Sunteți pe pagina 1din 3

I.

II.

III.
Formular nr. 6

MINISTERUL JUSTIIEI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

CERERE DE DEPUNERE I/SAU


MENIONARE ACTE

Nr. intrare: ...........................................


Data : ...................................................

.....................
IV.

Doamn/Domnule Judector delegat,


1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat() n .....................................
str. ................................................................................................................ nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. ...
jude/sector ........................................ telefon ............................. act identitate ........................... seria ....... nr. ........................
eliberat de .................................................................... la data ........................ CNP/NIF .......................................................
n calitate de ...................................................... prin .....................................................................................................................
conform ..................................................................................................................................................................................... .
2. pentru firma: ..........................................................................................................................................................................
avnd numr de ordine n registrul comerului .................................... cod unic de nregistrare .......................................
3. cu sediul n: localitatea ................................................ str. .................................................................... nr. .......................
bloc ............. scara ............ etaj ........... ap. ............. jude/sector ............................................ cod potal ...............................
telefon ........................................ ............................................. fax. ............................................... .........................................
e-mail .................................................................................. web site ....................................................................................
n temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i a altor
reglementri privind publicitatea actelor a cror depunere se menioneaz n registrul comerului, solicit:
4. nregistrarea n registrul comerului a urmtoarelor meniuni:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.6.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra aciunilor


Prelungire valabilitate sediu social (prelungire/modificare titlu sub care este deinut)
Prelungire valabilitate sediu secundar (prelungire/modificare titlu sub care este deinut)
Depunere act constitutiv actualizat
4.5. Depunere dovad vrsmnt capital social
Depunere dovad specimen semntur nr.(1) ......................................... din : ...............................................

5. menionarea depunerii n registrul comerului i, dup caz, publicarea pe pagina de Internet a ONRC sau n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a/Partea a VII-a, a urmtoarelor acte:
5.1.

Depunere / Modificare prospect de emisiune aciuni pentru

5.2.

constituire S.A., prin subscripie public,


nr. ......................................... din : ............................................

Depunere / Modificare prospect de emisiune aciuni pentru majorare capital social S.A.., prin subscripie
public, nr. ......................................... din : .............................................

Hotrre adunare general / Decizie C.A. / Decizie directorat nr. ................. din : ........................., privind:
majorare capital social reducere capital social numire persoane mputernicite
durata de funcionare dizolvare numire lichidator altele ...................................................
5.4. Depunere / Modificare proiect de fuziune nr. ......................................... din : ...............................................
5.5. Depunere / Modificare proiect de divizare nr. ......................................... din : ...............................................
5.6. Depunere dare de seam asupra gestiunii administratorilor
5.7. Depunere acte privind donaia, vnzarea, locaiunea sau garania real mobiliar constituit asupra fondului de comer
5.8. Depunere registre i acte ale societii lichidate
5.9. Depunere hotrre adunare general privind dobndirea de ctre societate a unui bun de la un fondator / acionar
5.10. Depunere extras din registrul acionarilor
5.11. Depunere:
5.11.1. Recurs mpotriva ................................................................................................................
5.11.2. Opoziie mpotriva .......................................................................................................
5.11.3. Solicitare radiere conform art. 25 din L.R.C.

5.3.

(2)

nr. ......................... din : ............................ privind nregistrarea nr. .......................... din : ..................................
referitor la :......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
Not : (1) Se completeaz, cu nr. i data ncheierii de legalizare, numai n situaia n care specimenul de semntur a fost dat n faa notarului public;
(2) Se completeaz n situaia n care prin hotrrea judectoreasc de anulare a actelor care au stat la baza nregistrrii nu s-a dispus i
menionarea n registrul comerului.
cod: 11-10-184
Pag. 1

CERERE DE DEPUNERE I / SAU MENIONARE ACTE

Nr. intrare : .......................... data: ................................

5.12.Depunere situaii financiare finale de lichidare 5.13.Depunere cerere numire expert pentru .......................................................
5.14.Depunere hotrre judectoreasc(1):
5.14.1. pronunat n soluionare recurs
5.14.4. de dizolvare

5.14.2. pronunat n soluionare opoziie


5.14.5. de anulare hotrre AGA/decizie CA

5.14.3. de declarare nulitate


5.14.6. de suspendare

5.14.7. altele: ......................................................................................................................................................................


nr. ............. din ......................... emis de ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(dispozitivul hotrrii judectoreti definitive/irevocabile pronunat n soluionare recurs / opoziie / de suspendare / de dizolvare / de anulare hotrre A.G.A. / de anulare decizie C.A.)

privind cererea nr. .................. din ..................................... .


5.15.Alte acte : ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... .
6. Solicit judecarea cererii i n lipsa mea, conform art. 242 alin.(2) din Codul de procedur civil.
n susinerea cererii, depun actele doveditoare menionate n opisul de documente.
0
0
7. Cererea este legal timbrat cu ...............................
lei tax judiciar de timbru i ...................................
lei timbru judiciar.

V. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare(2):
1. Nume i prenume: ..................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. ...............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... jude/sector ........................................................................
cod potal................ telefon ..................................... fax .................................... e-mail .............................................................. .
3.

Solicit comunicarea documentelor care atest menionarea depunerii actelor prin:


pot e-mail biroul eliberri, la sediul instituiei

VI.
Nr.
crt.
1.

OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE


Denumirea actului
Hotrre adunare general

Nr.
file

Nr.
crt.
7.

2.

mputernicire

8.

3.

Dovad tax registru i, dup caz,


publicare n M.Of.
Dovad tax judiciar de timbru

9.

4.

10.
11.

5.

Total file:

6.
VII.

Nr.
file

Denumirea actului

ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: ....................................

Semntura ..................................

Datele cu caracter personal cuprinse n prezenta cerere i n actele doveditoare sunt supuse prelucrrii, n condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001 i Legea nr. 26/1990.

VIII. (3)n temeiul art.6 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ................................
.................................................................................................... judector delegat la Oficiul Registrului Comerului de
pe lng Tribunalul .......................................... examinnd nscrisurile depuse n susinerea cererii i, constatnd c sunt
/ nu sunt ndeplinite cerinele legale dispune: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .

Judector delegat,

Loc pentru
timbru
judiciar

Referent,
Data : ....................................
Not : (1) Hotrrea judectoreasc invocat se depune spre a fi menionat n registrul comerului i publicare n Monitorul Oficial al Romniei, dup caz;
(2) Rubricile din caset se completeaz numai n cazul n care persoana difer de solicitantul cererii;
(3) Se consemneaz rezultatul deliberrii (minuta).
Pag. 2

NOTA DE CALCUL ESTIMATIV


Tax Monitorul Oficial (n funcie de nr de caractere)

0.00

0.00

Tax Monitorul Oficial (n funcie de nr de rnduri de tabel - unde este cazul)

0.00

0.00

Tax registru pentru nr. de acte publicate

0.00

0.00

Tax comunicare prin pot

0.00

Tax fond lichidare

0.00

Tax fond buletin

0.00

Numr hotrri AGA

0.00

0.00

Numr dovezi sedii secundare

0.00

0.00

Numr alte acte

0.00

0.00

Taxe registru pentru actele depuse

TOTAL

0.00

0.00