Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

PARTEA I. DREPT FINANCIAR EUROPEAN.................................................... 1


Capitolul I. Obiectul de reglementare i autonomia dreptului
financiar european.............................................................................................. 3
Seciunea 1. Premisele apariiei Comunitilor Europene i evoluia acestora... 3
Seciunea a 2-a. Uniunea European, cea mai complet form de integrare
comunitar...................................................................................................... 7
Seciunea a 3-a. Dreptul financiar i fiscal european ramur autonom
de drept......................................................................................................... 11
Seciunea a 4-a. Principalele momente n evoluia reglementrilor financiare
europene, n paralel cu evoluia construciei comunitare ................................. 15
Capitolul II. Izvoarele dreptului financiar european....................................... 20
Seciunea 1. Izvoarele primare ale dreptului financiar i fiscal european ........ 21
1. Tratatul asupra Comunitii Europene a Crbunelui i Oelului ............ 21
2. Tratatul instituind Comunitatea European (Tratatul CEE)................... 22
3. Tratatul instituind Comunitatea European a Energiei Atomice
i Actul Unic European ................................................................................ 25
4. Tratatul asupra Uniunii Europene (Tratatul UE).................................... 25
5. Tratatele de aderare pentru statele noi membre ale uniunii.................... 26
6. Tratatul de la Amsterdam....................................................................... 27
7. Tratatul de la Nice.................................................................................. 27
8. Tratatul stabilind o Constituie pentru Europa ....................................... 28
9. Tratatul de la Lisabona........................................................................... 30
Seciunea a 2-a. Izvoarele derivate ale dreptului financiar european ............... 30
1. Regulamentul act normativ derivat ..................................................... 31
2. Directiva act normativ derivat............................................................. 32
3. Decizia act normativ derivat ............................................................... 36
Seciunea a 3-a. Izvoarele nescrise ale Dreptului financiar i fiscal european...... 37
1. Principiile Dreptului european ............................................................... 37
2. Jurisprudena n dreptul financiar i fiscal european.............................. 39
3. Cutuma la nivel european....................................................................... 41
4. Izvoare specifice dreptului fiscal european............................................ 42
Capitolul III. Apariia i evoluia Uniunii Monetare Europene...................... 43
Seciunea 1. Uniuni monetare istorice n Europa ............................................. 43
1. Uniunea monetar austro-ungar ........................................................... 43
2. Uniunea latin ........................................................................................ 44
3. Uniunea monetar scandinav................................................................ 46
4. Uniunea monetar belgo-luxemburghez............................................... 46
5. Unitile de cont europene ECU.......................................................... 47
Seciunea a 2-a. Sistemul Monetar European ................................................... 48

VI

Drept financiar i fiscal european

1. Mecanismul arpelui monetar............................................................. 48


2. Constituirea i funcionarea SME .......................................................... 50
Seciunea a 3-a. Prevederi ale Tratatului asupra Uniunii Europene......................... 53
1. Geneza i elementele de baz ale tratatului............................................ 53
2. Uniunea Economic i Monetar ........................................................... 53
3. Elemente definitorii ale UEM ................................................................ 54
3.1. Autoritatea monetar unic............................................................... 54
3.2. Moneda comun ............................................................................... 55
3.3. Finane publice sntoase ................................................................. 55
3.4. Criterii de convergen ..................................................................... 55
Seciunea a 4-a. Adoptarea Euro drept moneda unic european ......................... 58
1. Simbolistica EURO................................................................................ 59
2. Funciile EURO...................................................................................... 61
3. Efectele trecerii la EURO asupra contractelor comerciale n derulare... 62
4. Principii aplicabile n perioada de tranziie............................................ 63
4.1. Principiul fungibilitii ..................................................................... 63
4.2. Principiul no compulsion no prohibition....................................... 64
4.3. Dubla afiare a preurilor.................................................................. 64
4.4. Excepii de la aplicarea principiilor n perioada de tranziie ............ 64
Seciunea a 5-a. EURO, moneda unic european ........................................... 65
1. Conceptul i semnificaiile monedei EURO .......................................... 65
2. Avantajele monedei unice ...................................................................... 67
3. Riscurile monedei unice europene ......................................................... 70
4. Efectele monedei unice europene asupra economiei mondiale.............. 73
4.1. Puterea economic a EURO ............................................................. 75
4.2. Stabilitatea EURO ............................................................................ 76
4.3. Efectele adoptrii monedei unice asupra cadrului normativ............. 78
Seciunea a 6-a. Pactul de stabilitate i cretere................................................ 78
Capitolul IV. Sistemul bancar european........................................................... 82
Seciunea 1. Institutul Monetar European......................................................... 82
1. Constituirea i obiectivele IME.............................................................. 82
2. Atribuiile IME....................................................................................... 82
3. Funciile IME (consultative, operaionale i tehnice) ............................ 83
4. Administrarea IME i finanarea ............................................................ 84
5. Actele emise de IME i controlul de legalitate....................................... 85
6. Lichidarea IME ...................................................................................... 86
Seciunea a 2-a. Sistemul european al bncilor centrale................................... 86
1. Rolul Sistemului European al Bncilor Centrale ................................... 87
2. Organizarea SEBC ................................................................................. 88
3. Principalele atribuii ale SEBC .............................................................. 89
4. Banca Central European ..................................................................... 89
4.1. Organele de decizie i responsabilitile lor ..................................... 92
4.2. Funciile monetare i operaiunile desfurate de BCE .................... 96
4.3. Dispoziii financiare privind SEBC .................................................. 98
4.4. Actele juridice ale BCE .................................................................... 99
5. Bncile Centrale Naionale .................................................................. 100

Cuprins

VII

Seciunea a 3-a. Politica monetar la nivelul Uniunii Europene..................... 102


1. Noiunea de politic monetar ............................................................. 102
2. Obiectivele politicii monetare europene .............................................. 103
3. Banca Central European unic titular al dreptului de a realiza
politica monetar unic .............................................................................. 106
4. Operaiunile de open market ................................................................ 111
5. Facilitile permanente ......................................................................... 112
6. Sistemul rezervelor minime obligatorii................................................ 113
Capitolul V. Bugetul Uniunii Europene .......................................................... 115
Seciunea 1. Noiunea i importana conceptului de buget al UE........................ 115
Seciunea a 2-a. Principiile bugetare la nivelul bugetului central al UE......... 118
1. Principiul unitii i al adevrului bugetar ........................................... 118
2. Principiul anualitii ............................................................................. 119
3. Principiul echilibrului .......................................................................... 121
4. Principiul unitii de cont..................................................................... 122
5. Principiul universalitii ....................................................................... 122
6. Principiul specialitii .......................................................................... 123
7. Principiul bunei gestiuni financiare ..................................................... 124
8. Principiul transparenei ........................................................................ 125
Seciunea a 3-a. Procedura bugetar............................................................... 126
Seciunea a 4-a. Structura bugetului UE......................................................... 132
1. Veniturile bugetului unional ................................................................ 134
2. Cheltuielile UE..................................................................................... 138
2.1. Cheltuieli pentru nfptuirea politicii agricole................................ 140
2.2. Cheltuieli structurale....................................................................... 141
2.3. Cheltuieli interne ............................................................................ 143
2.4. Cheltuielile administrative.............................................................. 143
2.5. Cheltuieli destinate aciunilor externe ............................................ 145
Seciunea a 5-a. Execuia bugetar ................................................................. 145
PARTEA A II-A. DREPT FISCAL EUROPEAN .............................................. 151
Capitolul I. Reglementri uniforme privind impozitele i taxele
n Uniunea European.................................................................................... 153
Seciunea 1. Politica fiscal la nivelul Uniunii Europene............................... 153
Seciunea a 2-a. Armonizarea fiscal i cooperarea fiscal piloni
ai politicii fiscale comunitare ..................................................................... 158
Capitolul II. Cadrul normativ european n domeniul impozitelor
i taxelor........................................................................................................... 161
Seciunea 1. Apariia reglementrilor uniforme europene
n domeniul fiscal....................................................................................... 161
Seciunea a 2-a. Clasificarea i nregistrarea impozitelor i taxelor
conform Sistemului European de Conturi.................................................. 163
1. Impozite i taxe asupra produciei i importurilor................................ 163
2. Impozite curente pe venit i pe avere ................................................... 168
3. Contribuiile i alocaiile sociale .......................................................... 170
4. Impozite i taxe asupra capitalului ....................................................... 175

VIII

Drept financiar i fiscal european

Capitolul III. Principalele taxe i impozite la nivel european ....................... 177


Seciunea 1. Impozitul pe profit...................................................................... 179
Seciunea a 2-a. Impozitul pe venit................................................................. 182
Seciunea a 3-a. Taxa pe valoare adugat ..................................................... 185
Seciunea a 4-a. Impozitul pe avere ................................................................ 200
Seciunea a 5-a. Taxele de mediu ................................................................... 201
Seciunea a 6-a. Alte categorii de impozite i taxe ......................................... 202
1. Impozite i taxe pe activitatea comercial a ntreprinderilor................ 202
2. Impozite i taxe asupra succesiunilor i donaiilor............................... 202
3. Impozite pentru deinerea sau transmiterea dreptului de proprietate
imobiliar ................................................................................................... 203
4. Accizele................................................................................................ 203
5. Contribuiile sociale obligatorii............................................................ 205
Seciunea a 7-a. Oportunitatea unui impozit unic european ........................... 205
Capitolul IV. Organizarea activitii de control financiar n
Uniunea European ........................................................................................ 211
Seciunea 1. Conceptul de control financiar n contextul activitilor
desfurate de Uniunea European ............................................................ 211
Seciunea a 2-a. Baza normativ a reglementrii activitilor de control
financiar la nivel european ......................................................................... 213
Seciunea a 3-a. Curtea European de Conturi ............................................... 214
1. Sarcini i competene ........................................................................... 218
2. Organizare i funcionare ..................................................................... 222
Seciunea a 4-a. Atribuiile altor instituii europene n domeniul
controlului financiar................................................................................... 224
Capitolul V. Evaziunea fiscal ......................................................................... 226
Seciunea 1. Consideraii generale.................................................................. 226
Seciunea a 2-a. Noiunea evaziunii fiscale .................................................... 229
Seciunea a 3-a. Cauzele evaziunii fiscale ...................................................... 233
Seciunea a 4-a. Modalitile evaziunii fiscale ............................................... 234
1. Modaliti generale ale evaziunii fiscale .............................................. 234
2. Evaziunea cu ajutorul conturilor bancare............................................. 236
3. Moduri de evaziune n contabilitate prin intermediul unor conturi........... 237
Seciunea a 5-a. Msurarea fenomenului de evaziune fiscal......................... 239
1. Dificultatea determinrii exacte a mrimii evaziunii fiscale................ 239
2. Instrumentele de msur a evaziunii fiscale......................................... 240
2.1. Metodele aproximative ................................................................... 240
2.2. Metoda eantionului reprezentativ al contribuabililor .................... 241
Seciunea a 6-a. Mrimea evaziunii fiscale .................................................... 242
Seciunea a 7-a. Analiza elementelor constitutive ale infranciunii
de evaziune fiscal ..................................................................................... 243
1. Subiectele evaziunii fiscale .................................................................. 243
2. Obiectul evaziunii fiscale..................................................................... 243
3. Latura subiectiv a infraciunii de evaziune fiscal ............................. 243
4. Latura obiectiv a infraciunii de evaziune fiscal............................... 243
Seciunea a 8-a. Efectele evaziunii fiscale...................................................... 246

Cuprins

IX

1. Efectele fenomenului de evaziune fiscal asupra formrii


veniturilor statului ...................................................................................... 247
2. Efectele economice ale fenomenului de evaziune fiscal .................... 247
3. Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscal .......................... 247
4. Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscal.......................... 247
Seciunea a 9-a. Combaterea evaziunii fiscale................................................ 247
Seciunea a 10-a. Fenomenul de evaziune fiscal n legislaia
internaional.............................................................................................. 247
1. Msurarea neconformrii fiscale (rezistenei la impozite) ................... 247
2. Formele de micorare a sarcinii fiscale ................................................ 247
2.1. Economisirea de impozite (tax saving) ....................................... 247
2.2. Frauda fiscal (tax fraud) ............................................................... 247
2.3. Evaziunea fiscal (tax avoidance) .................................................. 247
3. Msuri generale pentru combaterea evaziunii i fraudei fiscale
internaionale.............................................................................................. 247
3.1. Criterii de clasificare ...................................................................... 247
3.2. Evaziunea (avoidance) ................................................................... 247
Seciunea a 11-a. Msuri specifice pentru combaterea evaziunii
i fraudei fiscale internaionale .................................................................. 247
1. Necesitatea prevederilor speciale ......................................................... 247
2. Persoanele fizice rezidente (migrarea) ................................................. 247
3. Persoanele juridice rezidente................................................................ 247
3.1. Evitarea rezidenei .......................................................................... 247
3.2. Migrarea i transferul bunurilor...................................................... 247
3.3. Transferul de valori ........................................................................ 247
3.4. Abuzul de creditul (scutirea) impozitului extern ............................ 247
4. Contribuabilii nerezideni..................................................................... 247
4.1. Impozitarea veniturilor provenite din servicii personale independente .. 247
4.2. Impozitarea veniturilor (din investiii) la surs............................... 247
4.3. Impozitarea creterii de capital pe baza determinrii proprietii reale... 247
5. Controlul schimbului (economic) i autorizarea fiscal....................... 247
Seciunea a 12-a. Lupta mpotriva fraudei fiscale la nivelul UE .................... 247
Seciunea a 13-a. Evoluia reglementrilor din Romnia privind
evaziunea fiscal ........................................................................................ 247
Seciunea a 14-a. Armonizarea legislativ n domeniul fraudei fiscale.......... 247
Bibliografie ........................................................................................................ 247