Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 179 (XXI) Nr.

871

PARTEA

IV-A

PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI

Mari, 15 martie 2011

PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI


Societatea Comercial
STANDARD CLASS BROKER
DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 1
din 3.01.2011 a adunrii generale a asociailor
S.C. STANDARD CLASS BROKER
DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
La sediul social al societii din Bucureti, str. Baba
Novac nr. 10, bl. N1, sc. C, et. 1, ap. 33, cam. 2, sector 3,
s-au ntrunit asociaii societii, deintori ai ntregului
capital social, respectiv:
Diaconeasa Marius-Silvian, domiciliat n Bucureti,
str. Lisabona nr. 2, ap. 3, sector 1, identificat cu C.I. seria
RD nr. 673034, eliberat de SPCEP S1 la data de
6.10.2010, CNP 1650606323978,
Badea Florentina Roxana, domiciliat n Bucureti,
str. Baba Novac nr. 10, bl. N1, sc. A, ap. 9, legitimat cu
C.I. seria RT nr. 134253, eliberat de Secia 12 Poliie la
data de 2.02.2001, CNP 2810525410036,
Bogdan Rzvan Eugen, domiciliat n oraul Sinaia,
str. Avram Iancu nr. 49, bl. ICF, etaj 2, ap. 9, judeul
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 813655, eliberat
de SPCLEP Sinaia la data de 20.01.2009, CNP
1731217296181.
Ca urmare a acordului asociailor, confirmat prin
prezena acestora, prezenta adunare general a
asociailor s-a desfurat cu renunarea la formalitile
de convocare.

Constatndu-se ntrunite condiiile privind prezena i


cvorumul necesar desfurrii AGA i adoptrii de
hotrri, asociaii pun n discuie problemele nscrise pe
ordinea de zi, respectiv:
1. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator
acordat dnei Badea Florentina Roxana, administratorul
societii, pe o perioad de nc 4 (patru) ani, de la data
prezentului nscris.
Dup dezbaterea punctual a tuturor problemelor
nscrise pe ordinea de zi, asociaii au supus la vot i, cu
unanimitate, au adoptat prezenta hotrre:
Art. 1. Se aprob prelungirea mandatului de
administrator acordat dnei Badea Florentina Roxana,
domiciliat n Bucureti, str. Baba Novac nr. 10, bl. N1,
sc. A, ap. 9, legitimat cu C.I. seria RT nr. 134253,
eliberat de Secia 12 Poliie la data de 2.02.2001, CNP
2810525410036, administratorul societii, pe o perioad
de nc 4 (patru) ani, de la data prezentului nscris.
Se valideaz toate actele/faptele de comer efectuate
de dra Badea Florentina Roxana, n calitate de
administrator al societii n exercitarea mandatului su
n perioada iunie 2010 - decembrie 2010.
Prezenta hotrre a fost semnat astzi, 3.01.2011,
n 4 (patru) exemplare cu titlu de original.
(1/1.991.259)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

Societatea Comercial
CASA ORIZONT & CATERING - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 1/21.02.2011
a adunrii generale a asociailor
S.C. CASA ORIZONT & CATERING - S.R.L.,
Bucureti, aleea Poiana Vadului nr. 3, bl. E26,
sc. 1, et. 1, ap. 8, cam. 1, sector 6, nmatriculat
sub nr. J40/1248/2011, cod unic de nregistrare
RO 28001910
Subsemnaii:
- Muat Dnu-Eugen, nscut la data de 22.10.1974 n
Bucureti, Romnia, cetean romn, cstorit, domiciliat
n Bucureti, str. Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3, bl. 108,
sc. 4, et. 9, ap. 170, sector 6, posesor al C.I. seria RD nr.
702152, eliberat de SPCEP S6 la data de 26.11.2010,
CNP 1741022463020, i
- Apostol Ctlin, nscut la data de 8.08.1974,
cetean romn, cstorit, domiciliat n Bucureti, aleea
Poiana Vadului nr. 3, bl. E26, et. 1, ap. 8, sector 6,
identificat cu C.I. seria RR nr. 710896, eliberat de
SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 4.08.2010, CNP
1740808461565,
ambii n calitate de asociai i administratori ai
societii, am hotrt urmtoarele:
Art. 1. nfiinarea unui punct de lucru n Bucureti,
Drumul Taberei nr. 18, subsol, sector 6.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rmn
neschimbate.
(2/1.991.260)
Societatea Comercial
BALCONY GLAZING - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 5
din 21.02.2011 a adunrii generale
a asociailor S.C. BALCONY GLAZING - S.R.L.
Subsemnaii:
1. Iordoc Victor-Virgil, cetean romn, fiul lui tefan i
Sorica, cu domiciliul n Bucureti, os. BucuretiTrgovite nr. 22, sc. 1, et. 1, ap. A4, sector 1, nscut la
6.11.1967 n mun. Bucureti, posesor al C.I. seria RD nr.
696574, eliberat de SPCEP sector 1, la data de
17.11.2010, avnd CNP 1671106420044, i
2. Terteliu Valentin, cetean romn, domiciliat n mun.
Bucureti, str. Oteani nr. 61, bl. T70, sc. 1, et. 3, ap. 11,
sector 2, nscut la data de 29.08.1981 n mun. Bucureti,
sector 6, posesor al C.I. seria DP nr. 114736, eliberat de
INEP la data de 6.09.2005, CNP 1810829460059,

n calitate de asociai deinnd 100 % capitalul social


al Societii Comerciale BALCONY GLAZING - S.R.L., cu
sediul social n Bucureti, str. Oteani nr. 61, bl. T70,
et. 3, ap. 11, sector 2, J40/3915/2009, R 25336210, am
hotrt urmtoarele:
Art. 1. nfiinarea unui punct de lucru la adresa:
Bucureti, str. Dobrogeanu Gherea nr. 121, sector 1.
Redactat n 2 (dou) exemplare originale, astzi,
data semnrii 21.02.2011.
(3/1.991.261)
Societatea Comercial
ZACKHSIM IMOBILIARE - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 1/22.02.2011
a adunrii generale a asociailor
Asociaii si,
1. Tamas Simion, domiciliat n Bucureti, str.
Nazarcea nr. 76, sector 1, cu C.I. seria RT nr. 734399,
eliberat de SPCEP S1, biroul nr. 5, la data de 4.03.2010,
CNP 1550107400524, reprezentnd 95 % din capital,
2. Tamas Felix-Adorian, domiciliat n Bucureti, str.
Nazarcea nr. 76, sector 1, cu C.I. seria RD nr. 468613,
eliberat de SPCEP S1, biroul nr. 5, la data de 5.04.2006,
CNP 1820310420076,
Suspend activitatea din data de 23.02.2011 pn la
data de 23.02.2014.
Redactat astzi, 22.02.2011, n 3 exemplare.
(4/1.991.262)
Societatea Comercial
CRYSTAL SCREEN - S.R.L.
Bucureti
DECIZIA NR. 2
din 21.02.2011 a asociatului unic
al S.C. CRYSTAL SCREEN - S.R.L.,
cu sediul n Bucureti, str. Traian nr. 3, bl. E 6,
sc. 1, et. 5, ap. 20, sector 3, cu J40/5685/2007,
CUI 21404230, capital social 200 RON
Subsemnata Vtjelu Emilia, cetean romn, cu
domiciliul n Bucureti, str. Traian nr. 3, bl. E6, sc. 1, et. 5,
ap. 20, sector 3, posesoare a C.I. seria RT nr.
508363/15.08.2007, eliberat de SPCEP S3, biroul nr. 1,
CNP 2780213420016, asociat unic al S.C. CRYSTAL
SCREEN - S.R.L., am stabilit conform prezentei,
urmtoarele:
nfiinarea unui punct de lucru n Bucureti, Intrarea
Caltuna nr. 17, demisol, sector 4.
Celelalte clauze din actul constitutiv al societii
rmn nemodificate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

Prezenta decizie se va publica n Monitorul Oficial al


Romniei i nregistra la Registrul Comerului prin cerere
de meniuni.
Redactat i semnat de asociat n 3 exemplare
originale, azi, 21.02.2011.
(5/1.991.263)

Societatea Comercial
EFECT TIM - S.R.L.
Bucureti
DECIZIA NR. 1
din data de 23.02.2011 a asociatului unic
al S.C. EFECT TIM - S.R.L.

Societatea Comercial
CREATIVE TECHNOLOGY MEDICALE - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
CREATIVE TECHNOLOGY MEDICALE - S.R.L., cu
sediul n Bucureti, Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, bloc
V54B, scara 3, etaj 3, ap. 38, sector 3, nregistrat sub nr.
J40/2523/2008, cod unic de nregistrare 23280635, care
a fost nregistrat sub nr. 76730 din 23.02.2011.
(6/1.991.264)
Societatea Comercial
CREATIVE TECHNOLOGY MEDICALE - S.R.L.
Bucureti
DECIZIA NR. 4
din 21 februarie 2011 a asociatului unic
Marina Laureniu, cod numeric personal
1780506280792, nscut n ora Corabia, jude Olt, la
data de 6 mai 1978, domiciliat n municipiul Caracal,
Intrarea Buzeti, numr 10, bloc B 2, scara 1, apartament
14, jude Olt, cetean romn, identificat cu carte de
identitate seria OT numr 115134, emis de Municipiul
Caracal la data de 11 ianuarie 2002, n calitate de asociat
i administrator, a decis:
1. Se schimb denumirea societii n S.C. CREATIVE
TECHNOLOGY MEDICALE - S.R.L.
2. Se schimb domeniul i obiectul principal de
activitate. Noul domeniu principal de activitate va fi 702 activiti de consultan n management. Obiectul
principal de activitate va fi 7022 - activiti de consultan
pentru afaceri i management.
(7/1.991.265)

Subsemnatul Tnase Ionu, cetean romn, nscut la


data de 20.04.1982 n Bucureti, sector 2, domiciliat n
Bucureti, Calea Giuleti nr. 109, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 51,
sector 6, CNP 1820420420032, identificat cu C.I. seria
RR nr. 354367, eliberat de SPCEP S6, la data de
19.09.2005, deinnd un numr de 20 pri sociale,
reprezentnd 100 % capitalul social al societii, decid:
Art. 1. nfiinarea unui punct de lucru situat n
Bucureti, str. George Vlsan nr. 63, sector 6.
Restul prevederilor din actul constitutiv rmn
neschimbate.
(8/1.991.266)
Societatea Comercial
IPRORET EXPERT CONSULTING - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 2
din 17 februarie 2011
a adunrii generale a asociailor
Crudu-Pivniceru Emanuel-Cornel, cod numeric
personal 1721205441514, nscut n municipiul
Bucureti, sector 8, la data de 5 decembrie 1972,
domiciliat n municipiul Bucureti, strada Agricultori
numr 121, bloc 82, scara 1, etaj 7, apartament 25,
sector 3, cetean romn, identificat cu carte de identitate
seria RT numr 497386, emis de SPCEP S3 biroul nr. 1
la data de 19 iulie 2007, i
Mircea Alexandru, cod numeric personal
1821017410051, nscut n municipiul Bucure
ti, sector
1, la data de 17 octombrie 1982, domiciliat n municipiul
Bucureti, strada Daniel Danielopolu numr 34, etaj 3,
apartament A3-2, sector 1, cetean romn, identificat cu
carte de identitate seria RT numr 528085, emis de
SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 24 noiembrie 2007,
au decis:
1. Se nfiineaz un punct de lucru la adresa
urmtoare: Bucureti, strada Ceahlul numr 5, bloc 20,
parter, sector. 6.
(9/1.991.267)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

Societatea Comercial
VISSION HOUSE - S.R.L.
Bucureti
DECIZIE
ncheiat n data de 23.02.2011
a asociatului unic
Subsemnatul Rusu Andrei-Cristian, cetean romn,
nscut la data de 24.12.1980 n Bucureti, sector 6, cu
domiciliul n Bucureti, Aleea Fizicienilor nr. 19, bl. 2B, sc.
2, et. 4, ap. 81, sector 3, legitimat cu C.I. seria RR nr.
355670, eliberat la data de 4.10.2005 de ctre SPCEP
S3 biroul nr. 4, CNP 1801224460013, n calitate de
asociat unic, n baza Legii nr. 31/1990, republicat, decid:
1. Se radiaz punctul de lucru situat n Bucureti, bd.
Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 2, et. 1, ap. 38, sector 3.
2. Se deschide punct de lucru situat n Bucureti,
Calea Dorobanilor nr. 250, et. 2, ap. 8, sector 1.
(10/1.991.268)
Societatea Comercial
RARO MANAGEMENT - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 1/18.02.2011
a adunrii generale a asociailor
S.C. RARO MANAGEMENT - S.R.L.,
Bucureti, str. Radu de la Afumai nr. 54, sector 2,
Reg. Com. J40/11189/2002, CUI 14996202,
capital social 200 lei
Asociaii:
Seres Radu - care deine 95 % din capitalul social;
Seres Roxana - care deine 5 % din capitalul social;
n calitate de asociai ai S.C. RARO MANAGEMENT S.R.L. au adoptat urmtoarea hotrre:
Se prelungete mandatul administratorului Radu
Seres pe o perioad de 4 ani, de la data de 18.10.2010
pn la data de 18.10.2014.
Se ratific toate actele ncheiate de administrator, de
la data expirrii mandatului pn la data prezentei.
n conformitate cu cele de mai sus, s-a ncheiat
prezenta, n 3 exemplare, care a fost citit i semnat de
ctre asociai.
(11/1.991.269)
Societatea Comercial
BRIGHTEST CONSULTING - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu

modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului


actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
BRIGHTEST CONSULTING - S.R.L., cu sediul n
Bucureti, bd. Constantin Brncoveanu nr. 8, bloc B2,
scara 1, etaj 10, ap. 38, sector 4, nregistrat sub nr.
J40/12625/2007, cod unic de nregistrare 22037221,
care a fost nregistrat sub nr. 76846 din 23.02.2011.
(12/1.991.270)
Societatea Comercial
BRIGHTEST CONSULTING - S.R.L.
Bucureti
DECIZIE
din data de 15.02.2011
a asociatului unic
al S.C. BRIGHT EST CONSULTING - S.R.L.
Subsemnata Enache Mariana-Sanda-Oana,
domiciliat n Bucureti, bd. C-tin Brncoveanu nr. 8B, bl.
B2, sc. 1, et. 10, ap. 38, sector 4, identificat cu C.I. seria
RR nr. 191839, eliberat de Secia 16 Poliie, la data de
15.02.2002, C.N.P. 2690929182801, n calitate de
asociat unic al S.C. BRIGHT EST CONSULTING - S.R.L.,
cu sediul n Bucureti, bd. C-tin Brncoveanu nr. 8, bl. B2,
sc. 1, et. 10, ap. 38, sector 4, nregistrat sub nr.
J40/12625/2007, C.U.I. 22037221, am decis
urmtoarele:
Art. 1. Se schimb denumirea societii din S.C.
BRIGHT EST CONSULTING - S.R.L. n S.C.
BRIGHTEST CONSULTING - S.R.L.
Art. 2. Se schimb obiectul principal de activitate al
societii, domeniul i activitatea principal fiind
urmtoarele:
(1) Domeniul principal de activitate al societii este:
702 - activiti de consultan n management;
(2) Activitatea principal pe care o va desfura
societatea este:
7022 - activiti de consultan pentru afaceri i
management.
Art. 3. Se completeaz obiectul secundar de activitate
al societii cu urmtoarele activiti:
0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase i a plantelor productoare de semine,
oleaginoase;
0112 - cultivarea orezului;
0113 - cultivarea legumelor i a pepenilor, a
rdcinoaselor i tuberculilor;
0115 - cultivarea tutunului;
0116 - cultivarea plantelor pentru fibre textile;
0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
0121 - cultivarea strugurilor;
0122 - cultivarea fructelor tropicale i subtropicale;
0123 - cultivarea fructelor citrice;
0124 - cultivarea fructelor seminoase i smburoase;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

0125 - cultivarea fructelor arbutilor fructiferi,


cpunilor, nuciferilor i a altor pomi fructiferi;
0126 - cultivarea fructelor oleaginoase;
0127 - cultivarea plantelor pentru prepararea
buturilor;
0128 - cultivarea condimentelor, plantelor
aromatice,medicinale i a plantelor de uz farmaceutic;
0129 - cultivarea altor plante permanente;
0130 - cultivarea plantelor pentru nmulire;
0161 - activiti auxiliare pentru producia vegetal;
0163 - activiti dup recoltare;
0164 - pregtirea seminelor;
4611 - intermedieri n comerul cu materii prime
agricole, animale vii, materii prime textile i cu
semifabricate;
4619 - intermedieri n comerul cu produse diverse;
4621 - comer cu ridicata al cerealelor, seminelor,
furajelor i tutunului neprelucrat;
4622 - comer cu ridicata al florilor i al plantelor;
4631 - comer cu ridicata al fructelor i legumelor;
4781 - comer cu amnuntul al produselor alimentare,
buturilor i produselor din tutun efectuat prin standuri,
chiocuri i piee;
4789 - comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i
piee al altor produse;
4799 - comer cu amnuntul efectuat n afara
magazinelor, standurilor, chiocurilor i pieelor;
5812 - activiti de editare de ghiduri, compendii, liste
de adrese i similare;
5819 - alte activiti de editare;
5829 - activiti de editare a altor produse software;
6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor
web i activiti conexe;
6312 - activiti ale portalurilor web;
6391 - activiti ale ageniilor de tiri;
6399 - alte activiti de servicii informaionale n.c.a.;
7021 - activiti de consultan n domeniul relaiilor
publice i al comunicrii;
7311 - activiti ale ageniilor de publicitate;
7312 - servicii de reprezentare media;
7410 - activiti de design specializat;
8110 - activiti de servicii suport combinate;
8230 - activiti de organizare a expoziiilor, trgurilor
i congreselor;
8291 - activiti ale ageniilor de colectare i a
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8299 - alte activiti de servicii suport pentru
ntreprinderi n.c.a.
Art. 4. Se aprob actul constitutiv actualizat la data de
15.02.2011, care se va depune la registrul comerului.
Prezenta decizie a fost luat astzi, 15.02.2011, are 2
pagini i a fost redactat n 3 exemplare originale.
(13/1.991.271)

Societatea Comercial
MICRIA INVEST - S.R.L.
Bucureti
DECIZIA NR. 1/23.02.2011
a asociatului unic al Societii Comerciale
MICRIA INVEST - S.R.L.
Subsemnatul, Milos Iulian, cetean romn, domiciliat
n Bucureti, str. Tmpa nr. 5, bl. 3C, sc. A, et. 1, ap. 8,
sector 2, nscut la 10.01.1956 n loc. Dobroteti, jud.
Teleorman, identificat cu C.I. seria RT nr. 713206,
eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 4, la data de
18.01.2010, CNP 1560110400254, n calitate de asociat
unic al S.C. MICRIA INVEST - S.R.L., cu sediul n
Bucureti, os. Pantelimon nr. 350, bl. 4, sc. 7, et. 6, ap.
263, sector 2, nmatriculat la Oficiul Registrului
Comerului Bucureti sub nr. J40/3408/2010, CUI
26728122, am decis:
1. Suspendarea activitii pe o perioad de 3 ani,
ncepnd cu data de 1.03.2011 i pn la data de
1.03.2014.
(14/1.991.272)
Societatea Comercial
BROS CO LTD - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
BROS CO LTD - S.R.L., cu sediul n Bucureti, Str. Lt. Av.
Gheorghe Stlpeanu nr. 19, sector 1, nregistrat sub nr.
J40/1583/1995, cod unic de nregistrare 7053797, care a
fost nregistrat sub nr. 76854 din 23.02.2011.
(15/1.991.273)
Societatea Comercial
BROS CO LTD - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 1/21.02.2011
a adunrii generale
a asociailor Societii Comerciale
BROS CO LTD - S.R.L.
Subsemnaii: Bulumac Georgeta, cetean romn,
domiciliat n Bucureti, str. Baba Novac nr. 14, bl. N2,
sc. A, ap. 3, sectorul 3, nscut la data de 17.03.1968 n
Bucureti, identificat cu C.I. seria RD nr. 197511
eliberat de Secia 12 Poliie la data de 4.10.2001, CNP
2680317430038, i Armutcu Cemal, cetean turc,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

domiciliat n Turcia, Zonguldak, str. Karabuk nr. 042/13,


nscut la data de 5.04.1956 n Turcia, identificat cu
paaportul seria TRT nr. 447612, eliberat de autoritile
turce, la data de 12.03.2007, n calitate de asociai ai S.C.
BROS CO LTD - S.R.L., cu sediul n Bucureti, str. Lt. Av.
Gheorghe Stalpeanu nr. 19, sectorul 1, nmatriculat la
Oficiul Registrului Comerului Bucureti sub nr.
J40/1583/1995, CUI 7053797, am hotrt:
1. Extinderea obiectului de activitate cu urmtoarele
coduri CAEN: 3811 - colectarea deeurilor
nepericuloase; 3812 - colectarea deeurilor periculoase;
3821 - tratarea i eliminarea deeurilor nepericuloase;
3822 - tratarea i eliminarea deeurilor periculoase.
2. nchiderea punctului de lucru i comercial din
Bucureti, str. Av. Gheorghe Stalpeanu nr. 19, sectorul 1.
(16/1.991.274)
Societatea Comercial
EXPRES LOGIX GROUP - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 3/21.02.2011
a adunrii generale a asociailor
Subsemnaii:
Spanachi Mihai-Razvan, legitimat cu C.I. seria RT nr.
463883, eliberat de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de
1.02.2007, CNP 1800430170114, domiciliat n mun.
Bucureti, str. Baltita nr. 2, bl. B18, sc. 3, et. 3, ap. 79,
sectorul 4, n calitate de asociat i administrator, i
Leonte Liviu, legitimat cu C.I. seria RT nr. 221402,
eliberat de Secia 21 Poliie la data de 12.03.2001, CNP
1671006461535, domiciliat n mun. Bucureti, aleea
Cetatuia nr. 2, bl. M17, sc. 1, et. 3, ap. 18, sectorul 6, n
calitate de asociat
ne-am ntrunit n edin la data de 21.02.2011, ora
10,00, la sediul social din mun. Bucureti, str. Baltita nr.
2, bl. B18, sc. 3, et. 3, ap. 79, sectorul 4, motiv pentru
care, n unanimitate de voturi asociaii S.C. EXPRES
LOGIX GROUP - S.R.L. hotrsc:
Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru n mun.
Bucureti, Str. Echinoctiului nr. 50, sectorul 5, imobil aflat
n proprietatea S.C. MODEC COMPUTER CENTER S.R.L., suprafaa nchiriat fiind de 30 m2 din totalul
suprafeei imobilului, conform contractului de nchiriere
nr. 010/01.01.2011 cu valabilitate pn la data de
1.01.2012.
Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
societii rmn neschimbate.
(17/1.991.275)

Societatea Comercial
LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA - S.R.L., cu sediul
n Bucureti, str. Crasna nr. 52A, sectorul 5, nregistrat
sub nr. J40/8315/2010, cod unic de nregistrare
27343230, care a fost nregistrat sub nr. 76948 din
23.02.2011.
(18/1.991.276)
Societatea Comercial
LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA - S.R.L.
Bucureti
DECIZIA NR. 1/22.02.2011
a administratorului
Potrivit cap. II, art. 5 alin. ultim din actul constitutiv al
S.C. LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA - S.R.L.
obiectul de activitate al societii poate fi modificat prin
decizia administratorului societii.
n acest caz, administratorul se va asigura c toate
formalitile de nregistrare prevzute de lege sunt
ndeplinite.
Prin urmare, administratorul societii cu puteri
depline, dl Gerhard Ing. Lipkovich, cetean austriac,
nscut la data de 17.12.1971 n Friedberg, Germania, cu
domiciliul n Austria, 2500 Baden, Kaiser Franz Ring
12/20, identificat cu paaport nr. L 0566736 6, eliberat la
data de 30.05.2005 de autoritile din Austria valabil pn
la data de 29.05.2015, a decis n conformitate cu puterile
conferite de unicul asociat prin actul constitutiv de
nfiinare al firmei, extinderea obiectului de activitate cu:
depozitri - cod CAEN 5210.
Actul constitutiv va fi actualizat potrivit acestei decizii.
Redactat la Bucureti, n 3 exemplare.
(19/1.991.277)
Societatea Comercial
LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA - S.R.L.
Bucureti
DECIZIA NR. 1/22.02.2011
a unicului asociat
LJG Building Solutions GmbH, cu sediul n Gorskistr.
13, 1230 Viena, nregistrat n Anuarul Societilor
Comerciale sub nr. FN 157112 y, cod de identificare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

fiscal ATU 42994300, cont bancar 1455-013743, cod


bancar 53000 n calitate de unic asociat al S.C. LJG
BUILDING SOLUTIONS ALPHA - S.R.L., a decis
deschiderea unui punct de lucru n Chitila, os. Banatului
nr. 2, depozitul nr. 4, jud. Ilfov, unde va fi desfurat
urmtoarea activitate: depozitri - cod CAEN 5210.
De asemenea, a decis a se modifica alin. 2 al art. 4 din
actul constitutiv n sensul c societatea poate deschide
puncte de lucru, depozite i orice alte sedii secundare, n
Romnia, pe baza deciziei administratorului, care este
mputernicit s semneze actul adiional i actul constitutiv
modificator.
Redactat la Bucureti n 3 exemplare.
(20/1.991.278)
Societatea Comercial
TRANSVAL CORPORATION - S.A., Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
TRANSVAL CORPORATION - S.A., cu sediul n
Bucureti, bd. I.C. Brtianu, nr. 44Bis, bl. P7, sc. 2, et. 8,
ap. 39, sectorul 3, nregistrat sub nr. J40/12863/1994,
cod unic de nregistrare 5905310, care a fost nregistrat
sub nr. 76960 din 23.02.2011.
(21/1.991.279)
Societatea Comercial
TRANSVAL CORPORATION - S.A., Bucureti
HOTRREA NR. 1
din 31.01.2011 a adunrii generale a acionarilor
S.C. TRANSVAL CORPORATION - S.A.,
J40/12863/1994, CUI R 5905310
Acionarii: BANCA INTERNAIONAL A RELIGIILOR
S.A., persoan juridic romn, cu sediul n Bucureti,
Bd. Unirii nr. 27, sectorul 4, act de nfiinare
J40/25359/1999,
ASOCIAIA
CENTRU
INTERNATIONAL ECUMENIC, cu sediul n Bucureti,
bd. George Cobuc nr.1, sectorul 4, act de nfiinare SC
39 din 16.01.1991, Rotaru T. Rudolf, cetean romn,
cstorit, nscut la data de 24.04.1935 n Soroca U.R.S.S., cu domiciliul n Bucureti, Intr. Argeaua nr. 2,
et. 1, ap. 3, sectorul 2, identificat cu C.I. seria DP nr.
058096, eliberat de I.G.P. - D.E.P. la data de
29.03.2001, CNP 1350424400277, Popescu Eugenia,
cetean romn, necstorit, nscut la data de
6.06.1946 n Bucureti, cu domiciliul n Bucureti, Calea
Moilor nr. 271, bl. 16, sc. C, et. 8, ap. 85, sectorul 2,
identificat cu C.I. seria RX nr. 220692 eliberat de Poliia

Circa 8, la data de 24.09.2003, CNP 2460606400400, i


Morariu Ecaterina, cetean romn, necstorit,
nscut la data de 15.02.1958 n Bucureti, cu domiciliul
n Bucureti, str. Bruxelles nr. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 1,
identificat cu C.I. seria RR nr. 440247 eliberat de
SNCEP S1 biroul nr. 1, la data de 22.03.2007, CNP
2580215400137, cu unanimitate de voturi au hotrt
modificarea actului constitutiv al societii, astfel:
Schimbarea sediului social al societii din Bucureti,
Calea Moilor 272, bl. 16, sc. C, ap. 85, sectorul 2, la
adresa din Bucureti, bd. I.C. Brtianu, nr. 44Bis, bl. P7,
sc. 2, et. 8, ap. 39, sectorul 3, i desfiinarea punctului de
lucru din bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 3, ap.
8-9, sectorul 4.
Se mputernicete a semna n nume propriu i pentru
ceilali acionari, dl Rotaru T. Rudolf, forma actualizat a
actului constitutiv al S.C. TRANSVAL CORPORATION S.A. redactat i certificat de avocat Dumitru Lucia Ioana.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societii
rmn neschimbate, prezenta fiind emis n 7 (apte)
exemplare originale.
(22/1.991.280)
Societatea Comercial
DVA GROUP CALL - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
DVA GROUP CALL - S.R.L., cu sediul n Bucureti,
Drumul Taberei nr. 90, camera 2, bl. C8, sc. D, et. 2, ap.
126, sectorul 6, nregistrat sub nr. J40/8797/2010, cod
unic de nregistrare 27392291, care a fost nregistrat sub
nr. 76963 din 23.02.2011.
(23/1.991.281)
Societatea Comercial
DVA GROUP CALL - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 1/15.01.2011
a asociatului unic al S.C. DVA GROUP CALL S.R.L., cu sediul n Bucureti, Bd. Gloriei nr. 8,
ap. 1, sectorul 1, J40/8797/2010 i CUI 27392291
Subsemnatul, Castracane Giovanni, cetean italian,
de sex brbtesc, nscut la 14.06.1966 n Italia, loc.
Formia, str. Del. Guglielmi nr. 3, identificat cu C.I. seria
AK nr. 4327890, eliberat de Republica Italian, Comune
di Formia la data de 6.04.2005, n calitate de asociat unic

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

al S.C. DVA GROUP CALL - S.R.L., am hotrt


schimbarea sediului social din Bucureti, Bd. Gloriei nr. 8,
ap. 1, sectorul 1, n Bucureti, Drumul Taberei nr. 90,
camera 2, bl. C8, sc. D, et. 2, ap. 126, sectorul 6, conf.
Contractului de comodat nr. 1/14.01.2011.
Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al
societii rmn neschimbate.
(24/1.991.282)
Societatea Comercial
CITY SECURITY INNOVATION - S.R.L.
Bucureti
HOTRRE
din 22.02.2011 a adunrii generale a asociailor
1. Constantin Liviu tefan, cetean romn, cu
domiciliul n Bucureti, str. Barca nr. 8, bl. M-194, ap. 42,
identificat cu C.I. seria RT nr. 524181, eliberat de
SPCEP S5 la data de 29.10.2007, avnd CNP
1711013450012, i
2. Raicu Gheorghe, cetean romn, cu domiciliul n
Bucureti, bd. Alexandru Obregia nr. 32, bl. R5, ap. 3,
identificat cu C.I. seria RD nr. 479124, eliberat de
SPCEP S4 la data de 21.06.2006, avnd CNP
1620507400053
n temeiul prevederilor actelor constitutive i ale Legii
nr. 31/1990, modificat i completat, ntrunii n adunare
general la sediul i data de mai sus, cu unanimitate de
voturi, hotrsc:
nfiinarea unui punct de lucru n Bucureti, os.
Dudeti - Pantelimon nr. 1-3, sectorul 3.
(25/1.991.283)
Societatea Comercial
CITY SECURITY EXCLUSIVE - S.R.L.
Bucureti
HOTRRE
din 22.02.2011 a adunrii generale a asociailor
1. Constantin Liviu tefan, cetean romn, cu
domiciliul n Bucureti, str. Barca, nr. 8, bl. M-194, ap. 42,
identificat cu C.I. seria RT nr. 524181, eliberat de
SPCEP S5 la data de 29.10.2007, avnd CNP
1711013450012, i
2. Raicu Gheorghe, cetean romn, cu domiciliul n
Bucureti, bd. Alexandru Obregia nr. 32, bl. R5, ap. 3,
identificat cu C.I. seria RD nr. 479124, eliberat de
SPCEP S4 la data de 21.06.2006, avnd CNP
1620507400053

n temeiul prevederilor actelor constitutive i ale Legii


nr. 31/1990, modificat i completat, ntrunii n adunare
general la sediul i data de mai sus, cu unanimitate de
voturi, hotrsc:
nfiinarea unui punct de lucru n Bucureti, os.
Dudeti - Pantelimon nr. 1-3, sectorul 3.
(26/1.991.284)
Societatea Comercial
NCCL SITAR INVESTMENT
INTERNATIONAL - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
NCCL SITAR INVESTMENT INTERNATIONAL - S.R.L.,
cu sediul n Bucureti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J 4, sc. 1, et.
6, ap. 23, sectorul 3, nregistrat sub nr. J40/4873/2006,
cod unic de nregistrare 18513580, care a fost nregistrat
sub nr. 77153 din 23.02.2011.
(27/1.991.285)
Societatea Comercial
NCCL SITAR INVESTMENT
INTERNATIONAL - S.R.L.
Bucureti
DECIZIA NR. 1/18.02.2011
a asociatului unic
al S.C. NCCL SITAR INVESTMENT
INTERNATIONAL - S.R.L.
Subsemnatul Hadi El-Amaary, cetean canadian,
nscut la data de 30.06.1965 n Liban, Beirut, fiul lui
Tahsin El-Amaary i Hadia Nsouli, domiciliat n Al-Jaz 2
nr. 105, Green Dubai, Emiratele Arabe Unite, posesor al
paaportului seria tip P, nr. BA 503461 eliberat la data de
1.11.2007 de autoritile din Dubai valabil pn la data de
1.11.2012 n calitate de asociat unic care deine 20 pri
sociale, fiecare cu o valoare nominal de 10 lei i avnd
o valoare total de 200 lei, reprezentnd 100 % din
capitalul social al Societii, n conformitate cu dispoziiile
stipulate de legislaia n vigoare n Romnia, i de actul
constitutiv al Societii, am hotrt urmtoarele:
1. Se prelungete, de la data expirrii, mandatul
administratorului Hadi El-Amaary, pentru o perioad de
timp nelimitat.
2. Se schimb sediul social al Societii din Bucureti,
str. Valea Clugreasc nr. 12, bl. 3, sc. D, ap. 47,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

sectorul 6, la urmtoarea adres: Bucureti, Bd. Unirii


nr. 70, bl. J 4, sc. 1, et. 6, ap. 23, sectorul 3.
Toate celelalte dispoziii stipulate de actul constitutiv
vor rmne neschimbate.
(28/1.991.286)
Societatea Comercial
ALTIUS - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
ALTIUS - S.R.L., cu sediul n Bucureti, str. Iancu
Capitanu, nr. 38, parter, ap. 1, sectorul 2, nregistrat sub
nr. J40/7661/1999, cod unic de nregistrare 12086723,
care a fost nregistrat sub nr. 77156 din 23.02.2011.
(29/1.991.287)
Societatea Comercial
ALTIUS - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 1/7.02.2011
a adunrii generale a asociailor Societii
Comerciale ALTIUS - S.R.L., cu sediul social
n Bucureti, str. Iancu Capitanu, nr. 38, parter,
ap. 1, sectorul 2, nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului Bucureti sub nr. J40/7661/1999 ,
avnd CUI 12086723 (denumit n cele ce urmeaz
Societatea)
Subsemnaii:
Diaconu Marius Mihail, nscut la data de 7.11.1973 n
Cmpulung Muscel, jud. Arge, domiciliat n Bucureti,
str. Turnul Rosu nr. 6, sectorul 1, posesor al C.I. seria RT
nr. 693883, eliberat de SPCEP S1 biroul 1 la data de
27.11.2009, CNP 1731107030015, deinnd 95 % din
capitalul social al Societii, i
Diaconu Claudia-Mihaela, nscut la data de
31.10.1973 n mun. Braov, jud. Braov, cu domiciliul n
Bucureti, str. Turnul Rosu nr. 6, sectorul 1, posesoare a
C.I. seria RT nr. 243744, eliberat de Secia 5 Poliie la
data de 29.10.2002, CNP 2731031440019, deinnd 5 %
din capitalul social al Societii,
n calitate de asociai ai Societii, renunnd la
formalitile de convocare, ne-am ntlnit astzi,
7.02.2011 i de comun acord am luat urmtoarea
hotrre cu privire la completarea obiectului secundar de
activitate, dup cum urmeaz:

Se completeaz obiectul secundar de activitate al


Societii cu urmtoarele activiti:
4619 - intermedieri n comerul cu produse diverse;
4511 - comer cu autoturisme i autovehicule uoare
(sub 3,5 tone);
4519 - comer cu alte autovehicule;
4791 - comer cu amnuntul prin intermediul caselor
de comenzi sau prin Internet;
7711 - activiti de nchiriere i leasing cu autoturisme
i autovehicule rutiere uoare (fr leasing);
7739 - activiti de nchiriere i leasing cu alte maini,
echipamente i bunuri tangibile n.c.a. (fr leasing).
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al Societii
rmn nemodificate.
Administratorii Societii vor lua toate msurile pentru
ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri.
(30/1.991.288)
Societatea Comercial
VASCO PROIECT - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
VASCO PROIECT - S.R.L., cu sediul n Bucureti, str.
Cluj nr. 27, sectorul 1, nregistrat sub nr. J40/2899/1997,
cod unic de nregistrare 9378329, care a fost nregistrat
sub nr. 77159 din 23.02.2011.
(31/1.991.289)
Societatea Comercial
VASCO PROIECT - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA ADUNRII GENERALE
NR. 1/21.02.2011
a asociailor S.C. VASCO PROIECT - S.R.L.,
cu sediul n Bucureti, str. Cluj, sectorul 1,
avnd nr. de nregistrare O.R.C. J40/2899/1997,
CUI 9378329
Subsemnaii:
- Neacu Vasile, cetean romn, domiciliat n ora
Otopeni, str. George Toprceanu nr. 28, judeul Ilfov,
nscut la 20.10.1964 n com. Bragadiru, judeul
Teleorman, identificat cu C.I. seria IF nr. 221297,
eliberat de SPCLEP Otopeni la data de 11.05.2009,
CNP 1641020345381, i

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

- Neacsu Cornelia, cetean romn, domiciliat n ora


Otopeni, str. George Toprceanu nr. 28, judeul Ilfov,
nscut la data de 17.09.1967 n Bucureti, sectorul 8,
identificat cu C.I. seria IF nr. 192470, eliberat de
SPCEP Otopeni la data de 11.06.2008, CNP
2670917414536,
am hotrt:
Art. 1. Se completeaz obiectul de activitate cu
urmtoarele coduri CAEN:
- cod CAEN 4651 - comer cu ridicata al
calculatoarelor, echipamentelor periferice i software-ului;
- cod CAEN 4652 - comer cu ridicata de componente
i echipamente electronice i de telecomunicaii.
(32/1.991.290)
Societatea Comercial
EUROCLINIC HOSPITAL - S.A., Bucureti
DECIZIE
din data de 31 ianuarie 2011
a consiliului de administraie
al Societii EUROCLINIC HOSPITAL - S.A.
Consiliul de administraie al EUROCLINIC HOSPITAL S.A., o societate comercial pe aciuni, avnd sediul
social n Romnia, Bucureti, calea Floreasca nr. 14A,
sectorul 1, nregistrat la Registrul Comerului de pe
lng Tribunalul Bucureti sub nr. J40/6269/2001, cod
unic de nregistrare (CUI) 14009050, avnd un capital
social de 37.942.929,00 RON, subscris i vrsat integral
(Societatea), ntrunit n mod legal la data menionat mai
sus, la sediul social al Societii din Bucureti, Calea
Floreasca nr. 14A, sectorul 1, n prezena membrilor
consiliului de administraie dup cum urmeaz:
(a) Catalin-Andrew Popa, cetean al Statelor Unite
ale Americii, posesor al paaportului cu nr. 211759329,
eliberat la data de 21 septembrie 2004 de Oficiul Naional
de Paapoarte, nscut la data de 29 noiembrie, CNP
7701129400022, cu reedina n Bucureti, str. Uruguay
nr. 1, bl. 1, ap. 12, sectorul 1;
(b) Bogdan Martian Valeriu, cetean romn, nscut la
data de 20.02.1957 n oraul Beclean, jud. BistriaNsud, domiciliat n Bucureti, str. tirbei Vod nr. 166,
bl. 20C, et. 6, ap. 24, sectorul 1, posesor al C.I. seria DP
nr. 063372, eliberat de I.G.P.-D.E.P. la data de
4.07.2001, CNP 1570220400390;
(c) Cristian Nicolae Popescu, nscut la data de 6
decembrie 1973 n Cmpulung, judeul Arge, domiciliat
n Bucureti, str. Zeletin nr. 28, ap. 9, sectorul 1, CNP
1731206030059, identificat cu cartea de identitate seria
RR nr. 433755, emis de SPCEP, S1 biroul nr. 2 la data
de 20 februarie 2002;
(d) Alexandru Popescu, nscut la data de 25
octombrie 1973 n Ploieti, jud. Prahova, domiciliat n

Bucureti, os. Pantelimon nr. 110, bl. 209, sc. A, et. 3,


ap. 11, sectorul 2, CNP 1731025293146, identificat cu
cartea de identitate seria RT nr. 323862, emis de Secia
9 la data de 7 aprilie 2004;
(e) Fady-Constantin Chreih, nscut la data de 8 martie
1982 n Bucureti, sectorul 5, domiciliat n Bucureti, str.
Ioan Caragea Vod nr. 2, et. 1, ap. 1, CNP
1820308450058, identificat cu cartea de identitate seria
RR nr. 586251, emis de SPCEP, S1 biroul 1 la data de
14 aprilie 2009,
ntruct
1. Bogdan Pana i Maria Ali, persoane mputernicite
n relaia cu bncile i-au depus demisiile din funciile
deinute anterior n Societate.
2. Ctlin Andrew Popa i-a depus demisia din funcia
de director general al Societii n luna decembrie 2010;
3. Prin decizia din data de 25 ianuarie 2011 cei doi
administratori aflai n funcie la acea dat au decis
numirea n funcia de director executiv al dlui Cristian
Nicolae Popescu.
La propunerea membrilor consiliului de administraie
prezeni, dl Cristian Nicolae Popescu este ales
preedinte de edin. Preedintele de edin citete
ordinea de zi i deschide dezbaterile asupra
urmtoarelor aspecte:
1. Ratificarea deciziilor luate de dl Ctlin Popa i dl
Bogdan Martian, n calitate de singuri administratori ai
societii.
Preedintele de edin aduce la cunotina consiliului
de administraie primul punct de pe ordinea de zi, i
anume, ratificarea deciziilor luate de consiliul de
administraie format din Ctlin Andrew Popa i Bogdan
Martian din data de 10.01.2011 i respectiv decizia din
data de 25.01.2011.
n urma celor discutate i prezentate, preedintele de
edin supune la vot ratificarea deciziilor menionate mai
sus.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru un numr de 3 (trei) voturi, dl Ctlin
Andrew Popa i dl Bogdan Martian Valeriu abinndu-se
de la vot.
2. Alegerea preedintelui consiliului de administraie
Preedintele de edin aduce la cunotina consiliului
de administraie al doilea punct de pe ordinea de zi, i
anume, numirea unui preedinte al consiliului de
administraie. Astfel, se propune numirea n calitate de
preedinte al consiliului de administraie a dlui FadyConstantin Chreih pentru un mandat de 4 ani.
n urma celor discutate i prezentate, preedintele de
edin supune la vot numirea dlui Fady-Constantin
Chreih n funcia de preedinte al consiliului de
administraie, pentru un mandat cu o durat de patru ani.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

S-a votat pentru cu un numr de 5 (cinci) voturi,


neexistnd nicio opinie separat.
3. Numirea persoanelor cu drept de semntur n
banc
Preedintele de edin aduce la cunotina consiliului
de administraie al treilea punct de pe ordinea de zi i
anume, numirea persoanelor mputernicite s reprezinte
Societatea n relaia cu bncile, unde Societatea are sau
va avea conturi. Astfel, se propune numirea urmtoarelor
persoane:
Prima semntur: Radu Mihai Ignatescu sau
Alexandru Caracas.
A doua semntur: Cristian Nicolae Popescu sau
Fady Constantin Chreih.
n urma celor discutate i prezentate, preedintele de
edin supune la vot numirea persoanelor menionate
mai sus.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru cu un numr de 5 (cinci) voturi,
neexistnd nicio opinie separat.
4. Stabilirea limitelor de putere pentru directorul
executiv.
Preedintele de edin aduce la cunotin consiliului
de administraie cel de-al patrulea punct de pe ordinea de
zi, i anume stabilirea limitelor de reprezentare a
Societii pentru directorul executiv. Preedintele de
edin propune urmtoarele limite de reprezentare.
Pentru cheltuieli nebugetate:
- 5.000 euro directorul executiv semneaz singur;
- ntre 5.001 euro i 15.000 directorul executiv
semneaz mpreun cu directorul financiar/contabil;
- 15.000 euro directorul executiv semneaz
mpreun cu preedintele consiliului de administraie.
Pentru cheltuieli bugetate:
- 50.000 euro directorul executiv semneaz singur;
- 50.000 euro directorul executiv semneaz
mpreun cu preedintele consiliului de administraie.
n urma celor discutate i prezentate, preedintele de
edin supune la vot aprobarea limitelor de reprezentare
menionate mai sus.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru cu un numr de 5 (cinci) voturi,
neexistnd nicio opinie separat.
5. mputernicire
Preedintele de edin aduce la cunotin consiliului
de administraie cel de-al cincilea punct de pe ordinea de
zi, i anume aprobarea mputernicirii dlui Serban
Semeniuc i dnei Roxana Gavrila (persoane
mputernicite) ca n numele i pe seama Societii s
semneze orice documente care ar putea fi solicitat i s
ndeplineasc toate i orice formaliti necesare (inclusiv
depunerea i primirea oricror documente sau plata

11

oricror taxe) pentru nregistrarea la Oficiul Registrului


Comerului Bucureti a prezentei decizii:
Persoanele mputernicite au dreptul de a subdelega
toate sau numai o parte dintre puterile atribuite prin
aceast mputernicire ctre orice alt persoan.
Persoanele mputernicite sunt exonerate de orice
rspundere rezultnd din sau n legtur cu orice aciune
ntreprins sau pe care intenioneaz s o ntreprind n
executarea prezentei mputerniciri. Consiliul de
administraie se oblig s ratifice orice act ndeplinit sau
determinat de persoanele mputernicite n conformitate
cu aceast mputernicire i s despgubeasc pe
aceasta pentru orice pierderi, rspunderi, pagube i
cheltuieli pe care persoanele mputernicite le-ar suferi
sau le-ar face ca urmare a sau n legtur cu ndeplinirea
prezentei mputerniciri.
Prezenta mputernicire va fi valabil pn la momentul
ndeplinirii scopului pentru care a fost emis sau pn la
revocarea sa expres exprimat n scris de ctre consiliul
de administraie al Societii comunicat ctre
persoanele mputernicite.
n urma celor discutate i prezentate, preedintele de
edin supune la vot mputernicirea societii
persoanelor mputernicite n vederea ndeplinirii celor
menionate mai sus.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru cu un numr de 5 (cinci) voturi,
neexistnd nicio opinie separat.
Preedintele de edin ntreab membrii prezeni
dac exist i alte asptecte de discutat. Nu se formuleaz
nicio propunere suplimentar de dezbatere de ctre
membrii consiliului de administraie.
ntruct toate punctele de pe ordinea de zi au fost
discutate i nicio alt problem nu a fost ridicat,
preedintele de edin declar edina nchis.
Prezenta decizie a fost semnat n 3 (trei) exemplare
originale, n limba romn, dou pentru Societate, iar
unul pentru nregistrarea la Oficiul Registrului Comerului
Bucureti.
(33/1.991.291)
Societatea Comercial
EUROCLINIC HOSPITAL - S.A., Bucureti
HOTRREA
din data de 31 ianuarie 2011
a adunrii generale ordinare a acionarilor
EUROCLINIC HOSPITAL - S.A.
Acionarii societii EUROCLINIC HOSPITAL - S.A.,
cu sediul social n Bucureti, Calea Floreasca nr. 14 A,
sectorul 1, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului
de pe lng Tribunalul Bucureti sub nr. J 40/6269/2001,

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

cod unic de nregistrare (CUI) 14009050, avnd un


capital social de 37.942.929,00 RON, subscris i vrsat
integral (Societatea),
convocai n mod corespunztor n conformitate cu
prevederile Legii societilor comerciale nr. 31/1990
(Legea Societilor Comerciale), astfel cum a fost
republicat i modificat i cu prevederile actului
constitutiv al Societii,
ntrunii n adunarea general ordinar a acionarilor
(AGOA) la data de 31 ianuarie 2011, la sediul social din
Bucureti, Calea Floreasca nr. 14 A, sectorul 1, au decis
urmtoarele:
Punctul 1. Aprobarea descrcrii de gestiune a unor
membrii ai consiliului de administraie n urma demisiei.
AGOA a luat la cunotin demisia urmtorilor membri
ai consiliului de administraie i a aprobat descrcarea de
gestiune pn la data demisiei:
(i) dl Frans Jan Van Der Ent, preedinte demisionar al
consiliului de administraie;
(ii) dl Georgios Veliotis, membru demisionar al
consiliului de administraie;
(iii) dl Gerke Anno Witteveen, membru demisionar al
consiliului de administraie.
Punctul 2. Desemnarea unor noi membri ai consiliului
de administraie
AGOA a aprobat desemnarea unor noi membrii ai
consiliului de administraie al Societii, astfel dup cum
urmeaz:
(1) dl Cristian Nicolae Popescu nscut la data de 6
decembrie 1973 n Cmpulung, judeul Arge, domiciliat
n Bucureti, strada Zeletin nr. 28, apartament 9, sector 1,
CNP 1731206030059, identificat cu carte de identitate
seria RR nr. 433755, emis de SPCEP S1, biroul nr. 2 la
data de 20 februarie 2002;
(2) dl Alexandru Popescu nscut la data de 25
octombrie 1973 n Ploieti, jud. Prahova, domiciliat n
Bucureti, os. Pantelimon nr. 110, bloc 209, scara A, etaj
3, apartament 11, sector 2, CNP 1731025293146,
identificat cu carte de identitate seria RT nr. 323862,
emis de Secia 9 la data de 7 aprilie 2004;
(3) dl Fady-Constantin Chreih nscut la data de 8
martie 1982 n Bucureti, sector 5, domiciliat n Bucureti,
str. Ioan Caragea Vod nr. 2, etaj 1, apartament 1, sector
5, CNP 1820308450058, identificat cu carte de identitate
seria RR nr. 586251, emis de SPCEP S1, biroul 1, la
data de 14 aprilie 2009.
AGOA aprob numirea persoanelor desemnate mai
sus pentru un mandat de 4 ani ncepnd cu data
prezentei AGOA. Dl Ctlin Andrew Popa i dl Bogdan
Marian pstreaz calitatea de membri ai consiliului de
administraie ai Societii.

Urmare a numirii noilor membri, consiliul de


administraie va desemna n cel mai scurt timp posibil
persoanele autorizate s reprezinte Societatea n relaiile
cu bncile.
Punctul 3. Constituirea unor garanii
Centrul Unirea - S.R.L. a contractat trei mprumuturi
de la Raiffeisen Bank - S.A., ntre altele pentru scopul
acordrii unui mprumut ctre Euroclinic Medical Centers S.A. n schimbul mprumutului acordat ctre Euroclinic
Medical Centers - S.A., Centrul Medical Unirea - S.R.L. a
solicitat garantarea mprumuturilor contractate de ctre
aceasta din urm de ctre Euroclinic Medical Centers S.A., precum i asumarea de ctre Societate a obligaiei
de constituire a unui pachet de garanii n favoarea
Raiffeisen Bank - S.A. i n beneficiul Centrul Medical
Unirea - S.R.L. n schimbul prelungirii scadenei
mprumuturilor acordate Societii de ctre Euroclinic
Medical Centers - S.A. Prin hotrrea adunrii generale
extraordinare a acionarilor Societii din data de 31
ianuarie 2011 a fost aprobat acordul de prelungire a
scadenei mprumuturilor acordate Societii de ctre
Euroclinic Medical Centers - S.A. Prin urmare, Societatea
are obligaia constituirii urmtoarelor garanii n favoarea
Raiffeisen Bank - S.A. i n beneficiul Centrul Medical
Unirea - S.R.L.:
Astfel, AGOA a aprobat constituirea de ctre
Societate a urmtoarelor garanii n favoarea Raiffeisen
Bank - S.A. i n beneficiul societii Centrul Medical
Unirea - S.R.L.:
(a) garanie real mobiliar asupra disponibilitilor din
toate conturile curente n lei i valut deschise de
Societate la Raiffeisen Bank - S.A. i asupra
disponibilitilor din contul colector deschis la Raiffeisen
Bank - S.A. pentru ncasarea creanelor gajate n
favoarea acestei bnci precum i toate sumele de bani
aflate n creditul su cu care sunt creditate la un moment
dat aceste conturi bancare, pentru garantarea obligaiilor
de plat rezultnd din (i) contractul de credit nr.
00151/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul Medical
Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17
decembrie 2010; (ii) contractul de credit nr. 00152/2010
ncheiat de, printre alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L.
cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17 decembrie 2010;
i (iii) contractul de credit nr. 00153/2010 ncheiat de,
printre alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen
Bank - S.A. la data de 17 decembrie 2010;
(b) cesiune cu titlu de garanie a creanelor prezente i
viitoare, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi,
dar fr a se limita la, beneficii, garanii, eventuale
drepturi de despgubire, penaliti de ntrziere, daune
interese etc.), ale Societii, rezultnd din orice contracte
prezente i viitoare, ncheiate i care vor fi ncheiate ntre
Societate i tere persoane juridice, pentru garantarea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

obligaiilor de plat rezultnd din (i) contractul de credit


nr. 00151/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul Medical
Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17
decembrie 2010; (ii) contractul de credit nr. 00152/2010
ncheiat de, printre alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L.
cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17 decembrie 2010;
i (iii) contractul de credit nr. 00153/2010 ncheiat de,
printre alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen
Bank - S.A. la data de 17 decembrie 2010;
(c) garanie real mobiliar avnd ca obiect
universalitatea bunurilor mobile prezente i viitoare care
sunt sau se vor afla n proprietatea Societii, pentru
garantarea obligaiilor de plat rezultnd din contractul
de credit nr. (i) contractul de credit nr. 00151/2010
ncheiat de, printre alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L.
cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17 decembrie 2010;
(ii) contractul de credit nr. 00152/2010 ncheiat de, printre
alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank S.A. la data de 17 decembrie 2010; i (iii) contractul de
credit nr. 00153/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul
Medical Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data
de 17 decembrie 2010;
(d) cesiune cu titlu de garanie a drepturilor de crean
sub contractul de cesiune ncheiat de Societate cu
Spitalul Clinic de Urgen Bucureti, pentru garantarea
obligaiilor de plat rezultnd din (i) contractul de credit
nr. 00151/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul Medical
Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17
decembrie 2010; (ii) contractul de credit nr. 00152/2010
ncheiat de, printre alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L.
cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17 decembrie 2010;
i (iii) contractul de credit nr. 00153/2010 ncheiat de,
printre alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen
Bank - S.A. la data de 17 decembrie 2010;
(e) garanie real imobiliar asupra imobilului situat n
Bucureti, Calea Floreasca nr. 14A (fost Calea
Floreasca nr. 8), sector 1, reprezentnd construcie
cldire spital avnd regim de nlime S+P+M+4E+etaj
tehnic i corp de legtur cu regim de nlime S+M+E2,
construcie edificat pe teren n suprafa de 1.450 mp,
imobil avnd nr. cadastral 19296, intabulat n Cartea
Funciar nr. 51335 a localitii Bucureti, sector 1, pentru
garantarea obligaiilor de plat rezultnd din (i) contractul
de credit nr. 00151/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul
Medical Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data
de 17 decembrie 2010; (ii) contractul de credit nr.
00152/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul Medical
Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17
decembrie 2010; i (iii) contractul de credit nr.
00153/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul Medical
Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17
decembrie 2010;

13

(f) cesiune cu titlu de garanie asupra drepturilor


Societii rezultnd din contractele de asigurare
ncheiate de aceasta cu privire la bunurile ce fac obiectul
garaniilor menionate la punctele (c) i (e) de mai sus,
pentru garantarea obligaiilor de plat rezultnd din (i)
contractul de credit nr. 00151/2010 ncheiat de, printre
alii, Centrul Medical Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank S.A. la data de 17 decembrie 2010; (ii) contractul de
credit nr. 00152/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul
Medical Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data
de 17 decembrie 2010; i (iii) contractul de credit nr.
00153/2010 ncheiat de, printre alii, Centrul Medical
Unirea - S.R.L. cu Raiffeisen Bank - S.A. la data de 17
decembrie 2010.
A fost aprobat mputernicirea dlui Cristian Nicolae
Popescu, a dlui Fady Constantin Chreih i a dlui erban
Semeniuc, s semneze n numele i pe seama Societii,
oricare dintre ei n mod individual, contractele de garanie
care vor fi ncheiate cu Raiffeisen Bank - S.A. i eventual
Centrul Medical Unirea - S.R.L.
Prezenta hotrre a fost redactat i semnat n 4
(patru) exemplare originale, n limba romn, conform
procesului-verbal al AGOA a Societii din data de 31
ianuarie 2011.
(34/1.991.292)
Societatea Comercial
EUROCLINIC HOSPITAL - S.A.
Bucureti
DECIZIA
din data de 25 ianuarie 2011,
a consiliului de administraie
al Societii EUROCLINIC HOSPITAL S.A.
Consiliul de administraie al EUROCLINIC HOSPITAL
S.A., o societate comercial pe aciuni, avnd sediul
social n Romnia, Bucureti, Calea Floreasca nr. 14A,
sector 1, nregistrat n Registrul Comerului de pe lng
Tribunalul Bucureti sub nr. J40/6269/2001, cod unic de
nregistrare (CUI) 14009050, avnd un capital social de
37.942.929,00 RON, subscris i vrsat integral
(Societatea), ntrunit n mod legal la data menionat mai
sus, la sediul social al Societii din Calea Floreasca nr.
14A, sector 1, Bucureti, n prezena celor doi membri ai
consiliului de administraie, dup demisiile depuse n
luna decembrie de ctre ceilali membri ai consiliului de
administraie, dup cum urmeaz:
(a) Ctlin-Andrew Popa, cetean al Statelor Unite
ale Americii, posesor al paaportului cu numrul
211759329, eliberat la data de 21 septembrie 2004 de
Oficiul Naional de Paapoarte, nscut la data de 29
noiembrie, CNP 7701129400022, cu reedina n
Bucureti, strada Uruguay nr. 1, bl. 1, ap. 12, sector 1;

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

(b) Bogdan Martian Valeriu, cetean romn, nscut la


data de 20.02.1957 n oraul Beclean, jud. BistriaNsud, domiciliat n Bucureti, str. tirbei Vod nr. 166,
bl. 20C, et. 6, ap. 24, sector 1, posesor al CI seria DP nr.
063372, eliberat de I.G.P.-D.E.P. la data de 4.07.2001,
CNP 1570220400390,
ntruct:
1. Frans Jan Van Der Ent, Georgios Veliotis i Gerke
Anno Witteveen, membrii consiliului de administraie al
Societii, i-au depus n luna decembrie 2010, demisiile
din funcia de administrator.
2. Ctlin Andrew Popa i-a depus demisia din funcia
de director general al societii n luna decembrie 2010.
3. Prin decizia din data de 10 ianuarie 2011 cei doi
administratori au decis numirea n funcia de director
general a dlui Bogdan Pan.
4. n data de 24 ianuarie 2011 dl Bogdan Pan i-a
anunat demisia din funcia de director general.
5. Societatea se afl momentan ntr-o situaie dificil,
fiind n imposibilitatea de a adopta deciziile de afaceri
necesare pentru buna desfurare a activitii, n special
numirea unui reprezentant n relaia cu Casa Naional
de Asigurri de Sntate i Casa de Asigurri de
Sntate a Municipiului Bucureti.
Pentru a nu bloca activitatea de management a
Societii, renunnd n unanimitate la formalitile de
convocare prevzute n actul constitutiv al Societii i n
Legea Societilor Comerciale nr. 31/1990, i prin
excepie de la cvorumul prevzut de actul constitutiv,
hotrte asupra punctelor de pe ordinea de zi.
La propunerea membrilor consiliului de administraie
prezeni, dl Ctlin Andrew Popa este ales preedinte de
edin. Preedintele de edin citete ordinea de zi i
deschide dezbaterile asupra urmtoarelor aspecte:
1. Revocarea deciziei din 10 ianuarie 2011
Preedintele de edin aduce la cunotina consiliului
de administraie primul punct de pe ordinea de zi i
anume revocarea deciziei din data de 10 ianuarie 2011.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru cu un numr de 2 (dou) voturi,
neexistnd nicio opinie separat.
2. Numirea unui director executiv
Preedintele de edin aduce la cunotina consiliului
de administraie al doilea punct de pe ordinea de zi, i
anume, numirea unui director executiv. Astfel, se
propune numirea n calitate de director executiv a dlui
Cristian Nicolae Popescu n funcia de director executiv.
Pentru evitarea oricrui dubiu, directorul executiv va
reprezenta societatea n relaia cu Casa Naional de
Asigurri de Sntate i cu Casa de Asigurri de
Sntate a Municipiului Bucureti.

n urma celor discutate i prezentate, preedintele de


edin supune la vot numirea dlui Cristian Nicolae
Popescu n funcia de director executiv, pentru un mandat
cu o durat de patru ani.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru cu un numr de 2 (dou) voturi,
neexistnd nicio opinie separat.
3. mputernicire
Preedintele de edin aduce la cunotina consiliului
de administraie cel de-al doilea punct de pe ordinea de
zi, i anume aprobarea mputernicirii dlui erban
Semeniuc i dnei Roxana Gavrila (Persoane
mputernicite), ca n numele i pe seama Societii s
semneze orice document care ar putea fi solicitat i s
ndeplineasc toate i orice formaliti necesare (inclusiv
depunerea i primirea oricror documente sau plata
oricror taxe) pentru nregistrarea la Oficiul Registrului
Comerului Bucureti a prezentei decizii:
Persoanele mputernicite au dreptul de a sub-delega
toate sau numai o parte dintre puterile atribuite prin
aceast mputernicire ctre orice alt persoan.
Persoanele mputernicite sunt exonerate de orice
rspundere rezultnd din sau n legtur cu orice aciune
ntreprins sau pe care inteniona s o ntreprind n
executarea prezentei mputerniciri. Consiliul de
administraie se oblig s ratifice orice act ndeplinit sau
determinat de Persoanele mputernicite n conformitate
cu aceast mputernicire i s despgubeasc pe
aceasta pentru orice pierderi, rspunderi, pagube i
cheltuieli pe care Persoanele mputernicite le-ar suferi
sau le-ar face ca urmare a sau n legtur cu ndeplinirea
prezentei mputerniciri.
Prezenta mputernicire va fi valabil pn la momentul
ndeplinirii scopului pentru care a fost emis sau pn la
revocarea sa expres exprimat n scris de ctre consiliul
de administraie al Societii comunicat ctre
Persoanele mputernicite.
n urma celor discutate i prezentate, preedintele de
edin supune la vot mputernicirea societii
Persoanelor mputernicite n vederea ndeplinirii celor
menionate mai sus.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru cu un numr de 2 (dou) voturi,
neexistnd nicio opinie separat.
Preedintele de edin ntreab membrii prezeni
dac exist i alte aspecte de discutat. Nu se formuleaz
nicio propunere suplimentar de dezbatere de ctre
membrii consiliului de administraie.
ntruct toate punctele de pe ordinea de zi au fost
discutate i nicio alt problem nu a fost ridicat,
preedintele de edin declar edina nchis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

Prezenta decizie se va comunica ctre Casa de


Asigurri de Sntate a Municipiului Bucureti prin grija
directorului executiv.
Prezenta decizie a fost semnat n 3 (trei) exemplare
originale, n limba romn, dou pentru Societate, iar
unul pentru nregistrarea la Oficiul Registrului Comerului
Bucureti.
(35/1.991.293)
Societatea Comercial
EUROCLINIC HOSPITAL - S.A.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societii comerciale
EUROCLINIC HOSPITAL S.A., cu sediul n Bucureti,
Calea Floreasca nr. 14A, sector 1, nregistrat sub nr.
J40/6269/2001, cod unic de nregistrare 14009050, care
a fost nregistrat sub nr. 77180 din 23.02.2011.
(36/1.991.294)
Societatea Comercial
EUROCLINIC HOSPITAL - S.A.
Bucureti
HOTRREA
din data de 31 ianuarie 2011
a adunrii generale extraordinare a acionarilor
EUROCLINIC HOSPITAL - S.A.
Acionarii societii EUROCLINIC HOSPITAL - S.A., o
societate pe aciuni cu sediul social n Romnia,
Bucureti, Calea Floreasca nr. 14 A, sectorul 1,
nregistrat n Registrul Comerului de pe lng
Tribunalul Bucureti sub nr. J 40/6269/2001, cod unic de
nregistrare (CUI) 14009050, avnd un capital social de
37.942.929,00 RON, subscris i vrsat integral
(Societatea), convocai n mod corespunztor n
conformitate cu prevederile Legii societilor comerciale
nr. 31/1990 (Legea Societilor Comerciale), astfel cum
a fost republicat i modificat i cu prevederile actului
constitutiv al Societii, ntrunii n adunarea general
extraordinar a acionarilor (AGEA) la data de 31
ianuarie 2011, la sediul social din Bucureti, Calea
Floreasca nr. 14 A, sectorul 1, au decis urmtoarele:
Punctul 1. Modificarea unor articole din actul
constitutiv al Societii
AGEA a aprobat modificarea actului constitutiv al
Societii, dup cum urmeaz:

15

1. Noul coninut al actualului articol 2 din actul


constitutiv al Societii:
Obligaia de a respecta ntocmai prevederile actului
constitutiv revine de drept oricrei persoane fizice sau
juridice care devine acionar al Societii ori dobndete
orice drepturi n legtur cu aciunile emise de Societate.
2. Noul coninut al articolului 4 din actul constitutiv al
Societii:
Societatea este organizat ca societate comercial
pe aciuni, desfurndu-i activitatea conform
prezentului act constitutiv, conform Legii nr. 31/1990,
modificat i completat i legislaia romn n vigoare.
n toate actele, facturile, notificrile, scrisorile,
publicaiile, ofert, comand, tarif, prospect precum i
alte documente emise de Societate, denumirea Societii
va fi precedat sau urmat de cuvintele societate pe
aciuni sau iniialele S.A.. De asemenea, se vor preciza
capitalul social, sediul societii i numrul de ordine din
Registrului Comerului.
n situaia n care un astfel de document, eman de la
o sucursal sau orice dezmembrmnt fr personalitate
juridic, acesta trebuie s menioneze i oficiul registrului
comerului unde este nmatriculat dezmembrmntul,
precum i numrul de nregistrare specific.
3. Noul coninut al actualului articol 5.2 din actul
constitutiv al Societii:
Sediul poate fi schimbat la orice alt adres din
Romnia, n baza hotrrii adunrii generale
extraordinare a acionarilor, adoptat n condiiile de
validitate stabilite prin prezentul act constitutiv.
4. Noul coninut al actualului articol 9.1 din actul
constitutiv al Societii:
Aciunile emise de Societate sunt nominative,
dematerializate. Adunarea general a acionarilor va
putea decide ca aciunile s fie reprezentate prin
certificate de aciuni.
5. Noul coninut al actualului articol 9.2 din actul
constitutiv ai Societii:
Certificatele vor trebui s conin urmtoarele
elemente:
- denumirea i durata Societii;
- data constituirii Societii, numrul de nregistrare la
Registrul Comerului;
- capitalul social;
- numele i domiciliul proprietarului; i
- meniunea c certificatul nu este transferabil.
Certificatele vor purta tampila Societii i semntura
preedintelui consiliului de administraie.
6. Noul coninut al actualului articol 9.3 din actul
constitutiv al Societii:
Evidena aciunilor emise i a vrsmintelor efectuate
n contul aciunilor se va ine ntr-un registru numerotat,
sigilat i parafat de preedintele consiliului de

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

administraie, pstrat la sediul Societii, sau va fi inut, n


conformitate cu legislaia romn n vigoare, de ctre o
societate de registru independent.
7. Noul coninut al actualului articol 10.1 din actul
constitutiv al Societii:
Fiecare aciune deinut de ctre acionari confer
acestora n condiiile prevzute de lege i de prezentul
act constitutiv dreptul de a participa la adunrile generale
ale acionarilor, dreptul la un singur vot, egal, n adunarea
general a acionarilor, dreptul de informare, dreptul de a
participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor,
dreptul preferenial de subscriere a aciunilor emise
ulterior de Societate, dreptul asupra bunurilor rezultate
din lichidarea Societii sau asupra unei pri din activul
net al Societii la lichidarea acesteia, precum i orice
alte drepturi prevzute de prezentul act constitutiv sau de
dispoziiile legii.
8. Eliminarea articolelor 10.2,10.3,10.6 i 10.8 din
actul constitutiv al Societii.
9. Noul coninut al actualului articol 10.4 din actul
constitutiv al Societii:
Deinerea aciunilor implic adeziunea de drept la
prevederile prezentului act constitutiv i cuprinde dreptul
de a le transmite unei pri tere, n proprietate sau
uzufruct, n termenii i condiiile prezentului act
constitutiv.
10. Noul coninut al actualului articol 10.5 din actul
constitutiv al Societii:
Obligaiile Societii sunt garantate cu patrimoniul
acesteia, iar acionarii rspund numai n limita valorii
nominale a aciunilor lor.
11. Eliminarea articolelor 11.4 - 11.10 din actul
constitutiv al Societii.
12. Noul coninut al actualului articol 12.1 din actul
constitutiv al Societii:
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotrrii
adunrii generale extraordinare a acionarilor, prin
emiterea de noi aciuni ori prin majorarea valorii nominale
a aciunilor, astfel:
(i) n schimbul unor noi aporturi n numerar sau n
natur, n condiiile legii, inclusiv prin compensarea unor
creane lichide i exigibile asupra Societii cu aciuni noi;
(ii) prin ncorporarea rezervelor disponibile, a
beneficiilor realizate sau a primelor de emisiune, n
condiiile legii, dar numai dup achitarea integral a
emisiunii precedente.
13. Noul coninut al actualului articol 12.2 din actul
constitutiv al Societii:
Aciunile nou emise trebuie subscrise n totalitatea
lor, trebuie s fie libere de orice sarcini, iar valoarea lor va
fi vrsat n termenul stabilit prin hotrrea adunrii
generale extraordinare a acionarilor, dar nu mai mult de
un an de la data acestei hotrri.

14. Eliminarea articolului 12.3 din actul constitutiv al


Societii.
15. Noul coninut al actualului articol 12.4 din actul
constitutiv al Societii:
Aciunile nou emise vor fi oferite spre subscriere n
primul rnd acionarilor existeni, n funcie de procentul
de participare al acestora la capitalul social al Societii i
cu obligaia ca acetia s-i exercite dreptul de preferin
n termenul hotrt de adunarea general extraordinar
a acionarilor, termen ce nu poate fi ns mai mic de 30 de
zile. Dup expirarea acestui termen, aciunile vor putea fi
oferite spre subscriere ctre teri.
16. Noul coninut al actualului articol 12.5 din actul
constitutiv al Societii:
n cazul n care la adunarea general extraordinar a
acionarilor ce va hotr asupra majorrii capitalului social
sunt prezeni sau reprezentai toi acionarii Societii, iar
acetia sunt informai despre perioada de timp n care i
pot exercita dreptul de preferin i toi acionarii i
exprim opiunea de a exercita sau nu acest drept n
cadrul adunrii, aceasta se va consemna i se va putea
deroga de la termenul de cel puin 30 de zile de
exercitare a acestui drept, prevzut mai sus.
17. Noul coninut al actualului articol 12.6 din actul
constitutiv al Societii:
Adunarea general extraordinar a acionarilor,
pentru motive temeinice, poate s ridice acionarilor - n
total sau n parte - dreptul de subscriere a noilor aciuni.
n acest caz, consiliul de administraie va pune la
dispoziia adunrii generale extraordinare a acionarilor
un raport scris prin care se precizeaz motivele limitrii
sau ridicrii dreptului de preferin.
18. Introducerea unor noi articole dup articolul 12.6
din actul constitutiv al Societii:
Convocarea adunrii generale extraordinare a
acionarilor trebuie s fie nsoit n acest caz de raportul
consiliului de administraie privind motivele limitrii sau
ridicrii dreptului de preferin i s cuprind
urmtoarele:
(b) motivele majorrii capitalului social;
(c) persoanele crora urmeaz s li se atribuie noile
aciuni;
(d) numrul de aciuni atribuit fiecreia dintre ele; i
(e) valoarea de emisiune a aciunilor i bazele stabilirii
acesteia.
Pentru aprobarea hotrrii de ridicare a dreptului de
preferin este necesar prezena acionarilor care
reprezint cel puin trei ptrimi din numrul total de voturi,
iar hotrrea este valabil adoptat cu majoritatea
voturilor acionarilor prezeni/reprezentai n adunarea
general extraordinar a acionarilor.
19. Noul coninut al actualului articol 12.8 din actul
constitutiv al Societii:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

Dac majorarea capitalului social se face prin


aporturi n natur, adunarea general care a hotrt
aceasta, va asigura evaluarea acestor aporturi n
conformitate cu prevederile legale aplicabile. n cazul
majorrii capitalului social prin aporturi n natur, dreptul
de preferin al acionarilor, descris mai sus, nceteaz.
20. Noul coninut al actualului articol 12.9 din actul
constitutiv al Societii:
Reducerea capitalului social va putea fi hotrt de
adunarea general extraordinar a acionarilor neputnd
cobor sub minimul prevzut de lege.
21. Eliminarea articolului 12.10 din actul constitutiv al
Societii.
22. Noul coninut al actualului articol 12.11 din actul
constitutiv al Societii:
Reducerea capitalului social va putea fi fcut numai
dup trecerea a dou luni din ziua n care hotrrea
adunrii generale extraordinare a acionarilor a fost
publicat n Monitorul Oficial. Aceast hotrre va trebui
s arate motivul pentru care se face reducerea i
procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
23. Noul coninut al actualului articol 13.2 din actul
constitutiv al Societii:
Adunarea general ordinar se ntrunete cel puin o
dat pe an, n termenul prevzut de lege. n afar de
dezbaterea altor probleme nscrise pe ordinea de zi,
adunarea general ordinar a acionarilor este obligat:
(a) s aprobe situaiile financiare anuale, dup
ascultarea raportului administratorilor i auditorului
financiar;
(b) s aprobe distribuirea de dividende;
(c) s aleag pe administratori i s stabileasc
durata mandatului acestora;
(d) s numeasc auditorul financiar i s stabileasc
durata minim a contractului de audit financiar;
(e) s fixeze remuneraia cuvenit pentru exerciiul n
curs al administratorilor i auditorului financiar, dac nu a
fost stabilit prin actul constitutiv;
(f) s se pronune asupra gestiunii administratorilor;
(g) s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli, i,
dup caz, programul de activitate, pe exerciiul financiar
urmtor;
(h) s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfiinarea
uneia sau mai multor uniti ale Societii.
24. Noul coninut al actualului articol 13.4 din actul
constitutiv al Societii:
Adunarea general extraordinar a acionarilor poate
delega consiliului de administraie, sau dup caz,
administratorului unic al Societii, exerciiul atribuiilor
sale menionate la literele b), c) i e) de la articolul
anterior. Delegarea atribuiei prevzute la litera e) nu
poate privi domeniul i activitatea principal a Societii.

17

25. Noul coninut al actualului articol 14.3 din actul


constitutiv al Societii:
Orice acionar sau un numr de acionari care dein
cel puin 5 % din capitalul social subscris i vrsat vor
putea cere oricnd prin consiliul de administraie
convocarea adunrii generale a acionarilor (ordinar sau
extraordinar), la sediul Societii, artnd scopul acestei
convocri. Consiliul de administraie trebuie s trimit
spre publicare convocatorul pentru o astfel de adunare n
maximum 30 de zile de la data primirii unei astfel de
cereri iar adunarea general a acionarilor se va ntlni n
termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
26. Noul coninut al actualului articol 14.4 din actul
constitutiv al Societii:
Convocarea adunrii generale a acionarilor se face
prin publicarea convocatorului n Monitorul Oficial al
Romniei i ntr-unul din ziarele de larg rspndire din
localitatea n care se afl sediul Societii, cu cel puin 30
de zile nainte de data fixat pentru inerea acesteia.
27. Introducerea unui nou articol dup actualul articol
14.4 n actul constitutiv al Societii:
Convocarea adunrii generale a acionarilor se poate
face i prin scrisoare recomandat sau prin scrisoare
transmis pe cale electronic (e-mail), avnd
ncorporat, ataat sau logic asociat semntura
electronic extins, expediat la adresa acionarului
prevzut n registrul acionarilor cu cel puin 30 de zile
nainte de data adunrii. Schimbarea adresei ori a
adresei electronice nu poate fi opus Societii, dac nu
i-a fost comunicat n scris de acionar. Schimbarea
adresei unui acionar nu poate fi opus Societii dac nu
i-a fost comunicat n scris de ctre respectivul acionar.
28. Noul coninut al actualului articol 14.5 din actul
constitutiv al Societii:
Convocatorul va preciza:
(i) locul i data inerii adunrii generale a acionarilor;
(j) ordinea de zi;
(k) dac pe ordinea de zi figureaz numirea
administratorilor, se va meniona ca lista cuprinznd
informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i
calificarea profesional ale persoanelor propuse pentru
funcia de administrator se afl la dispoziia acionarilor la
sediul Societii, putnd fi consultat i completat de
acetia; i
(l) cnd n ordinea de zi figureaz propuneri pentru
modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui s
cuprind textul integral al propunerilor.
29. Noul coninut al actualului articol 15.1 din actul
constitutiv al Societii:
Adunarea general a acionarilor (ordinar sau
extraordinar) este prezidat de preedintele consiliului
de administraie iar n lipsa acestuia de ctre membrul

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

consiliului de administraie desemnat s l nlocuiasc n


conformitate cu prevederile legii i ale prezentului act
constitutiv.
30. Noul coninut al actualului articol 15.2 din actul
constitutiv al Societii:
n ziua i la ora artate n convocare, edina adunrii
generale a acionarilor se deschide de preedintele
consiliului de administraie sau de ctre nlocuitorul su.
31. Noul coninut al actualului articol 15.3 din actul
constitutiv al Societii: Adunarea general va alege,
dintre acionarii prezeni, 1-2 secretari care verific:
(i) lista de prezen a acionarilor indicnd capitalul
social pe care l reprezint fiecare;
(ii) procesul-verbal ntocmit de secretarul tehnic
pentru constatarea numrului aciunilor depuse; i
(ii) ndeplinirea tuturor formalitilor cerute de lege i
de prezentul act constitutiv pentru inerea adunrii
generale.
32. Introducerea a patru noi articole dup actualul
articol 15.3 din actul constitutiv al Societii:
Adunarea general va putea hotr ca operaiunile
prevzute la alin. (2) s fie supravegheate sau ndeplinite
de un notar public sau avocat, pe cheltuiala Societii.
Unul dintre secretari ntocmete procesul-verbal al
edinei adunrii generale.
Preedintele poate desemna dintre funcionarii
Societii, unul sau mai muli secretari tehnici, care s ia
parte la executarea operaiunilor prevzute la alineatele
precedente.
Dup constatarea ndeplinirii cerinelor legale i a
prevederilor prezentului act constitutiv pentru inerea
adunrii generale, se intr n ordinea de zi.
33. Noul coninut al actualului articol 15.4 din actul
constitutiv al Societii:
Procesul-verbal va cuprinde formalitile de
convocare a adunrii generale a acionarilor, locul, data
i ora ntrunirii, lista de prezen i procurile speciale,
rezumatul discuiilor i hotrrilor luate, iar la cererea
acionarilor, lurile lor de cuvnt din timpul edinei.
Procesul-verbal se semneaz de ctre preedinte i de
ctre secretarul ales.
34. Noul coninut al actualului articol 16.1 din actul
constitutiv al Societii:
Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale
ordinare a acionarilor este necesar prezena
acionarilor care s reprezinte cel puin jumtate din
capitalul social, iar hotrrile adunrii generale ordinare a
acionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
35. Noul coninut al actualului articol 16.2 din actul
constitutiv al Societii:
Dac adunarea general ordinar a acionarilor nu
poate lucra din cauza nendeplinirii condiiilor de la
punctul de mai sus, adunarea se va ntlni din nou la o

dat ulterioar stabilit prin convocare. La a doua


ntlnire a adunrii generale ordinare a acionarilor,
adunarea va putea delibera asupra problemelor puse pe
ordinea de zi a celei dinti adunri, oricare ar fi partea de
capital social reprezentat de acionarii prezeni iar
hotrrile se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate.
36. Noul coninut al actualului articol 16.3 din actul
constitutiv al Societii:
Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale
extraordinare a acionarilor, sunt necesare:
- la prima convocare, prezena acionarilor
reprezentnd trei ptrimi din capitalul social, iar hotrrile
adunrii generale extraordinare a acionarilor s fie luate
cu majoritatea voturilor exprimate;
- la convocrile urmtoare, prezena acionarilor
reprezentnd jumtate din capitalul social, iar hotrrile
adunrii generale extraordinare a acionarilor s fie luate
cu majoritatea voturilor exprimate.
37. Introducerea a dou noi articole dup actualul
articol 16.3 din actul constitutiv al Societii:
n cazul n care pe ordinea de zi se afl subiecte care
fac obiectul articolului 16.3 pt. a), c) (numai dac se
modific obiectul principal de activitate), e), j), g), h)
hotrrile trebuie s fie luate cu majoritatea de dou
treimi din numrul acionarilor prezeni sau reprezentai.
Atunci cnd fuziunea sau divizarea au ca efect
mrirea obligaiilor acionarilor uneia dintre societile
participante, hotrrea se ia cu unanimitate de voturi.
38. Noul coninut al actualului articol 16.4 din actul
constitutiv al Societii:
Fiecare aciune d drept la un vot, iar acionarii
exercit dreptul lor de vot n adunarea general
proporional cu numrul aciunilor ce le posed. Un
acionar nu poate exercita dreptul su de dezbatere i de
vot n deliberrile adunrii referitoare la operaiunile n
care are fie un interes personal, fie un interes contrar
aceluia al Societii, fie ca mandatar al unei alte
persoane. n caz contrar, acionarul care nu s-a abinut va
fi rspunztor de daune dac fr votul su nu s-ar fi
obinut majoritatea cerut.
39. Introducerea a dou noi articole dup articolul
16.4 din actul constitutiv al Societii:
De asemenea, acionarii care fac parte din organele
executive ale Societii nu pot vota, n baza aciunilor pe
care le posed, nici personal, nici prin mandatar,
descrcarea gestiunii lor sau o problem n care
persoana sau administraia lor este n discuie. Ei pot
vota situaiile financiare anuale dac, fiind posesorii a cel
puin jumtate din capitalul social, nu se poate forma
majoritatea legal fr votul lor.
Votul este deschis. Prin excepie votul secret este
obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor
consiliului de administraie, respectiv al membrilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea


ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari i pentru
luarea hotrrilor referitoare la rspunderea membrilor
organelor de administrare, de conducere i de control ale
Societii.
40. Noul coninut al actualului articol 16.5 din actul
constitutiv al Societii:
Acionarii pot fi reprezentai n adunrile generale, n
baza unei procuri speciale ce va fi depus n original la
sediul Societii sau n alt loc indicat n convocarea
adunrii cu cel puin 48 de ore naintea datei adunrii
generale.
41. Introducerea unui nou articol dup actualul articol
16.5 n actul constitutiv al Societii:
Acionarii - persoane fizice, care nu au capacitatea
legal, precum i acionarii - persoane juridice, pot fi
reprezentai prin reprezentanii lor legali care, la rndul
lor, pot mputernici prin procur special alte persoane s
reprezinte acionarul n adunarea general a
acionarilor.
42. Noul coninut al actualului articol 16.7 din actul
constitutiv al Societii:
Acionarii care nu au luat parte la adunare sau au
votat contra i au cerut s se nsemneze aceasta n
procesul-verbal al edinei pot introduce aciune n
anulare la instana competent, n cazul n care
consider c deciziile adunrii generale a acionarilor au
fost luate cu nclcarea prevederilor legii, actului
constitutiv n termen de 15 zile de la data publicrii
hotrrii respective n Monitorul Oficial.
43. Introducerea unui articol dup actualul articol 16.7
din actul constitutiv al Societii:
Membrii consiliului de administraie, respectiv ai
consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotrrea
adunrii generale privitoare la revocarea lor din funcie.
44. Eliminarea articolului 16.8 din actul constitutiv al
Societii.
45. Noul coninut al actualului articol 17.1 din actul
constitutiv al Societii:
Societatea va fi condus i administrat n sistem
unitar de ctre un consiliu de administraie format din
administratori alei de adunarea general ordinar a
acionarilor, n numr impar de 3 pn la 7 membri.
46. Eliminarea articolului 17.2 din actul constitutiv al
Societii.
47. Noul coninut al articolului 17.3 din actul constitutiv
al Societii:
Preedintele consiliului de administraie este ales de
ctre membrii consiliului de administraie.
48. Eliminarea articol 17.5 din actul constitutiv al
Societii.

19

49. Articolele 17.6 - 17.15 sunt transformate ntr-un


nou articol denumit Administratorii Societii i consiliul
de administraiecare va avea urmtorul coninut:
Consiliul de administraie are plenitudine de
competena de a administra i gestiona Societatea i de
a aduce la ndeplinire hotrrile adunrii generale.
Obligaiile i rspunderile administratorilor sunt
reglementate de dispoziiile referitoare la mandat i de
cele specifice prevzute de legea romn.
Preedintele consiliului de administraie are dreptul de
reprezentare i de semntura social, n numele i pe
seama Societii, n fa oricror persoane fizice sau
juridice, inclusiv a oricror autoriti judiciare,
administrative, financiare, bancare sau oricror alte
instituii publice sau private, n limita scopului i obiectului
de activitate al Societii i, dup caz, n conformitate cu
autorizarea dat de adunarea general a acionarilor sau
de consiliul de administraie. Preedintele consiliului de
administraie poate delega dreptul de reprezentare ctre
alte persoane.
Mandatul administratorilor este de 4 ani cu excepia
primilor administratori al cror mandat are o durat de 2
ani. Administratorii sunt reeligibili neliminat.
Persoanele numite n funcia de administrator trebuie
s ncheie o asigurare de rspundere profesional.
nlocuirea administratorilor se face exclusiv de
adunarea general a acionarilor, cu respectarea
dispoziiilor legale n vigoare.
Consiliul de administraie va solicita oficiului registrului
comerului nregistrarea numirii directorilor (dac este
cazul), precum i a oricrei schimbri n persoana
administratorilor sau directorilor i publicarea acestor
date n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
Consiliul de administraie alege dintre membri si un
preedinte pe o perioad care nu poate depi durata
mandatului su de administrator.
Preedintele poate fi revocat oricnd de ctre consiliul
de administraie.
Preedintele coordoneaz activitatea consiliului de
administraie i raporteaz cu privire la aceasta adunrii
generale a acionarilor. El vegheaz la buna funcionare
a organelor Societii.
n cazul n care preedintele se afl n imposibilitate
temporar de a-i exercita atribuiile, preedintele
consiliului de administraie va stabili persoana care l
nlocuiete pe durata acestei stri, iar n caz de
imposibilitate consiliul de administraie poate nsrcina
un alt administrator cu ndeplinirea funciei de preedinte.
Consiliul de administraie se ntrunete cel puin o
dat la 3 luni, fiind convocat de preedinte, care
stabilete i ordinea de zi pe care o aduce la cunotina
membrilor si.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

Consiliul de administraie poate delega conducerea


Societii unuia sau mai multor directori organizai ntr-un
comitet de direcie. Regulamentul de organizare i
funcionare a comitetului de direcie se aprob prin
hotrre a consiliului de administraie.
Consiliul de administraie supravegheaz activitatea
directorilor i i poate revoca oricnd. Consiliul de
administraie nregistreaz la oficiul registrului comerului
numele persoanelor mputernicite s reprezinte
Societatea, menionnd dac ele acioneaz mpreun
sau separat.
Acestea depun la oficiul registrului comerului
specimenul de semntur.
Acionarii sunt de acord c pe toat durata concesiunii
terenului situat n Bucureti, Calea Floreasca nr. 8, sector
1, corpul medical al concedentului are dreptul de a
desemna un reprezentant n consiliul de administraie al
Societii i un reprezentant n organul executiv al
spitalului privat, reprezentnd investiia realizat de
Societate n teren.
50. Noul coninut al actualului articol 18.1 din actul
constitutiv al Societii:
Consiliul de administraie are, fr a fi limitate la
acestea, urmtoarele atribuii:
(a) stabilete direciile principale de activitate i de
dezvoltare ale Societii, aprob structura organizatoric
a Societii, regulamentul de organizare i funcionare a
acesteia, precum i mecanismele de control intern;
(b) stabilete politicile contabile i sistemul de control
financiar i aprob planificrile financiare;
(c) numete i revoc directorii i stabilete
remuneraia acestora;
(d) supravegheaz activitatea directorilor;
(e) ncheie acte juridice prin care s dispun,
administreze, valorifice sau angajeze credite a cror
valoare nu depete jumtate din valoarea contabil a
activelor Societii la data ncheierii actului juridic precum
i pentru efectuarea de operaiuni cu o valoare mai mare
dect cea prevzut, pentru care va avea nevoie de
aprobarea prealabil a adunrii generale extraordinare a
acionarilor;
(f) pregtete raportul anual, convoac i organizeaz
adunarea general a acionarilor i implementeaz
hotrrile acesteia;
(g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii
insolvenei;
(h) pstreaz registrele Societii i opereaz n
acestea orice modificri necesare.
(i) hotrsc n ceea ce privete nfiinarea sau
desfiinarea de subuniti fr personalitate juridic,
puncte de lucru ale Societii i, de asemenea, hotrsc
cu privire la participarea Societii, n calitate de acionar,
n cadrul unor alte societi;

(j) rezolv orice alte probleme legate de conducerea


curent a Societii, putnd exercita orice alt atribuie i
aciona n orice fel n legtur cu activitatea Societii,
administrarea n interesul Societii i n limita scopului i
obiectului de activitate al Societii.
51. Noul coninut al actualului articol 19.1 din actul
constitutiv al Societii:
edinele consiliului de administraie se pot ine att
n Romnia ct i n stintate la convocarea
preedintelui consiliului de administraie sau a cel puin 2
din membrii si i se constituie valabil dac sunt prezeni
cel puin jumtate dintre membri.
52. Noul coninut al actualului articol 19.3 din actul
constitutiv al Societii:
Procesul-verbal - care va cuprinde ordinea
deliberrilor, deciziile luate, numrul voturilor pentru,
contra i al abinerii lor - se semneaz de ctre
preedinte su persoana care a prezidat edina i de un
alt administrator. Acesta va fi nregistrat i ataat
registrului specific, conform legii.
53. Noul coninut al articolului 19.4 din actul constitutiv
al Societii:
edinele consiliului de administraie se pot ine prin
audioconferine sau videoconferine.
54. Eliminarea articolelor 19.5-19.8 din actul
constitutiv al Societii.
55. Transformarea articolului 19.9 din actul constitutiv
al Societii n articol de sine stttor i modificarea
acestuia dup cum urmeaz:
Deciziile consiliului de administraie se iau valabil cu
majoritatea simpl a membrilor prezeni. n caz de
paritate de voturi, preedintele consiliului de
administraie are vot decisiv.
n cazuri excepionale, justificate prin urgena situaiei
i prin interesul Societii, deciziile consiliului de
administraie pot fi luate prin votul unanim exprimat n
scris al membrilor, fr a mai fi necesar o ntrunire a
membrilor consiliului de administraie. Fac excepie
deciziile referitoare la situaiile financiare anuale ori la
capitalul autorizat.
n situaii de excepie, preedintele consiliului de
administraie va putea s obin acordul expres al unui alt
membru din consiliu exprimat verbal, prin intermediul
telefonului sau altui echipament de comunicaie,
dispunnd consemnarea deciziei ntr-un proces-verbal la
care va fi ulterior ataat acordul scris (chiar prin fax) al
celuilalt membru al consiliului.
Administratorul care are ntr-o anumit operaiune,
direct sau indirect, interese contrare celor ale Societii,
are obligaia s ntiineze pe ceilali administratori i s
nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceast
operaiune.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

Aceeai obligaie o are administratorul i n cazul n


care, ntr-o anumit operaiune, tie c sunt interesate
soia, rudele sau afinii si pn la gradul al patrulea
inclusiv.
Nerespectarea obligaiei de abinere atrage
rspunderea administratorului pentru daunele produse
Societii.
56. Transformarea articolului 19.10 din acul
constitutiv al Societii n articol de sine stttor i
modificarea acestuia dup cum urmeaz:
Consiliul de administraie poate numi unul sau mai
muli directori, dintre membrii consiliului de administraie
ori din afara acestuia, numind pe unul dintre ei director
general.
Directorii sunt repsonsabili cu luarea tuturor msurilor
privind conducerea Societii, n limitele obiectului de
activitate al Societii, i cu respectarea competenelor
exclusive rezervate de lege sau actul constitutiv
consiliului de administraie i adunrii generale a
acionarilor Societii.
Modul de organizare i de funcionare a comitetului de
direcie este stabilit i aprobat prin decizie a consiliului de
administraie.
Orice administrator poate solicita directorilor informaii
cu privire la conducerea operativ a Societii. Directorii
vor informa consiliul de administraie, n mod regulat i
cuprinztor, asupra operaiunilor ntreprinse i asupra
celor avute n vedere.
57. Introducerea unui nou articol Rspunderea
administratorilor i a comitetului de direcie dup actualul
articol 19:
Administratorii sunt rspunztori de ndeplinirea
obligaiilor n condiiile dispoziiilor privitoare la mandat i
a celor special prevzute de Legea 31/1990.
Administratorii sunt solidar rspunztori faa de Societate
pentru:
(a) realitatea vrsmintelor efectuate de asociai;
(b) existena real a profiturilor distribuite ca
dividende;
(c) existena registrelor cerute de lege i tinerea lor
corect;
(d) ndeplinirea exact a hotrrilor adunrilor
generale;
(e) stricta ndeplinire a ndatoririlor pe care le impune
legea sau actul constitutiv.
Comitetul de direcie i toi administratorii rspund fa
de Societate pentru actele ndeplinite de funcionarii
Societii (personalul ncadrat) atunci cnd dauna nu s-ar
fi produs dac ei ar fi exercitat supravegherea impus de
ndatoririle funciei lor.
Comitetul de direcie ntiineaz consiliul de
administraie cu privire la orice nereguli constatate n
legtur cu activitatea funcionarilor Societii.

21

Administratorii Societii rspund solidar cu


predecesorii lor imediai dac, avnd cunotin de
neregulile svrite de acetia, nu informeaz adunarea
general a acionarilor. Sunt exonerai de rspundere
administratorii pentru:
(a) actele svrite sau pentru omisiuni, dac au fcut
s se constate, n registrul deciziilor consiliului de
administraie mpotrivirea lor i au ncunotinat despre
aceasta, n scris, pe cenzori;
(b) deciziile luate de consiliul de administraie, dac
nu au asistat la edinele respective numai atunci cnd,
n termen de o lun de cnd au luat cunotin de ele, au
fcut mpotrivirea potrivit prevederilor de la lit. a).
58. Noul coninut al actualului articol 21 din actul
constitutiv al Societii:
Exerciiul economico-financiar ncepe la 1 ianuarie i
se termin la 31 decembrie ale fiecrui an. Prin excepie,
primul exerciiu economico-financiar al Societii ncepe
la data constituirii legale a acesteia.
59. Introducerea unui nou articol intitulat Fondul de
rezerv dup actualul articol 21 din actul constitutiv al
Societii:
Din profitul Societii se va prelua anual un procent
de minim 5 % pentru formarea unui fond de rezerv
obligatoriu, pn ce acesta va atinge minimum a cincea
parte din capitalul social.
60. Noul coninut al actualului articol 22.2 din actul
constitutiv al Societii:
Plata dividendelor a cror distribuire a fost aprobat
de adunarea general ordinar a acionarilor, se face n
termen de cel mult trei luni de la data acelei aprobri.
61. Noul coninut al actualului articol 24.1 din actul
constitutiv al Societii:
Societatea, prin grija consiliului de administraie sau
a directorului general, poate organiza i asigura
exercitarea activitii profesionale de audit intern potrivit
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din
Romnia.
62. Noul coninut al actualului articol 26.1 din actul
constitutiv al Societii:
Dizolvarea Societii are loc n urmtoarele situaii,
care dau dreptul fiecrui acionar s cear lichidarea
acesteia:
(a) imposibilitatea realizrii scopului i obiectului de
activitate al Societii;
(b) declararea nulitii Societii;
(c) falimentul;
(d) hotrrea, n acest sens, a adunrii generale
extraordinare a acionarilor;
(e) hotrrea tribunalului, la cererea oricrui acionar,
pentru motive temeinice;
(f) reducerea numrului acionarilor sub 2, dac au
trecut mai mult de 9 luni de la aceast reducere, fr s

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

se realizeze completarea numrului acionarilor i fr s


se ia decizia de schimbare a formei legale a Societii n
societate cu rspundere limitat ca urmare a deciziei
adunrii generale a acionarilor;
(g) n cazul diminurii activului net al Societii sub
valoarea prevzut de lege;
(h) n alte cazuri prevzute de lege.
63. Introducerea a dou noi articole dup actualul
articol 26.1 din actul constitutiv al Societii:
Dac, n termen de 9 luni de la data constatrii
diminurii (pierderii sau reducerii) capitalului (alin. 1 lit. g),
acesta este rentregit sau este redus la suma rmas ori
la minimul legal sau dac Societatea se transform ntr-o
alt form la care capitalul social existent corespunde,
aceasta nu se mai dizolv.
De asemenea, Societatea nu se dizolv nici n cazul
n care, n termen de 9 luni de la data constatrii reducerii
numrului de acionari sub minimul legal, acest numr se
completeaz.
64. Noul coninut al articolului 27 din actul constitutiv
al Societii:
Adunarea general a fiecrei societi participante va
hotr asupra fuziunii sau divizrii, cu respectarea
condiiilor privind convocarea ei iar cererea de
nregistrare a hotrrii de fuziune sau divizare se depune
la Registrul Comerului.
Administratorii societii care urmeaz s participe la
fuziune sau la divizare vor ntocmi un proiect de fuziune
sau de divizare, conform legii, i l vor supune votului
adunrii generale.
65. Noul coninut al actualului articol 28.2 din actul
constitutiv al Societii:
Din momentul dizolvrii Societii, administratorii
acesteia nu mai pot ntreprinde noi operaiuni.
66. Noul coninut al actualului articol 28.3 din actul
constitutiv al Societii:
Lichidarea Societii i repartizarea patrimoniului
social se fac n condiiile prevzute de lege, de ctre
administratorul Societii special desemnat n acest
scop, sau de un lichidator numit de adunarea general a
acionarilor, iar n cazul n care, din orice motive nu se
realizeaz majoritatea prevzut de prezentul act
constitutiv, de ctre instan, la cererea oricrui
administrator al Societii sau a oricruia dintre acionari.
Numirea lichidatorului se nscrie la Registrul Comerului
i se public n Monitorul Oficial.
67. Noul coninut al actualului articol 28.4 din actul
constitutiv al Societii:
Pn la intrarea n funciune a lichidatorului prin
depunerea specimenului de semntur la Registrul
Comerului, consiliul de administraie al Societii i
continu mandatul.

68. Eliminarea articolului 28.8 din actul constitutiv al


Societii.
69. Noul coninut al actualului articol 28.9 din actul
constitutiv al Societii:
Lichidatorul va lua toate msurile necesare de
executare a operaiunilor n curs ale Societii, de
ncasare a creanelor i de plat a datoriilor, precum i de
efectuare a altor operaiuni n interesul Societii.
70. Eliminarea articolului 28.13 din actul constitutiv al
Societii.
71. Noul coninut al actualului articol 28.14 din actul
constitutiv al Societii:
Bilanul contabil de lichidare, ct i propunerile de
distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare se supun
spre aprobare adunrii generale a acionarilor. Prin
aprobarea acestui bilan, adunarea general descarc pe
lichidator de activitatea sa.
72. Eliminarea articolului 28.15 din actul constitutiv al
Societii.
73. Noul coninut al actualului articol 28.16 din actul
constitutiv al Societii:
Dup expirarea termenului de 15 zile sau dup
rmnerea definitiv a sentinei instanei n legtur cu
opoziia supus judecii, bilanul contabil i repartizarea
activului se consider aprobate de toi acionarii i
lichidatorul liberat sub rezerva repartizrii activului
societii.
74. Introducerea unui nou articol dup actualul articol
28.16:
Dup terminarea lichidrii, lichidatorul este obligat s
cear radierea Societii din Registrul Comerului, n
termen de 15 zile.
75. Noul coninut al actualului articol 28.17 din actul
constitutiv al Societii:
Sumele cuvenite acionarilor, nencasate n termen
de dou luni de la publicarea bilanului contabil final de
lichidare, vor fi depuse la o banc, cu indicarea numelui
i prenumelui titularului sau a numrului aciunii. Plata se
va face persoanei artate, reinndu-se titlul.
76. Noul coninut al actualului articol 29 din actul
constitutiv al Societii:
Prevederile prezentului act constitutiv se
completeaz cu dispoziiile legale n materie privind
societile comerciale pe aciuni, cu capital romn i
strin, din Romnia.
Ca urmare a modificrilor de mai sus, actul constitutiv
al Societii va fi actualizat, articolele fiind renumerotate
i va fi nregistrat la Registrul Comerului i publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
Punctul 2. Constituirea unei garanii
AGEA a aprobat constituirea de ctre acionarul
majoritar a unei garanii reale mobiliare asupra unui
numr de 37.913.369 (treizeciiaptemilioanenousute

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

treisprezecemiitreisuteaizeciinou) aciuni emise de


Societate (reprezentnd 99,92 % din capitalul social al
Societii) n favoarea Raiffeisen Bank S.A. pentru
garantarea obligaiilor de plat rezultnd din (i) contractul
de credit nr. 00152/2010 din data de 17 decembrie 2010
ncheiat ntre, printre alii, CENTRUL MEDICAL UNIREA
- S.R.L. i RAIFFEISEN BANK S.A.; i (ii) contractul de
credit nr. 00153/2010 din data de 17 decembrie 2010
ncheiat ntre, printre alii, CENTRUL MEDICAL UNIREA
- S.R.L. i RAIFFEISEN BANK S.A.
Punctul 3. Prelungirea scadenei unor
mprumuturi
AGEA a aprobat ncheierea unui acord cu
EUROCLINIC MEDICAL CENTERS - S.A. privind
prelungirea scadenei mprumuturilor acordate Societii
de ctre EUROCLINIC MEDICAL CENTERS - S.A.
Potrivit acordului de prelungire a scadenei, n
schimbul prelungirii scadenei acestor mprumuturi,
Societatea i asum obligaia de a constitui un set de
garanii n favoarea RAIFFEISEN BANK S.A. i n
beneficiul societii CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L.
Dl Cristian Nicolae Popescu este mputernicit s
semneze n numele i pe seama Societii acordul de
prelungire a scadenei mprumuturilor care se va ncheia
cu EUROCLINIC MEDICAL CENTERS - S.A.
Punctul 4. mputerniciri
(A) AGEA a aprobat mputernicirea dlui Cristian
Nicolae Popescu s semneze actul constitutiv actualizat
al Societii.
(B) AGEA a aprobat mputernicirea urmtoarelor
persoane n calitate de mandatari ai Societii (fiecare un
Mandatar) pentru efectuarea tuturor formalitilor
necesare pentru nregistrarea hotrrilor AGOA i AGEA
aprobate la data de 31 ianuarie 2011 la Registrul
Comerului i publicarea acestora n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV-a:
(i) erban Semeniuc, cetean romn, identificat cu
carte de identitate seria RR nr. 488606, eliberat de
SPCEP S4, biroul 3 la data de 18 octombrie 2007;
(j) Selena Stan, cetean romn, identificat cu carte
de identitate seria KL nr. 299047, eliberat de SPCLEP
Clrai la data de 13 aprilie 2010; i
(k) Teodor Hru, cetean romn, identificat prin carte
de identitate seria RR nr. 574259, eliberat de SPCEP S6
biroul nr. 5 la 20 martie 2009.
Fiecare Mandatar, acionnd n mod individual, este
autorizat s ndeplineasc n numele i pe seama
Societii, urmtoarele: (i) s ndeplineasc toate i orice
formalitate necesar n scopul nregistrrii la Registrul
Comerului a hotrrilor adoptate n prezenta adunare
general extraordinar a acionarilor Societii i a actului
constitutiv actualizat menionat mai sus, inclusiv, dar far

23

a se limita la semnarea, ncheierea i transmiterea tuturor


documentelor scrise (inclusiv actul constitutiv n forma
actualizat) i a tuturor i oricrui tip de documente legale
necesare n acest scop; (ii) s reprezinte Societatea cu
puteri i autoritate depline n Romnia n faa oricrei
autoriti din Romnia n orice chestiune legat de
nregistrarea hotrrilor adoptate mai sus, s desfoare
toate i orice formaliti necesare n legtur cu acest
proces, inclusiv, dar fr a se limita la semnarea oricrei
declaraii, formular, plata oricror taxe etc.
Mandatarii vor avea de asemenea autoritatea s
delege oricare dintre atribuiile acordate prin prezenta
hotrre oricrei alte persoane.
Prezenta mputernicire va nceta (i) la notificarea
scris prealabil a Societii ctre Mandatarii menionai
mai sus; sau (ii) la data la care atribuiile conferite prin
prezenta mputernicire au fost ndeplinite.
Prezenta hotrre a fost redactat i semnat n 4
(patru) exemplare originale, n limba romn, conform
procesului-verbal al AGEA a Societii din data de 31
ianuarie 2011.
(37/1.991.295)
Societatea Comercial
JOLLYGAMES - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 84
din data de 22.02.2011
a adunrii generale a asociailor
Societii JOLLYGAMES S.R.L.
Boros Mihai-Gabriel, cetean romn, cstorit,
nscut n Bucureti, pe data de 8.11.1971, domiciliat n
Bucureti, Str. tirului nr. 22, sector 3, legitimat cu CI
seria RR nr. 436410, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 2,
la data de 28.02.2007, CNP 1711108424538, n calitate
de asociat,
Boros Ina-Gabi, cetean romn, cstorit, nscut
n ora Vlenii de Munte la data de 11.11.1972,
domiciliat n Bucureti, Str. tirului nr. 22, sector 3,
legitimat cu C.I. seria RT nr. 471447, eliberat de
SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 1.03.2007, CNP
2721111297291, n calitate de asociat,
ai SC JOLLYGAMES SRL, cu sediul n Bucureti,
sector 3, str. Vlad Judeul nr. 55, corp A, etaj 1, camera 3,
CUI: 22511723, nr. de ordine la registrul comerului
J40/18514/2007, capitalul social 30000 RON, au decis:
1. nregistrare punct de lucru n jud. Gorj, ora icleni,
Str. Petrolitilor nr. 828.
2. nregistrare punct de lucru n jud. Olt, com. Osica de
Jos, sat Osica de Jos, nr. Cadastral 148.
3. nregistrare punct de lucru n jud. Gorj, municipiul
Motru, Aleea Teiului nr. 2, Restaurant Comis.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

4. nregistrare punct de lucru n jud. Vlcea, com.


Miheti, sat Vulpueti.
Restul prevederilor din actul constitutiv rmn
neschimbate.
Redactat n 5 exemplare din care s-au eliberat 4
exemplare.
(38/1.991.296)
Societatea Comercial
PATRIA CREDIT
INSTITUIE FINANCIAR NEBANCAR - S.A.
Bucureti
HOTRRE
din data de 10.02.2011
a adunrii generale extraordinare a acionarilor
PATRIA CREDIT IFN - S.A.
Adunarea general extraordinar a acionarilor
PATRIA CREDIT IFN - S.A., cu sediul n Bucureti, Bd.
Aviatorilor nr. 33, parter i etajul 2, sector 1, nregistrat
la Registrul Comerului sub nr. J40/8025/2009, CUI RO
16129932, avnd un capital social subscris i vrsat
integral de 65.479.614 RON (denumit n continuare
Societatea), desfurat astzi, 10 februarie 2011, ora
9,00 AM, cu participarea urmtorilor acionari:
1. ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND
(denumit n cele ce urmeaz RAEF), o corporaie din
S.U.A., cu sediul n no. 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle, Delaware, S.U.A., posesoare a 1.088.546
aciuni, reprezentnd 56,522 % din capitalul social, legal
reprezentat de Dna Gabriela Adriana Assoum, n
calitate de mandatar;
2. EMERGING EUROPE CAP COPERATIEF U.A.
(denumit n cele ce urmeaz CAP), o cooperativ
nmatriculat n Olanda, sub numrul 34.288.052, avnd
sediul social n Amsterdam, Olanda, i adresa: Prins
Bernhardplein 200, 1097 JB (potrivit RECOM: 10971B)
Amsterdam, Olanda, posesoare a 831.724 aciuni,
reprezentnd 43,187 % din capitalul social, legal
reprezentat de dna Gabriela Adriana Assoum, n
calitate de mandatar;
3. Adrian Petru Chindris, cetean romn, nscut la
data de 4.08.1968 n Gura Humorului, jud. Suceava,
domiciliat n n jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str.
erpuitoare nr. 57, identificat cu C.I. seria KX nr. 564553,
eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 13.08.2007,
CNP 1680804332179, posesor a 5.601 aciuni,
reprezentnd 0,291 % din capitalul social.
n calitate de acionari ai Societii Comerciale
PATRIA CREDIT IFN - S.A., deinnd 100 % din capitalul
social al Societii (denumii n continuare n mod colectiv
Acionarii) i avnd n vedere c:

(a) adunarea este inut legal, n conformitate cu


prevederile Articolului 121 din Legea societilor
comerciale nr. 31/1990 i ale articolului 11.11 din actul
constitutiv al Societii,
(b) fiecare dintre acionari este de acord s renune la
procedura de convocare prevzut n Articolul 117 din
Legea societilor comerciale,
(c) dup parcurgerea documentelor prezentate pentru
ordinea de zi, toi acionarii sunt unanim n favoarea celor
ce urmeaz,
Hotrte:
I. Adunarea general extraordinar a acionarilor
aprob i observ c adunarea este inut legal, n
conformitate cu prevederile Articolului 121 din Legea
societilor comerciale nr. 31/1990 i fiecare dintre
Acionari este de acord s renune la procedura de
convocare prevzut n Articolul 117 din Legea
societilor comerciale.
II. Avnd n vedere c prin scrisoarea Bncii Naionale
a Romniei nr. IV/5/19417/28.12.2010 au fost solicitate
modificri cu privire la actul constitutiv al Societii,
pentru a se conforma cerinelor legale, adunarea
general extraordinar a acionarilor aprob i hotrte
modificarea actului constitutiv al Societii ce a fost
aprobat prin Hotrrea adunrii generale a acionarilor
din data de 29 noiembrie 2010 astfel nct de la data
prezentei, actul constitutiv se modific dup cum
urmeaz:
1. Adunarea general extraordinar a acionarilor
aprob i hotrte eliminarea Cod CAEN 6619, cod
prevzut n obiectul de activitate al societii.
Fa de acesta art. 6 obiectul de activitate pct. 6.2 al
actului constitutiv va avea urmtorul coninut:
6.2. Societatea va desfura i alte activiti
secundare (conexe i auxiliare) legate de activitatea
principal sau de funcionarea Societii, dac sunt
permise potrivit prevederilor legale aplicabile i cu
respectarea prevederilor Legii societilor comerciale,
dup cum urmeaz:
i. cod CAEN 6492 - alte activiti de creditare:
credite de consum;
credite imobiliare sau ipotecare;
microcredite;
ii. cod CAEN 6499 - alte intermedieri financiare n.c.a.:
emitere de garanii i asumare de angajamente;
dobndirea de participaii la capitalul altor entiti;
iii. cod CAEN 6622 - activiti ale agenilor i brokerilor
de asigurri (n calitate de agent de asigurare subordonat bancassurance);
III. Adunarea general extraordinar a acionarilor
aprob i hotrte mputernicirea dnei Diana Misu manager departament juridic, identificat cu CI seria RR
nr. 292579 emis de Secia 14 Poliie la data de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

25.03.2004: (i) s semneze noul act constitutiv n


varianta actualizat ca urmare a hotrrilor mai sus
menionate; (ii) s semneze n numele Societii i s
ntocmeasc orice alte documente aprobate n baza
acestor rezoluii, i (iii) s solicite nscrierea la Oficiul
Registrului Comerului a tuturor acestor rezoluii sau s
determine nscrierea acestora sau s mputerniceasc
orice profesioniti, dup cum consider necesar, pentru
realizarea acestui scop.
ntocmit n 5 (cinci) exemplare originale n limba
romn.
(39/1.991.297)
Societatea Comercial
PATRIA CREDIT
INSTITUIE FINANCIAR NEBANCAR - S.A.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
PATRIA CREDIT INSTITUIE FINANCIAR
NEBANCAR - S.A., cu sediul n Bucureti, Bd.
Aviatorilor nr. 33, parter i etajul 2, sector 1, nregistrat
cu nr. J40/8025/2009, cod unic de nregistrare 16129932,
care a fost nregistrat cu nr. 77193 din 23.02.2011.
(40/1.991.298)
Societatea Comercial
EUROCLINIC MEDICAL CENTERS - S.A.
Bucureti
DECIZIE
din data de 7 ianuarie 2011
a Consiliului de Administraie
al Societii EUROCLINIC MEDICAL
CENTERS - S.A.
Consiliul de administraie al EUROCLINIC MEDICAL
CENTERS - S.A., o societate romn pe aciuni, avnd
sediul social n Calea Floreasca nr. 14A, sector 1,
Bucureti, Romnia, nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului Bucureti sub numrul J40/6992/2001, cod
unic de nregistrare (CUI) 14105023, avnd un capital
social subscris i vrsat de 41.041.002 lei mprit n
41.041.002 aciuni nominative n form dematerializat
n valoare de 1 leu fiecare (Societatea),
ntrunit n mod legal la data menionat mai sus, la
sediul social al Societii din Calea Floreasca nr. 14A,
sector 1, Bucureti, n prezena tuturor membrilor si
numii n funcie prin hotrrea adunrii generale

25

ordinare i extraordinare a acionarilor Societii din data


de 22 decembrie 2010, dup cum urmeaz:
(a) Radu-Mihai Igntescu, cetean romn, nscut la
data de 9 noiembrie 1974 n Galai, Romnia, domiciliat
n Romnia, jud. Ilfov, sat Ostratu (comuna Corbeanca),
str. Panselei nr. 5, identificat cu CI seria IF nr. 143300,
emis de SPCLEP Buftea la data de 5 aprilie 2007, CNP
1741109170346;
(b) Olimpia Enache, cetean romn, nscut la data
de 21 decembrie 1973 n Slobozia, Romnia, domiciliat
n Romnia, Bucureti, sector 1, str. Col. tefan Stoica nr.
20, bloc 17A, scara A, etaj 7, apartament 29, identificat
cu CI seria RT nr. 501162, emis de SPCEP S1 biroul 4
la data de 31 iulie 2007, CNP 2731221212953; i
(c) Cristian-Nicolae Popescu, cetean romn, nscut
la data de 6 decembrie 1973 n Romnia, municipiul
Cmpulung, jud. Arge, domiciliat n Bucureti, sector 1,
strada Zeletin nr. 28, ap. 9, identificat cu CI seria RR nr.
433755, emis de SPCEP S1, biroul nr. 2, la data de 20
februarie 2007, CNP 1731206030059,
renunnd n unanimitate la formalitile de convocare
prevzute n actul constitutiv al Societii i n Legea
societilor comerciale nr. 31/1990, astfel cum a fost
republicat i modificat ulterior, hotrte asupra
punctelor de pe ordinea de zi.
La propunerea membrilor consiliului de administraie
prezeni, dl Radu-Mihai Igntescu este ales preedinte
de edin. Preedintele de edin citete ordinea de zi
i deschide dezbaterile asupra urmtoarelor aspecte:
1. Numirea unui director general i a unui director
general adjunct
Preedintele de edin aduce la cunotin consiliului
de administraie primul punct de pe ordinea de zi, i
anume, numirea unui Director General. Astfel, se
propune numirea n calitate de Director General a dlui
Alexandru Popescu, pentru un mandat cu o durat de
patru ani.
Se propune numirea dnei Olimpia Enache n funcia
de Director General Adjunct.
n urma celor discutate i prezentate, preedintele de
edin supune la vot numirea dlui Alexandru Popescu,
identificat cu CI seria RT nr. 323862 eliberat la 7 aprilie
2004 de Secia 9, CNP 1731025293146 n calitate de
Director General pentru un mandat cu o durat de patru
ani i a doamnei Olimpia Enache identificat cu CI seria
RT nr. 501162, emis de SPCEP S1 biroul 4 la data de 31
iulie 2007, CNP 2731221212953 n funcia de Director
General Adjunct, pentru un mandat cu o durat de patru
ani.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru cu un numr de 3 (trei) voturi,
neexistnd nicio opinie separat.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

2. mputernicire
Preedintele de edin aduce la cunotin consiliului
de administraie cel de-al doilea punct de pe ordinea de
zi, i anume aprobarea mputernicirii dlui erban
Semeniuc i dnei Roxana Gavrila (Persoane
mputernicite), ca n numele i pe seama Societii s
semneze orice document care ar putea fi solicitat i s
ndeplineasc toate i orice formaliti necesare (inclusiv
depunerea i primirea oricror documente sau plata
oricror taxe) pentru nregistrarea la Oficiul Registrului
Comerului Bucureti:
(a) a prezentei decizii; i
(b) a numirii noului Director General i a Noului
Director General Adjunct al Societii astfel cum s-a
aprobat prin hotrrea adunrii generale ordinare i
extraordinare a acionarilor Societii din data de 7
ianuarie 2010.
Persoanele mputernicite au dreptul de a subdelega
toate sau numai o parte dintre puterile atribuite prin
aceast mputernicire ctre orice alt persoan.
Persoanele mputernicite sunt exonerate de orice
rspundere rezultnd din sau n legtur cu orice aciune
ntreprins sau pe care inteniona s o ntreprind n
executarea prezentei mputerniciri. Consiliul de
administraie se oblig s ratifice orice act ndeplinit sau
determinat de Persoanele mputernicite n conformitate
cu aceast mputernicire i s despgubeasc pe
aceasta pentru orice pierderi, rspunderi, pagube i
cheltuieli pe care Persoanele mputernicite le-ar suferi
sau le-ar face ca urmare a sau n legtur cu ndeplinirea
prezentei mputerniciri.
Prezenta mputernicire va fi valabil pn la momentul
ndeplinirii scopului pentru care a fost emis sau pn la
revocarea sa expres exprimat n scris de ctre consiliul
de administraie al Societii comunicat ctre
Persoanele mputernicite.
n urma celor discutate i prezentate, preedintele de
edin supune la vot mputernicirea societii
Persoanelor mputernicite n valoarea ndeplinirii celor
menionate mai sus.
Se voteaz prin vot deschis.
Preedintele de edin prezint rezultatul votului.
S-a votat pentru cu un numr de 3 (trei) voturi,
neexistnd nicio opinie separat.
Preedintele de edin ntreab membrii prezeni
dac exist i alte aspecte de discutat. Nu se formuleaz
nicio propunere suplimentar de dezbatere de ctre
membrii consiliului de administraie.
ntruct toate punctele de pe ordinea de zi au fost
discutate i nicio alt problem nu a fost ridicat,
preedintele de edin declar edina nchis.

Prezenta decizie a fost semnat n 3 (trei) exemplare


originale, n limba romn, dou pentru Societate, iar
unul pentru nregistrarea la Oficiul Registrului Comerului
Bucureti.
(41/1.991.299)
Societatea Comercial
QUEST ADVISORS - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
QUEST ADVISORS - S.R.L., cu sediul n Bucureti, bd.
Ion Mihalache nr. 38, bloc 33A, scara A, ap. 24, sector 1,
nregistrat sub nr. J 40/3545/2009, cod unic de
nregistrare 25296107, care a fost nregistrat cu nr. 77203
din 23.02.2011.
(42/1.991.300)
Societatea Comercial
QUEST ADVISORS - S.R.L.
Bucureti
HOTRREA NR. 4
din 17.02.2011 a Adunrii Generale
a Asociailor S.C. QUEST ADVISORS - S.R.L.
n urma convocatorului trimis prin email la data de
10.02.2011 se ntrunete statutar Adunarea General a
Asociailor SC QUEST ADVISORS - S.R.L. la care sunt
prezeni:
- Hariton-Vasile Lutai, cetean austriac, nscut la
data de 27 septembrie 1977, n Sighetu Marmaiei,
judeul Maramure, NIF 7770927400014, domiciliat n
Austria, Penzigerstr. 60/19, 1140 Viena, identificat cu
paaport tip P, cod AUT, nr. P 1671938, eliberat de
autoritile austriece la data de 9 martie 2007,
- Loredana-Emilia Serfezi, cetean romn, nscut
pe data de 31.01.1971 n Braov, Romnia, CNP:
2710131461513, domiciliat n Bucureti, sector 6, bd.
Iuliu Maniu nr. 190, bl. C1, sc. 1, et. 6, ap. 23, posesoare
a CI seria RT nr. 648526 eliberat de SPCEP S6 biroul nr.
2 la 17.08.2009,
- Andreea Acalovschi, cetean romn, nscut la
data de 23.01.1976 n Cluj-Napoca, judeul Cluj, CNP
2760123120659, domiciliat n Cluj-Napoca, str. Iuliu
Maniu nr. 9, ap. 8, 400095, jud. Cluj, posesoare a CI seria
KX nr. 454462, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la
24.10.2005 care, n calitate de asociai ai S.C. QUEST

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

ADVISORS - S.R.L., ntrunind 100 % din capitalul social


i cu respectarea prevederilor legale i statutare,
hotrsc n unanimitate urmtoarele:
I. Modificarea urmtoarelor dispoziii ale actului
constitutiv al Societii dup cum urmeaz:
1. Articolul 7.2 al actului constitutiv va avea urmtorul
cuprins:
7.2. Majorarea capitalului: capitalul social al societii
poate fi majorat prin crearea de pri sociale noi, prin noi
aporturi ale asociailor sau prin includerea n capitalul
social, n totalitate sau n parte, a profiturilor realizate de
societate n urma activitii, valoarea nominal a prilor
sociale nou create fiind aceeai cu a celor existente;
majorarea poate avea loc cu votul a 66 % din capitalul
social n adunarea general a asociailor.
2. Articolul 8 - se va intitula Prile sociale i cesiunea
acestora iar art. i va avea urmtorul coninut:
8.1. Valoarea nominal a unei pri sociale la
constituirea societii este de 10 (zece) RON. Prile
sociale sunt egale ntre ele i indivizibile, societatea
recunoscnd un singur deintor pentru fiecare parte
social.
8.2. Prile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri
negociabile.
8.3. Asociaii pot decide cesiunea total sau parial a
prilor sociale ctre teri, persoane fizice sau juridice,
romne sau strine, numai n baza hotrrii AGA,
adoptat cu unanimitate de voturi, n conformitate cu
prevederile prezentului Act Constitutiv.
8.4. Dreptul de preempiune. Asociatul (denumit n
continuare Cedent) care intenioneaz s cesioneze,
transfere, nstrineze Prile Sociale (denumite n
continuare Pri Sociale Cesionate) trebuie:
(A) s ncheie un contract privind transferul Prilor
Sociale care va conine (a) termenii i condiiile
transferului de Pri sociale (b) preul oferit i modalitatea
de plat a acestuia (c) are ca i condiie precedenta
pentru transferul Prilor Sociale Cesionate,
neexercitarea dreptului de preempiune al celorlali
Asociai ai Societii (Contract Afectat de Condiie) i
care va fi ncheiat cu un ter de bun credin care (i) va
ndeplini toate criteriile legislaiei n vigoare referitoare la
achiziionarea Prilor Sociale Cesionate i (ii) va declara
c are fonduri suficiente i
(B) s notifice de ndat ceilali Asociai (denumii n
continuare Asociaii Rmai) cu privire la intenia sa de
a cesiona Prile Sociale Cesionate n temeiul
Contractului Afectat de Condiie (denumit n continuare
Notificarea). Notificarea va cuprinde o copie a
Contractului Afectat de Condiie semnat.
8.5. n termen de 40 de zile dup ce Asociaii Rmai
au primit Notificarea, care ndeplinete cerinele
articolului 8.4 de mai sus, Asociaii Rmai pot opta s

27

achiziioneze toate, dar nu mai puin dect toate Prile


Sociale Cesionate (denumit n continuare Dreptul de
Preempiune). Asociaii Rmai i pot exercita Dreptul
de Preempiune printr-o notificare scris ctre Cedent
(denumit n continuare Notificarea de Exercitare).
8.6. n cazul n care toi Asociaii Rmai transmit
Notificarea de Exercitare, Asociaii Rmai vor
achiziiona Prile sociale Cesionate proporional cu
participarea fiecruia la capitalul social al Societii. n
cazul n care numai unul dintre Asociaii Rmai i
exercit Dreptul de Preempiune, acesta din urm va
avea dreptul s achiziioneze toate Prile Sociale
Cesionate.
8.7. n cazul exercitrii Dreptului de Preempiune ctre
Asociaii Rmai, Cedentul va transfera de ndat Prile
Sociale Cesionate ctre Asociaii Rmai, n
conformitate cu art. 8.6 de mai sus. Plata se va face n
numerar sau numerar echivalent (denumit n continuare
Preul Oferit). Preul Oferit se va plti n totalitate fr
nicio deducere n termen de 10 zile lucrtoare de la
transferul integral i fr nicio restricie legal a titlului de
proprietate asupra Prilor Sociale Cesionate ctre
Asociaii Rmai.
8.8. Dac Dreptul de Preempiune nu este exercitat de
ctre Asociaii Rmai n termenul indicat la art. 8.5
atunci Cedentul va avea dreptul, pe o perioad de 120 de
zile de la expirarea acestei perioade de a ncheia
tranzacia cu partenerul su de afaceri conform
termenilor Contractului Afectat de Condiie. Dac
termenii Contractului Afectat de Condiie sunt modificai
n orice fel n ceea ce privete coninutul material sau
dac Prile Sociale Cesionate nu au fost transferate n
termenul stabilit, atunci restricia Dreptului de
Preempiune va reintra n vigoare i se va aplica din nou.
3. Art. 9 va avea urmtorul coninut:
Art. 9 - Adunarea General a Asociailor
9.1. Adunarea General a Asociailor (denumit n
continuare AGA) este organul suprem de conducere al
Societii, care decide cu privire la activitatea acesteia, la
politica sa comercial i economic.
9.2. AGA are urmtoarele drepturi i obligaii:
a) aprob i modific bilanul contabil n urma
analizrii raportului administratorilor i stabilete
dividendele;
b) numete i revoc administratorii i i descarc de
activitate;
c) hotrte chemarea n judecat a administratorilor
pentru prejudicii aduse Societii i numete persoana
autorizat s exercite aciunea n instan;
d) analizeaz activitatea administratorilor Societii
anual sau ori de cte ori este nevoie i hotrte asupra
modului de ndeplinire a obligaiilor ce le revin;

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

e) stabilete bugetul de venituri i cheltuieli i


programul de activitate pentru urmtorul an financiar;
f) hotrte cu privire la reinvestirea profitului net al
Societii;
g) hotrte cu privire la schimbarea formei legale a
Societii;
h) hotrte cu privire la mutarea sediului Societii;
i) hotrte cu privire la modificarea obiectului de
activitate;
j) hotrte majorarea capitalului social;
k) hotrte reducerea sau rentregirea capitalului
social;
l) hotrte fuzionarea cu alte societi sau divizarea;
m) hotrte ncheierea de acte juridice prin care
Societatea va achiziiona, vinde, nchiria, schimba,
concesiona, ipoteca, gaja sau dispune n orice alt mod de
bunurile Societii;
n) stabilete nfiinarea sau desfiinarea de filiale,
sucursale, reprezentane, agenii etc. ale Societii;
o) adopt hotrri cu privire la investiii n alte societi
i la distribuirea profitului i a pierderilor care deriv din
astfel de investiii;
p) hotrte orice alte completri sau modificri ale
Actului Constitutiv sau orice alte hotrri care necesit
aprobarea sa, potrivit prezentului Act Constitutiv.
9.3. AGA va fi convocat n modalitile prevzute de
lege, numai n scris, inclusiv prin coresponden (email,
fax i scrisoare recomandat).
9.4. Administratorii vor convoca AGA n termen de
maximum 5 (cinci) luni de la ncheierea anului fiscal,
pentru a aproba rapoartele financiare ale anului fiscal
precedent i pentru a aproba planul de afaceri pentru
urmtorul an financiar.
9.5. Dac toi asociaii sunt de acord, o AGA poate
avea loc fr respectarea formalitilor solicitate pentru
convocare i AGA poate adopta hotrrile prin vot.
9.6. Hotrrile AGA se pot lua i prin coresponden,
respectiv prin scrisoare recomandat cu confirmare de
primire sau prin fax.
9.7. Pentru validitatea deciziilor luate la prima
convocare, este necesar prezena asociailor
reprezentnd 100 capitalul social. La a doua convocare a
AGA, este necesar prezena asociailor reprezentnd
51 % din capitalul social.
9.8. Toate hotrrile AGA, inclusiv cele referitoare la
modificarea Actului Constitutiv, se vor adopta att la
prima convocare ct i la a doua convocare, cu voturile
asociailor reprezentnd minimum 51 % din capitalul
social al Societii.
9.9. Prin excepie de la prevederile art. 9.7 i 9.8 de
mai sus, hotrrile AGA referitoare la majorarea
capitalului social i cesiunea/transferul prilor sociale
pot fi adoptate att la prima convocare ct i la a doua

convocare numai cu voturile asociailor reprezentnd


66 %, respectiv 100 % capitalul social al Societii.
4. Administratorul Andreea Acalovschi renun expres
i irevocabil la mandatul de administrator i se numete
un nou administrator n persoana asociatului HaritonVasile Lutai.
De asemenea, art. 10 se modific i va avea urmtorul
coninut:
Art. 10 - Administrarea societii - aspecte generale;
numire; exercitarea mandatului; rspundere; atribuii
10.1. Societatea este condus de unul sau mai muli
administratori numit de asociai (Administratorul/
Administratorii). Administratorul Societii poate fi o
persoan fizic sau juridic, romn sau strin.
10.2. n cazul numirii unei persoane juridice n calitate
de Administrator al Societii, aceasta va trebui s
desemneze o persoan fizic ca reprezentant al su
permanent. Acest reprezentant se va supune acelorai
condiii i obligaii i va avea aceleai rspunderi civile i
penale ca un administrator persoan fizic care
acioneaz n nume propriu. Persoana juridic
reprezentat nu este exonerat de rspundere, fiind
inut rspunztoare n solidar cu persoana fizic pe care
a desemnat-o.
10.3. n cazul n care persoana juridic l revoc pe
reprezentantul su, va trebui ca n acelai timp s
numeasc un nou reprezentant.
10.4. Raporturile dintre Societate i Administrator pot
fi stabilite prin ncheierea unui contract de administrare
care va detalia drepturile i obligaiile prilor.
10.5. Administratorul va avea dreptul s reprezinte
Societatea n relaiile cu orice ter, n limita stabilit n
Actul Constitutiv. De asemenea, administratorul poate
delega unele dintre atribuiile sale de reprezentare unei
tere persoane, prin intermediul unei procuri speciale, n
limitele stabilite prin Actul Constitutiv.
10.6. Administrator al Societii este Hariton-Vasile
Lutai, Hariton-Vasile Lutai, cetean austriac, nscut la
data de 27 septembrie 1977, n Sighetu Marmaiei,
judeul Maramure, NIF 7770927400014, domiciliat n
Austria, Penzigerstr. 60/19, 1140 Viena, identificat cu
paaport tip P, cod AUT, nr. P 1671938, eliberat de
autoritile austriece la data de 9 martie 2007
10.7. Mandatul Administratorilor Societii este stabilit
pentru durat nedeterminat.
10.8. Administratorul/administratorii i desfoar
activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv al
Societii i dispoziiilor legislaiei n vigoare.
10.9. Administratorii sunt personal rspunztori n faa
asociailor pentru activitatea prestat.
10.10. Administratorii sunt de asemenea personal
rspunztori fa de Societate, n cazurile stabilite de
lege, pentru prejudiciile aduse prin nclcarea legii sau a

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

prevederilor Actului Constitutiv al Societii sau care


decurg din administrarea defectuoas a Societii.
10.11. n cazul numirii mai multor administratori,
acetia vor aciona mpreun pentru conducerea
activitilor Societii.
10.12. Administratorii i pot exercita atribuiile
prevzute de Actul Constitutiv i vor avea dreptul s
semneze, fr aprobarea AGA, orice document legal,
administrativ i financiar rezultnd din operaiuni a cror
limit nu depete suma de 10.000 euro/lun. Pentru
orice alte activiti i operaiuni care depesc valoarea
de 10.000 euro/lun, este necesar aprobarea AGA.
10.13. Administratorul/administratorii au urmtoarele
atribuii pe care le exercit:
a) administreaz Societatea i o reprezint n relaiile
cu terii conform Actului Constitutiv al Societii;
b) aduc la ndeplinire hotrrile AGA;
c) pot aproba/realiza operaiuni comerciale sau
financiare ale Societii n limita a 10.000 euro/lun;
d) nainteaz asociailor raportul financiar, bilanul
contabil, contul de profit i pierderi pentru anul financiar
anterior i proiectul programului de activitate i al
bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul financiar
curent;
e) adopt regulamentele Societii;
f) angajeaz sau concediaz personalul Societii,
semneaz contractele de munc i conveniile civile de
prestri-servicii, precum i stabilete politica de resurse
umane a Societii;
g) pun la dispoziia asociailor toate documentele i
evidenele Societii, la cererea acestora.
7. Capitolul VII se va intitula: Schimbarea formei
juridice i dizolvarea societii, iar articolele 18 i 19 din
cuprinsul acestui capitol vor avea urmtorul coninut:
Art. 18 - Schimbarea formei juridice
18.1. Forma juridic a Societii va putea fi schimbat
ntr-o alt form prin hotrrea AGA i conform legislaiei
n vigoare.
Art. 19 - Dizolvarea societii
19.1. Urmtoarele situaii duc la dizolvarea Societii:
a) n cazurile prevzute de Legea societilor
comerciale;
b) n orice alt caz, prin hotrrea AGA.
19.2. Dizolvarea Societii trebuie nregistrat la
Registrul Comerului i publicat n Monitorul Oficial al
Romniei.
Prezenta Hotrre modific n mod corespunztor
actul constitutiv al societii, restul prevederilor
rmnnd neschimbate. Actul constitutiv se va actualiza
i publica conform prezentei hotrri.
Doamna Andreea Acalovschi va duce la ndeplinire
prezenta Hotrre, n acest scop putnd s semneze
toate actele necesare i s efectueze toate procedurile i

29

formalitile necesare ducerii la ndeplinire a prezentei


Hotrri, inclusiv s angajeze un avocat pentru
ndeplinirea acestor formaliti.
Prezenta Hotrre a fost redactat i semnat n 4
(patru) exemplare la sediul societii.
(43/1.991.301)
Societatea Comercial
CURAT ARTIS - S.R.L.
Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societii Comerciale
CURAT ARTIS - S.R.L., cu sediul n Bucureti, str. Elev
tefnescu nr. 1, bloc 443, ap. 22, sector 2, nregistrat
sub nr. J 40/22559/2007, cod unic de nregistrare
22847848, care a fost nregistrat cu nr. 77204 din
23.02.2011.
(44/1.991.302)
Societatea Comercial
CURAT ARTIS - S.R.L.
Bucureti
DECIZIA NR. 01/22.02.2011
a asociatului unic
Subsemnatul Mechenie Edward, cetean romn,
nscut la data de 7.05.1974, n mun. Bucureti, sector 5,
domiciliat n Bucureti, str. Luica nr. 9, bl. 1, sc. A, et. 8,
ap. 51, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 178584,
emis de Secia 16 la data de 12.07.2001, CNP
1740507443034 n calitate de asociat unic al S.C.
CURAT ARTIS - S.R.L., am hotrt urmtoarele:
1. Se coopteaz n societate urmtorii: Bud Lenua,
cetean romn, nscut la data de 22.09.1967, n com.
Dor-Mrunt, jud. Clrai, domiciliat n sat Dlga-Gar
(com. Dor-Mrunt), jud. Clrai, identificat cu CI seria
KL nr. 197303, emis de SPCLEP Lehliu-Gar la data de
2.08.2006, CNP 2670922510092, i Ilie Elena-Silvia,
cetean romn, nscut la data de 20.01.1992, n mun.
Bucureti, sector 3, domiciliat n ora Fundulea, Str.
Cmpului nr. 11, jud. Clrai, identificat cu CI seria KL
nr. 259036, emis de SPCLEP Fundulea, la data de
19.09.2008, CNP 2920120430053.
2. Se majoreaz capitalul social al societii cu suma
de 200 lei, prin aportul n numerar, integral depus i
vrsat, de ctre asociaii cooptai, astfel:

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

- Bud Lenua aduce un aport n numerar n sum de


100 lei;
- Ilie Elena-Silvia aduce un aport n numerar n sum
de 100 lei.
Ca urmare a majorrii, capitalul social total va fi n
sum de 400 lei, mprit n 40 pri sociale a cte 10 lei
fiecare, i va avea urmtoarea structur:
- Mechenie Edward deine un numr de 20 pri
sociale, a cte 10 lei fiecare, n valoare total de 200 lei,
reprezentnd 50 % din ntregul capital social;
- Bud Lenua deine un numr de 10 pri sociale, a
cte 10 lei fiecare, n valoare total de 100 lei,
reprezentnd 25 % din ntregul capital social;
- Ilie Elena-Silvia deine un numr de 10 pri sociale,
a cte 10 lei fiecare, n valoare total de 100 lei,
reprezentnd 25 % din ntregul capital social.
3. Se revoc din funcia de administrator al societii i
se descarc de gestiune pentru toat perioada de
mandat exercitat domnul Mechenie Edward i se
numete n aceast calitate dna Bud Lenua, mandat pe
care urmeaz s-l ndeplineasc cu puteri depline, pe
perioad nelimitat.
4. Se mut sediul social al societii n Bucureti, str.
Elev tefnescu nr. 1, bl. 443, ap. 22, sector 2.
5. S-a ntocmit Act constitutiv actualizat.
Prezenta Decizie a Asociatului Unic s-a semnat
astzi, 22.02.2011, n 4 (patru) exemplare originale.
(45/1.991.303)
Societatea Comercial
THE INSOURCE DEVELOPMENT
GROUP - S.R.L., Bucureti

Referent la Oficiul
Registrului Comerului
de pe lng
Tribunalul Bucureti

- Radica Elena

n baza cererii nr. 70984 din data de 18.02.2011 i a


actelor doveditoare depuse, persoana desemnat la
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti a dispus autorizarea i nregistrarea societii
comerciale cu urmtoarele date:
- fondator: 1. Sptariu Alina, asociat unic, cod numeric
personal 2700909150381, aport la capital 200,00 RON,
data vrsrii aportului 15.02.2011, echivalnd cu 20 pri
sociale, cota de participare la beneficii/pierderi este de
100 %, domiciliat n municipiul Bucureti, str. Braov nr.
22, bl. Z132, sc. A, et. 9, ap. 60, sector 6;
- administrator persoan fizic:
1. Sptariu Alina, cod numeric personal
2700909150381, data numirii 15.02.2011, durata
mandatului nelimitat;
- denumire: THE INSOURCE DEVELOPMENT
GROUP - S.R.L.;
- sediul social: municipiul Bucureti, str. Calea Plevnei
nr. 46-48, corp H, et. 4, camera 40, 40A i 41, sector 1;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 activiti de consultan n management;
- activitate principal: 7022 - activiti de consultan
pentru afaceri i management;
- capital social subscris: 200,00 RON, vrsat integral;
capitalul social este divizat n 20 pri sociale a 10,0000
RON fiecare;
- durata de funcionare: nelimitat;
- cod unic de nregistrare: 28062577;
- numr de ordine n registrul comerului:
J 40/1840/2011.
(46/1.980.736)
Societatea Comercial
ROYAL JET INTERNATIONAL - S.R.L., Bucureti

ROMNIA
ROMNIA
MINISTERUL JUSTIIEI
MINISTERUL JUSTIIEI
OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI
OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERULUI
DE PE LNG TRIBUNALUL BUCURETI

OFICIUL REGISTRULUI COMERULUI


DE PE LNG TRIBUNALUL BUCURETI

EXTRAS AL REZOLUIEI NR. 14338/21.02.2011

EXTRAS AL REZOLUIEI NR. 14156/21.02.2011

Persoan desemnat
conform O.U.G.
nr. 116/2009, aprobat
cu modificri i completri
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Vlase Nicoleta

Persoan desemnat
conform O.U.G.
nr. 116/2009, aprobat
cu modificri i completri
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Dragomir Olivia
Monica

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

Referent la Oficiul

Societatea Comercial
TWIN STORE - S.R.L., Bucureti

Registrului Comerului
de pe lng
Tribunalul Bucureti

31

- Barbu Marica

n baza cererii nr. 64546 din data de 15.02.2011 i a


actelor doveditoare depuse, persoana desemnat la
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti a dispus autorizarea i nregistrarea societii

ROMNIA
MINISTERUL JUSTIIEI
OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERULUI
DE PE LNG TRIBUNALUL BUCURETI

comerciale cu urmtoarele date:


- fondatori: 1. Guru Diana, asociat, cod numeric
personal 2830322460025, aport la capital 100,00 RON,
data vrsrii aportului 15.02.2011, echivalnd cu 10 pri
sociale, cota de participare la beneficii/pierderi este de
50 %, domiciliat n municipiul Bucureti, Str. Centurii
nr. 5, bl. 112, sc. 2, et. 8, ap. 78, sector 6; 2. Serbezan
Vasile-Gicu,

asociat,

cod

numeric

personal

1741113260027, aport la capital 100,00 RON, data


vrsrii aportului 15.02.2011, echivalnd cu 10 pri
sociale, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
domiciliat n localitatea Zau de Cmpie, Str. Cmpului
nr. 2, judeul Mure;
- administrator persoan fizic:
1.

Guru

Diana,

cod

numeric

personal

2830322460025, data numirii 14.02.2011, durata


mandatului nelimitat, avnd puteri depline;
- denumire: ROYAL JET INTERNATIONAL - S.R.L.;
- sediul social: municipiul Bucureti, Bd. Unirii nr. 23,
bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 16, cam. 4, sector 4;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 activiti de intermediere n comerul cu ridicata;
- activitate principal: 4612 - intermedieri n comerul
cu combustibili, minereuri, metale i produse chimice
pentru industrie;
- capital social subscris: 200,00 RON, vrsat integral;
capitalul social este divizat n 20 pri sociale a 10,0000
RON fiecare;
- durata de funcionare: nelimitat;
- cod unic de nregistrare: 28062585;
- numr de ordine n registrul comerului:
J 40/1841/2011.
(47/1.980.737)

EXTRAS AL REZOLUIEI NR. 14339/21.02.2011


Persoan desemnat
conform O.U.G.
nr. 116/2009, aprobat
cu modificri i completri
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Vlase Nicoleta
Referent la Oficiul
Registrului Comerului
de pe lng
Tribunalul Bucureti
- Barbu Marica
n baza cererii nr. 70698 din data de 18.02.2011 i a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnat la
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti a dispus autorizarea i nregistrarea societii
comerciale cu urmtoarele date:
- fondatori: 1. Palade Mihai-Alin, asociat, cod numeric
personal 1860706410026, aport la capital 70,00 RON,
data vrsrii aportului 18.02.2011, echivalnd cu 7 pri
sociale, cota de participare la beneficii/pierderi este de
35 %, domiciliat n municipiul Bucureti, bd. Ion
Mihalache nr. 168, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector 1;
2. Cpri Anca-Ramona, asociat, cod numeric personal
2850717180789, aport la capital 70,00 RON, data
vrsrii aportului 18.02.2011, echivalnd cu 7 pri
sociale, cota de participare la beneficii/pierderi de 35 %,
domiciliat n localitatea Mtsari, bl. A42, sc. 4, et. 2, ap.
10, com. Mtsari, judeul Gorj; 3. Cpri Iolanda,
asociat, cod numeric personal 2880305180796, aport la
capital 60,00 RON, data vrsrii aportului 18.02.2011,
echivalnd cu 6 pri sociale, cota de participare la
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat n localitatea
Mtsari, bl. A42, sc. 4, et. 2, ap. 10, com. Mtsari,
judeul Gorj;
- administrator persoan fizic:
1. Cpri Anca-Ramona, cod numeric personal
2850717180789, data numirii 17.01.2011, durata
mandatului nelimitat, avnd puteri depline;
- denumire: TWIN STORE - S.R.L.;

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 871/15.III.2011

- sediul social: municipiul Bucureti, bd. Ion Mihalache


nr. 168, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector 1;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 comer cu amnuntul cu alte bunuri, n magazine
specializate;
- activitate principal: 4771 - comer cu amnuntul cu
mbrcminte, n magazine specializate;
- capital social subscris: 200,00 RON, vrsat integral;
capitalul social este divizat n 20 pri sociale a 10,0000
RON fiecare;
- durata de funcionare: nelimitat;
- cod unic de nregistrare: 28062593;
- numr de ordine n registrul comerului:
J 40/1842/2011.
(48/1.980.738)
Societatea Comercial
ELYMAR MONTAJ CONSTRUCT - S.R.L.
Bucureti
ROMNIA
MINISTERUL JUSTIIEI
OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERULUI
DE PE LNG TRIBUNALUL BUCURETI

EXTRAS AL REZOLUIEI NR. 14345/21.02.2011


Persoan desemnat
conform O.U.G.
nr. 116/2009, aprobat
cu modificri i completri
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Piti Roxana Maria

Florentina-Magdalena P. Constandache

Referent la Oficiul
Registrului Comerului
de pe lng
Tribunalul Bucureti

- Barbu Marica

n baza cererii nr. 71648 din data de 18.02.2011 i a


actelor doveditoare depuse, persoana desemnat la
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti a dispus autorizarea i nregistrarea societii
comerciale cu urmtoarele date:
- fondator: 1. Dini Maria-Elena, asociat unic, cod
numeric personal 2910815430104, aport la capital
200,00 RON, data vrsrii aportului 11.02.2011,
echivalnd cu 20 pri sociale, cota de participare la
beneficii/pierderi este de 100 %, domiciliat n municipiul
Bucureti, str. Mlureni nr. 49, sector 3;
- administrator persoan fizic:
1. Dini Maria-Elena, cod numeric personal
2910815430104, data numirii 16.12.2010, durata
mandatului nelimitat, avnd puteri depline;
- denumire: ELYMAR MONTAJ CONSTRUCT S.R.L.;
- sediul social: municipiul Bucureti, str. Alexandru
Donici nr. 10, sector 2;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 lucrri de construcie a cldirilor rezideniale i
nerezideniale;
- activitate principal: 4120 - lucrri de construcie a
cldirilor rezideniale i nerezideniale;
- capital social subscris: 200,00 RON, vrsat integral;
capitalul social este divizat n 20 pri sociale a 10,0000
RON fiecare;
- durata de funcionare: nelimitat;
- cod unic de nregistrare: 28062607;
- numr de ordine n registrul comerului:
J 40/1843/2011.
(49/1.980.739)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, nr. 871/15.III.2011 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|496811]
ISSN

12204889