liberarea repetat a certi%icatelor de declarant vamal n decursul anului 8 plata suplimentar 1ntroducerea modi%icrilor n declaraiile vamale &sc$imbul tranzaciei, al 0,,P din valoarea n vam a mr%urilor i a responsabilului %inanciar etc.' altor obiecte, dar nu mai mult de -00 euro Corectarea, la iniiativa a6entului economic, a valorii n vam a mr%urilor i a ,P din valoarea n vam a mr%urilor i a altor obiecte indicate n declaraia vamal, n cazurile prevzute de le6islaia n altor obiecte, dar nu mai mult de .00 euro vi6oare scortarea mr%urilor transportate sub control vamal &pentru %iecare unitate de 0,. euro 8 pentru , Nm parcurs, cu condiia transport escortat' respectrii timpului prevzut pentru toat distana parcurs i , euro 8 pentru timpul respectiv depit Aplicarea si6iliului vamal 5 8 pentru %iecare si6iliu vamal Prezentarea, la cerere, a in%ormaiei ce con%irm e%ectuarea operaiunilor de ,0 e3port?import de ctre a6enii economici &cu e3cepia autoritilor publice'