Sunteți pe pagina 1din 32

Descrierea de principiu a soluiei TIC, respectiv a reelei / reelelor de calculatoare din coala cu clasele I-VIII Nr.

75 Leonardo da Vinci , sector !, "ucure#ti

Arhitectura reelei:

Internet

$outer IpTi%e & porturi 't(ernet

).C. *ecretariat +

).C. *ecretariat ,

).C. Director

$outer 'di%a. porturi 't(ernet

$outer TpLin/ . porturi 't(ernet 0 1ireless

).C. In2or%atician

*1ic( ,. porturi

,3 ).C. la4 5eL, ).C. Ca4inet %edical

. ).C. "i4lioteca

*1ic( ,. porturi
La4oratorul 5eL ,

6 ).C. la4 5eL,

*1ic( . porturi

*1ic( & porturi

*1ic( ,. porturi
La4oratorul 5eL +

,+ ).C. la4 5eL,

, ).C. cancelarie

).C. )si(olo7

+ ).C. Ca4. L4 $o%8n9

).C. :ecanic

+ ).C. ;nv99tor

).C. C(i%ie

).C. Director 5d<unct

+ ).C. ;nv99tor

$eteaua colii Nr 75 Leonardo da Vinci este de tip peer to peer #i este 2or%ata din 65 de )C-uri. 5r(itectura utili=ata este de tip stea #i se utili=ea=a 5 s1ic(-uri #i ! routere. )ri%ul router este cel ce reali=ea=a conectarea la reeaua internet. ;n retea %ai e-ista doua routere 1ireless ce per%it conectarea la internet a elevilor #colii cu dispo=itive porta4ile, dar nu #i la reeaua local9 a #colii >practic e-ist9 ! reele ?n coala Nr. 75 Leonardo da Vinci @ Aor/7roup *CB75 C Aor/7roup *cB75B1+ #i Aor/7roup *cB75B1, D . Cele dou9 routere 1ireless sunt situate ?n cele , capete ale #colii, ?n scopul asi7ur9rii unei acoperiri radio e2iciente. Deoarece sunt ec(ipa%ente ie2tine, e-ista ?nca un punct or4 ?n care nu se poate prinde se%nal radio de la nici un router.

Componente hardware: $eteaua colii nr 75 Leonardo da Vinci este 2or%ata din di2erite )C-uri, ac(i=itionate ?n intervale di2erite de ti%p. 5st2el, la4oratorul 5eL nr + este co%pus din ,3 )C-uri cu )rocesor Intel )entiu% $ Dual C)E ' ,+&3 la ,FG=, un (ard dis/ de &3 F4 #i , F4 $5: pe care este instalat siste%ul de operare Aindo1s Vista "usiness #i un )C cu procesor Intel Core,Duo '.633 la ,..FG=, , GDD de 533 F4 #i ,F4 $5: pe care rulea=a siste%ul de operare Aindo1s *erver ,33! standard #i o i%pri%ant9 %ulti2uncional9 laser. La4oratorul 5eL nr , este co%pus din ,5 )C-uri cu procesor Intel Celeron $ ..3 la , FG=, (ard dis/ de &3 F" #i ,,5 F" $5: >5+, :" $a% sunt 2olositi pentru placa VideoD, pe care rulea=a siste%ul de operare Aindo1s Vista "usiness #i un )C cu procesor Intel )entiu% $ Dual C)E ' ,+&3 la ,FG= cu .F" $5: #i , GDD la ,53 F" pe care rulea=a siste%ul de operare Aindo1s *erver ,33& standard #i o i%pri%ant9 %ulti2uncional9 laser. & )C-uri au procesor )entiu% III la 7!!:G=, GDD +3 F", +,& :" $5: #i rulea=a siste%ul de operare Aindo1s ,333, sunt a%plasate ?n "i4lioteca >! 4uc.D , Cancelarie >, 4uc.D, La4 C(i%ie >+ 4ucD, Ca4inetul de L4. $o%8n9 >+ 4uc.D #i 5telierul :ecanic >+ 4uc.D #i sunt utili=ate pentru acces internet #i editare de te-t.

)C-ul de la ca4inetul %edical este un )C cu procesor 5:D H6II la !!! :G=, cu +I6 :" $5: #i GDD de +3 F" pe care rulea=a siste%ul de operare Aindo1s ,333. $estul de I )C-uri au procesoare Intel )entiu% sau 5:D 5t(lon cu 2recvene ?ntre +633 :G= #i ,333 :G=, +-, F" $5: #i GDD ?ntre .3F" #i !,3 F" #i au instalat siste%ul de operare Aindo1s J) )ro2essional cu *),, sunt utili=ate ?n ad%inistraie >6D ca4inetul psi(olo7ic >+D #i sali de clasa >,D. Protocoale de comunicaii folosite: ;n cadrul reelei se 2olosesc preponderent protocoalele @ GTT), TC)/I) K I)v., DGC). La nivelul le7atura de date se utili=ea=a cone-iuni et(ernet cu vite=a de +33 :4/s. La nivelul reea se 2oloseste protocolul I), calculatoarele din la4oratoarele 5eL au adresa I) 2i-9, cele din ad%inistraie, sali de clasa #i 4i4lioteca au adresa I.). 7enerata prin protocolul DGC) de c9tre $outerul Ip Ti%e. Adrese de reea Etili=9% I)-uri din clasa C ast2el@ $outerul are adresa I.). ?n reea @ +I,.+6&.+.+, *u4net %as/ ,55.,55.,55.3 #i 2unionea=9 ca Fate1aL pentru celelalte calculatoare din reea. ;n retea nu e-ista un server DN*, $outerul 2or1ardand solicit9rile de re=olvare de nu%e celor , servere DN* ale 2urni=orului de internet >+I!.+I.+I,.+5C +I!.+I.+I,.+6D.

Calculatoarele din La4. 5eL nr. , au adrese I)-uri ast2el@


Denu%ire Calculator *erver 5eL , Calculator + Calculator , Calculator ! Calculator . Calculator 5 Calculator 6 Calculator 7 Calculator & Calculator I Calculator +3 Calculator ++ Calculator +, Calculator +! Calculator +. Calculator +5 Calculator +6 Calculator +7 Calculator +& Calculator +I Calculator ,3 Calculator ,+ Calculator ,, Calculator ,! Calculator ,. Calculator ,5 5dresa I.). +I,.+6&.+., +I,.+6&.+.! +I,.+6&.+.. +I,.+6&.+.5 +I,.+6&.+.6 +I,.+6&.+.7 +I,.+6&.+.& +I,.+6&.+.I +I,.+6&.+.+3 +I,.+6&.+.++ +I,.+6&.+.+, +I,.+6&.+.+! +I,.+6&.+.+. +I,.+6&.+.+5 +I,.+6&.+.+6 +I,.+6&.+.+7 +I,.+6&.+.+& +I,.+6&.+.+I +I,.+6&.+.,3 +I,.+6&.+.,+ +I,.+6&.+.,, +I,.+6&.+.,! +I,.+6&.+.,. +I,.+6&.+.,5 +I,.+6&.+.,6 +I,.+6&.+.,7 *u4net :as/ ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 Fate1aL +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ DN* +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+

Calculatoarele din La4oratorul 5eL nr + au adrese I.). ast2el@


Denu%ire Calculator *erver 5eL Calc + Calc , Calc ! Calc . Calc 5 Calc 6 Calc 7 Calc & Calc I Calc +3 Calc ++ Calc +, Calc +! Calc +. Calc +5 Calc +6 Calc+7 Calc +& Calc +I Calc ,3 5dresa I.). +I,.+6&.+.!3 +I,.+6&.+.!+ +I,.+6&.+.!, +I,.+6&.+.!! +I,.+6&.+.!. +I,.+6&.+.!5 +I,.+6&.+.!6 +I,.+6&.+.!7 +I,.+6&.+.!& +I,.+6&.+.!I +I,.+6&.+..3 +I,.+6&.+..+ +I,.+6&.+.., +I,.+6&.+..! +I,.+6&.+... +I,.+6&.+..5 +I,.+6&.+..6 +I,.+6&.+..7 +I,.+6&.+..& +I,.+6&.+..I +I,.+6&.+.53 *u4net :as/ ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 ,55.,55.,55.3 Fate1aL +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ DN* +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+ +I,.+6&.+.+

De#i cele doua la4oratoare nu 2uncionea=a niciodata ?n acelasi ti%p, s-a evitat apariia con2lictelor de nu%e >se utili=ea=a ?n special La4oratorul 5eL nr ,D.

$outerul a 2ost con2i7urat sa aloce adrese I.). prin DGC) ?ncep8nd cu +I,.+6&.+.+33 #i ter%in8nd cu +I,.+6&.+.,33. ;n 2iecare din cele dou9 la4oratoare e-ist9 c8te o i%pri%ant9 parta<at9 conectat9 la server, ce deserveste calculatoarele din la4orator. Cele dou9 routere 1ireless aloca adrese I.). ast2el@ $outerul +@ +I,.+6&.3.+33 K +I,.+6&.3.,33 >Aor/7roup *cB75B1+ D $outerul ,@ +I,.+6&.,.+33 K +I,.+6&.,.,33 >Aor/7roup *cB75B1, D *-a ales aceast9 variant9 pentru a nu per%ite elevilor sa se conecte=e la i%pri%antele parta<ate ?n reea. De#i )C-urile din La4oratorul 5eL nr + au sosit ?naintea celor din La4oratorul 5eL nr ,, 2ir%a care tre4uia s9 ca4le=e 2i=ic la4oratorul nu a venit , de aceea, dup9 astept9ri indelun7ate a% solicitat 4ani pentru %ateriale #i a% ca4lat personal la4oratorul. Din acest %otiv La4oratorul 5eL nr + a 2ost pus ?n 2unciune dup9 La4oratorul 5eL nr ,, ceea ce e-plic9 #i valorile adreselor I) alocate.

Conectarea la reeaua internet Conectarea la internet se reali=ea=a prin $outerul Ip Ti%e

Conturi de utilizatori Calculatoarele din reea sunt %e%4re ale 7rupului de lucru *cB75 . Ca atare, pentru autenti2icare se vor 2olosi conturi de utili=ator local. ;n cele dou9 la4oratoare 5eL e-ista , tipuri de conturi@ cont de ad%inistrator denu%it 5d%inistrator #i conturi de utili=atori denu%ite )ro2esor #i 'lev . Conturile de utili=ator per%it lansarea aplicaiei 5eL >ce necesita o lo7are supli%entar9D utili=area i%pri%antei de reea, oprirea 2uncion9rii calculatorului. De ase%enea, nu pot accesa decat 2olderele pentru care au pri%it acces ?n %od e-pres. Nu pot parta<a 2oldere, instala aplicaii noi, crea 7rupuri sau utili=atori. Descriere reea, Operaiuni executate ;n cele dou9 la4oratoare 5eL e-ista c8te un server cu siste% de operare :icroso2t Aindo1s *erver *tandard >,33! ?n La4. 5el nr + #i ,33& ?n La4. 5el nr ,D care nu este controler de do%eniu. 'l a 2ost con2i7urat de 2ir%a ce a instalat aplicaia 5eL s9 ?ndeplineasc9 rolul de Mile *erver , DGC) *erver #i )rint *erver , ?n vederea 2uncion9rii aplicaiei 5eL. N4serv9% c9 rolul de DGC) *erver este inutil, at8ta ti%p cat calculatoarele din La4orator au I)-uri alocate static, iar aplicaia 5eL >clientD nu este instalat9 pe calculatoarele din reea cu I)-uri dina%ice >I)-uri alocate de routerul I) Ti%eD. ;n plus, aplicaia 5eL av8nd un scop pur educaional, nu e-ista nici un %otiv sa

2ie instalat9 pe )C-urile din a2ara la4oratorului, iar %odul de 2uncionare presupune ca serverul 5eL sa 2ie ?n 2unciune iar %o%entul de lecie sa 2ie pornit de pro2esor pe server pentru a 2i vi=i4il pe )C-urile cu aplicaia client.

&

De ase%enea, ?n secretariat a 2ost con2i7urat un )C s9 indeplineasc9 rolul de *erver de Ma- si%pli2ic8nd %ult procedura pri%irii #i tri%iterii de 2a--uri. Aplicaii Instalate: ;n cele dou9 la4oratore sunt instalate ur%9toarele aplicaii@ :icroso2t N22ice ,337 5do4e 5cro4at $eader Nod !, 5eL >server pe cele , servereC client pe restul calculatoarelorD )e celelalte )C-uri >ce nu se 79sesc ?n la4oratoareD@ :icroso2t N22ice ,33! 5do4e 5cro4at $eader 5vast 5ntivirus >2ree editionD Oa(oo :essen7er Enul dintre pc-urile din secretariat este con2i7urat ca server de 2aaplicaiei C(eLene "it1are. La aplicaiile de %ai sus se adau79 aplicaiile incluse ?n siste%ul de operare :icroso2t Aindo1s >VistaC J), ,333D@ Internet '-plorer, Aindo1s :edia )laLer, <ocuri, etc. Drepturi restricii i permisiuni )entru cele dou9 la4oratoare, privile7iile, per%isiunile, drepturile acordate utili=atorilor sunt cele standard >ale contului de utili=atorD, ad%inistratorul av8nd drepturi depline. Deoarece serverele din reea nu sunt controler de do%eniu , nu se poate de2ini o politic9 de securitate e2icienta, centrali=at9. 5ccesul la anu%ite 2oldere este restrictionat pentru utili=atorii o4i#nuii din propriet9ile 2older-ului >s-a utili=at siste%ul de per%isiuni NTM*D. En set e2icient de restricii se poate seta centrali=at prin utili=area serverului ca controler de do%eniu sau prin instalarea aplicaiei 5cces :ana7er pe 2iecare ).C. >5ccess :ana7er 2or Aindo1s allo1s Lou to restrict access to /eL 2eatures o2 Aindo1s, suc( as Control )anels or *tart %enu, net1or/, Tas/4ar, des/top, sLste% traL, Net1or/ 5ccess Control )a7e, Control Internet usa7e and %ore. It can also disa4le t(e Ctrl0alt0delete /eLs, t(e 2unction /eLs at startup, allo1s to datorit9

pass1ord protect Aindo1s and restrict users to runnin7 speci2ic applications onlL, control Internet usa7e, vie1 statistics o2 co%puter use 4L Lour /ids or e%ploLees and loads %ore. T(is pro7ra% can loc/ Lour co%puter and as/ 2or a pass1ord 1(en Aindo1s loads. 5ccess :ana7er 2or Aindo1s is <ust t(e t(in7 2or /eepin7 e%ploLees , students or c(ildren 2ro% co%in7 in and 2iddlin7 around 1it( t(e co%puters. It (as all t(e needed 2eatures to /eep people 2ro% vie1in7 or c(an7in7 1(at Lou do not 1ant t(e% too. 'verL net1or/ ad%inistrator s(ould 7et t(is nice securitL pro7ra%P VerL easL to use and verL 7ood docu%entation.D

+3

*et9rile pro7ra%ului 5cces :ana7er , odat9 29cute pe un )C, pot 2i i%portate pe celelalte )C-uri, si%pli2ic8nd i%ple%entarea politicilor de securitate.

Drepturile acordate contului utili=ator ?n cele dou9 la4oratoare de c9tre siste%ul de operare sunt cele de %ai <os@

;n ca=ul calculatoarelor ce nu sunt ?n la4oratorul 5eL >e-cept8nd ! calculatoare ?n 4i4liotec9 #i dou9 ?n cancelarieD, conturile de acces au 2ost parolate, dar utili=atorii autori=ai au drept de ad%inistrator. Soluii de ac!up )entru calculatoarele de la secretariat, director, 4i4lioteca >+ )CD #i in2or%atician, se reali=ea=9 4ac/up odat9 la , sapta%8ni #i se stoc(ea=a pe suport optic

++

>DVDD. Deoarece pe calculatoarele din cele , la4oratoare nu se crea=9 docu%ente ce ar tre4ui salvate, nu este necesar reali=area de 4ac/up.

Ipoteze de lucru: ;n cele dou9 la4oratoare, utili=atorii 2olosesc preponderent aplicaia 5eL ?n vederea des29sur9rii de lecii ?n 2or%at electronic. )ro2esorul, asistat de in2or%atician, se lo7(ea=a 2olosind contul )ro2esor , porneste aplicatia 5el, sta4ileste lecia ce se va des29sura #i porneste %o%entul de lecie pe server. 'levii se lo7(ea=a pe staiile de lucru utili=8nd contul 'lev , pornesc aplicaia 5eL #i vi=ionea=a %o%entul de lecie pornit de c9tre pro2esor pe *erver . De ase%enea, la4oratorul 5eL nr. , este utili=at #i ca la4orator %edia, pe staia nr. ,5 a 2ost %ontat per%anent un proiector #i 4o-e ?n vederea proiect9rii de 2il%e educaionale. 5ccesul ?n la4orator al elevilor #i pro2esorilor ne?nsoii de c9tre in2or%atician este inter=is, de aceea la4oratoarele se 2olosesc pe r8nd. ;n ca=ul ?n care doresc sa inter=ic utili=area internetului ?n cele dou9 la4oratoare, este su2icient sa scot din routerul Ip Ti%e ca4lul ce conectea=a la4oratoarele sau s9 con2i7ure= aplicaia 5cces :ana7er s9 restricione=e accesul la internet pentru elevi. Din p9cate, aplicaia 5cces :ana7er poate 2i 2olosit9 7ratuit doar !3 doar =ile. ;n ca=ul )C-urilor ce se 79sesc ?n ca4inet director, secretariat, in2or%atician, sali de clas9, %ecanic, ca4inet ro%8n9 , c(i%ie #i ca4inet psi(opeda7o7 accesul se 2ace doar de utili=atorul dese%nat #i ad%inistratorul de reea, pe 4a=a unei parole. 5nu%ite 2oldere au 2ost parta<ate ?n reea pentru utili=atori dese%nai utili=and site%ul de per%isiuni NTM*. De ase%enea au 2ost parta<ate ?n reea #i i%pri%antele laser de la director #i i%pri%anta 5! din secretariat. Calculatoarele din cancelarie #i 4i4liotec9 sunt calculatoare pentru u= 7eneral. Nricine poate accesa internetul sau redacta docu%ente, de aceea nu au 2ost create restricii. Nu sunt )C-uri per2or%ante, 2iind Intel )! cu +,& :4 $5: #i +3 F4 GDD >deci neatractive spre a 2i 2urate sau pentru instalarea de <ocuriD, dar ?#i ?ndeplinesc rolul dese%nat. Acces la resursele locale ale fiec"rui calculator ;n la4oratoarele 5eL au acces parial la resursele locale utili=atori autori=ai ?n 2uncie de tipul contului de utili=ator #i setului de restricii asupra unor 2oldere.

+,

Etili=atorii autori=ati au acces total pe calculatoarele din secretariat, director, %ecanic, sali de clasa, ca4inete #i in2or%atician. )e calculatoarele din 4i4lioteca #i cancelarie au acces co%plet toti utili=atorii.

Acces la resurse disponi ile #n reea Doar i%pri%antele #i anu%ite 2oldere sunt parta<ate ?n reea utili=8nd siste%ul de per%isiuni NTM*. Procedee de #ntreinere hardware i software Jurnalele de evenimente: *unt cele i%plicite pe toate staiile. Datorit9 restriction9rii accesului nu s-a i%ple%entat un %odel co%plet de <urnali=are, salvare #i i%terpretare a eveni%entelor. Procedurile de audit: *unt cele i%plicite pe toate staiile. Monitorizarea performanei reelei: Etili=area de %o%ent este re=ona4il9, ?n reea 2uncion8nd %a-i% .. staii de lucru si%ultan. $outerele 2ac 2a9 tra2icului de reea %o%entan. N e-tindere a reelei de calculatoare la nivelul ?ntre7ii #coli, poate 7enera sincope ?n accesul la internet, ?n ca=ul ?n care unii utili=atori vor utili=a e-cesiv accesul la internet, 2iind necesar9 instituirea unei politici care sa li%ite=e tra2icul #i lai%ea de 4and9, routerele per%i8nd acest lucru.

+!

Criterii de performan: ;n la4oratorul 5eL nr ,, serverul tre4uie sa deserveasc9 ,5 de staii de lucru pe care rulea=a aplicaia 5eL #i are o con2i7uraie (ard1are ase%9n9toare cu cea a unei staii de lucru din la4oratorul +. *e i%punea un procesor %ai puternic #i un G.D.D. de capacitate %ai %are care sa 2aca 2aa solicit9rilor crescute #i s9 per%it9 2or%atarea ?n volu%e o7lindite >%irrored volu%esD ceea ce cre#tea redundana datelor #i vitea=a de acces a in2or%aiei. Nici staiile de lucru nu se re%arc9 printr-o con2i7uraie puternic9, av8nd procesor Intel Celeron #i GDD de &3 F4, dar reu#esc s9 2ac9 2a9 cerinelor . De ase%enea calculatoarele din cancelarie #i 4i4liotec9 sunt dep9#ite te(nolo7ic, per2or%ana 2iind destul de sc9=ut9.*e inpune sc(i%4area lor cu unele de 7eneraie actual9. Riscuri. Soluii pentru atenuarea sau eliminarea riscurilor: ;n cele dou9 la4oratoare 5eL, accesul este inter=is ?n a4sena in2or%aticianului, de aceea riscul de a se e2ectua activit9i periculoase pentru )C-uri sau siste%ul de operare este destul de redus. )e 2iecare staie de lucru este instalat pro7ra% antivirus #i accesul internet poate 2i restricionat u#or >prin so2t sau (ardD. De#i serverele nu 2uncionea=9 ca #i controler de do%eniu >asa au 2ost con2i7urate de c9tre speciali#ti *IV'CN ce au instalat aplicaia 5eLD, utili=area aplicaiei 5cces :ana7er per%ite reducerea drastic9 a drepturilor elevilor, operaiuni neautori=ate nu au loc iar riscurile pentru siste% sunt sc9=ute. Nu s-a inpus i%ple%entarea de soluii de 4ac/up pentru calculatoarele din la4oratoare deoarece nu se %odi2ic9 #i nu se 7enerea=9 2i#iere.. )entru calculatoarele din secretariat, ca4inete directori, in2or%atician, se reali=ea=9 copii de si7urana pentru docu%ente, pro7ra%e #i 2a-uri o dat9 la dou9 s9pt9%8ni. )entru calculatoarele din s9lile de clas9, >deinute ?n special de ?nv99toriD s-au 29cut reco%and9ri pentru reali=area de copii de si7urana la docu%entele create >;n 7eneral se crea=9 pe %e%orL stic/-uriD. De ase%enea, c(iar daca siste%ul de operare devine co%plet ne2uncional, datele e-istente pe GDD pot 2i >#i au 2ost, c8nd a 2ost ca=ul D recuperate. De2ra7%entarea GDD se 2ace c8nd este ca=ul.

+.

;n la4oratoarele 5eL, nu a 2ost necesar9 reinstalarea siste%elor de operare>?n doi ani de =ile de 2uncionareD, datorit9 suprave7(erii activit9ilor des29surate #i restricion9rii drepturilor. ;n secretariat, ca4inet director, in2or%atician, datorit9 restricion9rii accesului la calculator a persoanelor neautori=ate #i instruirii utili=atorilor autori=ai, reinstalarea siste%ului de operare s-a 2acut rar, din cau=a apariiei unui virus nou e-tre% de virulent, care a dep9sit protecia antivirusului sau din cau=a de2ect9rii unor co%ponente vitale >plac9 de 4a=9, G.D.D.D . )entru a evita de2eciunile datorate variaiilor de tensiune, calculatoarele i%portante au 2ost ali%entate de la E)*. Calculatoarele cele %ai e-puse riscurilor sunt cele din cancelarie sau 4i4liotec9, deoarece sunt con2i7urate pentru accesul tuturor. 'ste necesar9 reinstalarea siste%ului de operare odat9 la cateva luni. Proceduri de instalare i configurare: Instalarea siste%ului de operare #i a so2tului supli%entar se 2ace ?n %od tradiional atunci cand se i%pune acest lucru. )entru la4oratoarele 5eL ar 2i 2ost de pre2erat crearea de i%a7ini cu aplicaia Norton F(ost , dar nu e-ist9 licena ac(i=iionat9 pentru aceasta.

Concluzii:

)uncte tari
'-istena a dou9 la4oratoare 5eL #i a unui nu%9r %are de )C-uri ?n 4irouri, ca4inete, s9li de clas9 conectate la internetC

)uncte sla4e
'-istena unor calculatoare neper2or%ante ?n siste%C

- Maptul ca serverele nu au rol de controler de


do%eniu co%plic9 i%ple%entarea restriciilor #i controlul lor ?n %od centrali=atC *la4a pre79tire ?n do%eniul in2or%atic a unor cadre didacticeC

- 5cces internet e-istentC


Li%itarea drepturilor #i per%isiunilor pentru utili=atorii elevi ?n cele , la4oratoare a redus nu%9rul operaiunilor neper%iseC

- '-istena cone-iunii 1irelessC

+5

)uncte tari
)osi4ilitatea de a accesa internetul la *u42inanarea 4i4liotec9 >eleviiD sau ?n cancelarie >pro2esoriiDC Ca%ere de suprave7(ere #i siste%e de alar%9 e-istente ?n cele dou9 la4oratoareC )a=9 per%anent9 asi7urat9 de ".F.*C )reocupare a conducerii #colii pentru

)uncte sla4e
#i 4irocraia e-istente ?n siste%ul educaional co%plic9 ac(i=iionarea de piese de sc(i%4 sau co%ponente noiC

- )olitica *IV'CN de a solicita pe o licen9


5eL aproape acela#i pre cu o licena Aindo1s o2erind ?n sc(i%4 o vala4ilitate a licenei de , ani. >?n doi ani de =ile aplicaia 5eL devine ne2uncional9D C

%oderni=are, in2or%ati=are #i e-tindere a reelei locale #i de internetC

- Etili=area la4oratorului 5eL ?n susinerea de - Licenele antivirus vor e-pira #i nu cred ca vor lecii ?n 2or%at electronicC e-ista resursele %ateriale pentru re?nnoirea lor

- '-istena unui laptop #i a proiectorului per%it

Qsunt necesari +&65 ' >.7 licene R !, '0TV5DSC

des29surarea de lecii ?n 2or%at electronic sau - Lipsa unui G.D.D. porta4il care s9 si%pli2ice vi=ionarea de 2il%e educative ?n orice sal9 de reali=area operaiei de 4ac/upC clas9C

- Lipsa unui nu%9r su2icient de E)*-uri ?n


vederea prote<9rii 2iec9rui )C ?npotriva variaiilor de tensiune.

- En nu%9r %are de ?nv99toare solicit9


co%itetelor de p9rini dotarea s9lii de clas9 cu un )C #i resursele %ateriale necesare conect9rii la internet

- '-istena unui server de 2a- care si%pli2ic9


%ult %unca ?n secretariat

Vulnera4ilit9i identi2icate@ Vulnera4ilitatea reelei este dat9 de utili=area pro7ra%elor antivirus 7ratuite #i a celor de securitate cu 2uncionare te%porar9, din cau=a lipsei resurselor 2inanciare. *la4a pre79tire ?n do%eniul in2or%atic a unor cadre didactice #i incapacitatea acestora de a se adapta >datorit9 v8rstei ?n specialD constituie o alt9 vulnera4ilitate identi2icat9. Li%it9ri te(nice, te(nolo7ice sau de orice 2el@ Calculatoarele din reea, ?n %area lor %a<oritate, sunt )C-uri %edii. Li%it9rile sunt date ?n special de lipsa so2tului speciali=at. Din reea %ai 2ac parte #i )C-uri vec(i ce ar tre4ui ?nlocuite din cau=a u=urii %orale >)! 7!!, +,&: $5:D.

+6

)osi4ilit9i de de=voltare $eeaua internet s-a e-tins de<a ?n ?ntrea7a #coal9 29r9 a cuprinde ?ns9 toate clasele. Nu e-ist9 deoca%dat9 ).C-uri pentru toate s9lile de clas9 >de#i acesta este un o4iectiv propus de atins ?n viitorD. N4serv9% c9 %ai pute% ad9u7a ?nc9 5 )C-uri ?n reeaua actual9 29r9 s9 %ai ac(i=iion9% ec(ipa%ent supli%entar. *1ic(-urile din cele dou9 la4oratoare 5eL sunt ali%entate doar c8nd la4oratorul este ?n u=, deci nu repre=int9 o soluie pentru e-tinderea reelei. N alt9 li%itare o repre=int9 lun7i%ea %a-i%9 a ca4lului ET) ce poate 2i 2olosit 29r9 ca pierderile de se%nal s9 2ac9 conectarea i%posi4il9. *oluii pentru cre#terea per2or%anei reelei #i pentru cre#terea 7radului de utili=are a resurselor reelei.Tendine de adaptare la condiii noi de lucru. *e va testa ?ntr-o reea virtual9 daca aplicaia 5eL 2uncionea=9 pe server

con2i7urat ca controler de do%eniu #i daca li%it9rile de securitate ?i reduc 2uncionalitatea. ;n ca=ul ?n care re=ultatele testului sunt po=itive, se va eli%ina aplicaia 5cces %ana7er care presupune ac(i=iionarea de licene pentru 2uncionarea per%anent9. 5c(i=iionarea de so2t supli%entar cre#te e2iciena utili=9rii reelei Qla ora actual9 dispune% doar de licene 5eL>ce vor e-pira ?n cur8ndD, :icroso2t N22ice, pentru siste%ele de operare, precu% #i pentru so2t speciali=at >C(eLene "it1areD do48ndit datorit9 unei co%ponente (ard1are >2a--%ode%D ac(i=iionateS.

+7