Sunteți pe pagina 1din 3

I.

MINISTERUL JUSTIIEI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

.....................

III.

II.

CERERE

Nr. intrare: .......................

nregistrare n registrul comerului


nregistrare fiscal autorizarea funcionrii
Forma de organizare(1) .........................................................

IV.

Data: ..............................

Doamn/Domnule Judector delegat,

1. Subsemnat (ul/a) ..................................................................................................... domiciliat n .........................................


str. ................................................................................................................ nr. ........ bloc. ......... scara. ...... etaj ...... ap. .....
jude/sector ..................................... telefon ............................. act identitate ............................. seria ....... nr. ......................
eliberat de ...................................................................... la data ........................ CNP/NIF ......................................................
n calitate de ........................................................ prin ....................................................................................................................
conform ...................................................................................................................................................................................... .
2. pentru firma: ...........................................................................................................................................................................
avnd numr de ordine n registrul comerului ..................................... cod unic de nregistrare ................................. .
3. cu sediul n: localitatea ................................................ str. ........................................................................ nr. ....................
bloc ............. scara .......... etaj ........... ap. ............. jude/sector ............................................... cod potal ................................
telefon ........................................... ............................................... fax .............................................. ......................................
e-mail .................................................................................... web site ................................................................................. .
n temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii
nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor
familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice cu
modificrile i completrile ulterioare, solicit:
4. Obiectul cererii privind nregistrarea n registrul comerului, prevzut n(2): ................................................................................, const n:
4.1. autorizarea constituirii persoanei juridice i/sau nmatricularea n registrul comerului
4.2. autorizarea constituirii sucursalei i nmatricularea n registrul comerului
4.3. nmatricularea ca urmare a schimbrii sediului n/din judeul ............................................/din statul membru .........................
4.4. nregistrarea modificrii formei juridice
4.5. nregistrarea declaraiei(lor) tip(3) : model 1 model 2 model 3
4.6. [nregistrarea meniunilor] / [radierea cf. art. 25 din Legea nr. 26/1990 a meniunilor] referitoare la :

denumire
emblem
sediu n acelai jude
durata societii
suspendare activitate
reluare activitate
capital social
asociai/acionari

Marcajul unei csue


presupune plata taxei
pentru meniunea
solicitat

(4)

(4)

divizare
fuziune
dizolvare
lichidare
act constitutiv actualizat
radiere
altele, conform art. .....................................

transmitere pri sociale / aciuni


participare la profit i pierderi
obiect de activitate
administratori / persoane mputernicite /
(4)

(5)

reprezentani legali

cenzori
auditori
sediu secundar
conductor / reprezentant sediu secundar

............................................................................
............................................................. din actul

(3)

(3)

modificator/ hotrre judectoreasc irevocabil

5. Solicit publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a/a VII-a, dup caz, a .............................................
........................................................................................................................................................................................................ .

Solicit judecarea cererii i n lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) din Codul de procedur civil.

6.

n susinerea cererii, depun actele doveditoare menionate n opisul de documente.


0,00
0,00
7. Cererea este legal timbrat cu ...............................
lei tax judiciar de timbru i ...................................
lei timbru judiciar.
Data: ....................................
V.

Semntura ..................................

(6)

n temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ...................................
.................................................................................. judector delegat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul ......................................... examinnd nscrisurile depuse n susinerea cererii i, constatnd c sunt / nu sunt
ndeplinite cerinele legale dispune: ........................................................................................................................................ .

Judector delegat,

Loc pentru
timbru
judiciar

Referent,
Data : ....................................
Not : (1) Se completeaz cu denumirea formei de organizare, conform reglementrilor legale: societate comercial (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie
naional/societate naional/regie autonom/cooperativ de credit/cas central/ societate cooperativ/cooperativ agricol/institut naional de
cercetare dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate
european/societate cooperativ european/sucursal;
(2) Se completeaz cu denumirea actului (act constitutiv, modificator: act adiional, hotrre AGA, decizie CA, act nfiinare, hotrre asociat unic etc.);
(3) n cazul meniunilor, taxa se aplic pentru fiecare model de declaraie-tip pe propria rspundere privind autorizarea funcionrii i/sau sediu secundar;
(4) n cazul schimbrii denumirii i/sau sediului i/sau activitii principale la taxa calculat, pentru meniunile solicitate, se adaug taxa de
preschimbare a certificatului de nregistrare;
(5) Se completeaz numai n cazul n care se solicit radierea ca urmare a fuziunii/divizrii/schimbrii sediului n alt jude;
(6) Se consemneaz rezultatul deliberrii (minuta).

cod: 11-10-150

Pag. 1

Nr. intrare : ............................. data : .................................

CERERE DE NREGISTRARE

Solicit nregistrarea fiscal conform datelor marcate cu X n Anexa nr. 1.

VI.

VII. Solicit obinerea informaiilor din cazierul fiscal pentru urmtoarele persoane: ..........................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
VIII. Dup caz, solicit:

verificare calitate asociat unic

verificare unicitate sediu(1)

IX. Datele privind participarea strin la capital(2), pentru prelucrri statistice, sunt nscrise n Anexa nr. 2.
X. Solicit copie de pe cererea de nregistrare, anexa(ele) nr. ............. i declaraia(ile) - tip model ............ .
XI. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990, republicat cu modificrile ulterioare:
1. Nume i prenume: ..................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. ...............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... jude/sector...................................................................
cod potal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail .......................................................... .
3.

Solicit comunicarea documentelor care atest efectuarea nregistrrii n registrul comerului

prin:

pot e-mail biroul eliberri, la sediul O.R.C. de pe lng Tribunalul .............................


XII.
Nr.
crt.

OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU NREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCIONARE


Denumirea actului

Nr. i data actului / Emitent

Nr. file

1. Anexa nr. 1 referitor la nregistrarea fiscal


2. Anexa nr. 2 referitor la investiia strin
3. Dovad disponibilitate firm
4. Act adiional / Hotrre adunare general / Decizie CA /
Hotrre directorat
5. Act constitutiv / Act administrativ / Act constitutiv actualizat
6. Declaraii pe propria rspundere asociai/administratori/cenzori
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Specimen de semntur
Copii acte identitate
Dovad sediu social
Dovad sediu secundar
Dovad capital social
Declaraie-tip pe propria rspundere privind autorizarea
funcionrii model ......
mputernicire
Dovad tax registru i publicare n Monitorul Oficial
Dovad tax obinere informaii din cazierul fiscal
Dovad tax judiciar de timbru

i, dup caz, n funcie de nregistrrile solicitate, se menioneaz documentele doveditoare cerute de prevederile legale n vigoare.
17.
18.
19.
20.
21.
Total file :
XIII. Anexele nr. ................... i declaraia(ile) - tip model ........ fac parte integrant din prezenta cerere.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: ....................................

Semntura ..................................

Not : (1) Se completeaz la constituire i la schimbarea sediului;


(2) Se completeaz pentru societile comerciale care au asociai/acionari cu domiciliul/sediul n strintate cu situaia investiiei strine la: constituire,
majorare/reducere capital, transmitere pri sociale/aciuni.

Pag. 2

NOTA DE CALCUL ESTIMATIV


Numar registru:
Denumire firma:

TAXE REGISTRU:

Inmatriculare si inregistrare fiscala:


Autorizarea constituirii persoanei juridice si inmatricularea in registrul comertului
Autorizarea constituirii sucursalei si inmatricularea in registrul comertului
Inmatricularea in registrul comertului ca urmare a schimbarii sediului din judetul
Inregistrarea in registrul comertului a modificarii formei juridice
Certificat constatator conf. art. 17.1 Legea nr. 359/2004

0,00

0,00
0,00
0,00
0

0,00

Mentiuni - Inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la:


Denumire
Emblema
Sediu in acelasi judet
Durata societatii
Suspendare activitate
Reluare activitate
Capital social
Asociati/actionari
Participare la profit si pierderi
Obiect de activitate
Administratori/persoane imputernicite
Cenzori
Auditori
Sediu secundar
Fuziune
Divizare
Dizolvare
Lichidare
Declaratie tip
Altele
Taxa de preschimbare
Taxa radiere
Fond lichidare (20
(50 %)
%)
(10 %)
Fond buletin conform H.G. 460/2005 (5%)
Comision Monitorul Oficial (pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 functie de nr. de acte)
Comision obtinere CUI (pct. 4.1, 4.2)
Taxa publicare Monitorul Oficial
Taxa de comunicare prin posta a documentelor ce atesta efectuarea inregistrarii

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0

0,00

0,00

TOTAL
Continuare