Sunteți pe pagina 1din 5

TITLUL II: INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

CAPITOLUL III. INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN


NESOCOTIREA INCREDERII

Inselaciunea privind asigurarile


Art. 245 NCP

( 1) Distrugerea,degradarea, aducerea în stare de (2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut în


neîntrebuinţare, ascunderea sau înstrăinarea alin. (1), simulează, îşi cauzează sau agravează
unui bun asigurat împotriva distrugerii, leziuni sau vătămări corporale produse de un
degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în risc asigurat se pedepseşte cu închisoare de la 6
scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, luni la 3 ani sau cu amendă.
suma asigurată, se pedepseşte cu închisoarea de
la unu la 5 ani. (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.

RATIUNEA INCRIMINARII:
Expunerea de motive – dezvoltarea pietei asigurarilor a dus la tentatia unor persoane de a frauga
asiguratorii in scopul obtinerii unor foloase patrimoniale injuste si ca aceste imprejurari fundamenteaza
incriminarea unei asemenea fapte.
Pentru a retine tipicitatea faptei este suficienta o conduita realizata in scopulcrearii cadrului necesar
pentru inselarea efectiva a asiguratorului. Se incrimineaza un act de pregatire a inselaciunii efective. Norma
de incriminare nu implica o lezare efectiva a patrimoniului, fiind suficienta doar potentialitatea unei
asemenea lezari.

Diferente fata de inselaciunea „clasica” – se sanctioneaza pregatirea inselaciunii.


Nu este necesara producerea unei pagube!
Infractiunea este una cu continut alternativ.
Textul nu se aplica in cazul asigurarilor profesionale. Intr-un asemenea caz se va aplica textul de la
inselaciunea in forma de baza.

Art. 245 Alin. 1 NCP


Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun
asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obţine, pentru sine
sau pentru altul, suma asigurată
Situatia premisa a comiterii faptei este existenta unui contract de asigurare de bunuri.

SUBIETUL ACTIV: GENERAL, Pf sau Pj

1
Fapta va putea fi comisa de cel care este parte in contractul de asigurare, cel care are calitatea de
beneficiar intr-un contract de asigurare incheiat de o alta persoana cu asiguratorul si orice tert care
actioneaza in intelegere cu beneficiarul indemnizatiei de asigurare, in scopul prevazut de norma. In aceasta
situatie fapta poate fi comisa si de o persoana juridica.
Contract de asigurare anulabil, nul absolut sau reziliat – fapta ramane tipica daca la momentul
actiunii nu a intervenit anularea sau constatarea nulitatii contractului de asigurare, bunul fiind la acel
moment un bun asigurat in sensul legii penale.
Daca la momentul comiterii faptei contractul de asigurare fusese realizat de drept de catre asigurator
din cauza neplatii primelor de asigurare nu mai sunt intrunite conditiile de tipicitate pentru ca nu mai avem
bun asigurat. Vom fi in prezenta unei tentative idonee, sanctionabile la infractiune de inselaciune privind
asigurarile

LATURA SUBIECTIVA: INTENTIE DIRECTA/EVENTUALA


SCOP SPECIAL – in absenta acestuia, actul de distrugere lato sensul
nu va constitui decat in mod exceptional o infractiune de distrugere – atunci cand este realizat fara
consimtamantul proprietarului sau daca are ca obiect material bunuri care nu pot fi distruse nici de
proprietar.

Folosul patrimonial urmarit poate sa fie just sau injust.


Exemplu: autorul, dorind sa recupereze indemnizatia de asigurare datorata in mod real de asigurator
pentru furtul unui utilaj, simuleaza producerea unui furt al unui autoturism asigurat la acelasi asigurator.

LATURA OBIECTIVA: ACTIUNE/INACTIUNE


Variantele alternative de executare prezinta numitorul comun al unei actiuni de disimulare a producerii
riscului asigurat (distrugerea lato sensu a bunului, furtul sau pierderea sa).
- distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare – semnificatia atribuita prin art.
253 NCP. Acesta este momentul consumarii faptei

Impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si
inlaturarea masurilor luate reprezinta forme particularede distrugere, degradare sau aducere in stare
de neintebuintare a bunului.

Starea de pericol paote fi creata si printr-o conduita pasiva- agentul nu isi mai hraneste animale,
bunuri asigurate. Proprietarul se afla in pozitie de garant pentru a lua toate masurile necesare pentru
conservarea bunului in starea in care acesta se afla la momentul incheerii contractului de asigurare.

Conduita pasiva a autorului duce la o agravare a rezultatului produs asupra bunului de o stare de
pericol anterioara si exterioara oricarei conduite active sau pasive din partea faptuitorului.- daca
autorul fara eforturi dincolo de limita rezonabilului ar fi putu evita agravarea starii de pericol si
distrugerea/degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a bunului, pozitia de garant a
persoanei fata de bun justifica o asemenea asimilare

- ascunderea bunului sau instrainarea sa, vizeaza situatiile in care, prin aceste acte de executare, se
doreste crearea aparentei producerii evenimentului asigurat, respectiv furtul sau pierderea bunului
asigurat. Afirmatiile autorului privind producerea riscului asigurat trebuie sa prezinte credebilitate.

Doar acele ipoteze in care ascunderea sau instrainarea bunului se face in vederea obtinerii de
despagubiri de la asigurator, nu si cele in care ascunderea sau instrainarea urmaresc disimularea unei
alte conduite infractionale. Spre exeplu nu vom avea inselaciune privind asigurarile daca autorul isi

2
insuseste o masina pe care dobandit-o in urma incheerii unui contract de leasing, iar apoi pentru a
disimula furtul o ascunde in garajul unor rude.

Daca bunul este asigurat la mai multe societati, vom avea atatea infractiuni in concurs cati asiguratori
avem.

Art. 245 alin. 2 NCP


Fapta persoanei care, în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, îşi cauzează sau agravează leziuni sau
vătămări corporale produse de un risc asigurat.
Situatia premisa: existenta unui contract de asigurare cu privire la persoane, care prevede acordarea unei
indemnizatii de sigurare in situatia producerii riscului asigurat al lezarii integritatii sau sanatatii unei
persoane.
Subiectul activ: doar persoana asigurata, indiferent de beneficiarul asigurarii. Daca in activitatea sa
autorul primeste ajutorul unei alte persoane aceasta va fi complice. Fapta nu poate fi comisa de catre o
persoana juridica pentru ca aceasta nu se poate autoleza.

Latura obiectiva:
- simulare a unei leziuni sa a unor vatamari corporale, persoana asigurata disimuleaza producerea
riscului asigurat, acesta neproducandu-se in realitate. Daca simularea se realizeaza printr-o conduita
care prezinta si o alta relevanta penala, aceasta se va retine in concurs cu inselaciunea privind
asigurarile. Simularea poate fi realizata in calitate de autor numai de catre persoana asigurata un
eventual ajutor pe care il primeste fiind calificat ca complicitate
.
- cauzarea si agravarea unor asemenea leziuni sau vatamari corporale – autorul insusi produce
riscul asigurat, creand insa aparenta ca acesta a fost produs de evenimente exterioare, riscuri
asigurate prin contractul de asigurare. Daca persoana asigurata isi creeaza leziunile sau vatamrile
prin intermediul unui tert, acesta va fi complice doar la inselaciunea pricind asigurarile, lovirile si
alte violente desi tipice, vor fi inlaturate de consimtamantul victimei. In aceasta situatie suntem in
prezenta unei derogari de la principiul nesanctionarii autolezarii, justificata tocmai prin scopul
fraudulos in care ea este realizata
Termenii de ,,leziune,, si ,,vatamare corporala,, trebuie intelesi ca fiind orice urmare asupra sanatatii sau
integritatii corporale ce reprezinta un risc asigurat in cadrul unui contrac de asigurare
In poteza sinuciderii persoanei asigurate si a intelegerii prealabile a acesteai cu beneficarul asigurarii ca
acesta sa simuleze cu corpul victimei producerea unui risc asigurat, fapta nu va fi tipica pentru ca autorul
nici nu simuleaza si nici nu isi provoaca leziuni sau vatamari ci chiar se sinucide. Fapta va putea fi insa
tipica pe textul general de la inselaciune art.244.
Comiterea faptei prin inactiune este posibila cu exceptia ,,simularii,, care presupune o conduita activa.
Cauzarea sau agravarea unor leziuni sau vatamari va putea fi comisa prin inactiune, atunci cand persoana
asigurata nu ia masurile necesare pentru evitarea producerii riscului asigurat si exista o obligatie de garant
ce are ca sursa o obligatie legala sau contractuala.
Latura subiectiva (art. 245 alin. 1 si 2): Fapta poate fi comisa cu intentie directa sau eventuala.
Scopul special prevazut de norma – obtinerea sumei asigurate pentru sine sau pentru altul.
Fapta se consuma la momentul comiterii unuia disntre actele prevazute de norma, infractiune fiind una de
pericol
3
Tentativa se sanctioneaza. In realitate se sanctioneaza tentativa la pregatirea unei inselaciuni.
Opereaza impacarea partilor.
Relatia cu inselaciunea art.244: daca unei fapte ii va lipsi un element de tipicitate de la inselaciunea
privind asigurarile, textul de la inselaciune va deveni aplicabil in momentul in care autorul solicita in mod
fraudulos indemnizatia de asigurare. Daca indemnizatia nu a fost obtinuta se va retine tentativa la art.244 iar
daca a fost obtinuta, atunci fapta consumata.
Relatia cu infractiunea de distrugere art.253: se vor retine in concurs atunci cand actul de distrugere este
sanctionat choar daca este comis si de proprietar, spre exemplu bunul face parte din patrimoniul cultural,
bunul a fost distrus prin incendiere, explozie sau alte asemenea mijloace de natura sa puna in pericol alte
bunuri sau persoane.
Fapta nu are forme agravate.

4
5

S-ar putea să vă placă și