Sunteți pe pagina 1din 1

SPECIMEN SEMNĂTURĂ

Subsemnata, GHEORGHE EUGEN, cetățean român, domiciliat în Mun. București, Str. Izvorul
Mureșului nr. 8, bl. A4, sc. C, ap. 31, sector 4, posesor al CI seria RR nr. 917976/11.04.2012 eliberată
de S.P.C.E.P. Sector 4, având CNP 1750413443017,
în calitate de administrator

FIRMA: WORLD OF GAMES BY ALEX SRL, cu sediul in Loc. Popesti-Leordeni, str. Sf.

Gheorghe, nr. 9, Parter, camera 2, jud. Ilfov,

Cod unic de înregistrare . CUI 36585291

Nr. de ordine în registrul comerţului _j__2__3_ / _3__9__2__5___ / _2__0__1__6_


cod jud. nr. în R.C. an

Dau prezentul specimen de semnatură(1):

Data : ................................................ Semnătura, ........................................

Notă : (1) În spaţiul destinat semnăturii nu se va depăşi chenarul.