Sunteți pe pagina 1din 6

Faptul juridic ilict izvor de obligatii :

Rap de obligatii in temeiul caruia o persoana este indatorata sa repare prejudiciul cauzat altuoia
prin fapta sa ori in cazurile prevazute de lege ,prejudiciul pt care este raspunzatoare.
Raspunderea delictuala reprezinta dreptul comun in materie,fiind aplicabile ori de cate ori
prejudiciul cauzat nu este in legatura cu un raport de natura contractuala.
Raspunderea civila delictuala :
Rap jur obligational care izvoraste dintr o fapta ilicita cauzatoare de prejudicii.
Rasp civila delictuala este o sanctiune de drept civil ,astfel incat are in vedere patrimoniul
persoanei raspunzatoare de fapta juridica prejudiciabila .
Codul civil reglementeaza nu numai raspunderea delictuala directa pt fapta proprie,ci si forme
de rasp pt fapta delictuala indirecta ,rasp civila delictuala pt fapta altuia,pt prejudiciile cauzate
de animale sau de lucruri.
Conditiilr raspunderii delictuale pt fapta proprie :
- Prejudicul
- Fapta ilicita
- Legatura de cauzalitate prejudiciu - fapta ilicita
- Vinovatia autorului faptei ilicite
1.Prejudiciul:
Consecinta negativa suferita de o persoana ca urmare a faptei ilicite savarsite de o alta
persoana.
Prejudiciul patrimonial,presupune evaluare pecuniara.Poate fi material sau corpora.
Prejudicii nepatrimoniale,nu pot fi evaluate pecuniar : atingeri aduse infatisarii unei
pers,demnitatii,onoarei .Chiar si incalcarea unuio dr patrimonial poate provoca prejudicii
nepatrimoniale,suferinta provocata de decesul unei persoane de care suntem apropiati.
Conditii pt repararea rejudiciului :
- Prejudiciul sa aiba carater cert se vor acorda despagubiri pt un prejudiciu viitor in cazul
in care este certa producerea acestuia.In cazul pierderii unei sanse a unui castig ,pt a fi
reparat este nevoie sa se indeplineasca (sansa reala si serioasa,pierderea sansei sa fie
consecinta directa a faptei ilicite ,posibilitatea acestui castig).In schimb prejudiciul
eventual,ce nu este cert nu este supus reparatiunii.
- Prejudiciul sa nu fi fost reparat inca
In cazul in care victima primeste o pensie de invaliditate sau o pensie de urmas acordata de
asigurarile sociale in vederea repararii prejudiciului ,aceasta poate solicita doar diferetnta de
prejudiciu ce nu a fost acoperita prin plata pensiei.
In cazul indemnizatiei de asigurarea asupra bunurilor ,indemnizatia de asigurarea nu se
cumuleaza cu despagubirea pt bunuri .autorul faptei ilicite putand fi obligat doar la plata
diferentei dintre prejudiciu si indemnizatie.
In cazul indemnizatiei de asigurare a persoanei ,aceasta poate fi cumulata cu indatorire de
despagubire a autorului fa[tei prejudiciabile.
In cazul in care victima primeste o despagubire de la o terta pes in numele autorului fa[tei ilicite
,victima il poate actiona pe autorul faptei ilicite numai pt diferenta dintre prej si suma platita de
cattre tert.
Principiile repararii prejudiciului :
Principiul repararii integrale a prejudiciului :
- Sunt supuse repararii atat pierderea suferita de cel prejudiciat,paguba efectiva cat si
castigul pe care in conditii normale ar fi putut sa l realizeze ,precum si cheltuielile
realizate pt evitarea prejudiciului
- Daca fapta ilicita a determinat si pierderea sansei unui avantaj repararea va fi
proportionala cu sansa castigului
- Se repara atat prejudiciul previzibil cat si prejudiciul imprevizibil
- Prejudiciul se repara in integralitatea sa indiferent de forma de vinovatie
Principiul repararii in natura a prejudiciului :
In masura inc are este posbilia repararea in natura ap[rejudiciului prin repunerea in situatia
anterioara are prioritate .Daca nu este posibila repararea in natura atunci se va face repararea
prejudiciului prin plata unei despagubiri.
Principiul raspunderii solidare :
Intre cei care raspund solidar sarcina reparatiei se imparte proportional in masura in care
fiecare a participat la cauzarea prejudiciului.
Repararea prin echivalent :
- Acordarea unei sume globale
- Stabilirea unor prestatii succesive
Stabilirea despagubirilor in cazul repararii prin echivalent a prej :
- Momentul in fc de care se apreciaza intinderea daunelor este cel al producerii
prejudiciului
- Despagubirile pt pierderea sau nerealizarile din munca se va face pe baza venitului
mediu lunat din munca celui pagubit sau pe baza venitului lunar net pe care l ar fi putut
realiza tinandu se seama de calificarea profesionala pe care o avea sau ar fi avut o la
terminarea pregatirii pe care era in curs sa o primeasca
- Daca prin fapta ilicita s a pricinuit o vatamare a sanatatii sau a integritatii corporale care
insa nu a avut o consecintade durata despagubirile se acorda sub forma unor sume
globale.Daca insa vatamarea integritaticorporale sau asanatatii are consecinte de durata
trebuie deosebite urmatoarele situatii :
- - cand victima era incadrata in munca ea trebuie sa cuprinda echivalentul castigului din
munca ,cheltuieli de ingrijire medicala si cheltuieli determinate de sporirea nevoilor de
viata a celui pagubit.sub forma unor pestatii succesive.
- Cand victima nu era incadrata in munca cheltuielile in vederea tratamentului
medical,echivalentul in bani al prestatiilor pe care le efectua in cadrul anumitor activitati
sporadice
- Cand victima este un minor despagubirea va consta in despagubirea stabilita pe baza
salariului minim pe economie
- In cazul decesului despagubirea va consta din valorea cheltuielilor medicale si pt
inmormntare.
Pers care primea intretinere din partea decedatului
Fapta ilicita :
Consta intr o actiune sau inactiune prin care incalcandu se normele dr obiectiv se produce un
prejudiciu dr subiectiv sau chiar interesului ce apartine unei persoane.
Trasaturi :
- Nu doar fapta comisiva ci si omisiunea ar putea cauza un prejudiciu
- In aprecierea caracterului ilicit urmeaza sa se tina seama si de bunele moravuri ,obiceiul
locului
- Poate fi vorba despre o fapta ilicita chiar si atunci cand este prejudiciat un anumit
interes al unei persoane.
Cauze care inlatura raspunderea :
Legitima aparare : Se afla in legitima aparare acela care savarseste fapta pt a inlatura un atac
material direct,imediat si innjust indreptat imppotriva sa a altuia sau impotriva unui interes
obstesc.
Starea de necesitate : se afla in stare de necesitate acela care savarseste fapta pt a salva de la
un pericol iminent si care nu poate fi inlaturat altfel viata integritatrera corporala a sa a altuia
sau un bun important al sau sau al altei persoane.
Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege ori ordinul superiorului : pt a fi inlaturat
caracterul ilicit al faptei savarsite in aducerea la indeplinire a ordinului superiorului se cere ca
respectivul ordin sa fie emis de organul competent ,cu respectarea formalitatilor legale ,sa nu
fie vadit ilegal sau abuziv ,iar modul de executare sa nu fie ilicit.
Exercitarea normala a unui drept subiectiv :
Exercitarea normala a drptului sb presupune ;
- Respectarea legii uzantelor si a bunelor moravuri
- Respectarea limitelor externe al dr subiectiv
- Respectarea limitelor interne ale dr sb
- Exercitarea dr sb cu buna credinta
Pt a caracteriza exercitarea unui dr sb ca abuziv ,conditii :
- Sa existe un dr sb civil
- Aut abuzului sa fie titularul dr sb civ
- Dr sa fie dirijat catre un alt scop decat cel prevazut de lege
- Dr sa fie exercitat cu rea credinta
Consimtamantul victimei :
Precizari :
- Victima nu consimte la suportarea prejudiciului si isi asuma riscul producerii acestuia
- Consimtamantul este exprimat anterior savarsirii faptei
- Clauza de neraspundere nu va produce efecte in cazul intentiei sau al culpei grave
- Sunt admise clauzele care exclud raspunderea pt cauzarea prejudiciilor din neglijenta
sau imprudenta
- Raspunderea pt prejudiciile cauzate integritati fizice sau psihice ori sanatatii nu pot fi
inlaturate prin c;auza de neraspundere ci doar prin intermediul instantei de judecata.
- Victima nu renunta la plata despagubirilor.
Raportul de cauzalitate :
In multe cazuri stabilirea rap de cauzalitate nu ridica nici o dificultate ,insa exista cazuri in care
devine o pb complicata .
In asemenea situatii se propune folosirea unor sisteme sau teorii :
- Sistemul echivalentei conditiilor se atribuie rol cauzal tuturor faptelor si evenimentelor
- Sistemul cauzei proxime valoarea de cauza nu o poate avea decat ultima fapta
- Sistemul cauzei adecvate acele imprejurari care sunt susceptibile prin natura lor sa
produca un anumit efect
- Sistemul cauzalitatii necesare defineste cauza ca fiind fenomenul care preceda efectul si
il provoaca in mod necesar
- Sistemul individualizarii cauzei cu conditiile fenomenul cauza este conditionat de
anumiti factori care il favorizeaza.
Vinovatia :
Atitudinea sb a autorului fata de fapta ori fata de urmarile acestei fapte.
Atitudinea sb a autorului fapte presupune 2 factori :
- Factorul intelectiv prefigurarea scopului,mijloacelor si posibilitatilor de atingere a
acestuia
- Factorul volitiv- actul de deliberare si de decizie cu privire la comportamentul pe care
autorul urmeaza sa il adopte.
Formele si modalitatile vinovatiei :
- Intentia directa aut prevede rezultatul si il urmareste
- Intentia indirecta aut prevede rezultatul desi nu il urmareste accepta posibilitatea
producerii lui.
- Imprudenta autorul prevede rezultatul desi nu il accepta socoteste fara temei ca el nu se
va produce
- Forma neglijentei aut nu prevede rezultatul desi trebuia si putea
Capacitatea delictuala :
Prezinta interes urmatoarele situatii :
- Minorul care nu aimplinit varsta de 14 ani sau pers pusa sub interdictie judecatoreasca
nu raspund de prejudiciul cauzat daca nu se dovedeste discernamantul sau la data
savarsirii faptei,
- Cand minorul aimplinit varsta de 14 ani rasunde pt prej cauzat afara de cazul in care se
dovedeste ca la data savarsirii fapte era lipsit de capacitatea de discernamant
- Cel care a cauzat un prejudiciu nu rapunde daca in momentul in care a savarsit fapta
ilicita era intr o stare vremelnica de tulburare a minti.

S-ar putea să vă placă și