Sunteți pe pagina 1din 3

Raspunderea civila contractuala :

Neindeplinirea obligatiilor asumate voluntar reprezinta o cauza tipica si unica ,de angajare a raspunderii contractuale.Efectul specific- generarea unei obligatii pecuniare ce imbraca forma daunelor interese ,pe care deb le datoreaza creditorului cu titlu de despagubiri pt prejudiciul cauzat prin neexecutarea contractului. Neexecutarea voluntara a obligatiilor ,confera dr creditorului de a recurge la executarea silita in natura si la alte mij jur prevazute de lege pt obtinerea prestatiei datorate. Conditiile acordarii despagubirilor : Existenta faptei ilicite ce consta in nerespectarea obligatiei contractuale. Existenta unui prejudiciu Rap de cauzalitate Vinovatia Debitorul trebuie sa fie pus in intarziere Sa nu existe clauza de neresponsabilitate

Fapta ilicita :
Consta in neindeplinirea obligatiei contractuale ,poate fi atat o actiune cat si o inactiune. In ceea ce priveste obiectul contractului daca este divizibil,sau indivizibil Executarea necorespunzatoare poate fi totala sau partiala. Executarea cu intarziere a obligatiilor contractuale inseamna ca deb si a executat obligatia in natura,insa cu nerespectarea termenului stabilit in contract ,producand un prejudiciu. Repararea prejudiciului cauzat prin intarziere se va face prin plata anumitor despagubiri ,daunde interese astfel : Despagubirile moratorii reprezinta despagiubirile pt executarea cu intarziere Despagubirile compensatorii reprezinta echivalentul prejudiciului cauzat ca urnare a neexecutari sau executarii partiale.

Despagubirile moratorii se pot cumula cu plata in natura,ceea ce nu se intampla in cazul despagubirilor compensatorii care au menirea de a inlocuii neexecutarea.

In ceea ce priveste sarcina probei :

In cazul obl de a nu face creditorul tr sa dovedeasca faptul savarsit In cazul obl de a da sau a face credittorul trsa dovedeasca existenta creantei

Prejudiciul :
Fapta debitorului este prejudiciabila cand neexecutarea sau executarea defectuoasa a obl a cauzat un prejudiciu creditorului. Creditorul are dr atat la prejudiciul patrimonial (paguba efectiva,un castig nerealizat) cat si nepatrimonia. Proba prejudiciului revine creditorului.Exc apare atunci cand prin lege sau partile convin altfel ca de execplu obligatii monetare.

Raportul de cauzalitate :
Pt angajarea raspunderii civile contractuale este necesara existenta rap de cauzalitate intre neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiei contractuale si prejudiciul suferit de creditor.

Vinovatia :
Neexecutarea obligatiei asumate voluntar trebuie sa fie culpabila,adica s apoata fi reprosata debitorului,aceasta neavand nici o justificare. Motive care il exonereaza pe debitor de raspundere : Forta majora orice eveniment extern,imprevizibil,invincibil si inevitabil Cazul fortuit un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s ar fi produs

In doctrina s a mai aratat ca forma majora sau cazul fortuit pot : Sa faca imposibila executarea obl Sa suspende temporar executarea obligatiei

Debitorul nu va rasp atunci cand neexecutarea obl este impiutabila crditorului. Debitorul este exonerat de raspundere pt cazurile in care creditorul ar fi putut evita prejudiciul cu o minima diligenta.

Punerea in intarziere :

1.Punerea in intarziere a debitorului de catre creditor .Creditorul poate sa il puna in intarziere


pe debitor printr o notificare scrisa prin care se cere executarea obligatiei ,fie prin cererea de chemare in judecata. Cazurile in care debitorul se afla de drept in intarziere : Atunci cand sa stipulat ca simpla implinire a unui termen stabilit pt executare produce un asemenea efect Obligatia nu putea fi implinita decat intr un timp util,sau trebuia executat datorita unei situatii de urgenta Debitorul a facut imposibila executarea in natura Debitorul si a manifestat intentia de a nu si executa obligatia Nu a fost executata obligatia platii unei sume de bani Obligatia se naste din savarsirea unei fapte delictuale extracontractuale

In cazul in care debitorul este de drept in intarziere ,in urma decesului responsabli vor fi mostenitorii,ce vor fi pusi in intarziere dupa trecerea unui termen de 15 zile. Obligatia dovedirii unui caz de intarziere a debitorului revine creditorului. Refuzul creditorului il exonereaza pe debitor.

Clauzele cu privire la raspundere :


Conventia partilor sau actul unilateral cu privire la raspundere trebuie sa intervina inaintea producerii prejudiciului. Doctrina deosebeste : Clauze care limiteaza raspunderea debitorulu Clauze care agraveaza raspunderea debitorului

Unica ipoteza admisa pt eliminarea sau diminuarea raspunderii civile priveste prejudicierea doar a bunurilor victimei numai at cand fapta a fost savarsita printr o mica imprudentaneglijenta.