Sunteți pe pagina 1din 5

Raspunderea civila delictuala :

1.Raspunderea pt fapta altuia :


A) Raspunderea pt fapta minorului sau a celui pus sub interdictie :
In cazul prejudiciilor cauzate de minori raspunderea revine : parintilor,tutorelui curatorului
special sau oricarei alte pers care avea obligatia de supraveghere a minorului la mom savarsirii
faptei.
Pt prejudiciile cauzate de persoana pusa sub interdictie rasp revine tutorelui sau curatorului
special.
Sunt incluse in categoria pers care raspund pt faptele copiilor minori : tutore,asistent
maternal,institutii de ocrotire.
Obligatia de supraveghere poate avea temeiul :
- In lege autoritatea parinteasca
- Contract desemnarea tutorelui de catre parinte
- Hotarare jud numirea tutorelui de catre instanta de tutela
In ceea ce priveste obligatia de supraveghere a pers puse sub interdictie aceasta isi are temeiul
in :
- Contract desemnarea tutorelui
- Hotararea ju
- Lege unitati spitalicesti
Conditiile raspunderii pt fapta minorului sau acelui pus sub interdictie
Victima prejudiciului tr sa faca dovada cu privire la :
- Existenta prejudiciului
- Existenta faptei ilicite
- Rap de cauzalitate
- Minoritatea sau statutul jur de pesr pusa sub interdictie
- Existenta obl de supraveghere
Victima va beneficia astefel de 3 prezmtii :
- Prezumtia ca in indeplinirea obl de crestere si educare au existat abateri
- Prezumtia vinovatiei parintelui sau atutorelui
- Prezumtia rap de cauzalitate dintre aceste abateri si fapta ilicita
Referitor la raspunderea altor pers care aveau obligatia de supraveghere a minorului la
momentul provocari prejudiciului ,victima v a beneficia de 3 prezumtii :
- Prezumtia ca obl de supraveghere nu a fost indeplinita
- Prezumtia vinovatiei celui care avea obl de supraveghere
- Prezumtia existentei rap de cauzalitate dintre prej si neindeplinirea obl de supraveghere
Efectele raspunderii pt fapta minorului sau a celui pus sub interdictie jud :
Victima prej are urmatoarele optiuni :
- Sa pretinda despagubiri de la cel responsabil cu supravegherea
- Sa pretinda despagubiri de la minor sau de la cel pus sub interdictie ,este necesara
dovedirea existentei discernamantului la mom savarsirii fapte
- Sa cheme in judecata spre a fi obl la despagubiri in solidat atat pe cel obligat cu
supravegherea cat si pe autorul faptei prejudiciabile
Raspunderea comitentului pt fapta prepusului :
Comitentul pers care in virtutea unui contract sau in temeiul legii ,exercita directia de
supraveghere si de control acelui care indeplineste anumite functiiin interesul sau ori al altuia.
Intre comitent si prepus exista un rap de subordonare care isi are temeiul in imprejurarea ca pe
baza acordului de vointa dintre ele o pers fiz sau jur a incredintat unei pers fizice o insarcinare
,nascandu se astefel dr comitentului de a da instructiuni de a indruma si controla activitatea
prepusului.
Izvorul rap de prepusenie este contractul de munca.
Fundamentarea raspunderii comitentului pt fapta prepusului :
Raspunderea comitentilor este fundamentata pe ideea de garantie .Exista 2 orientari in ce
priveste aplicarea acestei garantii :
- Comform raspunderii comitentului in baza garantiei obiective presupune riscul de
activitate care nu prezuma culpa comitentului.Sarcina despagubirilor sa revina
comitentului.
- Potrivit teoriei garantiei subiective ,se asociaza cu ideea de greseala a comitentului
.Comitentul raspunde pt fapta prepusului pe temeiul culpei in supraveghere sau
aalegerii prepuslui.
Conditiile raspunderii comitentului pt fapta prepusului :
Victima trebuie sa dovedeasca :
- Existenta faptei ilicite
- Existenta prejudiciului
- Legatura de caualitate prejudiciu fapta ilicita
- Vinovatia prepusului
- Existenta la data savarsirii faptei a rap de prepusenie
- Savarsirea faptei de catre prepus in legatura cu atributii;le sau cu scopul functiilor
incredintate
Efectele raspunderii :
Victima are urmatoarele posibilitati :
- Sa pretinda desp de la comitent
- Sa pretinda despagubiri de la prepus
- Sa pretinda despagubiri in solidar
B) Raspunderea pt prejudiciile cauzate de lucruri sau de animale :
1.Raspunderea pt prejudiciile cauzate de lucruri in general :
In ceea ce priveste notiunea de lucru :
- Se aplica atat bunurilor mobile,imobile
- Bunuri aflate in stationare sau bunuri aflate in miscare
- Atat bunuri avand dinamism propriu cat si bunuri lipsite de acest dinamism
- Bunuri periculoase cat si bunuri nepericuloase
Raspunderea revine persoanei care la data cauzarii prejudiciului detinea paza juridica asupra
lucrului ,iar nu pers care detinea numai paza materiala deoarece aceasta din urma pers nu se
serveste de lucru propriu.
Paza juridica poate fi detinuta si de un simplu posesor indiferent ca este de buna credinta sau
de rea credinta.
Teorii in ceea ce priveste fundamentarea rasp prejudiciilor cauzate de lucruri :
- Conceptii subiective : prezumtia relativa de culpa a celui ce detine paza juridica si
fundamentarea raspunderii pe o prezumtie absoluta de culpa a pers care detinea paza
jur a lucrului
- Conceptii obiective : teoria riscului in sensul ca pers ce detine un lucru trebuie sa
suporte riscul unui prejudiciu cauzat de acesta
Pt a obtine despagubiri de la cel car detinea paza juridica a lucrului,victima trebuia sa
dovedeasca prejudiciul si imprejurarea ca acesta a fost cauzat de lucrul respectiv.
Pt a se exonera de raspundere pers care detine paza jr a lucrului trebuie sa dovedeasca
existenta uneia dintre urmatoarele cauze :
- Fapta exclusiva a victimei
- Fapta exclusiv a unei terte pesoane pt care paznicul jur nu este tinut sa raspunsa
- Forta majora
Efectele raspunderii :
Victima este indrep[tatita sa obtina despagubiri de la cel ce detine paza jur a lucrului.
Paznicul jur se va putea indrepta ,prin actiune in regres,impotriva paznicului material,insa va
trebuii sa faca dovada vinovatiei acestuia.
Paznicul jur poate avea actiune in regres si imp unui tert.
Raspunderea pt prejudiciiile cauzate de animale :
Atat proprietarul unui anima cat si pers care se foloseste de animalul respectiv indiferent de
forma de vinovatie pe care o au in rap cu prejudiciul cauzat de animal vor raspunde delictual si
vor repara prejudiciul.
Raspunderea revine celui care detine paza juridica a animalului.Paza jur presupune dr pe care il
are o persoana de a se folosi in interes propriu de animalul respectiv ,ceea ce inseamna
prerogativa de control si de supraveghere.
In ceea ce priveste conditiile raspunderii victima trebuie sa dovedeasca :
- Existenta prejudiciului
- Faptul c aprejudiciul respectiv a fost cauzat de animal
- Existenta pazei juridice celui chemat in judecata
Efectele raspudnerii :
Victima se poate indrepta cu actiune in despagubire impotriva proprietarului ,celuia care
detinea pza juridica,sau celui care detine paza materiala asupra animalului(numai in conditiile
ras[underi pt fapta proprie).
Proprietarul sau cel ce detinea paza jur asupra animalului se poate indrepta printr o actiune in
regres impotriva paznicului material cu conditia sa faca dovada vinovatiei acestuia.
Raspunderea pt prejudiciile cauzate de ruina edificiului :
Proprietarul unui edificiu sau al unei constructii de orice fel este obligat sa repare prejudiciul
cauzat prin ruina edificiului ori prin desprinderea unor parti din el ,daca aceasta este urmarea
lipsei de intretinere sau a unui viciu de contructie.
Raspunderea civila pt prejudiciile cauzate prin ruina edificiului:
Proprietarul unui edificiu sau al unei constructii de orice fele ste obligat sa repare prejudiciul
cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor parti din ele,daca aceasta este urmarea lipsei de
intretinere sau a unui viciu de contructie.
Raspunderea pt ruina edificiului revine doar proprietarului acesteia.
Pe langa aobligarea proprietarului sa raspunda trebuie intrunite urmatoarele conditii :
- Existenta prejudiciului
- Ruina edificiului sau desprinderea unei parti din edificiu ca urmare a lipsei de intretinere
- Legatura de cauzalitate dintre prejudiciu si ruina edificiului sau desprinderea unor parti
ale edificiului
Pt a se exonera de raspundere proprietarul trebuie sa dovedeasca existenta urm cauze : fapta
imputabila exclusiv victimei,fapta exclusiv imputabila unei terte pers ,forta majora.
Efectele raspunderii :
Proprietarul rasp pt ruina edificiului,in cazul in care ruina s a produs din cauza lipsei de
intretinere sau unui viciu de constructie ,proprietarul pioate introduce actiunea in regres
impotriva :
- Vanzatorului
- Uzufructuar
- Constructor sau proiectant
- Prepusului