Sunteți pe pagina 1din 1

Immanuel Kant (22 aprilie 1724 - 12 februarie 1804), filozof german, unul din cei mai mari gnditori

din perioada ilumini mului !n "ermania# Kant e te ocotit unul din cei mai mari filozofi din i toria culturii apu ene# $rin fundamentarea ideali mului critic, a e%ercitat o enorm& influen'& a upra dez(olt&rii filozofiei !n timpurile moderne# )n pecial *ic+te, ,c+elling -i .egel -i-au dez(oltat i temele filozofice pornind de la mo-tenirea lui Kant# /ei mai mul'i criitori -i arti-ti din (remea lui au fo t influen'a'i de ideile ale !n domeniul e teticii, operele lui "oet+e, ,c+iller au Klei t neputnd fi !n'ele e f&r& referin'a la concep'iile filozofice ale lui Kant# Idei i con acrare 0-a cum o (a pune !n $rolegomene, a fo t de-teptat din 1 omnul dogmatic2 de lectura empiri tului .ume# 3a analiza operele lui 4e5ton, .ume -i mai ale 6ou eau, care, dup& propriile-i cu(inte, !l aduc pe 1drumul drept2 -i !i pro(oac& o 1re(olu'ie !n reflec'ie2# Kant crezu e pn& atunci c& ur ele cunoa-terii nu e afl& !n e%perien'& ci !n pirit, !n ra'iune# 0cea ta era teoria intelectuali t& au dogmati mul# $entru .ume, dimpotri(&, toate cuno-tin'ele noa tre unt i(ite din e%perien'&# 7riginalitatea filozofiei 8antiene, pri9init& pe progre ul fizicii de la "alilei la 4e5ton, (a con ta !n !ncercarea unei inteze a amndurora, !n a ar&ta c& e%perien'a -i 9udecata permit deopotri(& cunoa-terea# 0-a cum (a crie mai trziu, intui'ia f&r& concept e oarb& iar conceptul f&r& intui'ie e te (id# /eea ce caut& Kant e !nainte de toate un fundament pentru uzul ra'iunii, ceea ce implic& recunoa-terea limitelor puterii ei# 0ce tea (or fi temele celei dinti mari opere 8antiene ( cri & !n patru luni), /ritica ra'iunii pure, a c&rei prim& edi'ie dateaz& din 1781# Kant are :7 de ani# ; te de9a celebru prin ceea ce publica e anterior, dar ade(&rata a oper& abia !ncepe#6a'iunea nu poate cunoa-te totul# ;a e te deci limitat& !n domeniul cunoa-terii# )n c+imb, are o (aloare !n domeniul practic, a-adar moral# ; te tema /riticii ra'iunii practice, publicat& !n 1787#6&mn prin urmare de reconciliat ferele naturii, !n care condi'iile de po ibilitate ale cunoa-terii au fo t determinate !n /ritica ra'iunii pure, -i ale libert&'ii, al c&rei fundament a fo t tabilit !n /ritica ra'iunii practice# 0cea ta e tema /riticii puterii de 9udecare care a ap&rut !n 17<0 -i marc+eaz& de &(r-irea e en'ialului filozofiei 8antiene#)n 1780 de(ine membru !n ,enatul uni(er it&'ii, iar !n 1787 membru al 0cademiei de -tiin'e din =erlin# )n eme trul de (ar& din 178>, e te numit pentru prima oar& rector, titlu conferit de *rederic II# Kant (a r&mne profe or pn& !n 17<7# ?e la 7 la 10 diminea'a cur urile de filozofie alterneaz& cu antropologia, geografia fizic& -i uneori fizica -i matematicile# 4u--i citea cur urile ci (orbea liber, de-i urma !ntotdeauna un manual de baz& pentru a ati face pre crip'iile academice pru iene# )n 17<4, gu(ernul pru ac !i interzice & e ocupe de materiile religioa e !n cur urile -i publica'iile ale, lucru pe care Kant !l accept&#