Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor:Tudorache Niculina Data:29.11.2010 Clasa: a-VIII-a Disciplina :Lb.romana Subiectul lectiei: Propozitia subordonata subiecti a Tipul lectiei: de insusire de noi cunostinte

Competente generale:
1.!eceptarea mesa"ului oral in di#erite situatii de comunicare 2.$tilizarea corecta si adec ata a limbii romane in producerea de mesa"e scrise%in di#erite conte&te de realizare %cu scopuri di erse.

Competente specifice:
1.'-sesizarea particularitatilor le&ico-(ramaticale ale unui mesa" ascultat) '.2-utilizarea in redactarea unui te&t propriu a cunostintelor de mor#osinta&a %#olosind adec at semnele orto(ra#ice si de punctuatie.

Obiective operationale:
1.Cognitive La s#arsitul lectiei%ele ii or #i capabili: *1-sa recunoasca propozitia subordonata subiecti a) *2-sa stie prin ce poate #i introdusa propozitia subiecti a) *+-sa induca din e&empli#icari punctuatia si topica acestei propozitii) *'-sa-si clari#ice si sa-si adanceasca cunostintele despre erbele si e&presiile impersonale. 2.Psihomotorii *,-sa sties a trans#orme un subiect in -. /e&pansiune0 si in ers /contra(ere0) *1-sa construiasca #raze ce contin -. apartinand di erselor conte&t lin( istice. -2*3L3 2$ 2L-.I-VIII T$4*! VL34I5I!6-2$ %P6!I-*!$ Pa(e 1 -2-2

Strategia didactica: 1. etode si procedee: con ersatia%in atarea prin descoperire%e&plicarea si demonstrarea materialului intuiti e%analiza sintactica a #razei%schema la table%lucrul cu manualul) 2!"orme de organi#are a invatarii:acti itatea #rontal%alternati e cu acti itatea independent indi iduala. +.Resurse :capacitatile de in atare ale ele ilor )cunostintele lor anterioare. '. ateriale didactice:te&te lin( istice%testul de e aluare #ormati e 78asiti trei e&emple de subiecti e in pro erb si zicatori9. ,!$ibliografie: 5anualul de lb.romana-clasa a-VIII-a %edit.:umanitas) 8ramatica didactica a limbii romane cu notiuni de #onetica si ocabular;edit.2arminis 6&ercitii practice de lb.romana-clasa a-VIII-a <edit.Paralela ', Introducere in metodica studierii limbii si literaturii romane%Nicolae 6#tenieedit.Paralela ', DES"AS%RAREA ACTI&ITATII Organi#area clasei: absente%disciplina%pre(atirea pentru lectie)ele ii isi pre(atesc caietele si manualele. I.Actuali#area cunostintelor invatate anterior-atat pentru re#i&area lor%cat si ca punct de repornire pentru noile cunostinte.-10min. 1.2ontrolul caietelor de teme /cu obser atii si aprecieri0. 2.-ubiectul-actualizare +.=raza #ormata prin coordonare si #elul coordonatelor )analiza unor e&ercitii din manual. II!Captarea atentiei elevilor pentru secventa didactica urmatoare !'()min! -e realizeaza printr-o con ersatie pre(atitoare: 1.6&istenta raportului de subordonare in #raza. 2.4e#initia propozitiei principale %a propozitiei secundare /subordonata0%a propozitiei re(ent. +.Partile propozitiei : subiect%predicat%atribut%complement%care de in in #raza subiecti e%predicati e%atributi e%completi e directe si indirecte sau circumstantiale ) ele indeplinesc in #raza #unctia pe care o au in propozitie partile sintactice -2*3L3 2$ 2L-.I-VIII T$4*! VL34I5I!6-2$ %P6!I-*!$ Pa(e 2 -2-2

corespunzatoare.Intrebarile la care raspund propozitiile subordonate sunt intrebarile la care raspund partile respecti e de propozitie. '.-curta re enire asupra e&presiilor erbale impersonale /e bine%e usor%e posibil%cu #orme di#erite:ar #i bine%nu e usor etc.0%asupra erbelor re#le&i e impersonale /se spune%s-ar #i spus%nu s-a spus%se aude etc.0. III.Anuntarea subiectului lectiei si a obiectivelor operationale.-1min. Propozitia subordonata subiecti a si anuntarea obiecti elor operationale mentionate. IV.Pre#entarea sarcinilor de invatare.-+min. -e scriu pe table cate a e&emple %urmand ca ele ii sa le analizeze c#.unei scheme. V.Conducerea invatarii si dobandirea de noi cunostinte !'(* min! 1.6le ii sunt solicitati sa analizeze #ratele c#.schemei date. =raze cu propozitii subiecti e Prin ce este e&primat predicatul din re(enta Verb la mod personal Prin ce sunt introduse propoztiile in #raza 2ine

1.Cine nu lucrea#a>cu lipsa ierneaza. 2.Cei ce iau notite>sunt Verb copulati e?Np 2ei ce atenti. 6&presie erbal impersonala sa +.3r #i pacat +sa piara un vitea# ca tine! 6&presie erbal impersonala cand 2rud e >cand intra prin ste,ari napra#nica secure! Verb re#le&i e impersonal sa '.-e cu ine >sa fim apreciati. Verb re#le&i e impersonal ca -e ede >ca ai repetat lectia. 3d erb predicati ca ,.=ireste> ca lucrurile se vor schimba! 2.Pentru echi alenta dintre subiect si subiecti a %pe doua (rupe%prin acti itatea independent indi iduala%ele ii or e#ectua operatia de e&pandiune pe urmatoarele te&te: -R%PA A a0 .arnicul departe a"un(e. b0 Pisoii mananca soareci. c0 Ii place cartea. Cine se scoala de dimineata>departe a"un(e. Ce se naste din pisica >soareci mananca. II place> sa invete! -R%PA a0 Nu se stie nimic despre el.

Nu se stie >daca mai traieste.

-2*3L3 2$ 2L-.I-VIII T$4*! VL34I5I!6-2$ %P6!I-*!$ Pa(e + -2-2

b0 76 usor a scrie ersuri.9/5.6minescu0 6 usor >sa scrii versuri. c0 76 cam (reu de calatorit sin(ur.9/I.2rean(a0 6 cam (reu>sa calatoresti singur! +.4e#initie:Propozitia care indeplineste #unctia de subiect al altei propozitii se numeste -.. Precizare:-.%desi corespunde unei parti principale a propozitiei%totusi este o propozitie subordonata%deoarece se introduce in #raza %ca si celelalte subordonate %prin pronume relati e sau nehotarate %prin ad erbe relati e sau prin con"unctii. '.Impreuna cu ele ii om realize o schema recapitulati e pri ind -.. "unctia Regentul Predicat e&primat prin erbe personale -ubiectul re(entei Cuvintele prin care e introdusa in fra#a Pronume relati eintero(ati e/cine%care%ce%cel%ce%c eea ce0sau pronume nehotarate /oricine%#iecare0. Topica 4e re(ula stau inaintea re(entei. Punctuatia Nu se despart de re(ent prin ir(ule /ca si subiectul0.

Predicat 3d erbe relati e /unde 4upa e&primat prin %cand%cum0 sau prin con"unctii re(enta erbe subordonatoare re#le&i e /ca%sa%ca@sa%daca%de0 impersonale : erbe pasi e%#olosit e ca impersonale /este scris%este dat%se poate etc.0)e&presii erbale impersonale )ad erbe sau locutiuni erbale predicati e. Precizare : -. asezata inaintea re(entei se desparte totdeauna prin ir(ula daca este reluata in re(ent printr-un pronume demonstrati e: Cine nu respect ape altii/+acela nu merita>sa #ie respectat. VI.Asigurarea feedbac0ului'*min! -e realizeaza pe parcursul conducerii in atarii%intarirea #acandu-se treptat %prin aprecieri erbale/6 bineA%2orectA 4a0 etc. In limita timpului%dictam urmatoarele #raze pt. ca ele ii sa recunoasca in ele ast#el de propozitii: -2*3L3 2$ 2L-.I-VIII T$4*! VL34I5I!6-2$ %P6!I-*!$ Pa(e ' -2-2

7Iar pe la noi %cine are bani bea si mananca %iara cine nu%se uita.9/I.2rean(a0 7-i asa %in aceasta dumbra a #rumoasa %s-a z onit ca se a#la o zana de o rara #rumusete%cu ochii albastri si cu parul de #oc.9 /5.-ado eanu0 VII.Evaluare formativa'*min! 3cti itate independent <ele ii or incepe in clasa analiza sintactica a urmatoarelor #raze pe schema: a0 Propozitie subiecti a) b0 4e ce erbe din re(ent sunt cerute) c0 $nde sunt asezate #ata de re(ent ) d0 2u ce pronume%ad erb relati e sau con"unctie sunt le(ate de re(ent./4aca e&ercitiul nu poate #i incheiat in clasa % a #i continuat acasa0. 1. 7-e ede ca mintea ta e in carti si in slo e@9/5.-ado eanu0 2. 76ra prea crud ceea ce edeau.9/8ala 8alaction0 +. 7Ti-ar #i placut sa ma omoriA9/I.L.2ara(iale0 '. Nu e bine cum zice el. ,. 72e tie nu-ti place %altuia nu-I #ace.9/=olclor0 VIII.Asigurarea retentiei si a transferului'(min! -e da acti itate independent acasa realizarea unei compuneri (ramaticale in care sa apara -. realizate c#.tabelului prezentat /re(ent si cu intele prin care sunt introduse in #raza0.

-2*3L3 2$ 2L-.I-VIII T$4*! VL34I5I!6-2$ %P6!I-*!$ Pa(e , -2-2

Natura ne aseamana , Educatia ne deosebeste. Confucius

-2*3L3 2$ 2L-.I-VIII T$4*! VL34I5I!6-2$ %P6!I-*!$ Pa(e 1 -2-2