Sunteți pe pagina 1din 9

DECLARAIE DE NREGISTRARE FISCAL/ DECLARAIE DE MENIUNI pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau

exercit profesii libere

070
Nr. de operator de date cu caracter personal 759

A. FELUL DECLARAIEI 1. DECLARAIE DE NREGISTRARE B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. Cod numeric personal 2. Numr de identificare fiscal 3. Cod unic de nregistrare 4. Cod de nregistrare fiscal 5. Nume 6. Denumire 7. Date privind domiciliul persoanei fizice Jude Strada Et. Telefon Actul de identitate Emis de Jude Strada Et. Fax Persoan fizic romn cu domiciliul n Romnia
9.

2. DECLARAIE DE MENIUNI

Iniiala tatlui

Prenume

Localitate Nr. Ap. Cod potal Fax Seria La data Localitate Nr. Ap. Cod potal E-mail Persoan fizic romn fr domiciliul n Romnia Persoan fizic strin cu domiciliul n Romnia Persoan fizic strin fr domiciliul n Romnia Telefon Bloc ara E-mail Numr Bloc

Sector Sc.

/
Sector Sc.

8. Date privind sediul activitii sau locul de desfurare efectiv a activitii principale

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate 2. Felul activitii 2.1 Activiti economice desfurate n mod independent Autorizaie nr. Organ emitent 2.2. Profesii libere Avocat Organ emitent Notar Medic data Contabil Altele Document de autorizare nr. data

D. Reprezentare prin mputernicit Nr. act Date de identificare DENUMIRE / NUME, PRENUME DOMICILIU FISCAL Jude Strada Et. Fax COD DE IDENTIFICARE FISCAL E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 1. Taxa pe valoarea adaugat Ap. Cod potal Localitate

Reprezentant fiscal Data

Sector Nr. Telefon E-mail Bloc Sc.

nainte de realizarea unor operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere 1.1. Cifra de afaceri estimat a se realiza, conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal 1.2. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a declarrii faptului c cifra de afaceri urmeaz s ating sau s depeasc plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici 1.3. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri estimat conform art.152 alin.(2) din Codul Fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 1.4. Realizare n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. 1.5. nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal 1.6. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal Ulterior desfurrii de operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere 1.7. nregistrare n scopuri de TVA prin atingerea sau depirea plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 1.8. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri realizat conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 1.9. nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal 1.10. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal 1.11. nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a nregistrri n registrul comerului a meniuni privind reluarea activitii, n cazul persoanelor pentru care a ncetat starea de inactivitate temporar, nscris n registrul comerului 1.12. Cifra de afaceri din anul precedent, obinut sau, dup caz, recalculat din operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere 1.13. Perioada fiscal 1.13.1. Lunar 1.13.2. Trimestrial 1.13.3. Semestrial 1.13.4. Anual Nr. aprobare organ fiscal competent Nr. aprobare organ fiscal competent

lei

lei

Anularea nregistrrii n scopuri de TVA i scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA 1.14. Ca urmare a ncetrii activitii sale economice 1.15. Ca urmare a desfurrii n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A . 1.16. ncepnd cu data de 2. Accize 2.1. Luare n eviden 2.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/ / /

/ / /

3. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor si contribuii sociale 3.1. Perioada fiscal 3.1.1. Lunar prin opiune 3.2.1. Luare n eviden 3.2.2. Scoatere din eviden 3.3.1. Luare n eviden 3.3.2. Scoatere din eviden 3.4. Contribuia de asigurri pentru omaj 3.4.1. Luare n eviden 3.4.2. Scoatere din eviden 3.5.1. Luare n eviden 3.5.2. Scoatere din eviden 3.6. Contribuia de asigurri sociale 3.6.1. Luare n eviden 3.6.2. Scoatere din eviden 3.7.1. Luare n eviden 3.7.2. Scoatere din eviden 3.8. Contribuia pentru concedii i indemnizaii 3.8.1. Luare n eviden 3.8.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de 3.1.2. Trimestrial ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de 3.2. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

3.3. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate

3.5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale

3.7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI 1. Inactivitate temporar Luare n eviden Scoatere din eviden 2. ncetarea activitii De la data De la data De la data

/ / /

/ / /

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Semntura Data

tampila

Se completeaz de personalul organului fiscal Denumire organ fiscal Numr nregistrare Numele i prenumele persoanei care a verificat Numar legitimaie Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5 A3/t2 Dat nregistrare

INSTRUCIUNI decompletareaformularului(070)"Declaraiedenregistrarefiscal/Declaraiedemeniunipentru persoanelefizicecaredesfoaractivitieconomicenmodindependentsauexercitprofesii libere" Declaraia de nregistrare fiscal/Declaraia de meniuni pentru persoanele fizice care desfoaractivitieconomicenmodindependentsauexercitprofesiilibere,denumitncontinuare declaraie,secompleteazisedepunedectrepersoanelefiziceromnesaustrinecaredesfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, n conformitate cu prevederile legale. Declaraia de nregistrare se completeaz cu ocazia primei nregistrri fiscale, de regul cu ocazianfiinrii,iardeclaraiademeniunisecompleteazoridecteorisemodificdateledeclarate anterior. Declaraiasedepunedirectsauprinmputernicit/reprezentantfiscallaregistratura organuluifiscalcompetentorilapotprinscrisoarerecomandat,latermenelestabilitedelegislaian vigoare. Organulfiscalcompetenteste: pentrucontribuabiliicaresenregistreazdirectsauprinmputernicit,organulfiscalnacruiraz teritorialiaredomiciliulfiscalcontribuabilul; pentrucontribuabiliicaresenregistreazprinreprezentantfiscal,organulfiscalcompetentpentru administrareapersoaneiimpozabilecarearecalitateadereprezentantfiscal. Formularulsecompleteazndouexemplare,nscriindusecumajuscule,citeicorect,toate dateleprevzute.Unexemplarsepstreazdecontribuabil,iarcellaltexemplarsedepunelaorganul fiscalcompetent. A.FELULDECLARAIEI Semarcheazcu"X"pct.1sau2,dupcaz. Atenie! n cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabilelamomentuldeclarrii,indiferentdacacesteaaumaifostdeclarate. B.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Rndul1.Codnumericpersonal Se completeaz de ctre contribuabilii care au nscris codul numeric personal n actul de identitate. n cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicit/reprezentant fiscal, se va nscriecodulnumericpersonalalcontribuabiluluipecarelreprezint. Rndul2.Numrdeidentificarefiscal Se completeazcectre contribuabilii care dein numr de identificare fiscal. n cazul ncare declaraiademeniuniestecompletatdectremputernicit/reprezentantfiscal,sevanscrienumrul deidentificarealcontribuabiluluipecarelreprezint. Rndul3.Codunicdenregistrare Secompleteazdectrecontribuabiliicaredesfoaractivitieconomicenmodindependent isenregistreazlaoficiulregistruluicomerului. ncazulncaredeclaraiademeniuniestecompletatdectremputernicit,sevanscriecodul unicdenregistrarealcontribuabiluluipecarelreprezint. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de reprezentantul fiscal, se va nscrie coduldenregistrarenscopurideTVAatribuitpersoaneiimpozabilestine. Rndul4.Coddenregistrarefiscal Nusecompleteazlanregistrareainiial. ncazulncaredeclaraiademeniuniestecompletatdectremputernicit,sevanscriecodul denregistrarefiscalalcontribuabiluluipecarelreprezint. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de reprezentantul fiscal, se va nscrie coduldenregistrarenscopurideTVAatribuitpersoaneiimpozabilestrine. Rndul5.Nume,iniialatatlui,prenume Senscriudateledeidentificarealepersoaneifizice,dupcaz. Rndul6.Denumire

Se completeaz cu denumirea contribuabilului care solicit nregistrarea fiscal sau care a fost nregistratfiscal,ncazulncaresabifatcsua2delalit.A. Rndul7.Dateprivinddomiciliulpersoaneifizice Senscrieadresadedomiciliuacontribuabilului. Rndul8.Dateprivindsediulactivitiisauloculdedesfurareefectivaactivitiiprincipale Secompleteaz,dupcaz,cuadresasediuluisaualocului de desfurareefectivaactivitii principale. Rndul9.semarcheazcu"X",nfunciedesituaiacontribuabiluluicaresenregistreaz. C.ALTEDATEPRIVINDCONTRIBUABILUL Rndul1.CodCAENalobiectuluiprincipaldeactivitate Se nscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia nfiinriisauaautorizrii. Rndul2.Felulactivitii Rndul2.1.Activitieconomicedesfuratenmodindependent Secompleteaznumaincazulncaresabifatcsua2delalit.Aisenscriunumrul,datai organulemitentalautorizaieidefuncionare. Rndul2.2.Profesiilibere Semarcheazcu"X",nfunciedetipulprofesieiliberepecarecontribuabilulodesfoarise nscriunumrul,dataiorganulemitentaldocumentuluideautorizare. D.REPREZENTAREPRIN Semarcheazcu"X"ncazulncarenrelaiilecuorganulfiscalcontribuabilulestereprezentat prinmputernicit/reprezentantfiscalisenscriunumrulidatanregistrriilaorganulfiscal,dectre mputernicit, a actului de mputernicire, n form autentic i n condiiile prevzute de lege, sau numrulidatanregistrriidecizieideaprobareacalitiidereprezentantfiscal,dupcaz. Datedeidentificare: Secompleteazcudateledeidentificarealemputernicitului/reprezentantuluifiscal. E.DATEPRIVINDVECTORULFISCAL Rndul1.Taxapevaloareaadugat Semarcheazcu"X"dectrecontribuabiliicaresolicitnregistrareacapersoanimpozabiln scopurideTVA. naintederealizareaunoroperaiunitaxabilei/sauscutitedetaxapevaloarea adugatcudreptdededucere Rndul 1.1. Se estimeaz cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o realizeze n perioadarmaspnlasfritulanuluicalendaristic,dinoperaiunitaxabilei/sauscutitedetaxape valoareaadugatcudreptdededucere,dinoperaiunirezultatedinactivitieconomicepentrucare locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din operaiuni scutite cu drept de deducereiscutitefrdreptdededucere,prevzutelaart.141alin.(2)lit.a),b),e)if)dinLegeanr. 571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,dacacesteanusuntaccesorii activitiiprincipale,cuexcepiaurmtoarelor: a)livrriledeactivefixecorporalesaunecorporale,astfelcumsuntdefinitelaart.1251 alin.(1) pct.3dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,efectuatede persoanaimpozabil; b)livrrileintracomunitaredemijloacedetransportnoi,scutiteconformart.143alin.(2)lit.b) dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul1.2semarcheazcuXncazulcontribuabililorcareopteazpentruaplicarearegimului normaldeTVA,estimndocifrdeafaceriegalsaumaimarecuplafonuldescutireprevzutlaart.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, al crui echivalent n lei se stabilete la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei la data aderriiiserotunjetelaurmtoareamie.

Rndul1.3semarcheazcuXncazulcontribuabililorcareopteazpentruaplicarearegimului normal de TVA, dei estimeaz o cifr de afaceri inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,constituit dinoperaiunitaxabilei/sauscutitedetaxapevaloareaadugatcudreptdededucere,dinoperaiuni rezultatedinactivitieconomicepentrucarelocullivrrii/prestriiseconsidercafiindnstrintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,dinoperaiuniscutitecudreptdededucereiscutitefrdreptdededucere,prevzutela art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrileulterioare,dacacesteanusuntaccesoriiactivitiiprincipale,cuexcepiaurmtoarelor: a)livrriledeactivefixecorporalesaunecorporale,astfelcumsuntdefinitelaart.1251 alin.(1) pct.3dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,efectuatede persoanaimpozabil; b)livrrileintracomunitaredemijloacedetransportnoi,scutiteconformart.143alin.(2)lit.b) dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. Plafonulde scutireprevzutlaart.152alin.(1)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare,sedeterminproporionalcuperioadarmasdelanfiinarei pnlasfritulanului,fraciuneadelunconsidernduseoluncalendaristicntreag. Rndul1.4semarcheazcu"X"dectrepersoaneleimpozabilecarerealizeaznexclusivitate operaiunicarenudaudreptdededucereaTVAului. Rndul 1.5 se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care efectueaz operaiuni n afara RomnieicaredaudreptdededucereaTVAului,conformart.145alin.(2)lit.b)dinLegeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul 1.6 se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare. Ulteriordesfurriideoperaiunitaxabilei/sauscutitedetaxapevaloareaadugatcudrept dededucere Rndurile1.71.10secompleteaznumaincazulncaresabifatcsua2delalit.A. Semarcheazcu"X",nfunciedetipulnregistrriicapersoanimpozabilnscopurideTVA: nregistrareprindepireaplafonuluidescutiresauprinopiune. Rndul 1.11 se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile care au obligaia s solicite organelorfiscalecompetentenregistrareanscopurideTVA,dacnceteazsituaiacareacondusla scoaterea din eviden, fr a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici ntreprinderiprevzutlaart.152dinCodulfiscal,nanulcalendaristicrespectiv. naceastsituaie,persoaneleimpozabiletrebuiescontinueaplicarearegimuluifiscalprivind TVA pe care lau avut nainte de a interveni starea inactivitate temporar, nscris n registrul comerului. Rndul1.12secompleteazncazulncaresabifatcsua2delalit.A,dacurmarecalculrii cifreideafacerirealizatenanulprecedent,semodificperioadafiscal. Cifra de afaceri din anul precedent obinut sau, dup caz, recalculat de ctre contribuabil, potrivitprevederilorart.152alin.(2)sau(5),dupcaz,dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cu modificrile i completrile ulterioare, se calculeaz n lei, pe baza informaiilor din jurnalele pentru vnzriaferenteoperaiunilorefectuatencursulanuluicalendaristicprecedentceluincaresedepune declaraiademeniuni. Rndul1.13.Perioadafiscal Se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicitrii nregistrrii sau ulterior nregistrriinscopurideTVA. Persoanaimpozabilcaresenregistreazncursulanuluideclarcuocazianregistrriicifrade afaceripecarepreconizeazsorealizezenperioadarmaspnlasfritulanuluicalendaristic.Dac cifradeafaceriestimatnudepeteplafonulprevzutlaart.1561alin.(2)dinCodulfiscal,recalculat corespunztornumruluidelunirmasepnlasfritulanuluicalendaristic,persoanaimpozabilva depunedeconturitrimestrialenanulnregistrrii.

Persoanelefizicecareauaplicatregimulspecialdescutirepentruntreprinderilemiciicarese nregistreaznscopurideTVAncursulanuluideclarcuocazianregistrriicifradeafacerirealizat, recalculatnbazaactivitiicorespunztoareunuiancalendaristicntreg.Dacaceastcifrdepete plafonul prevzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, n anul respectiv, perioada fiscal va fi luna calendaristic.Dacaceastcifrdeafacerirecalculatnudepeteplafonulprevzutlaart.1561alin. (2)dinCodulfiscal,persoanaimpozabilvautilizatrimestrulcalendaristiccaperioadfiscal. ncazulncarecontribuabilulfolosetecaperioadfiscalsemestrulsauanulcalendaristic,se vanscrienumrulactuluiprincareorganulfiscalaaprobatutilizareaacesteiperioadefiscale. Anularea nregistrrii n scopuri de TVA i scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistratnscopurideTVA Rndurile1.14i1.15secompleteaznumaincazulncaresabifatcsua2delalit.A. Se marcheaz cu "X", n funcie de tipul scoaterii din eviden ca persoan impozabil nregistratnscopurideTVA. Rndul 1.16 Data scoaterii din eviden se stabilete conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoareaadugat"dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare ianormelordeaplicare. Rndul2.Accize Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care, la nregistrarea iniial, conform legilor n vigoare,devinpltitorideaccize. Rndurile 2.1 i 2.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n evidensauscoateredineviden,ulteriornregistrriifiscale,dacsabifatcsua2delalit.A. Rndul3.Impozitpevenituldinsalariiipevenituriasimilatesalariiloricontribuiisociale Perioadafiscal: Rndul3.1.1semarcheazcu"X"decontribuabiliicarendeplinesccondiiiledelaart.58alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i care opteaz pentru declararea lunar a impozitului pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor i a contribuiilorsociale,potrivitlegii. Atenie!!Rndul3.1.1Perioadafiscallunarprinopiunesepoatemarcanumaidupdata de01.01.2012. Rndul3.1.2semarcheazcu"X"decontribuabiliiprevzuilaart.296^19alin.(1^1)dinLegea nr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare Rndul3.2.Impozitpevenituldinsalariiipevenituriasimilatesalariilor Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare acest impozit. Rndurile3.2.1.i3.2.2.semarcheazcu"X",dupcaz,nfunciedetipulmodificrii:luaren evidensauscoateredineviden,ulteriornregistrriifiscale,dacsabifatcsua2delalit.A. Dataluriinevidensauscoateriidinevidensestabileteconformreglementrilorlegalen materie. Rndul3.3Contribuiapentruasigurrisocialedesntate Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 95/2006privindreformandomeniulsntii,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndurile 3.3.1 i 3.3.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n evidensauscoateredineviden,ulteriornregistrriifiscale,dacsabifatcsua2delalit.A. Dataluriinevidensauscoateriidinevidensestabileteconformreglementrilorlegalen materie. Rndul3.4Contribuiadeasigurripentruomaj Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrileicompletrileulterioare. Rndurile 3.4.1 i 3.4.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n evidensauscoateredineviden,ulteriornregistrriifiscale,dacsabifatcsua2delalit.A. Dataluriinevidensauscoateriidinevidensestabileteconformreglementrilorlegalen materie.

Rndul3.5Contribuiadeasigurarepentruaccidentedemunciboliprofesionale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrileulterioare. Rndurile 3.5.1 i 3.5.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n evidensauscoateredineviden,ulteriornregistrriifiscale,dacsabifatcsua2delalit.A. Dataluriinevidensauscoateriidinevidensestabileteconformreglementrilorlegalen materie. Rndul3.6Contribuiadeasigurrisociale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 263/2010privindsistemulunitardepensiipublice,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndurile 3.6.1 i 3.6.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n evidensauscoateredineviden,ulteriornregistrriifiscale,dacsabifatcsua2delalit.A. Dataluriinevidensauscoateriidinevidensestabileteconformreglementrilorlegalen materie. Rndul3.7.ContribuialaFonduldegarantarepentruplatacreanelorsalariale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrileicompletrileulterioare. Rndurile 3.7.1 i 3.7.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n evidensauscoateredineviden,ulteriornregistrriifiscale,dacsabifatcsua2delalit.A. Dataluriinevidensauscoateriidinevidensestabileteconformreglementrilorlegalen materie. Rndul3.8Contribuiapentruconcediiiindemnizaii Se marcheaz cu "X" de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Ordonanei de urgenaGuvernuluinr.158/2005privindconcediileiindemnizaiiledeasigurrisocialedesntate, aprobatcumodificriprinLegeanr.399/2006,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndurile 3.8.1 i 3.8.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n evidensauscoateredineviden,ulteriornregistrriifiscale,dacsabifatcsua2delalit.A. Dataluriinevidensauscoateriidinevidensestabileteconformreglementrilorlegalen materie. F.DATEPRIVINDSTAREACONTRIBUABILULUI Rndul1.Inactivitatetemporar Se completeaz n cazul n care se declar ncetarea temporar a activitii autorizate i se nscriedatalacareactivitateacontribuabiluluiafostsuspendat,respectivreluat,dupcaz. Rndul2.ncetareaactivitii Senscriedatalacarecontribuabilulinceteazactivita