Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
ARMATURI DIN PLASE SUDATE
Cod PTE$02%

Editia ! Re"i#ia !

Pa&. ! di' (

ARMATURI DIN PLASE SUDATE


COD PT $ 02%

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Ioan Nicolae 01 - 12.0 .2010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1!-1".0 .2010 Aprobat Scurtu Ioan 20.0 .2010

)ISA DE E*IDENTA A EDITIILOR+RE*I,IILOR Nr. Crt.


1
E#itia$ %e&i'ia

Data
2+.01.201!

(arti mo#ificate
,o#ificari #e structura si informatie

Aprobat )Nume ) *unctia)Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI)U,ARE+ RETRA-ERE


Nr. Crt DES-INA-A% E.. Nr. E#itia) %e&i'ia DA-A SI N/,E)SE,NA-/%A DE $ (%I,I%E %E-%A0E%E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI)ICARI E)ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. -e.t e.istent Continutul mo#ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
ARMATURI DIN PLASE SUDATE
Cod PTE$02%

Editia ! Re"i#ia !

Pa&. 2 di' ( 1. SCOP Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza elemente armate din beton cu plase sudate. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L. Rebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA S S S cald. !S "#"$0%&%% Constructii din otel.Conditii generale de calitate !S %'#&"( Constructii de lemn. Prescriptii pentru proiectare. !S )*%$(&%+ Produse de otel pentru armarea betonului. ,tel beton laminat la -arci si conditii tehnice de calitate

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI


-aterial de construc.ie cu structura unui conglomerat arti/icial0 ob.inut 1n urma 1ntririi unui amestec 2udicios stabilit de agregate naturale sau arti/iciale0 lian.i anorganici 1n amestec cu apa sau lian.i organici. 3n cazul utilizrii lian.ilor anorganici 4cimenturi5 rezult betoane de ciment0 iar c6nd liantul este bitumul0 materialul poart numele de beton as/altic -aterial de construc.ie realizat din conlucrarea betonului de ciment 7i armturilor executate obi7nuit din bare de o.el0 iar uneori din di8erse tipuri de /ibre0 pentru preluarea e/orturilor din 1ntindere

Beton

Beton ar

at

!. DESCRIEREA PROCEDURII !.1. Con"#t## $rea%a&#%e

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele9 & asigurarea documentelor de executie9 & 8eri/icarea calitatii pri8ind trasarea terenului de /undare9 & 8eri/icarea conditiilor climaterice de temperatura si umiditate9 & instruirea personalului in executarea lucrarilor & dotarea cu scule si dispoziti8e necesare realizarii lucrarii9 & racorduri de energie 0 apa si alte utilitati & trasarea lucrarilor9 & existenta inregistrarilor de calitate pentru monta2 armatura si piese inglobate0 con/orm planurilor de executie !.2. De'(r#erea #n'tr)(t#)n## Plasele sudate sunt carcase plane de armatura0 con/ectionate din bare de otel beton 4,:*"sau PC'2si PC#05 dispuse pe doua directii perpendiculare si sudate in punctele de intersectie. Plasele sudate se /olosesc in special la armarea elementelor de supra/ata plane sau curbe cum ar /i placile pentru plansee0 pereti0 ziduri de spri2in0 radiere0 etc. Depozitarea se 8a /ace la obiect in spatii special amena2ate si marcate 0 pe locuri orizontale0 uscate 0 nu direct pe pamant pentru a nu se murdari sau coroda. !ran2area plaselor se 8a /ace in sti8e orizontale si numai in cazuri speciale pe 8erticala. ransportul si manipularea se 8a /ace cu utila2e si dispoziti8e corespunzatore pentru a se e8ita de/ormarea si degradarea. La punerea in opera a plaselor sudate se 8a 8eri/ica; & Calitatea plaselor ca sa nu prezinte rugina0 murdarie0 grasime si se 8or curati9 & Se 8a 8eri/ica si receptiona co/ra2ele in care se monteaza plasele9

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
ARMATURI DIN PLASE SUDATE
Cod PTE$02%

Editia ! Re"i#ia !

Pa&. . di' ( & <liminarea sau inlocuirea plaselor se 8a /ace numai in cazurile cind plasele 8or prezenta unul din urmatoarele de/ecte = degradari sau de/ormari peste limitele admise de SR!S )*%$*&%0 = margini la care nodurile nesudate ale ultimelor bare trans8ersale sint in numar mai mare de '> din numarul total de noduri al /iecareia9 = idem0 la care exista mai mult de doua noduri nesudate alaturate & !sigurarea pozitiei corecte a plaselor in timpul turnarii betonului0 respectindu&se ast/el grosimile straturilorde beton pre8azute in proiect. ?n acet scop se 8or pre8edea distantieri in numar corespunzator0 tinandu&se seama de pozitia di diametrul barelor si de distanta dintre ele. Se 8or pre8edea distantieri din plastic dar 0 prin exceptie0 pentru plasele sudate de la partea superioara a elementelor turnate pe orizontalea se admit si distantieri din otel beton. La betoanele aparente unde se pre8ad distantieri din otel&beton 0 se 8a asigura protectia anticorozi8a in punctele de reazem a acestora pe co/ra29 ?n zonele de innadire 0plasele se 8or lega intre ele la colturi cu sarma9 cand lungimile pe care se innadesc plasele sunt mai mari de )m0 se 8or pre8edea in a/ara legaturilor de la colturi si o legatura intermediara.9 Se 8a acorda atentie compozitiei tehnologiilor de preparare si de punere in opera a betoanelor0 in 8ederea conlucrarii corespunzatoare cu barele plaselor9 ?n dreptul golurilor din placi 0 barele plaselor se 8or intrerupe si pe marginile golurilor la partea superioara si in/erioara a placii se 8or pre8edea armaturi suplimentare din PC'2 si PC#00 care se 8or /ixa /ie prin sudura /ie prin legarea cu sarma de barele placii9 Proiectul tehnic de executie 8a cuprinde; - toate cotele pri8ind pozitiile de monta2 ale plaselor de armatura speci/icandu&se directiile si randurile de armare pe care urmeaza sa /ie situate barele longitudinale si trans8ersale0 latimele de suprapunere intre plase0 pozitia e8entalelor bare izolate si carcase de armatura /ata de plasele pre8azute 9 - cazul placilor 0 proiectul 8a contine si detaliile pri8ind pozitia plaselor la partea superioara /ata de reazeme0 distantele minime cu care plasele de la partea - in/erioara ale0 si0 depasesc marginile in/erioareale reazemelor si in cazul armaturii cu plase suprapuse0 succesiunea acestora in raport cu grosimea elementului. & se 8or speci/ica si abaterile limita admise la monta2ul plaselor sudate & se 8or pre8edea plase sudate intregi 4pentru a se elimina operatii suplimentare de taiere5 ale caror dimensiuni sunt egale cu cele de /abricatie se pre8ad detalii de obtinere si a dimensiunilor mai mici decit dimensiunile de /abricatie0 si modul de utilizare a resturilor rezultate Se 8a trata di/erit armarea placilor rezemate pe pereti 0grinzi sau centuri0 a peretilor 8erticali portanti si neportanti0a grinzilor armate cu etrieri con/ectionati din plase sudate0 a /undatiilor & Personalul de executie trebuie instruit pentru /olosirea dispozite8elor de lucru0 a materialelor auxiliare si a conditiilor speci/ice lucrarilor respecti8e. La executarea lucrarilor cu elemente din beton armate cu plase sudate se 8or respecta@Aormele republicane de protectia muncii@0 BAormele de protectia muncii in acti8itatea de constructii monta2@ si BAormele generale de protectie impotri8a incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor. *. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Mana+er +enera% & !proba si dispune di/uzarea spre santiere a prezentei proceduri. Mana+er $ro")(t#e,R.M.I & Crmareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri0 numeste /actorii responsabili la ni8el de santiere. Se- 'ant#er & !sigura si coordoneaza apro8izionarea cu materii prime0 utila2e0 /orta de munca0 supra8egherea din punct de 8edere tehnic a productiei si calitatii lucrarilor0 ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. Se- $)n(t "e %)(r) & Crmareste executia propriu&zisa0 respectarea speci/icatiilor tehnice0 respectarea proceselor tehnologice si ia masuri pentru a obtine o lucrare de calitate. Re'$on'a&#% C... & Crmareste respectarea prescriptiilor tehnice de executie in con/ormitate cu cerintele si reglementarile in 8igoare0 pre8enirea producerii de/icientelor de ordin calitati80 aprecierea competenta a ni8elului calitati8 a lucrarilor executate0 a importantei de/icientelor i8ite0 a cauzelor care le&au generat0 8eri/icarea modului in care maistri0 se/i de lot0 se/i de

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
ARMATURI DIN PLASE SUDATE
Cod PTE$02%

Editia ! Re"i#ia !

Pa&. ( di' ( santier executa obligatiunile ce le re8in pe linia asigurarii calitatii lucrarilor0 a controlului pe linie ierarhica0 semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. /. INREGISTRARI 0 FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: - proces 8erbal de lucrari ascunse