Sunteți pe pagina 1din 3

SRL-ul cu asociat unic Daca numarul minim al actionarilor in cazul societatilor pe actiuni nu poate fi mai mic de 2, situatia este

mult mai simpla in cazul SRL-urilor, care pot functiona si cu un singur asociat. In cele mai multe dintre cazuri, asociatul unic in cadrul unei SRL este o persoana fizica. Este permis insa si persoanelor juridice sa detina calitatea de asociat unic in cadrul unei SRL. Legea nr. 31/1990 interzice insa ca o societate cu raspundere limitata sa aiba ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata avand la randul sau un singur asociat. In orice caz, o persoana fizica sau dupa caz, o persoana juridica nu poate avea calitatea de asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Incalcarea acestor incompatibilitati duce la dizolvarea pe cale judecatoreasca a SRL cu asociat unic, fie la sesizarea Ministerului Finantelor Publice, fie in urma actiunii in justitie a oricarei persoane interesate. Asociatul unic in cadrul SRL poate renunta oricand la aceasta calitate in situatia in care transmite partial sau total, parti sociale din societate catre alte persoane, care dobandesc la randul lor calitatea de asociati. Transmiterea partilor sociale de catre asociatul unic este supusa doar aprobarii acestuia si trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati tinut prin grija administratorului societatii. Numarului maxim de asociati in cadrul SRL-urilor nu poate insa depasi 50 de persoane fizice sau juridice, dupa caz. Puterea de decizie a asociatului unic in cadrul SRL Asociatul unic exercita potrivit legii toate drepturile si obligatiile care revin Adunarii generale a asociatilor. Cu alte cuvinte, asociatul unic detine puterea absoluta in cadrul societatii sale, bineinteles cu respectarea dispozitiilor legale din domeniul in care isi desfasoara activitatea. Puterea discretionara a asociatului unic in cadrul societatii trebuie supusa unui control strict, in caz contrar putand da nastere unor abuzuri. Din aceasta cauza art. 15 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, impuneincheierea tuturor contratelor intre SRL si asociatul sau unic in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Asociatul unic nu se va putea prevala in acest caz faptul ca a incheiat cu societatea, potrivit legii civile, un simplu contract consensual pentru a carui valabilitate se cere doar simplul acord de vointa al partilor, indiferent de forma scrisa ori verbala in care este exprimat consimtamantul. Totodata, asociatul unic are obligatia de a consemna in scris orice decizie unilateralape care o adopta atunci cand exercita singur atributiile care revin adunarii generale a asociatilor Sanctiunea care intervine in acest caz consta in nulitatea relativa a deciziei adoptate fara respectarea formei scrise, asa cum rezulta implicit din coroborarea art. 15 cu art. 196 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare. Principalele obligatii ale asociatului unic in cadrul SRL 1) Asociatul unic aproba situatia financiara anuala a societatii. Situatia financiara anuala a societatii aprobata de asociatul unic trebuie depusa la registrului comertului in termen de 15 zile de la data aprobarii. Modalitatea de publicare a situatiei financiare in acest caz depinde de cifra anuala de afaceri inregistrata de societatea comerciala, astfel: - pentru societatile care au inregistrat o cifra de afaceri anuala ce nu depaseste 10 milioane de lei, anuntul care confirma depunerea situatiei financiare anuale va fi publicat pe pagina de internet a Oficiului registrului comertului. Accesarea acestei informatii de orice persoane interesate este gratuita. - pentru societatile care au o cifra de afaceri anuala de peste 10 milioane de lei (RON), anuntul care confirma depunerea situatiei financiare anuale va fi publicat in M.Of. al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

2) Asociatul unic al SRL desemneaza administratorii si cenzorii societatii, tot el avand posibilitatea de a da acestora descarcare de gestiune ori de a-i revoca in conditiile stabilite prin actul constitutiv. In conditiile in care societatea are potrivit legii, obligatia de a numi auditori financiari interni (persoane fizice sau juridice), asociatul unic este cel care ii desemneaza pe acestia in vederea organizarii auditarii situatiei financiare anuale a societatii in conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Chiar daca societatea nu intra in categoria celor ce au obligatia de a numi auditori interni, asociatul unic poate contracta benevol auditul financiar, pentru o mai buna supraveghere asupra situatiei financiare a societatii. ATENTIE! A aparut: CD-ul 33 de Formulare si Modele obligatorii in Salarizare! >> Click aici pentru detalii << In cazul SRL cu asociat unic, numirea cenzorilor nu este obligatorie. Obligatia controlului financiar prin intermediul cenzorilor intervine numai in situatia SRL-urilor cu mai mult de 15 asociati. In lipsa unor cenzori sau dupa caz, in lipsa auditului financiar obligatoriu ori benevol,asociatul unic va exercita dreptul de control asupra exercitiului financiar al societatii insa numai daca nu cumuleaza calitatea de asociat unic cu cea de administrator al societatii (in caz contrar, ar insemna ca asociatul unic exercita un veritabil autocontrol asupra propriei activitati). Asociatul unic poate desemna unul sau mai multi administratori prin actul constitutiv al societatii la infiintarea acesteia sau ulterior, prin decizie scrisa si inregistrata la registrul comertului pentru opozabilitate fata de terti. Problema Pana la modificarea Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006, una dintre cele mai frecvente intrebari legate de SRLurile cu asociat unic era urmatoarea: Poate fi asociatul unic salariat al propriei societati ? Raspunsurile au variat in timp si spatiu, multe din Inspectoratele teritoriale de munca locale excluzand aceasta varianta, motivand ca asociatul unic nu putea cumula calitatea de angajator cu cea de angajat, avand in vedere dispozitia art. 10 din Codul muncii. Nu am impartasit nici un moment aceasta opinie, avand in vedere faptul ca SRL-urile cu asociat unic au avut dintotdeauna posibilitatea de a-si desemna administratori neasociati care sa reprezinte societatea comerciala la incheierea/executarea/modificarea/incetarea raporturilor de munca cu angajatii. In aceste conditii, asociatul unic putea desemna un administrator comercial in vederea reprezentarii societatii la incheierea contractelor individuale de munca. La randul sau, acest administrator semna CIM in calitate de angajator al asociatului unic si problema era deja rezolvata, inspectorii de munca neputand aduce argumente impotriva acestei proceduri. Nu avea relevanta in acest context, daca asociatul unic care dobandea calitatea deangajat al propriei societati, ramanea la randul sau administrator, alaturi de administratorul care reprezentase societatea in vederea angajarii sale. Legea nr. 441/2006 aduce o modificare majora in acest caz. Astfel, asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii sale cu raspundere limitata numai in situatia in care nu cumuleaza aceasta calitate cu cea de administrator unic SAU dupa caz, membru al consiliului de administratie al societatii. In majoritatea situatiilor, asociatul unic din cadrul SRLurilor are si calitatea de administrator comercial, numit prin actul constitutiv al societatii. Pentru respectarea dispozitiilor Legii nr. 441/2006, asociatul unic administrator trebuie sa emita o decizie scrisa pentru modificarea actului constitutiv al SRL, in sensul inlocuirii sale din functia de administrator cu o alta persoana. Decizia de modificare a actului constitutiv, alaturi de textul complet al actului constitutiv al societatii, actualizat cu modificarea intervenita, trebuie depusa la registrul comertului in termen de 15 zile de la data emiterii urmand a fi inregistrata in temeiul hotararii judecatorului delegat. O alta varianta consta in renunarea de catre asociatul unic la raportul sau de munca cu societatea, pastrandu-i doar calitatea de administrator comercial in temeiul actului constitutiv.

Problema unei remuneraii lunare, respectiv a asigurarii in sistemul public de sanatate i in sistemul public de pensii se poate rezolva prin incheierea unui contract de administrare/management.