Sunteți pe pagina 1din 5

Introducere

Propriet a tile unei tranzact ii

Programarea tranzact iilor

Tranzact ii distribuite

Fundamentele sistemelor distribuite


Atomicitatea tranzact iilor

Mitic a Craus
Univeristatea Tehnic a Gheorghe Asachi din Ias ,i

1/ 5

Introducere

Propriet a tile unei tranzact ii

Programarea tranzact iilor

Tranzact ii distribuite

Introducere

Tranzact a de operat a o actiune indivizibil a (o funct , ia este o secvent , , ii care realizeaz , ie

logic a).
Exemple: Extragerea de bani de la un bancomat; Cump ararea unui produs de la un automat de cafea; Rezervarea unui bilet la avion; Inregistrarea online la un curs sau conferint a. Nu sunt admise rezultate part iale. Exemple: Automatul de cafea preia banii si prepar a cafeaua solicitat a, dup a care o pune la dispozit ia clientului. Nici una din operat ii nu poate lipsi, iar ordinea trebuie respectat a. Inregistrarea online la un curs nu se termin a dac a nu sunt completate toate c ampurile obligatorii si nu este transmis formularul completat.

2/ 5

Introducere

Propriet a tile unei tranzact ii

Programarea tranzact iilor

Tranzact ii distribuite

Propriet a tile unei tranzact ii

Atomicitatea: Din exterior, tranzact azut a ca o act a. , ia este v , iune indivizibil Consistent a: Tranzact a elementele stabile (invariante) ale sistemului. , iile nu altereaz Izolarea: Tranzact a ntre ele; o tranzact , iile nu interact , ioneaz , ie nu poate cont , ine

operat a tranzact , ii comune cu alt , ie.


Persistent a (durabilitatea): Dup a terminarea tranzact am an , iei, schimbarile r

permanente.

3/ 5

Introducere

Propriet a tile unei tranzact ii

Programarea tranzact iilor

Tranzact ii distribuite

Programarea tranzact iilor

Tranzact a izolarea , iile sunt programate ca thread-uri sau procese. Aceasta asigur

instant , elor tranzact , iilor.


Intreruperea unei tranzact ii trebuie s a e urmat a de restabilirea st arii anterioare

startului tranzact iei.


O tranzact a tranzact , ie poate include alte tranzact , ii, dar dou , ii nu pot imbricate. Exemplu: Cos ar aturi online cont , ul de cump , ine mai multe articole. Fiecare articole este obiectul unei tranzact , ii. Cos andul s au prelucrat printr-o tranzact , ul este la r , ie. Tehnici de implementare: Utilizarea unor instrumente de memorare sigur a, durabil a si stabil a; Fi siere log: aici sunt nregistrate act nainte de a realizate (comitting). , iunile Denirea, implementarea si utilizarea unor protocoale de sincronizare.

4/ 5

Introducere

Propriet a tile unei tranzact ii

Programarea tranzact iilor

Tranzact ii distribuite

Tranzact ii distribuite

Tranzact ii efectuate ntr-un sistem distribuit. Propriet a tile sunt acelea si: atomicitatea, consistent a, izolarea, persistent a. Defect arile pot mai complexe: Se defecteaz a o component a sau un grup de componente computat ionale. Se defecteaz a un canal sau un grup de canale de comunicare. Defect iunile pot bizantine.

5/ 5