Sunteți pe pagina 1din 22

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

REFERAT TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE

TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE....................................................................1 Constituirea societatilor comerciale.......................................................................................3

Inmatricularea societatii.....................................................................................10
Efectele incalcarii cerintelor le ale !e constituire a societatii.........................................1" #unctionarea societatilor comerciale...............................................................................1$ %ilantul conta&il...................................................................................................1' Mo!ificarea actului constituti(........................................................................1) Re!ucerea sau ma*orarea ca+italului social.........................................................1) E,clu!erea si retra erea asociatilor....................................................................1Di.ol(area/ fu.iunea si !i(i.area societatilor comerciale...................................."0

#u.iunea si !i(i.area societatilor........................................................................."0 Lic0i!area societatilor comerciale..................................................................."1

Termenul !e societate !eri(a etimolo ic !in lim&a latina/ !e la su&stanti(ul societas cu sensul !e asociatie/ unire.Din lim&a latina s1a transmis in lim&a france.a socit si in lim&a italiana societ . Su& as+ect economic/ societatea comerciala inseamna o asociere alcatuita +e &a.a unor in(estitii !e ca+ital in (e!erea +ro!ucerii unor marfuri sau e,ecutarii unor lucrari/ +restarii unor ser(icii cu sco+ul !e a o&tine &eneficii comune. Pentru ca societatea comerciala sa +oata fi constituita ca +ersoana *uri!ica/ tre&uie sa ai&a la &a.aun o&iect licit in folosul +artilor ce se asocia.a/ +recum si un contract !e asociere. Potri(it Le ii nr. 31 !in 1' noiem&rie 1--023 222 Re+u&licat4 +ri(in! societatile comerciale/ Pu&licata in MO5ITORUL O#ICIAL nr. 33 !in "ianuarie 1--6 societatile comerciale !in Romania se (or constitui in una !intre urmatoarele forme7 a3 societate in nume colecti(8 &3 societate in coman!ita sim+la8 c3 societate +e actiuni8 !3 societate in coman!ita +e actiuni si e3 societate cu ras+un!ere limitata. Societatea in nume colectiv (S.N.C.3 are !re+t caracteristica o&li atia soli!ara 9in e ala masura3 si nemar inita 9cu intre ul +atrimoniu3 a asociatilor +entru o+eratiunile !esfasurate in numele societatii.:otararea *u!ecatoreasca o&tinuta im+otri(a societatii este o+o.a&ila fiecarui asociat. Societatea in comandita simpla are !oua ti+uri !e asociati 7 coman!itati si coman!itari. #ata !e asociatii coman!itari/ acociatii coman!itati au in +lus !re+tul !e a!ministrare a societatii. Din +unct !e (e!ere al o&li atiei +entru o+eratiunile societatii/ coman!itatii ras+un! soli!ar si nemar init/ in tim+ ce riscul coman!itarilor se limitea.a la ca+italul su&scris. Coman!itarul are !e+tul !e a cere o co+ie a &ilantului conta&il si a contului !e +rofit si +ier!ere/ +recum si !re+tul !e a (erifica autenticitate acestora +e &a.a !ocumentelor *ustificati(e. Societatea in comandita pe actiuni +astrea.a caracteristicile societatii in coman!ita sim+la/ cu mentinerea !i(i.arii ca+italului social +e actiuni.
"

A!ministratorii +ot fi re(ocati !e catre a!unarea enerala a asociatilor/ iar un asociat ales !e a!ministrator !e(ine automat asociat coma!itat. Societatea cu raspundere limitata (S.R.L.) are !re+t +rinci+ala caracteristica limitarea ras+un!erii actionarilor +entru o&li atiile societatii la ca+italul social su&scris !e fiecare actionar. Ca+italul este im+artit in +arti sociale care sunt li&er transfera&ile numai intre asociati. Transmiterea catre +ersoane !in afara societatii tre&uie a+ro&ata !e asociatii care re+re.inta cel +utin trei +atrimi !in ca+italul social. Sociatatea pe actiuni (S.A.) +astrea.a limitarea ras+un!erii la ca+italul su&scris !e fiecare actionar. Dre+tul !e +ro+rietate asu+ra actiunilor nominati(e sau la +urtator se transmite li&er/ fara consimtamantul celorlalti actionari. Constituirea societatilor comerciale Societatea in nume colecti( sau in coman!ita sim+la se constituie +rin contract !e societate/ iar societatea +e actiuni/ in coman!ita +e actiuni sau cu ras+un!ere limitata se constituie +rin contract !e societate si statut. Societatea cu ras+un!ere limitata se +oate constitui si +rin actul !e (ointa al unei sin ure +resoane. In acest ca. se intocmeste numai statutul. Contractul !e societate si statutul +ot fi inc0eiate su& forma unui inscris unic/ !enumit act constituti(. Can! se inc0eie numai contract !e societate sau numai statut/ acestea +ot fi !enumite/ !e asemenea/ act constituti(. In cu+rinsul +re.entei le i/ !enumirea act constituti( !esemnea.a atat inscrisul unic/ cat si contractul !e societate si;sau statutul societatii. Actul constituti( se semnea.a !e toti asociatii sau/ in ca. !e su&scri+tie +u&lica/ !e fon!atori si se inc0eie in forma autentica. Semnatarii actului constituti(/ +recum si +ersoanele care au un rol !eterminant in constituirea societatii sunt consi!erati fon!atori. 5u +ot fi fon!atori +ersoanele care/ +otri(it le ii/ sunt inca+a&ile sau care au fost con!amnate +entru estiune frau!uloasa/ a&u. !e incre!ere/ fals/ u. !e fals/ inselaciune/ !ela+i!are/ marturie mincinoasa/ !are sau luare !e mita/ +recum si +entru alte infractiuni +re(a.ute !e +re.enta le e. Actul constituti( al societatii in nume colecti(/ in coman!ita sim+la sau cu ras+un!ere limitata (a cu+rin!e7 a3 numele si +renumele/ locul si !ata nasterii/ !omiciliul si cetatenia asociatilor/ +ersoane fi.ice8 !enumirea/ se!iul si nationalitatea asociatilor/
3

+ersoane *uri!ice. La societatea in coman!ita sim+la se (or arata asociatii coman!itari si asociatii coman!itati8 &3forma/ !enumirea/ se!iul si/ !aca este ca.ul/ em&lema societatii8 c3 o&iectul !e acti(itate al societatii/ cu +reci.area !omeniului si a acti(itatii +rinci+ale8 !3 ca+italul social su&scris si cel (arsat/ cu mentionarea a+ortului fiecarui asociat/ in numerar sau in natura/ (aloarea a+ortului in natura si mo!ul e(aluarii/ +recum si !ata la care se (a (arsa inte ral ca+italul social su&scris. La societatile cu ras+un!ere limitata se (or +reci.a numarul si (aloarea nominala a +artilor sociale/ +recum si numarul +artilor sociale atri&uite fiecarui asociat +entru a+ortul sau8 e3 asociatii care re+re.inta si a!ministrea.a societatea sau a!ministratorii neasociati/ +ersoane fi.ice ori *uri!ice/ +uterile ce li s1au conferit si !aca ei urmea.a sa le e,ercite im+reuna sau se+arat8 f3 +artea fiecarui asociat la &eneficii si la +ier!eri8 3 se!iile secun!are 1 sucursale/ a entii/ re+re.entante sau alte asemenea unitati fara +ersonalitate *uri!ica 1/ atunci can! se infiintea.a o !ata cu societatea/ sau con!itiile +entru infiintarea lor ulterioara/ !aca se are in (e!ere o atare infiintare8 03 !urata societatii8 i3 mo!ul !e !i.ol(are si !e lic0i!are a societatii. Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni (a cu+rin!e7 a3 numele si +renumele/ locul si !ata nasterii/ !omiciliul si cetatenia asociatilor/ +ersoane fi.ice8 !enumirea/ se!iul si nationalitatea asociatilor/ +ersoane *uri!ice. La societatea in coman!ita +e actiuni se (or arata asociatii coman!itari si asociatii coman!itati8 &3 forma/ !enumirea/ se!iul si/ !aca este ca.ul/ em&lema societatii8 c3 o&iectul !e acti(itate al societatii/ cu +reci.area !omeniului si a acti(itatii +rinci+ale8 !3 ca+italul social su&scris si cel (arsat. La constituire/ ca+italul social su&scris/ (arsat !e fiecare actionar/ nu (a +utea fi mai mic !e 30< !in cel su&scris/ !aca +rin le e nu se +re(e!e altfel. Restul !e ca+ital social (a tre&ui (arsat in termen !e 1" luni !e la inmatriculare8 e3 (aloarea &unurilor constituite ca a+ort in natura in societate/ mo!ul !e e(aluare si numarul actiunilor acor!ate +entru acestea8 f3 numarul si (aloarea nominala a actiunilor/ cu s+ecificarea !aca sunt nominati(e sau la +urtator. Daca sunt mai multe cate orii !e actiuni/ se (or
$

arata numarul/ (aloarea nominala si !re+turile conferite fiecarei cate orii !e actiuni8 3 numele si +renumele/ locul si !ata nasterii/ !omiciliul si cetatenia a!ministratorilor/ +ersoane fi.ice8 !enumirea/ se!iul si nationalitatea a!ministratorilor/ +ersoane *uri!ice8 arantia +e care a!ministratorii sunt o&li ati sa o !e+una/ +uterile ce li se confera si !aca ei urmea.a sa le e,ercite im+reuna sau se+arat8 !re+turile s+eciale !e re+re.entare si !e a!ministrare acor!ate unora !intre ei. Pentru societatile in coman!ita +e actiuni se (or in!ica coman!itatii care re+re.inta si a!ministrea.a societatea8 03 numele si +renumele/ locul si !ata nasterii/ !omiciliul si cetatenia cen.orilor/ +ersoane fi.ice8 !enumirea/ se!iul si nationalitatea cen.orilor/ +ersoane *uri!ice8 i3 clau.e +ri(in! con!ucerea/ a!ministrarea/ controlul estiunii si functionarea societatii8 *3 !urata societatii8 =3 mo!ul !e !istri&uire a &eneficiilor si !e su+ortare a +ier!erilor8 l3 se!iile secun!are 1 sucursale/ a entii/ re+re.entante sau alte asemenea unitati fara +ersonalitate *uri!ica 1/ atunci can! se infiintea.a o !ata cu societatea/ sau con!itiile +entru infiintarea lor ulterioara/ !aca se are in (e!ere o atare infiintare8 m3 a(anta*ele re.er(ate fon!atorilor8 n3 actiunile coman!itarilor in societatea in coman!ita +e actiuni8 o3 o+eratiunile inc0eiate !e asociati in contul societatii ce se constituie si +e care aceasta urmea.a sa le +reia/ +recum si sumele ce tre&uie +latite +entru acele o+eratiuni8 +3 mo!ul !e !i.ol(are si !e lic0i!are a societatii. Societatea +e actiuni se constituie +rin su&scriere inte rala si simultana a ca+italului social !e catre semnatarii actului constituti( sau +rin su&scri+tie +u&lica. Ca+italul social al societatii +e actiuni si al societatii in coman!ita +e actiuni nu +oate fi mai mic !e ">.000.000 lei. Potri(it art. ?I !in Or!onanta !e ur enta nr. 3";1--)/ astfel cum a fost mo!ificat +rin Le ea nr. 1->;1--)/ societatile +e actiuni/ in coman!ita +e actiuni/ si cu ras+un!ere limitata e,istente/ care nu au ca+italul social minim +re(a.ut la acest articol/ au o&li atia sa il com+lete.e in termen !e un an !e la !ata intrarii in (i oare a or!onantei !e ur enta. Pana la e,+irarea acestui termen/ ca+italul social (arsat in contul ma*orarii !e ca+ital la societatile +e actiuni si in coman!ita +e actiuni nu (a +utea fi mai mic !e 30< !in cel su&scris in acelasi sco+.
>

Ma*orarea ca+italului social se (a +utea face si +rin utili.area re.er(elor/ cu e,ce+tia re.er(elor le ale/ +recum si a &eneficiilor si +rimelor le ate !e ca+ital/ inclusi( a !iferentelor fa(ora&ile !in ree(aluarea +atrimoniului social/ ori in alte mo!alitati +ermise !e le e. In locul com+letarii ca+italului social/ aceste societati +ot o+ta +entru transformarea societatii intr1o alta forma la care ca+italul social cores+un!e/ transformare care tre&uie sa se efectue.e in termen !e un an !e la !ata intrarii in (i oare a or!onantei !e ur enta 9") iulie 1--)3. In ca.ul neres+ectarii termenului !e un an/ tri&unalul/ la cererea statului/ +rin Ministerul #inantelor/ ori a camerei !e comert si in!ustrie teritoriale sau a oricarei +ersoane interesate/ (a !is+une !i.ol(area societatii. 5umarul actionarilor in societatea +e actiuni nu +oate fi mai mic !e >. Ca+italul social al unei societati cu ras+un!ere limitata nu +oate fi mai mic !e ".000.000 lei si se !i(i!e in +arti sociale e ale care nu +ot fi mai mici !e 100.000 lei iar +artile sociale nu +ot fi re+re.entate +rin titluri ne ocia&ile. In societatea cu ras+un!ere limitata/ numarul asociatilor nu +oate fi mai mare !e >0. In ca.ul in care/ intr1o societate cu ras+un!ere limitata/ +artile sociale sunt ale unei sin ure +ersoane/ aceasta/ in calitate !e asociat unic/ are !re+turile si o&li atiile ce re(in/ +otri(it +re.entei le i/ a!unarii enerale a asociatilor. Daca asociatul unic este a!ministrator/ ii re(in si o&li atiile +re(a.ute !e le e +entru aceasta calitate.In societea care se infiintea.a !e catre un asociat unic/ (aloarea a+ortului in natura (a fi sta&ilita +e &a.a unei e,+erti.e !e s+ecialitate. O +ersoana fi.ica sau o +ersoana *uri!ica nu +oate fi asociat unic !ecat intr1o sin ura societate cu ras+un!ere limitata.O societate cu ras+un!ere limitata nu +oate a(ea ca asociat unic o alta societate cu ras+un!ere limitata/ alcatuita !intr1o sin ura +ersoana. A+orturile in numerar sunt o&li atorii la constituirea oricarei forme !e societate. A+orturile in natura sunt a!mise la toate formele !e societate. Aceste a+orturi se reali.ea.a +rin transferarea !re+turilor cores+un.atoare si +rin +re!area efecti(a catre societate a &unurilor aflate in stare !e utili.are. A+orturile in creante sunt li&erate +otri(it art. 6$. Asemenea a+orturi nu sunt a!mise la societatile +e actiuni care se constituie +rin su&scri+tie +u&lica si nici la societatile in coman!ita +e actiuni sau cu ras+un!ere limitata. Prestatiile in munca nu +ot constitui a+ort la formarea sau ma*orarea ca+italului social. Asociatii in societatea in nume colecti( si asociatii coman!itati se +ot o&li a la +restatii in munca cu titlu !e a+ort social !ar care nu +ot constitui a+ort la formarea sau la ma*orarea ca+italului social. In sc0im&ul acestui a+ort/
'

asociatii au !re+tul sa +artici+e/ +otri(it actului constituti(/ la im+artirea &eneficiilor si a acti(ului social/ ramanan!/ toto!ata/ o&li ati sa +artici+e la +ier!eri. La autentificarea actului constituti( se (a +re.enta !o(a!a eli&erata !e oficiul re istrului comertului +ri(in! !is+oni&ilitatea firmei si a em&lemei. Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin su scriptie pu lica Can! societatea +e actiuni se constituie +rin su&scri+tie +u&lica/ fon!atorii (or intocmi un +ros+ect !e emisiune/ .Pros+ectul !e emisiune semnat !e fon!atori in forma autentica (a tre&ui !e+us/ inainte !e +u&licare/ la oficiul re istrului comertului !in *u!etul in care se (a sta&ili se!iul societatii. . Pros+ectele !e emisiune care nu cu+rin! toate mentiunile sunt nule. Su&scriitorul nu (a +utea in(oca aceasta nulitate/ !aca a luat +arte la a!unarea constituti(a sau !aca a e,ercitat !re+turile si in!atoririle !e actionar. Su&scrierile !e actiuni se (or face +e unul sau +e mai multe e,em+lare ale +ros+ectului !e emisiune al fon!atorilor/ (i.ate !e *u!ecatorul !ele at. Su&scrierea (a cu+rin!e7 numele si +renumele sau !enumirea/ !omiciliul ori se!iul su&scriitorului8 numarul/ in litere/ al actiunilor su&scrise8 !ata su&scrierii si !eclaratia e,+resa ca su&scriitorul cunoaste si acce+ta +ros+ectul !e emisiune. +artici+arile la &eneficiile societatii/ re.er(ate !e fon!atori in folosul lor/ !esi acce+tate !e su&scriitori/ nu au efect !ecat !aca (or fi a+ro&ate !e a!unarea constituti(a. Cel mai tar.iu in termen !e 1> .ile !e la !ata inc0i!erii su&scrierii/ fon!atorii (or con(oca a!unarea constituti(a/ +rintr1o instiintare +u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei/ Partea a I?1a/ si in !oua .iare cu lar a ras+an!ire/ cu 1> .ile inainte !e !ata fi,ata +entru a!unare. Instiintarea (a cu+rin!e locul si !ata a!unarii/ care nu +oate !e+asi !oua luni !e la !ata inc0i!erii su&scrierii/ si +reci.area +ro&lemelor care (or face o&iectul !iscutiilor. Societatea se +oate constitui numai !aca intre ul ca+ital social a fost su&scris si fiecare acce+tant a (arsat in numerar *umatate !in (aloarea actiunilor su&scrise la Casa !e Economii si Consemnatiuni ori la o societate &ancara sau la una !intre unitatile acestora. Restul !in ca+italul social su&scris (a tre&ui (arsat in termen !e 1" luni !e la inmatriculare.Actiunile ce re+re.inta a+orturi in

natura (or tre&ui aco+erite inte ral. Daca su&scrierile +u&lice !e+asesc ca+italul social +re(a.ut in +ros+ectul !e emisiune sau sunt mai mici !ecat acesta/ fon!atorii sunt o&li ati sa su+una a+ro&arii a!unarii constituti(e ma*orarea sau/ !u+a ca./ re!ucerea ca+italului social la ni(elul su&scri+tiei. #on!atorii sunt o&li ati sa intocmeasca o lista a celor care/ acce+tan! su&scri+tia/ au !re+tul sa +artici+e la a!unarea constituti(a/ cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia. Aceasta lista (a fi afisata la locul un!e se (a tine a!unarea/ cu cel +utin > .ile inainte !e a!unare.A!unarea ale e un +rese!inte si !oi sau mai multi secretari. Partici+area acce+tantilor se (a constata +rin liste !e +re.enta/ semnate !e fiecare !intre ei si (i.ate !e +rese!inte si !e unul !intre secretari. Oricare acce+tant are !re+tul sa faca o&ser(atii asu+ra listei afisate !e fon!atori/ inainte !e a se intra in or!inea !e .i a a!unarii/ care (a !eci!e asu+ra o&ser(atiilor. In a!unarea constituti(a/ fiecare acce+tant are !re+tul la un (ot/ in!iferent !e actiunile su&scrise. El +oate fi re+re.entat si +rin +rocura s+eciala. 5imeni nu +oate re+re.enta mai mult !e > acce+tanti. Acce+tantii care au constituit a+orturi in natura nu au !re+t !e (ot in !eli&erarile referitoare la a+orturile lor/ c0iar !aca ei sunt si su&scriitori !e actiuni in numerar ori se +re.inta ca man!atari ai altor acce+tanti. A!unarea constituti(a este le ala !aca sunt +re.enti *umatate +lus unu !in numarul acce+tantilor si ia 0otarari cu (otul ma*oritatii sim+le a celor +re.enti. Daca e,ista a+orturi in natura/ a(anta*e re.er(ate fon!atorilor/ o+eratiuni inc0eiate !e fon!atori in contul societatii ce se constituie si +e care aceasta urmea.a sa le ia asu+ra sa/ a!unarea constituti(a numeste/ in con!itiile art. 36/ unul sau mai multi e,+erti/ care isi (or !a a(i.ul asu+ra e(aluarilor. Daca ma*oritatea ceruta nu +oate fi intrunita/ !esemnarea e,+ertilor se (a face !e *u!ecatorul !ele at/ la cererea oricarui acce+tant. Du+a ce e,+ertii au !e+us ra+ortul !e e(aluare/ fon!atorii con(oaca !in nou a!unarea constituti(a. Daca (aloarea a+orturilor in natura/ sta&ilita !e e,+erti/ este inferioara cu o cincime aceleia +re(a.ute !e fon!atori in +ros+ectul !e emisiune/ oricare acce+tant se +oate retra e/ anuntan!u1i +e fon!atori/ +ana la !ata fi,ata +entru a!unarea constituti(a. Actiunile re(enin! acce+tantilor care s1au retras +ot fi +reluate !e fon!atori in termen !e 30 !e .ile/ sau/ ulterior/ !e alte +ersoane/ +e cale !e su&scri+tie +u&lica. A!unarea constituti(a are urmatoarele o&li atii7 1 (erifica e,istenta (arsamintelor8

1 e,aminea.a si (ali!ea.a ra+ortul e,+ertilor !e e(aluare a a+orturilor in natura8 a+ro&a +artici+arile la &eneficii ale fon!atorilor si o+eratiunile inc0eiate in contul societatii8 1 !iscuta si a+ro&a actul constituti( al societatii/ mem&rii +re.enti re+re.entan!/ in acest sco+/ si +e cei a&senti/ si !esemnea.a +e aceia care se (or +re.enta +entru autentificarea actului si in!e+linirea formalitatilor cerute +entru constituirea societatii8 1 numeste +e a!ministratori si cen.ori. ?arsamintele efectuate/ +entru constituirea societatii +rin su&scri+tie +u&lica (or fi +re!ate +ersoanelor insarcinate cu incasarea lor/ +rin actul constituti(/ iar in li+sa unei !is+o.itii/ +ersoanelor !esemnate +rin !eci.ia consiliului !e a!ministratie/ !u+a +re.entarea certificatului la oficiul re istrului comertului/ !in care re.ulta inmatricularea societatii. Daca constituirea societatii nu a a(ut loc/ restituirea (arsamintelor se (a face !irect acce+tantilor. #on!atorii iau asu+ra lor consecintele actelor si ale c0eltuielilor necesare constituirii societatii/ iar !aca/ !in orice cau.a/ aceasta nu se (a constitui/ ei nu se +ot in!re+ta im+otri(a acce+tantilor. #on!atorii sunt o&li ati sa +re!ea a!ministratorilor !ocumentele si cores+on!enta referitoare la constituirea societatii. #on!atorii si +rimii a!ministratori sunt soli!ar ras+un.atori/ !in momentul constituirii societatii/ fata !e societate si !e terti +entru7 1 su&scrierea inte rala a ca+italului social si efectuarea (arsamintelor sta&ilite !e le e sau !e actul constituti(8 1 e,istenta a+orturilor in natura8 1 (eri!icitatea +u&licatiilor facute in (e!erea constituirii societatii. #on!atorii sunt ras+un.atori/ !e asemenea/ !e (ala&ilitatea o+eratiunilor inc0eiate in contul societatii inainte !e constituire si luate !e aceasta asu+ra sa. A!unarea enerala nu (a +utea !a !escarcare fon!atorilor si +rimilor a!ministrtori/ +entru ras+un!erea ce le re(ine/ tim+ !e > ani. A!unarea constituti(a (a 0otari asu+ra cotei !e +artici+are !in &eneficiul net ce re(ine fon!atorilor unei societati constituite +rin su&scri+tie +u&lica. Cota +re(a.uta nu +oate !e+asi '< !in &eneficiul net si nu +oate fi acor!ata +entru o +erioa!a mai mare !e > ani !e la !ata constituirii societatii. In ca.ul ma*orarii ca+italului social/ !re+turile fon!atorilor (or +utea fi e,ercitate numai asu+ra &eneficiului cores+un.ator ca+italului social initial. De !is+o.itiile acestui articol +ot &eneficia numai +ersoanele fi.ice carora li s1a recunoscut calitatea !e fon!ator +rin actul constituti(. In ca. !e !i.ol(are

antici+ata a societatii/ fon!atorii au !re+tul sa ceara !aune !e la societate/ !aca !i.ol(area s1a facut in frau!a !re+turilor lor. Dre+tul la actiune in !aune se +rescrie +rin trecerea a ' luni !e la !ata a!unarii enerale a actionarilor care a 0otarat !i.ol(area antici+ata. Inmatricularea societatii In termen !e 1> .ile !e la !ata autentificarii actului constituti(/ fon!atorii sau a!ministratorii societatii/ ori un im+uternicit al acestora/ (or cere inmatricularea societatii in re istrul comertului in a carui ra.a teritoriala isi (a a(ea se!iul societatea.Cererea (a fi insotita !e7 a3 actul constituti( al societatii8 &3 !o(a!a efectuarii (arsamintelor in con!itiile actului constituti(8 c3 actele +ri(in! +ro+rietatea asu+ra a+orturilor in natura/ iar in ca.ul in care +rintre ele fi urea.a si imo&ile/ certificatul constatator al sarcinilor !e care sunt re(ate8 !3 actele constatatoare ale o+eratiunilor inc0eiate in contul societatii si a+ro&ate !e asociati8 e3 !eclaratia +e +ro+ria ras+un!ere a fon!atorilor/ a a!ministratorilor si a cen.orilor ca in!e+linesc con!itiile +re(a.ute !e +re.enta le e. Toate a(i.ele sau actele !e autori.are/ eli&erate !e catre autoritatile +u&lice in functie !e o&iectul !e acti(itate al unei societati/ (or fi solicitate !e catre oficiul re istrului comertului/ in termen !e > .ile !e la inre istrarea cererii/ iar autoritatile com+etente (or tre&ui sa emita a(i.ele sau actele !e autori.are in termen !e 1> .ile. 5u este necesar a se !e+une a(i.ele sau autori.arile te0nice si nici cele a caror eli&erare este le al con!itionata !e inmatricularea societatii. Controlul le alitatii actelor sau fa+telor care/ +otri(it le ii/ se inre istrea.a in re istrul comertului se e,ercita !e *ustitie +rintr1un *u!ecator !ele at.La ince+utul fiecarui an *u!ecatoresc/ +rese!intele tri&unalului (a !ele a/ la oficiul re istrului comertului/ unul sau mai multi *u!ecatori ai tri&unalului. @u!ecatorul !ele at (a +utea !is+une efectuarea unei e,+erti.e/ in contul +artilor/ +recum si a!ministrarea altor !o(e.i. La societatile +e actiuni/ !aca e,ista a+orturi in natura/ a(anta*e re.er(ate fon!atorilor/ o+eratiuni inc0eiate !e fon!atori in contul societatii ce se constituie si +e care aceasta urmea.a sa le ia asu+ra sa/ *u!ecatorul !ele at numeste/ in termen !e > .ile !e la inre istrarea cererii/ unul sau mai multi e,+erti !in lista e,+ertilor autori.ati. Acestia (or intocmi un ra+ort cu+rin.an!

10

!escrierea si mo!ul !e e(aluare a fiecarui &un a+ortat si (or e(i!entia !aca (aloarea acestuia cores+un!e numarului si (alorii actiunilor acor!ate in sc0im&/ +recum si alte elemente in!icate !e *u!ecatorul !ele at. Pentru &unurile mo&ile noi (a fi luata in consi!erare factura. Ra+ortul (a fi !e+us in termen !e 1> .ile la oficiul re istrului comertului si (a +utea fi e,aminat !e cre!itorii +ersonali ai asociatilor sau !e alte +ersoane. La cererea si +e c0eltuiala acestora/ li se +ot eli&era co+ii inte rale sau +artiale !e +e ra+ort. 5u +ot fi numiti e,+erti7 1 ru!ele sau afinii +ana la ra!ul al +atrulea inclusi(/ ori sotii acelora care au constituit a+orturi in natura sau ai fon!atorilor8 1 +ersoanele care +rimesc/ su& orice forma/ +entru functiile +e care le in!e+linesc/ altele !ecat aceea !e e,+ert/ un salariu sau o remuneratie !e la fon!atori sau !e la cei care au constituit a+orturi in natura. In ca.ul in care cerintele le ale sunt in!e+linite/ *u!ecatorul !ele at/ +rin inc0eiere/ +ronuntata in termen !e > .ile !e la in!e+linirea acestor cerinte/ (a autori.a constituirea societatii si (a !is+une inmatricularea ei in re istrul comertului/ in con!itiile +re(a.ute !e le ea +ri(in! acest re istru. O !ata cu efectuarea inmatricularii/ inc0eierea *u!ecatorului !ele at se comunica/ !in oficiu/ Monitorului Oficial al Romaniei/ s+re +u&licare/ +e c0eltuiala +artilor/ +recum si a!ministratiei financiare in ra.a careia se afla se!iul societatii +entru e(i!enta fiscala/ cu mentionarea numarului !e inmatriculare in re istrul comertului. La cererea si +e c0eltuiala +artilor/ actul constituti(/ (i.at !e *u!ecatorul !ele at/ se +u&lica in acelasi Monitor Oficial/ al Romaniei/ Partea a I?1a/ inte ral sau in e,tras. In ca.ul societatilor in nume colecti( sau in coman!ita sim+la/ in Monitorul Oficial al Romaniei se +oate +u&lica numai un e,tras al inc0eierii/ (i.at !e *u!ecatorul !ele at/ care (a cu+rin!e7 !ata inc0eierii/ !atele !e i!entificare a asociatilor/ !enumirea si/ !aca e,ista/ em&lema societatii/ se!iul/ forma/ o&iectul !e acti(itate +e scurt/ ca+italul social/ !urata societatii/ numarul !e inmatriculare in re istrul comertului. #ilialele sunt societati comerciale cu +ersonalitate *uri!ica si se infiintea.a intr1una !intre formele !e societate enumerate la art. " si in con!itiile +re(a.ute +entru acea forma. Ele (or a(ea re imul *uri!ic al formei !e societate in care s1au constituit. Sucursalele sunt !e.mem&raminte fara +ersonalitate *uri!ica ale societatilor comerciale si se inmatriculea.a/ inainte !e ince+erea acti(itatii lor/ in re istrul comertului !in *u!etul in care (or functiona. Daca sucursala se infiintea.a intr1o localitate !in acelasi *u!et sau in aceeasi localitate cu societatea fon!atoare/ ea se (a inmatricula in acelasi re istru al comertului/ insa
11

!istinct/ ca inmatriculare in!e+en!enta. Re imul *uri!ic al sucursalei se a+lica oricarui alt se!iu secun!ar/ in!iferent !e !enumirea lui/ caruia societatea care il infiintea.a ii atri&uie statut !e sucursala. Celelalte se!ii secun!are 1 a entii/ re+re.entante sau alte asemenea se!ii 1 se mentionea.a numai in ca!rul inmatricularii societatii in re istrul comertului se!iului +rinci+al. Societatile comerciale straine +ot infiinta in Romania/ cu res+ectarea le ii romane/ filiale/ +recum si sucursale/ a entii/ re+re.entante sau alte se!ii secun!are/ !aca acest !re+t le este recunoscut !e le ea statutului lor or anic. Re+re.entantii societatii sunt o&li ati sa !e+una la oficiul re istrului comertului semnaturile lor/ in termen !e 1> .ile !e la !ata inmatricularii societatii/ !aca au fost numiti +rin actul constituti(/ iar cei alesi in tim+ul functionarii societatii/ in termen !e 1> .ile !e la ale ere. Efectele incalcarii cerintelor le!ale de constituire a societatii Can! actul constituti( nu cu+rin!e mentiunile +re(a.ute !e le e ori cu+rin!e clau.e +rin care se incalca o !is+o.itie im+erati(a a le ii sau can! nu s1a in!e+linit o cerinta le ala +entru constituirea societatii/ *u!ecatorul !ele at/ !in oficiu sau la cererea oricarui asociat ori a altor +ersoane interesate/ (a res+in e/ +rin inc0eiere/ moti(at/ cererea !e inmatriculare/ in afara !e ca.ul in care asociatii inlatura asemenea nere ularitati. @u!ecatorul !ele at (a lua act in inc0eiere !e re ulari.arile efectuat In ca.ul in care fon!atorii sau re+re.entantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen le al/ oricare asociat +oate cere oficiului re istrului comertului efectuarea inmatricularii/ !u+a ce/ +rin notificare sau scrisoare recoman!ata/ i1a +us in intar.iere/ iar ei nu s1au conformat in cel mult 6 .ile !e la +rimire. Daca/ totusi/ inmatricularea nu s1a efectuat in termenele +re(a.ute !e alineatul +rece!ent/ asociatii sunt eli&erati !e o&li atiile ce !ecur !in su&scri+tiile lor/ !u+a trecerea a 3 luni !e la !ata autentificarii actului constituti(/ in afara !e ca.ul in care acesta +re(e!e altfel. Daca un asociat a cerut in!e+linirea formalitatilor !e inmatriculare/ nu se (a mai +utea +retin!e !e nici unul !intre ei eli&erarea !e o&li atiile ce !ecur !in su&scri+tie In ca.ul unor nere ularitati constatate !u+a inmatriculare/ societatea este o&li ata sa ia masuri +entru inlaturarea lor/ in cel mult 6 .ile !e la !ata constatarii acelor nere ularitati. Daca societatea nu se conformea.a/ orice +ersoana interesata +oate cere tri&unalului sa o&li e or anele societatii/ su& sanctiunea +latii !e !aune cominatorii/ sa le re ulari.e.e. #on!atorii/ re+re.entantii societatii/ +recum si +rimii mem&ri ai or anelor !e con!ucere/ !e
1"

a!ministrare si !e control ale societatii ras+un! nelimitat si soli!ar +entru +re*u!iciul cau.at +rin nere ulariti. Actele sau fa+tele/ +entru care nu s1a efectuat +u&licitatea +re(a.uta !e le e/ nu +ot fi o+use tertilor/ in afara !e ca.ul in care societatea face !o(a!a ca acestia le cunosteau. O+eratiunile efectuate !e societate inainte !e a 1'1a .i !e la !ata +u&licarii in Monitorul Oficial al Romaniei a inc0eierii *u!ecatorului !ele at nu sunt o+o.a&ile tertilor/ care !o(e!esc ca au fost in im+osi&ilitate !e a lua cunostinta !es+re ele. Tertii +ot in(oca insa actele sau fa+tele cu +ri(ire la care nu s1a in!e+linit +u&licitatea/ in afara !e ca.ul in care omisiunea +u&licitatii le li+seste !e efecte. Societatea este o&li ata sa (erifice i!entitatea !intre te,tul !e+us la oficiul re istrului comertului si cel +u&licat in Monitorul Oficial al Romaniei sau in +resa. In ca. !e neconcor!anta/ tertii +ot o+une societatii oricare !intre te,te/ in afara !e ca.ul in care societatea face !o(a!a ca ei cunosteau te,tul !e+us la oficiul re istrului comertului. #on!atorii/ re+re.entantii si alte +ersoane/ care au lucrat in numele unei societati in curs !e constituire/ ras+un! soli!ar si nelimitat fata !e terti +entru actele *uri!ice inc0eiate cu acestia in contul societatii/ in afara !e ca.ul in care societatea/ !u+a ce a !o&an!it +ersonalitate *uri!ica/ le1a +reluat asu+ra sa. Actele astfel +reluate sunt consi!erate a fi fost ale societatii inca !e la !ata inc0eierii lor 5ici societatea si nici tertii nu +ot o+une/ +entru a se sustra e !e la o&li atiile asumate/ o nere ularitate in numirea re+re.entantilor/ a!ministratorilor sau a altor +ersone care fac +arte !in or anele societatii/ atunci can! aceasta numire a fost +u&licata in conformitate cu le ea. Societatea nu +oate in(oca fata !e terti numirile in functiile mentionate in alineatul +rece!ent sau incetarea acestor functii/ !aca ele nu au fost +u&licate in conformitate cu le ea. In ra+orturile cu tertii/ societatea +e actiuni/ in coman!ita +e actiuni sau cu ras+un!ere limitata este an a*ata +rin actele or anelor sale/ c0iar !aca aceste acte !e+asesc o&iectul !e acti(itate/ in afara !e ca.ul in care ea !o(e!este ca tertii cunosteau sau/ in im+re*urarile !ate/ tre&uia sa cunoasca !e+asirea acestuia. Pu&licarea actului constituti( nu +oate constitui/ sin ura/ !o(a!a cunoasterii. Clau.ele actului constituti( ori 0otararile or anelor statutare ale societatilor +re(a.ute in alineatul +rece!ent/ care limitea.a +uterile conferite !e le e acestor or ane/ sunt ino+o.a&ile tertilor/ c0iar !aca au fost +u&licate. 5ulitatea unei societati inmatriculate in re istrul comertului +oate fi !eclarata !e tri&unal numai atunci can!7

13

a3 li+seste actul constituti( sau can! acesta nu a fost inc0eiat in forma autentica8 &3 toti fon!atorii au fost +otri(it le ii/ inca+a&ili/ la !ata constituirii societatii8 c3 o&iectul !e acti(itate al societatii este ilicit sau contrar or!inii +u&lice8 !3 li+seste inc0eierea *u!ecatorului !ele at !e inmatriculare a societatii8 e3 li+seste autori.area le ala a!ministrati(a !e constituire a societatii8 f3 actul constituti( nu +re(e!e !enumirea societatii/ o&iectul sau !e acti(itate/ a+orturile asociatilor si ca+italul social su&scris8 3 s1au incalcat !is+o.itiile le ale +ri(in! ca+italul social minim/ su&scris si (arsat8 03 nu s1a res+ectat numarul minim !e asociati/ +re(a.ut !e le e. 5ulitatea nu +oate fi !eclarata in ca.ul in care cau.a ei/ in(ocata in cererea !e anulare/ a fost inlaturata inainte !e a se +une conclu.ii in fon! la tri&unal. Pe !ata la care 0otararea *u!ecatoreasca !e !eclarare a nulitatii a !e(enit ire(oca&ila/ societatea incetea.a fara efect retroacti( si intra in lic0i!are. Dis+o.itiile le ale +ri(in! lic0i!area societatilor ca urmare a !i.ol(arii se a+lica in mo! cores+un.ator. +rin 0otararea *u!ecatoreasca !e !eclarare a nulitatii se (or numi si lic0i!atorii societatii. Declararea nulitatii societatii nu a!uce atin ere actelor inc0eiate in numele sau. 5ici societatea si nici asociatii nu +ot o+une tertilor !e &una1cre!inta nulitatea societatii. Functionarea societatilor comerciale In li+sa !e sti+ulatie contrara/ &unurile constituite ca a+ort in societate !e(in +ro+rietatea acesteia !in momentul inmatricularii ei in re istrul comertului. Asociatul care intar.ie sa !e+una a+ortul social este ras+un.ator !e !aunele +ricinuite/ iar !aca a+ortul a fost sti+ulat in numerar este o&li at si la +lata !o&an.ilor le ale !in .iua in care tre&uia sa faca (arsamantul. Pe !urata societatii/ cre!itorii asociatului +ot sa1si e,ercite !re+turile lor numai asu+ra +artii !in &eneficiile cu(enite asociatului !u+a &ilantul conta&il/ iar !u+a !i.ol(area societatii asu+ra +artii ce i s1ar cu(eni +rin lic0i!are.Cre!itorii +ot totusi +o+ri/ in tim+ul !uratei societatii/ +artile ce s1ar cu(eni asociatilor +rin lic0i!are sau +ot sec0estra si (in!e actiunile !e&itorului lor. 93 Cota1+arte !in &eneficiu ce se (a +lati fiecarui asociat constituie !i(i!en!. 93 Di(i!en!ele se (or +lati asociatilor +ro+ortional cu cota !e +artici+are la ca+italul social (arsat/ !aca +rin actul constituti( nu s1a +re(a.ut altfel.

1$

93 5u se (or +utea !istri&ui !i(i!en!e !ecat !in &eneficiile reale. 93 Di(i!en!ele +latite contrar !is+o.itiilor !e mai sus se (or restitui. 93 Dre+tul la actiunea !e restituire a !i(i!en!elor se +rescrie in termen !e 3 ani !e la !ata !istri&uirii lor. 93 Di(i!en!ele care se cu(in !u+a !ata transmiterii actiunilor a+artin cesionarului/ in afara !e ca.ul in care +artile au con(enit altfel. Daca se constata o micsorare a ca+italului social/ acesta (a tre&ui intre it sau re!us/ mai inainte !e a se +utea face (reo re+arti.are sau !istri&uire !e &eneficiu

A!ministratorii7 1+ot face toate o+eratiunile cerute +entru a!ucerea la in!e+linire a o&iectului !e acti(itate al societatii/ afara !e restrictiile aratate in actul constituti(. 1sunt o&li ati sa ia +arte la toate a!unarile societatii/ la consiliile !e a!ministratie si la or anele !e con!ucere similare acestora. A!ministratorii care au !re+tul !e a re+re.enta societatea nu il +ot transmite !ecat !aca aceasta facultate li s1a acor!at in mo! e,+res. A!ministratorul care/ fara !re+t/ isi su&stituie alta +ersoana ras+un!e soli!ar cu aceasta +entru e(entualele +a u&e +ro!use societatii. O&li atiile si ras+un!erea a!ministratorilor sunt re lementate !e !is+o.itiile referitoare la man!at si !e cele s+ecial +re(a.ute in aceasta le e. A!ministratorii sunt soli!ar ras+un.atori fata !e societate +entru7 a3 realitatea (arsamintelor efectuate !e asociati8 &3 e,istenta reala a !i(i!en!elor +latite8 c3 e,istenta re istrelor cerute !e le e si corecta lor tinere8 !3 e,acta in!e+linire a 0otararilor a!unarilor enerale8 e3 stricta in!e+linire a in!atoririlor +e care le ea/ actul constituti( le im+un. Actiunea in ras+un!ere im+otri(a a!ministratorilor a+artine si cre!itorilor societatii/ insa acestia o (or +utea e,ercita numai in ca. !e faliment al societatii. Functionarea societatilor cu raspundere limitata"

1>

A!unarea asociatilor are urmatoarele o&li atii +rinci+ale7 a3 sa a+ro&e &ilantul conta&il si sa sta&ileasca re+arti.area &eneficiului net8 &3 sa !esemne.e +e a!ministratori si cen.ori/ sa1i re(oce si sa le !ea !escarcare !e acti(itatea lor8 c3 sa !eci!a urmarirea a!ministratorilor si cen.orilor +entru !aunele +ricinuite societatii/ !esemnan! si +ersoana insarcinata sa o e,ercite8 !3 sa mo!ifice actul constituti(. A!ministratorii sunt o&li ati sa con(oace a!unarea asociatilor la se!iul social/ cel +utin o !ata +e an sau !e cate ori este necesar. Un asociat sau un numar !e asociati/ ce re+re.inta cel +utin o +atrime !in ca+italul social/ (or +utea cere con(ocarea a!unarii enerale/ aratan! sco+ul acestei con(ocari. Con(ocarea a!unarii se (a face in forma +re(a.uta in actul constituti(/ iar li+sa unei !is+o.itii s+eciale/ +rin scrisoare recoman!ata/ cu cel +utin 10 .ile inainte !e .iua fi,ata +entru tinerea acesteia/ aratan!u1se or!inea !e .i. Societatea este a!ministrata !e unul sau mai multi a!ministratori/ asociati sau neasociati/ numiti +rin actul constituti( sau !e a!unarea enerala. A!ministratorii nu +ot +rimi/ fara autori.area a!unarii asociatilor/ man!atul !e a!ministrator in alte societati concurente sau a(an! acelasi o&iect !e acti(itate/ nici sa faca acelasi fel !e comert ori altul concurent +e cont +ro+riu sau +e contul altei +ersoane fi.ice sau *uri!ice/ su& sanctiunea re(ocarii si ras+un!erii +entru !aune. Societatea tre&uie sa tina/ +rin ri*a a!ministratorilor/ un re istru al asociatilor/ in care se (or inscrie/ !u+a ca./ numele si +renumele/ !enumirea/ !omiciliul sau se!iul fiecarui asociat/ +artea acestuia !in ca+italul social/ transferul +artilor sociale sau orice alta mo!ificare +ri(itoare la acestea. Societatea cu ras+un!ere limitata nu +oate emite o&li atiuni. #ilantul conta il %ilantul conta&il al societatii si contul !e +rofit si +ier!eri (or fi intocmite !u+a normele +re(a.ute +entru societatea +e actiuni. Du+a a+ro&area !e catre a!unarea enerala a asociatilor/ ele (or fi !e+use !e a!ministratori/ in termen !e 1> .ile/ la a!ministratia financiara. Un e,em+lar al &ilantului conta&il si al contului !e +rofit si +ier!eri/ (i.at !e a!ministratia financiara/ (a fi !e+us la oficiul re istrului comertului. Dis+o.itiile +re(a.ute +entru fon!urile !e re.er(a la societatea +e actiuni/ ca si acelea +ri(itoare la re!ucerea ca+italului social/ se a+lica si societatilor cu ras+un!ere limitata.

1'

Modificarea actului constitutiv Actul constituti( +oate fi mo!ificat !e asociati/ cu res+ectarea con!itiilor !e fon! si !e forma +re(a.ute +entru inc0eierea lui. Mo!ificarile +ri(in! mutarea se!iului societatii in alta localitate/ sc0im&area o&iectului +rinci+al !e acti(itate/ mo!ificarea ca+italului social/ fu.iunea si !i(i.area/ re!ucerea sau +relun irea !uratei societatii/ !i.ol(area si lic0i!area ei se (or mentiona in re istrul comertului numai in &a.a inc0eierii *u!ecatorului !ele at. Celelalte mo!ificari se (or mentiona/ cu res+ectarea !is+o.itiilor le ale/ in &a.a re.olutiei !irectorului re istrului comertului. Aceasta re.olutie are/ in mo! cores+un.ator/ re imul le al al inc0eierii *u!ecatorului !ele at. Actul a!itional cu+rin.an! te,tul inte ral al +re(e!erilor actului constituti(/ mo!ificate/ se !e+une la oficiul re istrului comertului si se mentionea.a in acest re istru/ !u+a care se transmite/ !in oficiu/ Monitorului Oficial al Romaniei/ s+re +u&licare/ +e c0eltuiala societatii. Actul mo!ificator al actului constituti( al unei societati in nume colecti( sau in coman!ita sim+la/ in forma autentica/ se !e+une la oficiul re istrului comertului si se mentionea.a in acest re istru/ fara a fi o&li atorie +u&licarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Daca se a!uc mai multe mo!ificari actului constituti(/ fie concomitent fie succesi(/ acesta (a fi actuali.at cu toate mo!ificarile la .i si/ in aceasta forma/ (a fi !e+us la oficiul re istrului comertului. In forma actuali.ata +otri(it alineatului +rece!ent/ se +ot omite numele sau !enumirea si celelalte !ate !e i!entificare ale fon!atorilor si ale +rimilor mem&ri ai or anelor societatii. Omisiunea este +ermisa numai !aca au trecut cel +utin > ani !e la !ata inmatricularii societatii si numai !aca actul constituti( nu +re(e!e altfel. Sc0im&area formei societatii/ +relun irea !uratei ei sau alte mo!ificari ale actului constituti( al societatii nu atra crearea unei +ersoane *uri!ice noi. Reducerea sau ma$orarea capitalului social 913 Ca+italul social +oate fi re!us +rin7 a3 micsorarea numarului !e actiuni sau +arti sociale8 &3 re!ucerea (alorii nominale a actiunilor sau a +artilor sociale8 c3 !o&an!irea +ro+riilor actiuni/ urmata !e anularea lor. 9"3 Ca+italul social mai +oate fi re!us/ atunci can! re!ucerea nu este moti(ata !e +ier!eri/ +rin7 a3 scutirea totala sau +artiala a asociatilor !e (arsamintele !atorate8

1)

&3 restituirea catre actionari a unei cote1+arti !in a+orturi/ +ro+ortionala cu re!ucerea ca+italului social si calculata e al +entru fiecare actiune sau +arte sociala8 c3 alte +roce!ee +re(a.ute !e le e. Re!ucerea ca+italului social (a +utea fi facuta numai !u+a trecerea a !oua luni !in .iua in care 0otararea a fost +u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei. :otararea (a tre&ui sa res+ecte minimul !e ca+ital social/ atunci can! le ea il fi,ea.a/ sa arate moti(ele +entru care se face re!ucerea si +roce!eul ce (a fi utili.at +entru efectuarea ei. Can! societatea a emis o&li atiuni/ nu se (a +utea +roce!a la re!ucerea ca+italului social +rin restituiri facute actionarilor !in sumele ram&ursate in contul actiunilor/ !ecat in +ro+ortie cu (aloarea o&li atiunilor ram&ursate. Ca+italul social se +oate mari +rin emisiunea !e actiuni noi sau +rin ma*orarea (alorii nominale a actiunilor e,istente in sc0im&ul unor noi a+orturi in numerar si;sau in natura. De asemenea/ actiunile noi sunt li&erate +rin incor+orarea re.er(elor/ cu e,ce+tia re.er(elor le ale/ +recum si a &eneficiilor sau a +rimelor !e emisiune/ ori +rin com+ensarea unor creante lic0i!e si e,i i&ile asu+ra societatii cu actiuni ale acesteia. Diferentele fa(ora&ile !in ree(aluarea +atrimoniului social +ot fi incluse in re.er(e si utili.ate +entru ma*orarea ca+italului social. Marirea ca+italului social +rin ma*orarea (alorii nominale a actiunilor +oate fi 0otarata numai cu (otul tuturor actionarilor/ in afara !e ca.ul can! este reali.ata +rin incor+orarea re.er(elor/ &eneficiilor sau +rimelor !e emisiune. Societatea +e actiuni isi (a +utea ma*ora ca+italul social/ cu res+ectarea !is+o.itiilor +re(a.ute +entru constituirea societatii. In ca. !esu&scri+tie +u&lica/ +ros+ectul !e emisiune/ +urtan! semnaturile autentice a !oi !intre a!ministratori/ (a fi !e+us la re istrul comertului +entru in!e+linirea formalitatilor si (a cu+rin!e7 a3 !ata si numarul inmatricularii societatii in re istrul comertului8 &3 !enumirea si se!iul societatii8 c3 ca+italul social su&scris si (arsat8 !3 numele si +renumele a!ministratorilor/ cen.orilor si !omiciliul lor8 e3 ultimul &ilant conta&il a+ro&at/ contul !e +rofit si +ier!eri si ra+ortul cen.orilor8 f3 !i(i!en!ele +latite in ultimii > ani sau !e la constituire/ !aca/ !e la aceasta !ata/ au trecut mai +utin !e > ani8 3 o&li atiunile emise !e societate8 03 0otararea a!unarii enerale +ri(itoare la noua emisiune !e actiuni/ (aloarea totala a acestora/ numarul si (aloarea lor nominala/ felul lor/ relatii
16

+ri(itoare la a+orturi/ altele !ecat in numerar/ si a(anta*ele acor!ate acestora/ +recum si !ata !e la care se (or +lati !i(i!en!ele. Acce+tantul (a +utea in(oca nulitatea +ros+ectului !e emisiune ce nu cu+rin!e toate mentiunile aratate/ !aca nu a e,ercitat in nici un mo! !re+turile si o&li atiile sale !e actionar. Ma*orarea ca+italului social al unei societati +rin oferta +u&lica !e (alori mo&iliare/ !efinita ca atare +rin Le ea nr. >";1--$/ este su+usa acelei le i. In ca. !e ma*orare a ca+italului social/ +rin oferta +u&lica/ a!ministratorii sunt soli!ar ras+un.atori !e e,actitatea celor aratate in +ros+ectul !e emisiune/ in +u&licatiile facute !e societate sau in cererile a!resate oficiului re istrului comertului/ in (e!erea ma*orarii ca+italului social. Daca ma*orarea ca+italului social se face +rin a+orturi in natura/ a!unarea enerala e,traor!inara/ care a 0otarat aceasta/ (a numi unul sau mai multi e,+erti +entru e(aluarea acestor a+orturi. A+orturi in creante nu sunt a!mise. Du+a !e+unerea ra+ortului !e e,+erti.a/ a!unarea enerala e,traor!inara con(ocata !in nou/ a(an! in (e!ere conclu.iile e,+ertilor/ +oate 0otari ma*orarea ca+italului social. :otararea a!unarii enerale tre&uie sa cu+rin!a !escrierea a+orturilor in natura/ numele +ersoanelor ce le efectuea.a si numarul actiunilor ce se (or emite in sc0im&. Actiunile emise +entru ma*orarea ca+italului social (or fi oferite s+re su&scriere in +rimul ran! celorlalti actionari/ in +ro+ortie cu numarul actiunilor +e care le +ose!a si cu o&li atia ca acestia sa1si e,ercite !re+tul lor !e +referinta in termenul 0otarat !e a!unarea enerala/ !aca in actul constituti( nu se +re(e!e altfel. Du+a e,+irarea acestui termen/ actiunile (or +utea fi su&scrise !e +u&lic. E%cluderea si retra!erea asociatilor 913 Poate fi e,clus !in societatea in nume colecti(/ in coman!ita sim+la sau cu ras+un!ere limitata7 a3 asociatul care/ +us in intar.iere/ nu a!uce a+ortul la care s1a o&li at8 &3 asociatul cu ras+un!ere nelimitata in starea !e faliment sau care a !e(enit le almente inca+a&il8 c3 asociatul cu ras+un!ere nelimitata care se amesteca fara !re+t in a!ministratie !3 asociatul a!ministrator care comite frau!a in !auna societatii sau se ser(este !e semnatura sociala sau !e ca+italul social in folosul lui sau al altora.

1-

Di&olvarea' fu&iunea si divi&area societatilor comerciale Societatea se !i.ol(a +rin7 a3 trecerea tim+ului sta&ilit +entru !urata societatii8 &3 im+osi&ilitatea reali.arii o&iectului !e acti(itate al societatii sau reali.area acestuia8 c3 !eclararea nulitatii societatii8 !3 0otararea a!unarii enerale8 e3 0otararea tri&unalului/ la cererea oricarui asociat/ +entru moti(e temeinice/ +recum neintele erile ra(e !intre asociati/ care im+ie!ica functionarea societatii8 f3 falimentul societatii8 3 alte cau.e +re(a.ute !e le e sau !e actul constituti( al societatii. Societatea +e actiuni se !i.ol(a7 a3 can! ca+italul social se re!uce su& minimul le al8 &3 can! numarul actionarilor sca!e su& minimul le al. Societatea in coman!ita +e actiuni sau cu ras+un!ere limitata se !i.ol(a in ca.ul +ier!erii unei *umatati !in ca+italul sau social sau/ !u+a ca./ al re!ucerii lui su& minimul le al. Societatile in nume colecti( sau cu ras+un!ere limitata se !i.ol(a +rin falimentul/ inca+acitatea/ e,clu!erea/ retra erea sau !ecesul unuia !intre asociati/ can!/ !atorita acestor cau.e/ numarul asociatilor s1a re!us la unul sin ur. Se e,ce+tea.a ca.ul can! in actul constituti( e,ista clau.a !e continuare cu mostenitorii sau can! asociatul ramas 0otaraste continuarea e,istentei societatii su& forma societatii cu ras+un!ere limitata cu asociat unic. Di.ol(area societatilor comerciale tre&uie sa fie inscrisa in re istrul comertului si +u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei. Fu&iunea si divi&area societatilor #u.iunea se face +rin a&sor&irea unei societati !e catre o alta societate sau +rin conto+irea a !oua sau mai multe societati +entru a alcatui o societate noua. Di(i.area se face +rin im+artirea intre ului +atrimoniu al unei societati care isi incetea.a e,istenta intre !oua sau mai multe societati e,istente sau care iau astfel fiinta. Societatea nu isi incetea.a e,istenta/ in ca.ul in care o +arte !in +atrimoniul ei se !es+rin!e si se transmite catre una sau mai multe societati e,istente sau care iau astfel fiinta.#u.iunea sau !i(i.area se 0otaraste !e fiecare
"0

societate in +arte/ in con!itiile sta&ilite +entru mo!ificarea actului constituti( al societatii. Daca/ +rin fu.iune sau !i(i.are/ se infiintea.a o noua societate/ aceasta se constituie in con!itiile +re(a.ute !e +re.enta le e +entru forma !e societate con(enita. #u.iunea sau !i(i.area are ca efect !i.ol(area/ fara lic0i!are/ a societatii care isi incetea.a e,istenta si transmiterea uni(ersala a +atrimoniului sau catre societatea sau societatile &eneficiare/ in starea in care se aseste la !ata fu.iunii sau a !i(i.arii/ in sc0im&ul atri&uirii !e actiuni sau !e +arti sociale ale acestora catre asociatii societatii care incetea.a si/ e(entual/ a unei sume in &ani/ care nu +oate !e+asi 10< !in (aloarea nominala a actiunilor sau a +artilor sociale atri&uite. #u.iunea sau !i(i.area are loc la urmatoarele !ate7 a3 in ca.ul constituirii uneia sau mai multor societatii noi/ la !ata inmatricularii in re istrul comertului a noii societati sau a ultimei !intre ele8 &3 in celelalte ca.uri/ la !ata inscrierii in re istrul comertului a mentiunii +ri(in! ma*orarea ca+italului social al societatii a&sor&ante. In ca.ul fu.iunii +rin a&sor&tie/ societatea a&sor&anta !o&an!este !re+turile si este tinuta !e o&li atiile societatii +e care o a&soar&e/ iar in ca.ul fu.iunii +rin conto+ire/ !re+turile si o&li atiile societatilor care isi incetea.a e,istenta trec asu+ra noii societati astfel infiintate. Lic(idarea societatilor comerciale Pentru lic0i!area si re+arti.area +atrimoniului social/ c0iar !aca in actul constituti( se +re(a! norme in acest sco+/ sunt o&li atorii urmatoarele re uli7 a3 +ana la +reluarea functiei !e catre lic0i!atori/ a!ministratorii continua man!atul lor &3 actul !e numire a lic0i!atorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior/ care ar a!uce sc0im&ari in +ersoana acestora/ tre&uie !e+use/ +rin ri*a lic0i!atorilor/ la oficiul re istrului comertului/ +entru a fi inscrise !e in!ata si +u&licate in Monitorul Oficial al Romaniei/ Partea a I?1a. Lic0i!atorii sunt !atori/ in!ata !u+a +reluarea functiei/ ca im+reuna cu a!ministratorii societatii sa faca un in(entar si sa inc0eie un &ilant/ care sa constate situatia e,acta a acti(ului si +asi(ului societatii si sa le semne.e Lic0i!atorii sunt o&li ati sa +rimeasca si sa +astre.e +atrimoniul societatii/ re istrele ce li s1au incre!intat !e a!ministratori si actele societatii. De asemenea/ ei (or tine un re istru cu toate o+eratiunile lic0i!arii/ in or!inea !atei lor.
Bibliografie "1

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990*) *** Republicat privind societatile comerciale anual Ba!ele contabilitatii ic dictionar al economiei de piata

""