Sunteți pe pagina 1din 18

Semnale luminoase :repeti!

ca1re ale semnalelor de tri


Art. 35. In cazul cind semnalele luminoase de t .
sint cu semnale repetitoare de triere, in .
date de semnalele repetitoare snt ca .
semnalelor luminoase de triere, in cazul n care
oalele luminoase de triere sint trecute la regim
triere.
In cazul cind semnalele luminoase de triere nu
trecute la regimul de triere, semnalele lJUminoase
titoare din mijlocul grupei de primiri, dau ind!
alb-lunar.
La semnalele luminoase de din de
in cazul cnd ndeplinesc de semnale 1
noase repetitoare ale semnalelor de triere, se prev
un indicator luminos.
La indicator apare litera "T"
atunci cind semnalul semnalul
triere sau litera indicatoare a spre care
trenul, cind acesta face de se

Semnale fixe nedate n expl.oatare sau

Artt. 36. Semnalele meoa.nice ne-date in exploa
scoase din vor fi fixate in de
cu br
pectiv pe nu se vor ilumina in timpul
e luminoase nedate in ex.ploatare sau scoase
Iin:tiune, vor ii stinse cu
aplicate pe stiLp, cu semnalelor lu-
de trecere ale blocului de 1inie automat scos
din
ele prevestitoare repetitoare mecanice sau
se cu numai atunci
ul pe Care il preced nu este dat in exploa-
este scos din
42
CAPITOLUL 3
DEFECTAREA SEMNALELOR FIXE
Defectarea semaforului de intr.are
A'rt.37. Intoatecazurilededefectarea semafo
intrare, primireatrenurilorn este
pe baza de ro
de agentul numai oprirea
primirea de mecani
conduce trenul cu o de cel mult 15
supraveghind ncontinuu linia
glind viteza n de vizibilitate, astfel in'
imediat trenulcnd calea este
lipsa de gabarit, semnale de .
tren, semnale mobile de care
trenului sau vreun alt obstacol, care
nuarea
Mecanicul din mers de reeun
impiegatuluide
Cnd trenul cu vagoane nainte, pre
cazul primiriitrenului pe linie
mecanic a de agentul
se pe numa>
trenuluipelinia
Semaforulde intraresepoatedefecta:
a) n peoprire;
b) n peliber.
semaforului de inrtrare n pe oprire
38. Cind s'emaforul de ilI1trare i!1
peoprire, noaptea, ZIUa
din cauza vlscolulUl etc., felma-
ului defect pe oprire trebuie fie iluminat.
. a trenurilor n n acest caz, se face pe
i de conformart. 37.
de intrare in pe libe,r
Cind un semafor de intrare se n
liber, lui trebuie fie adus n
J iar semnalul prevestitor cu care este m d,:
n In acest caz, prl-
ului in sevaface conform art. 37.
caducereasemaforului de intrare in pe
este se cum ur-
. vafi nscris,prinordinde
trenul defect
pentru a fi primit in cu de re-
. pul ct semaforul de intrare este defect pe
semafor, n se va monta un
oprire, ziua discul iar noaptea o lu-
"ea felinarului respectiv;
" pul semaforul de intrare defect pe
vailumina.
Cind defectarea semaforului de
liberse plecarea trenulUl
din care mecanicul nu a putut fI
43
A.rt. 57. Paletele gaLbene cu dungi negre
vor avea montate pe care se .
teza - n km/h - cu care se poate
de linie Paletele
viteza de 30 km/h, prin ordin de
indicat
Acoperirea de linie
din linie
Art. 58. semnalelor mobile pentru aco
de linie din linie se
felul
Agent semnalizare
'lIl una de alta, simetric de

galbene vor fi dublate cu de semna-
. p de noapte, n de mai jos:
.. principale, cnd nu se iluminarea
cu gaze a paletelor montarea n cale n
tei galbene a unui inductor pentru autostop
.. secundare, cnd nu se iluminarea
cu gaze a paletelor ;
.. cu ecartament ngust (760 sau 1000 mm),
nu snt acoperite cu folii reflectorizante.
de semnalizare vor fi autorizati de sectia L
rech:izite materiale de semn'alizare. '
de semnalizare se cabine
a de linie
cu de diferite
cazul dnd pe lini,e snt
de linie Care ar necesita trepte de
ambele o lungime
mooqmum 100 m, semnalizarea se va face
ca la art. 58, considerind o re5-
gimea ambelor cu treapta
mai
izarea de linie
de diferite (ex. 30 km/h
o lungime de linie mai mare de
separat pentru fiecare de
n fig. 55,
55
" ." ..

I
58
.

ntre cele trepteal
duble se hmIteaza la cel mult 40 krn/h.
*
* *
Paletele trebuie fie vizibile de pe locoma.
o de cel 200m.
vor cu n
gurarll ntre ele o
de cel 1000 m. .
. I?oduri n tuneluri cnd din dega
nu se pot monta paletele sau .
va aplica pe lungimea podul
tunelulUI.
CillculatiatrenuriJlor peste de linie
n linie
61. ,Trecerea trenurilor peste
se va face eu viteza
comotIva v,? prima
culoare pecare o pe partea
care mecamcul va spori Viteza cu 10 kni
.Pe. de .linie cu cu trepted
sporIreaVItezei se face ce locom
paleta pe care este
'llltI1mta pepartea
Y cazul cu mijlo
fara sporirea vi
face lasemnalul frna" dat demecani
locomotive, ce a paletele
este remorcat si cu
ul, inclusiv va
cu viteza
tezei stabiJite se va putea face la aprecie-
ui cndultimulvagon a semnalele
de linie iar n
trenurilor cu
ul frna" datde mecanicul aces-
e semnalelor de terminare
linie
. ele echipate cu de radio erm.-
ntre mecanici se vor lua cu
r
organele de a cer ca tot
condus pe ntreaga de linie
impiegatul de va
ea nordinulde
cazul }lnei -de linie sau
tii. pe care se impune introducerea unei
Y deripare,
). acoperirea se vaface mai nti cu capse
nsiderndu-se obstacol ca la
perirea CU semnale mobile a de
.trenurilor se va face numai prin
agentulL.
ea de linie este n linie
e. trenul va opri la primul macaz, chiar
Oprire n mers, pentru ca me-
. e personalulde despre
te, iaracesta avizeze organele L locale.
59
60
Acoperi'rea de linie
din iLndnta
Art. 63. de linie din in .
care se ntre semnalul de intrare p .
de intrare, precum cele' aflate pe linia
exceptnd n de parale10gr
ca din linia
aflate pe linHle te
precum ale' ..
sau din n de paralelo
pe teren. '
Aceste valoarea vitezei
aduc la personalului de locomoti
din de in care SE' va preciza '1
indiclndu-se se
primul macaz de intrare si de c
ntre de &i ultimul macaz
AJ'lt. 64. Cind' de linie din
Sau din din cauza 10
pot semnaliza pe teren, cum s-a indicat
lele 58-63, schema de semnalizare a
Se de conducerea regionalei de
respective, care de cir
se aduc la personalului de locom
ordin de sau de execu
nevrei.
Semnalizarea de li'De n r
pentru manevri
Art. 65. Orice de linie
obstacolelor, evenimentelor de cale sau
la linii, sau mate .
62
. Ari. 66. -DiscuxiJe gallbene tre:buie
bile de de la Q de
200 m, iar n caz contrar se vor amplasa
sp:e..tren, pentruasigur
ntre ele o de
1000m.
Acoperirea de linie diJl
din cauzaobstacolelor,evenu'DeI:rtel
decale saua
.ATIt. 67.Acoperi'rea deJinie
din linie se fuce
meaza:
- la de -cel 200 fi de la . .
de linie se n amhele .
tea a liniei n sensul de mers al tre
Un disccu spretren;
- la de cel 1000 m de la
n ambele pe partea drea
m sensul de mers al trenului cte un disc
spretren. '
discurile snt de semn
au asupra lor rechizite materiale de
sau felinar de cutoa
riIe felinar de pentru
demma,capsepocnitoare ceas).
. de din linie
lIme din ambele veCine
fie acoperite de
cu dISCurI cu ambele ntre
cazurilor de spre linia si
ai . .
tralizate electrodinamic, discurile vorfi
'te de de conducerea re-
ferate.
in aceste este necesar se exe-
peste macazurile de discul cu am-
., se ntre liniei curente, n
uluideintrare.
psele pocnitoare trebuie fie supra-
de semnalizare, care se pos-
la prima pocnitoare n
sint cu rechizl material
sau felinar de
capse pocnitoare, extras din mersul de

oi obstacol cnd la locul
DU semnale mobile de oprire
constatariiunui oibsta'col
Dbli;ta<Xllului nu semnale mobile de
ibstacolului trebuie acoperit imediat, din
rin a cte trei capse pocnitoare
1000 m, 1020 ro respectiv 1040 m de
m 'Q ZIJ
acoperirii unui obstacol
eapsele pocnitoare se
n partea de unde se trenul.
"e din carepartevine trenul, capsele poc-
in primul rnd pe partea n spre
ului, iar n palier, pe n
leu"
<:ale sau cu obsta'col pe
", capsele pocnitoare se pe toate li-
66
niile, dar n primul rind pe liniile n p
se primul tren. obstacolul este
o linie, capsele pocnitoare se
linia mai nti din partea sensul
de
capselor pocnitoare dintr-o:
agentul vede sau aude trenul,ap
naintea lui dnd semnale de oprire
cnd nu vede sau nu aude trenul, agentul es
acopere locul obstacolului din o
caresentoarcelalocul obstacolului.
Incazul cnd agentul vede sau aude trenul
du-se alergnd, nu are timpul
a capsele pocnitoare la
1 000 m de obstacol, ele pot fi la
lacareajungeagentul.
capselor pocnitoare n toa
pe toateliniile euobstacole, agentul carea
obstacolul va la locul obstacolului
sirea oprirea primului tren de pe fi
obstacol sau la acoperirea obstacolului
nale mobile pentru linie n
pentru obstacole n linie decares
nici o
Modul de proceda,repe linii curente duble
n cazul dln:d evenimentul de pe o Hnie
obstacol pen:tru liniHevecine
Am. 73. In caz de evenimente n linie c
sau cnd trenul oprit
linia de tren, respectiv mecani
nu au de tren, va dispune ca locul
un pentru pe linia
peritn ambele
perirea se 'Va face prin a cite
"toare la de limi-
"culos pentru trenurilor pe li-
n cazul obstacolelor din
lorpocnitoaresevaface:
trenurilor care numai'cu un agent
e mecanicul ajutor (fochist) n partea
de agentul de la urma tre-
dinspre urma trenului.
tu! de la urma trenului gabaritul
la acoperirea locului periculos
ca mecanicul.
locomotivelor care izolat, la loco-
se vagoane cu cel mult 60 osii
agent la de
(fochist), pe linii duble mai nti din
iar pe linii paralele mai n-
preurmatrenului.
,urilorde sau mixte, de
tlren respectivi, n partea dinspre loco-
a dinsPx:e urmatrenului.
un singur conductor, mecanicul
face acoperirea n partea dinspre loco-
rul de bilete n partea dinspre urma
67
68
_ ln cazul trenurilor care eu partida de tren,
de un frnar n partea dinspre de
agentul de la urma trenului, n partea dinspre
urma trenului.
'in drumul lor de mecanic,
la acoperire ntlnesc vreun agent de linie,
este solicitat, este obligat ia parte la acopenrea tre-
nului.
capselor pocnitoare, se napo-
la posturile lor.
la acoperirea obstacolului, ntil
nesc un tren care spre locul obstacolulm, vor da
semnale de oprire a trenului, iar cei care au capse poc
nitoare le vor pe linie.
Art. 75. ,la napoierea la acope
rire' mecanicul va da cu fluierul sau claxonul locomo-
tivel, semnale de la auzul trenul aflat n
mers pe linia trebuie indiferent de
de mers.
Acoperirea vagoanelor pe linie
(desp.rj,nsedin tren sau fugite din oprite pe linie)
AJrt. 76. In cazul ruperii trenului pe linie
a rupte, ca mec;anicul
precum n cazul vagoanelor fugite din opriti'
pe linie, agentul de la urma trenului, sau in lipsa aces
tuia oricare agent care vagoane pe li
nie trebuie ia de acoperire a lor, din
ambele atit pe linie ct pe linie
Acoperirea se va face n mod ca n cazul
obstacolelor
Modul de procedare in cazUlI unui tren oprit n linie

" Airt. 77. ,In cazul opririi unui tren pe linie
sau cnd trenul nu constituie
un obstacol pentru linia agentul de la urma
trenului trebuie se posteze vagonul de semnal,
nspre linia s-ar apropia un
tren, nspre el dea semnale de oprire.
Aooperi'rea '.POII1iunilor de linie pentru
de pe liniile din incinrta
Art. 78. Orice obstacol, sau pentru cir-
precum locul de executare a la li-
nie, sau material rulant, care nchi-
derea pe liniile respective pe aparatele de
cale din trebuie fie acoperite cu discuri
de oprire, indiferent se sau nu vreun
tren sau de precum cu eclisarea
unor macazuri.
Discul trebuie fie iluminat n timpul
sau pe timp cu vizibilitate
Exemple de amplasare a discurilor se dau n

Acoperirea echipelor de muncit()ll'i care
n timpul
Arl. 79. Pentru avertizarla muncitorilor la apropierea
unui tren, locurile de executare a din linia
sau din linia a se din
ambele eu cte o cu trei dungi orizon-
tale albastre.
69

S-ar putea să vă placă și