Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD COLECTARE DATE CU CARCATER PERSONAL

DATA _______________________

IPADSM prelucrează date cu caracter personal în calitate de Operator


respectând cerințele Regulamentului 679/2016UE privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal .

Datele cu caracter personal colectate de către IPADSM sunt:


Nume ,Prenume, Cod personal RUP, Telefon ,E-mail ,Oraș reședință

Utilizarea datelor cu caracter personal colectate ,se face în scopurile:


• înscrierii persoanelor solicitante la cursurile de pregătire profesionala;
• emiterea diplomei de participare;
• imagini de prim plan sau ansamblu din timpul desfășurări cursului;
• comunicări specifice , inclusiv legate de ofertele IPADSM;
Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani,în cazul
în care legea nu prevede un termen mai îndelungat.
IPADSM pot fi transmite , date cu caracter personal către Persoanele
Împuternicite (prestatori de servicii) cu care acesta are contracte ,datele fiind
prelucrate conform instrucțiunilor exacte trasate de către Operator în scopul
asigurării bunei funcționări a organizației.
Persoanele vizate au dreptul de intervenție (rectificare, actualizare , portare,
restricționare sau ștergere) asupra datelor cu caracter personal. În anumite
situații persoanele vizate se pot adresa ANSPDCP sau instanțelor de judecată.
Solicitările privind protecţia datelor cu caracter personal pot fi adresate de
persoana vizată în scris, către Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de
e-mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

AM CITIT SI SUNT DE ACORD !

NUME ___________________ PRENUME____________________

SEMNATURA________________
IPADSM E-mail: contact@elizacursuri.ro

Page.2

S-ar putea să vă placă și