Sunteți pe pagina 1din 20

Fig. 69.

Trecerea oprire a trenului datif de impie-


gatul de n fifrif semnal de
Ziua - impiegatul de discul manual cu
verde spre mecanic, deasupra capului
Noaptea - impiegatul de lanterna sau
felinarul de cu verde, spre mecanic
Numai primirea semnalului "gata de plecare",
impiegatul de sau agentul autorizat poate da
semnalul de. pornire a trenului.
semnal se de agentul autorizat al
punctului de de pe cu conducere
a trenurilor.
Fig. li8. Sem nal ul "gata de plecare" dat de conductorii
de bilete de tren la trenurile de mixte
Ziua _ de tren conductorii de bilete
galben
Noaptea ---;- de tren conductorii de bilete
lanterna sau felinarul de cu
Acest semnal este transmis de de tre
impiegatului de sau agentului autorizat, num
ce a primit de la conductorii de bilete sem
nalul "gata de plecare". .
Semnalul "gata de plecare" se transmite de d
tren completat cu un sunet lung dat cu fluierul d

Conductorii de bilete dau semnalul "gata de plecarea
ce au coborit, respectiv s-au urcat'
vagoane.
'76
semnal se de agentul autorizat al
punctului de de pe cu oanducere
a trenurilor, de pe cu
sistem de dispecer impiegat de
precum din anumite electrodina-
mic, cu aprobarea condu{:erii regionalei de ferate.
82
OAPtTOLUL 6
INDICATOARE DE CALE SEMNALIZARE
Indicatorul de directie
Art. 85. Indicatorul de in oare
se trenul.
Indicatorul de se pe stilpul semna-
lelor luminoase de sub luminoase, in
n care se mai multe de mers
din acelasi
de este format dintr-un panou in
dreptunghiul , care prin litere ilumi-
nate alb simplu, de mers a trenurilor.
Fig. 75. Indicator de
Li.tera de mers apare la indica-
t?r m tlmpcu permisive de circula-
ale semnalului luminos de
cazul indi,catorul de este stins sau
va pune trenul n pe baza
perlffilSlve a semnalului de oprind in
care parcursul executat ntr-o
de mers.
cazuri se pot monta indicatoare de di-
la alte semnale luminoase.
Indicatorul de linie
A-rt. 86. Indioatorul de linie liniei de
trenului din sau a
convolUIUl la
Indicat?rul de se pe stlpul semna-
lelor lummoase de sau al semnalelor lumi
d noase
e manevra, m cazul in care aceste semnale deservesc
un grup de linii.
Fig. 76. Indicator de linie
83
86
acestui inJdicator permite, atunci cind sem-
nalul de intrare sau de circu-
cu ca peste
rele de cale in Clibatere se cu viteza pe
indicator.
Fig. 78. Peste
de cale n abatere se poate
circula cu 40 km/h, cnd sem-
nalul de intrare sau de rami-
de liber cu
viteza
Viteza pe indicator la semnalul de intrare
se la semnalele din incinta sta-
cind unul sau mai multe de cale snt
atacate n abatere.
Fig. 79. Exemplu de aplicare a ind' tI' .- . _ tca oru Ut de mteza
SpOrtta tn abatere la semnale
89
Fig. 81. Este cu cel mult
30 kmlh pe linie 15 km/h pe li-
nie
Ziua - discul spre tren
Noaptea - o spre tren
Indicatorul permanent pentru' acoperirea punctelor de
de pe c,u conducere
a trenurilor
AI11t. 90. Indicatorul permanent pentru acoperirea
punctelor de de pe cu conducere
a trenurilor un punct
de .pe cu conducere a
trenurilor.
Indicatorul este format dintr-un stlp eaTe are la
partea de sus un disc cu spre tren
pe .
Acesta se la o intre 400-700 m
de primul macaz de intrare, de la vrful
macazului atacat pe 113 vrf sau de la marCa de sigu-
a atacat pe la in de
vizibilitate.
trenului peste schimbMoaTele de cale se
reee cu 30 krn/h, cnd trenul are n livretul
de m'ers pe linia 15 krn/h, cind este
intre pe linie
Fig. 80. Indicatorul

l
I .
t 1 limita celor doua zone
Acest se ea:r a pe care e li-
de dm cu a a de se
tera A zona de un , _
pe de semnale lumlUO'ase.
, 1 d a acestui in-
de de
dicator este perm1sa .. . ..
acusti.ce date de
l
'ndl' oatorul nu se ilumi-
In timpul

88
Indkato.rul
t
limita dintre o
Alrt. 89. lIndi'catorul eap a pe de
a unde unde
1
1 . ase de manevra Sl o .
semna e umlno b d semnale date de cu
ne'lrn se executa! pe az e .
instrumente portative acustlce.
1 - d cu :fond
1ndicatorul este. o p rep f litera A in culoare
ben pe care este lUscnsa pe o a a

90
Indicatorul liniei"
AJ't. 91. I'11dicator-u1 liniei" pentru
recunoastereade personalul de tren
a numfu.ului liniei pe care este garat trenul. .
Indicatorul liniei" este fo'.:mat dmtr-o
pe stilp, care alt
inscris cu cifre negre 1Jruel. Acolo unde nu
este gaharit. acest indicator este pitic.
3
Fig. &2. Indicatorul
UnUi"'
Indicatorul liniei".se de
n centralizate electrodmamlc, linga marca
a liniilor de eXipediere, cu semnale
luminoase de de grup.
Balizele avertizoare
ATt. 92. Bali:rele avertizoare se
_ [naintea semnalelor prevestitoare;
_ iinaintea haltelorcomerciale a punctelor de
in linie ;
- naintea paletei galbene a paletei luminoase gal-
bene dela de ;
naintea semnalelor de avarie de la trecerile la ni-
vel pe de nenzel>trate cu bloc de
,linie automat.
a) Inainteasemnalelorprevestitoarese ba-
lize avertizoare de de culoare
", care au una, sau trei dungi negre oblice,
care dau
8-1.
Fig. 85. A
semnalul preves-
semnalul preves-
titor este la 200 m
titor este la 100 m
Pe liuiile echipate cu bloc de linie automat, nu se
balize avertizoare naintea semnalelor lumi-
prevestitoare, cu cazului de la art. 119.
).Inaintea haltelor Comerciale a punctelor de
n linie se balize avertizoare