Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE LIMBA ENGLEZA - CES

OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea capacitaii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacitii de exprimare oral 3. Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului scris 4. Dezvoltarea capacitii de exprimare scris (minimal) 5. Dezvoltarea unor reprezentri culturale i a interesului pentru lim a en!lez.

"#$%&'$(% D% )%*%)$+,-

1.1 . recunoasc sunete speci/ice lim ii en!leze 1.2 . distin! cuvinte 0n /luxul ver al

2.1 . articuleze sunete1 respect2nd accentul 3i intonaia1 speci/ice lim ii en!leze 2.2 . reproduc pri ale unui enun 2.3 . produc pri de enunuri simple

3.1 . citeasc un cuvinte cu !las tare 3.2 . desprind sensul cuvintelor1 citite 0n !2nd sau cu voce tare

4.1 . reproduc 0n scris litere1 !rupuri de litere1 cuvinte 4.2 . reproduc 0n scris cuvinte dup model

5.1 . mani/este curiozitate pentru descoperirea unor aspecte le!ate de viaa copiilor din spaiul an!lo4saxon

ORGANIZARE TEMATIC - Copilul despre sine: nume1 sex1 v2rst1 5aine - Familia: mem rii principali ai /amiliei - coala: o iecte 3colare - Animale: denumire - Cul ur! "i ci#ili$a%ie: nume 3i prenume tipice1 c2ntece 3i poezii

FUNCII COMUNICATIVE 1. a saluta 3i a rspunde la salut 2. a se prezenta 3. a identi/ica elemente din universul /amiliar 4. a mulumi 3i a rspunde la mulumiri 5. a exprima ceea ce 0i place Grama ic!
Substantivul

numrul sin!ular
Pronumele

personal 0n nominativ ($1 5e1 s5e)


Adjectivul

cali/icativ
Numeralul

cardinal (1416)

ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII Verbul to e1 timpul prezent (a/irmativ)

Lexic 56 uniti lexicale (cuvinte1 sinta!me corespunztoare realizrii /unciilor comunicative).

PLANIFICARE AN&AL'

&NI(

LESS)N %n!lis5 in )omania 9ello. $:m .all8

*RS+

,EE-

1= 4 21.6>.2612 24 4 2?.6>.2612

7reliminar8 &ni 9o; man8< .5e is little. 9e is i!. 9ello. A8 name is Ae!. @nit 1 Betters and introductions *ello/ M0 name is Me1+ 'ext C D'o8sE .S( @nit 2 F5at is it< &olours S E M E S ( E @nit 5 R I is 5i1/ (2e0 are li le+ ,2a is 2is3 @nit 3 *o4 man0 dinosaurs3 @nit 4 'alHin! a out a!e *o4 old are 0ou3 'ext C DA8 a 8 rot5erE $t is i!J '5e8 are little. )evision C unit 144 'ext C DA8 /riend .amE 2 2>.16 C 2.11.2612 22 4 2I.16.2612 7oem C DG oxE 9o; man8 dinosaurs< F5at is it< 9o; old are 8ou< 2 2 15 C 1>.16.2612 2 ? 4 12.16.2612 1 4 65.16.2612 2

'5is is m8 !rand/at5er. @nit I 7arts o/ t5e od8 (2is is m0 1rand6a 2er+ 'ext C DF5o am $ <E @nit = I 2a#e a ra55i + @nit ? (2e duc7 is in 2e 5a 2+ Final re#ision @nit > ,2a are 2ese3 F5at are t5ese< '5e countin! !ame &lot5es @nit 16 Are 2ese 0our s2oes3 'ext C DA8 animalsE $ 5ave a ra it.

12 C 1I.11.2612

1> 423.11.2612 3 2I 436.11.2612 3.12 C =.12.2612 3 3 C =.12.2612 16 C 14.12.2612 2 2 1= C 21.12.2612 14 C 1?.61.2613 '"'GB C 2I

'ext C D7ounceJ7ounceJ7ounceJE '5e ducH is in t5e at5. 'ext C DF5ere is t5e mouse<E

21 C 25.61.2613

2?.61 C 1.62.2613 '5ere is a 5ouse. 3 2?.61 C 1.62.2613 4 C ?.62.2613 2 11 C 15.62.2613

N9

@nit 11 '5ere is .... t5ere are..... (2ere is a 2ouse+ 'ext C DF5ere is princess<E

S E M E

@nit 12 ,2a is 2e ime3 @nit 13

F5at is t5e time< 'ext C D'en clo;nsE .5e 5as a little pinH mout5.

1? C 22.62.2613