Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Transilvania din Braov Facultatea de tiine Economice i Administarea Afacerilor Specializarea: Relaii Economice Internaionale Grupa: 84 !

Promovarea turismului balnear n staiunea Bile Herculane pe piaa europen

Materand: Gu" #ana $aria

Braov, 2014 CUP !"#

!ntroducere%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Capitolul 1$ %nali&a dia'nostic privind turismul balnear%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & !%!% Analiza turimului 'alnear la nivel european%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & !% % (aracteristicile ofertei 'alneoturistice europene%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 4 !%&% (aracteristicile cererii 'alneoturistice europene%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ) Capitolul 2$ Pre&entare o(ertei i cererii balneoturistice pe piaa rom)neasc%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8 Capitolul *$ !mplementarea pro'ramului de mar+etin'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% * Conclu&ii%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Biblio'ra(ie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %ne,e$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2

!"- ./UC0 0

Evoluia economiei mondiale+ societatea industrializat" i ci'ernetizat" de azi i efectele pe care acestea le au asupra s"n"t"ii oamenilor+ determin" un num"r din ce ,n ce mai mare de turiti s" ale-a pentru vacan"+ o staiune 'alnear"% Turismul 'anear nu se adreseaz" numai celor
3

cu pro'leme medicale+ ci i celor care vor s" se rela.eze+ s"/i -"seasc" vitalitatea i o 'un" condiie fizic"+ mental" i spiritual"% Scopul acestei lucr"ri este realizarea unui pro-ram de mar0etin- pentru promovarea staiunii B"ile 1erculane pe piaa european"+ ,n special ,n Europa de 2est% 3rin realizarea acestui pro-ram de mar0eti- se urm"rete creterea num"rului de turiti str"ini ,n sta iune+ precum i informarea turitilor str"ini despre importana turismului 'alnear din staiunea B"ile 1erculane%% 4n ara noastr" turismul 'alnear are accepiunea efectu"rii unor cure de prevenire a unor 'oli sau pentru ,n-ri5irea s"n"t"ii+ spre deose'ire de unele "ri ale Uniunii Europene unde turismul 'alnear este considerat turism de litoral% #'iectivele principale ale pro-ramului de mar0etin- sunt rea'ilitarea 6otelurilor i a cl"dirilor istorice din staiune7 formarea i stimularea medicilor specialiti7 procurarea de ec6ipamente moderne7 ela'orarea unui 'rand7 ,m'un"t"irea infrastructurii ,n zon"7 ela'orarea unei campanii de promovare+ at8t ,n ar" c8t i pe piaa european"%

Cap$ 1$ %nali&a dia'nostic privind turismul balnear

1$1$ %nali&a turismului balnear la nivel european (6iar dac" din punct de vedre -eo-rafic Europa este o entitate unitar"+ e.ist" diferene importante care ofer" at8t oportunit"i c8t i dificult"i pentru dezvoltarea turismului% 3rimele forme de valorificare a propriet"ilor terapeutice ale factorilor naturali de cur" se pierd ,n timp i sunt le-ate de '"ile ,n apele termale% 4n e.pansiunea sa ,n Europa+ Imperiul Roman a realizat ,n Italia+ Spania+ Frana i c6iar ,n Rom8nia adev"rate opere de art" acolo unde e.istau ape termale i minerale% 4n 5urul izvoarelor de ape termale+ ape minerale+ a zonelor cu n"moluri terapeutice+ au ap"rut diverse forme de punere ,n valoare a acestora+ care s/au dezvoltat treptat+ a5un-8ndu/se la ,nceputul secolului al 99/lea la un fel de cult al staiunilor 'alneare+ pe care clasele 'o-ate le frecventau mai mult din sno'ism% :in a doua 5um"tate a secolului al 99/lea+ odat" cu dezvoltarea -eneral" a economiei mondiale+ turismul 'alnear devine accesi'il i celorlate cate-orii sociale+ ,nre-istr8nd o evoluie spectaculoas" a calit"ii ofertei i cererii% :atorit" dezvolt"rii din ultimele decenii+ oferta t"rilor cu 'o-ate resurse naturale i cu tradiie ,n practicarea turismului 'alnear este foarte 'ine structurat" i deose'it de performant"% (u toate acestea piaa european"a turismului 'alnear este ,n continu" sc6im'are i readaptare% (ele mai importante t"ri vest/europene ,n acest domeniu dein"toare de resurse minerale de cur"+ o te6nolo-ie avansat"+ importante staiuni 'alneare i performante o'inute ,n timp+ sunt Germania+ Italia i Frana% Germania 4n Germania e.ist" ,n prezent circa 4;; de staiuni 'alneare+ din care &&; sunt recunoscute de stat% Spre deose'ire de alte "ri+ 4n Germania se consider" staiuni 'alneare+ at8t staiunile 'alneare de var" situate la litoral+ c8t i staiunile pentru cura <neipp% Aceste staiuni sunt specifice+ fiind o creaie a preotului Se'astian <neipp% (el care a iniiat acest tip de tratament timp de !;; de ani% Este vor'a de un comple. terapeutic ,n care se acord" aten ie deose'it" ordinii+ alimentaiei+ mic"rii+ 6idroterapiei i fitoterapiei%

(irca 8;= dintre staiunile 'alneare se afl" ,n su'ordinea administraiei locale i mai puin de !;= din staiuni sunt unit"i de stat% 4n anul ;! ,n staiunile 'alneare din Germania s/ au ,nre-istrat !! milioane de ,nopt"ri+ fa" de !!& milioane ,n anul ;!!+ realizate de persoane venite la tratament+ o parte i alt8 parte s" se recreeze% 4n topul staiunilor turistice -ermane se afl" Berlin+ $unc6en i 1am'ur-% Staiunile 'alneare -ermane asi-ur" circa &!;%;;; locuri de munc" dependente direct sau indirect de activitatea de tratament% 4n Germania+ turismul contri'uie cu >= la crearea 3IB+ av8nd acelai aport ca i industria automo'ilelor+ care este o industrie c6eie a Germaniei% Italia Baza turistic" 'alnear" italian" este structurat" ,n circa &;; de centre termale+ r"sp8ndite pe ,ntre- teritoriul "rii+ din care );= este reprezentat" de structuri 6oteliere% 4n Italia+ ca i ,n alte "ri ale Uniunii Europene+ turismul 'alnear este tratat ca turism termal+ fiind considerat o com'inaie particular" ,ntre s"n"tate i vacan"+ iar turism 'alnear este considerat cel le-at de mare+ clim" cald"+ distracie i rela.are% B"ile termale italiene sunt recunoscute ,n toat" lumea% Tratamentele locale specializate+ ,mpre5urimile e.traordinare i serviciile de ,nalt" calitate atramilioane de turiti ,n Italia ,n fiecare an% Italia este una din cele mai populare destinaii turistice din Europa% Istoria sa fascinant"+ monumentele ar6itecturale+ peisa5ele foarte frumoase i 'uc"t"ria mediteranean" formeaz" o formul" unic" foarte atr"-"toare pentru turitii str"ini% :e muli ani Italia este consideratp destinaia ideal" c8nd vine vor'a de turism medical 'alnear% Staiunile cu ape termale i/au c8ti-at o foarte 'un" reputaie% A'ano+ Salsoma--iore+ (6ianciano+ $ontecatini+ Fiu--i i Isc6ia sunt numai c8teva din saiunile care atra- anuai milioane de turiti din ,ntrea-a lume i care vin 8n vacan" sau pentru tratament% :atorit" rezultatelor 'une ale tratamentelor i a serviciilor de calitate muli dintre turiti se ,ntorc ,n fiecare an ,n aceste staiuni 'alneare% Frana ar" cu tradiie ,n domeniul 'alnear+ ori-inile termalismului av8nd r"d"cini ,n antic6itate% Frana deine ,n prezent apro.imativ ;= din oferta turismului de s"n"tate din Uniunea European"% #ferta 'alnear" este reprezentat" de cele circa ! ;; de surse termale concentrate ,n cea mai mare parte ,n 5um"tatea estic" a "rii+ ,n nord/estul i sud/estul $asivului (entral+ precum i ,n provincia Gasco-ne+ aflat" spre -rania cu Spania%
6

3e teritoriul Franei se re-"sesc circa ! ;; de surse de ape minerale i termale i !;; de staiuni 'alneare%

1$2$ Caracteristicile o(ertei balneoturistice europene Factorii naturali de cur" reprezint" componenta determinant" a ofertei 'alneare+ caracteristicile lor calitative i cantitative determin8n at8t modul i nivelul de or-anizare+ c8t i tipul de amena5are al structurilor necesare valorific"rii lor% Aceste structuri asi-ur" servicii i condiii te6nico/materiale pentru efectuarea tratamentelor 'alneare+ pentru cazare+ alimentaie i a-rement% 4n concordan" cu nivelul de dezvoltare economic" al "rilor din Uniunea European"'aza te6nico/material"+ ce asi-ur" punerea ,n valoare a resurselor 'alneoturistice+ este foarte modern" i perimite asi-urarea unor servicii de o foarte mare calitate i diversitate at8t pentru partea de tratament c8t i pentru cazare+ alimentaie i a-rement% #ferta 'alnear" european" reflect" preocuparea statelor i a ,ntreprinz"torilor din UE pentru valorificarea potenialului turistic 'alnear i pentru a r"spunde cererii specifice turismului de s"n"tate+ aceast" nou" alternativ" a turismului 'alnear% Structurile de primire 4n staiunile 'alneare din europa oferta de cazare se caracterizeaz" printr/o mare diversitate cuprinz8nd toate tipurile de unit"i de cazare+ de la 6otel p8n" la campin-+ situate at8t ,n staiuni+ c8t i ,n ,mpre5urimile acestora% Amplasarea 6otelurilor de tratament se realizeaz" ,n locuri linitite+ ,n zone retrase ale staiunilor+ dominate de spaii verzi+ suprafee cu ap"+ parcuri atr"-"toare% 1otelul r"m8ne structura de primire cea mai important" ?Frana+ este ar" reprezentativ" pentru turismul 'alnear european@% Structurile de alimentaie 4n funcie de tradiia culinar" a fiec"rei "ri+ oferind ,n acelai timp meniuri din 'uc"t"ria internaional"+ restaurantele amplasate independent sau ,n 6otelurile din staiunile 'alneare europene sunt de o mare diversitate -astronomic"+ oferind meniuri variate i sofisticate% 4n 4nt8mpinarea cererii+ din ce ,n ce mai e.i-ente+ i ,n condiiile unei concurene dure+ fiecare
7

administrator de restaurant lupt" pentru meninerea pe pia"+ oferind servicii de ,nalt" calitate i preparate culinare care s"/i determine pe consumatori s" revin"% Restaurantele cu specific ofer" ,n -eneral specialit"i de pete i v8nat% Un loc important ,n alimentaia din staiunile 'alneare ,l dein restaurantele dietetice+ ,n special acolo unde profilul de 'az" al staiunii o impune% Structuri de tratament Aciunea a-resiv"+ efectele secundare ale unor medicamente i constr8n-erile impuse de tratamentele 0inetoterapeutice au f"cut ca+ dup" o perioad" de declin+ tratamentele 'alneare s" fie din nou preferate de pu'lic% Impunerea pe piaa turistic" a noului concept+ turism de s"n"tate a determinat o amplificare a ofertei astfel ,nc8t pe l8n-" medicina omului 'olnav+ s" poat" fi rezolvate aspectele de medicin" a omului s"n"tos% :atorit" acestui fapt oferta 'alnear" european" evolueaz" spre o mare diversitate a profilurilor de 'az" a staiunilor% :e e.emplu profilurile de 'az" specifice unor staiuni reprezentative pentru oferta 'alnear" a Franei se prezint" astfel: / reumatolo-ie: Uria-e Aes Bains7 / dermatolo-ie: Aa Roc6e 3asaB7 / 'oli cardio/vasculare i ale circulaiei: Bains Aes Bains7 / o'ezitate: Brides Aes Bains7 / 'oli -inecolo-ice: Aa Aec6ere Aes Bains7 / repunere ,n form": $arlioz+ 2ittel% # tendin" manisfestat" ,n turismul 'alnear o constituie relansare staiunilor tradiionale prin realizarea de investiii at8t ,n cazare+ c8t i ,n 'aza de tratament% Structuri de agrement 3entru turiti/pacieni+ a-rementul terapeutic se poate situa uneori+ ca importan"+ imediat dup" tratament+ fiind considerat ad5uvant al curei i continuare a tratamentului su' control medical% :ot"rile de a-rement din staiunile 'alneoturistice europene acoper" o palet" lar-" de activit"i+ cum ar fi: 5ocuri sportive ?tenis de mas" i c8mp+ 'adminton@ i de ec6ip" ?volei+
8

'asc6et+ fot'al+ 6and'al@+ patina5 pe -6ea" sau cu rotile+ sc6i+ canota5+ ciclism+ tir+ 'oClin-+ popice+ -olf+ nataie+ saun"+ activit"i cultural distractive ?s"li spectacole+ clu'uri+ 'i'lioteci+ clu'uri+ etc%@% Una din activit"ile de destindere de mare importan" este reprezentat" de plim'"rile pe 5os+ acestea put8nd avea i un rol terapeutic% Activit"ile culturale se desf"oar" su' forma vizitelor la muzee i la -alerii de art"+ a conferinelor+ concertelor i spectacolelor de teatru+ a or-aniz"rii de e.poziii% Tendina -eneral" de modernizare a staiunilor 'alneare se manifest" 'ineneles i prin modernizarea dot"rilor de a-rement+ f"r" a se pierde din vedere tradiiile din fiecare staiune care dau culoarea necesar" i farmecul unor astfel de locuri% Astfel+ vec6ile modalit"i coe.ist" al"turi de altele noi i diverse pro-rame le-ate de terapia ocupaional" sau de profila.ia activ" ?pro-rame fitness+ etc%@% $oderne i incitante ,n domeniul a-rementului sunt realiz"rile de la (aldea Spania+ 'azinul cu muzic" su'acvatic" pentru ,not"tori i scufund"tori7 petera indian" cu 'aie roman" cu lespezi de marmur" ,nc"lzite ?saun"@7 cascada pe al c"rei perete de ap" se proiecteaz" ima-ini video% 1$*$ Caracteristicile cererii balneoturistice europene Divelul de dezvoltare al statelor vest/europene+ puterea de cump"rare a populaiei din aceste state i evolua nevoii de s"n"tate a acesteia+ se manifest" ,n solicit"ri cresc8nde de asisten" medical" i te6nolo-ii de tratament tot mai comple.e i costisitoare% Divelul de dezvoltare al turismului 'alnear i locul ocupat de acesta ,n ansam'lul turismului+ la nivelul "rilor europene pot fi analizate prin prisma unor indicatori ca num"rul de staiuni 'alneare e.istente+ num"rul de curani+ durata medie a se5urului% Astfel ,n privina num"rului de sta iuni i a num"rului de curani+ sosii la tratament+ pe primul loc s/a situat Germania ,n ;! + cu peste 4;; de staiuni i un num"r de peste %);;%;;; turiti% Analiz8nd durata medie a se5urului+ care este de apro.imativ !) zile s/a o'servat c" dei era mare+ aceasta este ,n sc"dere datorit" introducerii produselor turistice 'azate pe fitness% 3e locul al doilea ,n ;! s/a situat Italia+ care a avut peste 4; de staiuni+ unde au sosit anul+ la tratament sau cure de 'un"stare+ peste !%&;;%;;; turiti% Spre deose'ire de Frana i Germania+ durata medie a se5urului ,nre-istrat" ,n staiunile 'alneare italiene este mult mai redus" datorit" diversific"rii ofertei i dezvolt"rii centrelor de 'un"stare% Frana+ cu cele !;4 staiuni 'alneare i cei peste E&)%;;; turiti+ s/a situat pe locul al treile% :urata medie a se5urului a fost de ; de zile+ ceea ce indic" faptul c" produsele 'alneare tradiionale dein o pondere important" ,n cererea turistic"%
9

# alt" ar" cu tradiie este Spania+ care deine * de staiuni 'alneare ,n care sosesc anual &;;%;;; de turiti% :urata medie a se5urului ,nre-istrat" la nivelul staiunilor 'alneare este de * zile% (u toate aceste+ cererea pentru turismul 'alnear nu se situeaz" pe primele locuri ,n preferinele turitilor europeni+ ea dein8nd o pondere de *= ,n Germania+ +)= ,n Italia+ apro.imativ != ,n Frana i su' != ,n Spania+ 3ortu-alia+ Elveia% (6iar i ,n aceste condiii turismul 'alnear r"m8ne un se-ment important datorit" efectelor pe care le are asupra creterii calit"ii vieii% E.plicaia acestei situaii const" ,n faptul c" "rile dein"toare de resurse 'alneare se caracterizeaz" prin e.istena unei diversit"i de resurse care antreneaz" un num"r important de turiti+ ,ntre acestea remarc8ndu/se litoralul+ zonele montane cu staiunile renumite+ atracii culturale%

Capitolul 2$ Pre&entarea o(ertei i a cererii balneoturistice pe piaa rom)neasc


Turismul 'alnear este sin-ura form" de turism din ara noastr" care se 'azeaz" pe un potenial permanent+ de mare comple.itate+ practic inepuiza'il% Rom8nia se ,nscrie printre "rile europene cu un fond 'alnear remarca'il% Avem ansa ca !F& din apele termale i minerale de pe continet s" se re-"seasc" ,n ara noastr"% Aceast" valoare este accentuat" de comple.itatea factorilor naturali+ respectiv re-"sirea ,n aceeai staiune a factorilor principali de mediu+ al"turi de o -am" lar-" de su'stane minerale cu cur"+ cu efecte polifactoriale 'enefice i de e.isten a ,n Rom8nia a tuturor tipurilor de su'stane minerale 'alneare care pot fi utilizate ,n ,ntrea-a -am" a profilurilor de tratament 'alneare% 4n ara noastr" e.ist" !E; de staiuni i localit"i 'alneare ce dein resurse minerale de cur"+ din care 4 sunt considerate importan" naional" cu recunoatere i pe plan european% (ele 4 de staiuni de importan" naional" au fost ierar6izate pe 'aza sistemului de clasificare din Rom8nia ,n funcie de -radul de dotare al acestora% Acest -en de clasificare poate fi considerat limitat i nerealist reflect8nd ,nzestrarea la un moment dat a staiunii 'alneare+ de o'icei incomplet" i mai ales insuficient" pentru valorificare comple." i raional" a resurselor 'alneare%

10

A'undena i diversitatea factorilor naturali de cur" a favorizat i dezvoltarea staiunilor 'alneare+ ,n care s/au construit+ ,n diferite etape+ 6oteluri i pensiuni+ 'aze de tratament+ ,n prezent fiind circa 4;%;;; locuri de cazare ,n toat" ara+ din care cca% !;%;;; locuri litoral+ reprezent8nd cca% ;= din total capacitate de cazare ,n ar"+ distri'uite ,n 6oteluri de + & i 4 stele+ multe cu 'aze proprii de tratament% Fora de munc" ocupat" ,n turismul 'alnear cuprinde diferite cate-orii profesionale+ inclusiv cele medicale+ de la medici specialiti+ la ocupaii specializate+ oferind servicii de calitate+ ce constituie un atuu important% Sosirile ,n staiunile 'alneare se cifreaz" la cca% E;;%;;; turiti anual din care cca% )/!;= str"ini ?Germania+ Israel+ Bel-ia+ etc%@+ acestora li se adau-" i pensionarii care primesc de la (asa Daional" de 3ensii 'ilete de tratament% Se5urul mediu ,n staiunile 'alneare este de >/E zile+ ceea ce ar tre'ui s" stimuleze interesul pentru acest sector+ dac" ad"u-"m c" ,n -eneral+ un turist de tratament sosete cel puin ,n sezonul de var" ,nsoit de !/ persoane+ c"rora li se recomand" diferite tratamente de refacere sau ,ntreinere sau alte activit"i cu caracter turistic+ rezult" c" acest tip de turism este 'enefic pentru toi cei implicai% :iversitatea i importana potenialului 'alnear a determinat autorit"ile s" acorde o atenie sporit" acestui sector+ astfel c" ,n ;;* turismul 'alnear a fost declarat ca o prioritate pentru ministerul de resort+ ,n ;!; a fost ela'orat" o Strate-ie Da ional" de turism 'alnear+ iar ,n ;!! a fost finalizat 3lanul de aciuni i ,nfiinat un Grup Balneo+ cu participarea unor specialiti din principalele instituii implicate ,n activitatea aceasta+ care s" urm"reasc" i soluioneze aspecte ale sectorului%

Capitolul *$ !mplementarea unui pro'ram de mar+etin'


#raul B"ile 1erculane este cea mai vec6e staiune 'alneo/climateric" din Rom8nia i una dintre cele mai vec6i din lume+ -eo-rafia i istoria localit"ii+ determin8ndu/se reciproc% Ea reprezint" un reper ma5or la nivel naional din punct de vedere al localiz"rii -eo-rafice+ al mediului i climatului montan/temperat+ al caracteristicilor i resurselor naturale a unei -ame lar-i de afeciuni i 'oli% 2alorile sale cultural istorice sunt renumite nu doar la nivel naional i sunt incluse ,n unele itinerarii turistice internaionale% (u toate acestea ec6ipamentele de tratament sunt ma5oritatea ,nvec6ite i personalul medical de specialitate+ este din ce ,n ce mai puin+ afl8ndu/se ,n c"utarea de locuri de munc" mai 'ine pl"tite ,n alte localit"i similare+ dar ,n special ,n str"in"tate%
11

(l"dirile istorice+ ,n special 6otelurile i 'azele de tratament+ cu mare potenial i valoare de patrimoniu+ se de-radeaz" nu numai din cauze naturale+ ci i datorit" pro'lemelor le-ate de proprietate+ a lipsei de fonduri+ a pro'lemelor le-ate de costurile pentru modernizare i ,ntreinere ?,n special ,n ceea ce privete pro'lema ,nc"lzirii ,n sezonul rece@+ un mana-ement defectuos i personal puin pre-"tit% 4n urma depist"rii acestor pro'leme i pentru a motiva turiti str"ini s" viziteze staiunea B"ile 1erculane este necesar s" implement"m un pro-ram de mar0etin- finanat cu 'ani de la $inisterul :ezvolt"rii Re-ionale i Turismului sau accesat cu a5utorul Fondurilor Europe+ care s" a5ute la soluionarea acestor pro'leme% #'iectivele planului de mar0etin- sunt: / Rea'ilitarea 6otelurilor i a cl"dirilor istorice din staiune7 / Formarea i stimularea medicilor specialiti7 / 3rocurarea de ec6ipamente moderne7 / Ela'orarea unui 'rand7 / 4m'un"t"irea infrastructurii ,n zon"7 / Ela'orarea unei campanii de promovare+ at8t ,n ar" c8t i pe piaa european"% Activit"ile prev"zute pentru implementarea pro-ramului sunt prezentate ,n Ane.a !%+ unde fiecare activitate este notat" cu o liter"+ ,n ordine alfa'etic"% 4n ta'el este descris" fiecare activitae a pro-ramului de mar0etin-+ precum i durata fiec"rei activit"i+ e.primat" ,n zile% 4n ta'el este sta'ilit i 'u-etul pre-ramului de mar0etin-+ pe fiecare activitate ,n parte% Totalul 'u-etului alocat pro-ramului de mar0etin- pentru ,m'un"t"irea i promovarea staiunii B"ile 1erculane este 4n Ane.a %&!*%!;; euro% Acest 'u-et se dorete a fi unul fle.i'il+ care s" ofere se re-"sete dia-rama GADTT+ unde este evidenia" coordonarea i posi'ilitatea acoperirii eventualelor c6eltuieli imprevizi'ile% desf"urarea activit"ilor ,n ordine lo-ic" i cronolo-ic"% Aceasta este o matrice construit" dintr/ o a." orizontal" ce reprezint" durata total" a timpului pro-ramului+ ,mp"rit" pe zile+ i o a." vertical"+ care reprezint" sarcinile ce alc"tuiesc pro-ramul realizat% 4n cazul nostru+ implementarea pro-ramului de mar0etin- a ,nceput la data de %%%%% i se va finaliza ,n data de %%%%+ timpul necesar implement"rii pro-ramului fiind astfel de %%%%+ ,n cazul ,n care se vor respecta termenele convenite i nu vor ap"rea evenimente neprev"zute care s" conduc" la ,nt8rzierea implement"rii pro-ramului%

12

Explicitarea activitilor principale S-a decis ca depozitul s fie construit lng ora ul !a i deoarece "n zona de nord est a #rii societatea $nile%er nu are "nc&iriat nici un spa#iu de depozitare' (a ur)are a construirii depozitului "n aceast zon %a cre te stocul de )rfuri al societ#ii* se %or reduce costurile cu disti+u#ia )rfurilor* produsele fiind )ai aproape de clien#i i consu)atori' ,stfel %a cre te eficien#a opera#iunilor de distri+u#ie a societ#ii* care face parte din planul co)paniei pe ter)en lung de a- i dez%olta afacerea pe pia#a din -o)nia' .erenul ac&izi#ionat are o suprafa# de 8'000 )2* pre#ul unui )2 fiind de 40 euro' /epozitul care se %a construi %a a%ea o suprafa# de 5000 de )etri ptra#i' 0e lng spa#iul de depozitare a )rfurilor* construc#ia final %a cuprinde i )ai )ulte spa#ii sanitare 1toalete2' 0e suprafa#a terenului care %a r)ne dup construirea depozitului* 3000 de )etri ptra#i* se %a )ai construi o cldire care %a cuprinde )ai )ulte +irouri necesare desf urrii acti%it#ilor necesare' /e ase)enea* se %a asfalta suprafa#a terenului r)as pentru ca )i3loacele de transport cu care )arfa %a fi transportat s se poat deplasa "n condi#ii opti)e' 0entru construirea depozitului se %a contracta o fir) de construc#ii specializat* care %a a%ea la dispozi#ie aproape trei luni s finalizeze construc#ia' ,legerea acestei fir)e se %a face "n ur)a realizrii unei licita#ii* asigurndu-se astfel transparen#a acestui progra)' /epozitul %a fi dotat cu ec&ipa)entele necesare )anipulrii i depozitrii )rfurilor* printre care transpalete electrice pentru "ncrcarea i descrcarea )rfurilor* )otosti%uitoare i electosti%uitoare cu furci frontale pentru transportul )rfurilor "n e4teriorul* respecti% "n interiorul depozitului' ,ceste ec&ipa)ente difer "n func#ie de greutatea )rfurilor 1tone2 i "n func#ie de "nl#i)ea de ridicare 1)etri2'

Evaluare are rolul de a urm"ri implementarea practic" a planului de mar0etininternaional+ -radul de atin-ere a o'iectivelor+ identificarea deficienelor pro-ramului i identificarea modalit"ilor de remediere ,n cel mai scurt timp a acestora ?dac" este posi'il@% 3entru efectuarea controlului se vor analiza evoluia urm"torilor indicatori: / volumul cererii7 / volumul ofertei7 / volumul v8nz"rilor7 / cota de pia" realizat"7 / renta'ilitatea economic" a investiiei% Activitatea de control va urm"ri evoluia indicatorilor pe parcursul unui an+ ,ncep8nd cu faza de lansare i termin8nd cu realizarea unui studiu privind impactul pac6etelor turistice pe piaa rom8neasc"+ c8t i pe cea european"%
13

C."C1U2!!

14

B!B1!.3 %4!0
Cri !% Gl"van 2% Gi colectiv+ Tendine i perspective ale ofertei turistice balneare n contextul turismului european+ I(T ;!;7 % Go-8ltan Iancu Gi :oina+ Bile Herculane g id balnear i turistic+ Ed% $irdor+ Arad+ ;;47 &% Gri-oruH (%+ Integrarea turismului rom!nesc n "uropa i pe plan mondial + Tez" de doctorat+ ;;)7 4% Rout6 1%+ Balneolog# mineral $ater and spas in :ermatolo-ie+ !4F ;;E% %drese de internet !% CCC%'"ile/6erculane%com7 % CCC%6erculane%ro7 &% CCC%scri'd%ro7 4% CCC% Ci0ipedia%ro% istorica lperspective + (linics in

15

%ne,a 1 %ctivit5iile necesare implementrii pro'ramului de mar+etin'


#imbolul

/enumirea activit5ii
activit5ii

/urata activit5ii 6&ile7

Corelarea activit5ii / A B ( : E F G E E 1 I A $

Bu'etul necesar 6euro7 ; !;; 4;; E;; >;; !;; >;; )>;%;;; >;; 4;; 4;;%;;; >>;%;;; !%;;; !>%;;;

A B ( : E F G 1 I I < A $ D

3ropunerea de modernizare a staiunii Informare ,n le-"tur" cu posi'ilit"ile de finanare Ela'orarea proiectului pentru accesarea finan "rii 4ntocmirea documentaiei implementarea proiectului necesare pentru

! E !4 !4 ) > 4 E; ; !4 !> E; & !> 16

#'inerea avizelor i autorizaiilor necesare (ontactarea firmelor pentru modernizarea sta iunii 4nc6eierea contractulelor cu firmele de construc ii Rea'ilitarea cl"dirilor istorice i a 6otelurilor din staiune (ontractarea unei firme specializate ,n ,m'un"t" irea infrastructurii Recrutarea de personal specializat :otarea 6otelurilor cu ec6ipamente moderne Ac6iziia de materiale necesare pentru ,m'un"t" irea infrastructurii i ,nceperea lucr"rilor (ontractarea unei firme de pu'licitate (onstruirea 'randului staiunii

# 3

3re-"tirea materialelor promo ionale i participarea la t8r-uri internaionale de turism Inau-urarea staiunii

&; )

$ D+ #

4>;%;;; !>;%;;; %&!*%!;;

-otal Bu'et

%ne,a 2 /ia'rama 3%"--

17