Sunteți pe pagina 1din 8

A. EUROPA I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ 1. ELEMENTE FIZICO-GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI I ALE ROMNIEI A) Tre !

!e "e re#$e%& EUROPA& Altitudinal Europa se desfoar de la 0 m pn la 5642 m, vrful Elbrus din Munii Cau a! i 4"0# m $n vrful Mont %lan din Munii Alpi& ' altitudinea minim o repre!int nivelul Mrii Caspi e ('2# m) i *uider *ee (+landa) ('2, m)& ' $n omparaie u elelalte ontinente, Europa are altitudinea medie ea mai obort (,40 m), Asia -50 m, Afri a #50 m, Ameri a de .ord #20 m, Ameri a e /ud 5"0 m, Australia ,50 m, Antar ti a 2600 m0 1rmrind 2arta fi!i a Europei se poate onstata a est ontinent este ara teri!at prin predominarea reliefului de cmpie i podiuri joase, are o up o pondere de "4 3 din suprafaa ontinentului, dup um urmea!4 ' mpii u altitudini $ntre '2" m i 200 m dein 5# 3 din suprafaa ontinentului & ' podiuri, dealuri $nalte i muni 5oi, u altitudini uprinse $ntre 500 i 6000 m au o pondere de 60 3& ' munii u altitudini de peste 6000 m dein 6 3 din suprafaa ontinentului0 7e ansamblu, altitudinile mai mi i de 500 m ( mpii, podiuri i dealuri 5oase) se $ntind din estul Munilor / andinavi i pn $n vestul Munilor 1rali i din nordul Munilor 7irinei i al Mrii .e8re pn la rmul + eanului Ar ti 0 9reapta de peste 500 m este repre!entat de muni podiuri i dealuri $nalte0 Munii apar sub forma unor lanuri dis ontinue la periferia ontinentului (Munii 1rali, Munii / andinavi i, Munii 7enini)0 9reapta de peste 6000 m altitudine este ea mai masiv i ea mai $nalt i o onstituie regiunea alpin, are domin att !ona entral t i !ona entral a Europei sub forma unui lan muntos sinuos desfurat sub form de ar uri (7irinei, Alpi, Carpai, %al ani, 7enini, :inari i, Cau a!)0 9reapta montan are o mare e;tensiune i $n 7eninsula / andinavi (Munii / andinavi i)0 ROMNIA& <n =omnia, din pun t de vedere altimetri , relieful se $ns rie $ntre 0 m, nivelul Mrii .e8re i 2544 m $n vrful Moldoveanu din Munii >8raului0 =elieful rii noastre este dispus $n trepte on entri e $n 5urul Carpailor4 :epresiunea olinar a 9ransilvaniei, u altitudini de 400'"00 m, $n on5urat de inelul Carpailor, u altitudini $ntre "00'2544 m0 /pre e;terior se desfoar on entri /ub arpaii, u altitudini $ntre 500'"00 m, :ealurile de ?est, 7odiul Moldovei, 7odiul @eti , 7odiul Me2edini, Cmpia =omn, Cmpia de ?est, iar $n sud'estul rii :elta :unrii i 7odiul :obro8ei0 /ub aspe tul treptelor ma5ore de relief, =omnia se ara teri!ea! prin proporionalitate4 ponderea mai mare a dealurilor i podiurilor 42 3& munii 2" 3& mpiile ,0 30 B) U'$!()$ *+r%+,!r-.!-r/#e EUROPA& =elieful Europei s'a format $n moduri variate i $n etape diferite4 E-r+ / ,!r(0e.1e. 9e toni , ontinentul Europa aparine 7l ii Euroasiati e, fiind o unitate de platform precambrian al tuit din / utul / andinav $n nord i 7la a Est'European (7la a =us), are se suprapune peste ea mai mare parte a Europei Esti e0 A este uniti de platform al tuies r$*-# '-.#e- .+'!$'e'!/# /# E-r+ e$0 A east platform al tuiete fundamentul marilor mpii entral i est europene, pre um i fundamentul 7odiului Moldovei0 E-r+ / ./#e"+'$/'( ' format $n orogeneza caledonic, are a avut lo $n prima 5umtate a erei paleo!oi e, a dus la formarea Munilor / andinavi i, a munilor din ar2ipela8ul /pit!ber8en, munilor / oiei i Arii @alilor0 E-r+ / 1er.$'$.( B format $n paleo!oi ul superior prin orogeneza hercinic a dus la formarea unui lan de muni are $n epea la + eanul Atlanti i se termina la Marea .ea8r0 <n pre!ent se pstrea! $n fundamentul unor mpii din vestul Europei, dar mai ales $ntr'o serie de masive joase (CornCall, Masivul Armori an, Masivul Central >ran e!, Masivul =enan, Munii ?os8i, Munii 7durea .ea8r, 7odiul %oemiei, 7odiul DEsa @ora i 7odiul :obro8ei de .ord)0 A eeai oro8ene! a dus i la formarea Munilor 1rali0 E-r+ / /# $'( B situat $n sud s'a format $n erele me!o!oi i neo!oi $n timpul orogenezei alpine , are a dus la utarea stratelor din fostul o ean 9et2is $n urma oli!iunii dintre ontinentul nordi Daurasia i a elui sudi @ondCana0 A luat natere lanul alpin al tuit din4 Cordiliera %eti , Munii 7irinei, Munii Alpi, Munii Apenini, Munii :inari i, Munii Carpai, Munii %al ani (/tara 7lanina) i Munii Cau a!0 9ot a um, s'a format i cel mai lung lan de muni vulcanici din Europa, Far82ita'+a'?i2orlat $n erupiile vulcanice neogene, pre um i vul anii mediteraneeni4 Etna $n /i ilia, ?e!uviu $n 7eninsula Gtali , /tromboli $n Gnsulele Dipari0 <n pre!ent areale u vul ani a tivi se 8ses $n Gslanda i Gtalia0 R+*2'$/& Evenimentele 8eolo8i e dependente de te toni a pl ilor au impus rearea treptat a unitilor stru turale i de relief0 Anali!a morfo'stru turii ma5ore a ontinentului Europa evidenia! faptul , pe ansamblu, relieful rii noastre este predominant alpin0 U'$!()$#e "e +r+3e' au re!ultat din io nirea mi ropl ilor (moessic, transilvanic i panonic) u placa euroasiatic (pla a est'european)0 :in unitile de oro8en fa parte4 Carpaii, /ub arpaii, :epresiunea Colinar a 9ransilvaniei, 7odiul Me2edini, :ealurile de ?est, Cmpia de ?est i 7odiul :obro8ei de .ord0 U'$!()$#e "e #/!%+r*( s'au definitivat $n prima parte a paleo!oi ului i onstituie fundamentul unitilor de relief de la e;teriorul Carpailor4 pla a est'european onstituie fundamentul 7odiului Moldovei, pla a moessi onstituie fundamentul Cmpiei =omne i a 7iemontului @eti 0 7odiul :obro8ei este format din stru turi ve 2i de vrste i ori8ini diferite4 :obro8ea de .ord onserv structuri hercinice , :obro8ea Central structuri caledonice , :obro8ea de /ud este unitate de platform a operit de loess0 C) TIPURI GENETICE DE RELIEF E-r+ / A iunea a8enilor e;terni asupra a estor tipuri de relief au determinat apariia reliefului derivat4 Re#$e%-# 3#/.$/r a aprut fie a re!ultat al a iunii ghearilor de calot, fie a re!ultat al a iunii ghearilor montani0 <n pleisto en Europa .ordi a fost a operit de o alot de 82ea are se e;tindea spre sud peste Marea %alti i peste Cmpia Europei de .ord i Cmpia =us pn la latitudinea oraelor Hiev i Mos ova0 <n urma topirii 82earului de alot a rmas un relief 8la iar spe ifi u aliniamente de morene, sandre, blocuri eratice i depresiuni are adpostes la uri0 A est tip de relief 8la iar se e;tinde peste sud'estul 7eninsulei / andinavi e, >inlanda, Cmpia .ord European i 5umtate nordi a Cmpiei =use0 =elieful 8la iar montan uprinde mai multe tipuri4 relief 8la iar pirinean al tuit dominant din circuri glaciare i creste alpine , relieful 8la iar alpin i au a!ian al tuit din circuri, vi glaciare, morene, creste alpine , dar i relief 8la iar a tual0 <n Munii Carpai se pstrea! relief 8la iar uaternar0 Re#$e%-# #$!+r/# cu fiorduri4 7eninsula / andinavi , Gslanda, Ar2ipela8ul %ritani & cu rias4 nordul /paniei, nord'vestul >ranei, Marea %ritanie& cu estuare la 8urile de vrsare ale fluviilor4 /ena, 9amisa, /evern, Elba, 7e iora, :vina de .ord& cu delte4 :elta ?ol8i, :elta :unrii, :elta 7adului& cu lagune4 la Marea %alti i la Marea .ea8r (sistemul =a!elm'/inoe)& cu limane4 la Marea .ea8r (limanul .istrului)& relief litoral tectono-glaciar (litoralul britani , litoralul 7eninsulei / andinavi e)& cu canaluri (de tip dalmati )4 pe litoralul Croaiei la Marea Adriati & rm antropic4 polderele olande!e0 Re#$e%-# ./r,!$. s'a format pe ro i arstifi abile ( al are, sare, 82ips) i este foarte diversifi at $n raport de ondiiile on rete de arstifi are0 Cuprinde relief arsti de suprafa ( lapiezuri, doline, uvale, polii, clipe calcare, chei, ponoare, poduri naturale) toate in luse $n termenul e4+./r,! i arstul de adn ime, e'"+./r,!-#, al tuit din peteri0 Cele mai repre!entative !one arsti e din Europa sunt4 7odiul Harst i Munii Alpi din Austria0 Re#$e%-# 0-#./'$. din Europa uprinde trei tipuri prin ipale4 platouri vul ani e $n Gslanda& vul ani a tivi i semia tivi u relief vul ani al tuit din onuri i ratere, $n Gtalia i un lan vul ani neo8en stins $n Carpai u relieful vul ani modelat de a8enii e;terni unde apar onuri vul ani e, ne I'uri i mai rar ratere sau fra8mente de ratere0 Re#$e%-# $e*+'!/' este mai bine repre!entat $n nordul Munilor 7irinei, $n re8iunea 7iemont din nordul Gtaliei i $n 7iemontul @eti $n sudul Carpailor Meridionali0 5- r/%e)e#e "e er+6$-'e apar att $n masivele ve 2i ( aledoni e i 2er ini e) sub form de peneplene, t i $n munii din sistemul alpin, sub form de nivele de creste sau platouri lar8i i fra8mentate formate $n trei'patru etape de evoluie numite suprafee de nivelare <n Carpaii romneti sunt trei nivele de evoluie4 %ors u, =u'Jes i @ornovia0 Ter/,e#e 7$ #-'.$#e se desfoar $n lun8ul vilor din Europa Central i de /ud i uprind trei-opt trepte de teras0 9oate rurile mari i fluviile din Europa pre!int lun i lar8i i uneori uloare de vale0 Re#$e%-# e+#$/' este format din mpuri de dune de nisip i apar mai fre vent $n sud'vestul >ranei i $n Cmpia Mrii Caspi e, :anemar a et 0 Re#$e%-# $',-#e#+r este format din muni al tuii din ro i eruptive sau ristaline u $nlimi de pn la 6500 m i din mpii litorale $n8uste0 Gnsula Gslanda are aspe tul unui imens podi vul ani , al tuit din ba!alte, tufuri i bre ii vul ani e teriare, peste are se $nal numeroase onuri vul ani e, dintre are el mai $nalt are 2665 m (FeIla)0 R+*2'$/ E;istena elor trei fra8mente ri8ide pl i4 pla a est'european, pla a moessi i pla a dobro8ean a determinat forma a tual a ar ului arpati romnes u ea mai spe ta uloas torsiune $n !ona de oli!iune i subdu ie a a estor pl i u pla a intra'alpin0 9ipurile 8eneti e de relief din =omnia uprind o mare varietate de forme4 *-')$$ 8#+. s'au format pe ro i dure, isturi ristaline i 8ranite i pre!int suprafee de ero!iune, o puterni fra8mentare te toni , o puterni adn ire a rurilor0 A etia formea! ele mai ve 2i, mai ri8ide i mai omple;e sisteme montane4 Carpaii Meridionali, Munii Apuseni, Munii =odnei& re#$e%-# ,!r-.!-r/# s'a de!voltat pe fli sau pe stru turi vul ano'sedimentare4 pe al are s'a format relief carstic att de suprafa t i de adn ime (Munii Apuseni, Munii %anatului, 7odiul Me2edini et 0)& re#$e%-# 0-#./'$. este bine repre!entat $n lanul vul ani +a'@uti'Aible'Climan'@ur82iu'Far82ita0 Conurile i fra8mentele de ratere vul ani e $nsoite de platouri vul ani e sunt pre!ente $n se torul sudi al vul anilor, pe nd ne I'urile vul ani e i restele vul ani e (Creasta Co oului) sunt mai fre vente $n se torul nordi & re#$e%-# "e60+#!/! e ,!r-.!-r$ .-!/!e este bine repre!entat $n /ub arpai i $n re8iunile montane u fli din Carpai0 /ub arpaii repre!int un tip de relief ori8inal al tuit din depresiuni sinclinale $n 2ise la e;terior de dealuri anticlinale ( u unu sau dou iruri de depresiuni i de dealuri)0 >ormele de relief de!voltate $n fliul arpati sunt mai omple;e de t ele din /ub arpai& re#$e%-# $e*+'!/' este el mai bine repre!entat $n 7iemontul @eti , dar apare fra8mentat i $n :ealurile ?esti e, $n sudul 7odiului Moldovei (piemontul 7oiana'.i oreti) i 7iemontul Curburii $n e;teriorul /ub arpailor de Curbur0 +"$7-r$#e situate pe structuri monoclinale B 7odiul Moldovei& .2* $$& Cmpia =omn i Cmpia de ?est ( u variantele 8eneti e4 mpii piemontane, mpii tabulare, mpii de subsiden, mpii de terase)&

1.1. RELIEFUL MAJOR TREPTE, TIPURI I UNITI MAJORE DE RELIEF De#!/ D-'(r$$ B o mpie fluvio'la ustr are se formea! sub o 2ii notri u aportul :unrii i al Mrii .e8re& #/!%+r*/ .+'!$'e'!/#( / M(r$$ Ne3re B o mpie submers are $n epe la rm i ine pn la 200 m adn ime& re#$e%-# 3#/.$/r este bine repre!entat $n Carpaii Meridionali (%u e8i, >8ra, 7arn8, =ete!at' @odeanu) i $n Munii =odnei0 Este al tuit din reste alpine, ir uri 8la iare, vi 8la iare, morene et 0& P+"$7-# C/,$*.e$ este $n pre!ent un podi peneplenizat de!voltat pe isturi ver!i i apare a o suprafa uor ondulat, a ultim stadiu de evoluie a unui sistem muntos aledoni (o mpie de ero!iune)0 D) UNITI MAJORE DE RELIEF E-r+ / 1. U'$!()$ *+'!/'e /. U'$!()$ /# $'e B formate din lanuri montane individuali!ate i masive desprite prin depresiuni intramontane i uloare - Munii Alpi B onstituie el mai important edifi iu montan format $n oro8ene!a alpin0 Are lun8imea de 6200 Im, este format din ulmi paralele desfurate pe dire ia 8eneral vest'est $ntre Marea Di8uri i Cmpia 7anoni 0 7rin ipalele ara teristi i ale Alpilor sunt altitudinile mari de peste 4000 m (vrful Mont %lan , 4"0# m), masivitatea, relieful 8la iar u pre!ena 82earilor a tuali, iar $n partea de est relieful arsti de!voltat pe al are i dolomite0 - Munii Carpai B situai $ntre ba!inul ?ienei i ?alea 9imoIului, au un traseu sinuos i sunt mai fra8mentai de t Alpii, au multe depresiuni i uloare de vale0 Altitudini de peste 2500 m se $ntlnes doar $n Masivul 9atra (vrful @2erlaIoCIa, 2655 m) i $n Carpaii Meridionali (vrful Moldoveanu, 2544 m)0 Al tuirea 8eolo8i a Carpailor este mai omple; de t ea a Alpilor (isturi ristaline, ro i vul ani e i fli) fapt pentru are au mai multe tipuri 8eneti e de relief0 - Munii Pirinei B se desfoar $ntre @olful %is aEa i Marea Mediteran, au lun8ime de 400 Im i altitudini e depes ,000 m0 Altitudinea ma;im este de ,404 m $n vrful 7i dKAnetro, au 82eari a tuali i masivitatea remar abil $n partea entral0 ' Munii Apenini B un lan montan e se desfoar sub form de ulmi paralele $n lun8ul 7eninsulei Gtali e0 Altitudinea ma;im depete 2-00 m (vrful @ran /aso, 2-62 m), iar la nord de =oma apar i vul ani stini u ratere i la uri vul ani e0 - Munii Caucaz B se desfoar pe dire ie vest'est $ntre Marea .ea8r i Marea Caspi i au altitudinea ea mai mare din Europa (vrful Elbrus, 5642 m)0 /unt al tuii din 8ranite, ro i vul ani e, al are i on8lomerate0 Au 82eari a tuali i pre!int un relief 8la iar pleisto en i a tual0 ' Munii Alpii Dinarici B se desfoar pe dire ia nord'vest sud'est sub forma unor iruri paralele de ulmi ale ror ute revrsate spre Marea Adriati au dus la formarea rmului dalmati 0 ' Munii Balcani (Stara Planina) B se desfoar pe dire ia 8eneral vest'est sub forma a dou ulmi paralele desprite de ?alea 9und5ei0 Altitudinea ma;im este de 2,#6 m $n vrful %otev0 ' Munii Pindului B situai $n sudul 7eninsulei %al ani e, orientai pe dire ia nord'sud, au un relief arsti bine de!voltat, iar altitudinea ma;im este de 2-66 m $n vrful +limp0 8. U'$!()$ ./#e"+'$.e - Munii Scandinavici B lan de muni aledoni i orientai pe dire ia 8eneral nord'est sud'vest, au altitudini de peste 2000 m deoare e, dup topirea 82earului de alot, au fost antrenai $n mi ri de $nlare pe verti al0 /pre rmul atlanti se termin abrupt i pre!int numeroase fiorduri0 /unt al tuii din isturi ristaline ve 2i, puterni metamorfo!ate, 8naise i 8ranite0 Altitudinea ma;im este de 246- m i are 82eari montani a tuali0 >ormele de relief ele mai fre vente sunt platourile $nalte, 2ornurile, ir urile i vile 8la iare0 <n Munii / andinavi i se pot deosebi trei se toare4 un sector sudic al fjellurilor , avnd e;tensiunea ma;im $n lime i altitudinile ele mai ridi ate, u podiuri de 6500'2000 m, peste are se ridi vrfuri piramidale! un sector central mai 5os de "00'6000 m i un sector nordic are se pre!int sub forma unei reste a identate i $n8uste0 - Munii Grampiani, Munii Penini i Munii Cambrieni B sunt situai $n Marea %ritanie, au altitudini reduse i s'au format pe stru turi aledoni e i 2er ini e faliate i modelate de a8enii e;terni0 :e la nord spre se desfoar4 Munii Caledonieni, u altitudinea ma;im de 66"2 m, Munii @rampian, u vrful %en'.eCis 6,4, m, Munii / oiei de /ud u $nlimi de 600' "00 m, , Munii Cambrieni u altitudini de 400'#00 m0 .. U'$!()$ 1er.$'$.e - Munii Ural B este el mai lun8 lan de muni din Europa (peste 2000 Im) situat la limita dintre Europa i Asia0 /unt orientai pe dire ia 8eneral nord'sud, au altitudinea medie de peste 600 m i au $nfiare de deal, altitudinea ma;im de 6"-4 m (vrful .arodnaia)0 =elieful se desfoar sub form de ulmi paralele i uprinde trei se toare4 se torul nordi u pis uri, morene i vi 8la iare& se torul entral u relief arsti i vul ani i se torul sudi u aspe t deluros, o peneplen intens fra8mentat de vi0 9. U'$!()$ "e +"$7 /. e ,!r-.!-r$ 0e.1$ (7odiul :oneI, 7odiul Central =us, 7odiul :obro8ei)& 8. e ,!r-.!-r$ ./#e"+'$.e (7odiul .orland, 7odiul /maland, 7odiul >inlandei) sunt puterni modelate de 8la iaia de alot din pleisto en0 - Podiul Norland o up 5umtatea nordi a /uediei, este uor $n linat de la vest spre est0 >undamentul pre ambrian este a operit de a umulri 8la iare i de ar8ile0 7anta 8eneral a imprimat dire ia de s ur8ere a rurilor0 7eisa5ul este dat de pdurea de onifere i de numeroase turbrii0 ' Podiul Smaland are altitudini mai oborte (650'250 m), este a operit de morene 8la iare i de ar8ile post8la iare0 7eisa5ul este dominat de pdurile de ameste al tuite din onifere i foioase0 ' Podiul inlandei, situat $n partea de nord a >inlandei, are un relief uor ondulat, u altitudini medii de ,00'400 m, deasupra ruia se ridi masive i!olate mai $nalte0 7artea de sud, 7odiul Da urilor, are altitudinea uprins $ntre 620 m i "0 m, i este al tuit din ulmi deluroase alun8ite e orespund se toarelor de a umulare 8la iar, $ntre are se interpun la urile 8la iare0 7eisa5ul dominant este el al pdurilor de onifere i al turbriilor, $n partea de nord i peisa5ul la ustru i pduri de onifere $n sud0 .. Pe ,!r-.!-r$ 1er.$'$.e - Ma!ivul Central rancez B este format $n oro8ene!a 2er ini , pre!int forme variate de relief4 relief vul ani , arsti , te toni , u 8rabene0 Altitudinea medie este de #60 m, iar ea ma;im este de 6""6 m $n vrful Mt0 :orL& - Podiul Boemiei B $n adrat $ntre Colinele Ce2o'Morave, Munii Metaliferi i Munii /udei, are altitudini reduse i pre!int relief te toni bine de!voltat0 7artea de nord'vest are altitudini mai mari, 500'-00 m, 5umtatea sudi #00'"00 m, iar partea nord'esti este o depresiune de ero!iune u altitudinea de 200 m& - Me!eta Spaniol" B re8iune format din podiuri u altitudini de 600'6000 m, renumitele mesetas, platouri vlurite i ordiliere (Munii Cantabri i, Cordiliera Gberi , /ierra Morena i Cordiliera %eti )0 Altitudinea ma;im este de ,4#" m& - Munii #o!$i i Munii P"durea Nea$r" B sunt formai $n oro8ene!a 2er ini , dar au fost separai de 8rabenul =inului0 Au altitudini medii de ir a 6400 m i sunt puterni erodai de a8enii e;terni& - Ma!ivul %i!to! &enan B orientat pe dire ia est'vest, are altitudini uprinse $ntre 600 i "00 m0 <n raterele ve 2i ale vul anilor din re8iunea Eiffel se pstrea! la uri de rater numite maar ". Re#$e% "e60+#!/! e ,!r-.!-r$ */$ '+$ - Piemontul Getic i &e$iunea Piemont din 'talia B formate prin a umularea depo!itelor de tip piemontan (pietriuri i bolovniuri) depuse pe suprafee uor $n linate $n ondiii subaeriene0 Altitudinal se $n adrea! la re8iunile de podi0 :. U'$!()$ "e .2* $e /. C2* $$ %#-0$+-3#/.$/re - C(mpia Nord-)uropean" B situat $ntre unitile 2er ini e i Marea %alti i Marea .ordului, este intens modelat de 82earii uaternari0 7e uprinsul su $ntlnim aliniamente de morene glaciare i sandre Altitudinile sunt uprinse $ntre 0',00 m0 <n se torul vesti , unde sunt poldere, mpia este sub nivelul mrii,us atul fiind meninut prin $ndi8uiri0 Cmpia este a operit la suprafa de formaiuni uaternare 8la iare, fluvio'8la iare, fluviale, maritime i eoliene0 Este o mpie vlurit, a operit u loess, fra8mentat de numeroase ruri0 8. C2* $$ %#-0$+-#/.-,!re - C(mpia &om(n" B este ea mai mare mpie din =omnia, se de!volt pe stn8a :unrii, de la :robeta' 9urnu /everin pn la @alai0 Cmpia aparine vastei arii depresionare dintre 7latforma Moesi i oro8enul arpati i s'a format prin olmatarea su esiv a unui ba!in la ustru, $n timpul uaternarului timpuriu i mediu0 + trstur dominant o onstituie fre vena loessului i a depo!itelor loessoide pe toat $ntinderea mpiei fapt are a dus la apariia rovurilor0 ' C(mpia Panonic" B situat pe ursul mi5lo iu al :unrii, $n %a!inul 7anoni , s'a format prin olmatarea Mrii 7anoni e0 Are un fundament faliat i !ut $n trepte, u ompartimente mai 5oase (sub 650 m), i mai $nalte ($ntre 650 i ,00 m) dominate de masive ristaline i muni insulari (%aIonE #04 m, ?ertes 4"0 m,)0 Cmpia pre!int mai multe divi!iuni4 Cmpia 9isei, Cmpia :unrii de Mi5lo (a Cumaniei), Cmpia %ratislavei et 0 Este traversat de :unre i iva aflueni mai importani ai a esteia4 9isa, :rava, /ava i Morava0 - C(mpia Padului B situat $n nordul Gtaliei, $ntre Munii Alpi $n nord, Munii Apenini la sud, Marea Adriati i Munii :inari i la est0 Cmpia 7adului a aprut prin olmatarea unui fost 8olf marin u depo!ite aduse de ruri din Munii Alpi i Apenini0 .apoleon %onaparte a numit'o ,, ea mai fertil mpie a lumiiM i repre!int $ntr'adevr prin ipala !on a8ri ol a Gtaliei0 .. C2* $$ e ,!r-.!-r( "e +"$7. A este mpii nu sunt mpii propriu'!ise, i sunt podiuri 5oase pe stru turi foarte ve 2i0 - C(mpia )uropei de )!t (C(mpia &u!"* B este ea mai $ntins mpie din Europa, are o suprafa de 4 mil0 Im2 i este a doua mpie din lume a suprafa dup Cmpia Ama!onului0 + up aproape $ntrea8a 5umtate esti a Europei, de la Carpaii 7duroi, $n vest, pn la Munii 1ral, $n est, i de la Marea .ea8r i Marea Caspi , $n sud i pn la + eanul Ar ti $n nord0 Are altitudini uprinse $ntre '2" m $n Cmpia Caspi , ,4, m $n 7odiul ?aldai i 46, m $n Colinele 9iman0 Cmpia apare a o asociere de cmpii joase, coline i podiuri vechi0 :in pun t de vedere te toni se suprapune peste 7la a Est European, avnd un fundament pre ambrian lar8 boltit i modelat de alota 8la iar $n 5umtatea nordi 0 <n nordul a estei mpii relieful este dominat de formele re!ultate din pro esul de a umulare 8la iar are se $ntreptrund u ele fluvio'8la iare0 + ara teristi a a estei mpii este i faptul marile fluvii au dispunere nord'sud4 .ipru, :on, ?ol8a et 0 ". C2* $$ %#-0$+-#$!+r/#e. /'au format prin a umulrile fluviatile i submerse, dar i prin retra8erea spre lar8 a liniei rmului - C(mpia Preca!pic" B este o cmpie de elf format, pe de o parte, prin olmatarea u sedimente marine i retra8erea apelor a urmare a oborrii nivelului u '2" m sub nivelul + eanului 7lanetar, iar pe de alt parte, u aportul aluviunilor aduse de apele ur8toare are se vars $n Marea Caspi (?ol8a, 1ral et 0)0 A east mpie este para!itat de ea mai mare delt din Europa (:elta ?ol8i)0 <n partea de sud a mpiei, $n se torul dintre fluviile ?ol8a i 1ral, apar i forme de relief eolian (dune de nisip)0 - C(mpia M"rii Ne$re B numit i Cmpia 7onti , mr8inete la nord Marea .ea8r, $ntre :elta :unrii, la vest, i Marea A!ov, la est0 Da nord vine $n onta t u 7odiul ?olno'7odoli i 7odiul :oneului, iar la sud limita este dat de rmul Mrii .e8re0 Al tuit din depo!ite paleo8ene i neo8ene, la suprafa, mpia este a operit u depo!ite de loess0 Altitudinea a estei mpii s ade de la nord spre sud, pn la 0 m0 >ia litoral este interse tat de vile .istrului, %u8ului i .iprului, u terase bine de!voltate, iar la vrsare formea! limane0

Obate Crivul (iarna) i vnturile us ate /u2ovei, Austrul (vara) Climatul u influene balti e 4 Otemperaturi mai s !ute Opre ipitaii sub form de ninsoare fre vente Omase de aer des endente din nord Climatul u influene ponti e 4 Oumiditatea aerului O pre!ena bri!ei E!/<e#e "e .#$*(& T #limatul alpin ' $n munii u altitudini Ode peste 2000m $n Carpaii Meridionali O de peste 6"00m $n nordul Carpailor +rientali O caracteristici" temperatura medie anual4 2R'0RC (sub 0RC la peste 20200m)& temperatura lunii iulie, 62R'60RC& temeratura lunii ianuarie, '"RC la '60RC& pre ipitaii medii anuale peste 6200mmPan& bat u putere ?nturile de vest& $n82e fre vent peste " luni& !pe!i posibile de la 6 la 60 luni& fenomene meteorolo8i e de iarn4 vis ole, 2i iur, polei T #limatul de munte B munii $nali i mi5lo ii u altitudini $ntre 6000'6"00m O caracteristici" temperatur medie anual4 6RC ' 2RC& temperatura lunii iulie, 6-RC ' 62RC& temperatura lunii ianuarie, '4RC la '"RC& pre ipitaii medii anuale, "00mm'6000mm ' 6200mmPan& bat ?nturile de vest& fenomene meteorolo8i e de iarn4 vis ole, 2i iur, polei T #limatul de depresiuni (intramontane i submontane) ' Ocaracteristici" inversiuni termi e& iarna temperaturi s !ute i 8eruri persistente& primvara a iunea foenului T #limatul de dealuri B dealuri uprinse $ntre 200m' "00m ' limat de dealuri 5oase ( 200'500m) Ocaracteristici" temperatura medie anual4 60RC ' "RC & temperatura lunii iulie, 26RC & temperatura lunii ianuarie, '2RC la ',RC & pre ipitaii medii anuale, 500mm' 600mmPan ' limat de dealuri $nalte (500'"00m) Ocaracteristici" temperature medie anual, "RC& temperatura lunii iulie, 20RC & temperatura lunii ianuarie, ',RC la '4RC ( '5RC $n 7od /u evei)& pre ipitaii medii anuale, 600mm' #00mm T #limatul de cmpie altitudine 0'200m ' limat de mpie moderat4 Ocaracteristici" temperatura medie anual, 60RC ' 66RC& temperatura lunii iulie, 26RC' 2,RC& temperatura lunii ianuarie, '6RC la '2RC& pre ipitaii medii anuale, 6,0mmPan (C0 :e ?est) ' 450mm' 500mmPan (C0 =omn) ' limat de mpie a entuat (arid) Ocaracteristici" temperatura medie anual, 60RC ' 66RC & temperatura lunii iulie, 2,RC' 24RC & temperatura lunii ianuarie, '2RC la ',RC& pre ipitaii medii anuale, sub 500mmPan& ontinentalism a entuat (25R'26RC)& !ile tropi ale& bate Crivul T #limat de lunc i delt Ocaracteristici" ald i arid & pre ipitaii sub 400mmPan & umiditate provenit din evaporare T #limatul litoral Ocaracteristici" moderat & pre!ena bri!ei

1.9. CLIMA - FACTORII GENETICI, ELEMENTELE CLIMATICE I REGIONAREA CLIMATIC Elemente e defines parti ularitile limati e4 60 fa torii 8eneti i 20 elementele limati e ,0 re8ionarea limati EUROPA - F/.!+r$$ 3e'e!$.$ N radiaia solar (po!iia pe 8lob) O ara terul temperat al limei O s ade de la sud (6,0'640 I alP mQPan) spre nord ("0'600 I alP mQPan) N mi area 8eneral a aerului de la vest la est O repartiia des res toare a pre ipitaiilor O diminuarea ara terului o eani al limei O a entuarea ontinentalismului termi O Europa' spaiul de a iune dinami a ?nturilor de vest i a ?nturilor polare N influena entrelor bari e mar8inale4 Anti i lonul A!orelor, Anti i lonul @roenlande!, Anti i lonul /iberian, Ci lonul Gslande!, Ci lonul Central Asiati O determin deplasarea pe ontinent a unor mase de aer diferite4 polare' foarte re i i relativ us ate atlanti e' r oroase i umede mediteraneenePnord'afri ane' alde i umede ontinentale' re iP alde, dup se!on i us ate O ara teristi i variate $n re8imul pre ipitaiilor, temperaturii N onta tul sinuos dintre us at i ap N influena Curentului Atlanti ului de .ord N aspe tul i altitudinea reliefului O pre!ena lanului alpino' arpati O !onalitatea verti al N pre!ena unei mase ontinentale de mari dimensiuni $n estul ontinentului O ontinentalismul temperaturii i al pre ipitaiilor ROMNIA - F/.!+r$$ 3e'e!$.$ mi area 8eneral a aerului de la vest la est Orepartiia des res toare a pre ipitaiilor O diminuarea ara terului o eani al limei Oa entuarea ontinentalismului termi ir ulaia unor mase de aer diferite4 o eani e, fre ven de 453O pre ipitaii i valori termi e moderate nordi e i nord'vesti e, ,03O s derea temperaturilor, pre ipitaii bo8ate nord' esti e i esti eO iarna' 8eruri, vara' se ete sudi e O mediteraneene' umede i alde O din nordul Afri ii i +rientul Apropiat' us ate i alde relieful prin4 altitudine Obarier $n alea maselor de aer formOdire ionea! mi area aerului O rearea eta5elor limati e diferene termi e reduse B datorit e;tensiunii doar pe 5Rde latitudine EUROPA - ELEMENTELE CLIMEI ; temperatura medie anual B s ade de la / la . (,5R la #6R latitudine .ordi ) O i!oterme medii anuale u valori de 4 20RC & 65RC& 60RC& 5RC& 0RC& ' 5RC0 N pre ipitaiile s ad de la ? (6000mmPan) la E (500mmPan) N pre ipiaiile res u altitudinea N vnturile predominante4 ?nturile de ?est& $n Est, Crivul N vnturi lo ale, de tip fS2n ROMNIA - ELEMENTELE CLIMEI temperatura medie anual O s ade de la / la . u apro;0 2,5RC pentru 5Rde latitudineO8radient normal O s ade u reterea altitudinii (60RC la 200 m& 0RC la 2500 m ) trei eta5e termi e4 Oeta5 ald B i!oterma de peste 60RC ($n /ud) i ",5RC ($n .ord) Oeta5 intermediar Bi!oterma $ntre 60RC i 6RC Oeta5 re e B i!oterma ' sub 6RC diferenele de temperatur dintre var i iarn O mai mari $n E4 25'26RC O $n ?4 26'22RC pre ipitaiile s ad de la ? (6,0mmPan) la E (400'450mmPan) pre ipitaiile res u altitudinea vnturile predominante4 ?nturile de ?est, $n Est Crivul vnturi lo ale, de tip fS2n, bri!ele P/r!$.-#/r$!/!e/ !er*$.( 7$ .#$*/!$.(& .#$*/!-# R+*2'$e$ re/#$6e/6( + !re.ere "e #/ .#$*/!-# .- $'%#-e')e +.e/'$.e #/ .e# .- e#e*e'!e "e /r$"$!/!e. EUROPA - REGIONAREA CLIMATIC ; mai multe tipuri de lim4 O u su esiune latitudinal O eta5are verti al N 6+'e "e .#$*( u su esiune pe dire ia sud'vest B nord'est O limat subtropi al se etos' $n 7eninsula Gberi O limat mediteranean' 7eninsula Gberi , 7eninsula Gtali , sudul 7eninsulei %al ani e& caracteristici" dou se!oane' iarna r oroas i umed, vara foarte ald i se etoas & temperaturile medii ale lunilor e;treme , ianuarie 60RC , iulie peste 25RC & pre ipitaii medii anuale de 600'-00 mmPan (predominant $n aprilie i o tombrie)& !on de intreferen $ntre ir ulaia vesti , de pe Marea Mediteran i ea din nordul afri an O limat temperat o eani (influena Curentului Atlanti ului de .ord)' . /paniei, Gns0 %ritani e, ? >ranei, . .orve8iei & caracteristici" temperaturile medii ale lunilor e;treme s ad de la sud la nord, ianuarie, de la "RC la '6RC, iulie de la 22RC la 65RC, pre ipitaiile medii anuale s ad de la 60000 mmPan la "00'-00 mmPan, ?nturile de ?est O limat de tran!iie' entrul /paniei, Europa Central, Europa de /ud'Est & caracteristici" slbirea treptat a ir ulaiei maselor de aer vesti e, interferena a estora u masele de aer provenite din nord, sud sau est & temperaturi medii ne8ative 6', luni, vara temperaturi medii uprinse $ntre 65RC '6"RC & pre ipitaiile medii anuale s ad de la vest ("00 mmPan) la est (500 mmPan) O limat temperat' ontinental' Europa de Est, /udul 7eninsulei / andinavi e & caracteristici" influena maselor de aer nordi e i est' ontinentale & re e i umed $n nord (500 mmPan), mai ald i arid $n sud (200',00 mmPan) O limat temperat de step, u pre ipitaii moderate B $n Estul Mrii .e8re O limat subpolar' Europa .ordi & caracteristici" a 5'6 luni temperaturi medii ne8ative, media lunii iulie $ntre 60RC i 65RC, pre ipitaii de 500'"00 mmPan, predominant sub form de !pad, vnturile polare O limat montan' eta5are pe verti al& la ba!a munilor sunt ara teristi ile unitii mari de relief, iar de la a "00 m altitudine intervine eta5area4 s derea temperaturilor, reterea pre ipitaiilor i a umiditii& $n munii din sudul i entrul Europei, temperatura medie anual de 0RC se $nre8istrea! la a ,0000 m altitudine, iar $n munii din nordul ontinentului, la 500 m altitudine & pre ipitaiile res pn la 60000' 60500 mmPan0 ROMNIA - REGIONAREA CLIMATIC =e8ionarea limati (eta5e i nuanePse toare de lim)4 ' limat eta5at pe verti al, datorit altitudinii, e!/<e "e .#$*(& O limat montan O limat de dealuri O limat de mpie ' e;istena unor nuane (se toare) limati e 4Ode la . la / O de la ? la E ' $mbinarea influenelor limati e u eta5ele limati e Onuane limati e Cara teristi i ale '-/')e#+r =,e.!+/re) .#$*/!$.e 4 Climatul u influene o eani e4 Odiferene mi i intre var i iarn Obat ?nturile de vest' vnturi permanente Opre ipitaii mai bo8ate ( u 200',00mmPan) Climatul u influene submediteraneene 4 Obate Austrul Otemperaturi medii anuale mai mari ( u 6'2RC) Oiarna, posibile i ploi Climatul de tran!iie $ntre submediteranean i el de ariditate 4 O$n ? bate Austrul O$n E bate Crivul Climatul de ariditate4 O ontinentalism termi Opre ipitaii reduse (500'400mmPan) Opre!ena !ilelor tropi ale Opre!ena se etelor

1.:. >IDROGRAFIA EUROPEI I A ROMNIEI - A5PECTE GENERALE EUROPA Europa dispune de importante resurse de ap, aparinnd unor tipuri variate, neuniform distribuite spaial0 1. F/.!+r$$ ./re $'%#-e')e/6( 1$"r+3r/%$/ E-r+ e$& ' po!iia 8eo8rafi B prin ara teristi ile elementelor limati e ' ara teristi ile antitative i alitative ale ir uitului apei $n natur& ' onfi8uraia rmurilor& ' relieful& ' solurile, ' $ntinderea ontinentului 9. C+* +'e'!e#e 1$"r+3r/%$e$ E-r+ e$& /. A e#e ,-8!er/'e sunt pre!ente mai ales $n formaiunile sedimentare ontribuie, $n fun ie de limat, u 60'253 la volumul de ap e se s ur8e pe ruri 8. O.e/'e 7$ *(r$ + eanul Atlanti B influenea! Europa prin intermediul Curentului Atlanti ului de .ord O modifi elementele limati e O limat temperat o eani O pre ipitaii bo8ate O debit bo$at al r(urilor din #e!tul )uropei mri e;terioare4 .4 Marea .ordului, Marea .orve8iei, Marea %alti , Marea %arents /4 Marea Caspi , Marea .ea8r, Marea Mediteran .. F#-0$$ 7$ r2-r$ caracteristicile climei influeneaz debitele rurilor i tipul de scurgere" ' ruri are ur8 $n re8iuni u limat temperat Bo eani O debite bo8ate tot timpul anului, u un ma;im iarna4 /ena, 9amisa, =in, Elba& ' ruri are ur8 $n re8iuni u limat ontinental O $n82ea iarna, au debite bo8ate primvara4 ?ol8a, :on, 1ral0 ' ruri are ur8 $n re8iuni u limat mediteranean O debite bo8ate iarna, dar i primvara pentru ele are i!vors din Munii Alpi' =2onul, 7adul& debite mi i vara i toamna nd unele ruri sea sisteme de alimentare a rurilor 4 O pluvial O pluvionival B $n se torul montan O subteran O 82eari O la uri bazine hidrografice diferite ca suprafa, orientate spre spaiile $nconjurtoare 4 spre + eanul Ar ti sunt orientate fluviile4 7e iora, :vina de .ord, :vina de ?est, ?istula, +der, Elba, =2in, spre mrile din sudul ontinentului4 1ral, ?ol8a, :on, .ipru, %u8, .istru, :unre, Maria, 7ad, =on, Ebro /pre + eanul Atlanti i Marea Mne ii4 /ena, @uadalUivir ierarhizarea fluviilor dup lungimea cursului" ?ol8a, :unrea, 1ral, .ipru, :on, 7e iora, .istru, =2in, Elba& ierarhizarea fluviilor dup debit" ?ol8a, :unrea, 7e iora, =2in, .ipru, ?istula, :on %luviile Europei se vars prin 4 delte4' :unrea, ?ol8a, 7adul, 9ibrul, =2onul, =2inul, ?istrula& estuare4 Elba, 9amisa0 ". L/.-r$#e dup modul de formare4 B la uri 8la iare O formate $n depresiunile reate de fotii 82eari uaternari de alot4 Da ul Dado8a, Da ul +ne8a, $n >inlanda' peste 4500000 uvete la ustre, et 0 O formate $n depresiunile reate de 82earii alpini4 Da ul @eneva, Da ul @arda, Da ul Como (460 m adn ime), Da ul %oden, Da ul Constana, Da ul Ma88iore, Da ul *Vri 2, et la uri te toni e O formate $n depresiuni de ori8ine te toni 4 Marea Caspi , Da ul %alaton la uri vul ani e O formate $n raterele vul anilor stini din Gslanda, >rana (.emi), Gtalia (%olsena, Albano) la uri de bara5 artifi ial O formate pe marile fluvii u s op 2idroener8eti 4 pe ?ol8a (Da ul =$binsI) la uri arsti eO formate pe ro i al aroase4 $n Alpii :inari i, la8une, limane maritime situate pe rmul mrii4 nord'vestul Mrii .e8re, sudul >ranei dup suprafa4 la uri mi i4 $n sare, $n re8iuni arsti e, la uri te toni e& la uri mari4 la urile 8la iare din nordul ontinentului e. G1e)/r$ 7$ 8/'.1$6( - 82eari ontinentali4 (de alot)4 $n Goslanda, /valbard, .ovaia *emlea& - ban 2i!a4 $n mrile + eanului Ar ti ($n Marea Alb) - 82eari montani4 $n Munii Alpi, 7irinei, Alpii / andinavi i, 1ralul de .ord ROMNIA Componente ale 2idro8rafiei =omniei4 :unrea, rurile interioare, apele subterane, la urile i Marea .ea8r /. R2-r$#e $'!er$+/re ' ba!ine 2idro8rafi e ine8ale a suprafa ' rurile interioare se vars dire t sau indire t $n :unre O8rupe teritoriale4 O W 8rupa de vest B W de la ?ieu la %e8a (9ur, /ome, %ar u, Criul =epede, Criul .e8ru, Criul Alb, Mureul)& rurile sunt ole tate de 9isa O 8rupa de sud' vest' 9imi, %r!ava, Cara, .era, Cerna' se vars dire t $n :unre O 8rupa de sud $ntre %a2na i Clmui (%a2na, %la2nia, :esnui, Xiu, +lt, Clmui, ?edea, Ar8e, Mostitea, Galomia, Clmui)& rurile sunt ole tate de :unre O 8rupa de est B ruri ole tate de /iret (/u eava, Moldova, %istria, 9rotu, Mil ov, =mni u /rat, %u!u, %rlad) i 7rut (%aeu, Xi5ia, %a2lui), apoi de :unre O 8rupa rurilor dobro8ene' se vars $n Marea .ea8r, prin limanuri sau la8une (9elia, 9aia, /lava, Casim ea) O ierar2i!area rurilor dup lun8imea ursului4 Mure, +lt, 7rut, /iret, Galomia, /ome, Ar8e, Xiu O ierar2i!area rurilor dup debit4 /iret, +lt, Mure, Xiu, 7rut, Ar8e O sisteme de alimentare a rurilor4 O pluvial O pluvionival B $n se torul montan O subteran 8. L/.-r$#e O o up 6,63 din suprafaa rii' ,0400 la uri

O diversitate a ori8inii uvetei la ustre O tipuri de la uri, dup ori8ine (mod de formare)4 'naturale4 la8une (=a!im' /inoe), limane fluviale (bu8ea , +ltina), limane maritime (9e 2ir8iol, 9atla8ea ), la uri de lun (%lile :unrii), la uri $n depresiuni de tasare ( rovuri) $n %r8an, la uri $n masive de sare (Cotiui, /lni , + nele Meri, 9urda, + na /ibiului), la uri arsti e (?roaia), la uri vul ani e (/f0 Ana), la uri 8la iare (%u ura, *noa8a, %lea, @l es u, 7odra8ul, Dala), la de bara5 natural (Da ul =ou)& 'antropi e4 la uri 2idroener8eti e (7orile de >ier G i GG, ?idraru), ia!uri $n Cmpia 9ransilvaniei (*au de Cmpie, Aa8a), Cmpia Moldovei (.e8reni, ?ldeni, 7odu Gloaie), Cmpia de ?est (Cefa, 9mada, Mari2a!), la uri de a8rement(Cldruani, /na8ov) O tipuri de la uri, dup treapta de relief4 de munte4 la uri 8la iare, la vul ani , la de bara5 natural, la uri 2idroener8eti e, la uri arsti e de deal i podi4 la uri $n masive de sare, ia!uri de mpie i lun 4 la uri $n depresiuni de tasare, limane fluviale, la uri de lun , limane maritime .. A e#e ,-8!er/'e Oape freati e Oape de adn ime Oape 8eotermale O i!voare minerale

mamifere (urs, lup, vulpe, 2ermelina, elan), psri& soluri4 spodosoluri (pod!ol), turbrii %. T-'"r/ $n insulele ar ti e Z nordul Europei& mu 2i, li 2eni, arbuti (mestea n piti , sl ii piti e, ienupr piti )& faun (ren, vulpe polar, 8iua polar, iuful alb)& soluri ne8re de tundr, slab formate0 )ta-ele biopedo$eo$ra+ice (cu de!+"urare altitudinal"* desfurat la latitudini variate, dup /#!$!-"$'e& pduri de ameste B "00P6000 B 6200m& pduri de onifere B 6200'6600P6"00m& eta5ul subalpin B 6600P6"00 ' 2200m& eta5ul alpin B 2200',000P,200m& eta5ul 8la iar'peri8la iar B la peste ,200m& <n fie are eta5 B ve8etaie, faun, soluri spe ifi e !onelor biopedo8eo8rafi e0 ROMNIA <nveliul biopedo8eo8rafi (ve8etaie, faun i soluri) este or8ani!at pe !one i eta5e biopedo8eo8rafi e& $n spaiul arpato'danubiano'ponti se interferea! ve8etaia ara teristi Europei Centrale ( u pduri de foioase) u ve8etaia Europei sud'esti e, ponto' aspi e (repre!entat de stepe)0 ,one biopedo$eo$ra+ice (di!punere latitudinal"* 6+'/ ,!e e$ ondiionat de ontinentalismul limati & :obro8ea, Cmpia /iretului, %r8an, sudul 7odiului Moldovei, poriuni din Cmpia de ?est0 (stepa propriu'!is are $n Cmpia %r8anului ea mai vesti po!iie)& ve8etaia4 ierburi ;erofile& fauna4 ro!toare& soluri4 molisoluri& ve8etaia natural $nlo uit $n bun parte u ulturi a8ri ole, pa5iti& Z+'/ ,$#0+,!e e$ Cmpia =omn, Cmpia de ?est, 7odiul Moldovei, nord'vestul :obro8ei& ve8etaia4 pl uri de pduri (ste5ar termofil), ierburi& fauna4 ro!toare& soluri4 molisoluri& ve8etaia natural $nlo uit $n bun parte u ulturi a8ri ole, ae!ri& Z+'/ ("-r$#+r "e %+$+/,e )ta-ul !ta-arului ' la altitudini mi i 200'500 m ' u temperaturi mari (Z60\C)& pre ipitaii 450'500 mm& ve8etaie4 sta5ar, er, 8rni, 8orun& soluri4 luvisoluri& )ta-ul +a$ului ' 500'6200 m& $n Munii Apuseni ur pn la 6400 m, iar $n Carpaii Meridionali pn la 6500 m& soluri4 ar8iluvisoluri, ambisoluri& fauna4 prioara, erbul, veveria, vulpea, ursul, lupul, psri, inse te, reptile& ve8etaia natural $nlo uit u puni, fnee, ulturi& mai multe suprafee afe tate de iroire, toreni, alune ri de teren& )ta-ul coni+erelor la altitudini uprinse $ntre 6200'6"00 m& ve8etaia4 molid, brad, pin, !ad, !mbru fauna4 uri, erbi, ri, lupi, o o de munte, 8inua de alun& soluri4 spodosoluri (pod!oluri)& defriri masive [ oborrea limitei superioare a pdurii, pro ese de versant& 6+'/ /# $'( e,!e 1DEE * eta- !ubalpin - ./00-1100 m 2 eta- alpin 3 pe!te 1100 m ve8etaia4 ienupr, 5neapn, afin, merior (subalpin) i ierburi, mu 2i, li 2eni, stn rii (alpin)& soluri subiri, $n formare& fauna B apra nea8r, marmota, vulturi, inse te& ve8etaia natural $nlo uit u puni& turism ne ontrolat [ de8radarea terenurilor #e$etaia azonal" 3 este de!voltat $n lun ile rurilor, pre um i $n Dun a i :elta :unrii unde se de!volt o ve8etaie repre!entata prin spe ii de arbori de esen slab4 sal ia, plopul, aninul, tina0 9. ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMAN ALE EUROPEI I ROMNIEI C/r/.!er$,!$.$ 3e'er/#e Cara teristi ile de 8eo8rafie uman se refer la urmtoarele omponente4 populaia i ara teristi ile a esteia, ae!rile umane, aspe tele de 8eo8rafie e onomi , 8eo8rafie politi , 8eo8rafie so ial, 8eo8rafie ultural i 8eo8rafie administrativ0 Elementele omune prin ipale ale Europei sub aspe tul 8eo8rafiei umane sunt4 on entrarea demo8rafi , diversitatea omunitilor, sporul natural redus i bilanul mi8ratoriu po!itiv0 E-r+ / Este un continent de locuire strveche /u esiunea unor ivili!aii4 retan, minoi , elenisti , etrus , elti , roman, bi!antin, medieval, modern i ontemporan are au influenat aspectul actual al culturilor europene, dar i al civilizaiilor mondiale actuale 7opulaia Europei este $n pre!ent de #26 mil0 lo 0, eea e repre!int 66 3 din populaia total a 9errei0 Continentul Europa uprinde un total de 46 de state din are 44 de state sunt inte8ral $n Europa i 2 state se e;tind att $n Europa t i $n Asia (>ederaia =us i 9ur ia)0 E;ist mai multe a epiuni u privire la numrul de lo uitori ai Europei $n fun ie de raportarea la teritoriu pe are $l lum $n onsiderare4 Europa (in lusiv >ederaia =us i 9ur ia european) u #,6 mil0 lo 0& Europa (in lusiv >ederaia =us fr 9ur ia) u #26 mil0 lo 0& Europa (fr >ederaia =us i 9ur ia european) u 5"2 mil0 lo 0& Europa ( u partea european a >ederaiei =use, fr 9ur ia) u 6"6 mil0 lo 0& Europa (fr >ederaia =us i u 9ur ia european) u 5-2 mil0 lo 0& 1niunea European ( u 2# ri) u o populaie de 4-2 mil0 lo 0 R+*2'$/ :in pun t de vedere al 8eo8rafiei umane, =omnia se ara teri!ea! prin anumite parti ulariti ale populaiei, ae!rilor i or8ani!rii administrativ'teritoriale4 7opulaia =omniei este o populaie neo-latin situat $n e;tremitatea esti a ariei de e;tensiune a a esteia0 9eritorial i a populaie, =omnia este $n adrat $n romanitatea oriental0 Cele mai importante momente din istoria =omniei sunt4 unirea Munteniei u Moldova $n 6"5- sub numele de =omnia, urmat de inte8rarea :obro8ei $n 6"#" i 1nirea din 6-6" u formarea =omniei Moderne0 :in pun t de vedere administrativ, =omnia este or8ani!at $n 46 de 5udee i Muni ipiul %u ureti0 9.1. >ARTA POLITIC A EUROPEI ROMNIA CA 5TAT AL EUROPEI Europa a fost leagnul unor vechi civilizaii , este continentul care a gzduit metropole coloniale, care i-a $mprit lumea i pe care s-a declanat 'evoluia (ndustrial care a dat natere puterilor moderne, dar i continentul pe care a luat natere nazismul i comunismul <n se olul ]], dup 7rimul =!boi Mondial, numrul statelor Europei a res ut de la 6- la 2#& dup Al doilea =!boi Mondial Europa avea ,5 de state, iar $n pre!ent are 46 de state0 Farta politi a Europei s'a modifi at sensibil $n perioada 6-"-'6--, nd, dup destrmarea 1niunii /ovieti e, au aprut 65 state naionale dintre are # $n Europa (=usia, Estonia, Detonia, Dituania, %elarus, 1 raina i Moldova)0 :up destrmarea Gu8oslaviei au aprut 6 state naionale (/erbia, Croaia, /lovenia, %osnia' Fere8ovina, Ma edonia, Muntene8ru), iar dup divi!area pani a Ce2oslova iei au aprut 2 state noi (Ce2ia i /lova ia)0 /e poate observa >ederaia =us, dei a $ntindere are o proporie mare a teritoriului su $n )sia, cea mai mare parte a populaiei este concentrat $n partea european 9ur ia este mai mult un stat asiatic, partea sa european, dei mic, a jucat un rol activ $n istoria Europei ((mperiul *izantin i capitala acestuia *izan, apoi #onstantinopol)! la aceasta trebuie subliniate i aspiraiile +urciei de a deveni membr a ,E E;ist i state de dimensiuni foarte mici (Andora, /an Marino, ?ati an, Malta i Die 2tenstein)0 1nele state europene au i $n pre!ent teritorii e-traeuropene are sunt dependente de a estea ( a!ul >ranei, +landei, =e8atului 1nit i :anemar ei)0 <n ultimii ani se observ tendina de a in lude printre rile europene i rile din zona #aucazului (A!erbaid5an, @eor8ia, Armenia)0 Cipru este un stat asiatic , dar poate fi onsiderat stat european (ba!ndu'ne pe relaiile sale u @re ia i pe apartenena la 10E0)0 7e ontinentul nostru e;ist att state unitare (%rana, 'omnia) ct i state federale (.ermania, )ustria, 'usia)0 Ca form de stat cele mai multe ri europene sunt republici , avnd a ef de stat un preedinte, dar e-ist i /0 monarhii (%el8ia, :anemar a, .orve8ia, +landa, /pania, /uedia, Marea %ritanie, Mona o, Die 2tenstein, Du;embur8)0 Capitalele statelor europene sunt, de re8ul, ele mai importante orae ale rilor respe tive, din pun t de vedere demo8rafi , e onomi i ultural0 E;ist i e; epii, a $n a!ul Elveiei, unde *erna nu este cel mai mare ora al acestei confederaii , sau a!ul +landei unde )msterdam i 1aga $i $mpart fun ia de apital0 :up mrimea suprafeei, cel mai $ntins stat este %ederaia 'us are are suprafaa de 6# 0#5 400 Im 2, iar cel mai redus este 2atican u suprafaa de 0,44 Im20 :up riteriu 8eo8rafi , statele europene sunt uprinse $n 5 re8iuni 8eo8rafi e4 Europa de 2est, Europa de 3ord, Europa #entral, Europa 4eridional i Europa de Est R+*2'$/, ,!/! /# E-r+ e$

DUNREA I MAREA NEAGR 1. D-'(re/ O el mai important fluviu european, sub aspe tul omple;itii, strbate Europa Central i de Est i se vars $n Marea .ea8r printr'o delt (:elta :unrii) O al doilea fluviu a lun8ime i debit al Europei, dup ?ol8a O al doilea fluviu a trafi de mrfuri, dup =2in O strbate 60 ri (@ermania, Austria, /lova ia, 1n8aria, Croaia, /erbia, =omnia, %ul8aria, Moldova, 1 raina) i 4 apitale )?iena, %ratislava, %udapesta, %el8rad) O Cursul :unrii se $mparte $n , se toare4 ' ursul superior' pn aproape de ?iena ' ursul mi5lo iu' de la ?iena la %a!ia ' ursul inferior' de la %a!ia pn la vrsare O Afluenii :unrii ( ei mai importani, a debit)4 /ava, 9isa, :rava, Gnn O :unrea asi8ur le8tura dintre Marea .ea8r i Marea .ordului prin intermediul Canalului :unre' Marea .ea8r, iar $n vest prin intermediul unui sistem de anale, Main, =2in0 O influenea! =omnia prin4 O ole tea! reeaua 2idro8rafi O potenial 2idroener8eti O asi8ur le8tura fluvial $ntre entrul i estul Europei Oinfluenea! ara teristi ile mediului natural O utili!area ei e onomi O se toare 4 O%a!ia' @ura ?ii (7orile de >ier)' :efileul :unrii' el mai important defileu din Europa (644 Hm)& $n pre!ent are aspe tul unui imens la , Da ul 7orile de >ier G' 6,0 Hm lun8ime, situat $n amonte de bara5ul 2idro entralei 7orile de >ier O@ura ?ii (7orile de >ier)'Clrai'Dun a :unrii se situea! la onta tul dintre Cmpia =omn i 7odiul 7rebal ani , albia este $ndi8uit, panta este redus, la ul 7orile de >ier GG O Clrai' %rila B %lile :unrii& lun a este foarte lar8, $n adrat $ntre ele dou brae prin ipale la onta tul dintre :obro8ea i Cmpia =omn O %rila B Marea .ea8r' :unrea maritim, uprinde i :elta :unrii (=e!ervaie a %iosferei) O influene antropi e asupra :unrii4 O onstruirea la urilor de a umulare i a 2idro entralelor de la 7orile de >ier i +strovul Mare O redu erea antitii de aluviuni transportate O reterea minerali!rii :unrii B deversri de substane poluante din uniti e onomi e O diminuarea fenomenelor de $n82e, datorit ridi rii pun tului termi de $n82e O s 2imbarea fun ionalitii Dun ii :unrii prin lu rrile de $ndi8uiri i dese ri 9. M/re/ Ne/3r( Marea .ea8r repre!int un rest din Marea /armati ( e se $ntindea de la ba!inul ?ienei pn la Marea Caspi )& a fost numit de 8re i 7ontus Eu;inus (Ymare primitoareM) a avut dintotdeauna un important rol geopolitic pentru rile dunrene, ve ine sau apropiate, pe are le'a le8at maritim u Marea Mediteran i + eanul 7lanetar repre!int o turnant a comerului europeano-asiatic O parti ulariti4 Omare ontinental' le8tura u + eanul 7lanetar prin intermediul strmtorilor %osfor (spre Marea Marmara), :ardanele (spre Marea E8ee i Marea Mediteran), @ibraltar (spre + eanul Atlanti ) Omaree redus (sub 60 m) O ureni ir ulari determinai de vnt O ureni de transfer $ntre Marea .ea8r i marea Mediteran Obilan 2idrolo8i po!itiv , datorit aportului adus de fluvii i pre ipitaii Odou straturi de ap i de salinitate Olipsa urenilor verti ali Oplatforma ontinental e;tins Obiomasa la suprafa Osalinitatea redus (66'6#3) Ola adn imi e;ist F2/ (2idro8en sulfurat) O =elieful Mrii .e8re4 platforma ontinental (0000200 m) ' aspe t de mpie submarin u $n linare slab abruptul ontinental ('200000 '2000 m) ba!inul Mrii .e8re (situat la adn imi mai mari de 2000 m 'Y mpieM submarin $ntins i neted O Ditoralul romnes al Mrii .e8re4 244 Hm ' se desfoar $ntre /ulina i ?ama ?e 2e rm 5os, $n nord, de la /ulina la Capul Midia,rm deltai , u la8une, pla5e, ordoane de nisip rm $nalt, u fale!, $n sud, de la Capul Midia la ?ama ?e 2e0 1.?. @NAELIUL BIOPEDOGEOGRAFIC EUROPA >a tori 8eneti i4 ondiii limati e diverse Z relieful Z evoluia uaternar a sistemelor naturale diversitatea !onelor biopedo8eo8rafi e& dubl desfurare B pe latitudine [ !one biopedo8eo8rafi e i pe altitudine [ eta5e biopedo8eo8rafi e& fii latitudinale paralele dispuse de la /? la .E ?e8etaia B este aso iat u animale Z soluri [ !uportul biopedo$eo$ra+ic ,one biopedo$eo$ra+ice (cu de!+"urare latitudinal"* /.Ae3e!/)$/ ,-8!r+ $./#(, *e"$!er/'ee/'( 'de!voltat $n sudul Europei, $n ele trei peninsule (pn la apro;0 500 m altitudine), $n insulele Mediteranei& 'pdure [ redus [ ste5ar verde, ste5ar de plut, pini& formaiuni arbustive semperviris ente4 maUuis, 8arri8a ($n sudul >ranei), tomillares ($n /pania), fri8ana ($n @re ia), $nlo uit u puni i plantaii de mslin& 'faun [ termofil [ broas a estoas, erpi, s orpioni& 'soluri4 terra rosa0 8. Z+'/ "e "e7er! 7$ ,e*$"e7er! [ .ordul Mrii Caspi e B prelun8ire a !onelor deerti e asiati e .. 5!e / B ,$#0+,!e / 'se de!volt $n estul Europei B re8iuni u limat se etos silvosepa [ fa e tre erea de la pdure (ste5ar termofil, frasin, tei, arbuti) la ierburi ;erofile i me!ofile& stepa [ din estul =omniei ' nordul Mrii .e8re B din olo de ?ol8a, ierburi ( olilie, pelin, piu, arbuti) animale (ro!toare) soluri ' molisoluri ( erno!iomuri, soluri blane)& a fost $nlo uit $n ea mai mare parte u ereale i plante te2ni e0 ". Z+'/ ("-r$#+r "e %+$+/,e entrul, vestul Europei, Europa peninsular& format din 2 tipuri de pduri4 &duri de fag [ terenurile umede i r oroase B spre est, $mbinat u arpenul& &duri de stejar [ la sud [ temperaturi mai mari, ume!eal mi soluri brune, enuii, ar8iluvisoluri& alturi de tei, frasin, arar, ulm, arbuti i ierburi& faun ( erbi, prioare, lupi, vulpi, mistrei, 5deri, psri, inse te)& soluri4 brune, enuii, ar8iluvisoluri0 e. T/$3/ C ("-r$ "e .+'$%ere $n nord B pn la apro; 50\. ' (/ andinavia B Munii 1ral)& este ea mai masiv unitate forestier a Europei& onifere (molid, brad, !ad, mestea n)&

=omnia este stat european prin po!iie i ara teristi i0 Componentele naturale ale teritoriului romnes sunt4 Munii Carpai, :unrea i Marea .ea8r0 &rin #arpai i fluviul 5unrea, 'omnia poate fi considerat ar central-european =omnia are populaia de 26,# mil0 lo uitori, ocupnd locul al noulea $ntre statele europene0 :in pun t de vedere politi , statul romn este o republic parlamentar onform Constituiei din 6--60 =omnia este membr 3)+6 din anul 7008 i membr a ,E din / ianuarie 7009 9.9. POPULAIA I CARACTERI5TICILE EI GEODEMOGRAFICE EUROPA /. E0+#-)$/ '-*er$.( / + -#/)$e$ E-r+ e$ uprinde dou perioade distin te4 - creterea lent din se 0 GGG pn $n 6#5-4 Europa avea 40mil lo uitori $n se 0 GGG, "0 mil0 lo uitori $n anul 6500 i 640 mil0 lo uitori $n anul 6#5-0 Creterea lent a fost au!at de epidemii, inva!iile popoarelor mi8ratoare, r!boaie, lipsa resurselor alimentare0 - creterea evident a populaiei $n ondiiile e-ploziei demografice de lanat de revoluia industrial din An8lia, >rana, @ermania, Arile de Xos4 $ntre anii 6"00 i 6-00 populaia Europei a res ut de la 20, mil0 de lo uitori la 40" mil0 de lo uitori, pentru a $n 2004 s $nre8istre!e #25 mil0 de lo uitori ( u in luderea populaiei >ederaiei =use, dar fr in luderea prii europene a 9ur iei)0 80 D$,!r$8-)$/ , /)$/#( / + -#/)$e$ 7opulaia este distribuit ine8al $n Europa, $n fun ie de fa torii naturali, fa torii te2nolo8i i i e onomi i, fa torii demo8rafi i i fa torii so iali0 :ensitatea medie a populaiei este de 90 loc :;m7, plasnd Europa pe lo ul doi dup Asia0 7e state e;ist densiti medii diferite4 state u densiti medii de peste 700 loc :;m7 (@ermania, %el8ia, +landa, =e8atul 1nit)& state u densiti $ntre /<0-700 loc:;m7 (Gtalia, Elveia, :anemar a), state u densiti uprinse $ntre /00-/<0 loc:;m7 (7ortu8alia, >rana, 7olonia, et 0), state u densiti uprinse $ntre <0-/00 loc:;m7 (Grlanda, /pania, Austria, =omnia, %ul8aria, @re ia et 0) i state u densiti sub <0 loc:;m7 (Gslanda, .orve8ia, >inlanda, >0 =us)0 #ea mai mare densitate de populaie o are 4onaco (/= 000 loc :;m 7), iar cea mai mic densitate o are (slanda (7,9 loc :;m7) 7e !one, densiti mai mari de >00 loc :;m7 apar $n +landa, %el8ia, =u2r, entrul i sud'estul Marii %ritanii, nordul Gtaliei, valea =inului& $ntre /00-700 loc :;m7 (Europa de ?est i Europa Central)& sub <0 loc :;m7 (Europa nordi , Europa de =srit i 7eninsula %al ani )0 .. M$7./re/ '/!-r/#( / + -#/)$e$ Europa este spaiul unui dramatism demo8rafi deoare e natalitatea a obort la 66'62^, iar mortalitatea a ur at la 66^, re!ultnd un spor natural cuprins $ntre 0 i /? 7e state, $n ultimii ani s'au $nre8istrat rate ale natalitii $ntre /< i 70? $n Albania, 9ur ia, Gslanda i Grlanda& rate reduse ale natalitii sub /0 ? $n Austria, @ermania, 1n8aria, =omnia, =usia, i 2iar de @-A? $n %ul8aria, 1 raina0 *ilanul natural al populaiei Europei este negativ $n ri ca" Betonia (-9,/?), ,craina (-=,7?), 'usia (8,@?), *elarus (-8,9?), 'omnia (-7?) ". 5 er/')/ "e 0$/)( <n Europa sperana de via este de 90 de ani 7e state apar diferenieri mari4 $n Gslanda #- de ani la brbai i ", de ani la femei& $n Elveia "4 de ani la femei0 Cn statele din Europa de Est s-a $nregistrat o scdere a speranei medii de via ca urmare a degradrii nivelului de trai0 e. M+8$#$!/!e/ !er$!+r$/#( / + -#/)$e$ :up marile des operiri 8eo8rafi e europenii au prsit ontinentul i au ontribuit de isiv la colonizarea Dlumii noiE <n epnd u a doua 5umtate a se olului ]] i $n pre!ent asistm la o tendin invers (lo uitorii altor ontinente se $ndreapt spre Europa a for de mun , ele mai multe sosiri sunt din fostele olonii tre Marea %ritanie, >rana, +landa, are au i adoptat o le8islaie favorabil)0 :up 6-"- s'a $nre8istrat un flu; de emi8rani dinspre rile est'europene spre Europa + idental0 >enomenul Fbrain drainE a ptat o e;tensiune mare (persoane super dotate fiind ra olate spre rile de!voltate vest europene)0 %. 5!r-.!-r/ + -#/)$e$ e 3r- e "e 02r,!( 7e ansamblu, Europa se ara teri!ea! printr'o pondere mare a populaiei $n vrst de peste 60 de ani4 (talia este ara cu cea mai $mbtrnit populaie de pe glob (6-,# 3)& @ermania i @re ia (6" 3), %el8ia i /uedia (6# 3), et 0 E;ist i ri u pondere mare a populaiei tinere4 Albania (2# 3), Gslanda, Grlanda, Cipru (20 3)0 3. 5!r-.!-r/ r+%e,$+'/#( / + -#/)$e$ /tru tura populaiei pe ramuri de a tivitate e onomi pre!int mari diferene4 valorile medii plasea! Europa $ntre ontinentele u un nivel de de!voltare e onomi ridi at, u o important for de mun o upat $n servicii (=0 G), industrie (79G) i agricultur (/9G) 7artea entral i de vest a Europei are o pondere de peste #0 3 a populaiei o upate $n sfera servi iilor0 1. 5!r-.!-r/ + -#/)$e$ e *e"$$ =-r8/'Fr-r/#) Cn Europa populaia urban are o pondere de 9> G, iar cea rural de 79 G $. 5!r-.!-r/ .+'%e,$+'/#( <n Europa reli8ia dominant este cretinismul u trei ulte prin ipale4 catolicismul, protestantismul i ortodo-ismul0 Alte ulte4 ultul musulman pre!ent $n Albania0 ROMNIA /. E0+#-)$/ '-*(r-#-$ "e #+.-$!+r$ Gn se olul ]] populaia =omniei s'a dublat numeri , de la 62,# mil0 lo uitori $n 6-62 la 2,,6 mil0 lo uitori $n 6-"-0 <n pre!ent populaia =omniei este de 26,# mil0 de lo uitori0 8. M$7./re/ '/!-r/#( / + -#/)$e$ :up 6-"- s'a produs o s dere a natalitii de la 66 ^ la60 ^ $n 2004 a urmare a redu erii ratei fertilitii0 <n a eeai perioad mortalitatea a res ut de la 60,6 ^ la 62,# ^ ($n 6--6) i 66,- ^ ($n 2004), pe fondul ponderii ridi ate a populaiei de vrsta a treia i a s derii nivelului de trai0 %ilanul natural (sporul natural) a s !ut de la 5,, ^ $n 6-"- la -7,9 ? $n 7007 i -/,A ? $n 7008 .. M+8$#$!/!e/ !er$!+r$/#( / + -#/)$e$ E;odul rural'urban din perioada 6-60'6-"- a favori!at migraiile definitive de la sate spre apital i oraele mari (%u ureti, Constana, %raov, 9imioara, Gai, Clu5)0 :up 6-"- entrele de atra ie au rmas marile orae i muni ipiul %u ureti, dar $n limite mai reduse0 H-a $nregistrat o migraie dinspre oraele mici i mijlocii spre mediul rural 0 :up 6-"- s'a $nre8istrat o cretere a migraiilor definitive spre rile bogate din Europa de ?est i spre Ameri a de .ord0 + omponent important o repre!int i migraiile pentru munc spre Gtalia, /pania, @ermania, Marea %ritanie0 ". De',$!/!e/ + -#/)$e$ <n anul 2004 valoarea medie a densitii populaiei =omniei a fost de A0,A loc:;m7 :ensitatea medie a populaiei pe 5udee evidenia! urmtoarele ate8orii4 $ntre ,0'40 lo PIm 2 (5udeele 9ul ea i Cara /everin), valorile ele mai mari $nre8istrndu'se $n oraele mari (%u ureti, "0-, lo PIm 2 $n 2004)0 e. 5!r-.!-r/ e 3r- e "e 02r,!( <ntre 6-#0 i 2005 s'a $nre8istrat un declin al populaiei tinere (s derea ponderii populaiei tinere de la 26 3 $n 6-#0 la 66 3 $n 2005) i o cretere a ponderii populaiei de vrsta a treia de la # 3 $n6-#0 la 64 3 $n 20050 %. 5!r-.!-r/ r+%e,$+'/#( / + -#/)$e$ <n pre!ent tendina de redresare a e onomiei =omniei s'a resimit i $n stru tura profesional a populaiei4 ponderea populaiei $n sectorul servicii este de >@ G, $n agricultur de >7 G i $n industrie 7< G Apro;imativ 5,6 3 din populaia de peste 65 de ani este o upat $n mun 0 3. 5!r-.!-r/ e '/)$+'/#$!()$ :in totalul populaiei =omniei, $n anul 2002 ponderea populaiei pe naionaliti era urmtoarea4 @A,< G romni, =,= G maghiari, 7,< G rromi, 0,> G germani i /,/ G alte naionaliti 1. 5!r-.!-r/ e *e"$$ =r-r/#F-r8/') <n pre!ent populaia urban a =omniei are o pondere de 55 3, iar ea rural de 45 3 din populaia total a =omniei0 $. A#!e /, e.!e Asemntor altor state europene, 'omnia se afl $n faza final a tranziiei demografice Cea mai numeroas 8eneraie din istoria =omniei a fost ea ns ut $n perioada 6-6#'6-6", nd s'au ns ut 5500000 de persoane0 9.:. 5I5TEMUL DE ORAE AL EUROPEI /istemul de orae al Europei este re!ultatul unor transformri su esive0 <n diferite perioade istori e oraele europene au fost ele mai mari din lume4 'oma $n Anti 2itate, #onstantinopolul $n Evul Mediu i Bondra $n epo a modern0 /istemul de orae al Europei este al tuit din totalitatea ae!rilor urbane din spaiul european aflate $n relaii omple;e de interdependen i definite prin lo ali!are, ierar2ie, entralitate i mrime teritorial0 Do ali!are oraelor europene este ondiionat de onfi8uraia terenului, de resursele de ap i de ile de omuni aii0 Do ali!area 8rupat a oraelor europene se refer la ariile u 8rad sporit de on entrare a a estora sub form de aglomeraii urbane, conurbaii i 2iar megalopolisuri Cele mai repre!entative a8lomeraii urbane din Europa sunt metropolele4 4oscova (/7,7 mil loc ), &aris (//,> mil loc ), Bondra (//,7 mil loc ), *erlin (8,/ mil loc ), 4ilano, 4adrid, 'oma, )tena0 A8lomeraiile de tip me8alopolis se onturea! $n teva areale dup um urmea!4 Middland, megalopolisul englez, uprinde marea Dondr i oraele %irmin82am, Man 2ester, Diverpool, / 2efield, .ottin82am, Deeds, i $n8lobea! am 5umtate din populaia Marii %ritanii ( a0 ,, mil0 lo 0) &u4r-&4in5 megalopolisul german, de!voltat $n 5urul onurbaiei =u2r'=2in, u o populaie de peste 25 mil0 lo 0 are $n8lobea! oraele /tutt8art, >ranIfurt am Main, H_ln, :`sseldorf i Essen

&and!tad-6olland, megalopolisul olandez, are o up 5umtatea vesti a rii i on entrea! 603 din populaia +landei ( a0 60 mil0 lo 0), in lude ele dou apitale Amsterdam i Fa8a pre um i oraele =otterdam i 1tre 2t0 Alte !one u 8rad sporit de on entrare a oraelor sunt4 *azinul &arisului, sud-estul ,crainei, valea fluviului 2olga, nord-estul %ranei, litoralul mediteranean al Hpaniei, sudul &oloniei Cele mai ve 2i entre urbane ale Europei au aprut $n 5urul Mrii Mediterane $n perioada anti ($n @re ia, Gtalia, sudul >ranei) i pe rmul Mrii .e8re4 oraele 8re eti au aprut att $n ba!inul Mrii Mediterane ()tena, #orint, *Izantion, 4arsala) i la 4area 3eagr (+omis, 1istria, #allatis) oraele romane4 'oma, Bondra (Bondinium), &aris (Butetia), 2iena (2indobona), JKln (#olonia) <n Evul Mediu s'au de!voltat oraele hanseatice (Anvers, %ru8es, Fambur8 i %remen), ele din bazinul mediteranean (%i!antium'Constantinopol, @enova, ?eneia), dar i multe orae din Europa #entral (7aris, Dondra, Cra ovia, 7ra8a, ?iena, Milano, %raov, 9r8ovite, Gai, %udapesta), i Europa de Est (Hiev, Mos ova, /t0 7etersbur8)0 <n Epo a Modern au aprut orae noi are sunt un produs al 'evoluiei (ndustriale al a tivitilor de produ ie i omer4 Man 2ester, Diverpool (Marea %ritanie), =otterdam (+landa), /anIt 7etersbur8 (=usia), +dessa (1 raina), Essen (@ermania), =eia i Funedoara (=omnia)0 :up al :oilea =!boi Mondial a aprut o e-plozie de centre urbane $nfiinate fie prin a ordare de statut urban unor omune, fie prin $nfiinarea de orae noi $n 5urul unor obie tive industriale nou onstruite4 .oCa Futa (7olonia), :unau5varos (1n8aria), Eisen2Vttenstadt (@ermania), ?i toria (=omnia)0 C#/,$%$./re/ +r/7e#+r "- ( .r$!er$$ 3e+3r/%$.e -"- ( +6$)$/ 3e+3r/%$.( +rae situate pe litoral, orae'port4 Dondra, /anIt 7etersbur8, =otterdam, +dessa, Gstanbul, %ar elona0 +rae situate $n interiorul ontinentului4 7aris, ?iena, %erlin, Mos ova, Hiev, %u ureti0 -"- ( *(r$*e/ "e*+3r/%$.( Cn Europa e-ist peste =0 de orae cu populaie ce depete / mil loc 0 <n pre!ent, a8lomeraia urban 4oscova este considerat cea mai mare entitate urban a Europei (cu o populaie de /7,/ mil loc ) <n viitorul apropiat este de ateptat a oraul Gstanbul s devin el mai mare ora al Europei sub aspe t demo8rafi 0 -"- ( %-'.)$/ -r8/'( ' +rae u fun ie omer ial4 @enova, Deip!i8, ?eneia, Anvers, DEon, Cra ovia, .arCiI, Cardiff, Ar2an82elsI, +dessa0 ' +rae u fun ie industrial4 Man 2aster, %irmin82am, Essen, HatoCi e, :oneI, 9orino, %raov ' +rae u fun ie ultural4 ?iena, >lorena, /anIt 7etersbur8, Cannes, /an =emo, :avos, ?ersailles, +;ford, Cambrid8e, Feidelber8 ' +rae u fun ii de servi ii4 %ile Fer ulane, ?i 2E, HarlovE'?arE, .isa ' +rae u fun ie finan iar4 Dondra, 7aris, *`ri 2, >ranIfurt ' +rae u fun ie portuar4 =otterdam, Fambur8, Diverpool, @dansI, Constana .ivelul de urbani!are al Europei este evideniat i de ponderea de 99 G a populaiei urbane 5I5TEMUL DE ORAE AL ROMNIEI Cele mai ve 2i entre urbane din =omnia sunt oraele olonii $ntemeiate de 8re i pe litoralul Mrii .e8re4 9omis, Callatis, Fistria0 + alt 8eneraie de orae anti e sunt ele romane4 :robeta, :ierna, .apo a, 7otaisa, 1lpia 9raiana /armi!e8etusa0 +raele $ntemeiate $n Evul Mediu4 %raov, %istria, /u eava, 9r8ovite, Craiova, Gai, %u ureti, 9imioara, +radea0 +raele moderne au aprut fie prin de!voltarea oraelor pree;istente, fie prin apariia de orae noi4 Funedoara, =eia0 /istemul a tual de orae din =omnia uprinde urmtoarele ate8orii dup mrimea demo8rafi 4 muni ipiul %u ureti u apro;imativ 2 mil0 lo 0 este ora apital u fun ii omple;e& orae u populaie uprins $ntre 2000000 i ,500000 lo uitori4 Gai, @alai, %raov, Constana, 7loieti, %rila, Craiova, 9imioara, +radea, Clu5 B unele dintre a estea au pentru =omnia i funcie de metropol regional! orae u populaie uprins $ntre 6000000 i 2000000 lo uitori4 /u eava, %otoani, 7iatra .eam, %a u, >o ani, %u!u, 7iteti, =mni u'?l ea, :robeta'9urnu /everin, Arad, /atu Mare, /ibiu, 9r8u Mure& orae u populaie $ntre 500000 i 60000004 9ul ea, 9r8ovite, %rlad, ?aslui, =eia, :eva, %istria /lobo!ia, Clrai B sunt orae de echilibru u influen 5udeean i inter5udeean& ele mai multe orae sunt oraele mi i i foarte mi i cu influen local $n teritoriu 4unicipiul *ucureti este centru urban de nivel european cu caracteristici de metropol regional pentru sud-estul Europei ANALIZA GEOGRAFIC A UNOR ORAE DIN EUROPA L+'"r/ Este apitala =e8atului 1nit situat $n sud'estul rii, pe valea fluviului 9amisa la aproape "0 Im de lo ul de vrsare a a estuia $n Marea .ordului0 7o!iia 8eo8rafi e;trem de favorabil a fa ilitat de!voltarea unor fun ii e onomi e omple;e, dar i afirmarea oraului a centru de importan mondial0 A fost reedina elui mai mare imperiu olonial pe are l'a unos ut omenirea B Gmperiul %ritani , dar a rmas i ast!i unul dintre cele mai mari i influente centre comerciale i financiar-bancare ale lumii (*ursa de la Bondra este un important barometru al strii economice a lumii) Dondra $i are ori8inile $n anti 2itate ( Bondinium ), dar a unos ut o de!voltare spe ta uloas $n epnd u Evul Mediu0 +imp de /<0 de ani, $ntre /@00-/A<0, a fost cel mai mare ora al lumii Este un mare entru industrial, u $ntreprinderi industriale situate la distane mari de ora, u o produ ie diversifi at (avioane, automobile, nave maritime, aparate de pre i!ie ele troni , opti , petro 2imie, te;tile, mobil, produse de lu;)0 >un ia de transport a oraului este dat de port, 26 de aeroporturi, metrou ( el mai ve 2i metrou din lume B 6"66) i de Eurotunel0 Cn prezent, Bondra este centrul administrativ al rii, reedina reginei, precum i sediul .uvernului, al &arlamentului i al puterii judectoreti +raul are i fun ie ultural, universitar, turisti 0 Cele mai mari atra ii ale oraului sunt4 Catedrala /aint 7aulKs, biseri a 8oti a Mnstirii bestminster, 7alatul Elt2am, 7alatul %u Iin82am, 7alatul 7arlamentului, %ritis2 Museum, 9urnul Dondrei, elebrul entru al afa erilor cCitEY, FEde 7arI0 P/r$, Este unul din marile orae ale Europei i apital a >ranei, situat $n partea entral'nordi a rii pe fluviul /ena0 Este considerat nucleul originar al %ranei i elementul determinant al formrii teritoriale a statului francez +ri8inile sale se 8ses $n anti 2itate unde oraul iniial era situat $n partea entral a 7arisului (Cle de la #itL) , dar a unos ut o de!voltare deosebit $n epnd u Evul Mediu, nd a prosperat pe plan omer ial i intele tual0 4ult timp a fost principala metropol comercial i cultural a Europei E onomia 7arisului este dominat de servi ii (#,3 din lo urile de mun ) ele mai performante domenii fiind asi8urrile, se torul ban ar, editurile, presa, omerul, turismul (20 milioane vi!itatori anual), meteu8urile ( onfe ii, bi5uterii, mobil, me ani de pre i!ie)0 Este el mai mare port fluvial al >ranei i deine un sfert din produ ia industrial a rii0 <n pre!ent fun ia ultural i turisti 5oa un rol foarte important ( &arisul este cea mai vizitat metropol din lume)0 Este un mare entru finan iar i de omuni aii0 Este el mai important nod de transport al >ranei4 66 ma8istrale feroviare, 25 ma8istrale rutiere, Eurotunelul i mai multe aeroporturi0 A$e'/ /ituat $n nord'estul Austriei la ieirea :unrii din ursul su superior $n Cmpia 7anoni (%a!inul ?ienei)0 +raul $i are rd ini $n anti 2itate unde $n timpul Gmperiului =oman a aprut a ae!are u fun ie militar i administrativ (?indobona)0 2iena a cunoscut o dezvoltare continu dup sec M(( cnd ajunge reedin imperial ((mperiul 1absburgic /8>@-/A/@) <n pre!ent este o veritabil metropol european, un ora al ulturii i al mu!i ii0 Are o populaie de 6,6 mil0 lo uitori i este el mai important entru industrial al Austriei0 >un ia ultural este dat de universiti, bibliote i, mu!ee, teatre, 8alerii de art, et 0 >un ia turisti a oraului este dat de vesti8iile ar2ite toni e i de pre!ena fluviului :unrea0 Cn prezent, 2iena $ncepe s e-ercite o influen crescnd asupra spaiului sud-est european M+,.+0/ Cel mai mare ora al Europei (60,2 mil0 lo uitori), este situat $n entru prii europene a >ederaiei =use a rei apital este, se afl situat pe malurile rului omonim, $ntr'o !on de oline 5oase0 A fost fondat $n se olul ]GG i a avut un rol deosebit de important $n or8ani!area statal a populaiilor slave din estul Europei0 Este unul dintre ele mai importante entre e onomi e ale lumii u o industrie e;trem de variat0 Este unul dintre marile noduri de comunicaii de pe glob din care pleac magistrale feroviare i rutiere )re 8 aeroporturi mari i > porturi fluviale (este legat la < mri" 4area 3eagr, 4area )zov, 4area #aspic, 4area *altic, 4area )lb), are cel mai circulat metrou din lume (> mil cltori pe an )0 Are fun ie ultural important dat de 600 de universiti dintre are ea mai important este Domonosov, teatre, mu!ee, bibliote i0 >un ia turisti este repre!entat de Jremlin (trad0 etate), palate (Marele 7alat), atedrale (biseri a ,,?asile %la5en$iM)0 R+*/ Capitala Gtaliei, este situat $n 7eninsula Gtali , pe rama vesti , aproape de rmul Mrii 9ireniene0 A fost apitala Gmperiului =oman, este numit D#etatea EternE, F6raul elor Napte #olineF, F6raul HfntE =oma repre!int lea8nul ivili!aiei europene, un ora repre!entativ al anti 2itii, al evului mediu retin i al =enaterii italiene0 <n pre!ent are o populaie de 2,# mil0 lo uitori, iar $mpreun u aria metropolitan numr 5 mil0 lo uitori0

Este unul dintre marile entre ulturale artisti e, tiinifi e i universitare ale lumii0 Are una dintre ele mai mari universiti europene (YDa /apien!aM), numeroase a ademii, teatre, mu!ee0 Ast!i =oma se detaea! prin fun iile sale turisti e, de omer, ulturale i de servi ii (##3 din lo urile de mun ) i mai puin prin fun iile industriale0 >un ia turisti este dat de ele 20000 de monumente istori e i de art, dintre are amintim4 Colosseum'ul, Columna lui 9raian, ba!ili i, atedrale, piee, fntni, Catedrala /f0 7etru, Mu!eul ?ati an, Capela /i;tin0 ANALIZA GEOGRAFIC A UNOR ORAE DIN ROMNIA B-.-re7!$ Capitala =omniei, este situat $n sudul rii, $n entrul Cmpiei =omne, $ntr'o re8iune bo8at ndva $n pduri ( odrii ?lsiei) i strbtut de rurile :mbovia i Colentina0 Are o suprafa de 22" Im 2, u un plan radiar' on entri i este $mprit $n ase se toare0 *ucureti, capitala 'omniei, are un statut de unitate administrativ aparte, fiind cel mai mare i mai important centru politic, economic, financiar-bancar, comercial, cultural tiinific, de $nvmnt, de transport, informaional, sportiv i turistic al rii Este menionat do umentar $n 645- a reedin domneas a lui ?lad Aepe, devine apitala Arii =omneti $n 665- i apitala =omniei $n 6"62 i a =omniei moderne $n 6-6"0 Cn prezent este una dintre metropolele Europei, a doua ca mrime din regiune (7 mil locuitori), fiind depit doar de (stanbul0 Este un puterni entru industrial deoare e on entrea! 6P5 din produ ia industrial a =omniei0 Are fun ie de transport important4 - ma8istrale feroviare, - ma8istrale rutiere ($ntre are 2 autostr!i), 2 aeroporturi i metrou0 >un ia omer ial important dat de o reea de supermarIeturi, asemntor marilor metropole europene0 Este cel mai important centru financiar-bancar, administrativ i cultural al rii %uncia de capital $i asigur polarizarea economic, social i cultural a $ntregului teritoriu al rii 0 I/7$ Cel mai mare ora din estul rii, situat $n Cmpia Moldovei, pe valea rului %a2lui, amplasat pe # oline, $n entrul Moldovei istori e0 Este un ora medieval $ntemeiat $n se olul ]G?0 ) fost capitala statului 4oldova timp de >00 de ani pn la unirea principatelor Este un entru industrial (metalur8ie, utila5e, industria uoar, industria alimentar), are fun ie omer ial, ultural, turisti (palate, ase memoriale, biseri i4 Mitropolia, %iseri a ,,9rei Gerar2iY)0 Este al doilea centru universitar din 'omnia , ai i fun ionnd ea mai ve 2e universitate din ar, pre um i alte instituii de $nvmnt superior i o filial a A ademiei =omne0 7entru =omnia muni ipiul Gai $ndeplinete rolul de metropol re8ional0 C+',!/')/ /ituat $n sudul rii, este cel mai important port romnesc la 4area 3eagr 0 =epre!int el mai bun e;emplu de de!voltare teritorial rapid, de retere e onomi i de or8ani!are raional a spaiului urban din =omnia0 >un ia portuar este dat de portul #onstana-Hud )gigea i de canalul 5unre-4area 3eagr >un ia turisti este dat de staiunile balneo' limateri e de pe litoral dintre are ea mai important este Mamaia0 >un ia industrial este dat de $ntreprinderile 2imi e, petro 2imi e i de antierul naval0 <n perspe tiva de!voltrii durabile apar oportuniti noi, um ar fi tran!itarea unei pri din petrolul e;ploatat $n 5urul Mrii Caspi e, de!voltarea apa itii portuare, apariia unor lo aliti satelit i de!voltarea fun iilor ulturale i omer iale0

' prin =omnia tre trei oridoare de transport paneuropene (G?, ?GG i G]), 5 ma8istrale feroviare de importan european i patru ma8istrale rutiere (9EM, E 60, E #0 i E "5)& ' transportul fluvial se fa e pe :unre, pe %e8a i pe 7rut ($n aval de Albia)& ' transportul maritim este deservit de patru porturi4 Constana ( el mai mare port la Marea .ea8r, u un volum de peste ,0 mil0 tonePan), Man8alia, .vodari i /ulina& ' transporturile aeriene sunt deservite de 6# aeroporturi, el mai mare fiind aeroportul internaional cFenri CoandM (%u ureti'+topeni), u peste , mil0 pasa8eri pe an, are fa e le8tura u peste 50 de mari orae ale lumii& ' aeroporturi mi;te (interne i internaionale) sunt cAurel ?lai uM(%u ureti'%neasa), cMi2ail Ho8lni eanuM (Constana), 9imioara, Clu5'.apo a, Arad, +radea0 9.H. MEDIU @NCONJURTOR I PEI5AJE ' Europa este unul dintre ontinentele u un 8rad ridi at de urbani!are, o mare densitate de populaie i o multitudine de a tiviti e onomi e i, a urmare, mediul $n on5urtor este, $n ea mai mare parte, antropi!at i antropi & ' spaiile naturale s'au redus la !ona de din olo de Cer ul polar, la eta5ele montane $nalte i la arealele prote5ate de le8islaia rilor europene& ' mediul $n on5urtor european se identifi , $ntr'o mare msur, u mediul temperat (e; eptnd teritoriile de la nord de Cer ul polar i de !ona de sud'est are are o lim ald i deerti )& ' $n adrul mediului $n on5urtor european se diferenia! o multitudine de peisa5e re8ionale sau lo ale& ' $n spaiul european se pot identifi a4 ' mediul insulelor ar ti e& ' mediul tundrei (in lu!nd Gslanda, nordul / andinaviei, 7eninsula Hola i nordul Cmpiei Est' Europene), u un 8rad redus al interveniei antropi e& ' mediul temperat're e, orespun!tor pdurilor de onifere(apro;0 $ntre 55\ i #0\ lat0.)& ' mediul temperat'o eani din Europa de ?est i Central, spe ifi pdurilor de foioase ($n pre!ent puterni modifi at prin intervenia antropi , $nlo uit de peisa5e a8ri ole, industriale i ale ae!rilor)& ' mediul temperat' ontinental o up spaii $ntinse, $n epnd din estul rii noastre, pn $n Cmpia 7re aspi , spe ifi stepei, $nlo uit aproape $n totalitate de spaii ultivate aflate parial $n diferite stadii de de8radare 8enerate de a8rote2nolo8ii defe tuoase, la are se adau8 peisa5ele ae!rilor are indu i o on entrare a reelelor de omuni aii& ' mediul mediteranean spe ifi Europei /udi e, $n are ve8etaia pdurilor de foioase semperviris ente a fost $nlo uit, $n ea mai mare parte (datorit de8radrii), de tufiuri i arbuti ;erofii0 7resiunea antropi $n teritoriu este foarte mare, manifestat prin ae!ri, a tiviti produ tive dar i turism& ' mediul montan, orespun!tor reliefului u altitudini de peste 6000 m, are pre!int o evident eta5are biopedo limati , u o intervenie antropi mai mi (mai intens $n spaiul depresiunilor i uloarelor de vale)& ' $n spaiul romnes se remar a eleai trsturi ale mediului a $n spaiul european0 /e pot diferenia4 ' mediul montan i alpin, la altitudini $ntre "00 i 2544 m, u o eta5are biopedo limati evident, $n are pre!ena ae!rilor permanente pn la 6600 m altitudine ($n Munii Apuseni) indi un 8rad de antropi!are superior spaiului montan european $n ansamblu& ' mediul re8iunilor de deal i podi spe ifi /ub arpailor, dealurilor i podiurilor u altitudini $ntre ,00 i 6000 m, u un relief olinar, u bo8ate resurse de subsol, difereniat a peisa5e i folosire antropi (versani $mpdurii u foioase, sau u puni, dealuri $nalte sau 5oase, depresiuni, uloare de vale i terase u ae!ri, i de omuni aie sau ulturi), suprafee de8radate de pro ese de versant et 0& ' mediul mpiilor, u interfluvii netede i $ntinse desprite de uloare lar8i de vale u lun i e;tinse, u areale forestiere reduse i mari suprafee ultivate& ' mediul lun ilor i al :eltei :unrii, u suprafee inundabile sau u mari suprafee a vati e, u ve8etaie spe ifi 2i8ro i 2idrofil, u un 8rad de antropi!are mai redus (e; eptnd suprafeele $ndi8uite, dese ate i valorifi ate a8ri ol), u un spe ifi al ae!rilor i a tivitilor umane (pes uit, turism, $n a!ul :eltei :unrii) et 00 B. ROMNIA I UNIUNEA EUROPEAN 1.FORMAREA UNIUNII EUROPENE I EAOLUIA INTEGRRII EUROPENE /) I'$)$/!$0e "e-/ #-'3-# $,!+r$e$, ./re /- ,-,)$'-! $"ee/ -'e$ E-r+ e -'$!e& 6,60 ' 7ierre :ubois, 5uristul re8elui fran e! >ilip el >rumos, propune instituirea unei republi i a retinilor& 66-, ' britani ul billiam 7enn , susine $nfiinarea unui 7arlament European& 6"4- ' ?i tor Fu8o, s riitor fran e!, susine ideea $nfiinrii /tatelor 1nite ale Europei dup modelul ameri an, idee preluat $n 6-2, de ontele austria Conden2ove'Haler8i, fondatorul Mi rii 7aneuropene, mi are are va reda ta $n 6-26 un 7roie t al /tatelor 1nite ale Europei prin omul politi i diplomatul fran e! Aristide %riand& 6-26 ' %el8ia i Du;embur8 formea! 1niunea E onomi , pentru a $n 6-4, s se alture i +landa, formnd %enelu;ul& 6-46 ' binston C2ur 2ill, susine la rndul su construirea /tatelor 1nite ale Europei $n ondiiile $n are $n are =usia e;porta re8imul omunist $ntr'un numr tot mai mare de state din entrul i estul Europei0 8) E!/ e#e .+',!$!-$r$$ U'$-'$$ E-r+ e'e& - 6-56' $nfiinarea Comunitii Europene a Crbunelui i +elului (CEC+) la iniiativa fran e!ilor Xean Monnet (industria) i =obert / 2uman (ministru de e;terne are f use propunerea la - Mai 6-50)0 /tate fondatoare4 Be#3$/, Fr/')/, Ger*/'$/, I!/#$/, L-4e*8-r3, O#/'"/. ' 6-5# ' 9ratatele de la =oma (semnate la 25 martie 6-5#, intrate $n vi8oare la 6 ianuarie 6-5") $n ba!a rora se $nfiinea! Comunitatea E onomi European (CEE), Comunitatea European de Aprare i Comunitatea European a Ener8iei Atomi e (E1=A9+M)& ' 6-#, ' aderarea la CEE a statelor D/'e*/r./, Ir#/'"/, M/re/ Br$!/'$e (primul val)& refu!ul .orve8iei (refu! e;primat prin referndum)& ' 6-"6 B aderarea Gre.$e$ (al doilea val)& ' 6-"6 B aderarea 5 /'$e$ 7$ P+r!-3/#$e$ (al treilea val)& ' 6--2 B 9ratatul de la Maastri 2t (2 februarie 6--2) intrat $n vi8oare la 6 ianuarie 6--,, $n ba!a ruia ia natere 1niunea European& ' 6--5 B aderarea A-,!r$e$, F$'#/'"e$, 5-e"$e$ (al patrulea val), .orve8ia respin8e pentru a doua oar (tot prin referendum) aderarea la 10E0& ' 2004 B aderarea Ce1$e$, C$ r-#-$, E,!+'$e$, Le!+'$e$, L$!-/'$e$, M/#!e$, P+#+'$e$, 5#+0/.$e$, 5#+0e'$e$ 7$ U'3/r$e$ (al in ilea val)& ' 200# aderarea R+*2'$e$ 7$ B-#3/r$e$& ' 9ur ia, Croaia i Ma edonia sunt state andidate la aderarea $n 10E0 .) Tr/!/!e#e U'$-'$$ E-r+ e'e& ' +ratatul de la 4aastricht (6--2), repre!int o reform a tratatelor onstitutive0 9ratatul a onsfinit 7iaa Gntern 1ni , Moneda 1ni , dreptul etenilor europeni de a ltori, de a mun i i de a se stabili oriunde dores $n spaiul 10E0& ' +ratatele de la )msterdam (/AA9, intrate $n vigoare $n/AAA) i 3isa (7000, intrat $n vigoare $n 700>), are au pus ba!ele reformei instituionale $n adrul 10E0 (modifi area ponderii statelor membre $n Consiliu i parti iparea tuturor membrilor la luarea de i!iilor,stabilirea rolului 7arlamentului European B parti iparea a estuia la desemnarea Comisiei et 0)0 ") AI-$,--# .+*-'$!/r, repre!int o suit de drepturi i obli8aii pe are statele omunitare trebuie s le respe te4 ' prin ipiile i obie tivele politi e ale 9ratatelor de la Amsterdam i .isa& ' le8islaia adoptat de Curtea European de Xustiie& ' :e laraiile i =e!oluiile Comunitii Europene& ' a ordurile e;istente la nivelul 10E i ele e;istente $ntre state0 e) @',e*'e#e U'$-'$$ E-r+ e'e& ' stea8ul ( adoptat la 60 o tombrie 6-55) ' pe un fond albastru sunt dispuse $n er 62 stele aurii (simbol al perfe iunii i armoniei)& ' imnul B onine mu!i a +dei %u uriei (prima parte din preludiul /imfoniei a G]'a ompus de 8ermanul DudCi8 van %eet2oven, pe un te;t s ris de >riedri 2 von / 2iller)& adoptat la 6" ianuarie6-#2, ntat pentru prima dat la 2- mai 6-"6& ' *iua Europei B - Mai , (- Mai 6-50 repre!int !iua $n are ministrul de e;terne al >ranei =obert / 2uman erea >ranei i @ermaniei onstituirea unui or8anism european omun are s 8estione!e industria rbunelui i oelului)& ' moneda european B euro, lansat la 6 ianuarie 6---, intrat $n ir ulaie la 6 ianuarie 2002, utili!at $n pre!ent de 62 state& ' limbile ofi iale B limbile tuturor statelor membre& ' devi!a B ,nitate $n diversitate (datea! din anul 2000 nd a fost stabilit $n urma unui on urs e s'a desfurat $n olile 10E0)& %) O8$e.!$0e#e U.E., , re ./re !$'" 7$ ,!/!e#e ./re /"er(& ' unifi area Europei $n mod pani & ' prosperitate, solidaritate, pro8res& ' parti iparea la 8estionarea p ii $n lume0 9. CARACTERI5TICI GEOGRAFICE, POLITICE I ECONOMICE ACTUALE ALE U.E. /) C/r/.!er$,!$.$ 3e+3r/%$.e& ' 10E0 deine aproape4 453 din suprafaa Europei (respe tiv 4 422 ##, Imp) i 6-3 din populaia Europei (respe tiv 4-2 milioane lo uitori)& densitatea medie este de 665 lo uitori PImp& ' 10E0 uprinde 2# de state (Austria, %el8ia, %ul8aria, Ce2ia, Cipru, :anemar a, Estonia, >inlanda, >rana, @ermania, @re ia, Grlanda, Gtalia, Detonia, Dituania, Du;embur8, Malta, +landa, 7olonia, 7ortu8alia, =e8atul 1nit al Marii %ritanii i al Grlandei de .ord, =omnia, /lova ia, /lovenia, /pania, /uedia, 1n8aria) are sunt situate $n Europa ?esti , Central, .ordi i sudi & ' din pun t de vedere fi!i o'8eo8rafi se ara teri!ea! prin diversitate& relieful este variat fiind repre!entat prin4 - *-')$ (ve 2i B Alpii / andinaviei, Munii Caledoni i, Masivul =enan, Masivul Central >ran e!, Munii ?os8i, Munii M inului& tineri (re!ultat al oro8ene!ei alpine) B Munii Alpi u ?f0 Mont %lan ' 4"0#m, Munii Carpai, Munii 7irinei, Munii %al ani)& - +"$7-r$& Mesetta /paniol, 7odiul %o2emiei, 7odiul 7rebal ani , 7odiul :obro8ei, et 0&

T$*$7+/r/ Cel mai important ora din partea de vest a rii, o up o po!iie spe ial $n reeaua urban a rii, foarte unos ut la nivel internaional (lo ul de ori8ine al =evoluiei din :e embrie 6-"-)0 9imioara pre!int diversitate etni , o puterni ba! e onomi i o or8ani!are radial on entri 0 )ctivitatea economic se caracterizeaz printr-o restructurare rapid, punndu-se accentul pe sectorul teriar <n perspe tiv, de!voltarea durabil a oraului are $n vedere reamena5area entrului istori , onservarea spaiilor ver!i, alimentarea u ap, re i larea deeurilor urbane, pre um i ameliorarea reelei de transporturi internaionale0 Este nod feroviar, rutier i aerian internaional0 Br/7+0 Cel mai mare entru urban din re8iunea montan a rii situat $n :epresiunea %raov, la 520'650 m altitudine, la poalele masivului 9mpa0 +raul datea! din se olul ]GGG i s'a de!voltat a entru omer ial i meteu8res $n perioada feudal0 <n epnd u se olul ]], %raovul a devenit un entru e onomi omple; (industrie onstru toare de maini, tra toare, rulmeni)0 Gndustria onstru toare de maini are ea mai mare pondere $n produ ia 8lobal industrial a oraului, urmat de 2imie, i materiale de onstru ii0 Este centrul celei mai importante zone turistice montane din ara noastr 0 Ai i se afl ea mai important staiune montan (7oiana %raov) i numeroase monumente istori e i de art (fortifi aii medievale4 Cetuia, turnuri, bastioane& %iseri a .ea8r& ase ve 2i& mu!ee)0 9.?. ACTIAITATILE ECONOMICE CARACTERI5TICI GENERALE ' Europa on entrea! toate a tivitile e onomi e pre!ente pe $ntinsul @lobului& ' se ara teri!ea! printr'o e onomie de!voltat& ' spre deosebire de elelalte ontinente, servi iile sunt dominante, att $n ponderea populaiei o upate, t i $n reali!area 7G%'ului, urmate de industrie, pe ultimul lo situndu'se a tivitile primare ($n prin ipal a8ri ultura)& ' ele mai multe state europene sunt dependente de importul de materii prime, $n prin ipal din afara ontinentului (e; eptie =usia i, parial, Marea %ritanie, .orve8ia, 1 raina)& ' 8radul de industriali!are, dei variat, este ridi at $n ma5oritatea rilor ontinentului& ' industria, foarte dinami , se reorientea!, $n ultimul timp, spre ramurile de vrf, renunnd treptat la subramurile demodate sau poluante, de re8ul mari onsumatoare de resurse& ' a8ri ultura este, $ntr'o mare msur, intensiv i performant, mai ales $n rile Europei de ?est, de .ord'?est i Centrale& ' ile de omuni aie se in lud $ntr'o reea omple;, modern i diversifi at, u o mare densitate& ' a tivitile omer iale i turisti e plasea! Europa pe primul lo $ntre ontinentele lumii, au o dinami ampl, iar efi iena a estora varia! $n limite foarte lar8i, de la o ar la alta, rile vest'europene reali!nd mari venituri naionale din a este a tiviti& ' $n Europa se diferenia! dou ate8orii de state4 ' state de!voltate, u populaie predominant urban i nivel de instru ie foarte $nalt& ' state aflate $ntr'o situaie de tran!iie, u ara teristi i omune rilor de!voltate (nivel de instru ie ridi at i unele ramuri de vrf) i elemente ale subde!voltrii (asisten so ial defi itar, proporie important a populaiei rurale i efi ien e onomi parial redus, situaie spe ifi i =omniei& ' =omnia este $ntr'o perioad de tran!iie, de la o e onomie entrali!at i etati!at, la o e onomie liber de pia& ' e onomia =omniei este dependent de importul de materii prime, a ma5oritatea rilor europene& ' dup o perioad $n are toate domeniile e onomi e au $nre8istrat un re ul, a volum i performan, printr'un amplu pro es de restru turare i rete2nolo8i!are =omnia $n ear , prin pro esul de inte8rare european s redu de ala5ele $n de!voltare fa de rile o identale0 9.G. 5I5TEME DE TRAN5PORT ' Europa dispune de el mai diversifi at, dens i omplementar sistem de transport de pe @lob& ' reeaua feroviar depete ,600000 Im i este ele trifi at $n proporie de 45 3 (lo ul 2 pe @lob, dup Ameri a de .ord)& ' prin Europa ir ul el mai rapid tren din lume, 9@? (,50 ImP2) i el mai lu;os (+rient E;pres)& ' reeaua rutier depete 6,6 mil0 Im, fiind moderni!at difereniat, de la vestul spre estul ontinentului& ' Europa o up lo ul al doilea pe @lob $n privina lun8imii reelei de autostr!i, bine repre!entat $n Europa de ?est i $n urs de amena5are i e;tindere $n Europa Central i de Est& ' par ul de autoturisme depete 2,0 de milioane (lo ul al 2'lea dup Ameri a) i peste 40 mil0 autove2i ule omer iale (lo ul al ,'lea dup Ameri a i Asia)& ' ma8istralele feroviare i rutiere se $ntretaie $n mari noduri de transport repre!entate de marile metropole& ' pentru efi ienti!area flu;urilor de transport de mrfuri i persoane au fost stabilite la nivelul ontinentului (mai puin =usia) nou oridoare de transport paneuropene& ' transporturile maritime ( u tradiii $n din anti 2itate $n ba!inul mediteranean i ulterior $n rile atlanti e) s'au revi8orat dup el de'al doilea r!boi mondial& ' $n transportul maritim predomin mrfurile debar ate (2P, din total), iar a porturi mari sunt =otterdam (lo ul al 2'lea pe @lob), AnversPAntCerpen, Fambur8, Dondra, De Favre, Marsilia, %ar elona, Constana& ' transporturile fluviale se reali!ea! $ndeosebi pe =in (lo ul $nti a trafi i :uisbur8, lo ul $nti $n lume a port fluvial, u peste 600 mil0 tonePan), :unre, ?ol8a, 9amisa, Elba et 0& ' reeaua de anale, de peste 640000 Im (6P, din reeaua navi8abil intern, fr =usia), ompletea! trafi ul fluvial& ' transporturile aeriene europene dein 60,, 3 din transportul mondial de pasa8eri& ' $n Europa se afl printre ele mai mari aeroporturi de pe @lob4 Feat2roC (Dondra), >ranIfurtPMain, C2arles de @aulle (7aris), / 2ipool (Amsterdam), Jeremetievo (Mos ova) 0a0& ' transporturile spe iale sunt bine repre!entate $n spaiul european (in lusiv $n =omnia) prin sistemul de ondu te (mai ales pentru petrol i 8a!e naturale), linii ele tri e de $nalt tensiune, tele omuni aii et 0& ' =omnia are un sistem de transport similar elui ontinental, in lu!nd toate tipurile de i de omuni aie i mi5loa e de transport& ' deosebirile fa de sistemul european de transport $n ansamblu se refer la absen unor se vene semnifi ative de autostr!i, ara terul $nve 2it al infrastru turii feroviare et 0& ' dominante, a pondere, $n sistemul de transport de mrfuri i ltori, rmn transportul feroviar i rutier& ' prin ipalul nod feroviar, rutier i aerian este %u uretiul, din are pornes radiar spre 8ranie, - ma8istrale feroviare i 60 rutiere&

- .2* $$& @ermano'7olone!, Andalu!iei, 7adului, 7anoni & =omn& lima este predominant temperat moderat u nuane o eani e $n vest i nord'vest, mediteraneene $n sud, subpolare $n nord i ontinentale $n est& are ieire la + eanele Atlanti i Ar ti , la Mrile Mediteran, .ordului, %alti , .ea8r , este strbtut de fluvii importante4 :unre (2"60 Im, are strbate 60 state i patru orae apital), =2in =2on, Doira, Ebro, :ouro 7ad, Elba, +der,?istula& la urile au ori8ini diverse4 8la iare (@arda, Como, Ma88iore, Constant!a, @eneva, /aimaa, Malaren), te toni e (%alaton), vul ani e (/fnta Ana'=omnia, $n Masivul =enan i Masivul Central >ran e!), la8une (la rmurile Mrii %alti e i Mrii .e8re)& ve8etaia i solurile sunt influenate a dispunere de latitudine i altitudine4 ' zona mediteranean $n sud este dominat de formaiuni arbustive semperviris ente de tip maUuis i 8arri8a (>rana), fri8ana (@re ia), tomillares (/pania)& solurile sunt de tip terra rossa& ' pdurile de foioase i de amestec ara teri!ea! Europa Central i ?esti &solurile predominante sunt ar8iluvisolurile i ambisolurile& ' pdurile de conifere(tai8aua) sunt ara teristi e $n 7eninsula s andinav&predomin solurile pod!oli e& ' tundra ocup suprafee restrnse $n nordul /uediei i >inlandei& solurile au ara ter s 2eleti i un oninut redus de 2umus& ' resurse minerale 4 $n 7latforma 2er ini a Europei de mi5lo se 8ses ! minte de rbuni i $n oare are msur, fier (%a!inele =2ur, /aar, /ile!iei, %o2emiei, Ar2ipela8ul %ritani )& $n 7eninsula / andinav se remar ! mintele de minereu de fier (/uedia), upru, ni 2el, !in & oro8enul arpati se distin8e prin minereuri auro' ar8intifere, minereuri omple;e, bau;it, i!voare minerale arbo8a!oase& Fidro arburi se valorifi din Marea .ordului B petrol,(Marea %ritanie), Marea .ea8r (=omnia), :epresiunea olinar a 9ransilvaniei i +landa (8a! metan)& ' resursele de suprafa4 soluri fertile (1n8aria, =omnia, nordul Gtaliei, /pania, >rana, sudul =e8atului 1nit), pduri (/ andinavia), puni (/ andinavia, Ar2ipela8ul %ritani )0 8) C/r/.!er$,!$.$ +#$!$.e& ' a form de 8uvernmnt $n 10E0 sunt # monar2ii onstituionale ,restul statelor membre fiind republi i pre!ideniale sau parlamentare& ' $n statele 10E se respe t prin ipiile demo rati e,pre um i drepturile i libertile fundamentale ale etenilor& ' politi a de ba! a 10E0 onst $n ,,marea e;tindere,, are a ontinuat spre Europa Central i de /ud ,pentru reali!area ariei de se uritate& ' reterea puterii 7arlamentului European a fa tor de de i!ie a determinat unifi area politi la nivelul 10E0& ' $n pre!ent 10E0 se onfrunt u anumite probleme de natur politi 4 refu!ul .orve8iei de a adera la 1niune, promovarea de tre Elveia a unei politi i tradiionale de neutralitate, re!olvarea ererilor de aderare ale Ma edoniei, Croaiei i 9ur iei& ' pentru reterea alitii vieii se promovea! politi i omune $n domenii 2eie4 60 politi a a8ri ol4 urmrete reali!area unor produse de alitate, naturale i asi8urarea pieelor de desfa ere pentru fermieri& 20politi a re8ional4 are a s op e 2ilibrarea diferenelor e onomi e $ntre re8iunile Europei i $ntre re8iunile a eluiai stat& ,0politi a so ial presupune diminuarea oma5ului prin asi8urarea lo urilor de mun ,asi8urarea unor ondiii optime pentru mun , respe tarea drepturilor an8a5ailor& 40politi a de prote ie a mediului, onturat dup 6-60 $n ideea prote iei mediului $n on5urtor i promovarea prin ipiului de!voltrii durabile& ' onform /trate8iei de la Disabona, se promovea! politi a de!voltrii e onomiilor ba!ate pe unoatere i formare ontinu (pe tot par ursul vieii B life lernin8) a resursei umane& .) C/r/.!er$,!$.$ e.+'+*$.e & ' 10 E este prin ipala putere e onomi mondial,reali!nd 6P, din 7G%'ul mondial ,$n iuda faptului deine doar "3 din populaia @lobului& ' reterea e onomi a fost $n ultimii ani $n medie de , 3& ' stru tura forei de mun ( 225 milioane personae) este urmtoarea4 6# 3 este o upat $n servi ii, 2" 3 $n industrie, 5 3 $n a8ri ultur& ' $n 10E0 sunt 5 dintre ele 60 ri are la nivel 8lobal dein el mai mare 7G% (Ger*/'$/, M/re/ Br$!/'$e, Fr/')/, I!/#$/, 5 /'$/ )& ' patru ri 10E fa parte din @" ( Ger*/'$/, M/re/ Br$!/'$e, Fr/')/, I!/#$/ )& ' 6 ri 10E0 (Ger*/'$/,Fr/')/, I!/#$/, M/re/ Br$!/'$e, O#/'"/, Be#3$/ ) reali!ea! apro;imativ 6P, din valoarea e;porturilor mondiale& ' 10E0 este el mai mare e;portator mondial de te2nolo8ie i produse industriale& ' 6P, din ele mai mari 600 de orporaii industriale de pe @lob $i au sediul $n state ale 10E0& ' $n domeniul a8ri ol 10E este foarte performant (deine supremaia mondial $n produ ia de vinuri, brn!eturi, ulei de msline)& ' 10E0 este lider mondial $n domeniul a tivitilor turisti e (venituri,numr de turiti)& ' 10E0 promovea! o politi e onomi are stimulea! de!voltarea domeniilor G9, tele omuni aii i biote2nolo8ie& ' un rol important $n reterea efi ienei a tivitii e onomi e la nivelul 10E0 l'au avut msuri a4 formarea i onsolidarea pieei uni e, formarea uniunii vamale, introdu erea monedei uni e (euro)0 :. 5TATELE UNIUNII EUROPENE Fr/')/ /uprafaa4 54# 0,0Imp 7opulaia4 60," milioane lo uitori :ensitate4 662 lo PImp >orma de stat4 republi pre!idenial Capitala4 7aris +rae4 Marsilia, DEon, %ordeau;, 9oulouse, .isa, /trasbour8, 9oulouse, .antes& 1niti de relief4 Munii Alpi, 7irinei, Masivul Central >ran e!, Masivul Armori an, 7odiul Ardeni, %a!inul 7ari!ian& Clim4 temperat o eani $n nord i vest, mediteranean $n sud& Ape ur8toare4 =2in, =2on, /ena, Doira, Moselle& E onomia este de!voltat i diversifi at4 industria se remar prin nivelul te2nolo8i ridi at& a8ri ultura este efi ient ( on entrea! doar 43 din populaia a tiv)& >rana e; elea! $n produ ia de stru8uri, vinuri (lo ul G pe @lob), arne (lo ul G $n Europa), ereale (lo ul G $n Europa, lo ul 4 pe @lob)& servi iile on entrea! #03 din populaia a tiv&>rana obine venituri deosebite din turism& /istemul de transport este modern i diversifi at(autostr!i,reeaua 9@?et 0) >rana a 5u at un rol deosebit $n rearea 1niunii Europene, fiind interesat de re8lementarea situaiei politi e $n ordate are e;ista dup el de'al doilea r!boi mondial $ntre >rana i @ermania&a insistat pentru o politi a8ri ol omun (7AC) i militea! pentru onstituirea unui sistem de aprare propriu,independent de .A9+0 Ger*/'$/ /uprafaa4 ,5# 046Imp 7opulaia4 "2,5 milioane lo uitori :ensitate4 2,6lo uitori P Imp >orma de stat4 republi a parlamentar Capitala4 %erlin +rae4 Mun 2en, Fambur8, Holn, >ranIfurt am Main, /tutt8art, :ortmund , %remen,:resda& =elieful4 Masivul Jistos =enan,Munii 7durea .ea8r,Munii Far!,Munii Alpii %avariei,7odiul %avariei,Cmpia @ermaniei de .ord& Clima4 temperat u nuane o eni e $n nord i vest, ontinentale $n est,de tip alpin $n sud& Ape ur8toare4 :unre, =2in, Elba, +der& E onomia4 @ermania este ara u ea mai performant e onomie din Europa (lo ul GGG pe @lob)& industria este dominat de se torul 2imi i el al onstru iilor de maini (lo ul G $n Europa, lo ul GG pe @lob la produ ia de autoturisme)& a8ri ultura este performant,se distin8 ulturile de ereale, artofi,sfe l de !a2r,plante fura5ere& reterea por inelor(lo ul G $n Europa, lo ul G? pe @lob)& transporturile sunt moderni!ate i efi iente( ea mai $ntins reea feroviar, ea mai lun8 reea de autostr!i din Europa)& @ermania se situea! pe primul lo pe @lob $n domeniul e;porturilor0 @eopoliti @ermania are este membr fondatoare a 10E ,susine e;tinderea 1niunii spre Est pentru a obine o po!iie 8eo8rafi t mai entral& onsider re!olvarea situaiei onfli tuale din GraI se poate fa e prin impli area +0.010 Re3/!-# U'$! =Re3/!-# U'$! /# M/r$$ Br$!/'$$ 7$ /# Ir#/'"e$ "e N+r") /uprafaa4 244 "20 Imp 7opulaia4 60,6 milioane lo uitori (en8le!i, s oieni, 8ale!i, irlande!i) >orma de stat4 monar2ie onstituional :ensitatea4 24" lo uitori PImp Capitala4 Dondra +rae4 %irmin82am, Deeds, @las8oC, /2effield, Man 2ester, Diverpool, Edinbur82& =elief4 Munii @rampian, Munii 7enini, Cmpia Dondrei& Clima4 temperat o eani , influenat de @ulf /tream& Ape ur8toare4 /2anon, /evern, 9amisa& E onomia4 este de!voltat& ea mai mare pondere $n reali!area 7G%'ului o dein servi iile& industria este diversifi at (siderur8ie, onstru ii de maini, petro 2imie, te;til)& $n a8ri ultur se remar reterea ovinelor (lo ul G $n Europa i lo ul ?G pe @lob), bovinelor0 9ransporturile sunt moderni!ate i diversifi ate4 Dondra este deservit de 26 de aeroporturi (Feat2roC este el mai mare aeroport european)& ile ferate i autostr!ile sunt e;tinse,$n s 2imb flota omer ial maritim este modest $n omparaie u se olele tre ute, nd era ea mai puterni la nivel mondial0 Gniial An8lia s'a opus formrii unei piee omune la nivel european, ulterior va adera la 10E i $n pre!ent se on entrea! pe probleme are vi!ea! ta;ele, se uritatea so ial, imi8raia i ontrolul frontierelor0 I!/#$/ /uprafaa4 ,06 ,0- Imp 7opulaia4 5",6, milioane lo uitori :ensitatea4 6-5 lo uitoriP Imp >orma de stat4 republi parlamentar Capitala4 =oma

+rae4 Milano, .apoli, >lorena, 9orino, @enova, ?eneia, 7alermo =elieful4 Munii Alpi $n .ord, Munii Apenini, Cmpia 7adului Clima4 mediteranean $n se torul peninsular i insular, temperat $n nord, u nuane alpine $n Munii Alpi Apele ur8toare4 7ad (7o), 9ibru, Arno Da uri 8la iare4 @arda, Como, Ma88iore E onomia4 a unos ut o dinami a entuat $n ultimele de enii0 Gndustria este on entrat u pre dere $n !ona de nord (triun82iul Milano, 9orino, @enova) fiind foarte diversifi at4 2idroener8ie, siderur8ie, petro 2imie, onstru ii de maini (autoturisme >iat la 9orino) sau mr i de lu; (Dambor82ini, >errari, Maserati), te;til et 0 A8ri ultura se remar mai ales $n re8iunile sudi e, Gtalia fiind o important produ toare de stru8uri (lo ul G pe @lob), mere, pere, itri e, msline& transporturile sunt diversifi ate i moderni!ate(66 000 Im i ferate din are dou treimi sunt ele trifi ate,6500Im de autostr!i)& patrimoniul turisti bo8at i peisa5ele naturale atra8 anual un numr mare de turiti (50'60 de milioane)0 Gtalia este membru fondator al 10E00 Da =oma s'au semnat $n 6-5# 9ratatele de onstituire a C0E0E0, are s'a transformat ulterior $n 10E0 5 /'$/ /uprafaa4 504 664 Imp 7opulaia4 4,,-6 milioane lo uitori :ensitatea4 "# lo uitoriP Imp >orma de stat4 monar2ie onstituional Capitala4 Madrid +rae4 %ar elona, ?alen ia, /evilla, *ara8o!a, Mala8a, Das 7almas =elief4 Munii 7irinei ($n nord) la 8rania u >rana, Munii Cantabri i, Cordiliera %eti , Meseta /paniol (o re8iune de podi situat $n partea entral), Cmpia Ara8onului, Cmpia Andalu!iei Clima4 mediteranean $n sud i est, temperat o eani $n nord'vest, u nuane de ariditate a entuat $n partea entral Ape ur8toare4 Ebro, 9e5o, :uero, @uadalUuivir E onomia4 s'a de!voltat onstant dup aderarea la 10E0 Gndustria a devenit treptat motorul e onomiei (siderur8ie, metalur8ie neferoas, onstru ii de maini), dar se remar i a8ri ultura prin produ ia de msline (ulei de msline'lo ul G pe @lob), stru8uri (vinuri'lo ul G? pe @lob), itri e, le8ume0 7otenialul turisti ultural B istori i balneo'maritim este valorifi at pe deplin0 A iunile separatitilor bas i (8ruparea E9A), onstituie o problem pentru /pania i $n a elai timp pentru 10E0 P+r!-3/#$/ /uprafaa4 -2 ,"- Imp 7opulaia4 60,6 milioane lo uitori :ensitatea4 664 lo uitoriP Imp >orma de stat4 republi pre!idenial Capitala4 Disabona +rae4 7orto, /etubal, %ra8a =elieful4 Munii /erra da Estrela, Cmpia 7ortu8aliei Ape ur8toare49e5o,:ouro,@uadiana E onomia4 prin fondurile primite dup aderare 7ortu8alia a reuit s se redrese!e din pun t de vedere e onomi (7G%'ul a res ut de peste 4 ori)0 Gndustria s'a diversifi at, iar a8ri ultura s'a moderni!at0 7ortu8alia este ea mai mare produ toare i e;portatoare de plut de pe @lob0 A tivitatea turisti este intens remar ndu'se Disabona, 7orto, =iviera 7ortu82e!0 <n de embrie 200# s'a semnat 9ratatul de la Disabona, are a $nlo uit fosta Constituie European0 9ratatul prevede $nfiinarea unui post de 7reedinte al 10E0 u un mandat de doi ani i 5umtate( are $nlo uiete sistemul rotativ de atribuire a preediniei u o durat de ase luni) i un post de ef al diplomaiei europene0 Comisia European va avea mai puini membri ,va fi modifi at sistemul de vot, va fi restrns numrul domeniilor $n are statele pot opune veto0 Gre.$/ =Re -8#$./ E#e'() /uprafaa4 6,6 --0 Imp 7opulaia0 60,6" milioane lo uitori :ensitatea4 "0,# lo uitoriP Imp >orma de stat4 republi parlamentar Capitala4 Atena +rae4 /aloni , 7ireu, 7atras, GraIlion =elieful4 Muntele +limp (2-6#m), Munii 7indului, Cmpia 92essaliei, Cmpia Ma edoniei Clima4 predominant mediteranean Ape ur8toare4 A;ios, /trimon, .estos E onomia4 s'a stabili!at i a unos ut o retere aproape mira uloas dup aderarea la 10E0 a i $n 7ortu8alia0 Este ara bal ani u ele mai importante investiii0 A tivitile tradiionale ( omerul i navi8aia ' lo ul G $n Europa, lo ul GGG pe @lob) sunt $n ontinuare domenii e onomi e de ba!0 ?esti8iile anti e i potenialul natural marin, lima blnd atra8 anual un numr foarte mare de turiti0 A-,!r$/ /uprafaa4", "5- Imp 7opulaia4 20,2 milioane lo uitori :ensitatea4 -#,5 lo uitoriP Imp >orma de stat4 republi parlamentar Capitala4 ?iena +rae4 @ra!, Din!, /al!bur8, Gnnsbru I, Hla8enfurt, /teEr =elieful4predominant muntos (Munii Alpi), Cmpia (%a!inul )?ienei Clima4 temperat ontinental Apele ur8toare4 :unre, :rava, Enns, Gnn Da uri 8la iare4 %odensee E onomia4 este de!voltat i se ba!ea! $n mare parte pe resurse naturale proprii0 A tivitile e onomi e de ba! se desfoar $n domeniile turismului i finan iar ban ar0 + dinami deosebit au unos ut unele ramuri industriale (2idroener8ie, ind0ele troni , sti lriei, te;til)& din pun t de vedere turisti se remar ?iena (oraul valsului), /al!bur8 (oraul $n are s'a nas ut b0A0Mo!art) i re8iunea 9irol (pentru sporturi de iarn)0 ?. ROMNIA CA PARTE A UNIUNII EUROPENE /) O +r!-'$!()$ 3e+3r/%$.e /#e R+*2'$e$ .- ,e*'$%$./)$e e'!r- U.E. ' =omnia este ea mai mare ar a suprafa (2," ,-6Imp) i populaie (26,6 milioane lo uitori) din re8iunea entral ' sud esti a Europei, pre!int o mare stabilitate politi i are un potenial natural i uman deosebit& $n a este ondiii este o pia de desfa ere si8ur i atra tiv& ' =omnia este situat pe prin ipalele A;e @eopoliti e i @eostrate8i e are strbat ontinentul european i de are 10E0 este interesat $n mod deosebit4 /4/ Ae,!-E,!& 1niunea European (furni!oare de apital,te2nolo8ie ' InoC 2oC,produse finite) i =usia'Arile Asiei Centrale (furni!oare de resurse ener8eti e, materii prime diverse)& /4/ N+r" Ae,! 5-" E,!& are lea8 10E0 de 7eninsula %al ani , +rientul Apropiat i Mi5lo iu (!one furni!oare de for de mun i resurse ener8eti e)& /4/ *(r$#+r =M/re/ C/, $.( ' M/re/ Ne/3r( M/re/ Me"$!er/'()& in lus $ntr'un proie t ener8eti de avenr8ur, are va permite statelor 10E0 s a ead la resursele ener8eti e aspi e& =omnia deine el mai mare port din ba!inul Mrii .e8re (Constana), o mare apa itate de rafinare a 2idro arburilor (,5 milioane tone pe an), un sistem fiabil de transport prin ondu te (4500 Im pentru transportul petrolului brut, 2500 Im pentru transportul produselor petroliere), are se poate ra orda la sistemele similare ale rilor ve ine i ale 10E0 /4/ %#-0$$#+r 7$ ./'/#e#+r= D-'(re-M/$'- R1$')& lea8 el mai mare port de la Marea .ea8r (oraul romnes Constana), de el mai mare port european situat la Marea .ordului (oraul olande! =otterdam)& =omnia este in lus $n trei oridoare prin ipale de transport paneuropean4 60 oridorul G? (%erlin'7ra8a'%ratislava'%udapesta'Arad'%u ureti'@iur8iu'/ofia'Gstanbul)& 20 oridorul ?GG ( alea navi8abil :unre'Main'=2in), ,0 oridorul G] (FelsinIi'/anIt 7etersbur8'?itebsI'C2iinu'%u ureti'7lovdiv& =omnia este membr .A9+ i are apa itatea militar i e onomi de a se uri!a frontiera esti a 10E0, =omnia onstituie o !on de stabilitate i e 2ilibru $ntre dou !one de onfli t4 o parte a spaiului e;iu8oslav i !ona transnistrean& prin intermediul =omniei 10E0 a obinut ieire la Marea .ea8r& 8) R+*2'$/ 7$ )(r$#e U.E $'!er"e e'"e')e 3e+3r/%$.e,e.+'+*$.e 7$ .-#!-r/#e. ' $'!er"e e'"e')e 3e+3r/%$.e& Carpaii ,:unrea i Marea .ea8r onstituie elemente 8eo8rafi e are ompatibili!ea! teritoriul =omniei u alte spaii 8eo8rafi e (ri) ale 10E0& prin Munii Carpai (adevrat oloan vertebral a teritoriului romnes ), =omnia fa e parte din se torul Europei alpine are in lude i alte state 10E0 (>rana, Austria, Gtalia, /lova ia, 7olonia)& :unrea onstituie ea mai important ale de le8tur $ntre =omnia i alte state ale 10E0 (1n8aria, /lova ia, Austria, @ermania) $n ondiiile $n are ," 3 din lun8imea :unrii (60#5 Im) se afl pe teritoriul =omniei, formnd la vrsare el mai important se tor deltai din 10E& prin ieirea la Marea .ea8r ($mpreun u %ul8aria) =omnia asi8ur 10E0 valorifi area spaiului ponti i onta tul u =usia, 1 raina i alte state e;sovieti e din 9rans au a!ia i Asia Central, pre um i u statele din +rientul Apropiat& - $'!er"e e'"e')e e.+'+*$.e & =omnia este o ar u e onomia $n urs de restru turare i de!voltare are fun ionea! pe prin ipiul e onomiei de pia a i $n elelalte state membre 10E0& =omnia este impli at $n dou proie te ener8eti e vitale pentru rile 10E0 (7roie tul .abu o' are se va on reti!a prin onstruirea unei ondu te u o lun8ime de ,500 Im, are va transporta 8a!e naturale din re8iunea Mrii Caspi e pn $n Europa Central'Austria i 7roie tul :rumul ener8iei aspi e spre Europa, are s'a on reti!at pentru moment u $nele8erea dintre =omnia, /erbia, Croaia, /lova ia i Gtalia pentru onstruirea pn $n 2066'2062 a unui tronson de ondu te u o lun8ime de 6400 Im)& ' =omnia este un stat mediu populat $n Europa, are dup 6--0 a oferit for de mun pe piaa unor state membre 10E0 (Gtalia, /pania, Marea %ritanie, Grlanda, @ermania, 1n8aria)& ' =omnia deine unele resurse naturale (fondul fun iar arabil, domeniul forestier, 8a! metan, sare) a i potenial turisti diversifi at, are pot fi valorifi ate $n folosul omunitii europene&

- $'!er"e e'"e')e .-#!-r/#e& =omnia fa e parte din ate8oria rilor de e;presie latin din 10E0 (>rana, 7ortu8alia, /pania, Gtalia), repre!entnd o insul de latinitate $ntr'o mare slav (repre!int astfel o punte de le8tur $ntre Europa an8lo'sa;on i latin i Europa slav )& ' =omnia a avut o istorie omun $n anumite perioade istori e u ri ve ine pre um 1n8aria eea e e;pli pre!ena omun a unor personaliti istori e sau ulturale $n ulturile elor dou ri( Gan u de Funedoara, .i olaus +la2us)& $n a eeai msur $n =omnia s'au manifestat de'a lun8ul timpului, dar i $n pre!ent repre!entanii minoritii 8ermane (Xo2annes Fonterus, Jtefan DudCi8 =ot2, E8inald / 2lattner), minoritate u ori8inile $n teritoriile Europei de ?est& =omnia este membr a unor pro8rame ulturale i edu ative e se derulea! u fonduri 10E0 (Comenius, /o rates, Deonardo, @rundCi8, Arion) are au drept s op inte8rarea ulturii i a valorilor naionale $n patrimoniul omun al 10E& $n anul 200# oraele europene /ibiu i Du;embour8 au fost desemnate apitale ulturale europene, astfel manifestrile ulturale desfurate la /ibiu au one tat =omnia la spaiul european i mondial0 =omnia, ar u populaie ma5oritar ortodo; onstituie o surs de informare pentru Europa $n privina istoriei i ritualurilor biseri ii de rit bi!antin, fun ionnd totodat a o interfa $ntre reli8ia atoli , dominant $n statele 10E0 i =usia are este ma5oritar ortodo;& =omnia a ontribuit prin personaliti mar ante (Constantin %rn ui, Eu8en Gones o, Mir ea Eliade, 9raian ?uia, Jtefan Dupa o, @eor8e Enes u, %asarab .i oles u, .i olae 9itules u, @eor8e Emil 7alade) la $mbo8irea patrimoniului ultural european i mondial0 G. PROBLEMA ENERGIEI @N UNIUNEA EUROPEAN I @N ROMNIA ' <n pre!ent 1niunea European reali!ea! apro;imativ 6P, din ener8ia ele tri produs pe @lob i d din ener8ia produs $n entrale nu leare& ' resursele primare de ener8ie ale rilor membre 10E0, in lusiv =omnia, sunt limitate, eea e e;pli preo uparea pentru asi8urarea unor mari antiti de 2idro arburi din !onele +rientului Apropiat i Mi5lo iu, Asia Central, Marea Caspi & resursele 10E0 se limitea! la re!ervele de petrol i 8a!e naturale din Marea .ordului, +landa, 7olonia i =omniei i ele de rbune din =e8atul 1nit, @ermania, 7olonia, Ce2ia)& ' rile 10E0 utili!ea! surse variate, u pondere diferit de la ar la ar, $n produ erea ener8iei ele tri e& predomin4 rbunele (%ul8aria, =omnia, /lovenia, @ermania, Ce2ia, 7olonia), petrolul (Austria, %el8ia, =e8atul 1nit, >rana, 1n8aria), minereurile radioa tive'ener8ia nu lear (%ul8aria, >rana, Dituania), apele ur8toare'2idroener8ie(/uedia, =omnia), alte surse B predominant ener8ie eolian (Austria)& ' resursele ne onvenionale (ener8ia mareelor, eolian, termal) o up ponderi nesemnifi ative att $n Europa t i $n =omnia& $n pre!ent =omnia este dependent de resurse ener8eti e din e;terior $n proporie de 403& ' $n politi a ener8eti a rilor 10E0 se onstat teva tendine4 diminuarea sau 2iar eliminarea rbunelui a resurs utili!at $n produ ia ener8iei ele tri e (din au!a polurii a entuate), reterea ponderii ener8iei nu leare (dar sub o stri t suprave82ere), reali!area unor sisteme omple;e de transport a petrolului i 8a!elor naturale ($n ondiiile $n are totui se are $n vedere limitarea dependenei 10E0 fa de importurile de 8a! i petrol)& ' Comisia European din 60 ianuarie 200# a adoptat un 7a 2et de msuri e definete politi a ener8eti a 10E0 pe viitor, remar ndu'se4 reali!area unui studiu de impa t u privire la reali!area unei piee omune a 8a!ului i ele tri itii& inter one tarea u prioritate a ondu telor (oleodu te, 8a!odu te) i a liniilor de transport a ener8iei ele tri e din rile 10E0& promovarea unei produ ii de ener8ie ele tri durabil (avnd $n vedere redu erea polurii onform 7roto olului de la HEoto, respe tiv redu erea emisiilor de 8a!e u "3 fa de nivelul anilor 6--0 i prevenirea s 2imbrilor limati e datorat $n l!irii 8lobale)& promovarea surselor de ener8ie re8enerabil i a bio arburanilor& monitori!area produ iei de ener8ie nu lear $n spaiul 10E0& elaborarea unui 7lan strate8i european, u a ent pe utili!area $n viitor a unor te2nolo8ii t mai performante& Comisia European a publi at la " martie 200# Cartea ?erde (semnat o !i mai tr!iu de efii statelor membre 10E0), are impune liniile dire toare ale unei politi i ener8eti e omune i lansea! o de!batere publi la nivelul 10E0& obie tivele 10E0 prevd paralel u diversifi area surselor ne esare produ erii ener8iei ele tri e i redu erea emisiilor de 8a!e u efe t de ser u 203 pn $n anul 2020, u ,0 3 pn $n anul 20,0 i u 60'"0 3 pn $n anul 20500

7rin ipalele au!e ale terorismului modern sunt4 ' instabilitatea politi & ' situaia e onomi (sr ie, inflaie, oma5, s derea nivelului de trai)& ' reterea fenomenelor infra ionale ( rim or8ani!at, violen )& ' vidul de putere& ' de!inte8rarea unor fore armate (din fostele state so ialiste i nu numai)0 >a torii are favori!ea! lo ali!area nu leelor teroriste sunt urmtorii4 ' populaie sra i u nivel edu aional redus, favorabil re rutrii de la vrste fra8ede& ' infrastru tur defi itar& ' e;istena unei puteri entrale e spri5in moral i lo8isti , reelele teroriste& ' relief a identat, favorabil de!voltrii infrastru turilor teroriste& ' a 2i!iionarea armelor de tre 8ruprile teroriste u a5utorul fondurilor re!ultate din omerul u dro8uri 9. ROLUL EUROPEI @N CON5TRUIREA LUMII CONTEMPORANE Europa a avut o e;traordinar ontribuie la rearea ivili!aiei universale i onstruirea lumii ontemporane0 Amintim4 /) C$0$#$6/)$/ 3re/.( A ontribuit prin stilurile ar2ite toni e (dori , ioni , orinti ), $n are sunt $nlate edifi iile 8randioase, s ulptura are impresionea! prin perfe iunea proporiilor0 8) C$0$#$6/)$/ r+*/'( A ontribuit prin edifi ii 8randioase, in luse $ntr'un sistem urban pre is i fun ional, onstru ii de utilitate publi (terme, forumuri), reli8ioase, omemorative (ar uri de triumf, mausolee, olumne), pi tur, mo!ai , fres , infrastru tur (poduri, i rutiere, viadu te)0 .) Re'/7!ere/ =epre!int perioada din istoria Europei (se 0 ]G?'se 0 ]?G) ara teri!at prin marile des operiri 8eo8rafi e ( are au dus la de!voltarea omerului mondial), de!voltarea tiinei, 8ndirii politi e i filo!ofi e i $n spe ial de!voltarea artelor (Mi 2elan8elo, Deonardo da ?in i, =afael, %otti elli et 0) ") Re0+#-)$/ $'"-,!r$/#( 7ro esul de $nlo uire radi al a produ iei manufa turiere u produ ia de fabri , ba!at pe maini, de lanat $n An8lia, la sfritul se 0 ]?GGG'lea i $n eputul se 0 ]G]'lea0 Ea a permis de!voltarea me ani!rii industriilor, mainilor u aburi, metalur8iei, ilor ferate i ener8iei ele tri e0 /'a rspndit $n $ntrea8a Europ de la ?est la Est, $n paralel i pe alte ontinente (Ameri a, Asia)0 e) Re0+#-)$/ %r/'.e6( A avut lo $ntre anii 6#"- f 6#-4 i a desfiinat relaiile feudale , a $nlo uit stru turile ve 2iului re8im (abolirea monar2iei) u un re8im demo rati de tip parlamentar0 Apariia c:e laraiei drepturilor omuluiM, ideile de libertate, e8alitate, fraternitate i noiunile de :emo raie, 7atrie, i .aiune, ptrund $n ontiina epo ii, !drun innd re8imurile feudale absolutiste0 %) Re3$+'/#$6/re Europa a fost ontinentul are a onstruit prima re8iune e onomi a lumii, fiind e;emplul el mai semnifi ativ al pro esului de re8ionali!are a e onomiilor naionale0 <n a est sens, 1niunea European este ea mai avansat pe alea punerii $n pra ti a unui an8a5ament de inte8rare re8ional a unor state0 Constituie un e;emplu are a fost urmat i $n alte !one ale lumii0 :. UNIUNEA EUROPEAN I AN5AMBLURILE ECONOMICE I GEOPOLITICE ALE LUMII CONTEMPORANE PRIAIRE COMPARATIA <n pre!ent, pe @lob, e;ist peste o suta de aso iaii P or8ani!aii internaionale, ma5oritatea u obie tive e onomi e, avnd, de larat sau nu a model CEE P 1E, dar puine au atins un 8rad ridi at de oeren0 /) UE ONU 9oate rile 1E sunt i membre ale c+r8ani!aiei .aiunilor 1niteM B +.10 +bie tivele elor dou or8ani!aii aproape se suprapun4 ooperare $n toate domeniile (e onomi , so ial, ultural, umanitar et 0), promovarea p ii i si8uranei, a drepturilor omului i libertilor fundamentale0 8) UE NATO 9oate rile 1E sunt i membre ale c+r8ani!aiei 9ratatului Atlanti ului de .ordM B .A9+, alturi de /1A i Canada0 Cele dou or8ani!aii au o po!iie omun $n privina terorismului i a armelor de distru8ere $n mas0 .A9+ spri5in iniiativa 1E de reare a unei stru turi de aprare i se uritate0 .) UE OCDE c+r8ani!aia de Cooperare i :e!voltare E onomi MB +C:E 8rupea! ,0 de state din toate ontinentele, mai puin Afri a (=omnia nu fa e parte $n )0 Are a obie tive prin ipale promovarea de!voltrii e onomi e ( u a ent pe problema ener8iei), a s 2imburilor omer iale mondiale0 Cele dou or8ani!aii au obie tive similare, e;istnd o ooperare onstant0 ") UE O5CE c+r8ani!aia pentru /e uritate i Cooperare $n EuropaM B +/CE in lude 55 de state (toate statele europene B in lusiv ?ati anul) la are se adau8 Canada , /1A i " ri asiati e foste membre ale 1niunii /ovieti e0 +bie tivul ma5or $l repre!int asi8urarea p ii i se uritii $n Europa0 e) UE NAFTA cA ordul .ord Ameri an de Diber / 2imbM B .A>9A este format din trei ri membre 4 /1A, Canada i Me;i 0 prin ipalul obie tiv $l onstituie eliminarea a restri iilor privind omerul i investiii re ipro e0 =elaia dintre 1E i .A>9A este benefi pentru ambele pri, fiind pra ti o relaie $ntre 1E i .A9+ (fr Me;i )0 %) UE MERCO5UR c7iaa Conului /udi M B ME=C+/1= uprinde4 Ar8entina, %ra!ilia, 7ara8uaE i 1ru8uaE i are a obie tiv prin ipal reali!area unei !one de liber s 2imb0 =elaiile dintre ele dou or8ani!aii sunt de natur omer ial0 3) UE A5EAN cAso iaia .aiunilor din Asia de /ud B EstM B A/EA. 8rupea! 60 state, i are obie tive omune u 1E, um ar fi4 a elerarea reterii e onomi e, pro8resului so ial i de!voltarea ultural $n re8iune, promovarea p ii i stabilitii $n !on, olaborarea $n vederea folosirii t mai omplete a apa itilor industriale i a potenialului a8ri ol, e 2ilibrarea relaiilor omer iale0 =elaiile dintre ele dou or8ani!aii sunt de natur omer ial0 1) UE OCEMN c+r8ani!aia Cooperrii E onomi e a Mrii .e8reM B +CEM. repre!int un ansamblu re8ional din are fa parte 66 ri (in lusiv =omnia)0 =elaiile dintre ele dou or8ani!aii sunt de natur omer ial0 $) UE APEC c>orumul de Cooperare E onomi Asia B 7a ifi M B A7EC uprinde 6" ri de pe oasta 7a ifi ului i a luat natere la iniiativa /1A are a dorit s averti!e!e 1E $i pot 8si ori nd aliai $n Asia0 =elaiile dintre ele dou or8ani!aii sunt de natur omer ial0 <) UE OC5 c+r8ani!aia de Cooperare /2an82aiM B +/C 8rupea! 6 state u ontinuitate teritorial (printre are =usia i C2ina)0 7rin ipalul obie tiv $l repre!int ooperarea efi ient $n domeniile e onomi , ultural, omer ial, edu aional, te2ni o B tiinifi i politi 0 =elaiile dintre ele dou or8ani!aii sunt de natur omer ial0 ?. MONDIALIZARE, INTERNAIONALIZARE, GLOBALIZARE DIN PER5PECTIA EUROPEAN Mondiali!area i 8lobali!area au sensuri asemntoare, uneori onfundndu B se, dar se admit i diferene de oninut0 7rin urmare mondiali!are sau 8lobali!are $nseamn inte8rarea parial sau aproape total, sau pe anumite pro ese sau ramuri e onomi o B so io B politi e, la nivel 8lobal0 9endina de a reali!a un stat 8lobal, u oameni avnd tripl etenie B naional,european (sau alt ontinent) i mondial0

C. EUROPA I UNIUNEA EUROPEAN @N LUMEA CONTEMPORAN 1. PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE Da $n eputul a estui mileniu, omenirea se onfrunt u urmtoarele probleme 8lobale4 /) 5.1$*8(r$#e .#$*/!$.e =epre!int modifi rile limei atribuite dire t sau indire t a tivitilor umane, are alterea! ompo!iia atmosferei 8lobale i are se adau8 variabilitii limati e observate de B a lun8ul unor perioade de timp omparabile0 Efe tele lor sunt tot mai evidente prin evenimentele meteorolo8i e e;treme tot mai fre vente, prin ri!ele lo ale de ap i prin topirea 82eurilor polare0 9emperaturile medii au res ut $n Europa u 0,-5eC $n ultimii 600 de ani i se ateapt s reas u 2 f 6eC $n se olul viitor0 Arile de!voltate sunt responsabile de a umularea a tual a #53 din 8a!ele industriale u efe t de ser din atmosfer0 8) P+#-/re/ =epre!int pro esul prin are o serie de substane 2imi e, radioa tive, ba teriolo8i e, a ionea! asupra omponentelor mediului sau a strii lui 8enerale, avnd efe te ne8ative are mer8 pn la modifi area ompo!iiei 2imi e a materiei0 7ro esul este re!ultatul de!voltrii industriale i se a entuea! odat u reterea e onomi a tual0 /e torul ener8eti 8enerea! "03 din emisiile de 8a!e u efe t de ser din 1niunea European0 .) I',!/8$#$!/!e/ +#$!$.(, e.+'+*$.( 7$ ,+.$/#( <n ultimii 25 de ani se manifest o tendin mondial de instabilitate politi , 8enerat de s 2imbarea re8imurilor politi e, de!membrarea unor state, amplifi area mi rilor separatiste din unele ri0 A este evenimente ondu la o instabilitate e onomi i so ial0 <n adrul rilor lumii ontemporane e;ist $n mod evident o po!iie dominant a /1A, la are se aso ia! ri situate $n pre!ent $n planul doi sau trei (C2ina, =usia, Xaponia, Gndia, %ra!ilia i rile 1niunii Europene)0 <n tre utul apropiat, lumea a avut un ara ter bipolar, iar $n pre!ent are aspe tul unei lumi unipolare0 A easta se afl $n transformare spre o lume multipolar, de ri i ansambluri de ri0 ") E -$6/re/ re,-r,e#+r Dipsa unei strate8ii la nivel mondial $n eea e privete e;ploatarea resurselor a ondus i ondu e inevitabil la epui!area unora dintre a estea0 /tatele sunt onfruntate $n pre!ent u epui!area resurselor nere8enerabile (petrol, 8a! metan, minereuri, et 0), eea e ondu e la utili!area $n mai mare msur a resurselor naturale alternative i s 2imbarea te2nolo8iilor industriale0 1niunea European este de5a lider mondial $n domeniul te2nolo8iilor re8enerabile0 A east politi ener8eti re!olv trei probleme4 ' ombaterea s 2imbrilor limati e& ' limitarea vulnerabilitii fa de importurile de 2idro arburi& ' promovarea o uprii forei de mun i a reterii e onomi e prin preuri mi i la ener8ia furni!at0 e) @*8(!r2'$re/ "e*+3r/%$.( A est pro es se manifest $n rile de!voltate i $n spe ial $n ele vest B europene, datorit ratei natalitii foarte redus0 Conform estimrilor, pn $n 2050, proporia europenilor de peste "0 de ani se va tripla, iar ei u vrste uprinse $ntre 65 f #- de ani vor repre!enta un sfert din toat populaia 1E0 :ei reterea speranei de via repre!int un fenomen po!itiv, de linul populaiei a tive i $mbtrnirea forei de mun , reea! probleme e onomi e i so iale deosebite ($n 2050 doi lu rtori vor plti un pensionar)0 %) 5- r/ + -#/re/ =elaia ne on ordant $ntre reterea populaiei, $n anumite re8iuni ale planetei i fa torii de mediu, ondu e la apariia fenomenului de suprapopulare0 /ubde!voltarea e onomi , nivelul de trai mi , amplifi suprade!voltarea numeri a populaiei, multipli nd sr ia, mi!eria i deteriornd profund mediul0 Creterea demo8rafi imprim, $ns, o presiune tot mai mare asupra e osistemelor naturale, on reti!at prin el puin trei ve tori de influen ma5or4 ' pra ti area intensiv a mono ulturilor, $n dis ordan u apa itatea de refa ere a e osistemelor ( aridi!area /a2elului, atastrofa e olo8i din ba!inul la ului Aral )& ' s oaterea din ir uitul produ tiv a8ri ol a unor importante suprafee, prin s 2imbarea modului de utili!are a terenurilor (urbani!area, e;pansiunea industrial)& ' de8radarea mediului, a urmare a polurii aerului i a apei, $n urma a tivitilor industriale i mena5ere0 3) Cre7!ere/ .r$*$'/#$!()$$ Este re!ultatul instabilitii politi e, e onomi e, so iale i $n on ordan u nivelul de trai i edu aie0 1) Ter+r$,*-#

/) G#+8/#$6/re /e refer la pra ti ile mana8ementului strate8i al unor or8anisme autonome ( ompanii) are dores s inte8re!e anumite obie tive $n diferite pri ale 8lobului pentru s derea preurilor la produsele furni!ate prin utili!area fa ilitilor oferite B 8rupuri 8lobale $n ener8ie, transporturi, tele omuni aii, finane, a8roalimentare, aerospaiale, creali!ndu B se o reea de reeleM0 A tivitatea a estor ompanii nu este a operit de le8ile internaionale, are se ba!ea! pe $nele8eri formale $ntre statele'naiune, pentru a estea nu au fost apabile pn a um s 8seas un teren omun pentru $nele8eri are vi!ea! problema 8lobali!rii0 .lobalizarea mrfurilor B repre!int a tivitatea de reali!are a unui produs prin utili!area unor omponente materiale i servi ii din diferite !one ale @lobului0 .lobalizarea pieii financiare B repre!int e;tinderea marilor instituii finan iare pentru a asi8ura apitalul ne esar reali!rii mrfurilor i reali!area unor spe ulaii finan iare0 @lobali!area e onomi B determin patru tipuri de flu;uri peste 8ranie, i anume flu;uri de bunuriPservi ii, de e;emplu liber s 2imb, flu;uri de persoane (mi8raia), de apital i de te2nolo8ie0 9endina o repre!int formarea unor ompanii multinaionale, transnaionale $n s opul obinerii unui profit ma;im0 @lobali!area ondu e la apariia unor piee internaionale pentru bunuri de onsum ara teri!ate de nevoi i 8usturi similare ale lienilor, reuind astfel, de e;emplu, s vnd a eleai maini sau spunuri sau produse alimentare prin ampanii de publi itate similare, unor persoane e aparin unor ulturi diferite0 8) M+'"$/#$6/re /e refer la aspe tele internaionali!rii e onomi e, fun ionarea instituiilor internaionale are ondu a tivitile e onomi e i a oper toat lumea, ba!ndu B se pe a orduri i re8uli mondiale a eptate de multe sau de aproape toate statele0 /paiul mondial devine liber pentru tran!a ii i ir ulaia oamenilor, apitalurilor i mrfurilor0 Gn vi!iunea 1E, mondiali!area are $n vedere sporirea e;porturilor de apital i dinami!area divi!iunii internaionale a mun ii0 .) I'!er'/)$+'/#$6/re Gnternaionali!area repre!int fenomenul are plea de la ole tiviti or8ani!ate, tre e prin state ' naiuni i repre!entanii le8itimi ai popoarelor, i vi!ea! formarea statului 8lobal B o mai mare apropiere $ntre diferite pri ale lumii odat u reterea posibilitilor de s 2imburi personale, $nele8ere mutual i prietenie $ntre eteni YinternaionaliM, i rearea ivili!aiei 8lobale0 Ea permite rearea a ordurilor $ntre state are s re8lemente!e a tivitatea ompaniilor transnaionale, obli8ndu B le s in ont i de interesele ole tivitilor umane lo ale, de valorile tradiionale , de reli8ii, de respe tarea politi ii de mediu 8lobale i respe tarea valorilor ulturale0