Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

REFERAT TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE

TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE................................................................................................................................................1 Constituirea societatilor comerciale...................................................................................................................................................................2

Inmatricularea societatii.......................................................................................5
Efectele incalcarii cerintelor le ale !e constituire a societatii......................................................................................................................." #unctionarea societatilor comerciale..............................................................................................................................................................$ %ilantul conta&il.................................................................................................................................................................................' Mo!ificarea actului constituti(.......................................................................................................................................................' Re!ucerea sau ma)orarea ca*italului social........................................................................................................................................' E+clu!erea si retra erea asociatilor..................................................................................................................................................., Di-ol(area. fu-iunea si !i(i-area societatilor comerciale.................................................................................................................., #u-iunea si !i(i-area societatilor.....................................................................................................................................................1/ Lic0i!area societatilor comerciale................................................................................................................................................1/

Termenul !e societate !eri(a etimolo ic !in lim&a latina. !e la su&stanti(ul societas cu sensul !e asociatie. unire.Din lim&a latina s1a transmis in lim&a france-a socit si in lim&a italiana societ . Su& as*ect economic. societatea comerciala inseamna o asociere alcatuita *e &a-a unor in(estitii !e ca*ital in (e!erea *ro!ucerii unor marfuri sau e+ecutarii unor lucrari. *restarii unor ser(icii cu sco*ul !e a o&tine &eneficii comune. Pentru ca societatea comerciala sa *oata fi constituita ca *ersoana )uri!ica. tre&uie sa ai&a la &a-aun o&iect licit in folosul *artilor ce se asocia-a. *recum si un contract !e asociere. Potri(it Le ii nr. 21 !in 1" noiem&rie 1,,/34 333 Re*u&licat5 *ri(in! societatile comerciale. Pu&licata in MO6ITORUL O#ICIAL nr. 22 !in 2, ianuarie 1,,' societatile comerciale !in Romania se (or constitui in una !intre urmatoarele forme7 a4 societate in nume colecti(8 &4 societate in coman!ita sim*la8 c4 societate *e actiuni8 !4 societate in coman!ita *e actiuni si e4 societate cu ras*un!ere limitata.

Societatea in nume colectiv (S.N.C. 4 are !re*t caracteristica o&li atia soli!ara 9in e ala masura4 si nemar inita 9cu intre ul *atrimoniu4 a asociatilor *entru o*eratiunile !esfasurate in numele societatii.:otararea )u!ecatoreasca o&tinuta im*otri(a societatii este o*o-a&ila fiecarui asociat. Societatea in comandita simpla are !oua ti*uri !e asociati 7 coman!itati si coman!itari. #ata !e asociatii coman!itari. acociatii coman!itati au in *lus !re*tul !e a!ministrare a societatii. Din *unct !e (e!ere al o&li atiei *entru o*eratiunile societatii. coman!itatii ras*un! soli!ar si nemar init. in tim* ce riscul coman!itarilor se limitea-a la ca*italul su&scris. Coman!itarul are !e*tul !e a cere o co*ie a &ilantului conta&il si a contului !e *rofit si *ier!ere. *recum si !re*tul !e a (erifica autenticitate acestora *e &a-a !ocumentelor )ustificati(e. Societatea in comandita pe actiuni *astrea-a caracteristicile societatii in coman!ita sim*la. cu mentinerea !i(i-arii ca*italului social *e actiuni. A!ministratorii *ot fi re(ocati !e catre a!unarea enerala a asociatilor. iar un asociat ales !e a!ministrator !e(ine automat asociat coma!itat. Societatea cu raspundere limitata (S.R.L.) are !re*t *rinci*ala caracteristica limitarea ras*un!erii actionarilor *entru o&li atiile societatii la ca*italul social su&scris !e fiecare actionar. Ca*italul este im*artit in *arti sociale care sunt li&er transfera&ile numai intre asociati. Transmiterea catre *ersoane !in afara societatii tre&uie a*ro&ata !e asociatii care re*re-inta cel *utin trei *atrimi !in ca*italul social. Sociatatea pe actiuni (S.A.) *astrea-a limitarea ras*un!erii la ca*italul su&scris !e fiecare actionar. Dre*tul !e *ro*rietate asu*ra actiunilor nominati(e sau la *urtator se transmite li&er. fara consimtamantul celorlalti actionari. Constituirea societatilor comerciale Societatea in nume colecti( sau in coman!ita sim*la se constituie *rin contract !e societate. iar societatea *e actiuni. in coman!ita *e actiuni sau cu ras*un!ere limitata se constituie *rin contract !e societate si statut. Societatea cu ras*un!ere limitata se *oate constitui si *rin actul !e (ointa al unei sin ure *resoane. In acest ca- se intocmeste numai statutul. Contractul !e societate si statutul *ot fi inc0eiate su& forma unui inscris unic. !enumit act constituti(. Can! se inc0eie numai contract !e societate sau numai statut. acestea *ot fi !enumite. !e asemenea. act constituti(. In cu*rinsul *re-entei le i. !enumirea act constituti( !esemnea-a atat inscrisul unic. cat si contractul !e societate si;sau statutul societatii. Actul constituti( se semnea-a !e toti asociatii sau. in ca- !e su&scri*tie *u&lica. !e fon!atori si se inc0eie in forma autentica. Semnatarii actului constituti(. *recum si *ersoanele care au un rol !eterminant in constituirea societatii sunt consi!erati fon!atori. 6u *ot fi fon!atori *ersoanele care. *otri(it le ii. sunt inca*a&ile sau care au fost con!amnate *entru estiune frau!uloasa. a&u- !e incre!ere. fals. u- !e fals. inselaciune. !ela*i!are. marturie mincinoasa. !are sau luare !e mita. *recum si *entru alte infractiuni *re(a-ute !e *re-enta le e. Actul constituti( al societatii in nume colecti(. in coman!ita sim*la sau cu ras*un!ere limitata (a cu*rin!e7 a4 numele si *renumele. locul si !ata nasterii. !omiciliul si cetatenia asociatilor. *ersoane fi-ice8 !enumirea. se!iul si nationalitatea asociatilor. *ersoane )uri!ice. La societatea in coman!ita sim*la se (or arata asociatii coman!itari si asociatii coman!itati8 &4forma. !enumirea. se!iul si. !aca este ca-ul. em&lema societatii8 c4 o&iectul !e acti(itate al societatii. cu *reci-area !omeniului si a acti(itatii *rinci*ale8 !4 ca*italul social su&scris si cel (arsat. cu mentionarea a*ortului fiecarui asociat. in numerar sau in natura. (aloarea a*ortului in natura si mo!ul e(aluarii. *recum si !ata la care se (a (arsa inte ral ca*italul social su&scris. La societatile cu ras*un!ere limitata se (or *reci-a numarul si (aloarea nominala a *artilor sociale. *recum si numarul *artilor sociale atri&uite fiecarui asociat *entru a*ortul sau8 e4 asociatii care re*re-inta si a!ministrea-a societatea sau a!ministratorii neasociati. *ersoane fi-ice ori )uri!ice. *uterile ce li s1au conferit si !aca ei urmea-a sa le e+ercite im*reuna sau se*arat8 f4 *artea fiecarui asociat la &eneficii si la *ier!eri8 4 se!iile secun!are 1 sucursale. a entii. re*re-entante sau alte asemenea unitati fara *ersonalitate )uri!ica 1. atunci can! se infiintea-a o !ata cu societatea. sau con!itiile *entru infiintarea lor ulterioara. !aca se are in (e!ere o atare infiintare8 04 !urata societatii8 i4 mo!ul !e !i-ol(are si !e lic0i!are a societatii. Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni (a cu*rin!e7 a4 numele si *renumele. locul si !ata nasterii. !omiciliul si cetatenia asociatilor. *ersoane fi-ice8 !enumirea. se!iul si nationalitatea asociatilor. *ersoane )uri!ice. La societatea in coman!ita *e actiuni se (or arata asociatii coman!itari si asociatii coman!itati8 &4 forma. !enumirea. se!iul si. !aca este ca-ul. em&lema societatii8 c4 o&iectul !e acti(itate al societatii. cu *reci-area !omeniului si a acti(itatii *rinci*ale8 !4 ca*italul social su&scris si cel (arsat. La constituire. ca*italul social su&scris. (arsat !e fiecare actionar. nu (a *utea fi mai mic !e 2/< !in cel su&scris. !aca *rin le e nu se *re(e!e altfel. Restul !e ca*ital social (a tre&ui (arsat in
2

termen !e 12 luni !e la inmatriculare8 e4 (aloarea &unurilor constituite ca a*ort in natura in societate. mo!ul !e e(aluare si numarul actiunilor acor!ate *entru acestea8 f4 numarul si (aloarea nominala a actiunilor. cu s*ecificarea !aca sunt nominati(e sau la *urtator. Daca sunt mai multe cate orii !e actiuni. se (or arata numarul. (aloarea nominala si !re*turile conferite fiecarei cate orii !e actiuni8 4 numele si *renumele. locul si !ata nasterii. !omiciliul si cetatenia a!ministratorilor. *ersoane fi-ice8 !enumirea. se!iul si nationalitatea a!ministratorilor. *ersoane )uri!ice8 arantia *e care a!ministratorii sunt o&li ati sa o !e*una. *uterile ce li se confera si !aca ei urmea-a sa le e+ercite im*reuna sau se*arat8 !re*turile s*eciale !e re*re-entare si !e a!ministrare acor!ate unora !intre ei. Pentru societatile in coman!ita *e actiuni se (or in!ica coman!itatii care re*re-inta si a!ministrea-a societatea8 04 numele si *renumele. locul si !ata nasterii. !omiciliul si cetatenia cen-orilor. *ersoane fi-ice8 !enumirea. se!iul si nationalitatea cen-orilor. *ersoane )uri!ice8 i4 clau-e *ri(in! con!ucerea. a!ministrarea. controlul estiunii si functionarea societatii8 )4 !urata societatii8 =4 mo!ul !e !istri&uire a &eneficiilor si !e su*ortare a *ier!erilor8 l4 se!iile secun!are 1 sucursale. a entii. re*re-entante sau alte asemenea unitati fara *ersonalitate )uri!ica 1. atunci can! se infiintea-a o !ata cu societatea. sau con!itiile *entru infiintarea lor ulterioara. !aca se are in (e!ere o atare infiintare8 m4 a(anta)ele re-er(ate fon!atorilor8 n4 actiunile coman!itarilor in societatea in coman!ita *e actiuni8 o4 o*eratiunile inc0eiate !e asociati in contul societatii ce se constituie si *e care aceasta urmea-a sa le *reia. *recum si sumele ce tre&uie *latite *entru acele o*eratiuni8 *4 mo!ul !e !i-ol(are si !e lic0i!are a societatii. Societatea *e actiuni se constituie *rin su&scriere inte rala si simultana a ca*italului social !e catre semnatarii actului constituti( sau *rin su&scri*tie *u&lica. Ca*italul social al societatii *e actiuni si al societatii in coman!ita *e actiuni nu *oate fi mai mic !e 25.///./// lei. Potri(it art. >I !in Or!onanta !e ur enta nr. 22;1,,$. astfel cum a fost mo!ificat *rin Le ea nr. 1,5;1,,$. societatile *e actiuni. in coman!ita *e actiuni. si cu ras*un!ere limitata e+istente. care nu au ca*italul social minim *re(a-ut la acest articol. au o&li atia sa il com*lete-e in termen !e un an !e la !ata intrarii in (i oare a or!onantei !e ur enta. Pana la e+*irarea acestui termen. ca*italul social (arsat in contul ma)orarii !e ca*ital la societatile *e actiuni si in coman!ita *e actiuni nu (a *utea fi mai mic !e 2/< !in cel su&scris in acelasi sco*. Ma)orarea ca*italului social se (a *utea face si *rin utili-area re-er(elor. cu e+ce*tia re-er(elor le ale. *recum si a &eneficiilor si *rimelor le ate !e ca*ital. inclusi( a !iferentelor fa(ora&ile !in ree(aluarea *atrimoniului social. ori in alte mo!alitati *ermise !e le e. In locul com*letarii ca*italului social. aceste societati *ot o*ta *entru transformarea societatii intr1o alta forma la care ca*italul social cores*un!e. transformare care tre&uie sa se efectue-e in termen !e un an !e la !ata intrarii in (i oare a or!onantei !e ur enta 92$ iulie 1,,$4. In ca-ul neres*ectarii termenului !e un an. tri&unalul. la cererea statului. *rin Ministerul #inantelor. ori a camerei !e comert si in!ustrie teritoriale sau a oricarei *ersoane interesate. (a !is*une !i-ol(area societatii. 6umarul actionarilor in societatea *e actiuni nu *oate fi mai mic !e 5. Ca*italul social al unei societati cu ras*un!ere limitata nu *oate fi mai mic !e 2.///./// lei si se !i(i!e in *arti sociale e ale care nu *ot fi mai mici !e 1//./// lei iar *artile sociale nu *ot fi re*re-entate *rin titluri ne ocia&ile. In societatea cu ras*un!ere limitata. numarul asociatilor nu *oate fi mai mare !e 5/. In ca-ul in care. intr1o societate cu ras*un!ere limitata. *artile sociale sunt ale unei sin ure *ersoane. aceasta. in calitate !e asociat unic. are !re*turile si o&li atiile ce re(in. *otri(it *re-entei le i. a!unarii enerale a asociatilor. Daca asociatul unic este a!ministrator. ii re(in si o&li atiile *re(a-ute !e le e *entru aceasta calitate.In societea care se infiintea-a !e catre un asociat unic. (aloarea a*ortului in natura (a fi sta&ilita *e &a-a unei e+*erti-e !e s*ecialitate. O *ersoana fi-ica sau o *ersoana )uri!ica nu *oate fi asociat unic !ecat intr1o sin ura societate cu ras*un!ere limitata.O societate cu ras*un!ere limitata nu *oate a(ea ca asociat unic o alta societate cu ras*un!ere limitata. alcatuita !intr1o sin ura *ersoana. A*orturile in numerar sunt o&li atorii la constituirea oricarei forme !e societate. A*orturile in natura sunt a!mise la toate formele !e societate. Aceste a*orturi se reali-ea-a *rin transferarea !re*turilor cores*un-atoare si *rin *re!area efecti(a catre societate a &unurilor aflate in stare !e utili-are. A*orturile in creante sunt li&erate *otri(it art. '?. Asemenea a*orturi nu sunt a!mise la societatile *e actiuni care se constituie *rin su&scri*tie *u&lica si nici la societatile in coman!ita *e actiuni sau cu ras*un!ere limitata. Prestatiile in munca nu *ot constitui a*ort la formarea sau ma)orarea ca*italului social. Asociatii in societatea in nume colecti( si asociatii coman!itati se *ot o&li a la *restatii in munca cu titlu !e a*ort social !ar care nu *ot constitui a*ort la formarea sau la ma)orarea ca*italului social. In sc0im&ul acestui a*ort. asociatii au !re*tul sa *artici*e. *otri(it actului constituti(. la im*artirea &eneficiilor si a acti(ului social. ramanan!. toto!ata. o&li ati sa *artici*e la *ier!eri.

La autentificarea actului constituti( se (a *re-enta !o(a!a eli&erata !e oficiul re istrului comertului *ri(in! !is*oni&ilitatea firmei si a em&lemei. Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin su scriptie pu lica Can! societatea *e actiuni se constituie *rin su&scri*tie *u&lica. fon!atorii (or intocmi un *ros*ect !e emisiune. .Pros*ectul !e emisiune semnat !e fon!atori in forma autentica (a tre&ui !e*us. inainte !e *u&licare. la oficiul re istrului comertului !in )u!etul in care se (a sta&ili se!iul societatii. . Pros*ectele !e emisiune care nu cu*rin! toate mentiunile sunt nule. Su&scriitorul nu (a *utea in(oca aceasta nulitate. !aca a luat *arte la a!unarea constituti(a sau !aca a e+ercitat !re*turile si in!atoririle !e actionar. Su&scrierile !e actiuni se (or face *e unul sau *e mai multe e+em*lare ale *ros*ectului !e emisiune al fon!atorilor. (i-ate !e )u!ecatorul !ele at. Su&scrierea (a cu*rin!e7 numele si *renumele sau !enumirea. !omiciliul ori se!iul su&scriitorului8 numarul. in litere. al actiunilor su&scrise8 !ata su&scrierii si !eclaratia e+*resa ca su&scriitorul cunoaste si acce*ta *ros*ectul !e emisiune. *artici*arile la &eneficiile societatii. re-er(ate !e fon!atori in folosul lor. !esi acce*tate !e su&scriitori. nu au efect !ecat !aca (or fi a*ro&ate !e a!unarea constituti(a. Cel mai tar-iu in termen !e 15 -ile !e la !ata inc0i!erii su&scrierii. fon!atorii (or con(oca a!unarea constituti(a. *rintr1o instiintare *u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a I>1a. si in !oua -iare cu lar a ras*an!ire. cu 15 -ile inainte !e !ata fi+ata *entru a!unare. Instiintarea (a cu*rin!e locul si !ata a!unarii. care nu *oate !e*asi !oua luni !e la !ata inc0i!erii su&scrierii. si *reci-area *ro&lemelor care (or face o&iectul !iscutiilor. Societatea se *oate constitui numai !aca intre ul ca*ital social a fost su&scris si fiecare acce*tant a (arsat in numerar )umatate !in (aloarea actiunilor su&scrise la Casa !e Economii si Consemnatiuni ori la o societate &ancara sau la una !intre unitatile acestora. Restul !in ca*italul social su&scris (a tre&ui (arsat in termen !e 12 luni !e la inmatriculare.Actiunile ce re*re-inta a*orturi in natura (or tre&ui aco*erite inte ral. Daca su&scrierile *u&lice !e*asesc ca*italul social *re(a-ut in *ros*ectul !e emisiune sau sunt mai mici !ecat acesta. fon!atorii sunt o&li ati sa su*una a*ro&arii a!unarii constituti(e ma)orarea sau. !u*a ca-. re!ucerea ca*italului social la ni(elul su&scri*tiei. #on!atorii sunt o&li ati sa intocmeasca o lista a celor care. acce*tan! su&scri*tia. au !re*tul sa *artici*e la a!unarea constituti(a. cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia. Aceasta lista (a fi afisata la locul un!e se (a tine a!unarea. cu cel *utin 5 -ile inainte !e a!unare.A!unarea ale e un *rese!inte si !oi sau mai multi secretari. Partici*area acce*tantilor se (a constata *rin liste !e *re-enta. semnate !e fiecare !intre ei si (i-ate !e *rese!inte si !e unul !intre secretari. Oricare acce*tant are !re*tul sa faca o&ser(atii asu*ra listei afisate !e fon!atori. inainte !e a se intra in or!inea !e -i a a!unarii. care (a !eci!e asu*ra o&ser(atiilor. In a!unarea constituti(a. fiecare acce*tant are !re*tul la un (ot. in!iferent !e actiunile su&scrise. El *oate fi re*re-entat si *rin *rocura s*eciala. 6imeni nu *oate re*re-enta mai mult !e 5 acce*tanti. Acce*tantii care au constituit a*orturi in natura nu au !re*t !e (ot in !eli&erarile referitoare la a*orturile lor. c0iar !aca ei sunt si su&scriitori !e actiuni in numerar ori se *re-inta ca man!atari ai altor acce*tanti. A!unarea constituti(a este le ala !aca sunt *re-enti )umatate *lus unu !in numarul acce*tantilor si ia 0otarari cu (otul ma)oritatii sim*le a celor *re-enti. Daca e+ista a*orturi in natura. a(anta)e re-er(ate fon!atorilor. o*eratiuni inc0eiate !e fon!atori in contul societatii ce se constituie si *e care aceasta urmea-a sa le ia asu*ra sa. a!unarea constituti(a numeste. in con!itiile art. 2'. unul sau mai multi e+*erti. care isi (or !a a(i-ul asu*ra e(aluarilor. Daca ma)oritatea ceruta nu *oate fi intrunita. !esemnarea e+*ertilor se (a face !e )u!ecatorul !ele at. la cererea oricarui acce*tant. Du*a ce e+*ertii au !e*us ra*ortul !e e(aluare. fon!atorii con(oaca !in nou a!unarea constituti(a. Daca (aloarea a*orturilor in natura. sta&ilita !e e+*erti. este inferioara cu o cincime aceleia *re(a-ute !e fon!atori in *ros*ectul !e emisiune. oricare acce*tant se *oate retra e. anuntan!u1i *e fon!atori. *ana la !ata fi+ata *entru a!unarea constituti(a. Actiunile re(enin! acce*tantilor care s1au retras *ot fi *reluate !e fon!atori in termen !e 2/ !e -ile. sau. ulterior. !e alte *ersoane. *e cale !e su&scri*tie *u&lica. A!unarea constituti(a are urmatoarele o&li atii7 1 (erifica e+istenta (arsamintelor8 1 e+aminea-a si (ali!ea-a ra*ortul e+*ertilor !e e(aluare a a*orturilor in natura8 a*ro&a *artici*arile la &eneficii ale fon!atorilor si o*eratiunile inc0eiate in contul societatii8 1 !iscuta si a*ro&a actul constituti( al societatii. mem&rii *re-enti re*re-entan!. in acest sco*. si *e cei a&senti. si !esemnea-a *e aceia care se (or *re-enta *entru autentificarea actului si in!e*linirea formalitatilor cerute *entru constituirea societatii8 1 numeste *e a!ministratori si cen-ori. >arsamintele efectuate. *entru constituirea societatii *rin su&scri*tie *u&lica (or fi *re!ate *ersoanelor insarcinate cu incasarea lor. *rin actul constituti(. iar in li*sa unei !is*o-itii. *ersoanelor !esemnate *rin !eci-ia consiliului !e a!ministratie. !u*a *re-entarea certificatului la oficiul re istrului comertului. !in care re-ulta inmatricularea societatii. Daca constituirea societatii nu a a(ut loc. restituirea (arsamintelor se (a face !irect acce*tantilor. #on!atorii iau asu*ra
?

lor consecintele actelor si ale c0eltuielilor necesare constituirii societatii. iar !aca. !in orice cau-a. aceasta nu se (a constitui. ei nu se *ot in!re*ta im*otri(a acce*tantilor. #on!atorii sunt o&li ati sa *re!ea a!ministratorilor !ocumentele si cores*on!enta referitoare la constituirea societatii. #on!atorii si *rimii a!ministratori sunt soli!ar ras*un-atori. !in momentul constituirii societatii. fata !e societate si !e terti *entru7 1 su&scrierea inte rala a ca*italului social si efectuarea (arsamintelor sta&ilite !e le e sau !e actul constituti(8 1 e+istenta a*orturilor in natura8 1 (eri!icitatea *u&licatiilor facute in (e!erea constituirii societatii. #on!atorii sunt ras*un-atori. !e asemenea. !e (ala&ilitatea o*eratiunilor inc0eiate in contul societatii inainte !e constituire si luate !e aceasta asu*ra sa. A!unarea enerala nu (a *utea !a !escarcare fon!atorilor si *rimilor a!ministrtori. *entru ras*un!erea ce le re(ine. tim* !e 5 ani. A!unarea constituti(a (a 0otari asu*ra cotei !e *artici*are !in &eneficiul net ce re(ine fon!atorilor unei societati constituite *rin su&scri*tie *u&lica. Cota *re(a-uta nu *oate !e*asi "< !in &eneficiul net si nu *oate fi acor!ata *entru o *erioa!a mai mare !e 5 ani !e la !ata constituirii societatii. In ca-ul ma)orarii ca*italului social. !re*turile fon!atorilor (or *utea fi e+ercitate numai asu*ra &eneficiului cores*un-ator ca*italului social initial. De !is*o-itiile acestui articol *ot &eneficia numai *ersoanele fi-ice carora li s1a recunoscut calitatea !e fon!ator *rin actul constituti(. In ca- !e !i-ol(are antici*ata a societatii. fon!atorii au !re*tul sa ceara !aune !e la societate. !aca !i-ol(area s1a facut in frau!a !re*turilor lor. Dre*tul la actiune in !aune se *rescrie *rin trecerea a " luni !e la !ata a!unarii enerale a actionarilor care a 0otarat !i-ol(area antici*ata. Inmatricularea societatii In termen !e 15 -ile !e la !ata autentificarii actului constituti(. fon!atorii sau a!ministratorii societatii. ori un im*uternicit al acestora. (or cere inmatricularea societatii in re istrul comertului in a carui ra-a teritoriala isi (a a(ea se!iul societatea.Cererea (a fi insotita !e7 a4 actul constituti( al societatii8 &4 !o(a!a efectuarii (arsamintelor in con!itiile actului constituti(8 c4 actele *ri(in! *ro*rietatea asu*ra a*orturilor in natura. iar in ca-ul in care *rintre ele fi urea-a si imo&ile. certificatul constatator al sarcinilor !e care sunt re(ate8 !4 actele constatatoare ale o*eratiunilor inc0eiate in contul societatii si a*ro&ate !e asociati8 e4 !eclaratia *e *ro*ria ras*un!ere a fon!atorilor. a a!ministratorilor si a cen-orilor ca in!e*linesc con!itiile *re(a-ute !e *re-enta le e. Toate a(i-ele sau actele !e autori-are. eli&erate !e catre autoritatile *u&lice in functie !e o&iectul !e acti(itate al unei societati. (or fi solicitate !e catre oficiul re istrului comertului. in termen !e 5 -ile !e la inre istrarea cererii. iar autoritatile com*etente (or tre&ui sa emita a(i-ele sau actele !e autori-are in termen !e 15 -ile. 6u este necesar a se !e*une a(i-ele sau autori-arile te0nice si nici cele a caror eli&erare este le al con!itionata !e inmatricularea societatii. Controlul le alitatii actelor sau fa*telor care. *otri(it le ii. se inre istrea-a in re istrul comertului se e+ercita !e )ustitie *rintr1un )u!ecator !ele at.La ince*utul fiecarui an )u!ecatoresc. *rese!intele tri&unalului (a !ele a. la oficiul re istrului comertului. unul sau mai multi )u!ecatori ai tri&unalului. @u!ecatorul !ele at (a *utea !is*une efectuarea unei e+*erti-e. in contul *artilor. *recum si a!ministrarea altor !o(e-i. La societatile *e actiuni. !aca e+ista a*orturi in natura. a(anta)e re-er(ate fon!atorilor. o*eratiuni inc0eiate !e fon!atori in contul societatii ce se constituie si *e care aceasta urmea-a sa le ia asu*ra sa. )u!ecatorul !ele at numeste. in termen !e 5 -ile !e la inre istrarea cererii. unul sau mai multi e+*erti !in lista e+*ertilor autori-ati. Acestia (or intocmi un ra*ort cu*rin-an! !escrierea si mo!ul !e e(aluare a fiecarui &un a*ortat si (or e(i!entia !aca (aloarea acestuia cores*un!e numarului si (alorii actiunilor acor!ate in sc0im&. *recum si alte elemente in!icate !e )u!ecatorul !ele at. Pentru &unurile mo&ile noi (a fi luata in consi!erare factura. Ra*ortul (a fi !e*us in termen !e 15 -ile la oficiul re istrului comertului si (a *utea fi e+aminat !e cre!itorii *ersonali ai asociatilor sau !e alte *ersoane. La cererea si *e c0eltuiala acestora. li se *ot eli&era co*ii inte rale sau *artiale !e *e ra*ort. 6u *ot fi numiti e+*erti7 1 ru!ele sau afinii *ana la ra!ul al *atrulea inclusi(. ori sotii acelora care au constituit a*orturi in natura sau ai fon!atorilor8 1 *ersoanele care *rimesc. su& orice forma. *entru functiile *e care le in!e*linesc. altele !ecat aceea !e e+*ert. un salariu sau o remuneratie !e la fon!atori sau !e la cei care au constituit a*orturi in natura. In ca-ul in care cerintele le ale sunt in!e*linite. )u!ecatorul !ele at. *rin inc0eiere. *ronuntata in termen !e 5 -ile !e la in!e*linirea acestor cerinte. (a autori-a constituirea societatii si (a !is*une inmatricularea ei in re istrul comertului. in con!itiile *re(a-ute !e le ea *ri(in! acest re istru. O !ata cu efectuarea inmatricularii. inc0eierea )u!ecatorului !ele at se comunica. !in oficiu. Monitorului Oficial al Romaniei. s*re *u&licare. *e c0eltuiala *artilor. *recum si a!ministratiei financiare in ra-a careia se afla se!iul societatii *entru e(i!enta fiscala. cu mentionarea numarului !e inmatriculare in re istrul comertului. La cererea si *e
5

c0eltuiala *artilor. actul constituti(. (i-at !e )u!ecatorul !ele at. se *u&lica in acelasi Monitor Oficial. al Romaniei. Partea a I>1a. inte ral sau in e+tras. In ca-ul societatilor in nume colecti( sau in coman!ita sim*la. in Monitorul Oficial al Romaniei se *oate *u&lica numai un e+tras al inc0eierii. (i-at !e )u!ecatorul !ele at. care (a cu*rin!e7 !ata inc0eierii. !atele !e i!entificare a asociatilor. !enumirea si. !aca e+ista. em&lema societatii. se!iul. forma. o&iectul !e acti(itate *e scurt. ca*italul social. !urata societatii. numarul !e inmatriculare in re istrul comertului. #ilialele sunt societati comerciale cu *ersonalitate )uri!ica si se infiintea-a intr1una !intre formele !e societate enumerate la art. 2 si in con!itiile *re(a-ute *entru acea forma. Ele (or a(ea re imul )uri!ic al formei !e societate in care s1au constituit. Sucursalele sunt !e-mem&raminte fara *ersonalitate )uri!ica ale societatilor comerciale si se inmatriculea-a. inainte !e ince*erea acti(itatii lor. in re istrul comertului !in )u!etul in care (or functiona. Daca sucursala se infiintea-a intr1o localitate !in acelasi )u!et sau in aceeasi localitate cu societatea fon!atoare. ea se (a inmatricula in acelasi re istru al comertului. insa !istinct. ca inmatriculare in!e*en!enta. Re imul )uri!ic al sucursalei se a*lica oricarui alt se!iu secun!ar. in!iferent !e !enumirea lui. caruia societatea care il infiintea-a ii atri&uie statut !e sucursala. Celelalte se!ii secun!are 1 a entii. re*re-entante sau alte asemenea se!ii 1 se mentionea-a numai in ca!rul inmatricularii societatii in re istrul comertului se!iului *rinci*al. Societatile comerciale straine *ot infiinta in Romania. cu res*ectarea le ii romane. filiale. *recum si sucursale. a entii. re*re-entante sau alte se!ii secun!are. !aca acest !re*t le este recunoscut !e le ea statutului lor or anic. Re*re-entantii societatii sunt o&li ati sa !e*una la oficiul re istrului comertului semnaturile lor. in termen !e 15 -ile !e la !ata inmatricularii societatii. !aca au fost numiti *rin actul constituti(. iar cei alesi in tim*ul functionarii societatii. in termen !e 15 -ile !e la ale ere. Efectele incalcarii cerintelor le!ale de constituire a societatii Can! actul constituti( nu cu*rin!e mentiunile *re(a-ute !e le e ori cu*rin!e clau-e *rin care se incalca o !is*o-itie im*erati(a a le ii sau can! nu s1a in!e*linit o cerinta le ala *entru constituirea societatii. )u!ecatorul !ele at. !in oficiu sau la cererea oricarui asociat ori a altor *ersoane interesate. (a res*in e. *rin inc0eiere. moti(at. cererea !e inmatriculare. in afara !e ca-ul in care asociatii inlatura asemenea nere ularitati. @u!ecatorul !ele at (a lua act in inc0eiere !e re ulari-arile efectuat In ca-ul in care fon!atorii sau re*re-entantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen le al. oricare asociat *oate cere oficiului re istrului comertului efectuarea inmatricularii. !u*a ce. *rin notificare sau scrisoare recoman!ata. i1a *us in intar-iere. iar ei nu s1au conformat in cel mult ' -ile !e la *rimire. Daca. totusi. inmatricularea nu s1a efectuat in termenele *re(a-ute !e alineatul *rece!ent. asociatii sunt eli&erati !e o&li atiile ce !ecur !in su&scri*tiile lor. !u*a trecerea a 2 luni !e la !ata autentificarii actului constituti(. in afara !e ca-ul in care acesta *re(e!e altfel. Daca un asociat a cerut in!e*linirea formalitatilor !e inmatriculare. nu se (a mai *utea *retin!e !e nici unul !intre ei eli&erarea !e o&li atiile ce !ecur !in su&scri*tie In ca-ul unor nere ularitati constatate !u*a inmatriculare. societatea este o&li ata sa ia masuri *entru inlaturarea lor. in cel mult ' -ile !e la !ata constatarii acelor nere ularitati. Daca societatea nu se conformea-a. orice *ersoana interesata *oate cere tri&unalului sa o&li e or anele societatii. su& sanctiunea *latii !e !aune cominatorii. sa le re ulari-e-e. #on!atorii. re*re-entantii societatii. *recum si *rimii mem&ri ai or anelor !e con!ucere. !e a!ministrare si !e control ale societatii ras*un! nelimitat si soli!ar *entru *re)u!iciul cau-at *rin nere ulariti. Actele sau fa*tele. *entru care nu s1a efectuat *u&licitatea *re(a-uta !e le e. nu *ot fi o*use tertilor. in afara !e ca-ul in care societatea face !o(a!a ca acestia le cunosteau. O*eratiunile efectuate !e societate inainte !e a 1"1a -i !e la !ata *u&licarii in Monitorul Oficial al Romaniei a inc0eierii )u!ecatorului !ele at nu sunt o*o-a&ile tertilor. care !o(e!esc ca au fost in im*osi&ilitate !e a lua cunostinta !es*re ele. Tertii *ot in(oca insa actele sau fa*tele cu *ri(ire la care nu s1a in!e*linit *u&licitatea. in afara !e ca-ul in care omisiunea *u&licitatii le li*seste !e efecte. Societatea este o&li ata sa (erifice i!entitatea !intre te+tul !e*us la oficiul re istrului comertului si cel *u&licat in Monitorul Oficial al Romaniei sau in *resa. In ca- !e neconcor!anta. tertii *ot o*une societatii oricare !intre te+te. in afara !e ca-ul in care societatea face !o(a!a ca ei cunosteau te+tul !e*us la oficiul re istrului comertului. #on!atorii. re*re-entantii si alte *ersoane. care au lucrat in numele unei societati in curs !e constituire. ras*un! soli!ar si nelimitat fata !e terti *entru actele )uri!ice inc0eiate cu acestia in contul societatii. in afara !e ca-ul in care societatea. !u*a ce a !o&an!it *ersonalitate )uri!ica. le1a *reluat asu*ra sa. Actele astfel *reluate sunt consi!erate a fi fost ale societatii inca !e la !ata inc0eierii lor 6ici societatea si nici tertii nu *ot o*une. *entru a se sustra e !e la o&li atiile asumate. o nere ularitate in numirea re*re-entantilor. a!ministratorilor sau a altor *ersone care fac *arte !in or anele societatii. atunci can! aceasta numire a fost *u&licata in conformitate cu le ea. Societatea nu *oate in(oca fata !e terti numirile in functiile mentionate in alineatul *rece!ent sau incetarea acestor functii. !aca ele nu au fost *u&licate in conformitate cu le ea. In ra*orturile cu tertii. societatea *e actiuni. in coman!ita *e actiuni sau cu ras*un!ere limitata este an a)ata *rin actele or anelor sale. c0iar !aca aceste acte !e*asesc o&iectul !e acti(itate. in afara !e ca-ul in care ea !o(e!este ca tertii cunosteau sau. in im*re)urarile !ate. tre&uia sa cunoasca !e*asirea acestuia. Pu&licarea actului constituti( nu *oate constitui. sin ura. !o(a!a cunoasterii. Clau-ele actului constituti( ori 0otararile or anelor statutare ale societatilor *re(a-ute in alineatul *rece!ent. care limitea-a *uterile conferite !e le e acestor or ane. sunt ino*o-a&ile tertilor. c0iar

"

!aca au fost *u&licate. 6ulitatea unei societati inmatriculate in re istrul comertului *oate fi !eclarata !e tri&unal numai atunci can!7 a4 li*seste actul constituti( sau can! acesta nu a fost inc0eiat in forma autentica8 &4 toti fon!atorii au fost *otri(it le ii. inca*a&ili. la !ata constituirii societatii8 c4 o&iectul !e acti(itate al societatii este ilicit sau contrar or!inii *u&lice8 !4 li*seste inc0eierea )u!ecatorului !ele at !e inmatriculare a societatii8 e4 li*seste autori-area le ala a!ministrati(a !e constituire a societatii8 f4 actul constituti( nu *re(e!e !enumirea societatii. o&iectul sau !e acti(itate. a*orturile asociatilor si ca*italul social su&scris8 4 s1au incalcat !is*o-itiile le ale *ri(in! ca*italul social minim. su&scris si (arsat8 04 nu s1a res*ectat numarul minim !e asociati. *re(a-ut !e le e. 6ulitatea nu *oate fi !eclarata in ca-ul in care cau-a ei. in(ocata in cererea !e anulare. a fost inlaturata inainte !e a se *une conclu-ii in fon! la tri&unal. Pe !ata la care 0otararea )u!ecatoreasca !e !eclarare a nulitatii a !e(enit ire(oca&ila. societatea incetea-a fara efect retroacti( si intra in lic0i!are. Dis*o-itiile le ale *ri(in! lic0i!area societatilor ca urmare a !i-ol(arii se a*lica in mo! cores*un-ator. *rin 0otararea )u!ecatoreasca !e !eclarare a nulitatii se (or numi si lic0i!atorii societatii. Declararea nulitatii societatii nu a!uce atin ere actelor inc0eiate in numele sau. 6ici societatea si nici asociatii nu *ot o*une tertilor !e &una1cre!inta nulitatea societatii. Functionarea societatilor comerciale In li*sa !e sti*ulatie contrara. &unurile constituite ca a*ort in societate !e(in *ro*rietatea acesteia !in momentul inmatricularii ei in re istrul comertului. Asociatul care intar-ie sa !e*una a*ortul social este ras*un-ator !e !aunele *ricinuite. iar !aca a*ortul a fost sti*ulat in numerar este o&li at si la *lata !o&an-ilor le ale !in -iua in care tre&uia sa faca (arsamantul. Pe !urata societatii. cre!itorii asociatului *ot sa1si e+ercite !re*turile lor numai asu*ra *artii !in &eneficiile cu(enite asociatului !u*a &ilantul conta&il. iar !u*a !i-ol(area societatii asu*ra *artii ce i s1ar cu(eni *rin lic0i!are.Cre!itorii *ot totusi *o*ri. in tim*ul !uratei societatii. *artile ce s1ar cu(eni asociatilor *rin lic0i!are sau *ot sec0estra si (in!e actiunile !e&itorului lor. 94 Cota1*arte !in &eneficiu ce se (a *lati fiecarui asociat constituie !i(i!en!. 94 Di(i!en!ele se (or *lati asociatilor *ro*ortional cu cota !e *artici*are la ca*italul social (arsat. !aca *rin actul constituti( nu s1a *re(a-ut altfel. 94 6u se (or *utea !istri&ui !i(i!en!e !ecat !in &eneficiile reale. 94 Di(i!en!ele *latite contrar !is*o-itiilor !e mai sus se (or restitui. 94 Dre*tul la actiunea !e restituire a !i(i!en!elor se *rescrie in termen !e 2 ani !e la !ata !istri&uirii lor. 94 Di(i!en!ele care se cu(in !u*a !ata transmiterii actiunilor a*artin cesionarului. in afara !e ca-ul in care *artile au con(enit altfel. Daca se constata o micsorare a ca*italului social. acesta (a tre&ui intre it sau re!us. mai inainte !e a se *utea face (reo re*arti-are sau !istri&uire !e &eneficiu

A!ministratorii7 1*ot face toate o*eratiunile cerute *entru a!ucerea la in!e*linire a o&iectului !e acti(itate al societatii. afara !e restrictiile aratate in actul constituti(. 1sunt o&li ati sa ia *arte la toate a!unarile societatii. la consiliile !e a!ministratie si la or anele !e con!ucere similare acestora. A!ministratorii care au !re*tul !e a re*re-enta societatea nu il *ot transmite !ecat !aca aceasta facultate li s1a acor!at in mo! e+*res. A!ministratorul care. fara !re*t. isi su&stituie alta *ersoana ras*un!e soli!ar cu aceasta *entru e(entualele *a u&e *ro!use societatii. O&li atiile si ras*un!erea a!ministratorilor sunt re lementate !e !is*o-itiile referitoare la man!at si !e cele s*ecial *re(a-ute in aceasta le e. A!ministratorii sunt soli!ar ras*un-atori fata !e societate *entru7 a4 realitatea (arsamintelor efectuate !e asociati8 &4 e+istenta reala a !i(i!en!elor *latite8 c4 e+istenta re istrelor cerute !e le e si corecta lor tinere8 !4 e+acta in!e*linire a 0otararilor a!unarilor enerale8 e4 stricta in!e*linire a in!atoririlor *e care le ea. actul constituti( le im*un. Actiunea in ras*un!ere im*otri(a a!ministratorilor a*artine si cre!itorilor societatii. insa acestia o (or *utea e+ercita numai in ca- !e faliment al societatii.

Functionarea societatilor cu raspundere limitata" A!unarea asociatilor are urmatoarele o&li atii *rinci*ale7 a4 sa a*ro&e &ilantul conta&il si sa sta&ileasca re*arti-area &eneficiului net8 &4 sa !esemne-e *e a!ministratori si cen-ori. sa1i re(oce si sa le !ea !escarcare !e acti(itatea lor8 c4 sa !eci!a urmarirea a!ministratorilor si cen-orilor *entru !aunele *ricinuite societatii. !esemnan! si *ersoana insarcinata sa o e+ercite8 !4 sa mo!ifice actul constituti(. A!ministratorii sunt o&li ati sa con(oace a!unarea asociatilor la se!iul social. cel *utin o !ata *e an sau !e cate ori este necesar. Un asociat sau un numar !e asociati. ce re*re-inta cel *utin o *atrime !in ca*italul social. (or *utea cere con(ocarea a!unarii enerale. aratan! sco*ul acestei con(ocari. Con(ocarea a!unarii se (a face in forma *re(a-uta in actul constituti(. iar li*sa unei !is*o-itii s*eciale. *rin scrisoare recoman!ata. cu cel *utin 1/ -ile inainte !e -iua fi+ata *entru tinerea acesteia. aratan!u1se or!inea !e -i. Societatea este a!ministrata !e unul sau mai multi a!ministratori. asociati sau neasociati. numiti *rin actul constituti( sau !e a!unarea enerala. A!ministratorii nu *ot *rimi. fara autori-area a!unarii asociatilor. man!atul !e a!ministrator in alte societati concurente sau a(an! acelasi o&iect !e acti(itate. nici sa faca acelasi fel !e comert ori altul concurent *e cont *ro*riu sau *e contul altei *ersoane fi-ice sau )uri!ice. su& sanctiunea re(ocarii si ras*un!erii *entru !aune. Societatea tre&uie sa tina. *rin ri)a a!ministratorilor. un re istru al asociatilor. in care se (or inscrie. !u*a ca-. numele si *renumele. !enumirea. !omiciliul sau se!iul fiecarui asociat. *artea acestuia !in ca*italul social. transferul *artilor sociale sau orice alta mo!ificare *ri(itoare la acestea. Societatea cu ras*un!ere limitata nu *oate emite o&li atiuni. #ilantul conta il %ilantul conta&il al societatii si contul !e *rofit si *ier!eri (or fi intocmite !u*a normele *re(a-ute *entru societatea *e actiuni. Du*a a*ro&area !e catre a!unarea enerala a asociatilor. ele (or fi !e*use !e a!ministratori. in termen !e 15 -ile. la a!ministratia financiara. Un e+em*lar al &ilantului conta&il si al contului !e *rofit si *ier!eri. (i-at !e a!ministratia financiara. (a fi !e*us la oficiul re istrului comertului. Dis*o-itiile *re(a-ute *entru fon!urile !e re-er(a la societatea *e actiuni. ca si acelea *ri(itoare la re!ucerea ca*italului social. se a*lica si societatilor cu ras*un!ere limitata. Modificarea actului constitutiv Actul constituti( *oate fi mo!ificat !e asociati. cu res*ectarea con!itiilor !e fon! si !e forma *re(a-ute *entru inc0eierea lui. Mo!ificarile *ri(in! mutarea se!iului societatii in alta localitate. sc0im&area o&iectului *rinci*al !e acti(itate. mo!ificarea ca*italului social. fu-iunea si !i(i-area. re!ucerea sau *relun irea !uratei societatii. !i-ol(area si lic0i!area ei se (or mentiona in re istrul comertului numai in &a-a inc0eierii )u!ecatorului !ele at. Celelalte mo!ificari se (or mentiona. cu res*ectarea !is*o-itiilor le ale. in &a-a re-olutiei !irectorului re istrului comertului. Aceasta re-olutie are. in mo! cores*un-ator. re imul le al al inc0eierii )u!ecatorului !ele at. Actul a!itional cu*rin-an! te+tul inte ral al *re(e!erilor actului constituti(. mo!ificate. se !e*une la oficiul re istrului comertului si se mentionea-a in acest re istru. !u*a care se transmite. !in oficiu. Monitorului Oficial al Romaniei. s*re *u&licare. *e c0eltuiala societatii. Actul mo!ificator al actului constituti( al unei societati in nume colecti( sau in coman!ita sim*la. in forma autentica. se !e*une la oficiul re istrului comertului si se mentionea-a in acest re istru. fara a fi o&li atorie *u&licarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Daca se a!uc mai multe mo!ificari actului constituti(. fie concomitent fie succesi(. acesta (a fi actuali-at cu toate mo!ificarile la -i si. in aceasta forma. (a fi !e*us la oficiul re istrului comertului. In forma actuali-ata *otri(it alineatului *rece!ent. se *ot omite numele sau !enumirea si celelalte !ate !e i!entificare ale fon!atorilor si ale *rimilor mem&ri ai or anelor societatii. Omisiunea este *ermisa numai !aca au trecut cel *utin 5 ani !e la !ata inmatricularii societatii si numai !aca actul constituti( nu *re(e!e altfel. Sc0im&area formei societatii. *relun irea !uratei ei sau alte mo!ificari ale actului constituti( al societatii nu atra crearea unei *ersoane )uri!ice noi. Reducerea sau ma$orarea capitalului social 914 Ca*italul social *oate fi re!us *rin7 a4 micsorarea numarului !e actiuni sau *arti sociale8 &4 re!ucerea (alorii nominale a actiunilor sau a *artilor sociale8 c4 !o&an!irea *ro*riilor actiuni. urmata !e anularea lor. 924 Ca*italul social mai *oate fi re!us. atunci can! re!ucerea nu este moti(ata !e *ier!eri. *rin7 a4 scutirea totala sau *artiala a asociatilor !e (arsamintele !atorate8

'

&4 restituirea catre actionari a unei cote1*arti !in a*orturi. *ro*ortionala cu re!ucerea ca*italului social si calculata e al *entru fiecare actiune sau *arte sociala8 c4 alte *roce!ee *re(a-ute !e le e. Re!ucerea ca*italului social (a *utea fi facuta numai !u*a trecerea a !oua luni !in -iua in care 0otararea a fost *u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei. :otararea (a tre&ui sa res*ecte minimul !e ca*ital social. atunci can! le ea il fi+ea-a. sa arate moti(ele *entru care se face re!ucerea si *roce!eul ce (a fi utili-at *entru efectuarea ei. Can! societatea a emis o&li atiuni. nu se (a *utea *roce!a la re!ucerea ca*italului social *rin restituiri facute actionarilor !in sumele ram&ursate in contul actiunilor. !ecat in *ro*ortie cu (aloarea o&li atiunilor ram&ursate. Ca*italul social se *oate mari *rin emisiunea !e actiuni noi sau *rin ma)orarea (alorii nominale a actiunilor e+istente in sc0im&ul unor noi a*orturi in numerar si;sau in natura. De asemenea. actiunile noi sunt li&erate *rin incor*orarea re-er(elor. cu e+ce*tia re-er(elor le ale. *recum si a &eneficiilor sau a *rimelor !e emisiune. ori *rin com*ensarea unor creante lic0i!e si e+i i&ile asu*ra societatii cu actiuni ale acesteia. Diferentele fa(ora&ile !in ree(aluarea *atrimoniului social *ot fi incluse in re-er(e si utili-ate *entru ma)orarea ca*italului social. Marirea ca*italului social *rin ma)orarea (alorii nominale a actiunilor *oate fi 0otarata numai cu (otul tuturor actionarilor. in afara !e ca-ul can! este reali-ata *rin incor*orarea re-er(elor. &eneficiilor sau *rimelor !e emisiune. Societatea *e actiuni isi (a *utea ma)ora ca*italul social. cu res*ectarea !is*o-itiilor *re(a-ute *entru constituirea societatii. In ca- !esu&scri*tie *u&lica. *ros*ectul !e emisiune. *urtan! semnaturile autentice a !oi !intre a!ministratori. (a fi !e*us la re istrul comertului *entru in!e*linirea formalitatilor si (a cu*rin!e7 a4 !ata si numarul inmatricularii societatii in re istrul comertului8 &4 !enumirea si se!iul societatii8 c4 ca*italul social su&scris si (arsat8 !4 numele si *renumele a!ministratorilor. cen-orilor si !omiciliul lor8 e4 ultimul &ilant conta&il a*ro&at. contul !e *rofit si *ier!eri si ra*ortul cen-orilor8 f4 !i(i!en!ele *latite in ultimii 5 ani sau !e la constituire. !aca. !e la aceasta !ata. au trecut mai *utin !e 5 ani8 4 o&li atiunile emise !e societate8 04 0otararea a!unarii enerale *ri(itoare la noua emisiune !e actiuni. (aloarea totala a acestora. numarul si (aloarea lor nominala. felul lor. relatii *ri(itoare la a*orturi. altele !ecat in numerar. si a(anta)ele acor!ate acestora. *recum si !ata !e la care se (or *lati !i(i!en!ele. Acce*tantul (a *utea in(oca nulitatea *ros*ectului !e emisiune ce nu cu*rin!e toate mentiunile aratate. !aca nu a e+ercitat in nici un mo! !re*turile si o&li atiile sale !e actionar. Ma)orarea ca*italului social al unei societati *rin oferta *u&lica !e (alori mo&iliare. !efinita ca atare *rin Le ea nr. 52;1,,?. este su*usa acelei le i. In ca- !e ma)orare a ca*italului social. *rin oferta *u&lica. a!ministratorii sunt soli!ar ras*un-atori !e e+actitatea celor aratate in *ros*ectul !e emisiune. in *u&licatiile facute !e societate sau in cererile a!resate oficiului re istrului comertului. in (e!erea ma)orarii ca*italului social. Daca ma)orarea ca*italului social se face *rin a*orturi in natura. a!unarea enerala e+traor!inara. care a 0otarat aceasta. (a numi unul sau mai multi e+*erti *entru e(aluarea acestor a*orturi. A*orturi in creante nu sunt a!mise. Du*a !e*unerea ra*ortului !e e+*erti-a. a!unarea enerala e+traor!inara con(ocata !in nou. a(an! in (e!ere conclu-iile e+*ertilor. *oate 0otari ma)orarea ca*italului social. :otararea a!unarii enerale tre&uie sa cu*rin!a !escrierea a*orturilor in natura. numele *ersoanelor ce le efectuea-a si numarul actiunilor ce se (or emite in sc0im&. Actiunile emise *entru ma)orarea ca*italului social (or fi oferite s*re su&scriere in *rimul ran! celorlalti actionari. in *ro*ortie cu numarul actiunilor *e care le *ose!a si cu o&li atia ca acestia sa1si e+ercite !re*tul lor !e *referinta in termenul 0otarat !e a!unarea enerala. !aca in actul constituti( nu se *re(e!e altfel. Du*a e+*irarea acestui termen. actiunile (or *utea fi su&scrise !e *u&lic. E%cluderea si retra!erea asociatilor 914 Poate fi e+clus !in societatea in nume colecti(. in coman!ita sim*la sau cu ras*un!ere limitata7 a4 asociatul care. *us in intar-iere. nu a!uce a*ortul la care s1a o&li at8 &4 asociatul cu ras*un!ere nelimitata in starea !e faliment sau care a !e(enit le almente inca*a&il8 c4 asociatul cu ras*un!ere nelimitata care se amesteca fara !re*t in a!ministratie !4 asociatul a!ministrator care comite frau!a in !auna societatii sau se ser(este !e semnatura sociala sau !e ca*italul social in folosul lui sau al altora. Di&olvarea' fu&iunea si divi&area societatilor comerciale Societatea se !i-ol(a *rin7 a4 trecerea tim*ului sta&ilit *entru !urata societatii8 &4 im*osi&ilitatea reali-arii o&iectului !e acti(itate al societatii sau reali-area acestuia8 c4 !eclararea nulitatii societatii8 !4 0otararea a!unarii enerale8

e4 0otararea tri&unalului. la cererea oricarui asociat. *entru moti(e temeinice. *recum neintele erile ra(e !intre asociati. care im*ie!ica functionarea societatii8 f4 falimentul societatii8 4 alte cau-e *re(a-ute !e le e sau !e actul constituti( al societatii. Societatea *e actiuni se !i-ol(a7 a4 can! ca*italul social se re!uce su& minimul le al8 &4 can! numarul actionarilor sca!e su& minimul le al. Societatea in coman!ita *e actiuni sau cu ras*un!ere limitata se !i-ol(a in ca-ul *ier!erii unei )umatati !in ca*italul sau social sau. !u*a ca-. al re!ucerii lui su& minimul le al. Societatile in nume colecti( sau cu ras*un!ere limitata se !i-ol(a *rin falimentul. inca*acitatea. e+clu!erea. retra erea sau !ecesul unuia !intre asociati. can!. !atorita acestor cau-e. numarul asociatilor s1a re!us la unul sin ur. Se e+ce*tea-a ca-ul can! in actul constituti( e+ista clau-a !e continuare cu mostenitorii sau can! asociatul ramas 0otaraste continuarea e+istentei societatii su& forma societatii cu ras*un!ere limitata cu asociat unic. Di-ol(area societatilor comerciale tre&uie sa fie inscrisa in re istrul comertului si *u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei. Fu&iunea si divi&area societatilor #u-iunea se face *rin a&sor&irea unei societati !e catre o alta societate sau *rin conto*irea a !oua sau mai multe societati *entru a alcatui o societate noua. Di(i-area se face *rin im*artirea intre ului *atrimoniu al unei societati care isi incetea-a e+istenta intre !oua sau mai multe societati e+istente sau care iau astfel fiinta. Societatea nu isi incetea-a e+istenta. in ca-ul in care o *arte !in *atrimoniul ei se !es*rin!e si se transmite catre una sau mai multe societati e+istente sau care iau astfel fiinta.#u-iunea sau !i(i-area se 0otaraste !e fiecare societate in *arte. in con!itiile sta&ilite *entru mo!ificarea actului constituti( al societatii. Daca. *rin fu-iune sau !i(i-are. se infiintea-a o noua societate. aceasta se constituie in con!itiile *re(a-ute !e *re-enta le e *entru forma !e societate con(enita. #u-iunea sau !i(i-area are ca efect !i-ol(area. fara lic0i!are. a societatii care isi incetea-a e+istenta si transmiterea uni(ersala a *atrimoniului sau catre societatea sau societatile &eneficiare. in starea in care se aseste la !ata fu-iunii sau a !i(i-arii. in sc0im&ul atri&uirii !e actiuni sau !e *arti sociale ale acestora catre asociatii societatii care incetea-a si. e(entual. a unei sume in &ani. care nu *oate !e*asi 1/< !in (aloarea nominala a actiunilor sau a *artilor sociale atri&uite. #u-iunea sau !i(i-area are loc la urmatoarele !ate7 a4 in ca-ul constituirii uneia sau mai multor societatii noi. la !ata inmatricularii in re istrul comertului a noii societati sau a ultimei !intre ele8 &4 in celelalte ca-uri. la !ata inscrierii in re istrul comertului a mentiunii *ri(in! ma)orarea ca*italului social al societatii a&sor&ante. In ca-ul fu-iunii *rin a&sor&tie. societatea a&sor&anta !o&an!este !re*turile si este tinuta !e o&li atiile societatii *e care o a&soar&e. iar in ca-ul fu-iunii *rin conto*ire. !re*turile si o&li atiile societatilor care isi incetea-a e+istenta trec asu*ra noii societati astfel infiintate. Lic(idarea societatilor comerciale Pentru lic0i!area si re*arti-area *atrimoniului social. c0iar !aca in actul constituti( se *re(a! norme in acest sco*. sunt o&li atorii urmatoarele re uli7 a4 *ana la *reluarea functiei !e catre lic0i!atori. a!ministratorii continua man!atul lor &4 actul !e numire a lic0i!atorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior. care ar a!uce sc0im&ari in *ersoana acestora. tre&uie !e*use. *rin ri)a lic0i!atorilor. la oficiul re istrului comertului. *entru a fi inscrise !e in!ata si *u&licate in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a I>1a. Lic0i!atorii sunt !atori. in!ata !u*a *reluarea functiei. ca im*reuna cu a!ministratorii societatii sa faca un in(entar si sa inc0eie un &ilant. care sa constate situatia e+acta a acti(ului si *asi(ului societatii si sa le semne-e Lic0i!atorii sunt o&li ati sa *rimeasca si sa *astre-e *atrimoniul societatii. re istrele ce li s1au incre!intat !e a!ministratori si actele societatii. De asemenea. ei (or tine un re istru cu toate o*eratiunile lic0i!arii. in or!inea !atei lor.
Bibliografie

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990*) *** Republicat privind societatile comerciale anual Ba!ele contabilitatii ic dictionar al economiei de piata

1/